+++ ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มิ.ย.57 ***  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฺิตามหนังสือสพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 2133 ลว.4 ก.ค.57 ให้มารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 78 Online
»   วันนี้ 2392 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2392 Week
»   เดือนนี้ 2392 Month
»   ปีนี้ 2392 Year
»   รวมทั้งหมด 2392 Total
Record: 2392 (02.08.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 

     
 

  

 

 

 
 
 
รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจ
รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ จากนางสาวพชรกมล คำไวย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอชาติตระการ จำนวน 4,000 บาท เพื่อสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 01 สิงหาคม 2557   ผู้อ่าน [ 56 ] คน
สรุปการปฏิบัติงานครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
สรุปการปฏิบัติงานครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ สพป.พล.3 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 01 สิงหาคม 2557   ผู้อ่าน [ 110 ] คน
โครงการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
โครงการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ ฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ของงานคุรุสภา ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 30 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 96 ] คน
จัดสรรงบประมาณค่าอาหารนักเรียนพักนอน
จัดสรรงบประมาณค่าอาหารนักเรียนพักนอน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 28 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 98 ] คน
จัดสรรค่าวัสดุ  รายการโต๊ะ –เก้าอี้และชุดฝึกทักษะนักเรียน
จัดสรรค่าวัสดุ รายการโต๊ะ –เก้าอี้และชุดฝึกทักษะนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณปี 2557 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ –เก้าอี้และชุดฝึกทักษะนักเรียน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 28 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 128 ] คน
 
28 กรกฏาคม 2557
735
28 กรกฏาคม 2557
714
23 กรกฏาคม 2557
472
22 กรกฏาคม 2557
477
22 กรกฏาคม 2557
299
22 กรกฏาคม 2557
357
16 กรกฏาคม 2557
579
04 กรกฏาคม 2557
885
03 กรกฏาคม 2557
588
27 มิถุนายน 2557
875
27 มิถุนายน 2557
496
27 มิถุนายน 2557
533
25 มิถุนายน 2557
839
24 มิถุนายน 2557
537
21 มิถุนายน 2557
  ddd
574
         
 โรงเรียนบ้านเนินมะคึดศึกษาดูงาน กศน. สัญจร 2557
โรงเรียนบ้านเนินมะคึดศึกษาดูงาน กศน. สัญจร 2557  
[ ผู้อ่าน 5 คน]
 วันที่  02 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนวัดหินลาด รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนวัดหินลาด รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนสุจ  
[ ผู้อ่าน 4 คน]
 วันที่  02 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนบ้านนาคล้ายจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านนาคล้ายจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
[ ผู้อ่าน 6 คน]
 วันที่  02 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนวัดวังไม้แก่น กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
[ ผู้อ่าน 5 คน]
 วันที่  02 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม การสร้างความเข้าใจร่วมกันในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม การ  
[ ผู้อ่าน 6 คน]
 วันที่  02 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนบ้านนาแฝกจัดวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านนาแฝกจัดวันภาษาไทยแห่งชาติ  
[ ผู้อ่าน 6 คน ] 
วันที่  02 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ต้อนรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะต้อง
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ต้อนรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม  
[ ผู้อ่าน 4 คน ] 
วันที่  02 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยรับทุนมูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์  บูรณเขตต์
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยรับทุนมูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์ บูรณ  
[ ผู้อ่าน 6 คน ] 
วันที่  02 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนบ้านแยงรับมอบทีวีและจานดาวเทียมในโครงการ True ปลูกปัญญา
โรงเรียนบ้านแยงรับมอบทีวีและจานดาวเทียมในโครงการ True ปลูกป  
[ ผู้อ่าน 8 คน ] 
วันที่  02 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนบ้านท่าหินลาดปลูกต้นจำปาขาว
โรงเรียนบ้านท่าหินลาดปลูกต้นจำปาขาว  
[ ผู้อ่าน 8 คน ] 
วันที่  02 สิงหาคม 2557
ส่งข่าวมาได้ที่ : phitsanulok3@hotmail.com
 
 
         
 
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่กุหลาบ จันทร์ดี มารดาของ นางอมรา แดงโสภณ และนางเกศรินทร์ เอี่ยมชม ครูโรงเรียนบ้านหนองปลิง ผู้อ่าน [36]
   โรงเรียนบ้านเนินทอง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพันักงานราชการ ผู้อ่าน [243]
   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (ภาค ก ) ผู้อ่าน [190]
   โรงเรียนบ้านเนินทอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ผู้อ่าน [202]
   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ ผู้อ่าน [257]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อทิน ภูศรีเทศ บิดาของนายสุทัศน์ ภูศรีเทศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดธรรมาราม ผู้อ่าน [93]
   โรงเรียนบ้านหนองปลิง เปิดรับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ ผู้อ่าน [228]
   โรงเรียนบ้านเนินทองประกาศรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้อ่าน [528]
   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประกาศสมัครพนักงานราชการ ผู้อ่าน [535]
   Joe ผู้อ่าน [185]
 
 
         
 
 
 
         
 
 
          
 
 
ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์