***  วันที่ 30 ม.ค. 58 - 3 ก.พ. 58 จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.  และในวันที่ 4 ก.พ. 2558 งดจ่าย one stop service ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 39 Online
»   วันนี้ 1262 Today
»   เมื่อวานนี้ 4644 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 9032 Week
»   เดือนนี้ 9032 Month
»   ปีนี้ 9032 Year
»   รวมทั้งหมด 9032 Total
Record: 4644 (29.01.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
  
 
 
ชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับคณะกรรมการการศึกษาระดับสนามสอบของศูนย์สอบพิษณุโลก เขต 3 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 29 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 117 ] คน
สวัสดีปีใหม่ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
สวัสดีปีใหม่ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองรังสรรค์ มณีเล็ก รองรัตนา ศรีเหรัญ รองอนุสรณ์ ฟูเจริญ ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ ผอ.อำนาจ วิชยานุวัติ ผอ.สำนักนโยบายแลแผน สพฐ. ผอ.พวงมณี ชัยเสรี ผอ.สำนักการคลังและทรัพย์สิน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ในวันที่ 27 มกราคม 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กทม.
วันที่ 27 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 80 ] คน
เยี่ยมค่ายติว O-NET โรงเรียนบ้านหนองหิน
เยี่ยมค่ายติว O-NET โรงเรียนบ้านหนองหิน
ท่านประเสริฐ รัตนพันธุ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และรองธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมค่ายติว O-NET และให้ขวัญกำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหิน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 26 มกราคม 2558
วันที่ 26 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 145 ] คน
เยี่ยมค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านถ้ำพริก
เยี่ยมค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านถ้ำพริก
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะเยี่ยมค่ายวิชาการ O-NETพร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 26 มกราคม 2558
วันที่ 26 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 87 ] คน
เตรียมความพร้อมกีฬาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมกีฬาสัมพันธ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ประชุมเพื่อแบ่งภารกิจในการจัดกีฬาสัมพันธ์ ระหว่าง เขตพื้นที่การศึกษา และสพม.39 ในวันที่ 24 มกราคม 2558
วันที่ 24 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 81 ] คน
 
28 ม.ค. 58
133
22 ม.ค. 58
765
21 ม.ค. 58
447
19 ม.ค. 58
785
12 ม.ค. 58
285
09 ม.ค. 58
202
05 ม.ค. 58
1259
31 ธ.ค. 57
659
25 ธ.ค. 57
833
23 ธ.ค. 57
574
28 พ.ย. 57
754
26 พ.ย. 57
628
26 พ.ย. 57
1023
20 พ.ย. 57
588
20 พ.ย. 57
856
         
โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ นำนักเรียนไปถอนฟัน  
[ ผู้อ่าน 3 คน]
 วันที่  30 ม.ค. 58
ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ (PEER Center) โรงเรียนบ
[ ผู้อ่าน 79 คน]
 วันที่  29 ม.ค. 58
โรงเรียนวัดหนองมะคัง จัดงาน "คืนสู่เหย้า ศิษ
[ ผู้อ่าน 111 คน]
 วันที่  28 ม.ค. 58
โรงเรียนวัดบ้านน้อย ได้รับความอนุเคราะห์จากก
[ ผู้อ่าน 37 คน]
 วันที่  28 ม.ค. 58
โรงเรียนวัดบ้านน้อย โค้งสุดท้ายของการติว O-N
[ ผู้อ่าน 35 คน]
 วันที่  28 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองหิน จัดกิจกรรมค่ายยกระดับผลส
[ ผู้อ่าน 47 คน]
 วันที่  27 ม.ค. 58
โรงเรียนวัดคลองตาลฯ ปรับปรุงพื้นอาคารเรียนแล
[ ผู้อ่าน 34 คน]
 วันที่  27 ม.ค. 58
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จัดค่ายวิชา
[ ผู้อ่าน 35 คน]
 วันที่  27 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) จัดพิธีสวนสน
[ ผู้อ่าน 40 คน ] 
วันที่  27 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ต้อนรับคณะเยี่ยมสนามส
[ ผู้อ่าน 28 คน ] 
วันที่  27 ม.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ขอขอบคุณ คณะครูจ้างส
[ ผู้อ่าน 62 คน ] 
วันที่  27 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านชาติตระการ จัดประชุมผู้ปกครอง
[ ผู้อ่าน 67 คน ] 
วันที่  27 ม.ค. 58
โรงเรียนวัดท่าช้าง จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
[ ผู้อ่าน 43 คน ] 
วันที่  27 ม.ค. 58
โรงเรียนวัดหินลาด ต้อนรับคณะเยี่ยมสนามสอบ Pr
[ ผู้อ่าน 32 คน ] 
วันที่  27 ม.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต้อนรับคณะเยี่ยมสนามสอ
[ ผู้อ่าน 61 คน ] 
วันที่  26 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
[ ผู้อ่าน 53 คน ] 
วันที่  26 ม.ค. 58
 
 
 
         
โรงเรียนราษฎร์บำรุงประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน อาคารประกอบ :  
    Date Modify : 29 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 13 ] คน
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเรียน :  
    Date Modify : 29 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 15 ] คน
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ :  
    Date Modify : 29 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 7 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านแยง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) แก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศลงวันที่ 27 มกราคม 2558‏ :  
    Date Modify : 28 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 17 ] คน
โรงเรียนบ้านหลังเขา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ :  
    Date Modify : 27 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 22 ] คน
โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ซ‏ :  
    Date Modify : 27 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 24 ] คน
โรงเรียนบ้านหลังเขา ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ :  
    Date Modify : 27 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 25 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านแยง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ :  
    Date Modify : 27 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 25 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์