:: ระบบจัดการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รหัสข่าว
หัวข้อข่าว รูปภาพ แก้ไข ลบ
443 แผนผังสนามสอบและแผนผังอาคารเรียน ธุรการโรงเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนวัดโบสถ์ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
442 แจ้งผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
441 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
440 คำสั่ง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
439 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
438 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
437 ประกาศรายชื่อเรียกบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.พิษณุโลก เขต 3 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
436 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
435 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
434 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
433 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2559 ประจำเดือนมิถุนายน มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
432 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน,คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง,ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
431 ด่วนที่สุด เรื่องการกำกับติดตามการจัดซื้อหนังสือเรียน ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลทำการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
430 เชิญชวนประชุมตามโครงการ "พัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่" ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
429 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22