:: ระบบจัดการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รหัสข่าว
หัวข้อข่าว รูปภาพ แก้ไข ลบ
486 เพิ่มเติมการประเมินการอ่านการเขียนป.๑ - ๖ รายงานตามระบบ e - Mes มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
485 สพป.พล.3 เรียกบรรจุครู 9 อัตรา มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
484 ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบ Pre O-NET มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
483 การประเมินการอ่านการเขียนเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
482 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และนักการภารโรง มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
481 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
480 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และตำแหน่งนักการภารโรง มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
479 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และตำแหน่งนักการภารโรง สังกัด สพป.พล.3 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
478 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 21 อัตรา มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
476 แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2560 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
475 ข้อสอบ Pre NT ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
474 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
473 กศจ.พิษณุโลก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
472 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
471 แจ้งผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผลการสอบจะถูกประมวลผลเฉพาะเด็กปกติเท่านั้น ขอให้ทุกโรงเรียนนำผลการประเมินครั้งที่ 1 นี้ไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพนักเรียนด้านทักษะการอ่านการเขียนต่อไป มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24