ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 65 Online
»   วันนี้ 2703 Today
»   เมื่อวานนี้ 5233 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 16560 Week
»   เดือนนี้ 53479 Month
»   ปีนี้ 53479 Year
»   รวมทั้งหมด 53479 Total
Record: 5889 (09.12.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

 

 
 
 
ร่วมจัดรายการ
ร่วมจัดรายการ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมจัดรายการโดยให้สัมภาษณ์ความเป็นมาของจัดกายกรรมการกุศล ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 15 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 67 ] คน
อบรมทักษะการวิเคราะห์ข้อสอบO-net
อบรมทักษะการวิเคราะห์ข้อสอบO-net
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมทักษะการทำข้อสอบ o-net ให้กับนักเรียนเครือข่ายอำเภอโรงเรียนวัดโบสถ์ 2 และ 3 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 15 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 49 ] คน
สนทนากลุ่มประเด็นสภาพปัญหาการบริหารงานขององค์คณะบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สนทนากลุ่มประเด็นสภาพปัญหาการบริหารงานขององค์คณะบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการสนทนากลุ่มประเด็นสภาพปัญหาการบริหารงานขององค์คณะบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3
วันที่ 15 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 88 ] คน
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาและประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
วันที่ 13 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 109 ] คน
รับมอบอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
รับมอบอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 รับมอบอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษให้กับโรงเรียนห้วยปลาไหล อ.วัดโบสถ์ โดยได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557
วันที่ 12 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 87 ] คน
 
28 พ.ย. 57
516
26 พ.ย. 57
428
26 พ.ย. 57
688
20 พ.ย. 57
398
20 พ.ย. 57
663
20 พ.ย. 57
463
19 พ.ย. 57
549
17 พ.ย. 57
613
14 พ.ย. 57
1456
14 พ.ย. 57
522
14 พ.ย. 57
519
12 พ.ย. 57
436
10 พ.ย. 57
493
07 พ.ย. 57
636
06 พ.ย. 57
606
         
โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชา  
[ ผู้อ่าน 3 คน]
 วันที่  18 ธ.ค. 57
โรงเรียนประชาสามัคคี ประชุมคณะกรรมการสถานศึก
[ ผู้อ่าน 29 คน]
 วันที่  17 ธ.ค. 57
โรงเรียนวัดหอกลอง ต้อนรับผู้อำนวยการ อุไรพรร
[ ผู้อ่าน 76 คน]
 วันที่  17 ธ.ค. 57
โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง ได้รับบริจาคเครื่องเ
[ ผู้อ่าน 42 คน]
 วันที่  15 ธ.ค. 57
โรงเรียนบ้านท่าสะแก จัดพิธีรับมอบพระแก้วมรกต
[ ผู้อ่าน 45 คน]
 วันที่  15 ธ.ค. 57
โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ จัดกิจกรรมจิตอาสา
[ ผู้อ่าน 33 คน]
 วันที่  15 ธ.ค. 57
โรงเรียนวัดท่าช้าง ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทร
[ ผู้อ่าน 52 คน]
 วันที่  15 ธ.ค. 57
โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม จัดงานเฉลิมพระเกียร
[ ผู้อ่าน 34 คน]
 วันที่  15 ธ.ค. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชาศึกษาผีเสื้อแสนสวย “
[ ผู้อ่าน 53 คน ] 
วันที่  13 ธ.ค. 57
โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยาจัดกิจกรรมทำบุญตั
[ ผู้อ่าน 31 คน ] 
วันที่  13 ธ.ค. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เรื่อง พ่อหลวงปวงชนชา
[ ผู้อ่าน 76 คน ] 
วันที่  13 ธ.ค. 57
โรงเรียนบ้านนาขุมคันปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สว
[ ผู้อ่าน 71 คน ] 
วันที่  12 ธ.ค. 57
โรงเรียนบ้านนาขุมคันต้อนรับคณะสานฝันปันรักจา
[ ผู้อ่าน 59 คน ] 
วันที่  12 ธ.ค. 57
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 3 ประชุมเต
[ ผู้อ่าน 58 คน ] 
วันที่  12 ธ.ค. 57
โรงเรียนบ้านนาขุมคันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
[ ผู้อ่าน 47 คน ] 
วันที่  12 ธ.ค. 57
โรงเรียนวัดคลองตาลฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการป
[ ผู้อ่าน 54 คน ] 
วันที่  12 ธ.ค. 57
 
 
 
         
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมสามีของศุลีพร พิพิธภักดี (จุก) นวก.การเงินและบัญชี สพป.พล.3 :
    Date Modify : 09 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 36 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมบิดา คุณครูสง่า อยู่นุ้ย ครูโรงเรียนวัดหางไหล :
    Date Modify : 23 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 27 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมมารดาคุณครูสุขเรต หุ่นฉัตร์ ครูโรงเรียนวัดคลองช้าง :
    Date Modify : 17 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 28 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม มารดา ผอ.ชัยชาญ น้อยนัน ผอ.โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ :
    Date Modify : 07 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 28 ] คน
โรงเรียนบ้านห้วยปลาไหลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
    Date Modify : 29 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 28 ] คน
โรงเรียนบ้านบึงวิทยาประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก‏ :
    Date Modify : 29 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 34 ] คน
โรงเรียนห้วยปลาไหล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสอบ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ :
    Date Modify : 27 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 28 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาผอ.ยวน กองจิว ผอ.โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล :
    Date Modify : 19 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 29 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์