ด่วนที่สุด  ให้โรงเรียนในสังกัดฯ รายงานการรับหนังสือเรียน 2559 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 พ.ค. 2559

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 584 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 584 Week
»   เดือนนี้ 584 Month
»   ปีนี้ 584 Year
»   รวมทั้งหมด 584 Total
Record: 584 (29.05.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 
 
 
จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผน IEP และแผน IIP) สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมการจำเป็นพิเศษ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 29 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 26 ] คน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ  
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 29 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 24 ] คน
รับมอบอาคารไทยซิกข์อุปถัมภ์
รับมอบอาคารไทยซิกข์อุปถัมภ์  
ดร.นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานรับมอบอาคารไทยซิกข์อุปถัมภ์ จากชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์ นำโดย นายกมล สิงห์สัจจะกุล ประธานชมรมไทยซิกข์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
วันที่ 29 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 17 ] คน
พัฒนาระบบ Smart OBEC หรือ Amss++
พัฒนาระบบ Smart OBEC หรือ Amss++  
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพร้อมคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงาน Smart OBEC หรือ Amss++ (Education Area Management Support System) ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 29 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 71 ] คน
  พัฒนาระบบ Smart OBEC
พัฒนาระบบ Smart OBEC
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงาน Smart OBEC หรือ Amss++ (Education Area Management Support System) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 28 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 147 ] คน
 
27 พ.ค. 59
450
27 พ.ค. 59
649
26 พ.ค. 59
385
25 พ.ค. 59
179
25 พ.ค. 59
284
20 พ.ค. 59
356
19 พ.ค. 59
956
16 พ.ค. 59
644
13 พ.ค. 59
738
13 พ.ค. 59
149
11 พ.ค. 59
662
10 พ.ค. 59
1172
11 เม.ย. 59
616
11 เม.ย. 59
800
09 เม.ย. 59
373
         
โรงเรียนเกษตรสุขราษฏร์บำรุง รับการประเมินในโ
[ ผู้อ่าน 25 คน]
 วันที่  28 พ.ค. 59
โรงเรียนบ้านแก่งคันนา รับมอบทุนการศึกษา
[ ผู้อ่าน 37 คน]
 วันที่  28 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดสนามไชย จัดกิจกรรมใส่บาตร
[ ผู้อ่าน 13 คน]
 วันที่  28 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) จัดกิ
[ ผู้อ่าน 26 คน]
 วันที่  27 พ.ค. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หน่วยเรียนรู้ 2 เรื่
[ ผู้อ่าน 33 คน]
 วันที่  27 พ.ค. 59
โรงเรียนบ้านแก่งคันนาจัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสื
[ ผู้อ่าน 39 คน]
 วันที่  27 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดสนามไชย จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
[ ผู้อ่าน 22 คน]
 วันที่  27 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดวังวน เลือกตั้งประธานนักเรียนปีกา
[ ผู้อ่าน 75 คน]
 วันที่  27 พ.ค. 59
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ฯ รับ-ส่งครูย้าย
[ ผู้อ่าน 85 คน ] 
วันที่  27 พ.ค. 59
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเลือก
[ ผู้อ่าน 29 คน ] 
วันที่  27 พ.ค. 59
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ฯ รับจัดเลี้ยง
[ ผู้อ่าน 39 คน ] 
วันที่  27 พ.ค. 59
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย พัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ
[ ผู้อ่าน 31 คน ] 
วันที่  26 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ จัดประชุมผู้ปกครองนัก
[ ผู้อ่าน 36 คน ] 
วันที่  26 พ.ค. 59
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน เปิดโครงการ D.A.R.E.
[ ผู้อ่าน 34 คน ] 
วันที่  26 พ.ค. 59
โรงเรียนบ้านถ้ำพริก ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
[ ผู้อ่าน 36 คน ] 
วันที่  26 พ.ค. 59
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย จัดกิจกรรมประชาธิปไตยใ
[ ผู้อ่าน 38 คน ] 
วันที่  26 พ.ค. 59
 
 
 
         
โรงเรียนบ้านนาตอนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) :
    Date Modify : 13 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 201 ] คน
โรงเรียนบ้านนาตอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) :
    Date Modify : 13 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 100 ] คน
โรงเรียนบ้านนาตอนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) :
    Date Modify : 06 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 201 ] คน
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่มีอายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.60 ปีขึ้นไป :
    Date Modify : 07 เม.ย. 59   ผู้อ่าน [ 686 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมนายสินชัย ชาบาง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สปพ.พล.3 :
    Date Modify : 23 มี.ค. 59   ผู้อ่าน [ 571 ] คน
สมาคมโรงเรียนขนาดเล็กขอเชิญร่วมงานมหกรรมทางวิชาการประจำปี 2559 :
    Date Modify : 18 มี.ค. 59   ผู้อ่าน [ 489 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมบิดาของนายไพสันติ์ จันทร์สุริย์ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ :
    Date Modify : 06 มี.ค. 59   ผู้อ่าน [ 557 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป :
    Date Modify : 15 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 897 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์