ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 15 Online
»   วันนี้ 535 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 535 Week
»   เดือนนี้ 535 Month
»   ปีนี้ 535 Year
»   รวมทั้งหมด 535 Total
Record: 535 (30.05.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

             

 
 
 
MOU แก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ
MOU แก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.๓ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สพป.พล.๓ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 29 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 23 ] คน
ปฐมนิเทศผอ.รองผอ.สถานสถานศึกษาป้ายแดง
ปฐมนิเทศผอ.รองผอ.สถานสถานศึกษาป้ายแดง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ ประธานการปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.พล.๓ ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเลือกโรงเรียน ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.๓ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 28 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 267 ] คน
คัดเลือกครู “คุรุสดุดี”
คัดเลือกครู “คุรุสดุดี”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ ประธานคุรุสภาเขตพื้นที่ ประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบภารกิจของคุรุสภา ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.๓ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 27 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 102 ] คน
จัดอบรมแผนปฏิบัติการประจำปี
จัดอบรมแผนปฏิบัติการประจำปี
นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
วันที่ 26 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 82 ] คน
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเชิงเศรษฐศาสตร์
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเชิงเศรษฐศาสตร์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ ประธานการอบรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 23 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 128 ] คน
 
30 พ.ค. 58
16
28 พ.ค. 58
196
25 พ.ค. 58
444
19 พ.ค. 58
1081
15 พ.ค. 58
424
12 พ.ค. 58
15421
02 พ.ค. 58
27340
28 เม.ย. 58
27489
27 เม.ย. 58
1035
24 เม.ย. 58
493
22 เม.ย. 58
864
20 เม.ย. 58
2475
11 เม.ย. 58
2548
09 เม.ย. 58
26035
09 เม.ย. 58
1109
         
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ถวายอาหารเพลพระภิกษุสง  
[ ผู้อ่าน 3 คน]
 วันที่  30 พ.ค. 58
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์เข้าร่วมเวียนเทียนใน  
[ ผู้อ่าน 4 คน]
 วันที่  30 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยจัดกิจกรรมประชาธิปไตย เ  
[ ผู้อ่าน 3 คน]
 วันที่  30 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮจัดกิจกรรมตักบาตรข  
[ ผู้อ่าน 7 คน]
 วันที่  30 พ.ค. 58
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภ
[ ผู้อ่าน 39 คน]
 วันที่  29 พ.ค. 58
โรงเรียนผดุงวิทยา จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอา
[ ผู้อ่าน 20 คน]
 วันที่  29 พ.ค. 58
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
[ ผู้อ่าน 22 คน]
 วันที่  29 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองห้าง จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน
[ ผู้อ่าน 24 คน]
 วันที่  29 พ.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หน่วยเรียนรู้ 3 เรื่
[ ผู้อ่าน 38 คน ] 
วันที่  29 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านแก่งคันนา จัดกิจกรรมประชาธิปไตย
[ ผู้อ่าน 19 คน ] 
วันที่  29 พ.ค. 58
โรงเรียนวัดหนองมะคัง จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสื
[ ผู้อ่าน 38 คน ] 
วันที่  29 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ฯ จัดกิจกรรมตั
[ ผู้อ่าน 26 คน ] 
วันที่  29 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง จัดประชุมผู้ปกครองR
[ ผู้อ่าน 50 คน ] 
วันที่  28 พ.ค. 58
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง รับทุนการศึกษา
[ ผู้อ่าน 42 คน ] 
วันที่  28 พ.ค. 58
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ จัดประชุมเตรียมความพร
[ ผู้อ่าน 34 คน ] 
วันที่  28 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านน้ำจวง ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธี
[ ผู้อ่าน 49 คน ] 
วันที่  28 พ.ค. 58
 
 
 
         
โรงเรียนบ้านนาจาน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก :  
    Date Modify : 30 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 53 ] คน
ประกาศโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป :  
    Date Modify : 29 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 124 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมนายอภินันท์ เมืองสนธ์ :  
    Date Modify : 28 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 137 ] คน
แก้ไข ประกาศโรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนโครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ‏ :  
    Date Modify : 28 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 129 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านนาจาน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน‏ :  
    Date Modify : 27 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 273 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านขวดน้ำมันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนโครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ :  
    Date Modify : 27 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 138 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง)‏ :
    Date Modify : 25 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 68 ] คน
ประกาศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยาเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ :
    Date Modify : 22 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 496 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์