Owned By RuLing
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 15 Online
»   วันนี้ 706 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 706 Week
»   เดือนนี้ 706 Month
»   ปีนี้ 706 Year
»   รวมทั้งหมด 706 Total
Record: 706 (30.08.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

             

 

 
 
 
ต้อนรับครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
ต้อนรับครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
นางนพมาศ ประสาททอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และดร.ปพลเดช ทศวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ต้อนรับครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ร่วมกับ University of Batangus ประเทศฟิลิปปินส์ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 25 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 174 ] คน
ประกวด อย.น้อย ระดับจังหวัด
ประกวด อย.น้อย ระดับจังหวัด
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ส่งโรงเรียนวัดหินลาด เข้าร่วม นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดโครงการ อย.น้อย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้จัดทำโครงการประกวด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ 1 โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 25 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 120 ] คน
เตรียมความพร้อมจัดงานมุฑิตาจิต
เตรียมความพร้อมจัดงานมุฑิตาจิต
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต ตามโครงการมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 167 ] คน
เร่งรัดครู ป.1 วัดโบสถ์พรหมพิรามอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
เร่งรัดครู ป.1 วัดโบสถ์พรหมพิรามอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ให้กับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด อ.วัดโบสถ์ และพรหมพิราม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 23 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 196 ] คน
เร่งรัดครู ป1 นครไทยชาติตระการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
เร่งรัดครู ป1 นครไทยชาติตระการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ให้กับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด อ.นครไทย และชาติตระการ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 22 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 223 ] คน
 
21 ส.ค. 58
893
21 ส.ค. 58
677
17 ส.ค. 58
622
11 ส.ค. 58
634
10 ส.ค. 58
642
22 ก.ค. 58
651
22 ก.ค. 58
615
22 ก.ค. 58
640
18 ก.ค. 58
672
16 ก.ค. 58
598
16 ก.ค. 58
624
15 ก.ค. 58
599
13 ก.ค. 58
598
10 ก.ค. 58
594
09 ก.ค. 58
596
         
โรงเรียนบ้านแก่งคันนาต้อนรับทีมงานจากบริษัท  
[ ผู้อ่าน 12 คน]
 วันที่  30 ส.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา โครงการอบรมผู้ปกครอ  
[ ผู้อ่าน 22 คน]
 วันที่  30 ส.ค. 58
โรงเรียนวัดหอกลอง จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสต  
[ ผู้อ่าน 7 คน]
 วันที่  30 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา มีวิทยากรช่วยสอนวิชา  
[ ผู้อ่าน 6 คน]
 วันที่  30 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร
[ ผู้อ่าน 20 คน]
 วันที่  29 ส.ค. 58
โรงเรียนชุมชน8ราษฎร์อุทิศพิทยาต้อนรับคณะผู้ป
[ ผู้อ่าน 35 คน]
 วันที่  29 ส.ค. 58
โรงเรียนวัดหอกลอง รับมอบเสื้อโรงเรียนวิถีพุท
[ ผู้อ่าน 18 คน]
 วันที่  29 ส.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หน่วยเรียนรู้ 16 เรื่
[ ผู้อ่าน 47 คน]
 วันที่  29 ส.ค. 58
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ ทดสอบวัดความสามารถในก
[ ผู้อ่าน 22 คน ] 
วันที่  29 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านน้ำลอม ดำเนินการประเมินการอ่าน -
[ ผู้อ่าน 40 คน ] 
วันที่  29 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยานำนักเรียนและคณะครูทั
[ ผู้อ่าน 22 คน ] 
วันที่  29 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง ทดสอบการอ่าน ตามนโยบ
[ ผู้อ่าน 27 คน ] 
วันที่  28 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านท่าสะแกจัดงานวันวิทยาศาสตร์
[ ผู้อ่าน 33 คน ] 
วันที่  28 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ต้อนรับคณะเลี
[ ผู้อ่าน 25 คน ] 
วันที่  28 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานจัดโครงการการศึกษาเพื
[ ผู้อ่าน 41 คน ] 
วันที่  27 ส.ค. 58
โรงเรียนวัดเซิงหวายจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แ
[ ผู้อ่าน 54 คน ] 
วันที่  27 ส.ค. 58
 
 
 
         
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ประกาศประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง :  
    Date Modify : 27 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 32 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมบิดาคุณครูวรัญญา เงินแจ้ง ครูโรงเรียนวัดวังมะด่าน :
    Date Modify : 24 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 72 ] คน
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ‏ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 :
    Date Modify : 17 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 109 ] คน
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื่้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 :
    Date Modify : 16 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 118 ] คน
โรงเรียนวัดวังมะด่าน ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน :
    Date Modify : 14 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 118 ] คน
โรงเรียนบ้านท่าสะแก ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณปี 2556 และงบประมาณปี 2557‏ :
    Date Modify : 13 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 153 ] คน
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 :
    Date Modify : 13 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 136 ] คน
โรงเรียนบ้านหลังเขา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา :
    Date Modify : 13 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 134 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์