**กลุ่มบริหารงานบุคคล งดให้บริการข้าราชการครู ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เนื่องจากเป็นคณะทำงานตามโครการประชุมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557  ** +++ ด้วย สพป.พล.3 จะดำเนินการถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2557 ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 เวลา 09.30 น. ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ใส่ชุดผ้าไทย +++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 64 Online
»   วันนี้ 6969 Today
»   เมื่อวานนี้ 2796 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 9765 Week
»   เดือนนี้ 9765 Month
»   ปีนี้ 9765 Year
»   รวมทั้งหมด 9765 Total
Record: 6969 (29.08.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 

     
 

 


 

 

 
 
 
อบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและเลื่อนขั้นเงินเดือน
อบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและเลื่อนขั้นเงินเดือน  
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการอบรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 29 สิงหาคม 2557   ผู้อ่าน [ 15 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายกสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอำเภอนครไทย มอบถุงน้ำใจพร้อมเงินให้กับ เด็กหญิงมนัสวี สายลี่ นักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ บ้านนาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
วันที่ 28 สิงหาคม 2557   ผู้อ่าน [ 64 ] คน
เครือข่ายปลอดเหล้าหลอดบุหรี่ตามคำพ่อสอน
เครือข่ายปลอดเหล้าหลอดบุหรี่ตามคำพ่อสอน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปลอดเหล้าหลอดบุหรี่ตามคำพ่อสอน ปี 2557 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
วันที่ 26 สิงหาคม 2557   ผู้อ่าน [ 171 ] คน
คืนความสุขให้กับนักเรียนเครือข่ายอำเภอนครไทย 1 -2
คืนความสุขให้กับนักเรียนเครือข่ายอำเภอนครไทย 1 -2
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะผู้บริหารเครือข่ายอำเภอนครไทย 1 -2 ร่วมกันคืนความสุขให้กับนักเรียนเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งมอบถึงยังชีพให้กับนักเรียน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557
วันที่ 26 สิงหาคม 2557   ผู้อ่าน [ 143 ] คน
คืนความสุขให้กับนักเรียนเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์
คืนความสุขให้กับนักเรียนเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 คืนความสุขให้กับนักเรียนเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ เครือข่ายพรหมพิราม 1 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม โรงเรรียนประชาอุปถัมภ์ และโรงเรียนทับยายเชียง
วันที่ 25 สิงหาคม 2557   ผู้อ่าน [ 118 ] คน
 
27 สิงหาคม 2557
305
27 สิงหาคม 2557
423
25 สิงหาคม 2557
381
17 สิงหาคม 2557
183
15 สิงหาคม 2557
677
15 สิงหาคม 2557
492
15 สิงหาคม 2557
440
15 สิงหาคม 2557
250
14 สิงหาคม 2557
187
14 สิงหาคม 2557
132
14 สิงหาคม 2557
285
14 สิงหาคม 2557
199
14 สิงหาคม 2557
216
14 สิงหาคม 2557
413
14 สิงหาคม 2557
276
         
 โรงเรียนวัดโบสถ์เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนวัดโบสถ์เข้าร่วมกิจกรรม "วัดโบสถ์ยิ้มไหว้ น้ำใจงดงา  
[ ผู้อ่าน 8 คน]
 วันที่  29 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนบ้านชาติตระการ จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนศึกษา
โรงเรียนบ้านชาติตระการ จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนศึกษา  
[ ผู้อ่าน 11 คน]
 วันที่  29 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนบ้านน้ำเลา ไปร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านน้ำเลา ไปร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  
[ ผู้อ่าน 7 คน]
 วันที่  29 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา‏
โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา‏  
[ ผู้อ่าน 6 คน]
 วันที่  29 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน‏
โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน‏  
[ ผู้อ่าน 8 คน]
 วันที่  29 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนบ้านท่าสะแก จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านท่าสะแก จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  
[ ผู้อ่าน 9 คน ] 
วันที่  29 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา   ขอขอบคุณคณะชุดทหาร  “ปลูกฝังความรัก  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ขอขอบคุณคณะชุดทหาร “ปลูกฝังความรัก  
[ ผู้อ่าน 25 คน ] 
วันที่  29 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนวัดทับยายเชียง จัดกิจกรรมกีฬาภายใน
โรงเรียนวัดทับยายเชียง จัดกิจกรรมกีฬาภายใน  
[ ผู้อ่าน 13 คน ] 
วันที่  29 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง  รับการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงจากองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง รับการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงจากองค  
[ ผู้อ่าน 11 คน ] 
วันที่  29 สิงหาคม 2557
 โรงเรียนบ้านนาคล้าย ปรับปรุงห้องเรียน
โรงเรียนบ้านนาคล้าย ปรับปรุงห้องเรียน  
[ ผู้อ่าน 14 คน ] 
วันที่  29 สิงหาคม 2557
ส่งข่าวมาได้ที่ : phitsanulok3@hotmail.com
 
 
         
 
   โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่รับสมัครพนักงานราชการ ผู้อ่าน [10]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายกอง หาญจิตต์ บิดาของนางณัฐสันต์ หาญจิตต์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าสะแก ผู้อ่าน [25]
   -- BlackAnonymFox...Free Palestine & fuck algeria -- ผู้อ่าน [60]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ข่าย สุขสบาย มารดาของนางบุญทิ น่วมบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าช้าง ผู้อ่าน [210]
   โรงเรียนบ้านเนินทอง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพันักงานราชการ ผู้อ่าน [488]
   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (ภาค ก ) ผู้อ่าน [373]
   โรงเรียนบ้านเนินทอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ผู้อ่าน [316]
   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ ผู้อ่าน [366]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อทิน ภูศรีเทศ บิดาของนายสุทัศน์ ภูศรีเทศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดธรรมาราม ผู้อ่าน [191]
   โรงเรียนบ้านหนองปลิง เปิดรับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ ผู้อ่าน [352]
 
 
         
 
 
 
         
 
 
          
 
 
ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์