+++ งดจ่าย +++ one stop service วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2558  เนื่องจากต้นปีงบประมาณระบบยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 1989 Today
»   เมื่อวานนี้ 2055 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4044 Week
»   เดือนนี้ 4383 Month
»   ปีนี้ 4383 Year
»   รวมทั้งหมด 4383 Total
Record: 2055 (05.10.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

  

 
 
 
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 06 ต.ค. 58   ผู้อ่าน [ 179 ] คน
มอบนโยบาย รมต.ศึกษาธิการ
มอบนโยบาย รมต.ศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อรับทราบนโยบาย รมต.ศึกษาธิการ และเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 05 ต.ค. 58   ผู้อ่าน [ 85 ] คน
ชี้แจงการตัดสิน
ชี้แจงการตัดสิน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายและชี้แจงการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 04 ต.ค. 58   ผู้อ่าน [ 150 ] คน
มอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน
มอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายสุรินทร์ แก้วมณี มอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้กับรองผู้อำนวยการ และตัวแทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 04 ต.ค. 58   ผู้อ่าน [ 82 ] คน
ร่วมงานเกษียณนครไทย
ร่วมงานเกษียณนครไทย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ อำเภอนครไทย วันที่ 24 กันยายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชะวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย เป็นประธาน
วันที่ 04 ต.ค. 58   ผู้อ่าน [ 101 ] คน
 
22 ก.ย. 58
498
09 ก.ย. 58
629
09 ก.ย. 58
551
09 ก.ย. 58
520
08 ก.ย. 58
491
08 ก.ย. 58
454
08 ก.ย. 58
529
07 ก.ย. 58
693
21 ส.ค. 58
1318
21 ส.ค. 58
1007
17 ส.ค. 58
894
11 ส.ค. 58
924
10 ส.ค. 58
975
22 ก.ค. 58
1141
22 ก.ค. 58
908
         
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ต้อนรับครูจากโรงเ  
[ ผู้อ่าน 48 คน]
 วันที่  06 ต.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ประเมินการทดสอบ การอ่า
[ ผู้อ่าน 57 คน]
 วันที่  05 ต.ค. 58
โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) โครงการ
[ ผู้อ่าน 28 คน]
 วันที่  05 ต.ค. 58
โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง รับการประเมินการอ่าน
[ ผู้อ่าน 37 คน]
 วันที่  05 ต.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองห้าง เทพื้นคอนกรีตใต้ถุนอาคา
[ ผู้อ่าน 29 คน]
 วันที่  05 ต.ค. 58
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ดำเนินการทดสอบ กา
[ ผู้อ่าน 37 คน]
 วันที่  05 ต.ค. 58
โรงเรียนวัดหอกลอง ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเครื
[ ผู้อ่าน 37 คน]
 วันที่  05 ต.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ร่วมเป็นคณะกรรมการประ
[ ผู้อ่าน 88 คน]
 วันที่  02 ต.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หน่วยเรียนรู้ 21 เรื่
[ ผู้อ่าน 102 คน ] 
วันที่  02 ต.ค. 58
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ มอบรางวัลการจัดกิ
[ ผู้อ่าน 85 คน ] 
วันที่  01 ต.ค. 58
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ฯ จัดพิธีอำลาผ
[ ผู้อ่าน 151 คน ] 
วันที่  30 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ฯ จัดกิจกรรมพั
[ ผู้อ่าน 78 คน ] 
วันที่  30 ก.ย. 58
โรงเรียนวัดห้วยดั้ง จัดงานแสดงมุฑิตาจิตเกษีย
[ ผู้อ่าน 107 คน ] 
วันที่  30 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านหนองปลิง องค์การบริการส่วนตำบลท่
[ ผู้อ่าน 62 คน ] 
วันที่  29 ก.ย. 58
โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี นำนักเรียนเข้าร่
[ ผู้อ่าน 80 คน ] 
วันที่  29 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง นำนักเรียนชั้นประถมศึก
[ ผู้อ่าน 68 คน ] 
วันที่  29 ก.ย. 58
 
 
 
         
โรงเรียนบ้านป่าแดง ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป :
    Date Modify : 30 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 178 ] คน
โรงเรียนบ้านหนองกระบาก แก้ไขประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย :
    Date Modify : 29 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 107 ] คน
โรงเรียนบ้านหนองกระบาก ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย :
    Date Modify : 24 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 228 ] คน
โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง‏ :
    Date Modify : 24 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 82 ] คน
โรงเรียนบ้านป่าแดง ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ครูผู้สอน) :
    Date Modify : 24 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 198 ] คน
โรงเรียนบ้านท่าขอนสองสลึง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง‏ :
    Date Modify : 21 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 122 ] คน
โรงเรียนบ้านป่าแดง ประกาศ‏เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครูผู้สอน) :
    Date Modify : 14 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 438 ] คน
โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง แก้ไขประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรงจำนวน 1 อัตรา‏ :
    Date Modify : 09 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 239 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์