:: ระบบจัดการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รหัสข่าว
หัวข้อข่าว รูปภาพ แก้ไข ลบ
175 เอกสารประกอบการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
174 เร่งรัด 19 โรงเรียน กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรร และประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2558 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
173 การจัดทำทะเบียนประวัติและการเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
172 วาระการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา เดือนสิงหาคม 2557 (ฉบับแก้ไข) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
171 แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรที่เงินเดือนเต็มขั้นในอันดับคศ.3 (53,080) ที่ประสงค์จะขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
170 ประกาศ สพป.พล.3 เรื่องการรับสมัครอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
169 ประกาศ สพป.พล.3 เรื่องการกำหนดและวิธีการเลือกตั้ง อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
168 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (เพิ่มเติม) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
167 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (เพิ่มเติม) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
166 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (เพิ่มเติม) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
165 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชื่ยวชาญ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
164 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
163 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือนสิงหาคม 22557 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
161 การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ และประกอบการชี้แจง มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
160 รายงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2557 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11