ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 1 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 1 Year
»   รวมทั้งหมด 1 Total
Record: 1 (02.07.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

             

 
 
 
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่  
รองศาสตราจารย์ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 02 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 103 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ  
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นางพล ช่วยพรหมรี มารดาของนางนาฎนภา สีดาดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.พล.3 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ วัดคุ้งยางใหญ่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย
วันที่ 02 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 44 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับคณะประเมินจากคณะกรรมการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน เรื่อง การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
วันที่ 01 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 58 ] คน
รับมอบอาคาร
รับมอบอาคาร
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมรับมอบห้องสมุดหยีวิยม 5 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
วันที่ 01 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 61 ] คน
ต้อนรับคณะสพฐ.
ต้อนรับคณะสพฐ.
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับคณะประเมินจากคณะกรรมการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน เรื่อง การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนศึกษากุลบุตร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
วันที่ 01 ก.ค. 58   ผู้อ่าน [ 34 ] คน
 
26 มิ.ย. 58
543
23 มิ.ย. 58
405
22 มิ.ย. 58
597
16 มิ.ย. 58
898
15 มิ.ย. 58
689
13 มิ.ย. 58
456
12 มิ.ย. 58
793
12 มิ.ย. 58
365
11 มิ.ย. 58
1230
11 มิ.ย. 58
175
05 มิ.ย. 58
244
02 มิ.ย. 58
854
30 พ.ค. 58
446
28 พ.ค. 58
519
25 พ.ค. 58
707
         
โรงเรียนบ้านนาเปอะ ร่วมปลูกป่า  
[ ผู้อ่าน 2 คน]
 วันที่  02 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง จัดประชุมผู้ปกครองนั  
[ ผู้อ่าน 2 คน]
 วันที่  02 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านนาจาน ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน&  
[ ผู้อ่าน 6 คน]
 วันที่  02 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านนาล้อม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วัน  
[ ผู้อ่าน 8 คน]
 วันที่  02 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านนาเปอะ รับการตรวจสุขภาพของนักเรี  
[ ผู้อ่าน 4 คน]
 วันที่  02 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองปลิง จัดกิจกรรมออกเยี  
[ ผู้อ่าน 10 คน]
 วันที่  02 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านนาเปอะ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้  
[ ผู้อ่าน 4 คน]
 วันที่  02 ก.ค. 58
โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง จัดกิจกรรมวันต่อต้าน  
[ ผู้อ่าน 5 คน]
 วันที่  02 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดสนามไชย ร่วมอบรมสัมมนาผู้บังคับบั  
[ ผู้อ่าน 9 คน ] 
วันที่  02 ก.ค. 58
โรงเรียนห้วยปลาไหล รับมอบเตาไฮเทคป  
[ ผู้อ่าน 12 คน ] 
วันที่  02 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณแล  
[ ผู้อ่าน 20 คน ] 
วันที่  02 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ได้จัดกิจกรรมเดิน  
[ ผู้อ่าน 6 คน ] 
วันที่  02 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดหนองมะคัง จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเ  
[ ผู้อ่าน 19 คน ] 
วันที่  02 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ : วันคล้ายวันสถาปนาคณ  
[ ผู้อ่าน 16 คน ] 
วันที่  02 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดวังวน ออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน ป  
[ ผู้อ่าน 35 คน ] 
วันที่  02 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดวังวน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา  
[ ผู้อ่าน 41 คน ] 
วันที่  02 ก.ค. 58
 
 
 
         
โรงเรียนบ้านน้ำจวง ประกาศผลผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งพนักงานราชการ :
    Date Modify : 25 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 269 ] คน
โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ :
    Date Modify : 24 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 133 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม มารดา ท่านผอ.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 :
    Date Modify : 23 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 162 ] คน
โรงเรียนบ้านมะต้องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน :
    Date Modify : 21 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 315 ] คน
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านน้ำจวง‏ :
    Date Modify : 17 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 338 ] คน
โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิจ่าสิบเอกทวี - พิมพ์ บูรณเขตต์ :
    Date Modify : 08 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 321 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านป่าแดง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ ที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี :
    Date Modify : 05 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 264 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาฯ :
    Date Modify : 05 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 345 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์