+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 625 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2875 Week
»   เดือนนี้ 16328 Month
»   ปีนี้ 47162 Year
»   รวมทั้งหมด 51961 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

 
 
 
เตรียมความพร้อมรับรัฐมนตรี
เตรียมความพร้อมรับรัฐมนตรี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 21 ก.พ. 60   ผู้อ่าน [ 56 ] คน
ประเมินจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ประเมินจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะกรรมการประเมินคณะกรรมการ นิเทศติดตามประเมินคุณภาพการศึกษา ตามคู่มือการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ และโรงเรียนบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
วันที่ 21 ก.พ. 60   ผู้อ่าน [ 33 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายศุกล เทพหยด ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมคณะเดินทางส่ง นางเกศนี บัวศรี เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.พล.3 ช่วยราชการ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 18 ก.พ. 60   ผู้อ่าน [ 86 ] คน
วันวาเลน์ไทน์
วันวาเลน์ไทน์
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชาติตระการ มอบกระเช้า เนื่องในวันวาเลนไทน์ ให้กับ นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 และ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 16 ก.พ. 60   ผู้อ่าน [ 72 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ICU
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ICU
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขา กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา อ.นครไทย ซึ่งเป็นโรงเรียน ICU ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายอุดมสายโท รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ
วันที่ 12 ก.พ. 60   ผู้อ่าน [ 137 ] คน
 
21 ก.พ. 60
318
14 ก.พ. 60
632
02 ก.พ. 60
547
24 ม.ค. 60
323
23 ม.ค. 60
366
13 ม.ค. 60
1172
11 ม.ค. 60
266
10 ม.ค. 60
657
10 ม.ค. 60
471
10 ม.ค. 60
681
09 ม.ค. 60
367
04 ม.ค. 60
484
04 ม.ค. 60
1127
23 ธ.ค. 59
585
19 ธ.ค. 59
2438
         
 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม ต้อนรับผู้ใหญ่ใจดี
โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม ต้อนรับผู้ใหญ่ใจดี  
[ ผู้อ่าน 8 คน]
 วันที่  22 ก.พ. 60
 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 25 คน เข้ารับการอบรมโครงการ เข้าค่ายอบรมธรรมมะต้านยาเสพติด
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำน  
[ ผู้อ่าน 29 คน]
 วันที่  22 ก.พ. 60
 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 27 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เมืองจราจรจำลอง จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำน  
[ ผู้อ่าน 25 คน]
 วันที่  22 ก.พ. 60
 โรงเรียนศรีภิรมย์ จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนศรีภิรมย์ จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อ  
[ ผู้อ่าน 3 คน]
 วันที่  22 ก.พ. 60
  โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ สพป.พล.3 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒน  
[ ผู้อ่าน 14 คน]
 วันที่  22 ก.พ. 60
 โรงเรียนบ้านแยง รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โรงเรียนบ้านแยง รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
[ ผู้อ่าน 35 คน ] 
วันที่  21 ก.พ. 60
 เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 3  อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูสู่การสอนในศตวรรษที่ 21
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงก
[ ผู้อ่าน 19 คน ] 
วันที่  20 ก.พ. 60
  โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ สพป.พล.3 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
[ ผู้อ่าน 62 คน ] 
วันที่  20 ก.พ. 60
 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลาเตรียมสถานที่ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 21 กพ 60
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลาเตรียมสถานที่ประเมินคุณภาพการจัดการศึ
[ ผู้อ่าน 18 คน ] 
วันที่  20 ก.พ. 60
 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย ต้อนรับคณะนิเทศ และประเมินคุณภาพสถานศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย ต้อนรับคณะนิเทศ และประเมินคุณภาพสถาน
[ ผู้อ่าน 29 คน ] 
วันที่  20 ก.พ. 60
ส่งข่าวมาได้ที่ : phitsanulok3@hotmail.com
 
 
         
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม นายชูสิน แก้วทองแท้ บิดานายมรุต แก้วทองแท้ พนักงานขับรถยนต์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 :  
    Date Modify : 22 ก.พ. 60   ผู้อ่าน [ 7 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม คุณพ่อดำ ด้วงบ้านยาง บิดาคุณครูอษณีย์ ด้วงบ้านยาง ครูโรงเรียนบ้านป่าสักฯ :  
    Date Modify : 21 ก.พ. 60   ผู้อ่าน [ 27 ] คน
สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค ๖ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ :
    Date Modify : 08 ก.พ. 60   ผู้อ่าน [ 74 ] คน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย :
    Date Modify : 22 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่การะบูน. เพิ่มพรม. มารดา ผอ.สวรรค์. เพิ่มพรม ผอ.รร.บ้านนาโพธิ์นาจาน :
    Date Modify : 21 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 93 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมศพและฌาปนกิจ คุณแม่สำเนียง แจ่มโถง มารดา ผอ.ศิวานิส แจ่มโถง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ :
    Date Modify : 21 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 73 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมร้อยตรีวิคูณ จันทร์รัก สามีครูวันทนีย์ จันทร์รัก ครูโรงเรียนวัดนาขุม :
    Date Modify : 21 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 56 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม นายนายประทุม ศิริมงคล บิดา นางบุญส่ง โทนแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.๓ :
    Date Modify : 14 ม.ค. 60   ผู้อ่าน [ 77 ] คน

 
 
         

 

 
 
         
 
 
         

 
 


นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์