:: ระบบจัดการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รหัสข่าว
หัวข้อข่าว รูปภาพ แก้ไข ลบ
366 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
365 แต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 (งานวิทยฐานะ) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
364 ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
363 ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
362 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
361 วาระการประชุมผู้บริหารสนถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
360 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
359 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
358 แจ้งประชุมชี้แจงโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
357 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 สังกัด สพป.พล.3 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
356 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
355 ส่งคำสั่งการอยู่เวรรักษาความปลอดภัย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
353 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สพป.พล.3 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
352 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
351 การจัดทำ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ปีงบประมาณ 2559 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17