สพป.พล.3 มีตู้รับหนังสือราชการเพิ่ม ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก (หลังเก่า) *** +++ ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มิ.ย.57 (ตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557) และหนังสือ สพป.พล.3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว1816 ลว.13 มิ.ย.57 +++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
g
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 53 Online
»   วันนี้ 1811 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1811 Week
»   เดือนนี้ 1811 Month
»   ปีนี้ 1811 Year
»   รวมทั้งหมด 1811 Total
Record: 1811 (11.07.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 

     
 

 

 

 

 
 
 
รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจ
รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ จากโรงเรียนบ้านหนองกระบาก อำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 36 ] คน
ตั้งเสาเอกอาคารศูนย์เด็กพิเศษเรียนร่วม
ตั้งเสาเอกอาคารศูนย์เด็กพิเศษเรียนร่วม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมพิธีตั้งเสาเอกอาคารศูนย์เด็กพิเศษเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านห้วยปลาไหล อ.วัดโบสถ์ สนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 44 ] คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2557
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบควบคุมภายใน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 114 ] คน
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิจารณาจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 78 ] คน
ร่วมเวทีประชาคม ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมเวทีประชาคม ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเวทีประชาคม ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดพิษณุโลก จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมบึงราชนก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 3 เป็นผู้จัดเวทีประชาคม
วันที่ 09 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 50 ] คน
 
04 กรกฏาคม 2557
589
03 กรกฏาคม 2557
447
27 มิถุนายน 2557
651
27 มิถุนายน 2557
343
27 มิถุนายน 2557
388
25 มิถุนายน 2557
728
24 มิถุนายน 2557
421
21 มิถุนายน 2557
  ddd
482
18 มิถุนายน 2557
721
17 มิถุนายน 2557
758
17 มิถุนายน 2557
467
17 มิถุนายน 2557
511
13 มิถุนายน 2557
892
13 มิถุนายน 2557
655
10 มิถุนายน 2557
1566
         
 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง  ต้อนรับพระธรรมทูต
โรงเรียนบ้านห้วยเจียง ต้อนรับพระธรรมทูต  
[ ผู้อ่าน 3 คน]
 วันที่  11 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน  เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านป่าซ่าน เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
[ ผู้อ่าน 3 คน]
 วันที่  11 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านเนินมะคึดรับเทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนบ้านเนินมะคึดรับเทียนจำนำพรรษา  
[ ผู้อ่าน 8 คน]
 วันที่  11 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านบุ่งผลำแห่เทียนจำนำพรรษาและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบ้านบุ่งผลำ ปีการศึกษษ ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านบุ่งผลำแห่เทียนจำนำพรรษาและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัด  
[ ผู้อ่าน 9 คน]
 วันที่  11 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนวัดนาขาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนวัดนาขาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  
[ ผู้อ่าน 7 คน]
 วันที่  11 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเนื่องในว  
[ ผู้อ่าน 10 คน ] 
วันที่  11 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝาร่วมกันเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝาร่วมกันเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด  
[ ผู้อ่าน 3 คน ] 
วันที่  11 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านนาจาน คณะครูได้เข้ารวมอบรมจิตตปัญญา
โรงเรียนบ้านนาจาน คณะครูได้เข้ารวมอบรมจิตตปัญญา  
[ ผู้อ่าน 5 คน ] 
วันที่  11 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านหนองปลิง  รับมอบชุดกีฬา
โรงเรียนบ้านหนองปลิง รับมอบชุดกีฬา  
[ ผู้อ่าน 7 คน ] 
วันที่  11 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำเข้าร่วมอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำเข้าร่วมอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางก  
[ ผู้อ่าน 9 คน ] 
วันที่  11 กรกฏาคม 2557
ส่งข่าวมาได้ที่ : phitsanulok3@hotmail.com
 
 
         
 
   hacked by FURK4N ผู้อ่าน [225]
   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ผู้อ่าน [439]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ระเบียบ อรุณรุ่งรัตน์ มารดาของนางอรพร สุทธิ ครูโรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง และผอ.ศุภกร สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา(แม่ยาย) ผู้อ่าน [172]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นางสุเพ็ญ พ่วงปิ่น มารดาของ นายบำรุงพงศ์ พ่วงปิ่น ครูโรงเรียนบ้านบุ่งตารอด ผู้อ่าน [135]
   โรงเรียนวัดนาขุมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอนุบาล ผู้อ่าน [363]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ บิดาผอ.วิเชียร ปานอยู่ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารสถานศึกษา ผู้อ่าน [244]
   HACKED BY FURK4N ผู้อ่าน [160]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพนายประโยชน์ ชูสาย ข้าราชการบำนาญ อดีตครูชำนาญการโรงเรียนบ้านน้ำจวง ผู้อ่าน [343]
   โรงเรียนผดุงวิทยา รับสมัครพนักงานราชการ ผู้อ่าน [844]
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพันักงานราชการโรงเรียนบ้านน้ำจวง ผู้อ่าน [678]
 
 
         
 
 
 
         
 
 
          
 
 
ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์