ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ธันวาคม 11, 2016, 11:05:28 AM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ข่าว: สพท.พิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการปรับปรุงระบบให้กลับมาบริการทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมแล้ว สมาชิกสามารถเข้าใช้งานได้ปกติ สำหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่ จะต้องตอบคำถามเพิ่มเติมท้ายข้อมูลการลงทะเบียน /ผู้ดูแลบอร์ด 05-10-2553

+  กระดานข่าว สพท.พิษณุโลก เขต 3
|-+  หมวดหมู่ทั่วไป
| |-+  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
| | |-+  เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ปัญหาการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ปัญหาการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน  (อ่าน 2260 ครั้ง)
Bandit SiriRak
Newbie
*
กระทู้: 1


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 12:34:13 PM »

ชื่อรายงาน        ปัญหาการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านบาละ
                     อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2

        
ผู้ศึกษา            นายบัณฑิต ศิริรักษ์  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
                     โรงเรียนบ้านบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 


ปีที่พิมพ์            2551


                                                                                                บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านบาละ และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านบาละ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนบ้านบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ตารางการสุ่มของยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถามที่ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นสำรวจรายการ ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด โดยมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 - 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าจำนวน  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอย ด้วยวิธีการแบบสเต็บไวส์             
                ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านบาละ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ตามด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านบาละ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.97 0.90 และ 0.99 ตามลำดับ มีตัวพยากรณ์ที่ดีในการพยากรณ์การประกันคุณภาพภายใน คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.98 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ ร้อยละ 98.20 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
                Y  =  -6.33  +  0.80(X4)  + 0.15(X2)  +  0.017(X9)
                Z  =  0.82Z4  +  0.140(Z2)  +  0.041Z(9)
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] พิมพ์ 
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
กระโดดไป:  


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!