ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ธันวาคม 05, 2016, 09:25:49 AM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ข่าว: สพท.พิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการปรับปรุงระบบให้กลับมาบริการทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมแล้ว สมาชิกสามารถเข้าใช้งานได้ปกติ สำหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่ จะต้องตอบคำถามเพิ่มเติมท้ายข้อมูลการลงทะเบียน /ผู้ดูแลบอร์ด 05-10-2553

+  กระดานข่าว สพท.พิษณุโลก เขต 3
|-+  หมวดหมู่ทั่วไป
| |-+  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
| | |-+  บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ฯ (นายแสงดาว แผ่นทอง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ฯ (นายแสงดาว แผ่นทอง)  (อ่าน 1986 ครั้ง)
pk
Newbie
*
กระทู้: 4


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2010, 07:34:19 AM »

แสงดาว  แผ่นทอง. ๒๕๕๑ : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรม จริยธรรม
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนบ้านปวงตึก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านปวงตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านปวงตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ๓) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านปวงตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  และ ๔) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านปวงตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๓๔ คน ของโรงเรียนบ้านปวงตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  โดยกลุ่มเป้าหมายได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๐ แผน ใช้เวลาสอน ๒๐ ชั่วโมง หนังสือนิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม จำนวน ๑๐ เรื่อง แบบฝึกทักษะ จำนวน ๔๐ แบบฝึกแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบอัตนัย จำนวน ๓๐ ข้อ แบบวัดเจตคติของนักเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ จำนวน ๑๐ ข้อ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อหาค่าความถี่และร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้และค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์ (IOC)


สรุปผลการวิจัย
๑. ประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านปวงตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๓.๖๔/๘๓.๒๓ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
๒. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านปวงตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ มีค่าท่ากับ ๐.๖๑๕๗ แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ๐.๖๑๕๗ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๗
๓. ผลการเรียนรู้หลังเรียนแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านปวงตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๔. นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนรู้การพัฒนาแบบฝึกเสริม ทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านปวงตึก ในระดับมากที่สุดคือข้อ ๓ และข้อที่ ๘ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] พิมพ์ 
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
กระโดดไป:  


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!