ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 282 Today
»   เมื่อวานนี้ 909 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2857 Week
»   เดือนนี้ 282 Month
»   ปีนี้ 2857 Year
»   รวมทั้งหมด 2857 Total
Record: 909 (31.07.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

             

 
 
 
ถวายเทียนพรรษา
ถวายเทียนพรรษา
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์วัดช่างเหล็ก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
วันที่ 29 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
สร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมปฏิบัติการสร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 28 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 83 ] คน
พัฒนาครูนครไทยชาติตระการจัดทำสื่ออาเซียน
พัฒนาครูนครไทยชาติตระการจัดทำสื่ออาเซียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการทำสื่อสาระเศรษฐศาสตร์ และสื่ออาเซียน ให้กับครูสังกัดอำเภอนครไทย และชาติตระการ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 25 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 210 ] คน
พัฒนาศึกษานิเทศก์เครือข่าย 17
พัฒนาศึกษานิเทศก์เครือข่าย 17
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์กิจกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และศึกษานิเทศก์ดีเด่น (Supervisor Award) ระดับเครือข่ายกลุ่มจังหวัดเครือข่ายที่ 17 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 126 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดี กับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 23 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 233 ] คน
 
22 ก.ค. 58
758
22 ก.ค. 58
457
22 ก.ค. 58
614
18 ก.ค. 58
2128
16 ก.ค. 58
443
16 ก.ค. 58
606
15 ก.ค. 58
342
13 ก.ค. 58
274
10 ก.ค. 58
358
09 ก.ค. 58
412
07 ก.ค. 58
413
07 ก.ค. 58
861
05 ก.ค. 58
621
05 ก.ค. 58
445
03 ก.ค. 58
1222
         
โรงเรียนบ้านแก่งคันนาจัดกิจกรรมวันภาษาไทย
[ ผู้อ่าน 12 คน]
 วันที่  31 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านแก่งคันนาถวายเทียนจำนำพรรษา
[ ผู้อ่าน 12 คน]
 วันที่  31 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยจัดกิจกรรมเวียนเทียนวัน
[ ผู้อ่าน 8 คน]
 วันที่  31 ก.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ใจดีเลี้ยงอาหารว่าง*
[ ผู้อ่าน 22 คน]
 วันที่  31 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดหินลาด จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษ
[ ผู้อ่าน 15 คน]
 วันที่  31 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง จัดกิจกรรมแห่เทียนจำ
[ ผู้อ่าน 16 คน]
 วันที่  31 ก.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา กิจกรรมวันภาษาไทยแ
[ ผู้อ่าน 30 คน]
 วันที่  31 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านเนินมะคึด จัดกิจกรรม “วันภาษาไทย
[ ผู้อ่าน 15 คน]
 วันที่  31 ก.ค. 58
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
[ ผู้อ่าน 11 คน ] 
วันที่  31 ก.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา “ ถวายเทียนจำนำพรรษ
[ ผู้อ่าน 35 คน ] 
วันที่  30 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดหินลาด จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชา
[ ผู้อ่าน 21 คน ] 
วันที่  30 ก.ค. 58
โรงเรียนบางยางพัฒนาจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรร
[ ผู้อ่าน 15 คน ] 
วันที่  30 ก.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หน่วยเรียนรู้ 12 เรื
[ ผู้อ่าน 44 คน ] 
วันที่  30 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮจัดกิจกรรมถวายเทีย
[ ผู้อ่าน 20 คน ] 
วันที่  30 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกงต้อนรับครูย้าย
[ ผู้อ่าน 43 คน ] 
วันที่  30 ก.ค. 58
โรงเรียนประชาสามัคคี ต้อนรับครูย้าย
[ ผู้อ่าน 34 คน ] 
วันที่  30 ก.ค. 58
 
 
 
         
โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยาประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ :  
    Date Modify : 31 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 5 ] คน
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๘ :  
    Date Modify : 31 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 7 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม บิดา ผอ.สำราญ ใสยอด : ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม นายบุญเหลือ ใสยอด บิดา ผอ.สำราญ ใสยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะตูม กำหนดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 30 ก.ค. - 2 ส.ค. 58 ณ บ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ตำบลาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ฌาปนกิจในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ วัดศรีสมพร หมู่ที่ 1 ตำบลาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ..  
    Date Modify : 30 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 16 ] คน
โรงเรียนบ้านหลังเขา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ :  
    Date Modify : 30 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 16 ] คน
โรงเรียนวัดหอกลองประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา :  
    Date Modify : 30 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 24 ] คน
โรงเรียนบ้านน้ำโจน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ :  
    Date Modify : 29 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 26 ] คน
โรงเรียนบ้านน้าพริก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556และปีงบประมาณ 2557 :  
    Date Modify : 29 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 25 ] คน
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง :  
    Date Modify : 29 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 28 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์