:: ข่าวสมาคมฌาปนกิจ ::

รหัสข่าว
หัวข้อข่าว รูปภาพ แก้ไข ลบ
1212 เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติฟังสวดพระอภิธรรม นางเชื้อ ทองอยู่ มาราดา ครูชนินาถ ทองอยู่ ครูโรงเรียนวัดวังวน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1211 hema มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1210 โรงเรียนวัดวังวนประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1209 โรงเรียนบ้านพร้าวประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1208 โรงเรียนบางยางพัฒนาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1207 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1206 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ว่าที่ ร.ต. อฎิเรค สุทธิ (ครูคม) พนักงานราชการโรงเรียนบ้านพร้าว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1205 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่รับสมัครพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1204 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายกอง หาญจิตต์ บิดาของนางณัฐสันต์ หาญจิตต์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าสะแก ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1201 -- BlackAnonymFox...Free Palestine & fuck algeria -- มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1200 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ข่าย สุขสบาย มารดาของนางบุญทิ น่วมบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าช้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1198 โรงเรียนบ้านเนินทอง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพันักงานราชการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1197 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (ภาค ก ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1196 โรงเรียนบ้านเนินทอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1195 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1194 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อทิน ภูศรีเทศ บิดาของนายสุทัศน์ ภูศรีเทศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดธรรมาราม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1193 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เปิดรับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1192 โรงเรียนบ้านเนินทองประกาศรับพนักงานราชการทั่วไป ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1191 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประกาศสมัครพนักงานราชการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1187 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1186 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ระเบียบ อรุณรุ่งรัตน์ มารดาของนางอรพร สุทธิ ครูโรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง และผอ.ศุภกร สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา(แม่ยาย) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1185 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นางสุเพ็ญ พ่วงปิ่น มารดาของ นายบำรุงพงศ์ พ่วงปิ่น ครูโรงเรียนบ้านบุ่งตารอด ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1184 โรงเรียนวัดนาขุมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอนุบาล มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1183 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ บิดาผอ.วิเชียร ปานอยู่ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารสถานศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1182 HACKED BY FURK4N มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1176 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพนายประโยชน์ ชูสาย ข้าราชการบำนาญ อดีตครูชำนาญการโรงเรียนบ้านน้ำจวง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1175 โรงเรียนผดุงวิทยา รับสมัครพนักงานราชการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1174 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพันักงานราชการโรงเรียนบ้านน้ำจวง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1173 โรงเรียนบ้านท่าสะแก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี‏ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1172 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพบิดาของนางสาวประภาภรณ์ สุวรรณศรี เจ้าหน้าที่ลูกเสือสพป.พล 3 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1171 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านน้ำจวง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1170 ขอเชิญร่วมฟังพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ‏มารดาของนางรุ้งลาวัลย์ เงื่อนจันทอง ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1169 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม มารดานายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ สพป.พล.3 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1168 ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาของนางสาวสุพัตรา กลิ่นขจร ครูโรงเรียนวัดสะพานหิน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1167 โรงเรียนบ้านน้ำจวงรับสมัครพนักงานราชการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1166 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นางสวย เรือนก้อน มารดาครูชลอ เรือนก้อน ครูชำนาญการโรงเรียนวัดท่าช้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1165 โรงเรียนวัดท้องโพลงประกาศสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1164 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูสอนภาษาอังกฤษ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1163 ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจศพ มารดาครูยุพดี บำรุงศรี ครูโรงเรียนวัดนาขาม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1162 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นายสมัย มะรังศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1161 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม บิดาของ นางรัชนีกร ผาทอง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ สพป.พล.3 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1160 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมมารดาของครูสุชาดา มั่นคง ครูโรงเรียนวัดเซิงหวาย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1158 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณแม่สำรวย บุญขำ มารดาของท่าน ผอ.สมศักดิ์ บุญขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงฆ้อง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1157 ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอล (ดารา ค่ายแกรมมี่) วันที่ 22-23 มี.ค.57 ณ โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1156 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณพ่อปรุง อุปทอง บิดา ครูพนมรุ้ง แพทย์ไชโย ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1155 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม บิดา ครูจิราภรณ์ อินทับทิม ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1154 โรงเรียนวัดท่าช้าง ประกาศรับสมัครครูจ้างสอนระดับชั้นอนุบาล ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1153 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และพระราชทานเพลิงศพบิดาของ นางสุนทรี อยู่นุ้ย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1152 ขอเชิญร่วมฟังสวดอภิธรรม และฌาปนกิจนายสมจิตร คำชาวนา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1151 โรงเรียนบ้านน้ำจวงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1150 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชาประกาศรับสมัครครูจ้างสอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1149 โรงเรียนบ้านน้ำจวงประกาศรับสมัครครูธุรการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1148 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณครูยุพา ปลิกแสง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1147 โรงเรียนบ้านห้วยปลาไหลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอนครูอัตราจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1146 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ ประกาศรายชื่อผลการประเมินสมรรถนะ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1145 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยาประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1144 โรงเรียนบ้านลาดคื้อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1143 ขอเชิญร่วมฟังพระอภิธรรม และพระราชทานเพลิงศพ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1142 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวัดโบสถ์จัดทัวร์นครเวียงจันทร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1141 โรงเรียนบ้านชาติตระการประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (ครูขั้นวิกฤติ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1140 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม มารดา นายจอม มานาม ช่างไม้ 4 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1139 โรงเรียนบ้านชาติตระการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1138 โรงเรียนบ้านชาติตระการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (ครูวิกฤติ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1137 โรงเรียนวัดน้ำคบ เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1136 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม‏ อาจารย์ชูศักดิ์ ชูศรี บิดาของ นางบุญรักษา ชูศรี ครูโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1135 โรงเรียนวัดน้ำคบประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สพช.101/26 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1134 ขอเชิญร่วมฟังสวดอภิธรรม งานฌาปณกิจศพมารดา คุณครูภิรมย์ ไมตรีจิต ครูโรงเรียนวัดน้ำคบ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1133 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชารับสมัครครูจ้างสอน มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1132 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เปิดรับสมัครครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1131 ขอเชิญร่วมฌาปนกิจ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1130 ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจ บิดาครูจุรีย์พร คงจันทร์. ครูโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1129 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างามประกาศลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1128 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา รับสมัครครูปฏิบัติงานการสอน มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1127 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1126 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1125 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1124 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1123 ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพพ่อฉลวย ดายี่ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1122 แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอวัดโบสถ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1121 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒวิทยา) จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 82 ปี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1120 โรงเรียนบ้านน้ำตาก ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1119 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1118 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1116 ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำตาก รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1115 โรงเรียนบ้านน้ำตาก รับสมัครนักการภารโรง มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1114 โรงเรียนบ้านถ้ำพริกรับสมัครครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1113 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมบิดาครูศิริรักษ์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองลาน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1112 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เปิดรับสมัครครูจ้างสอน ระดับชั้นอนุบาล ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1110 โรงเรียนบ้านน้ำตาก ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (งบ SP2) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
1109 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครไทยเยี่ยมค่ายอาสา ของ นศ. ม.มหิดล และ ม.เกษตรศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
564 โรงเรียนบ้านมะต้องประกาศรับสมัครครูจ้างสอน มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
563 ขอเชิญร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต ผอ.วีรยุทธ์ แพ่งเสือ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
562 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
561 โรงเรียนบ้านน้ำโจนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
560 โรงเรียนบ้านน้ำโจน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
558 ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ท่านผู้อำนวยการเกษตร มุกข์ดา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
557 โรงเรียนบ้านน้ำโจนรับสมัครุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
556 ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
555 เชิญกรรมการสมาคมครูอำเภอพรหมพิรามประชุม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
553 โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
552 ขอเชิญร่วมงานศพ นายประจิม สวนนุ่ม อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหางไหล ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
551 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
549 ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม มารดาของ นางวินาพร คล้ายจินดา ครูโรงเรียนวัดสนามไชย มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
548 ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
546 ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
545 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูลจัดแข่งขันชกมวยเพื่อจัดหารายได้ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
544 ผู้บริหารสถานศึกษาอ.วัดโบสถ์ ที่ประสงค์จะไปทัศนศึกษาในวันที่ 20-23 ส.ค.56 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
543 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
542 โรงเรียนบ้านป่าสักประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครู ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
541 ขอเชิญร่วมฟังพระอภิธรรม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
540 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
539 สพป.พล.3 ศึกษาดูงาน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
538 โรงเรียนวัดน้ำคบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
537 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยาประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
536 โรงเรียนบ้านแก่งคันนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
535 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา ประกาศรายชื่อเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นครูอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
534 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
533 จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก‏ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
532 แจ้งผู้บริหารสถานโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
531 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
530 ขอเชิญร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจบิดา นายสินชัย ชาบาง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
529 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ‏ รับสมัครสอบครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
528 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
527 โรงเรียนวัดหอกลอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (แก้ไขรายละเอียดรับสมัคร 21/5/56) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
526 ขอเชิญร่วมฟังการสวดพระอภิธรรม ครูวลัย วรภู ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
525 แจ้งโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
524 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง รับสมัครครูคณิตศาสตร์ และนักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
523 สมาคมครูอำเภอพรหมพิราม ขอเชิญผู้บริหารและคณะครูในอำเภอพรหมพิรามร่วมรดน้ำดำหัวท่าน สส.นพพล เหลืองทองนารา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
522 ขอเรียนเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พ่อ ครูอำพร ทองกร่ำ ครูโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
521 โรงเรียนประชาสามัคคี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
520 ขอเชิญร่วมฟังพระอภิธรรมศพ นายสำเนา ภารังกูล ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
519 ขอเรียนเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางแหนง เรือนก้อน มารดาของ ผอ.สุเชษฐ์ เรือนก้อน ผอ.โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
518 ประกาศโรงเรียนบางยางพัฒนา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
517 โรงเรียนบ้านน้ำจวง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน *** ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบ *** ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
516 โรงเรียนบางยางพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
515 โรงเรียนบ้านห้วยน้าไซ ประกาศผลสอบการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกประถมศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
514 โรงเรียนบ้านน้ำจวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
513 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นายสุเทพ ขวัญเกตุ บิดาของ น.ส.มาศสุภา ขวัญเกตุ อัตราจ้าง สพป.พล.3 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
512 โรงเรียนบางยางพัฒนา รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
511 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
510 ขอเชิญร่วมรับมอบอาคารเอนกประสงค์ (ชุดคอบร้าโกลด์ 13) ผสม 2 ชาติ ไทยและสหรัฐอเมริกา ณ โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
509 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณพ่อหลุย เอี่ยมราคิน บิดาของครูรัศมี ชุ่มพงษ์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
508 โรงเรียนบ้านห้วยน้าไซ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
507 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
506 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
505 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
504 โรงเรียนบ้านห้วยน้าไซ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครูผู้สอน) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
503 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามประกาศลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
502 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
501 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยประกาศรับสมัครพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
500 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายธนู พัฒนประสิทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
499 ขอเชิญฟังสวดพระอภิธรรมศพ สามี ครูฉัตรเพ็ญตา จิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
498 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
497 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีศพ นายสงวน ศิริวัจนะ อดีตครูโรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา อ.นครไทย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
496 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
495 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ บิดาของ นายสมนึก ปิ่นทอง พนักงานบริการโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
494 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
493 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
492 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ คุณแม่เกตุ ศรีแก้ว มารดาของ ผอ.คัมภีร์ ศรีแก้ว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
491 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
490 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 1 ร่วมพิธีเปิดการอยู่ค่ายคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล ประจำปี 2555 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
489 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
488 ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอพรหมพิราม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบอาคารเรียน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
487 เชิญชวนร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจนายมนัสชัย ชูนาม สามี ศน.บุญส่ง ชูนาม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
486 ขอเรียนเชิญร่วมอุปสมบทนาคหมู่ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
485 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมและประชุมเพลิงศพ บิดาของ คุณครูสุมาลี ยังเอี่ยม ครูโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
484 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ บิดาของ ผอ.อรสา ทรงศรี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
483 ส่งรายชื่อโครงการบรรพชาสามเณรแก้วเทิดไท้ดวงใจพ่อ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
482 ตารางออกหน่วยทันตกรรมในอำเภอนครไทยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เดือน พฤศจิกายน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
481 ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจ นางเพ็ง แม่งมา มารดา ผอ.ธีระพงษ์ แม่งมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
480 โรงเรียนวัดเสนาสน์ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเสนาสน์ ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 กำหนดการตามรายละเอียดแนบ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
479 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
478 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
477 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
476 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างเพิ่มเติมส้วมนักเรียน แบบ สปช. 601/26 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
475 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
474 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ประกาศผลการสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
473 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
472 โรงเรียนบ้านป่าสักประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
471 ขอเชิญร่วมพระราชทานเพลิงศพนายประทีป อินทุยศ อดีตหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
470 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
469 ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจบิดาครูเฉลิม ยอดสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
468 n มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
467 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
466 โรงเรียนบ้านพร้าวประกาศผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
465 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
464 ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจบิดาครูเฉลิม ยอดสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
463 โรงเรียนบ้านพร้าว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
462 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
461 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
460 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
459 ตัวแทนแกนนำ 20::1 สหกรณ์ครูพิษณุโลก ศึกษาดูงาน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
458 โรงเรียนบ้านป่าแดงประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติมห้องสมุด ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
457 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
456 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอวัดโบสถ์ ขอเชิญคณะกรรมการประชุมเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการสมาคมฯ ในวันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
455 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
454 ขอเชิญร่วมพระราชทานเพลิงศพ นายอเนก สุวรรณคีรี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
453 โรงเรียนศึกษากุลบุตรประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
452 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
451 โรงเรียนวัดหางไหลประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
450 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
448 โรงเรียนห้วยปลาไหล ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
447 โรงเรียนวัดหอกลอง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูจ้างสอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
446 โรงเรียนห้วยปลาไหล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
445 โรงเรียนบ้านนาจาน ประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
444 โรงเรียนบ้านท่าสะแก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนามฟุตซอล ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
443 โรงเรียนบ้านหนองปลิง รับสมัครครูจ้างสอนชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
442 โรงเรียนวัดหอกลอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูจ้างสอนอนุบาล ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
441 โรงเรียนห้วยปลาไหล รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
440 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นางฉลอง อินทร์แก้ว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
439 ผลการจับรางวัล งานครบรอบ 90 ปี โรงเรียนวัดเสนาสน์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
438 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
437 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมบิดานายแสง จันพร ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
436 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
435 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา อ.พรหมพิราม ขอประชาสัมพันธ์การจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
434 โรงเรียนวัดหอกลองรับสมัครครูเอกปฐมวัย(อนุบาล) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
433 เชิญร่วมงานฌาปนกิจสามีของครูนวลนภา คมขำ ครูโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
432 เชิญชวนประชุม เรื่อง ปัญหาการจัดการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
431 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและงานฌาปนกิจมารดา ของนางรัศมี ปั้นกล่ำ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
430 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมบิดาของนายมานิตย์ จำนงค์ศรี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
429 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) รับสมัครครูเอกพลศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
428 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพบิดา นายเกษม นิ่มกลัด ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
427 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
426 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
425 ขอเชิญสมาชิกเครือข่ายดนตรีพื้นบ้านมังคละประชุม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
424 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมนายภาคภูมิ มั่นสัมฤทธิ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
423 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ รับสมัครครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
422 โรงเรียนบ้านนาเปอะประกาศครูภาษาต่างประเทศ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
421 ขอเชิญร่วมฟังพระอภิธรรมมาดาของ ศน.วรรณวิรัตน์ แสงศักดา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
420 โรงเรียนบ้านนาหล่ม รับสมัครครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
419 โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) รับสมัครครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
418 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ คุณครูยุทธการ คำชนแดน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
417 โรงเรียนห้วยปลาไหล รับสมัครครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
416 ขอเชิญชวนส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
415 รางวัลบัตรชิงโชคงานประจำปีโรงเรียนวัดหางไหล "ศิษย์เก่ารักบ้านเกิด" ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
414 โรงเรียนวัดหางไหลประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
413 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ประกาศรับสมัครครูชาวต่างประเทศ‏ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
412 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว รับสมัครครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
411 โรงเรียนน้ำทองน้อย ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ปฏิบัติการสอน (ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
410 โรงเรียนบ้านชาติตระการ รับสมัครครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
409 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) รับสมัครครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
408 ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจมารดาของผอ.ปรีชา ตุนาโป่ง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
407 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) รับสมัครครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
406 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประกาศรับสมัครครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
405 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูปฏิบัติการสอน) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
404 โรงเรียนบ้านป่าแดง ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2555‏ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
403 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา รับสมัครครูสอนภาษาจีน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
402 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อยรับสมัครครูภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
401 ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
400 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของ ครูรุ่งอรุณ มีเทศ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
399 ขอเรียนเชิญฌาปนกิจศพ บิดานางสาวเทียมใจ อำไพวรรณ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
398 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
397 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
396 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของ นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทก์ สพป.พล.3 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
395 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครูผู้สอน) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
394 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อของ นางทวี ถิ่นเครือจีน นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.พล.3 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
393 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครูผู้สอน) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
392 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ คุณครูพัชรินทร์ ขุนทอง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
391 ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ มารดา ผอ.สุวัฒน์ วรรณปัตย์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
390 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานประจำปีโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
389 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ของ ศน.บุญส่ง ชูนาม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
388 เรียนเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
386 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
385 เรียนเชิญร่วมฟังสวดอภิธรรมศพและพระราชทานเพลิงศพ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
384 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
383 ขอเชิญร่วมพระราชทานเพลิงศพ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
382 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
381 ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ มารดา ผอ.สุวัฒน์ วรรณปัตย์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
380 โรงเรียนบ้านนาเปอะ ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านนาเปอะ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
379 โรงเรียนบ้านนาเปอะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
378 ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
377 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นครูจ้างสอนรายเดือน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
376 โรงเรียนบ้านนาเปอะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
375 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นครูจ้างสอนรายเดือน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
374 ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันและส่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
373 ประชุมพนักงานราชการและครูอัตราจ้างของจังหวัดพิษณุโลก ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
372 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูจ้างสอนรายเดือน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
371 โรงเรียนบ้านชาติตระการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
370 - มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
369 โรงเรียนบ้านชาติตระการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
368 การแข่งขันกีฬาเปตองย่านยาวคัพ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
367 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของท่านผู้อำนวยการสุเชษฐ์ เรือนก้อน ผอ.โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) คืนวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ วัดสะพานหิน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
366 โรงเรียนบ้านชาติตระการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
365 . มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
364 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
363 โรงเรียนบ้านป่าแดงประกาศจัดจ้างครูรายเดือนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
362 เชิญชวนร่วมงาน “พิษณุโลกไบด์วีค ครั้งที่ 6 ของโรงเรียนบ้านป่าแดง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
361 โรงเรียนวัดวังวน รับสมัครครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
360 แจ้งสมาชิกสหกรณ์ครูอำเภอพรหมพิราม เกี่ยวกับการกู้เงินสามัญ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
359 โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
358 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
357 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
356 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ประกาศรับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
355 โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
354 - มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
353 โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
352 ขอเชิญร่วมงาน พระราชทานเพลิงศพ คุณครูรุ่งทิวา ปิ่นแก้ว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
351 ขอเชิญร่วมงาน พระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อสุรทิน แม่งมา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
350 ร่วมฟังสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
349 โรงเรียนบ้านพร้าว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
348 แจ้งกำหนดการให้บริการนอกสถานที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
347 โรงเรียนบ้านพร้าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
346 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
345 โรงเรียนบ้านนาเปอะ ประกาศผลสอบการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน(แก้ปัญหาครูขั้นวิกฤติ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
344 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
343 โรงเรียนบ้านน้ำพริก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
342 โรงเรียนห้วยปลาไหลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
341 โรงเรียนห้วยปลาไหล รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
340 โรงเรียนบ้านน้ำพริก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครูผู้สอน) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
339 โรงเรียนบ้านพร้าว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ เอกคอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
338 โรงเรียนห้วยปลาไหล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
337 โรงเรียนบ้านน้ำพริก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
336 โรงเรียนบ้านนาเปอะ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
335 โรงเรียนบ้านห้วยทองฟาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
334 โรงเรียนห้วยปลาไหลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
333 ยกเลิกเช็คสั่งจ่าย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
332 โรงเรียนบ้านชาติตระการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
331 โรงเรียนบ้านนาจานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
330 โรงเรียนบ้านชาติตระการ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง(ขั้นวิกฤติ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
329 โรงเรียนบ้านนาจาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการค้ดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
328 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยารับสมัครพนักงานราชการเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
327 โรงเรียนบ้านชาติตระการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(ครูวิกฤติ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
326 โรงเรียนบ้านหนองห้าง ประกาศผลสอบการคัดเลือกครู ตำแหน่งอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
325 โรงเรียนบ้านชาติตระการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ เอกพลศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
324 โรงเรียนบ้านนาจาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครูผู้สอน) เอก คณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
323 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์บริการวิชาการไร้พรหมแดน ร.ร.นครไทยวิทยาคม รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
321 โรงเรียนบ้านหนองห้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทยหรือสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
320 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
319 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ รับสมัครครูจ้างสอนรายเดือน สาขาวิชา เคมีหรือวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
318 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
317 โรงเรียนบ้านป่าสักประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง สาขาพลศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
316 โรงเรียนบ้านท่าสะแก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
315 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
314 โรงเรียนบ้านท่าสะแก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
313 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง สาขาพลศึกษา ปีงบประมาณ 2554 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
312 โรงเรียนบ้านท่าสะแก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
311 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ปฐมวัย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
310 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
309 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
308 แจ้งผู้สนใจจะอบรมเรื่องการทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (เปลี่ยนสถานที่อบรม) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
307 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
306 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
305 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
304 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานประกาศจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน‏ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
303 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
302 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
301 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
300 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
299 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
298 โรงเรียนวัดบ้านน้อย ประกาศสอบราคาซื้อ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2554 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
297 โรงเรียนบ้านนาหนอง ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2554 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
296 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(ชั่วคราว) ภาค ก และภาค ข ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
295 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ภาค ก และภาค ข ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
294 โรงเรียนวัดหางไหล ประกาศสอบราคาซื้อ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
293 โรงเรียนวัดหางไหล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สพฐ. ๔ (ส้วม ๔ ที่นั่ง) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
292 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง รับสมัครพนักงานราชการ ‏ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
291 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮรับสมัครพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
290 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา รับสมัครพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
289 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา รับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
288 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
287 โรงเรียนบางยางพัฒนารับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
286 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
285 ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
284 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา รับสมัครพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
283 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยารับสมัครครูผู้ปฐมวัย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
282 ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
281 ขอเชิญร่วมงาน พระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
280 ร่วมงานฌาปณกิจ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
279 ร่วมฟังสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
278 ขยายเวลาการเปิดให้บริการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
277 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
276 สมุดบันทึก สพฐ. ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
275 ขอเชิญครูพรหมพิรามเข้าร่วมกิจกรรมวันครูพรหมพิราม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
274 เชิญชวนเข้ารับการอบรม หลักสูตร “สอนอย่างไรให้เด็กคิด “ แบบระเบิดจากข้างใน” ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
273 ขอเชิญร่วมบริจากทุน เสื้อผ้าและอาหาร ให้กับนักเรียนผู้ประสพอัคคีภัย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
272 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา มีความประสงค์รับสมัครครู-บุคลากรจำนวนหลายอัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
271 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอวัดโบสถ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
270 เงินรางวัลนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
269 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าแดงรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คณิตศาสตร์) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
268 ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
267 รับสมัครกรรมการสหกรณ์ อ.วัดโบสถ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
266 โรงเรียนบ้านป่าแดงรับสมัครครูคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
265 งดการเซ็นต์รับรองกู้ชพค.ชพส. ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
264 โรงเรียนนครไทย รับสมัครครูอัตรา เอกภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
263 ขอเชิญเที่ยวงานปักธงชัย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
262 เลื่อนการรับมอบคูปองการศึกษา (IEP) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
261 เชิญชวนประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ดาวรุ่งลูกทุ่งญาณนเรศว์ร กัย FM 97.75 Mhz. ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
260 โรงเรียนบ้านนาล้อม เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
259 ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายวัดโบสถ์ 1 เข้าร่วมประชุมการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
258 ขอเชิญชมโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทย ใส่ใจ ห่วงใย คนรอบข้าง "ในรายการดอกไม้บาน สื่อสารความดี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
257 เลื่อนการสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
256 เรียนเชิญร่วมงานแสดงความยินดี รับและส่ง ผอ.โรงเรียนวัดหินลาด ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
255 ขอเลื่อนการประชุมครูผู้สอนสังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์) อำเภอนครไทย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
254 โรงเรียนชาติตระการวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
253 บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัดอบรมครูวิชาภาษาไทย ” ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
252 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประกาศรับสมัครครูผู้สอน ด้านคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
251 โรงเรียนชาติตระการวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูครูธุรการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
250 โรงเรียนชาติตระการวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
249 โรงเรียนดงประคำพิทยาคมประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกศิลปหรือนาฎศิลป์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
248 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
247 โรงเรียนอินทุภูติพิทยารับสมัครครูภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
246 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
245 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประกาศ รับสมัคร อัตราจ้าง 1 อัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
244 ขอเชิญผู้บริหารหรืเข้าอบรมโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
243 โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูวิกฤต วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
242 โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
241 โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการและครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
240 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
239 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง (ขั้นวิกฤต) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
238 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ รับสมัครพนักงานราชการ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
237 บริษัทสำนักพิมพ์แม็ค จำกัด อบรมครูวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
236 โรงเรียนบ้านร่มเกล้ารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
235 โรงเรียนบ้านร่มเกล้ารับสมัครพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
234 โรงเรียนวัดเซิงหวายขอเรียนเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
233 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
232 แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.พล.3 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
231 โรงเรียนวัดเสนาสน์ ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
230 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย รับสมัครพนักงานราชการวิชาเอกคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
229 โรงเรียนชาติตระการวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างเอกดนตรีศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
228 โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
227 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอวัดโบสถ์ ขอเรียนเชิญร่วมงาน "มุฑิตาจิต" ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
226 โรงเรียนนครไทยรับสมัครพนักงานราชการ เอกภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
225 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ประกาศรับสมัครครู จำนวน 3 อัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
224 แจ้งเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
223 โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประกาศราย่ชือผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะให้เป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
222 แจ้งผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
221 โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูเอกภาษาไทย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
220 โรงเรียนบ้านร่มเกล้ายกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
219 โรงเรียนบ้านชาติตระการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูวิกฤติ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
218 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
217 โรงเรียนบ้านชาติตระการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
216 โรงเรียนบ้านชาติตระการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
215 โรงเรียนบ้านชาติตระการประกาศรับสมัครครูผู้สอน เอกบรรณารักษ์ ศิลปะ ดนตรี – นาฏศิลป์ พลศึกษา ปฐมวัย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
214 ขอเลื่อนการถ่ายภาพหมู่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
213 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนเอกเคมี มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
212 โรงเรียนบ้านชาติตระการประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
211 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า รับสมัครบุพนักงานราชการวิชาเอกภาษาไทย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
210 แจ้งเครือข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
209 โรงเรียนบ้านชาติตระการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
208 ระงับการเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
207 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอก คอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
206 โรงเรียนบ้านชาติตระการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ เอกสังคมศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
205 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ เอกชีววิทยา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
204 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอก คอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
203 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
202 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
201 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
200 โรงเรียนบางยางพัฒนาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
199 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน เอกภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
198 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
197 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณประกาศพนักงานราชการ (สายการสอน) คอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
196 โรงเรียนวัดวังงิ้วงามประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก / เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
195 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมอนุรักษ์ดนตรีพ้นบ้านมังคละ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
194 เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
193 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ประกาศรายชื่อครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
192 เทคนิคการเตรียมสไลด์สดเพื่อใช้ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
191 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
190 โรงเรียนวัดวังงิ้วงามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
189 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยารับสมัครพนักงานราชการ ครูผู้สอนเอกชีววิทยา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
188 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
187 โรงเรียนบางยางพัฒนา รับสมัครพนักงานราชการเอกวิทยาศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
186 กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
185 โรงเรียนบ้านท่าสะแก ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
184 เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
183 การแข่งขันประกวด VDO Clip “เรื่องดี ๆ ที่บ้านเกิด The good things in your hometown” ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
182 โรงเรียนวัดหินลาด ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
181 โรงเรียนบ้านท่าสะแกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
180 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
179 Sipa จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla ณ จ.พิษณุโลก ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
178 ป้ายเรียนฟรี 15 ปี มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
177 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
176 การแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล(ปฐมวัย) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
175 การจัดแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่ 19กรกฎาคม 2553 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
174 โรงเรียนวัดหินลาด ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการค้ดเลือกเป็นพนักงานราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
173 โรงเรียนอินทุภูติพิทยามีความประสงค์รับสมัครครู สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
172 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม ขอเชิญส่งครูอบรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์ ) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
171 รายชื่อโรงเรียนที่จะต้องส่งเอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
170 รายชื่อโรงเรียนที่จะต้องส่งเอกสารการเบิกเงินของนักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
169 วิธีการค้นหารายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชฯ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
168 โรงเรียนบ้านท่าสะแกรับสมัครพนักงานราชการ สาขาคอมพิวเตอร์ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
167 โรงเรียนวัดวังงิ้วงามรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
166 โรงเรียนวัดหินลาดอำเภอวัดโบสถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ หรือ ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
165 ผลการคัดเลือกนักเรียนรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
164 โรงเรียนยางโกลนวิทยา สร้างบ้านพักให้กับนักเรียนพักนอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
163 เครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนบ้านหนองห้าง ทัศนศึกษาดูงาน ณ สพท.สุโขทัย เขต 2 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
162 ขอเลื่อนการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
161 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
160 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครู มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
159 ขอเชิญโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมบ้านหนองห้างประชุม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
158 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
157 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโรงเรียนนครไทยวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี่ยงเด็กพิการ‏ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
156 ขอเชิญชมรายการเรื่องจริงผ่านจอทางช่อง 7 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
155 โรงเรียนกัลยาณิวัฒา๑ รับสมัครครูเอกวิชาฟิสิกส์หรือเอกเคมี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
154 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาดนตรี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
153 โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาคอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
152 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
151 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
150 โรงเรียนบ้านหนองห้าง ขอเชิญในเครือค่ายคุณธรรมเข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
149 ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ประชุม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
148 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกทั่วไป ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
147 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสาขาดนตรี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
146 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง สาขาคอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
145 เลื่อนการสัมมนา โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองฯ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
144 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา รับสมัครครูเพิ่ม จำนวน 3 อัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
143 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง สาขาคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2553 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
142 ส่งรายชื่อครูภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
141 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
140 กำชับการอยู่เวรยามของโรงเรียน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
139 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ รับสมัครครูฟิสิกส์ 1 อัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
138 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)รับสมัครครูสอนคอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
137 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) รับสมัครสอบคัดเลือกครูคอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
136 ขอเชิญผู้บริหารและครูที่ยื่นผลงานเยียวยาเข้าร่วมประชุม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
135 โครงการบ้านกรุงไทย-กบข.เพื่อสมาชิก ครั้งที่ 1‏ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
134 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยารับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
133 ตารางกำหนดการประเมินความรู้ครูระดับมัธยมศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
132 ขอเชิญครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน เข้าทดสอบประเมินสมรรถนะครูทั้งระบบ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
131 ครูที่มีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ให้แจ้งเหตุขัดข้อง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
130 การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
129 โรงเรียนวัดหางไหลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อพล.004 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
128 รับใบเสร็จประกันชีวิต (เงินกู้ ชพค.โครงการ 5) เพื่อลดหย่อนภาษี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
127 อบรมภาษาอังกฤษฟรี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
126 เลื่อนการประเมินความรู้ครูไปโดยยังไม่มีกำหนด ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
125 โรงเรียนวัดหินลาดรับสมัครครูอัตราจ้างสอนคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
124 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) รับสมัครครูอัตรจ้าง เอกคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
123 รับสมัครครู 200 คน เข้าร่วมโครงการ Social Media ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
122 ผู้บริหารที่เข้าอบรมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรุณาส่งแบบตอบรับด่วน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
121 คณิตศาสตร์ ดนตรี นาฎศิลป์ การศึกษาพิเศษ รับข้อสังเกต ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
120 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
119 ให้ครูสายงานผู้สอนที่ขอย้ายไป สพท.พิษณุโลก เขต 1 ส่งคำร้องเท่าจำนวนโรงเรียนที่ขอย้าย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
118 โรงเรียนวัดหินลาดรับสมัครครูอัตราจ้างสอนคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
117 อำเภอพรหมพิรามขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
116 โรงเรียนวัดทับยายเชียง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
115 ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ชอง 9 วันที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 15.00 น. ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
114 ขอเชิญประชุมเครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดทับยายเชียง มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
113 ข้อสังเกตการทำผลงาน รุ่น 2 (กันยายน 2551) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
112 เสนอโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
111 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา รับสมัครครูหลายอัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
110 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
109 โรงเรียนวัดหินลาด รับสมัครครูที่มีศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
108 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา รับสมัครครูจำนวนหลายอัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
107 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ รับสมัครครูสายผู้สอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
106 แจ้งให้โรงเรียนจัดส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
105 วิชางานประดิษฐ์ งานช่าง งานบ้าน รุ่นที่ 3 มารับข้อสังเกตุ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
104 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคลากรที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
103 โรงเรียนบ้านป่าสักประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาไทย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
102 โรงเรียนบานป่าแดงจ้างบุคคลที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
101 ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
100 การประเมินผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ 3) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
99 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
98 โรงเรียนบ้านป่าแดงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
97 ให้ผู้บริหารที่ส่งคำร้องขอย้าย มานำเสนอวิสัยทัศน์ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
96 โรงเรียนบ้านป่าแดง รับสมัครบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
95 แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษา ที่ส่งคำร้องขอย้ายไป สพท.พิษณุโลก เขต 1 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
94 ด่วนที่สุด...ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์ SP2 กรอกข้อมูลภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
93 กำหนดการ "น่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม" ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
92 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซประกาศรับสมัครอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
91 แจ้งเลื่อนการอบรมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ควบคุมงาน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
90 ประกาศโรงเรียนบ้านบุ่งตารอดประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
89 โรงเรียนวัดทับยายเชียง ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
88 ประกาศโรงเรียน ชุมชน17บ้านนาตาดี ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
87 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
86 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประกวดสวนถาดและการแข่งขันวาดภาพ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
85 ข้อสังเกตผลงานด้านที่ 3 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
84 การขออีเมล์ mail@obec.go.th ของ สพฐ. ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
83 แจ้งร.ร.ที่มีจานดาวเทียมของบริษัท ทีโอที ทุกแห่ง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
82 แจกกีต้าร์ให้กับนักเรียนฟรี ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
81 แถลงการณ์จากไมโครซอฟ การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมลิขสิทธิ์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
80 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการบางกิจกรรม ของแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
79 ให้คณะกรรมการแข่งขันนักเรียนพิการเรียนร่วม มาปฎิบัติงานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ ร.ร.นครไทย ด้วย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
78 โรงเรียนวัดเสนาสน์ประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
77 แจ้งการแต่งการประกวดมารยาทไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
76 โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของครูธุรการ(เพิ่มเติม) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
75 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ รับสมัครครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
74 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
73 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
72 แจ้งให้ข้าราชการครูที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมมาตรการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ให้มาบันทึกยืนยันหรือขอระงับ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
71 แจ้งโรงเรียนที่เช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ TT&T ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
70 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
69 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพี่เลี่ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
68 โรงเรียนนครไทยวิทยาคมประกาศการคัดเลือกลูกจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
67 โรงเรียนนครไทยวิทยาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
66 ขอให้ครูธุรการส่งสำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
65 ผลการคัดเลือกนักการภารโรงโรงเรียนบ้านป่าแดง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
64 โรงเรียนบ้านแก่งแจ็ดแควรับสมัครสมัครอัตราจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
63 ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาขุมคัน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
62 โรงเรียนวัดหางไหล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
61 โรงเรียนวัดเสนาสน์ จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
60 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
59 ผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
58 โรงเรียนบ้านท่าสะแก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
57 ขณะนี้กำลังปรับปรุงฐานข้อมูล ระบบ e-office ขออภัยในความไม่สะดวก (ขณะนี้ใช้งานได้ปกติแล้ว) ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
56 ผลการประเมินรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
55 ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดตำบลป่าแดงและตำบลท่าสะแกร่วมประชุม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
54 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
53 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
52 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา รับสมัครนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
51 ก.ค.ศ. อนุมัติการนับประสบการณ์การดำรงตำแหน่งเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
50 ผลการคัดเลือกพนักงานราชการ เอกวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนบ้านชาติตระการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
49 โรงเรียนบ้านป่าแดง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
48 HACKED BY FURK4N ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
47 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูลรับสมัครนักการภารโรง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
46 รับสมัครคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ข และ ค ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
45 การจัดงานประเพณีปักธงชัย อำเภอนครไทย กราบไหว้พ่อขุนบางกลางท่าว ประจำปี 2552 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
44 รับสมัครครูอัตรจ้าง โรงเรียนบ้านหนองห้าง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
43 รับสมัครพนักงานราชการโรงเรียนบ้านชาติตระการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
42 รับสมัครพนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาขุมคัน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
41 HACKED BY FURK4N ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล