:: ระบบจัดการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รหัสข่าว
หัวข้อข่าว รูปภาพ แก้ไข ลบ
473 กศจ.พิษณุโลก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
472 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
471 แจ้งผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผลการสอบจะถูกประมวลผลเฉพาะเด็กปกติเท่านั้น ขอให้ทุกโรงเรียนนำผลการประเมินครั้งที่ 1 นี้ไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพนักเรียนด้านทักษะการอ่านการเขียนต่อไป มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
470 รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
469 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
467 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.พล.3 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
466 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
465 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาลสังกัด สพป.พล.3 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
464 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมัสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัด สพป.พล.3 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
463 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมัสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัด สพป.พล.3 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
462 คู่มือสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
461 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินด้าน 1 และ 2 สำหรับครูและที่ของวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
460 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือนกันยายน มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
456 แบบสรุปผลการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป. ๑ - ๖ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
455 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียน ป.1 – ป. 4 เพื่อเตรียมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2559 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23