:: ระบบจัดการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รหัสข่าว
หัวข้อข่าว รูปภาพ แก้ไข ลบ
271 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
270 รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
269 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
268 แจ้งทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
267 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
266 แนวทางการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
265 แนวทางการสอบNT ปีการศึกษา 2557 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
264 คู่มือการใช้ข้อสอบกลาง ปี2557 สำหรับโรงเรียน มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
263 คู่มือการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
262 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3เรื่อง มาตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
261 ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบจำนวนนักเรียนให้ถูกต้อง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
260 ขอแก้ไข แหล่งของเงินรายการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
259 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
258 เร่งรัดการจัดส่งเอกสาร ปร.4 และ ปร.6 สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
257 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11