ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ธันวาคม 05, 2016, 09:24:16 AM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ข่าว: สพท.พิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการปรับปรุงระบบให้กลับมาบริการทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมแล้ว สมาชิกสามารถเข้าใช้งานได้ปกติ สำหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่ จะต้องตอบคำถามเพิ่มเติมท้ายข้อมูลการลงทะเบียน /ผู้ดูแลบอร์ด 05-10-2553

+  กระดานข่าว สพท.พิษณุโลก เขต 3
|-+  หมวดหมู่ทั่วไป
| |-+  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
| | |-+  รายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของศน.ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของศน.ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  (อ่าน 4983 ครั้ง)
saks
Newbie
*
กระทู้: 1


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 02:20:53 PM »

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
                          การคิดวิเคราะห์โดยเทคนิคการใช้คำถาม 5W1H
ชื่อผู้ศึกษา     นายสมศักดิ์   จั่นผ่อง
ที่ปรึกษา       ศน.กฤษฐา สร้อยมุข   ศน.วินัย  ปานโท้
ปีการศึกษา    2552
กลุ่มงาน       นิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยเทคนิคการใช้คำถาม 5W1H ให้กับครูผู้สอน 2) เปรียบเทียบผล  การประเมินตนเองของครูผู้สอน เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญก่อนและหลัง    การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 3) ให้ครูผู้สอนมีความรู้ ทักษะและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 1คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ 1) แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา  2) เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม 5W1H  3) แบบประเมินตนเองของครูผู้สอน เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 4) แบบประเมินตนเองของครูผู้สอนด้านความรู้ ทักษะ และความพอใจ   
เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์                     
     ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
     1. การศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม 5W1H จำนวน 1ฉบับ การประเมินหลังจากนำเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม 5W1H ไปให้ครูผู้สอนทดลองใช้ พบว่า ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ หลักการ วิธีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก ครูผู้สอนมีทักษะเบื้องต้นในการวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานได้ถูกต้องเหมาะสมตามขั้นตอนกระบวนพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้  อย่างเหมาะสมตามแผนที่วางไว้ และครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม 5W1H อยู่ในระดับมาก ทั้งในส่วนของภาษา เนื้อหา รูปเล่ม  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งครูมีความมั่นใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนและครูผู้สอนมีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอน          จากการสังเกตพบว่า ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้น และสนุกกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย  ใช้เทคนิคการใช้คำถาม 5W1H ในลักษณะบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ซึ่งครูผู้สอนมีทักษะและความสามารถจึงนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม จากการสอบถามนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความสนุก และมุ่งมั่นทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นมีชีวิตชีวา
     2. คะแนนประเมินตนเองของครูผู้สอน เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์หลังร่วมกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โดยใช้เอกสารแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม 5W1H มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรม แสดงว่า หลังร่วมกิจกรรมการนิเทศ ฯ ครูผู้สอนนำความรู้ และทักษะที่ได้ไปปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากขึ้น   
     3. ครูผู้สอนให้แนวคิดและข้อเสนอแนะว่า การทดลองใช้กิจกรรมดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นต้นเท่านั้น หากจะทำให้เด็กเกิดทักษะจนสามารถคิดวิเคราะห์ในระดับที่สูงขึ้นต้องให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่ต่อเนื่องและหลากหลาย โดยใช้เทคนิคการใช้คำถามและเทคนิคอื่นๆ ร่วมด้วย  จะทำให้การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 18, 2009, 02:32:02 PM โดย saks » บันทึกการเข้า
pizad_sura
Newbie
*
กระทู้: 7


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 14, 2010, 01:52:41 PM »

ระบบนี้จะได้ผลจริงๆ เด็กต้องร่วมมือด้วย
บันทึกการเข้า

bboy
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2010, 11:15:42 PM »

ทั้งครูทั้งเด็กเลยครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า
babypak
Newbie
*
กระทู้: 21


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2010, 04:41:09 PM »

การศึกษาค้นคว้าอิสระ นั้นดีและต้องควบคู่กับการเรียนด้วยค่ะ  ขยิบตา
บันทึกการเข้า

อันโลกนี้สถิตอยู่คู่ฟ้าดิน แต่ร่างกายพังพิงและเสื่อมถอย.....
หน้า: [1] พิมพ์ 
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
กระโดดไป:  


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!