+++แจ้งทุกโรงเรียนดำเนินการบันทึกผลการเรียนปี 2558 (School MIS) ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2558+++

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 10 Online
»   วันนี้ 255 Today
»   เมื่อวานนี้ 646 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 901 Week
»   เดือนนี้ 901 Month
»   ปีนี้ 901 Year
»   รวมทั้งหมด 901 Total
Record: 646 (29.04.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 
 
 
เตรียมความพร้อมอบรม “เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย”
เตรียมความพร้อมอบรม “เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมฝ่ายวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย” ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 29 เม.ย. 59   ผู้อ่าน [ 32 ] คน
เตรียมความพร้อมการประชุมกศจ.
เตรียมความพร้อมการประชุมกศจ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุม กศจ.เกี่ยวกับของกลุ่มบุคคล และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และภารกิจของสพป.พล.3 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 26 เม.ย. 59   ผู้อ่าน [ 125 ] คน
จัดทำคู่มือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
จัดทำคู่มือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 26 เม.ย. 59   ผู้อ่าน [ 80 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายสุทธิดล พุทธรักษ์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 25 เมษายน 2559
วันที่ 26 เม.ย. 59   ผู้อ่าน [ 49 ] คน
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 23 เม.ย. 59   ผู้อ่าน [ 101 ] คน
 
11 เม.ย. 59
463
11 เม.ย. 59
634
09 เม.ย. 59
272
08 เม.ย. 59
231
01 เม.ย. 59
908
31 มี.ค. 59
433
30 มี.ค. 59
607
28 มี.ค. 59
528
25 มี.ค. 59
701
24 มี.ค. 59
456
24 มี.ค. 59
258
23 มี.ค. 59
618
23 มี.ค. 59
390
16 มี.ค. 59
338
16 มี.ค. 59
374
         
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ
[ ผู้อ่าน 85 คน]
 วันที่  20 เม.ย. 59
โรงเรียนวัดหอกลอง ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สู
[ ผู้อ่าน 71 คน]
 วันที่  20 เม.ย. 59
โรงเรียนวัดหอกลอง จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่อง
[ ผู้อ่าน 91 คน]
 วันที่  20 เม.ย. 59
โรงเรียนวัดหินลาด ร่วมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
[ ผู้อ่าน 143 คน]
 วันที่  05 เม.ย. 59
โรงเรียนวัดสนามไชย จัดกิจกรรมวันแห่งความภาคภ
[ ผู้อ่าน 177 คน]
 วันที่  04 เม.ย. 59
โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเ
[ ผู้อ่าน 155 คน]
 วันที่  04 เม.ย. 59
โรงเรียนบ้านป่าสักฯ ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มร
[ ผู้อ่าน 132 คน]
 วันที่  03 เม.ย. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา “ ประชาสัมพันธ์ฝากเตื
[ ผู้อ่าน 181 คน]
 วันที่  03 เม.ย. 59
โรงเรียนหนองสะแกฯจัดกิจกรรมปิดกล่องชอร์ค
[ ผู้อ่าน 228 คน ] 
วันที่  03 เม.ย. 59
โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ร่วมงานสภาว
[ ผู้อ่าน 168 คน ] 
วันที่  03 เม.ย. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา “ประชาสัมพันธ์ฝากเตือน
[ ผู้อ่าน 183 คน ] 
วันที่  02 เม.ย. 59
โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล จัดพิธีมอบใบประกา
[ ผู้อ่าน 161 คน ] 
วันที่  02 เม.ย. 59
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธ
[ ผู้อ่าน 122 คน ] 
วันที่  02 เม.ย. 59
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ
[ ผู้อ่าน 240 คน ] 
วันที่  01 เม.ย. 59
โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง รับการประเมินการ
[ ผู้อ่าน 180 คน ] 
วันที่  01 เม.ย. 59
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย รับการนิเทศการจัดการเ
[ ผู้อ่าน 129 คน ] 
วันที่  01 เม.ย. 59
 
 
 
         
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่มีอายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.60 ปีขึ้นไป :
    Date Modify : 07 เม.ย. 59   ผู้อ่าน [ 542 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมนายสินชัย ชาบาง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สปพ.พล.3 :
    Date Modify : 23 มี.ค. 59   ผู้อ่าน [ 459 ] คน
สมาคมโรงเรียนขนาดเล็กขอเชิญร่วมงานมหกรรมทางวิชาการประจำปี 2559 :
    Date Modify : 18 มี.ค. 59   ผู้อ่าน [ 389 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมบิดาของนายไพสันติ์ จันทร์สุริย์ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ :
    Date Modify : 06 มี.ค. 59   ผู้อ่าน [ 439 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป :
    Date Modify : 15 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 756 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม คุณแม่สุวรรณา ปิ่นทอง มารดา ผอ.อมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 และผอ.นัยปพร ปิ่นทอง ผอ.โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อ.นครไทย :
    Date Modify : 14 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 499 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน‏ :
    Date Modify : 10 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 613 ] คน
ประกาศโรงเรียนวัดนาขุม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน :
    Date Modify : 02 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 793 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์