ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 30 Online
»   วันนี้ 1683 Today
»   เมื่อวานนี้ 31 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1714 Week
»   เดือนนี้ 1714 Month
»   ปีนี้ 1714 Year
»   รวมทั้งหมด 1714 Total
Record: 1683 (26.08.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

 

 
 
 
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ  
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 มอบเงินช่วยเหลือ ดช.ธนะรัชต์ ฉิมคง นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านชาติตระการ เสียชีวิตเนื่องจากตกน้ำ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ บ้านชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
วันที่ 26 ส.ค. 59   ผู้อ่าน [ 5 ] คน
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สพป.พล.3 มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนในสังกัดตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559
วันที่ 24 ส.ค. 59   ผู้อ่าน [ 78 ] คน
ติดตามโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
ติดตามโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินและติดตามโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนคลองมะเกลือ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
วันที่ 23 ส.ค. 59   ผู้อ่าน [ 68 ] คน
พัฒนาครูด้านการเงินและบัญชี
พัฒนาครูด้านการเงินและบัญชี
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเงินและบัญชีของสถานศึกษาประจำปี 2559 ให้กับครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีสถานศึกษาในสังกัดอำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี คุณปณิสา นทีประสิทธิพร ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ตาก เขต 1 เป็นวิทยากร
วันที่ 22 ส.ค. 59   ผู้อ่าน [ 131 ] คน
พัฒนาครูด้านการเงินและบัญชี
พัฒนาครูด้านการเงินและบัญชี
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเงินและบัญชีของสถานศึกษาประจำปี 2559 ให้กับครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีสถานศึกษาในสังกัดอำเภอนครไทย และชาติตระการ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี คุณปณิสา นทีประสิทธิพร ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ตาก เขต 1 เป็นวิทยากร
วันที่ 21 ส.ค. 59   ผู้อ่าน [ 197 ] คน
 
25 ส.ค. 59
133
19 ส.ค. 59
378
29 ก.ค. 59
690
27 ก.ค. 59
258
21 ก.ค. 59
492
11 ก.ค. 59
684
11 ก.ค. 59
445
07 ก.ค. 59
1495
06 ก.ค. 59
878
28 มิ.ย. 59
1614
28 มิ.ย. 59
487
26 มิ.ย. 59
3055
24 มิ.ย. 59
1043
23 มิ.ย. 59
943
21 มิ.ย. 59
2730
         
โรงเรียนบ้านแยง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะก  
[ ผู้อ่าน 2 คน]
 วันที่  26 ส.ค. 59
โรงเรียนบ้านแยง จัดกิจกรรม "พ้ฒนาพ่อ แม่ผู้ป  
[ ผู้อ่าน 3 คน]
 วันที่  26 ส.ค. 59
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา เข้าร่วมอบรม ค่ายเยาวช  
[ ผู้อ่าน 2 คน]
 วันที่  26 ส.ค. 59
โรงเรียนวัดคลองตาลฯ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
[ ผู้อ่าน 4 คน]
 วันที่  26 ส.ค. 59
โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง นำนักเรียนเข้าร่วมโครงก  
[ ผู้อ่าน 4 คน]
 วันที่  26 ส.ค. 59
โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี เข้าร่วมโครงการ  
[ ผู้อ่าน 3 คน]
 วันที่  26 ส.ค. 59
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 8 จัดกิจกรรมโคร  
[ ผู้อ่าน 6 คน]
 วันที่  26 ส.ค. 59
โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ประชุมข้าราช  
[ ผู้อ่าน 5 คน]
 วันที่  26 ส.ค. 59
โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) จัดโครงการเฝ  
[ ผู้อ่าน 6 คน ] 
วันที่  26 ส.ค. 59
โรงเรียนวัดวังวน รับการประเมินเศรษฐกิจพอเพีย
[ ผู้อ่าน 45 คน ] 
วันที่  25 ส.ค. 59
โรงเรียนวัดเซิงหวาย นำนักเรียนฉีดวัคซีนป้องก
[ ผู้อ่าน 17 คน ] 
วันที่  25 ส.ค. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หน่วยเรียนรู้ที่ 15 เ
[ ผู้อ่าน 43 คน ] 
วันที่  25 ส.ค. 59
โรงเรียนบ้านท่าสะแก จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศา
[ ผู้อ่าน 13 คน ] 
วันที่  24 ส.ค. 59
โรงเรียนบ้านป่าแดง คณะครูและนักเรียนมอบของให
[ ผู้อ่าน 16 คน ] 
วันที่  24 ส.ค. 59
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู
[ ผู้อ่าน 18 คน ] 
วันที่  24 ส.ค. 59
โรงเรียนบ้านแยง นำนักเรียนเข้ารับการอบรมโครง
[ ผู้อ่าน 22 คน ] 
วันที่  24 ส.ค. 59
 
 
 
         
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ประกาศรับสมัครครูจ้างสอน วิชาเอกปฐมวัย :  
    Date Modify : 25 ส.ค. 59   ผู้อ่าน [ 33 ] คน
แก้ไขประกาศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ เรื่อง สอบราคารายการติดตั้งขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า :  
    Date Modify : 23 ส.ค. 59   ผู้อ่าน [ 33 ] คน
โรงเรียนวัดเสนาสน์ ประกาศสอบราคาจ้างรายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า :  
    Date Modify : 23 ส.ค. 59   ผู้อ่าน [ 38 ] คน
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียน ป.1 – ป. 4 เพื่อเตรียมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2559 ตามหนังสือที่ ศธ 04103/ว2050 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559ข้อมูล ณ 19/8/59 เวลา 15.00 น. ขอให้ดำเนินการส่งไฟล์ข้อมูลมายัง watpolplk3@gmail.comภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2559หากมีข้อสงสัยประสาน ศน.สุภาพร แสนแทน โทร 0811814841 :
    Date Modify : 19 ส.ค. 59   ผู้อ่าน [ 58 ] คน
ประกาศโรงเรียนวัดท่าช้าง เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า :
    Date Modify : 19 ส.ค. 59   ผู้อ่าน [ 46 ] คน
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างติตตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า รร.วัดท่าช้าง :
    Date Modify : 19 ส.ค. 59   ผู้อ่าน [ 32 ] คน
โรงเรียนวัดห้วยดั้งประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตไฟฟ้าภายนอก ภายในและซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น :
    Date Modify : 19 ส.ค. 59   ผู้อ่าน [ 42 ] คน
ประกาศโรงเรียนวัดท่าช้าง เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า :
    Date Modify : 18 ส.ค. 59   ผู้อ่าน [ 36 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์