:: ข่าวสมาคมฌาปนกิจ ::

รหัสข่าว
หัวข้อข่าว รูปภาพ แก้ไข ลบ
1200 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ข่าย สุขสบาย มารดาของนางบุญทิ น่วมบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าช้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1183 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ บิดาผอ.วิเชียร ปานอยู่ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารสถานศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1172 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพบิดาของนางสาวประภาภรณ์ สุวรรณศรี เจ้าหน้าที่ลูกเสือสพป.พล 3 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1166 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นางสวย เรือนก้อน มารดาครูชลอ เรือนก้อน ครูชำนาญการโรงเรียนวัดท่าช้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1165 โรงเรียนวัดท้องโพลงประกาศสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1163 ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจศพ มารดาครูยุพดี บำรุงศรี ครูโรงเรียนวัดนาขาม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1162 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นายสมัย มะรังศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1161 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม บิดาของ นางรัชนีกร ผาทอง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ สพป.พล.3 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1160 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมมารดาของครูสุชาดา มั่นคง ครูโรงเรียนวัดเซิงหวาย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1158 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณแม่สำรวย บุญขำ มารดาของท่าน ผอ.สมศักดิ์ บุญขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงฆ้อง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1157 ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอล (ดารา ค่ายแกรมมี่) วันที่ 22-23 มี.ค.57 ณ โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1156 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณพ่อปรุง อุปทอง บิดา ครูพนมรุ้ง แพทย์ไชโย ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1155 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม บิดา ครูจิราภรณ์ อินทับทิม ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1153 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และพระราชทานเพลิงศพบิดาของ นางสุนทรี อยู่นุ้ย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1152 ขอเชิญร่วมฟังสวดอภิธรรม และฌาปนกิจนายสมจิตร คำชาวนา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1145 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยาประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1143 ขอเชิญร่วมฟังพระอภิธรรม และพระราชทานเพลิงศพ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1141 โรงเรียนบ้านชาติตระการประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (ครูขั้นวิกฤติ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1140 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม มารดา นายจอม มานาม ช่างไม้ 4 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1139 โรงเรียนบ้านชาติตระการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1136 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม‏ อาจารย์ชูศักดิ์ ชูศรี บิดาของ นางบุญรักษา ชูศรี ครูโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1135 โรงเรียนวัดน้ำคบประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สพช.101/26 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1133 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชารับสมัครครูจ้างสอน มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1131 ขอเชิญร่วมฌาปนกิจ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1128 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา รับสมัครครูปฏิบัติงานการสอน มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1125 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1124 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1123 ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพพ่อฉลวย ดายี่ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1122 แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอวัดโบสถ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
563 ขอเชิญร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต ผอ.วีรยุทธ์ แพ่งเสือ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
562 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
560 โรงเรียนบ้านน้ำโจน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
558 ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ท่านผู้อำนวยการเกษตร มุกข์ดา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
557 โรงเรียนบ้านน้ำโจนรับสมัครุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
555 เชิญกรรมการสมาคมครูอำเภอพรหมพิรามประชุม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
552 ขอเชิญร่วมงานศพ นายประจิม สวนนุ่ม อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหางไหล ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
544 ผู้บริหารสถานศึกษาอ.วัดโบสถ์ ที่ประสงค์จะไปทัศนศึกษาในวันที่ 20-23 ส.ค.56 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
541 ขอเชิญร่วมฟังพระอภิธรรม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
540 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
539 สพป.พล.3 ศึกษาดูงาน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
538 โรงเรียนวัดน้ำคบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
536 โรงเรียนบ้านแก่งคันนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
535 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา ประกาศรายชื่อเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นครูอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
534 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
532 แจ้งผู้บริหารสถานโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
531 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
530 ขอเชิญร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจบิดา นายสินชัย ชาบาง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
526 ขอเชิญร่วมฟังการสวดพระอภิธรรม ครูวลัย วรภู ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
525 แจ้งโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
524 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง รับสมัครครูคณิตศาสตร์ และนักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
518 ประกาศโรงเรียนบางยางพัฒนา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
516 โรงเรียนบางยางพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
514 โรงเรียนบ้านน้ำจวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
513 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นายสุเทพ ขวัญเกตุ บิดาของ น.ส.มาศสุภา ขวัญเกตุ อัตราจ้าง สพป.พล.3 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
512 โรงเรียนบางยางพัฒนา รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
511 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
510 ขอเชิญร่วมรับมอบอาคารเอนกประสงค์ (ชุดคอบร้าโกลด์ 13) ผสม 2 ชาติ ไทยและสหรัฐอเมริกา ณ โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
509 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณพ่อหลุย เอี่ยมราคิน บิดาของครูรัศมี ชุ่มพงษ์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
508 โรงเรียนบ้านห้วยน้าไซ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
502 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
501 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยประกาศรับสมัครพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
500 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายธนู พัฒนประสิทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
496 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
495 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ บิดาของ นายสมนึก ปิ่นทอง พนักงานบริการโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
494 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
493 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
492 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ คุณแม่เกตุ ศรีแก้ว มารดาของ ผอ.คัมภีร์ ศรีแก้ว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
491 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
490 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 1 ร่วมพิธีเปิดการอยู่ค่ายคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล ประจำปี 2555 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
489 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
486 ขอเรียนเชิญร่วมอุปสมบทนาคหมู่ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
484 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ บิดาของ ผอ.อรสา ทรงศรี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
483 ส่งรายชื่อโครงการบรรพชาสามเณรแก้วเทิดไท้ดวงใจพ่อ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
482 ตารางออกหน่วยทันตกรรมในอำเภอนครไทยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เดือน พฤศจิกายน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
481 ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจ นางเพ็ง แม่งมา มารดา ผอ.ธีระพงษ์ แม่งมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
480 โรงเรียนวัดเสนาสน์ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเสนาสน์ ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 กำหนดการตามรายละเอียดแนบ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
472 โรงเรียนบ้านป่าสักประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
471 ขอเชิญร่วมพระราชทานเพลิงศพนายประทีป อินทุยศ อดีตหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
470 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
469 ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจบิดาครูเฉลิม ยอดสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
468 n มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
466 โรงเรียนบ้านพร้าวประกาศผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
463 โรงเรียนบ้านพร้าว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
462 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
461 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
457 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
456 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอวัดโบสถ์ ขอเชิญคณะกรรมการประชุมเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการสมาคมฯ ในวันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
455 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
454 ขอเชิญร่วมพระราชทานเพลิงศพ นายอเนก สุวรรณคีรี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
453 โรงเรียนศึกษากุลบุตรประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
448 โรงเรียนห้วยปลาไหล ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
445 โรงเรียนบ้านนาจาน ประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
441 โรงเรียนห้วยปลาไหล รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
438 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
437 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมบิดานายแสง จันพร ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
435 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา อ.พรหมพิราม ขอประชาสัมพันธ์การจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
433 เชิญร่วมงานฌาปนกิจสามีของครูนวลนภา คมขำ ครูโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
428 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพบิดา นายเกษม นิ่มกลัด ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
427 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
425 ขอเชิญสมาชิกเครือข่ายดนตรีพื้นบ้านมังคละประชุม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
422 โรงเรียนบ้านนาเปอะประกาศครูภาษาต่างประเทศ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
421 ขอเชิญร่วมฟังพระอภิธรรมมาดาของ ศน.วรรณวิรัตน์ แสงศักดา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
420 โรงเรียนบ้านนาหล่ม รับสมัครครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
416 ขอเชิญชวนส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
415 รางวัลบัตรชิงโชคงานประจำปีโรงเรียนวัดหางไหล "ศิษย์เก่ารักบ้านเกิด" ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
412 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว รับสมัครครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
411 โรงเรียนน้ำทองน้อย ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ปฏิบัติการสอน (ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
410 โรงเรียนบ้านชาติตระการ รับสมัครครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
409 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) รับสมัครครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
408 ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจมารดาของผอ.ปรีชา ตุนาโป่ง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
407 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) รับสมัครครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
406 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประกาศรับสมัครครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
404 โรงเรียนบ้านป่าแดง ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2555‏ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
403 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา รับสมัครครูสอนภาษาจีน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
402 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อยรับสมัครครูภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
400 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของ ครูรุ่งอรุณ มีเทศ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
398 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
395 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครูผู้สอน) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
394 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อของ นางทวี ถิ่นเครือจีน นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.พล.3 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
392 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ คุณครูพัชรินทร์ ขุนทอง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
390 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานประจำปีโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
388 เรียนเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
386 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
380 โรงเรียนบ้านนาเปอะ ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านนาเปอะ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
379 โรงเรียนบ้านนาเปอะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
378 ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
376 โรงเรียนบ้านนาเปอะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
375 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นครูจ้างสอนรายเดือน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
373 ประชุมพนักงานราชการและครูอัตราจ้างของจังหวัดพิษณุโลก ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
371 โรงเรียนบ้านชาติตระการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
368 การแข่งขันกีฬาเปตองย่านยาวคัพ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
365 . มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
364 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
362 เชิญชวนร่วมงาน “พิษณุโลกไบด์วีค ครั้งที่ 6 ของโรงเรียนบ้านป่าแดง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
361 โรงเรียนวัดวังวน รับสมัครครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
359 โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
358 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
357 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
353 โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
352 ขอเชิญร่วมงาน พระราชทานเพลิงศพ คุณครูรุ่งทิวา ปิ่นแก้ว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
349 โรงเรียนบ้านพร้าว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
347 โรงเรียนบ้านพร้าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
345 โรงเรียนบ้านนาเปอะ ประกาศผลสอบการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน(แก้ปัญหาครูขั้นวิกฤติ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
344 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
343 โรงเรียนบ้านน้ำพริก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
338 โรงเรียนห้วยปลาไหล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
336 โรงเรียนบ้านนาเปอะ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
335 โรงเรียนบ้านห้วยทองฟาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
334 โรงเรียนห้วยปลาไหลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
332 โรงเรียนบ้านชาติตระการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
330 โรงเรียนบ้านชาติตระการ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง(ขั้นวิกฤติ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
326 โรงเรียนบ้านหนองห้าง ประกาศผลสอบการคัดเลือกครู ตำแหน่งอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
325 โรงเรียนบ้านชาติตระการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ เอกพลศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
324 โรงเรียนบ้านนาจาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครูผู้สอน) เอก คณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
323 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์บริการวิชาการไร้พรหมแดน ร.ร.นครไทยวิทยาคม รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
321 โรงเรียนบ้านหนองห้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทยหรือสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
320 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
315 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
314 โรงเรียนบ้านท่าสะแก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
312 โรงเรียนบ้านท่าสะแก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
310 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
309 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
308 แจ้งผู้สนใจจะอบรมเรื่องการทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (เปลี่ยนสถานที่อบรม) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
307 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
306 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
305 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
301 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
299 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
297 โรงเรียนบ้านนาหนอง ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2554 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
295 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ภาค ก และภาค ข ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
294 โรงเรียนวัดหางไหล ประกาศสอบราคาซื้อ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
293 โรงเรียนวัดหางไหล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สพฐ. ๔ (ส้วม ๔ ที่นั่ง) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
289 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา รับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
287 โรงเรียนบางยางพัฒนารับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
286 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
284 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา รับสมัครพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
283 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยารับสมัครครูผู้ปฐมวัย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
282 ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
281 ขอเชิญร่วมงาน พระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
278 ขยายเวลาการเปิดให้บริการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
277 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
273 ขอเชิญร่วมบริจากทุน เสื้อผ้าและอาหาร ให้กับนักเรียนผู้ประสพอัคคีภัย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
272 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา มีความประสงค์รับสมัครครู-บุคลากรจำนวนหลายอัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
270 เงินรางวัลนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
268 ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
267 รับสมัครกรรมการสหกรณ์ อ.วัดโบสถ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
266 โรงเรียนบ้านป่าแดงรับสมัครครูคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
263 ขอเชิญเที่ยวงานปักธงชัย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
260 โรงเรียนบ้านนาล้อม เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
258 ขอเชิญชมโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทย ใส่ใจ ห่วงใย คนรอบข้าง "ในรายการดอกไม้บาน สื่อสารความดี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
257 เลื่อนการสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
256 เรียนเชิญร่วมงานแสดงความยินดี รับและส่ง ผอ.โรงเรียนวัดหินลาด ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
255 ขอเลื่อนการประชุมครูผู้สอนสังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์) อำเภอนครไทย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
253 บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัดอบรมครูวิชาภาษาไทย ” ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
252 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประกาศรับสมัครครูผู้สอน ด้านคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
251 โรงเรียนชาติตระการวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูครูธุรการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
250 โรงเรียนชาติตระการวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
249 โรงเรียนดงประคำพิทยาคมประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกศิลปหรือนาฎศิลป์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
246 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
242 โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
241 โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการและครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
240 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
238 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ รับสมัครพนักงานราชการ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
234 โรงเรียนวัดเซิงหวายขอเรียนเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
233 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
232 แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.พล.3 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
230 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย รับสมัครพนักงานราชการวิชาเอกคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
229 โรงเรียนชาติตระการวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างเอกดนตรีศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
228 โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
227 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอวัดโบสถ์ ขอเรียนเชิญร่วมงาน "มุฑิตาจิต" ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
226 โรงเรียนนครไทยรับสมัครพนักงานราชการ เอกภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
225 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ประกาศรับสมัครครู จำนวน 3 อัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
224 แจ้งเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
223 โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประกาศราย่ชือผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะให้เป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
221 โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูเอกภาษาไทย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
220 โรงเรียนบ้านร่มเกล้ายกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
218 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
217 โรงเรียนบ้านชาติตระการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
216 โรงเรียนบ้านชาติตระการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
215 โรงเรียนบ้านชาติตระการประกาศรับสมัครครูผู้สอน เอกบรรณารักษ์ ศิลปะ ดนตรี – นาฏศิลป์ พลศึกษา ปฐมวัย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
214 ขอเลื่อนการถ่ายภาพหมู่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
213 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนเอกเคมี มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
210 แจ้งเครือข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
208 ระงับการเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
207 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอก คอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
206 โรงเรียนบ้านชาติตระการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ เอกสังคมศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
202 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
201 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
199 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน เอกภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
198 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
197 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณประกาศพนักงานราชการ (สายการสอน) คอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
195 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมอนุรักษ์ดนตรีพ้นบ้านมังคละ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
194 เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
191 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
189 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยารับสมัครพนักงานราชการ ครูผู้สอนเอกชีววิทยา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
188 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
186 กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
184 เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
182 โรงเรียนวัดหินลาด ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
181 โรงเรียนบ้านท่าสะแกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
178 ป้ายเรียนฟรี 15 ปี มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
174 โรงเรียนวัดหินลาด ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการค้ดเลือกเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
172 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม ขอเชิญส่งครูอบรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์ ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
171 รายชื่อโรงเรียนที่จะต้องส่งเอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
170 รายชื่อโรงเรียนที่จะต้องส่งเอกสารการเบิกเงินของนักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
169 วิธีการค้นหารายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชฯ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
168 โรงเรียนบ้านท่าสะแกรับสมัครพนักงานราชการ สาขาคอมพิวเตอร์ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
166 โรงเรียนวัดหินลาดอำเภอวัดโบสถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ หรือ ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
162 ขอเลื่อนการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
159 ขอเชิญโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมบ้านหนองห้างประชุม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
158 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
156 ขอเชิญชมรายการเรื่องจริงผ่านจอทางช่อง 7 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
155 โรงเรียนกัลยาณิวัฒา๑ รับสมัครครูเอกวิชาฟิสิกส์หรือเอกเคมี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
153 โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาคอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
151 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
150 โรงเรียนบ้านหนองห้าง ขอเชิญในเครือค่ายคุณธรรมเข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
149 ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ประชุม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
148 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกทั่วไป ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
147 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสาขาดนตรี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
146 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง สาขาคอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
144 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา รับสมัครครูเพิ่ม จำนวน 3 อัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
143 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง สาขาคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2553 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
141 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
140 กำชับการอยู่เวรยามของโรงเรียน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
139 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ รับสมัครครูฟิสิกส์ 1 อัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
138 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)รับสมัครครูสอนคอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
136 ขอเชิญผู้บริหารและครูที่ยื่นผลงานเยียวยาเข้าร่วมประชุม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
135 โครงการบ้านกรุงไทย-กบข.เพื่อสมาชิก ครั้งที่ 1‏ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
134 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยารับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
133 ตารางกำหนดการประเมินความรู้ครูระดับมัธยมศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
132 ขอเชิญครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน เข้าทดสอบประเมินสมรรถนะครูทั้งระบบ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
130 การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
128 รับใบเสร็จประกันชีวิต (เงินกู้ ชพค.โครงการ 5) เพื่อลดหย่อนภาษี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
127 อบรมภาษาอังกฤษฟรี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
126 เลื่อนการประเมินความรู้ครูไปโดยยังไม่มีกำหนด ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
124 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) รับสมัครครูอัตรจ้าง เอกคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
121 คณิตศาสตร์ ดนตรี นาฎศิลป์ การศึกษาพิเศษ รับข้อสังเกต ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
112 เสนอโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
109 โรงเรียนวัดหินลาด รับสมัครครูที่มีศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
106 แจ้งให้โรงเรียนจัดส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
87 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
49 โรงเรียนบ้านป่าแดง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล