+๙๙๙๙๙๙ชชชัพพ

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 38 Online
»   วันนี้ 5131 Today
»   เมื่อวานนี้ 1584 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5131 Week
»   เดือนนี้ 6715 Month
»   ปีนี้ 6715 Year
»   รวมทั้งหมด 6715 Total
Record: 5131 (24.11.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 


 
 
 
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 เพื่อรับทราบนโยบายของ สพฐ.และภารกิจเร่งด่วนของ สพป.พล.3 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 74 ] คน
มอบกระเป๋าคุณภาพ
มอบกระเป๋าคุณภาพ  
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบกระเป๋าคุณภาพ ให้กับ รองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอทุกเครือข่าย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 43 ] คน
มอบทุนกการศึกษาสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียน ปี 2
มอบทุนกการศึกษาสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียน ปี 2  
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบทุนการศึกษา ตามโครงการสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียนปี 2 ของบริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย) จำกัด ให้กับโรงเรียนสังกัด ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 41 ] คน
มอบเกียรติบัตรครูผู้ประสางานสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียนยอดเยี่ยม
มอบเกียรติบัตรครูผู้ประสางานสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียนยอดเยี่ยม  
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรรางวัลครูผู้ประสางานยอดเยี่ยม โครงการโรงเรียนห่วงใย ประจำปี 2556 ตามโครงการสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียนปี 2 ของบริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย) จำกัด ให้กับโรงเรียนสังกัด ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 48 ] คน
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น  
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2556 โครงการสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียนปี 2 ของบริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย)จำกัด ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 50 ] คน
 
20 พ.ย. 57
178
20 พ.ย. 57
462
20 พ.ย. 57
332
20 พ.ย. 57
330
19 พ.ย. 57
436
17 พ.ย. 57
425
14 พ.ย. 57
1129
14 พ.ย. 57
396
14 พ.ย. 57
406
12 พ.ย. 57
343
10 พ.ย. 57
410
07 พ.ย. 57
527
06 พ.ย. 57
463
05 พ.ย. 57
420
03 พ.ย. 57
624
         
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา “ มอบ ขนมเค้ก 3 รส
[ ผู้อ่าน 29 คน]
 วันที่  23 พ.ย. 57
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด ร่วมงานแข่งขันกีฬาเค
[ ผู้อ่าน 31 คน]
 วันที่  23 พ.ย. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา “ มอบไอศกรีม หวานเ
[ ผู้อ่าน 34 คน]
 วันที่  23 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับต้อนรับ ผอ.สพป.พล.3
[ ผู้อ่าน 33 คน]
 วันที่  22 พ.ย. 57
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ จัดสอบ pre NT. ชั้นป.
[ ผู้อ่าน 28 คน]
 วันที่  22 พ.ย. 57
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1 ประชุมวางแ
[ ผู้อ่าน 51 คน]
 วันที่  21 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ จัดประชุมผู้ปกครอ
[ ผู้อ่าน 43 คน]
 วันที่  21 พ.ย. 57
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ รับมอบสิ่งของพระราชทา
[ ผู้อ่าน 20 คน]
 วันที่  21 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านนาแฝก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภ
[ ผู้อ่าน 39 คน ] 
วันที่  21 พ.ย. 57
โรงเรียนวัดหินลาด ให้การต้อนรับคณะเสริมสร้าง
[ ผู้อ่าน 31 คน ] 
วันที่  20 พ.ย. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เรียนรู้หน่วยเรียนรู้
[ ผู้อ่าน 61 คน ] 
วันที่  20 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านนาเมืองรับการนิเทศ ติดตามแ
[ ผู้อ่าน 28 คน ] 
วันที่  20 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านท่าสะแก จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปก
[ ผู้อ่าน 35 คน ] 
วันที่  20 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านหนองหิน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อก
[ ผู้อ่าน 57 คน ] 
วันที่  20 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว เข้าร่วมการแข่งขันกี
[ ผู้อ่าน 59 คน ] 
วันที่  20 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว เข้าร่วมการแข่งขันศิ
[ ผู้อ่าน 55 คน ] 
วันที่  20 พ.ย. 57
 
 
 
         
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมบิดา คุณครูสง่า อยู่นุ้ย ครูโรงเรียนวัดหางไหล :  
    Date Modify : 23 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 28 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมมารดาคุณครูสุขเรต หุ่นฉัตร์ ครูโรงเรียนวัดคลองช้าง :
    Date Modify : 17 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 98 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม มารดา ผอ.ชัยชาญ น้อยนัน ผอ.โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ :
    Date Modify : 07 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 54 ] คน
โรงเรียนบ้านห้วยปลาไหลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
    Date Modify : 29 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 54 ] คน
โรงเรียนบ้านบึงวิทยาประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก‏ :
    Date Modify : 29 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 74 ] คน
โรงเรียนห้วยปลาไหล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสอบ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ :
    Date Modify : 27 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 41 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาผอ.ยวน กองจิว ผอ.โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล :
    Date Modify : 19 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 54 ] คน
โรงเรียนห้วยปลาไหลรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ :
    Date Modify : 15 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 50 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์