โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้มารับ Tablet และที่จะนำ Tablet มาแจ้งเสีย ให้มาแจ้งได้ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม *** +++ ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มิ.ย.57 (ตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557) และหนังสือ สพป.พล.3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว1816 ลว.13 มิ.ย.57 +++  ***  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฺิตามหนังสือสพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 2133 ลว.4 ก.ค.57 ให้มารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 56 Online
»   วันนี้ 9792 Today
»   เมื่อวานนี้ 293 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 10085 Week
»   เดือนนี้ 10085 Month
»   ปีนี้ 10085 Year
»   รวมทั้งหมด 10085 Total
Record: 9792 (24.07.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 

     
 

 

 

 

 
 
 
จัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16)
จัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16)  
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนเงินเดือนและจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบทะเบียนประวัติ ในสังกัดอำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 98 ] คน
แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
สพป.พล.3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.บุญส่ง ชูนาม ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดกิจกรรมแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม แควน้อย สพป.พล.3
วันที่ 23 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 118 ] คน
เตรียมความพร้อมการประกวดโครงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เตรียมความพร้อมการประกวดโครงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 โดย ศน.บุญส่ง ชูนาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกวดแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม แควน้อย สพป.พล.3
วันที่ 22 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 110 ] คน
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสู่ความเป็นมืออาชีพ
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสู่ความเป็นมืออาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุม โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
วันที่ 18 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 189 ] คน
รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจ
รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ จากโรงเรียนบ้านหนองกระบาก อำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 180 ] คน
 
23 กรกฏาคม 2557
287
22 กรกฏาคม 2557
400
22 กรกฏาคม 2557
231
22 กรกฏาคม 2557
275
16 กรกฏาคม 2557
543
04 กรกฏาคม 2557
852
03 กรกฏาคม 2557
554
27 มิถุนายน 2557
806
27 มิถุนายน 2557
450
27 มิถุนายน 2557
484
25 มิถุนายน 2557
800
24 มิถุนายน 2557
499
21 มิถุนายน 2557
  ddd
546
18 มิถุนายน 2557
799
17 มิถุนายน 2557
823
         
 โรงเรียนบ้านหนองหิน ต้อนรับคณะสำนักงาน ป.ป.ช.
โรงเรียนบ้านหนองหิน ต้อนรับคณะสำนักงาน ป.ป.ช.  
[ ผู้อ่าน 13 คน]
 วันที่  24 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิจ่าสิบเอกทว  
[ ผู้อ่าน 6 คน]
 วันที่  24 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนวัดหอกลอง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเมืองจราจร จำลอง
โรงเรียนวัดหอกลอง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเมืองจราจร จำลอง  
[ ผู้อ่าน 26 คน]
 วันที่  24 กรกฏาคม 2557
 สมาคมครูอำเภอพรหมพิราม ขอรับบริจาคโครงการบ้านน้ำใจจากชาวอำเภอพรหมพิราม
สมาคมครูอำเภอพรหมพิราม ขอรับบริจาคโครงการบ้านน้ำใจจากชาวอำเ  
[ ผู้อ่าน 13 คน]
 วันที่  24 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนประชาสามัคคี  จัดกิจกรรมก้าวสู่อาเซียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนประชาสามัคคี จัดกิจกรรมก้าวสู่อาเซียน เรียนรู้ภาษา  
[ ผู้อ่าน 36 คน]
 วันที่  24 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านห้วยเหิน จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวัน  
[ ผู้อ่าน 11 คน ] 
วันที่  24 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านป่าคาย  นักเรียนรับความรู้เรื่องยาเสพติด
โรงเรียนบ้านป่าคาย นักเรียนรับความรู้เรื่องยาเสพติด  
[ ผู้อ่าน 7 คน ] 
วันที่  24 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย  
[ ผู้อ่าน 10 คน ] 
วันที่  24 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา “ ประชุมคณะครูวางแผนเตรียมนำนักเรียนร่วมงาน กศน.สัญจร ประจำปี 2557 ”
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา “ ประชุมคณะครูวางแผนเตรียมนำนักเรียนร  
[ ผู้อ่าน 21 คน ] 
วันที่  24 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์
โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์  
[ ผู้อ่าน 13 คน ] 
วันที่  24 กรกฏาคม 2557
ส่งข่าวมาได้ที่ : phitsanulok3@hotmail.com
 
 
         
 
   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ ผู้อ่าน [70]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อทิน ภูศรีเทศ บิดาของนายสุทัศน์ ภูศรีเทศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดธรรมาราม ผู้อ่าน [56]
   โรงเรียนบ้านหนองปลิง เปิดรับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ ผู้อ่าน [183]
   โรงเรียนบ้านเนินทองประกาศรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้อ่าน [437]
   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประกาศสมัครพนักงานราชการ ผู้อ่าน [465]
   Joe ผู้อ่าน [158]
   Joe Was Here ! ผู้อ่าน [106]
   hacked by FURK4N ผู้อ่าน [503]
   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ผู้อ่าน [620]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ระเบียบ อรุณรุ่งรัตน์ มารดาของนางอรพร สุทธิ ครูโรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง และผอ.ศุภกร สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา(แม่ยาย) ผู้อ่าน [240]
 
 
         
 
 
 
         
 
 
          
 
 
ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์