:: ระบบจัดการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รหัสข่าว
หัวข้อข่าว รูปภาพ แก้ไข ลบ
280 PowerPoint การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
279 คู่มือรักษาศิล ๕ ในโรงเรียนและครอบครัว มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
278 การลง ป.พ.1 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
277 หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
276 ประกาศรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
275 ให้ครูที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขา งานเกษตรมารับผลการประเมิน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
273 เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้งความรู้ชั้นสูง (A.T,C,) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
272 แจ้งทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลความต้องการ/ขาดแคลนวัสดุการศึกษา ใหม่ทั้งหมด ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
271 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
270 รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
269 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
268 แจ้งทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
267 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
266 แนวทางการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
265 แนวทางการสอบNT ปีการศึกษา 2557 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12