สพป.พล.3 สอบครูธุรการ ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.30 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ***สพป.พล.3 มีตู้รับหนังสือราชการเพิ่ม ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก (หลังเก่า) *** 

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 77 Online
»   วันนี้ 4756 Today
»   เมื่อวานนี้ 5831 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 10587 Week
»   เดือนนี้ 10587 Month
»   ปีนี้ 10587 Year
»   รวมทั้งหมด 10587 Total
Record: 5831 (24.04.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 

     
 

 

 


 
 
 
ปรับปรุงตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ สพป.พล.3
ปรับปรุงตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ สพป.พล.3  
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ของ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้น สพป.พล.3 ในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 25 เมษายน 2557   ผู้อ่าน [ 32 ] คน
จัดสรรงบประมาณที่ประสบวาตภัย
จัดสรรงบประมาณที่ประสบวาตภัย  
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณโรงเรียนที่ได้รับความเสียหากจากวาตภัย เป็นเหตุให้อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ได้รับความเสียหาย จำนวน 19 โรงเรียน ๆ ละ 70,000 บาท ในวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 25 เมษายน 2557   ผู้อ่าน [ 30 ] คน
ระดมความคิด
ระดมความคิด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 เมษายน 2557   ผู้อ่าน [ 111 ] คน
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสบทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จาก ศน.นราภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 และเพื่อนสมาชิก Eng/2537 ให้กับเด็กที่ขาดแคลน ที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยแต่ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน จำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 เมษายน 2557   ผู้อ่าน [ 45 ] คน
เตรียมความพร้อมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ สพป.พล.3
เตรียมความพร้อมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามและประเมินผลการจัดการ สพป.พล.3 ปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 18 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 18 เมษายน 2557   ผู้อ่าน [ 336 ] คน
 
25 เมษายน 2557
81
25 เมษายน 2557
59
24 เมษายน 2557
492
24 เมษายน 2557
240
24 เมษายน 2557
373
23 เมษายน 2557
336
22 เมษายน 2557
451
07 เมษายน 2557
349
07 เมษายน 2557
538
28 มีนาคม 2557
362
28 มีนาคม 2557
896
28 มีนาคม 2557
352
28 มีนาคม 2557
558
25 มีนาคม 2557
330
25 มีนาคม 2557
1003
         
 โรงเรียนบ้านนาตอน เตรียมปรับปรุงอาคารสถานที่
โรงเรียนบ้านนาตอน เตรียมปรับปรุงอาคารสถานที่  
[ ผู้อ่าน 3 คน]
 วันที่  25 เมษายน 2557
 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา  รักการอ่าน   “ 2 เมษายน ถวายเป็นพระราชกุศล  ”
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา รักการอ่าน “ 2 เมษายน ถวายเป็นพระร
[ ผู้อ่าน 55 คน]
 วันที่  23 เมษายน 2557
 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 14 เม.ย 2557
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 14 เม.ย 255
[ ผู้อ่าน 83 คน]
 วันที่  22 เมษายน 2557
 โรงเรียนวัดโบสถ์รดน้ำขอพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนวัดโบสถ์รดน้ำขอพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
[ ผู้อ่าน 80 คน]
 วันที่  22 เมษายน 2557
 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย พัฒนาอาคารสถานที่
โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย พัฒนาอาคารสถานที่
[ ผู้อ่าน 106 คน]
 วันที่  19 เมษายน 2557
 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา  ขอขอบคุณ  “ สำรวจจุดเสี่ยงในบริเวณโรงเรียน”
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ขอขอบคุณ “ สำรวจจุดเสี่ยงในบริเวณโร
[ ผู้อ่าน 110 คน ] 
วันที่  18 เมษายน 2557
 โรงเรียนวัดหางไหล รับมอบเก้าอี้เที่ยวไทย จากบริษัท ซีพี ออล์ จำกัด(มหาชน)
โรงเรียนวัดหางไหล รับมอบเก้าอี้เที่ยวไทย จากบริษัท ซีพี ออล
[ ผู้อ่าน 122 คน ] 
วันที่  18 เมษายน 2557
 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สร้างถนนรอบบริเวณโรงเรียน
โรงเรียนวัดบ้านน้อย สร้างถนนรอบบริเวณโรงเรียน
[ ผู้อ่าน 149 คน ] 
วันที่  18 เมษายน 2557
 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา  จัดทำ SAR  “ สรุปการปฎิบัติงานในรอบประจำปีการศึกษา 2556 ”
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จัดทำ SAR “ สรุปการปฎิบัติงานในรอบป
[ ผู้อ่าน 134 คน ] 
วันที่  17 เมษายน 2557
 โรงเรียนวัดหางไหล จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนวัดหางไหล จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
[ ผู้อ่าน 116 คน ] 
วันที่  17 เมษายน 2557
ส่งข่าวมาได้ที่ : phitsanulok3@hotmail.com
 
 
         
 
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นายสมัย มะรังศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา ผู้อ่าน [160]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม บิดาของ นางรัชนีกร ผาทอง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ สพป.พล.3 ผู้อ่าน [157]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมมารดาของครูสุชาดา มั่นคง ครูโรงเรียนวัดเซิงหวาย ผู้อ่าน [222]
   ผู้อ่าน [189]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณแม่สำรวย บุญขำ มารดาของท่าน ผอ.สมศักดิ์ บุญขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงฆ้อง ผู้อ่าน [261]
   ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอล (ดารา ค่ายแกรมมี่) วันที่ 22-23 มี.ค.57 ณ โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม ผู้อ่าน [199]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณพ่อปรุง อุปทอง บิดา ครูพนมรุ้ง แพทย์ไชโย ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน ผู้อ่าน [233]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม บิดา ครูจิราภรณ์ อินทับทิม ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด ผู้อ่าน [302]
   โรงเรียนวัดท่าช้าง ประกาศรับสมัครครูจ้างสอนระดับชั้นอนุบาล ผู้อ่าน [690]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และพระราชทานเพลิงศพบิดาของ นางสุนทรี อยู่นุ้ย ผู้อ่าน [356]
 
 
         
 
 
 
         
 
 
          
 
 
ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์