+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 259 Today
»   เมื่อวานนี้ 462 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 259 Week
»   เดือนนี้ 14378 Month
»   ปีนี้ 14378 Year
»   รวมทั้งหมด 19177 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 


 

 
 
 
ร่วมงานวันครู ปี 2560
ร่วมงานวันครู ปี 2560  
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 งานวันครูอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยมี นายธรรมศักดิ์ สายน้ำเย็น ปลัดอาวุโสอำเภอชาติตระการ เป็นประธาน และมีนายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผอ.โรงเรียนชาติตระการวิทยา นายแสวง เมฆแสงสี นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอชาติตระการ คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ
วันที่ 16 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 8 ] คน
ตักบาตรวันครู
ตักบาตรวันครู  
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยมี นายธรรมศักดิ์ สายน้ำเย็น ปลัดอาวุโสอำเภอชาติตระการ เป็นประธาน และมีนายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผอ.โรงเรียนชาติตระการวิทยา นายแสวง เมฆแสงสี นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอชาติตระการ คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ
วันที่ 16 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 6 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายประทุม ศิริมงคล บิดา นางบุญส่ง โทนแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ วัดแสงดาว อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 14 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 33 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 13 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 88 ] คน
ประชาพิจารณ์การยุบโรงเรียนวัดมะตูม
ประชาพิจารณ์การยุบโรงเรียนวัดมะตูม
นายสามารถ กอนอยู่ ผอ.โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ตัวแทน ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านชาน อ.วัดโบสถ์ เพื่อประชาพิจารณ์ ในการเรียนรวมและยุบโรงเรียน และให้นักเรียนเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเสนาสน์ ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดมะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
วันที่ 13 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 37 ] คน
 
13 ม.ค. 60
264
11 ม.ค. 60
179
10 ม.ค. 60
372
10 ม.ค. 60
313
10 ม.ค. 60
387
09 ม.ค. 60
297
04 ม.ค. 60
417
04 ม.ค. 60
877
23 ธ.ค. 59
517
19 ธ.ค. 59
1069
14 ธ.ค. 59
702
16 พ.ย. 59
1167
10 พ.ย. 59
894
04 พ.ย. 59
900
28 ต.ค. 59
1163
         
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ  
[ ผู้อ่าน 11 คน]
 วันที่  16 ม.ค. 60
โรงเรียนวัดวังวน ร่วมงานวันครู  
[ ผู้อ่าน 7 คน]
 วันที่  16 ม.ค. 60
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งช
[ ผู้อ่าน 8 คน]
 วันที่  15 ม.ค. 60
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ร่วมกิจ
[ ผู้อ่าน 25 คน]
 วันที่  15 ม.ค. 60
โรงเรียนวัดน้ำคบ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ป
[ ผู้อ่าน 20 คน]
 วันที่  15 ม.ค. 60
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ร่วมกิจ
[ ผู้อ่าน 13 คน]
 วันที่  15 ม.ค. 60
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) จัดกิจก
[ ผู้อ่าน 24 คน]
 วันที่  15 ม.ค. 60
โรงเรียนวัดน้ำคบ ร่วมกิจกรรมงานกาชาดประจำปี
[ ผู้อ่าน 23 คน]
 วันที่  15 ม.ค. 60
โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
[ ผู้อ่าน 5 คน ] 
วันที่  15 ม.ค. 60
โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งช
[ ผู้อ่าน 13 คน ] 
วันที่  15 ม.ค. 60
โรงเรียนบ้านนาจาน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
[ ผู้อ่าน 32 คน ] 
วันที่  14 ม.ค. 60
โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม จัดกิจกรรมวันเด็ก
[ ผู้อ่าน 26 คน ] 
วันที่  14 ม.ค. 60
โรงเรียนบ้านแยงจัดกิจกรรม "วันเด็กและวันปีให
[ ผู้อ่าน 33 คน ] 
วันที่  14 ม.ค. 60
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จัดโครงการ
[ ผู้อ่าน 28 คน ] 
วันที่  14 ม.ค. 60
โรงเรียนบ้านเนินสุวรร จัด Children’s Day 201
[ ผู้อ่าน 47 คน ] 
วันที่  14 ม.ค. 60
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม กำหนดจัดงานทำบุญขึ้นปี
[ ผู้อ่าน 50 คน ] 
วันที่  12 ม.ค. 60
 
 
 
         
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม นายนายประทุม ศิริมงคล บิดา นางบุญส่ง โทนแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.๓ :  
    Date Modify : 14 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 8 ] คน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย :
    Date Modify : 12 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 64 ] คน
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อดอกไม้ โปร่งนุช บิดา ดร.วัฒนะ โปร่งนุช ผอ.โรเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล อ.พรหมพิราม :
    Date Modify : 08 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 60 ] คน
ขอเชิญร่วมงานศพ นางอรุโณทัย อ่อนอ้าย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก :
    Date Modify : 27 ธ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 136 ] คน
ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจ นางระวิวรรณ บุญเรือง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาหนอง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก :
    Date Modify : 12 ธ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 228 ] คน
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู :
    Date Modify : 03 ธ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 128 ] คน
แจ้งให้โรงเรียน จำนวน 8 ร.ร.ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นครูที่ไม่มีวิทยฐานะ :
    Date Modify : 29 พ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 369 ] คน
โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น :
    Date Modify : 28 พ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 207 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์