+++ แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ค่าครุภํณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม ขอแก้ไข รหัสงบประมาณ จากเดิม ขึ้นต้นด้วย 2004 เป็น 20004 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว2803 ลว.9 ก.ย.59+++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 25 Online
»   วันนี้ 596 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 596 Week
»   เดือนนี้ 596 Month
»   ปีนี้ 596 Year
»   รวมทั้งหมด 596 Total
Record: 596 (30.09.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

 

 
 
 
เตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอชาติตระการ ในวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมป่าแดงนวพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
วันที่ 28 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
นายอุดม สายโท และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
วันที่ 27 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 101 ] คน
เปิดป้ายอาคาร
เปิดป้ายอาคาร
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมี นายเกษมศักดิ์ มากเมือง ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ
วันที่ 26 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 107 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ
วันที่ 26 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 131 ] คน
“เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย” กษิณาลัย 59
“เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย” กษิณาลัย 59
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายใต้ชื่อ “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย” กษิณาลัย 59 ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 26 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 157 ] คน
 
27 ก.ย. 59
255
22 ก.ย. 59
588
19 ก.ย. 59
494
25 ส.ค. 59
572
19 ส.ค. 59
632
29 ก.ค. 59
828
27 ก.ค. 59
387
21 ก.ค. 59
650
11 ก.ค. 59
863
11 ก.ค. 59
589
07 ก.ค. 59
1759
06 ก.ค. 59
1071
28 มิ.ย. 59
1795
28 มิ.ย. 59
619
26 มิ.ย. 59
3263
         
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หน่วยเรียนรู้ 20 เรื่  
[ ผู้อ่าน 9 คน]
 วันที่  30 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดหอกลอง จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษี  
[ ผู้อ่าน 4 คน]
 วันที่  30 ก.ย. 59
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ รับการประเมินสถาน  
[ ผู้อ่าน 10 คน]
 วันที่  30 ก.ย. 59
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ประเมินการอ่านออกเขียน
[ ผู้อ่าน 31 คน]
 วันที่  29 ก.ย. 59
โรงเรียนนครไทยวิทยาคมรับการประเมินผลงานสถา
[ ผู้อ่าน 57 คน]
 วันที่  27 ก.ย. 59
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอวัดโบสถ์ เลือกต
[ ผู้อ่าน 103 คน]
 วันที่  27 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) รณรงค์
[ ผู้อ่าน 34 คน]
 วันที่  26 ก.ย. 59
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ประชุมคณะครูและบุคลากร
[ ผู้อ่าน 38 คน]
 วันที่  26 ก.ย. 59
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา จัดกิจกรรมวันสันติภาพส
[ ผู้อ่าน 38 คน ] 
วันที่  28 ก.ย. 59
โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา ร่วมการแข่งขันศิลปห
[ ผู้อ่าน 50 คน ] 
วันที่  28 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดหอกลอง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเร
[ ผู้อ่าน 43 คน ] 
วันที่  26 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดหอกลอง ร่วมแข่งขันในกิจกรรมศิลปหั
[ ผู้อ่าน 35 คน ] 
วันที่  26 ก.ย. 59
โรงเรียนบ้านหนองห้างจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน
[ ผู้อ่าน 41 คน ] 
วันที่  26 ก.ย. 59
โรงเรียนบ้านหนองปลิงจัดงานเกษียณผู้อำนวยการ
[ ผู้อ่าน 74 คน ] 
วันที่  25 ก.ย. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต้อนรับผู้ใหญ่ใจดีเลี้
[ ผู้อ่าน 67 คน ] 
วันที่  23 ก.ย. 59
โรงเรียนบ้านแยง ร่วมงาน "แสดงมุทิตาจิตเกษีย
[ ผู้อ่าน 79 คน ] 
วันที่  23 ก.ย. 59
 
 
 
         
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง สายผู้สอน :
    Date Modify : 26 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 121 ] คน
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง :
    Date Modify : 20 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 104 ] คน
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ขั้นวิกฤต สายครูผู้สอน :
    Date Modify : 20 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 124 ] คน
ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ นายพรม หมั่นเรียน บิดาของนางนพมาศ ประสาททอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน :
    Date Modify : 09 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 116 ] คน
โรงเรียนวัดเสนาสน์ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมา :
    Date Modify : 07 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 108 ] คน
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง รับสมัครบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง :
    Date Modify : 06 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 107 ] คน
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง รับสมัครบุคคลครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ขั้นวิกฤต สายครูผู้สอน :
    Date Modify : 06 ก.ย. 59   ผู้อ่าน [ 165 ] คน
โรงเรียนวัดท่าช้าง อ.พรหมพิราม ประกาศผลสอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า :
    Date Modify : 31 ส.ค. 59   ผู้อ่าน [ 139 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์