:: ระบบจัดการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รหัสข่าว
หัวข้อข่าว รูปภาพ แก้ไข ลบ
334 แจ้งจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
333 แจ้งจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
332 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
331 พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
329 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
327 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยบานะชำนาญการพิเศษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
326 ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน(ด้วยตนเอง)ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
325 แจ้ง ร.ร.ดีประจำตำบล ที่ประสงค์ขอปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ส่งเอกสารตามแบบ จำนวน 2 ชุด ภายใน 15 ก.ค.นี้ เท่านั้น มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
324 ประชาสัมพันธ์หนังสือเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
322 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
320 ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
319 ประกาศผลสอบศึกษานิเทศก์ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
318 ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อมารับหนังสือแจ้งผลการเสนอขอประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
317 ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อส่งเอกสารเพื่อเตรียมแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
315 รายละเอียด ผู้สอบแข่งขันได้บรรจุ สพม.4 และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15