คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 21 Online
»   วันนี้ 1741 Today
»   เมื่อวานนี้ 795 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1741 Week
»   เดือนนี้ 9477 Month
»   ปีนี้ 9477 Year
»   รวมทั้งหมด 9477 Total
Record: 1741 (08.02.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 ระดับชาติ สพป.                         ระดับชาติ สพม.

 

 
 
 
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ  
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเป็นกิจกรรมหนึ่งของ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริต ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 08 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 27 ] คน
ร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวฟ้าขาว
ร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวฟ้าขาว  
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวฟ้าขาว ของโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายอมร อ่อนศรี ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา และคณะผู้บริหาร ข้าราชครูในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ให้การต้อนรับ
วันที่ 08 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 28 ] คน
นิเทศโรงเรียนบ้านแก่งคันนา
นิเทศโรงเรียนบ้านแก่งคันนา  
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ และคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านแก่งคันนา อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 08 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 26 ] คน
ร่วมกิจกรรม เดิน- วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ
ร่วมกิจกรรม เดิน- วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม เดิน- วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 06 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 66 ] คน
ตรวจสอบความเรียบร้อย
ตรวจสอบความเรียบร้อย
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และนายไพสันต์ จันทร์สุริ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ นายทูล ใจศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ ตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดงานเลี้ยงต้อนรับนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ อุทยานแก่งเจ็ดแคว อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 05 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 75 ] คน
 
08 ก.พ. 59
96
08 ก.พ. 59
66
08 ก.พ. 59
91
02 ก.พ. 59
435
27 ม.ค. 59
284
25 ม.ค. 59
323
13 ม.ค. 59
574
07 ม.ค. 59
655
07 ม.ค. 59
579
28 ธ.ค. 58
1793
21 ธ.ค. 58
806
30 พ.ย. 58
1073
29 พ.ย. 58
3148
24 พ.ย. 58
813
24 พ.ย. 58
758
         
โรงรียนเขาไร่ศรีราชา ขอขอบคุณ ร.ต.ท.ชีววิตย์  
[ ผู้อ่าน 26 คน]
 วันที่  08 ก.พ. 59
โรงเรียนวัดท้องโพลง ครอบครัว เลี่ยมวิลัย น  
[ ผู้อ่าน 6 คน]
 วันที่  08 ก.พ. 59
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา รับการนิเทศติดตามประเมิ  
[ ผู้อ่าน 9 คน]
 วันที่  08 ก.พ. 59
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน รับการนิเทศติดตามประเม  
[ ผู้อ่าน 8 คน]
 วันที่  08 ก.พ. 59
โรงเรียนวัดวังวน ส่งการแสดงร่วมพิธีเปิดงานกี  
[ ผู้อ่าน 31 คน]
 วันที่  08 ก.พ. 59
โรงเรียนวัดวังวน รับการนิเทศติดตามประเมินคุณ  
[ ผู้อ่าน 32 คน]
 วันที่  08 ก.พ. 59
โรงเรียนประชาสามัคคี พานักเรียนทัศนศึกษาแหล่
[ ผู้อ่าน 35 คน]
 วันที่  06 ก.พ. 59
โรงเรียนบ้านแก่งคันนารับการประเมินคุณภาพการจ
[ ผู้อ่าน 49 คน]
 วันที่  06 ก.พ. 59
โรงเรียนวัดหินลาด เดินเทิดพระเกียรติพระบาทสม
[ ผู้อ่าน 36 คน ] 
วันที่  05 ก.พ. 59
โรงเรียนวัดเซิงหวาย รับการนิเทศติดตามประเมิ
[ ผู้อ่าน 53 คน ] 
วันที่  05 ก.พ. 59
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง รับการนิเทศ ประเมินคุ
[ ผู้อ่าน 49 คน ] 
วันที่  05 ก.พ. 59
โรงเรียนวัดท้องโพลง รับการนิเทศติดตามประเมิน
[ ผู้อ่าน 52 คน ] 
วันที่  05 ก.พ. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หน่วยเรียนรู้ 37 เรื
[ ผู้อ่าน 63 คน ] 
วันที่  05 ก.พ. 59
โรงเรียนบ้านนาจาน รับการประเมินการจัดการศึกษ
[ ผู้อ่าน 68 คน ] 
วันที่  05 ก.พ. 59
โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย รับการนิเทศติดตามการป
[ ผู้อ่าน 58 คน ] 
วันที่  05 ก.พ. 59
โรงเรียนบ้านน้ำจวง รับการนิเทศประเมินคุณภาพก
[ ผู้อ่าน 66 คน ] 
วันที่  05 ก.พ. 59
 
 
 
         
ประกาศโรงเรียนวัดนาขุม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน :
    Date Modify : 02 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 207 ] คน
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน :
    Date Modify : 01 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 264 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ เรื่อง ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว :
    Date Modify : 01 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 93 ] คน
โรงเรียนวัดหางไหล ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) :
    Date Modify : 01 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 85 ] คน
ประกาศโรงเรียนวัดหางไหล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน(ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) :
    Date Modify : 01 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 64 ] คน
ประกาศโรงเรียนวัดหางไหล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) :
    Date Modify : 29 ม.ค. 59   ผู้อ่าน [ 107 ] คน
ขอเขิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม นายลอย พูลศรี บิดา นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ :
    Date Modify : 28 ม.ค. 59   ผู้อ่าน [ 85 ] คน
ประกาศโรงเรียนวัดนาขุม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน :
    Date Modify : 27 ม.ค. 59   ผู้อ่าน [ 254 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์