:: ระบบจัดการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รหัสข่าว
หัวข้อข่าว รูปภาพ แก้ไข ลบ
381 ขอตัวนักการภารโรงทุกโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
380 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
379 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เรื่อง รับสมัครฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
378 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 (งานวิทยฐานะ) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
377 ให้ข้าราชการครู ที่มีรายชื่อมารับใบกำกับเครื่องราช ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
376 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559 - 2561) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
375 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
374 แต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 (งานวิทยฐานะ) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
373 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครุชำนาญการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
372 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 (งานวิทยฐานะ) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
371 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2559 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
370 ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และผู้บริหารสถานศึกษา มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
369 ให้ข้าราชการครูผู้ส่งผลงานขอประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษมารับผลการประเมินการส่งผลงานขอประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
368 แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ได้ส่งผลการรายงานประเมินนักเรียน ป.1-6 ปี 58 อ่านออกเขียนได้ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
367 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18