:: ระบบจัดการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รหัสข่าว
หัวข้อข่าว รูปภาพ แก้ไข ลบ
462 คู่มือสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
461 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินด้าน 1 และ 2 สำหรับครูและที่ของวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
460 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือนกันยายน มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
456 แบบสรุปผลการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป. ๑ - ๖ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
455 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียน ป.1 – ป. 4 เพื่อเตรียมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2559 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
454 จัดเก็บพิกัดโรงเรียนด้วย Mobile Application มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
453 ประกาศ สพป.พล.3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ทดแทน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) และระบบปฏิบัติ (Operating System) พร้อม Application โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
452 เอกสารการศึกษาดูงาน โรงเรียนสุจริต ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
450 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก แจ้งเลื่อนประกาศผลการประเมินฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
449 คู่มือคุณธรรม จริยธรรม มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
448 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรียกรายงานตัว ตามรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
447 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
446 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
445 แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย คู่มือการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
444 ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั้วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียนสังกัด สพป.พล.3 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23