คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 207 Today
»   เมื่อวานนี้ 2172 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4301 Week
»   เดือนนี้ 5463 Month
»   ปีนี้ 5463 Year
»   รวมทั้งหมด 5463 Total
Record: 2172 (24.11.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


          ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
 
     ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556          
 
ข้อสอบจุดเน้น ป.1 [ 29 ม.ค. 57 ]
ข้อสอบจุดเน้น ป.2 [ 29 ม.ค. 57 ]
ข้อสอบจุดเน้น ป.3 [ 29 ม.ค. 57 ]
ข้อสอบจุดเน้น ป.4 [ 29 ม.ค. 57 ]
ข้อสอบจุดเน้น ป.5 [ 29 ม.ค. 57 ]
ข้อสอบจุดเน้น ป.6 [ 29 ม.ค. 57 ]
ข้อสอบจุดเน้น ม.1 [ 29 ม.ค. 57 ]
ข้อสอบจุดเน้น ม.2 [ 29 ม.ค. 57 ]
ข้อสอบจุดเน้น ม.3 [ 29 ม.ค. 57 ]
ข้อสอบจุดเน้น ม.4 [ 29 ม.ค. 57 ]
ข้อสอบจุดเน้น ม.5 [ 29 ม.ค. 57 ]
ข้อสอบจุดเน้น ม.6 [ 29 ม.ค. 57 ]
 
หน้าที่    1 
 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์