++ ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมารับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ++ *** โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา หนังสือที่ ศธ  04103/ว.787 ลว.20 ก.พ.58  รับแบบรูปรายการได้ที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 30 Online
»   วันนี้ 4780 Today
»   เมื่อวานนี้ 4786 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 11468 Week
»   เดือนนี้ 11468 Month
»   ปีนี้ 11468 Year
»   รวมทั้งหมด 11468 Total
Record: 4786 (26.02.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
  
 
 
ต้อนรับคณะติดตามการสอบครูผู้ช่วย
ต้อนรับคณะติดตามการสอบครูผู้ช่วย  
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต้อนรับคณะผู้แทนจาก สพฐ. ติดตามการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 27 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 26 ] คน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 27 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 33 ] คน
เปิดซองประกาศผลการสอบผอ.และรองสถานศึกษา
เปิดซองประกาศผลการสอบผอ.และรองสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการเปิดซองประกาศผลสอบผอ.และรองสถานศึกษา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 25 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 244 ] คน
ประชุมเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์3
ประชุมเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์3
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหาสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 25 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 50 ] คน
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 21 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 156 ] คน
 
26 ก.พ. 58
263
25 ก.พ. 58
762
25 ก.พ. 58
334
25 ก.พ. 58
893
23 ก.พ. 58
444
23 ก.พ. 58
302
23 ก.พ. 58
286
23 ก.พ. 58
238
17 ก.พ. 58
644
16 ก.พ. 58
459
10 ก.พ. 58
388
10 ก.พ. 58
1225
10 ก.พ. 58
285
06 ก.พ. 58
1105
30 ม.ค. 58
1661
         
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต้อนรับ “ คณะครูคุมสอ  
[ ผู้อ่าน 23 คน]
 วันที่  27 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน นำนักเรียนไปสอบ NT ณ สน  
[ ผู้อ่าน 7 คน]
 วันที่  27 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน นำนักเรียนไปศึกษาดูงาน  
[ ผู้อ่าน 7 คน]
 วันที่  27 ก.พ. 58
โรงเรียนวัดหินลาด ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหลั  
[ ผู้อ่าน 13 คน]
 วันที่  27 ก.พ. 58
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ จัดกิจกรรมอบรมยุวเก  
[ ผู้อ่าน 8 คน]
 วันที่  27 ก.พ. 58
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  
[ ผู้อ่าน 16 คน]
 วันที่  27 ก.พ. 58
โรงเรียนวัดบ้านน้อยจัดสอบ NT นักเรียนชั้น ป  
[ ผู้อ่าน 15 คน]
 วันที่  27 ก.พ. 58
โรงเรียนวัดบ้านน้อย จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสื  
[ ผู้อ่าน 20 คน]
 วันที่  27 ก.พ. 58
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ ทำการทดสอบ NT
[ ผู้อ่าน 19 คน ] 
วันที่  26 ก.พ. 58
โรงเรียนวัดหนองมะคัง ร่วมการเข้าค่ายพักแรมล
[ ผู้อ่าน 26 คน ] 
วันที่  26 ก.พ. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ขอขอบคุณกลุ่มแม่บ้าน
[ ผู้อ่าน 63 คน ] 
วันที่  26 ก.พ. 58
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม จัดกิจกรรมมอบรางวัลส่ง
[ ผู้อ่าน 21 คน ] 
วันที่  26 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง จัดกิจกรรมเข้าค่ายพั
[ ผู้อ่าน 43 คน ] 
วันที่  26 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ ดำเนินการประเมินนักเ
[ ผู้อ่าน 27 คน ] 
วันที่  26 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านห้วยเหิน ปรับปรุงอาคารสถานที่ เว
[ ผู้อ่าน 21 คน ] 
วันที่  26 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง ดำเนินการประเมินนักเรี
[ ผู้อ่าน 29 คน ] 
วันที่  26 ก.พ. 58
 
 
 
         
ประกาศ โรงเรียนวัดหินลาด เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ (โครงหลังคาเหล็ก) :  
    Date Modify : 27 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 4 ] คน
ประกาศ โรงเรียนบ้านหลังเขา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ :  
    Date Modify : 26 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 19 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล :  
    Date Modify : 26 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 22 ] คน
ประกาศโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา เรื่อง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย แก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 :  
    Date Modify : 24 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 28 ] คน
ประกาศโรงเรียนวัดท้องโพลงเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ฯ :  
    Date Modify : 24 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 19 ] คน
เรียนเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ กรณีพิเศษ :
    Date Modify : 23 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 163 ] คน
โรงเรียนบางยางพัฒนา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น :
    Date Modify : 23 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 43 ] คน
โรงเรียนบ้านน้ำจวงประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน :
    Date Modify : 22 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 40 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์