ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ธันวาคม 11, 2016, 11:07:11 AM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ข่าว: สพท.พิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการปรับปรุงระบบให้กลับมาบริการทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมแล้ว สมาชิกสามารถเข้าใช้งานได้ปกติ สำหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่ จะต้องตอบคำถามเพิ่มเติมท้ายข้อมูลการลงทะเบียน /ผู้ดูแลบอร์ด 05-10-2553

  แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2
1  หมวดหมู่ทั่วไป / ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง / โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะการเสนอราคา เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 10:27:46 PM
ตามประกาศโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว เรื่อง การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการ ลงวันที่ 24 กันยายน 2555  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 1 ราย ดังนี้
       ส.มงคลทรัพย์ เลขที่ 49/5  หมู่ที่ 2 ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

                      ประกาศ ณ วันที่ 8  ตุลาคม  2555
                           
                                         นายดำรงศักดิ์   มั่นคง
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
2  หมวดหมู่ทั่วไป / ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง / ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวเรื่องสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการ เมื่อ: กันยายน 22, 2012, 03:23:08 PM
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ ทางวิชาการ
3  หมวดหมู่ทั่วไป / ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง / โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุง ห้องปฏิบัติการวิชาการ เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 11:20:10 PM
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาห้องปฏิบัติการวิชาการ

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
4  หมวดหมู่ทั่วไป / ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง / โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการวิชาการ เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2011, 03:19:03 AM
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาห้องปฏิบัติการวิชาการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)                                                                                                                               
 
                                                                                                 

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
5  หมวดหมู่ทั่วไป / ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง / โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 04:25:08 PM
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
          ตามประกาศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีผู้ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น
 
          ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
 
          เป็นราคาที่รวม VAT             
 
 
  รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
   1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ชุด
   2. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จำนวน 3 ชุด
   3. เครื่องพิมพ์ระบบLaser ขาว ดำ ( 20 หน้า/นาที) จำนวน 1 ชุด 

   บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด 119,500.00  บาท
   
 
 
ประกาศ ณ วันที่    ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔


 
 
         
(นาย ดำรงศักดิ์ มั่นคง)
         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว


 

 
 
                  สำเนาถูกต้อง
 

 
            (นาง ธาริณี คงปันนา) 
       ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔
 โดย นาง ธาริณี คงปันนา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
6  หมวดหมู่ทั่วไป / ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง / โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 04:19:40 PM
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 
               ตามประกาศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔  ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๓ รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้
 
               ๑. บริษัทจำกัดบริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด
               ๒. บริษัทจำกัดบริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด
               ๓. บริษัทจำกัดบริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔

 
 
 
                                                                               (นายดำรงศักดิ์ มั่นคง)
 
                                                                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
 

 

 
 
                  สำเนาถูกต้อง
 
 
           (นาง ธาริณี คงปันนา) 
       ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔
 โดย นาง ธาริณี คงปันนา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
7  หมวดหมู่ทั่วไป / ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง / โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์(แก้ไข) เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2011, 11:32:00 PM
                                        ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว                         
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
____________________
   ด้วยโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        ที่ 22/2546  สั่ง  ณ  วันที่  8  กรกฎาคม  2546   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จำนวน  3  รายการ      ดังนี้
   โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามรายการดังนี้
   1.   คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ                                    จำนวน   3      ชุด
   2.   เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ                     จำนวน   3      ชุด
   3.  เครื่องพิมพ์ระบบLaser ขาว ดำ ( 20 หน้า/นาที)  จำนวน   1      ชุด

   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้
   1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
   2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
   5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
   6.  จะก่อหนี้ผูกพันและลงนามสัญญาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเท่านั้น
   กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  3  มีนาคม   2554  ถึงวันที่  17 มีนาคม  2554    ระหว่างเวลา  09.00  น.- 16.30 น.    ณ  โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว   และกำหนดเปิดซอง     
ใบเสนอราคา  ในวันที่  18  มีนาคม   2554   ตั้งแต่เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป

   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ห้องธุรการการเงินและพัสดุโรงเรียน
บ้านหนองกะท้าว  ตำบลหนองกะท้าว  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120  ระหว่างวันที่  3   มีนาคม  2554  ถึงวันที่  17  มีนาคม  2554   

   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5538-9391   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://www.obec.go.th/ , http://pl3.obec.go.th ในวันและเวลาราชการ
      
   ประกาศ  ณ  วันที่  3   เดือนมีนาคม   พ.ศ.2554

                  (ลงชื่อ) 
                     (นายดำรงศักดิ์   มั่นคง)
                 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว


[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
8  หมวดหมู่ทั่วไป / ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง / โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประกาศผลผู้ชนะ การสอบราคาจ้าง ฯ เมื่อ: ตุลาคม 06, 2010, 11:30:51 PM


 
ประกาศ   โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พล. เขต3
เรื่อง   ผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ 
-------------------------------------------------------------------------

 
           ตามที่โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ได้ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 14 รายการ ตามประกาศเลขที่ 2/2553 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 นั้น
            วันนี้ เวลา 10.00 น. คณะกรรมการฯ ( / ) เปิดซองสอบราคา ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ที่ 193 /2553 ลงวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553 ได้พร้อมกันเปิดซองเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเสนอราคา 7 ราย จากผู้มาขอ ( / ) รับ ( ) จ้าง รายละเอียด 12 ราย ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองเสนอราคาและพิจารณารายละเอียด ดังนี้


ที่ ชื่อห้าง ร้านบริษัท หจก.ผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวนเงินที่เสนอราคา กำหนดเวลามอบพัสดุกำหนด
ยืนราคา คุณสมบัติ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ   
1.ร้าน นเรศรุ่งเรืองการก่อสร้าง 488,000 /60 /30 /
2.บ.อรุณดิษย์ เอ็นจิเนีย จำกัด 429,000 /60 /30 /
3.หจก.พุทธาง***น แอนด์ ยู 428,000/ 60 /30 /
4.บ.นครไทยการโยธา จำกัด 503,000 /60/ 30 /
5.หจก. ว. เจริญภัณฑ์ 441,000 /60/ 30 /ขาดคุณสมบัติข้อ 2.6
6.หจก.ส ธนาคม 500,000 /60/ 30 /
7.หจก. ช.เงินคูณ 532,902.32 /60 /30 /
            คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาแล้ว เห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธาง***น แอนด์ ยู เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการได้ต่อรองราคาและผู้เสนอราคาได้ ( / ) ยืนราคาเดิม ( ) ลดราคาให้อีก ..……-……..บาท คงเป็นราคาที่เสนอจริง 428,000 บาท คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธาง***น แอนด์ ยู ในวงเงิน 428,000 บาท ( สี่แสนสองหมื่นแปดพันถ้วน )

           คณะกรรมการ ฯ ได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว


 
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
 
ตำแหน่ง นายดำรงศักดิ์ มั่นคง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
 


 
ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางธาริณี คงปันนา 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
9  หมวดหมู่ทั่วไป / ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง / ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคาการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบภัยฯ เมื่อ: ตุลาคม 06, 2010, 11:24:53 PM


 
ประกาศ   โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พล. เขต3
เรื่อง   ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ 
-------------------------------------------------------------------------

 
           ตามที่โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวได้ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 14 รายการ ตามประกาศเลขที่ 2/2553 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 นั้น
           ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จำนวน 7 ราย คือ
1. นเรศรุ่งเรืองก่อสร้าง เลขที่ 96 หมู่ที่ 5 บ้านสุขสำราญ ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
2. บริษัทอรุณดิษย์ เอ็นจิเนีย จำกัด เลขที่ 126/3 หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3. หจก. พุทธาง***น แอนด์ ยู เลขที่ 10 หมู่ 10 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
4. บ.นครไทยการโยธา จำกัด เลขที่ 236 หมู่ที่ 5 ถนนนครไทย – นครชุม ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
5. หจก.ว.เจริญภัณฑ์ เลขที่ 124/55 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
6. หจก. ส ธนาคม เลขที่ 70 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
7. หจก.ช. เงินคูณ เลขที่ 490 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการ ฯ ได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว


 
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
 
ตำแหน่ง นายดำรงศักดิ์ มั่นคง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
 


 
ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางธาริณี คงปันนา 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
10  หมวดหมู่ทั่วไป / ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง / โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 11:34:53 PM
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการสอบราคาจ้าง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวเปลี่ยนแปลงระยะเวลา วันรับซองสอบราคา  วันยื่นซองสอบราคา และกำหนดวันประกาศเปิดซองใบเสนอราคา การสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ประสบภัยธรรมชาติ ดังแนบ

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
11  หมวดหมู่ทั่วไป / ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง / ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพโดยวิธีพิเศษ เมื่อ: เมษายน 12, 2010, 06:03:28 PM
<>โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีพิเศษตามรายการจัดหาหนังสือเรียนตามหลักสูตรใหม่  ( 8  กลุ่มสาระ) / แบบฝึกหัด 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้(ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ)/หนังสือสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  160,906.00   บาท
<>ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
   1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
   2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
   5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

   กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  12 เมษายน   2553 ถึงวันที่ 22  เมษายน   2553
ระหว่างเวลา 09.00 น.  ถึง 15.00  น.   ณ  โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  23   เมษายน   2553    ตั้งแต่เวลา  10 .00  น.  ถึงเวลา  12.00  น.

   ผู้สนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ..........-.................บาท   ได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว   ระหว่างวันที่ 12   เมษายน 2553  ถึงวันที่   22  เมษายน  2553   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 – 5538 – 9391  ในวันและเวลาราชการ

   ประกาศ  ณ  วันที่   12   เดือน เมษายน  พ.ศ.2553

                                                                     (ลงชื่อ) ดำรงศักดิ์   มั่นคง
                     (    นายดำรงศักดิ์   มั่นคง  )
                  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
 


[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
12  หมวดหมู่ทั่วไป / ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง / โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวรายงานผลการสอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ -ส้วม เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 10:37:33 PM
        ตามที่โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพท.พล.เขต 3 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์และส้วม ตามประกาศสอบราคาจ้างลงวันที่ 27 มกราคม  2553 นั้น
          บัดนี้โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวได้ดำเนินการสอบราคาจ้าง เรียบร้อยแล้ว ดังแนบ

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
13  หมวดหมู่ทั่วไป / ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง / รายงานผลการสอบราคาซื้อสื่อวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2010, 08:04:25 PM
      ตามที่โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว  ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาซื้อสื่อ หนังสือประกอบ สื่อดิจิตอล ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน   125   รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2553 (SP2)นั้น
      บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการสอบราคาซื้อเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังแนบ   

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
14  หมวดหมู่ทั่วไป / ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง / โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อสื่อวิทย์-คณิต เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 08:12:34 AM
           ตามที่โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3   ได้ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา   เพื่อจัดหาสื่อ / หนังสือประกอบ / สื่อดิจิตอล / สื่อตัวอย่าง / ชุดกิจกรรม วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  300,000   บาท ตามประกาศเมื่อ วันที่   29   เดือน มกราคม   พ.ศ.2553นั้น
               ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวได้ประกาศเพิ่มเติมให้บริษัท จำกัด ส่งรูปแบบรายการ / แคตตาล็อก มาให้ทางโรงเรียนเลือกสื่อที่ต้องการใช้
            บัดนี้คณะครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้คัดเลือกสื่อโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวขอแจ้งเพิ่มเติมรายละเอียดในการสอบราคาซื้อสื่อครั้งนี้ ดังแนบ   และกำหนดการรับซองสอบราคาเป็นไปตามกำหนดเดิม คือ
              กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์   2553 ถึงวันที่  10  กุมภาพันธ์   2553
ระหว่างเวลา 09.00 น.  ถึง 15.30  น.   ณ  โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  11   กุมภาพันธ์   2553    ตั้งแต่เวลา  10 .00  น.  ถึงเวลา  12.00  น.
       ผู้สนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว   ระหว่างวันที่  1   กุมภาพันธ์   2553  ถึงวันที่  10   กุมภาพันธ์  2553   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 – 5538 – 9391  ในวันและเวลาราชการ
                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อยื่นซองสอบราคาตามระเบียบต่อไป
                                                                                 

      ลงชื่อ นายดำรงศักดิ์  มั่นคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว


                                                                                       

   


[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
15  หมวดหมู่ทั่วไป / ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง / โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อ: มกราคม 27, 2010, 01:13:36 AM
 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซ่อมแซมปรับปรุงห้องส้วม

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หน้า: [1] 2


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!