*** สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอชะลอการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พล.เขต 3 ***

 

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 751 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 751 Week
»   เดือนนี้ 751 Month
»   ปีนี้ 751 Year
»   รวมทั้งหมด 751 Total
Record: 751 (27.10.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

 
 
 
แจกโบว์ริบบิ้นสีดำ
แจกโบว์ริบบิ้นสีดำ  
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ พร้อมด้วย รองสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 แจกริบบิ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 27 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 25 ] คน
VDO Conference ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
VDO Conference ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธาน พร้อมด้วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมประชุมทางไกลการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 27 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 28 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล จำนวน 10 อัตรา ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 25 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 221 ] คน
ร่วมวางพวงมาลา
ร่วมวางพวงมาลา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 23 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 70 ] คน
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 22 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 150 ] คน
 
22 ต.ค. 59
427
21 ต.ค. 59
186
20 ต.ค. 59
208
19 ต.ค. 59
329
17 ต.ค. 59
341
07 ต.ค. 59
733
27 ก.ย. 59
583
22 ก.ย. 59
826
19 ก.ย. 59
640
25 ส.ค. 59
708
19 ส.ค. 59
780
29 ก.ค. 59
939
27 ก.ค. 59
497
21 ก.ค. 59
760
11 ก.ค. 59
989
         
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนท
[ ผู้อ่าน 41 คน]
 วันที่  26 ต.ค. 59
โรงเรียนวัดโบสถ์ ร่วมทำริบบิ้นดำเพื่อแจกให้
[ ผู้อ่าน 25 คน]
 วันที่  26 ต.ค. 59
โรงเรียนบ้านป่าซ่าน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภ
[ ผู้อ่าน 20 คน]
 วันที่  26 ต.ค. 59
โรงเรียนวัดวงฆ้อง ถวายความอาลัย
[ ผู้อ่าน 21 คน]
 วันที่  26 ต.ค. 59
โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา จัดทำริบบิ้นถวายความอ
[ ผู้อ่าน 23 คน]
 วันที่  26 ต.ค. 59
โรงเรียนบ้านหลังเขา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายรา
[ ผู้อ่าน 36 คน]
 วันที่  25 ต.ค. 59
โรงเรียนบ้านนาหนอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายรา
[ ผู้อ่าน 57 คน]
 วันที่  24 ต.ค. 59
โรงเรียนบ้านนาหนอง ร่วมทำริบบิ้นดำเพื่อถวาย
[ ผู้อ่าน 50 คน]
 วันที่  24 ต.ค. 59
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ร่วมพิธีวางพวงมาลาถว
[ ผู้อ่าน 50 คน ] 
วันที่  24 ต.ค. 59
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ร่วมทำริบบิ้นดำเพื่อ
[ ผู้อ่าน 45 คน ] 
วันที่  24 ต.ค. 59
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ร่วมถวายความอาลัยแด่
[ ผู้อ่าน 64 คน ] 
วันที่  24 ต.ค. 59
โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา จัดทำริบบิ้นและผูกผ้
[ ผู้อ่าน 42 คน ] 
วันที่  23 ต.ค. 59
โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย จัดทำริบบิ้นไว้ทุก
[ ผู้อ่าน 47 คน ] 
วันที่  21 ต.ค. 59
โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว ร่วมกับโรงเรียนวัดน
[ ผู้อ่าน 67 คน ] 
วันที่  20 ต.ค. 59
โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ จัดทำริบบิ้นและโบว์ เพื่
[ ผู้อ่าน 93 คน ] 
วันที่  20 ต.ค. 59
โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบ
[ ผู้อ่าน 99 คน ] 
วันที่  20 ต.ค. 59
 
 
 
         
โรงเรียนบ้านหนองปลิง แจ้งผลการคัดเลือกครูจ้างสอน :  
    Date Modify : 27 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 3 ] คน
โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน :  
    Date Modify : 27 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 55 ] คน
โรงเรียนบ้านขอนสองสลึ่ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน :  
    Date Modify : 25 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 97 ] คน
โรงเรียนบ้านหนองปลิงเปิดรับสมัครครูจ้างสาขาวิชาเอกภาษาไทยหรือเอกประถมศึกษา :
    Date Modify : 19 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 152 ] คน
โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ประกาศรับสมัครอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา :
    Date Modify : 18 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 198 ] คน
ประกาศยกเลิกบัญชีผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง :
    Date Modify : 18 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 84 ] คน
ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนขั้นวิกฤต สายครูผู้สอน โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง :
    Date Modify : 18 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 92 ] คน
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ต.ค.59)ตรวจสอบรายชื่อและส่งผลภายในวันที่ 4 ต.ค.59 เวลา 15.00 น. :
    Date Modify : 04 ต.ค. 59   ผู้อ่าน [ 451 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์