*** ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูอย่างน้อย ร.ร.ละ 2 คน ร่วมซ้อมปั่นเพื่อพ่อ(Bike for Dad) เพื่อรวมใจและจงรักภักดี ในวันอังคารที่ 1 พ.ย. 58 พร้อมกันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เวลา 08.30 น. ***

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 20 Online
»   วันนี้ 947 Today
»   เมื่อวานนี้ 2768 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 3715 Week
»   เดือนนี้ 3715 Month
»   ปีนี้ 3715 Year
»   รวมทั้งหมด 3715 Total
Record: 2768 (26.11.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

 
 
 
ประชุมครู
ประชุมครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมครูโรงเรียนเกษตรสุขพัฒนา อ.นครไทย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 26 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 63 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงพัชราภรณ์ พาครุฑ นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดเขาคีรีวงกรต อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
วันที่ 26 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 43 ] คน
ยกเสาเอก
ยกเสาเอก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานยกเสาเอกบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ เด็กหญิงพัชราภรณ์ พาครุฑ นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านโปร่งแค อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
วันที่ 26 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 33 ] คน
ติดตามการต้อนรับท่านสุรยุทธ์  จุลนนท์
ติดตามการต้อนรับท่านสุรยุทธ์ จุลนนท์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามการต้อนรับท่านสุรยุทธ์ จุลนนท์ ของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 25 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 117 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 25 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 105 ] คน
 
24 พ.ย. 58
302
24 พ.ย. 58
268
19 พ.ย. 58
1441
19 พ.ย. 58
1042
13 พ.ย. 58
992
11 พ.ย. 58
671
03 พ.ย. 58
1025
30 ต.ค. 58
611
27 ต.ค. 58
550
27 ต.ค. 58
445
26 ต.ค. 58
1318
26 ต.ค. 58
364
22 ต.ค. 58
530
22 ต.ค. 58
483
16 ต.ค. 58
799
         
โรงเรียนวัดวังวน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอ  
[ ผู้อ่าน 0 คน]
 วันที่  27 พ.ย. 58
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี
[ ผู้อ่าน 17 คน]
 วันที่  26 พ.ย. 58
โรงเรียนวัดหินลาด ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง&
[ ผู้อ่าน 16 คน]
 วันที่  26 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านถ้ำพริก ยกเสาเอกบ้านปันน้ำใจ เฉล
[ ผู้อ่าน 15 คน]
 วันที่  26 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านมะต้อง จัดกิจกรรมวันลอยกระทง
[ ผู้อ่าน 15 คน]
 วันที่  26 พ.ย. 58
โรงเรียนวัดหอกลอง สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกร
[ ผู้อ่าน 17 คน]
 วันที่  26 พ.ย. 58
โรงเรียนวัดวังวน สืบสานประเพณีงานลอยกระทง ป
[ ผู้อ่าน 22 คน]
 วันที่  26 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง
[ ผู้อ่าน 29 คน]
 วันที่  25 พ.ย. 58
โรงเรียนวัดวังมะด่าน สืบสานประเพณ
[ ผู้อ่าน 29 คน ] 
วันที่  25 พ.ย. 58
โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว ร่วมกีฬาเครือข่ายพร
[ ผู้อ่าน 47 คน ] 
วันที่  25 พ.ย. 58
โรงเรียนประชาสามัคคี ร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากร
[ ผู้อ่าน 42 คน ] 
วันที่  24 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ร่วมกิจกรรมในงานประเ
[ ผู้อ่าน 43 คน ] 
วันที่  24 พ.ย. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เรียนรู้ชมตลาด “
[ ผู้อ่าน 55 คน ] 
วันที่  24 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ร่วมการแข่งขันกีฬานั
[ ผู้อ่าน 52 คน ] 
วันที่  24 พ.ย. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา นมัสการพระบรมธาตุ
[ ผู้อ่าน 49 คน ] 
วันที่  24 พ.ย. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา การประดิษฐ์ตุ๊กตา “
[ ผู้อ่าน 68 คน ] 
วันที่  24 พ.ย. 58
 
 
 
         
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๕๕-ก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :  
    Date Modify : 27 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 1 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม ร.ต.ไพรัตน์ ชมภูษา บิดาของ นางสาวจุฑารัตน์ ชุมภูษา เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พล.3 :  
    Date Modify : 26 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 27 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม ร.ต.ไพรัตน์ ชมภูษา บิดาของ นางสาวจุฑารัตน์ ชุมภูษา เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พล.3 :  
    Date Modify : 26 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 14 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านป่ารวก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือหครูอัตราจ้าง แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดเแคลนครูขั้นวิฤตทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาอังกฤษ :
    Date Modify : 19 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 102 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม บิดา นายเพียน พระโฉม ช่างไม้ระดับ 3 บุคลากรโรงเรียนวัดน้ำคบ :
    Date Modify : 19 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 44 ] คน
โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแควประกาศสอบราคาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อประกอบสำหรับโรงเรียนปกติค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม :
    Date Modify : 19 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 53 ] คน
โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน (ขาดแคลนขั้นวิกฤติ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์‏ :
    Date Modify : 18 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 92 ] คน
โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน (ขาดแคลนขั้นวิกฤติ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ :
    Date Modify : 16 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 87 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์