+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 626 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2876 Week
»   เดือนนี้ 16329 Month
»   ปีนี้ 47163 Year
»   รวมทั้งหมด 51962 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
 
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างสิงห์บุรีด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 14 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างสิงห์บุรีด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองสิงห์บุรี ได้
24 ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 14 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างสุโขทัยด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ 24
ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 14 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างสุพรรณบุรีด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ได้ 24 ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 14 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างสระบุรีด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองสระบุรี ได้ 24
ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 14 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างอ่างทองด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองอ่างทอง ได้ 24
ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 14 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างอุทัยธานีด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองอุทัยธานี ได้ 24
ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 12 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างอุทัยธานีด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองอุทัยธานี ได้
24 ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 12 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างฉะเชิงเทราด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ได้ 24 ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 12 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างชลบุรีด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง: http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 12 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างกาฬสินธุ์ด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้
24 ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--4-twfrd3epge3fb5fxa4dqc8a0eyqlc.blogspot.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 11 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างตราดด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองตราด ได้ 24
ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 11 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างปราจีนบุรีด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 11 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างสระแก้วด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองสระแก้ว ได้ 24
ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 11 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างกาญจนบุรีด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้
24 ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 11 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างตากด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองตาก ได้ 24 ชั่วโมงค่ะ
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 11 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างตากด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 11 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้ 24 ชั่วโมงค่ะ
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 10 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างมหาสารคามด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้ 24
ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--4-zwfid3eya5cblbe7fm3frdbc14b.blogspot.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 10 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างอุบลราชธานีด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ได้ 24 ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--4-5wfcj1dphdc9fbez4i9bsfc2dvc5x.blogspot.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 10 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างอุดรธานีด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--4-5wfc3chphd3fbe2j0bqf3c5b3v.blogspot.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 09 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างชัยภูมิด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--4-5wfcj1dya9biheb2oel0b4e5n.blogspot.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 09 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างราชบุรีด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 09 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างกระบี่ด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 09 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างชุมพรด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 09 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างตรังด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง: http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 08 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างนครศรีธรรมราชด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 08 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างนราธิวาสด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 08 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างร้อยเอ็ดด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้
24 ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--4-5wfc3chy2ddbd4ib9bq8s6d0ad.blogspot.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 07 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างบุรีรัมย์ด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ 24
ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--4-5wfc9cuac3cicbea0pgk5c9bwujc.blogspot.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 07 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างมุกดาหารด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองมุกดาหาร ได้
24 ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--4-twfrd6di2a2dnbg9g5cqeb1hwo.blogspot.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 07 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างปัตตานีด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองปัตตานี ได้ 24 ชั่วโมงค่ะ
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 07 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างพังงาด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองพังงา ได้ 24
ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 07 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างยโสธรด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองยโสธร ได้ 24
ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--4-5wfc9cmj2ddbf9ezdp0uud.blogspot.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 06 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างหนองคายด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--4-zwfiad7fxaf1fcb3h1a4crg79a.blogspot.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 06 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างพัทลุงด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองพัทลุง ได้ 24
ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 06 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างภูเก็ตด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองภูเก็ต ได้ 24
ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 06 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างศรีสะเกษด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้
24 ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--4-twfrd3eya5dbd3cnk2fhr5c9lyf.blogspot.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 05 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างสุรินทร์ด้วยค่ะ บริการรถ 10 ล้อรับจ้าง อำเภอเมืองสุรินทร์ ได้
24 ชั่วโมงค่ะ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมคอยให้บริการและให้คำปรึกษา เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--4-5wfc9chle4ebdc4f4dq7a3d3q9b.blogspot.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 05 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างสกลนครด้วยค่ะ
รถบรรทุกจังหวัดสกลนครของเราเป็นหนึ่งในสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย
เราได้เห็นถึงความสำคัญของจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประกรอาศัยอยู่ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--4-twfjke7fyae3fbgv7d4era18a.blogspot.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 05 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างเชียงรายด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--12cmi0cfr3dbbcaf9qmb4bzi.blogspot.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 04 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างชลบุรีด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง: http://chonburi4610.blogspot.com/
จากคุณ mayy   วันที่ 04 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างพิจิตรด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--22cancbe5gb4ag4cxcbk9l7bt7bb32b.blogspot.com/
จากคุณ yippy   วันที่ 04 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างนราธิวาสด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://xn--72cb5bked5dbe5b7a6epdc4a46a.blogspot.com/2016/02/blog-post_24.html
จากคุณ mayy   วันที่ 04 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างสงขลาด้วย บริการรถบรรทุก 10 ล้อ 6
ล้อรับจ้างที่จังหวัดสงขลา วันนี้มีโอกาสที่ได้เข้ามาใช้บริการมนการเช่ารถบรรทุก 10 ล้อ 6 ล้อของที่นี่
ในจังหวัดสงขลาแห่งนี้ เว็บที่เกี่ยวข้อง: http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/ Face
จากคุณ mayy   วันที่ 03 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างสงขลาด้วย บริการรถบรรทุก 10 ล้อ 6
ล้อรับจ้างที่จังหวัดสงขลา วันนี้มีโอกาสที่ได้เข้ามาใช้บริการมนการเช่ารถบรรทุก 10 ล้อ 6 ล้อของที่นี่
ในจังหวัดสงขลาแห่งนี้ เว็บที่เกี่ยวข้อง: http://xn--12ccp1dfod4eca5f5hmi.com/ Face
จากคุณ yippy   วันที่ 03 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างสุราษฎร์ธานีด้วย การบริการรถบรรทุก 10 ล้อ 6
ล้อรับจ้างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช้ว่าจะทำกันได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับการจัดให้เช
่ารถบรรทุก 10ล้อ 6 ล้อนั้น เว็บที่เกี่ยวข้อง: http://xn--12ccp1dfod4eca5f5
จากคุณ yippy   วันที่ 03 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างกรุงเทพมหานครด้วย เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_13.html Facebook:
https://www.facebook.com/bangkokcar6
จากคุณ mayy   วันที่ 02 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างเชียงรายด้วยค่ะ
บริการรถรับจ้างทั่วไปในจังหวัดเชียงรายเรามีบริการรถรับจ้างที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถหกล้อรถสิบ
ล้อรถเครนรถยกรถตู้รถลากรถสไลด์โลเบทหางปลามาคอยให้บริการทุกท่านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรา
ย เว็บที่เกี่ย
จากคุณ yippy   วันที่ 02 เม.ย. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างแม่ฮ่องสอนด้วยค่ะ
บริการรถรับจ้างจังหวัดนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งในวงการของรถรับจ้างที่ให้บริการดีที่สุดทุกคนเท่าที่เคยเห็
นมาเขาให้บริการแก่ลูกค้าดีมากและเทคแคร์ลูกค้าทุกคนและมีความรับผิดชอบสูงมากต่อสินค้าหรือของที่เขาบรรท
ุกให้แก่ลูกค้
จากคุณ mayy   วันที่ 31 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างลำพูนด้วยค่ะ
บริการรถรับจ้างทั่วไปในจังหวัดลำพูนท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับจ้างของเราเรามีบริการรถรับจ้างที่หลาก
หลายในการใช้งานมากไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถรับจ้างทั่วไปรถหกล้อรถสิบล้อรถเครนรถยกรถลากรถสไลด์รถบรรทุกฯลฯ
เรามีบริการให้ท่าน
จากคุณ yippy   วันที่ 31 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างกาฬสินธุ์ด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_11.html Facebook:
https://www.facebook.com/kalasincar
จากคุณ mayy   วันที่ 29 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างพะเยาด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_34.html Facebook:
https://www.facebook.com/payoa4610
จากคุณ yippy   วันที่ 29 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างนครพนมด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_67.html Facebook:
https://www.facebook.com/nakhornpranom
จากคุณ mayy   วันที่ 27 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างนครราชสีมาด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_54.html Facebook:
https://www.facebook.com/korachcar
จากคุณ yippy   วันที่ 27 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างยโสธรด้วยค่ะ บริการรถสิบล้อรับจ้างทั่วไปในจังหวัดยโสธร
หากท่านคือผู้ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดยโสธรถิ่นและท่านมีความจำเป็นในการติดต่อขนย้าย
ขนส่งสินค้า เว็บที่เกี่ยวข้อง: http://0817684439.blogspot.com/2014/10/bl
จากคุณ yippy   วันที่ 26 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างร้อยเอ็ดด้วยค่ะ
บริการรถกระบะรับจ้างจังหวัดร้อยเอ็ดเขายังเอาใจใส่และแทคแคร์ลูกค้าดีมากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการโทรติ
ดต่อกันได้ตลอดเวลาถ้าคุณได้ใช้บริการของเขารับรองคุณจะต้องติดใจไม่มีวันลืมแน่
ส่วนเรื่องราคาที่คิดว่าจะแพงนั้นไม่เป็
จากคุณ mayy   วันที่ 26 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างสุรินทร์ด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_25.html Facebook:
https://www.facebook.com/surincars
จากคุณ yippy   วันที่ 26 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างศรีษะเกษด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_22.html Facebook:
https://www.facebook.com/srisaketcars
จากคุณ mayy   วันที่ 24 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างหนองคายด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_40.html Facebook:
https://www.facebook.com/nongkaicar
จากคุณ yippy   วันที่ 24 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างอุดรธานีด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_88.html Facebook:
https://www.facebook.com/udoncars
จากคุณ mayy   วันที่ 24 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างอุบลราชธานีด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_16.html Facebook:
https://www.facebook.com/ubon4610
จากคุณ yippy   วันที่ 24 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างกำแพงเพชรด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_61.html Facebook:
https://www.facebook.com/Kamphaengpet4610
จากคุณ yippy   วันที่ 23 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างชัยนาทด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_31.html
จากคุณ yippy   วันที่ 23 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างนครนายกด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/0817684439_11.html
จากคุณ yippy   วันที่ 23 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างปทุมธานีด้วยค่ะ
บริการรถสิบล้อรับจ้างทั่วไปในจังหวัดปทุมธานี เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_72.html Facebook:
https://www.facebook.com/PathumThani4610
จากคุณ yippy   วันที่ 22 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างพิจิตรด้วยค่ะ
บริการรถรับจ้างทั่วไปในจังหวัดพิจิตรคุณต้องการหรือกำลังมองหาบริการรถรับจ้างราคาดีเป็นกันเองพนักงานพู
ดจาดีและคุณภาพรถเยี่ยมอยู่หรือไม่หากใช่เราขอเสนอตัวในการให้บริการรถรับจ้างที่ดีราคาเบาสบายกระเป๋าแต่
ความสะดวกสบายคร
จากคุณ mayy   วันที่ 22 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างพิจิตรด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_70.html Facebook:
https://www.facebook.com/Phichit4610
จากคุณ mayy   วันที่ 22 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างพิษณุโลกด้วยค่ะ บริการรถสิบล้อรับจ้างทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลก
เราคือผู้ให้บริการรถสิบล้อรับจ้างวิ่งงานทั่วราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นงานขนส่งขนย้าย
เคลื่อนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ในแบบใดก็ตามเราสามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ทั
จากคุณ mayy   วันที่ 22 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างเพชรบูรณ์ด้วยค่ะ บริการรถสิบล้อรับจ้างทั่วไปในจังหวัดเพชรบูรณ์
เราคือผู้ให้บริการรถสิบล้อรับจ้างชั่วคราวทุกขนาด หรือรับเหมาในการวิ่งงานขนส่ง
ไม่ว่าวันนี้ท่านจะต้องการขนย้ายหรือขนส่งอุปกรณ์ใดๆก็ตามเราก็สามารถช่วยเหลือท่
จากคุณ mayy   วันที่ 20 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างสมุทรปราการด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_18.html Facebook:
https://www.facebook.com/SamutPrakan4610
จากคุณ yippy   วันที่ 20 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างสมุทรสงครามด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_52.html Facebook:
https://www.facebook.com/SamutSongkhram4610
จากคุณ mayy   วันที่ 20 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างสมุทรสาครด้วยค่ะ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html Facebook:
https://www.facebook.com/SamutSakhon4610
จากคุณ mayy   วันที่ 20 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างสิงห์บุรีด้วยค่ะ
บริการรถรับจ้างทั่วไปในจังหวัดสิงห์บุรีเราคือผู้ให้บริการด้านการขนส่งทางบกเรามีบริการรถรับจ้างทั่วไป
ในรูปแบบรถกระบะรถบรรทุกรถหกล้อรถลากรถสิบล้อพ่วงรถยกรถตู้รถสไลด์รถเครนฯลฯหากท่านคือผู้ที่กำลังมองหาบร
ิการดังกล่าวอ
จากคุณ yippy   วันที่ 20 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างสุโขทัยด้วยค่ะ บริการรถสิบล้อรับจ้างทั่วไปในจังหวัดสุโขทัย
ท่านที่อยู่ในจังหวัดสุโขทัย หากท่านมีความจำเป็นและต้องการให้เราช่วยเหลืองานท่านในเรื่องการขนย้าย
เราก็สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้อย่างแน่นอน เรามีรถสิบล้อรับ
จากคุณ mayy   วันที่ 20 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างสุพรรณบุรีด้วยค่ะ
บริการรถรับจ้างทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีบริการรถรับจ้างดีๆทั้งรถกระบะรถบรรทุกรถหกล้อรถสิบล้อรถย
กรถลากรถเครนรถสไลด์ไว้คอยให้บริการท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลในบริการข้อมุลตัวเครื่องยนต์ราคาในการใ
จากคุณ yippy   วันที่ 20 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างสระบุรีด้วยค่ะ
บริการรถรับจ้างทั่วไปในจังหวัดสระบุรีเรามีบริการรถรับจ้างจะเป็นรถกระบะรถหกล้อรถสิบล้อพ่วงรถเครนรถยกร
ถลากรถสไลด์รถโลเบทหางปลารถพ่วงรถตู้ฯลฯเรามีไว้รอให้บริการทุกท่านทั้งสิ้น เว็บที่เกี่ยวข้อง:
http://0817684439.blog
จากคุณ mayy   วันที่ 19 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างอ่างทองด้วยค่ะ
บริการรถรับจ้างทั่วไปในจังหวัดอ่างทองเราคือผู้ให้บริการรถรับจ้างมืออาชีพในลำดับต้นๆของประเทศไทยเรามี
ทั้งพนักงานที่ดีมีคุณภาพระบบเครื่องยนต์ที่ดีเยี่ยมและบริการรับจ้างที่มากมายหลากหลายรูปแบบ เว็บที่เก
ี่ยวข้อง: http:
จากคุณ yippy   วันที่ 19 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างอุทัยธานีด้วยค่ะ บริการรถสิบล้อรับจ้างทั่วไปในจังหวัดอุทัยธานี
เรามีรถกระบะบริการท่านไม่ว่าจะเป็น สิบล้อขนาด
เล็กหรือใหญ่หรือต้องการในลักษณะใดเราก็มีมาให้บริการทุกท่านทั้งสิ้น จะเป็นสิบล้อเพื่องานลาก
เพื่องานพ่วง เรามีมาให้บริการใ
จากคุณ yippy   วันที่ 19 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างฉะเชิงเทราด้วยค่ะ
บริการรถสิบล้อรับจ้างทั่วไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา
เราคือผู้ที่ให้บริการงานต่างๆที่ดีและมีประโยชน์แก่ทุกท่าน เราคือผู้ให้บริการด้านการขนย้ายที่ดี
การขนส่งที่รวดเร็ว และการขนของที่ไว้ใจได้ เรามีพนักงานที่ค
จากคุณ mayy   วันที่ 19 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างตราดด้วยค่ะ บริการรถสิบล้อรับจ้างทั่วไปในจังหวัดตราด
พี่น้องชาวร้อยเกาะ
เรารู้ดีว่าท่านอาจจะต้องการบริการสักอย่างที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านในด้านการขนย้ายได้
เราจึงพร้อมที่จะแนะนำบริการที่ดีให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะต้
จากคุณ mayy   วันที่ 18 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างตราดด้วยค่ะ บริการรถสิบล้อรับจ้างทั่วไปในจังหวัดตราด
พี่น้องชาวร้อยเกาะ
เรารู้ดีว่าท่านอาจจะต้องการบริการสักอย่างที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านในด้านการขนย้ายได้
เราจึงพร้อมที่จะแนะนำบริการที่ดีให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะต้
จากคุณ yippy   วันที่ 18 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างระยองด้วยค่ะ
บริการรถหกล้อรับจ้างจังหวัดนี้นั้นเขาเน้นการให้บริการรถทุกคันที่ออกให้บริการนั้นมีสภาพดีทุกคันและพนั
กที่เป็นกันเองอีกด้วยส่วนเรื่องราคาค่าจ้างนั้นรับรองไม่แพงอย่างที่คิดเพราะถูกและการให้บริการดีแบบนี้
เว็บที่เกี่ยวข้อ
จากคุณ mayy   วันที่ 18 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างตากด้วยค่ะ บริการรถสิบล้อรับจ้างทั่วไปในจังหวัดตาก
เราคือคนไทยเหมือนกัน วันนี้จึงมีบริการดีๆ ในการช่วยเหลือท่านที่ต้องการขนย้ายในระบบขนส่ง
เรามีบริการรถสิบล้อรับจ้างดีๆ มาวิ่งให้บริการท่านไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในแบบใ
จากคุณ mayy   วันที่ 15 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะ ขอฝากแนวข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณสำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน
15 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ติดต่อสอบถามได้ที่:
http://bureaugo.blogspot.com/ http://xn--22c0bnf9ayakzdhtb3e8d1
จากคุณ yippy   วันที่ 15 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะ
บริการรถหกล้อรับจ้างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่บริการรถรับจ้างอยู่จำนวนมา
กแต่ถ้าหากท่านอยากจะใช้บริการแต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนลองมาใช้บริการของทีมงานบริการรถหกล้อรับจ้างจังหวัด
นี้สินับว
จากคุณ yippy   วันที่ 14 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างเพชรบุรีด้วยค่ะ
บริการรถรับจ้างทั่วไปในจังหวัดเพชรบุรีเรามีบริการดีๆมาบอกกล่าวพี่น้องเมืองเพชรทุกท่านเราพร้อมแล้วที่
จะให้บริการรถรับจ้างเพื่อความสะดวกสบายที่ทุกท่านจะได้รับไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายขนส่งขนของหรือบรรทุกไม่
ว่าจะงานใหญ่หรือ
จากคุณ mayy   วันที่ 14 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างชุมพรด้วยค่ะ
หากคุณกำลังมองหารถกระบะเพื่อบรรทุกของเราขอแนะนำบริการรถกระบะรับจ้างจังหวัดนี้เพราะทีมงานของเขาทำงานไ
วมากช่วยให้งานของคุณเสร็จเร็ว
มาใช้บริการที่นี่แล้วจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนพนักงานของเขาทำงานกันแบบจริงๆ
จากคุณ yippy   วันที่ 13 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างนราธิวาสด้วยหากคุณกำลังที่อยากได้บรรทุกดีๆละก็ต้องแวะมาใช้บริการของที่นี่รถหก
ล้อรับจ้างจังหวัดนราธิวาสเป็นชื่อบริษัทเขาไม่ใช่มีแต่ในจังหวัดนะเขามีหลายสาขาอยู่หลายจังหวัดกระจายกั
นออกไปให้คุณได้เลือกใช้บริการกันได้สะดวกและไม่ต้องกังวล
จากคุณ yippy   วันที่ 12 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างพังงาด้วยค่ะ บริการรถสิบล้อรับจ้างทั่วไปในจังหวัดพังงา
เรามีบริการดีๆรถสิบล้อรับจ้างที่ได้คุณภาพ มาภูมิใจนำเสนอทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นรับจ้างขนส่ง ขนของ
ขนย้าย หรือบรรทุก เราก็สามารถให้บริการท่านได้ทั้งสิ้น เว็บที่เกี่ยวข
จากคุณ yippy   วันที่ 10 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างภูเก็ตด้วยค่ะ
บริการถรับจ้างทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตท่านที่อยุในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เรามีบริการรถรับจ้างที่ไว้ใ
จได้ราคาประหยัดสามารถ่อรองได้มานำเสนอทุกท่านไม่ว่าท่านจะต้องการเช่ารถกระบะรถหกล้อรถสิบล้อรถเครนรถยกร
ถลากรถบรรทุกรถสไลด
จากคุณ yippy   วันที่ 09 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างระนองด้วยค่ะ บริการรถรับจ้าง 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ ระนอง
จึงทำให้ทีมงานเข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและความกังวลใจต่างๆได้อย่างตรงจุด
ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมคนช่วยยกของขึ้นรถ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีจำนวนมาก
จากคุณ yippy   วันที่ 08 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
ขอฝากบริการรถรับจ้างสงขลาด้วยค่ะ
บริการถรับจ้างทั่วไปในจังหวัดสงขลาท่านที่อยู่ในจังหวัดสงขลาทุกท่านวันนี้เรามีบริการดีๆมาภูมิใจนำเสนอ
บริการดีๆของเราไม่ว่าจะเป็นการวิ่งงานในพื้นที่จังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดใกล้เคียงเราก้มีมาให้บริการ
เว็บที่เกี่ยวข้อง: ht
จากคุณ yippy   วันที่ 07 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
รบกวนฝากบริการรถรับจ้างสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะ
รถบรรทุกของเราเป็นการบริการที่มีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย
ซึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่เราได้เปิดให้บริการ
ซึ่งการบริการของเรานั้นได้มีทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความเป็นมืออาชีพ เว็บที่เกี่ยวข้อง:
จากคุณ yippy   วันที่ 07 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
ขอฝากบริการรถรับจ้างยะลาด้วยค่ะ รถรับจ้างยะลารถหกล้อรับจ้างย้ายบ้าน,บริการงานขนส่ง ,รับจัดส่งสินค้า
รถรับจ้าง ขน ส่ง ยก ย้าย สิ่งของต่างๆ บริการด้วยความซื่อตรง เราให้บริการรถรับจ้างยะลา ตลอด 24
ชั่วโมง เว็บที่เกี่ยวข้อง: http://0817684439.blogspot.com/20
จากคุณ mayy   วันที่ 06 มี.ค. 59     E-mail bowbow2517@gmail.com
อยากทราบว่า เรียกบรรจุรอบ 2เดือนไหนคะ
จากคุณ เอกปฐมวัย   วันที่ 15 มิ.ย. 58     E-mail ืื nemoning@hotmail.
อยากทราบว่าแต่ละเอกเริยกบรรจุถึงไหนแลวคะ
จากคุณ karuki   วันที่ 13 มิ.ย. 58     E-mail k__math53@hotmail.co
เรียน ผอ.สพป.พล เขต 3 ข้าพเจ้าขอชื่นชมการทำงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่โปร่งใส
และทำให้ผู้ที่เข้าชมได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวเป็นอย่างดี
แต่ข้าพเจ้าขอแนะนำขอแนะนำในเรื่องการปรับปรุงความเคลื่อนไหวของการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยแต่ละเอก
ว่าเรียกบรรจุไปกี่
จากคุณ รอย่างมีความหวัง   วันที่ 25 พ.ค. 58     E-mail mmoyi@hotmail.com
สุดยอดเลยครับ
จากคุณ รุ่ง ฤๅชา   วันที่ 09 เม.ย. 58     E-mail ิbo_ruecha@hotmail.c
href="http://www.google.co.th/">google [url=http://www.google.co.th/]google[/url] http://www.g
oogle.co.th/
จากคุณ nida   วันที่ 01 เม.ย. 58     E-mail suknok2015@gmail.com
ขอบคุณคะ href="http://www.google.co.th/">google [url=http://www.google.co.th/]google[/url] http://www.g
oogle.co.th/
จากคุณ nida   วันที่ 31 มี.ค. 58     E-mail suknok2015@gmail.com
ได้ไปดูการรับสมัครครูผู้ช่วยมา ไปได้ฟังการตอบข้อซักถามของเจ้าหน้ารับสมัครเรื่องหลักฐานการสมัคร
มีผูัสมัครหลายคนที่ทางมหาวิทยาลัยส่งใบ transcript. มาให้ไม่ทันในตอนนี้ แต่
เขามีใบรับรองการสำเร็จการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ เขาจะไม่ได้สมัคร สำหร้บใบtransc
จากคุณ สยาม   วันที่ 24 มี.ค. 58     E-mail xeonplk@gmail.com
เยี่ยมมาก ได้ปรโยชน์กับเขตอื่น และโรงเรียน ครับ
จากคุณ กิตติพงศ์ คิดดี   วันที่ 11 มี.ค. 58     E-mail pong_2005_02@hotmail
เงิน กบข. เขตอื่นเขารับกันหมดแล้ว เหลือเขต ๓ แก้ไขเสร็จหรือยังคะ พวกเราเดือดร้อนค่ะ
จากคุณ บำนาญ 57   วันที่ 24 ต.ค. 57     E-mail cham-long@hotmail.co
ขอประชาสัมพันธ์ Web โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง ตามลิงค์นี้
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1065360104 และอยากให้นำไปแปะไว้ที่ "โรงเรียนในสังกัด"
ขอบคุณครับ
จากคุณ หนองน้ำสร้าง   วันที่ 25 ก.ย. 57     E-mail surboo1104@hotmail.c
ดีมากๆเลยโรงเรียนของท่านอยู่ในหุบเขายังมีเน็ตใช้แต่โรงเรียนอยู่เมืองยังไม่มีใช้เลยแย่กว่าของท่านอีกน
่าเห็นใจไหม ฝนตกตกต้องลุยนำไปห้องเรียน(โรงเรียนประจำอำเภอนะเนี่ย)
จากคุณ ครูเหมือนกัน   วันที่ 04 ก.ค. 57     E-mail
เรียน ท่าน ผอ เขต. ตามที่ท่านมีนโยบายอบรมพัฒนาครู ให้จัดวันหยุดเพื่อไม่ให้ครูทิ้งเด็กนั้น.
เรียนถามท่าน ครูที่เข้ารับการอบรมเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการได้ไหม มีผอโรงเรียนบางโรงไม่ให้เบิก
อ้างว่าก็ต้องกลับบ้านอยู่แล้ว. แต่ตัวท่าน. ผอ เบิกทุกอย่าง บิลร้อยสอ
จากคุณ ครูผู้หมดกำลังใจ   วันที่ 30 มิ.ย. 57     E-mail
อยากทราบว่า สพปพล 3 จะมีการยืมบรรชีครูผู้ช่วยกำแพงเพชรเขต 2 ไหมคะ
จากคุณ   วันที่ 16 พ.ค. 57     E-mail
สวัสดี เรามีองค์กรที่ บริษัท
สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้คนในความต้องการของช่วยเช่นการช่วยเหลือด้านการเงิน
ดังนั้นถ้าคุณกำลังจะผ่านความยากลำบากทางการเงินหรือคุณอยู่ในระเบียบทางการเงินใด ๆ
และคุณต้องเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือคุณจำเป็น
จากคุณ mrbilljohnsonloanfirm31@gmail.com   วันที่ 28 เม.ย. 57     E-mail Mr Bill Johnson
http://www.bhubingpalace.org/guestbook.php
จากคุณ 31337   วันที่ 22 ก.พ. 57     E-mail ddd@44.com
ฝากถึงผู้เกี่ยวข้อง ได้ยินมาหลายรายแล้ว ว่าฝ่ายการเงิน เขต3 ครูโทรถามเรื่องการเงิน พูดจาไม่เรียบร้อย
ปรับปรุงด้วย
จากคุณ too   วันที่ 18 ต.ค. 56     E-mail too.thailegend@yahoo
ทุกอย่างดีแล้วครับ ให้ความเป็นกันเอง แต่ตกเบิกตั้งแต่ มกราคม55-ปัจจุบันครูคศ.1 อยากได้
ผอ.จัดให้ได้เลยใหมครับท่าน
จากคุณ doi95   วันที่ 04 ก.ย. 56     E-mail
ขอบคุณสำหรับฐานเงินเดือนที่ตกเบิกนะคะ...
จากคุณ kruSomwang   วันที่ 30 พ.ค. 56     E-mail pornpimon@hotmail.co
เรียนผอ สพป.พล.3ค่ะจะยกเลิกครุูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูวิทย์
คณิตไหมค่ะได้ข่าวว่าหมดสัญญาเดือนกันยานี้แล้วจะไม่ต่อสัญญาแล้ว
จากคุณ เกต   วันที่ 23 พ.ค. 56     E-mail เ3าำะหฟพรื-2010๑้นะท
เรียน ท่านผอ. ด่วนที่สุด วันนี้เวลาประมาณเกือบ11.30น ดิฉันต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่งานนิติกร
เจ้าหน้าที่ 2 ท่านแรกพูดจาดีและบอกว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนห้องทำงาน
และจะโอนให้ทางห้องเอกชนเพราะอยู่ใกล้กัน ต่อมาเจ้าหน้าที่ในห้องเอกชนได้รับสาย เมื่อดิฉันกล่าว
จากคุณ กรรวี สังวรวงศา   วันที่ 25 เม.ย. 56     E-mail tonkornravee@hotmail
สอนอยู่ สพป.พล.๓ ต้องการย้ายสับเปลี่ยน กับ สพป.ชม.๑-๒ และ สพป.ลำพูน........... สนใจ 082-8829592
ทางอีเมลล์ก็ได้
จากคุณ ครูสมชาย   วันที่ 09 มี.ค. 56     E-mail somgat2501@hotmail.c
้เรียนท่าน ผอ.ขอถามเกี่ยวกับเงินเดิอนปรับใหม่ ที่ว่าจะได้ย้อนหลังตั้งแต่ มกราคม 55 จะตกเบิกเมื่อไร
จะนานแค่ไหน ทำไมเรามีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย แต่ใช้เวลา นาน นานมาก
จากคุณ ครู คศ.1   วันที่ 06 มี.ค. 56     E-mail
เดี๋ยวนี้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆ โดยเฉพาะพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ของชาติ ก็มีแต่ชายไม่จริง
หญิงไม่แท้ ไม่รู้ว่าเป็นตามแฟชั่นหรือเปล่า ทุกร.ร.ต้องมี ทำให้เด็กเดี๋ยวนี้เป็นเยอะมาก
จากคุณ เป็นห่วงประเทศชาติ   วันที่ 28 ม.ค. 56     E-mail looknok1@windowslive
ทันเหตุการณ์ดีคะ
จากคุณ ครูนัท กาฬสินธู์   วันที่ 25 ม.ค. 56     E-mail nab.2520@gmail.com
เรียนท่านผอ.เขต หนูอยากเรียนถามว่าหากครูในสังกัดของท่าน มีเรื่องชู้สาวท่านจะจัดการพวกเค้าอย่างไรคะ
วอนท่านช่วยเตือนพวกครูในสังกัดหน่อยนะคะ อย่าให้พวกที่เค้าทนไม่ได้ต้องออกมาแฉเลยค่ะ
เสียภาพพจน์พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติหมด
จากคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับครูในสังกัด   วันที่ 16 ม.ค. 56     E-mail c-l@hotmail.com
กีฬากลุ่มที่ วังเงินเกมส์ นครไทยก็จบลงไปด้วยดี แต่ทีหลังผมว่า จัดกรรมการกลางมาดีกว่า หลังกีฬาเสร็จ
จะทำให้ครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ตีกันเองครับ
จากคุณ วรวุฒ วัฒนุกรณ์   วันที่ 10 ม.ค. 56     E-mail bluehouse04@hotmail.
ผมจบ คบ. คณิตศาสตร์ มีโรงเรียนไหนเปิดรับสมัครครูคณิตศาสตร์บ้างรึป่าวครับ
จากคุณ จีรศักดิ์ เทียนทอง   วันที่ 25 ก.ย. 55     E-mail ototoi_@hotmail.com
รายชื่อผู้ที่เรียกบรรจุครูผู้ช่วยไม่น่าจะไปโพสท์แค่กระดานสอบครูผู้ช่วยควรขึ้นป้ายให้มันโดดเด่นเพราะห
ายากมากถ้าคนไม่รู้ก็จะนึกว่าเป็นกระดานสนทนาทั่วๆไป
น่าจะทำให้ดูดีกว่านี้เพราะดูจากที่อื่นจะมีคำสั่งเป็นเรื่องเป็นราวกว่านี้
จากคุณ นางฟ้า   วันที่ 28 ส.ค. 55     E-mail darar@chaiyo"com
สสวท.ขอเชิญอาจารย์ ที่สอนเด็กอนุบาลและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ปฐมวัย ครั้งที่ 1 "วิทย์-คณิต ปฐมวัย ก้าวย่างอย่างไรให้ยั่งยืน"
ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมงานที่ www.ipst.ac.th/earlychildhood ช่วยกระจายข่าวด้ว
จากคุณ สสวท.   วันที่ 27 ส.ค. 55     E-mail kwanckp@gmail.com
รายชื่อผู้สอบบรรจุได้ชอง สพป.พล.3 อยู่ที่ไหนค่ะ หาแล้วไม่เจอเลย อยากดูรายชื่ออีกครั้งค่ะ
ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมค่ะ
จากคุณ 8o   วันที่ 18 ส.ค. 55     E-mail win_gril@hotmail.com
ที่ จังหวัดตาก มีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของอันดับ แล้ว
โดยปรับเงินเดือนตามเกณฑ์ พ.ศ. 2554 แล้วเมื่อไหร่ สพป พิษณุโลก เขต 3 จะปรับให้กับข้าราชการครูผู้น้อย
มีเงินเดือนไม่ถึงขั้นต่ำบ้างค่ะ กรุณาพิจารณาให้ด้วยค่ะ
จากคุณ ครูผู้ช่วยเงินเดือนต่ำ   วันที่ 05 ก.ค. 55     E-mail sayami@yahoo.com
เยี่ยมมากค่ะขอให้ลงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ดีๆมาบอกต่อๆกันด้วยได้กุศลคะ
จากคุณ ครูเชียงใหม่เจ้า   วันที่ 12 มิ.ย. 55     E-mail K.laaeid@gmail.com
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ หวังว่าจะได้เป็นครูแถวพิษณุโลก เขต 3 นะค่ะ ศศิธร
จากคุณ ศศิธร สมศักดิ์   วันที่ 06 มิ.ย. 55     E-mail try_am13@hotmail.com
เรียนผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ขอขอบคุณที่ได้สาระมากมายจากการใช้งาน www.phitsalok3.com ขอขอบคุณ
สพฐ. ที่ให้ได้ใช้เน็ตความเร็วสูงขึ้นกว่าเดิม แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในหุบเขาแต่ก็ได้ใช้ Internet
ที่ดีเยี่ยมมากเลย โรงเรียนในหุบเขาบ
จากคุณ Taecher1   วันที่ 30 พ.ค. 55     E-mail chayen@gmail.com
วรรณวิศิษฎ์ ทัวร์ ยินดีให้บริการ (คณะทัวร์ หน่วยงานราชการ เอกชน และผู้สนใจ ในจังหวัดใกล้เคียง
จ.พิษณุโลกหรือภายในเขตภาคเหนือ) ดังต่อไปนี้ - บริการรถเช่า
รถบัสปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์อันทันสมัยชนิด 8 ล้อ 2 ชั้นมาตรฐานสากล จำนวน 50 ที่นั่ง ชนิด 6 ล
จากคุณ วรรณวิศิษฎ์ ทัวร์   วันที่ 24 เม.ย. 55     E-mail wanwisit_tour@hotmai
โปรแกรมซอฟต์แวร์จัดระบบงานในโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่สนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่
http://www.thanaphum.com/
จากคุณ Friday   วันที่ 17 มี.ค. 55     E-mail susuek@hotmail.com
ข้อมูลข่าวมีความทันสมัยและสาระดี ขอชื่นชมให้กำลังใจเว็บมาสเตอร์ จาก โรงเรียนสังกัด สพป.อด.๔
จากคุณ pookun   วันที่ 06 ก.พ. 55     E-mail pookun2005@gmail.com
เป็นครูอยู่ โรงเรียนอรุณเมธา อ.พบพระ จ.ตาก อยากย้ายกลับบ้าน คือ อำเภอพรหมพิราม หรือ วัดโบสถ์
ชาติตระการก็ได้ จะได้ใกล้บ้าน ครูท่านใดที่ต้องการย้ายสับเปลี่ยนกรุณา ติกต่อ เบอร์ 085-3302318
พิสุทธินี
จากคุณ   วันที่ 04 ก.พ. 55     E-mail
ปรับขั้นที่ไม่ได้ 8% เมื่อไหร่จะดำเนินการ
จากคุณ   วันที่ 01 ก.พ. 55     E-mail
ในปี 2555 สพป.พล.3 เปิดสอบครูผู้ช่วยหรือเปล่าค่ะ ผู้รู้ตอบด้วย จักขอบคุณมากค่ะ
จากคุณ ผู้อยากสอบครูผู้ช่วย พล3   วันที่ 26 ธ.ค. 54     E-mail
สวัสดีค่ะ ต่ายจากนิตยสารพีเซ็นเตอร์ค่ะ พอดีได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์งานโครงการหนาวนี้
เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ก็เลยแวะมาเยี่ยมเยียนนะค่ะ ขอส่งกำลังใจในการทำงานให้กับทุกท่านเลยนะค่ะ
สู้ๆๆ เพื่อน้องๆค่ะ
จากคุณ นางสาวพยอม กระต่ายเล็ก   วันที่ 12 ธ.ค. 54     E-mail payom.kratayleg@hotm
อยากทราบว่าผลการย้ายครู เดือน ต.ค.54 นี้จะออกเมื่อไรครับ
จากคุณ ครูคนรอคอย   วันที่ 31 ต.ค. 54     E-mail
เป็นกำลังใจให้ สพป.พล.3 หากมีการประชุมโดยใช้สถานที่ห้องประชุมของเขต
ช่วยจัดให้เหมาะสมกับผู้เข้าประชุมด้วย โดยเฉพาะนั่งรับประทานอาหาร อาหารว่าง อาหารเที่ยง
เปรียบเทียบเขตอื่นแล้ว ห่างเขามาก
จากคุณ   วันที่ 21 ก.ย. 54     E-mail Utai @hotmail.com
อยากทราบว่าจะได้รับเงินคศ.3เมื่อไรนานแล้ว
จากคุณ butsaba   วันที่ 06 ก.ย. 54     E-mail noichom.hotmaij.com
เป็นครูผู้สอนอยู่เขต2เนินมะปรางค่ะขอย้ายมาเขต3พรหมพิรามหลายปีมาแล้วไม่ทราบว่าจะต้องรออีกนานเท่าไรอยา
กมาเป็นสมาชิกของเขต3บ้างทำไงดีค่ะมีท่านใดสนใจจะสับเปลี่ยนบ้างไหมค่ะ
จากคุณ p0usal   วันที่ 04 ก.ย. 54     E-mail pousal0309@obec.com
ผลพิจารณาการย้ายรอบ 1-15 สิงหาคมเขต3ออกเมื่อไร
จากคุณ pousal   วันที่ 02 ก.ย. 54     E-mail pousal0309@obec.com
พนักงานราชการที่ได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยเอ๋ย.... ท่านเคยเป็นอย่างไร....ก็ควรเป็นอย่างนั้น... ไม่ใช่ว
่าได้เลื่อนตำแหน่งแล้วจะมา....คิดเอาเอง...นะ....จงทำดี..จงทำดี กว่ามั้ง
จากคุณ Satan   วันที่ 10 ส.ค. 54     E-mail krisana3318@hotmail.
เรียนท่าน ผ.อ เขต 3 ที่เคารพยิ่ง บัญชีพนักงานราชการเอกวิทย์ ร.ร แก่งคันนานะครับช่วยใช้ด้วยครับ
จากคนรอ
จากคุณ คนรอ   วันที่ 08 ส.ค. 54     E-mail moonoi_1_8@hotmail.c
เรียนท่ านผ.อ เขต 3 รบกวนท่านช่วยใช้บัญชีพนักงานราชการ ร.ร
แก่งคันนาเอกวิทย์ด้วยครับผมอยากสอนเด็กอยากช่วยเด็กๆให้มีความรู้และจะได้แสดงศักยภาพที่ได้เรียนมาอีกทั
้งยังต้องการทดแทนหยาดเหงื่อพ่อแม่ที่ส่งจนจบปริญญาตรีท่านครับช่วยผมด้วย
จากคุณ โอกาสสุดท้าย   วันที่ 23 ก.ค. 54     E-mail moonoi_1_8@hotmail.c
ดีมากๆค่ะ
จากคุณ view   วันที่ 20 มิ.ย. 54     E-mail view424@hotmail.com
ดีครับ.....
จากคุณ test   วันที่ 15 มิ.ย. 54     E-mail sfffgd@gmail.com
เอกคหกรรมเรียกถึงอันดับที่เท่าไรและจะเรียกอีกไหมก่อนสิ้นพคนี้
จากคุณ chani   วันที่ 21 เม.ย. 54     E-mail chanitrana@hotmail.c
เรียนท่านผอ.เขต๓คนใหม่นะครับ
ผมอยากจะให้ท่านช่วยเรียกบรรจุครูที่ขึ้นบัญชีไว้ด้วยนะครับทุกเอกเลยเอกละ๑๕ตำแหน่งก็ยังดีครับ
ได้ข่าวว่าท่านเก่งด้วย ขอความอนุเคราะห์ช่วยพวกเราด้วยนะครับ
หรือช่วยเชิญชวนสพป.เขตอื่นๆมาขอยืมบัญให้มากๆเหมือนที่เคยผ่านมาด้วยน่
จากคุณ เอกสังคมครับที่ยังค้างบัญชีครับ   วันที่ 27 ก.พ. 54     E-mail rut.pot@hotmail.com
อยากทราบว่าจะมีการประชุมโยกย้ายครั้งที่ 2/2553 อีกไม่ค่ะ
และขอความกรุณาฝ่ายบุคคลประกาศตำแหน่งครูว่างแต่ละโรงเรียนให้ทราบด้วย
เพราะบ้างคนเป็นครูนอกเขตพื้นที่คงไม่ทราบรายละเอียดมากเท่าไร นอกจากรับฟังข่าวจากเว็บเขต
สพป.พล.3เท่านั้น ขอบคุณลวงหน้าค่ะ หน้
จากคุณ ครูคนรอ   วันที่ 31 ม.ค. 54     E-mail
อยากให้เปิดสอบธุรการโรงเรียนเร็วๆจังเลยค่ะ
จากคุณ ครุน้อย   วันที่ 20 ธ.ค. 53     E-mail
น้อยใจ สพป.อต.2 จัง..... นานแล้ว...ยังเรียกไปไม่ถึงไหนเลย ขึ้นบัญชีไว้ตั้งเยอะ...
จากคุณ ผู้ขึ้นบัญชี   วันที่ 17 พ.ย. 53     E-mail
อยากทราบว่าการจัดงานวันเกษียณนั้นจะแยกผู้ที่เกษียณปกติกับเกษียณก่อนกำหนดหรือไม่
จากคุณ ครูเกษียณปีน้   วันที่ 03 ก.ย. 53     E-mail
คิดถึงโรงเรียนและคุณครูทุกคนครับ ปรับเปลี่ยนใหม่สีสวยและทันสมัยมากครับ
จากคุณ Pakpum   วันที่ 25 ส.ค. 53     E-mail pakpum_555@hotmail.c
อยากขอย้ายมาอยู่ สพท.พล3 มีโรงเรียนไหนบ้างที่ตำแหน่งยังว่างบ้างคะ ขอความกรุณาแจ้งด้วยค่ะ
จากคุณ ครู สพท.กส3   วันที่ 18 ก.ค. 53     E-mail
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พุษณุโลก เขต 3 ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง
และก้าวหน้า มีความสุขตลอดไปครับ จาก วรเชษฐ์ พันโกฎิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝก อำเภอคำชะอี
จังหวัดมุกดาหาร
จากคุณ   วันที่ 06 ก.ค. 53     E-mail
ขอบคุณมากครับ สำหรับชุดฝึกคำ
จากคุณ ครูหนองบัวลำภู   วันที่ 05 ก.ค. 53     E-mail sp_tik@hotmail.com
ขอบคุณที่ให้ความรู้ดีดีค่ะ ชอบจังเลยง่ะ
จากคุณ sabuthai2010   วันที่ 30 มิ.ย. 53     E-mail sabuthai2010@gmail.c
เรื่องการอบรมครูส่วนใหญ่เป็นงานที่ถูกกำหนดจากส่วนกลางที่ต้องทำความเข้าใจกับครู
มองในมุมมองของท่านผมก็คิดเหมือนท่าน
แต่ถ้าคิดในเชิงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครูต้องพัฒนาตลอดมิเช่นนั้นก็จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามนโยบาย
อย่างไรก็ตามผมกำลังจะปรับปรุงเว็บไซต์ให
จากคุณ บุญรักษ์ ยอดเพชร   วันที่ 16 มิ.ย. 53     E-mail
เรียน ผอ.เขต.3 ที่เคารพ สพฐ.มีนโยบายคืนครูสู่ห้องเรียน แต่ปัจจุบันนี้ สพท.พล.3
เรียกครูออกจากห้องเรียนไปอบรมบ่อยเหลือเกิน ผอ.เขต.3 ช่วยตอบที่ว่าจะให้โรงเรียนจะปฎิบัติอย่างไรดี
จากคุณ ผอ.รร.เขต 3   วันที่ 12 มิ.ย. 53     E-mail -
ขอบคุณผอ.ลำดวนและผอ.ดำรงค์ศักดิ์ที่ให้กำลังใจ
ขอเรียนว่าศักยภาพของคนหนุ่มขสาวของเราในด้านICTยังมีอีกมากผมกำลังคิดจะตั้งทีมพัฒนางานด้านITต่อโดยจะทำ
งานร่วมกันในระบบONLINEเพื่อผลิตสิ่งที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกด้านการบริหารและการเรียนการสอนต่อ
ไป
จากคุณ บุญรักษ์ ยอดเพชร   วันที่ 07 มิ.ย. 53     E-mail
สวัสดีค่ะ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม web ของท่าน เยี่ยมมากค่ะ เป็นประโยชน์แก่วงการศึกษาได้เป็นอย่างดี
ผู้นำมีวิสัยทัศน์ดีมาก...
จากคุณ ผอ.ลำดวน บัวหอม   วันที่ 06 มิ.ย. 53     E-mail lamduan5363@hotmail.
เยี่ยมแล้วได้ความรู้และเห็นการพัฒนาระบบสื่อสารแล้วรวดเร็วดีจริงๆ
ขอร่วมภาคภูมิใจกับคนเขตพื้นที่3ที่มีผู้นำพาพัฒนาทุกด้านขอเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนด้วยความศรัทธา
จากคุณ ผอ.ดำรงศักดิ์ มั่นคง   วันที่ 31 พ.ค. 53     E-mail toy991@hotmail.com
แนะนำตัวเองได้ที่BOONRUX.YOD@HOTMAIL.COMผมจะแต่งตั้งให้ท่านเป็นทีมงานนอกจากจะมีโอกาสแสดงความสามารถ
และพัฒนาตนเองแล้ว
ท่านจะได้มีคำสั่งที่เป็นผลงานไว้ใช้ประกอบการประเมินความก้าวหน้าในโอกาสต่างๆด้วยนะครับ
จากคุณ บุญรักษ์ ยอดเพชร   วันที่ 28 ก.พ. 53     E-mail BOONRUX.YOD@HOTMAIL.
ขอบคุณท่านทีเข้ามาเยี่ยมและให้กำลังใจ ผมทราบมาว่าในพิษณุโลกเขต3 มีน้องๆบรรจุใหม่ทั้งครูผู้ช่วย
พนักงานราชการและครูธุรการทำเว็บเก่งๆและมีไอเดียในการออกแบบหลายคน
ถ้ามีเวลาอยากให้มาช่วยพัฒนเว็บเขต3ให้ดียิ่งๆขึ้นอีกครับ แนะนำตัวเองได้ที่BOONRUX.YOD@HOTMAIL.CO
จากคุณ บุญรักษ์ ยอดเพชร   วันที่ 28 ก.พ. 53     E-mail BOONRUX.YOD@HOTMAIL.
อยากให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ตัวอักษรวิ่งให้ใหญ่กว่านี้นะครับ เพราะมันเล็กอ่านไม่ค่อยสะดวก
ปรับสีให้แจ่มด้วยครับผม
จากคุณ   วันที่ 15 ก.พ. 53     E-mail winai semma
ได้กลับมาเยี่ยมชมบ้านหลังเก่าที่แปลกใหม่กว่าเดิม น่าชื่นชมทีมงาน
รับและส่งหนังสือได้ด้วยก้าวหน้าไม่เบาเลย
จากคุณ ครูบนเขา   วันที่ 11 ก.พ. 53     E-mail antiit2514@gmail.com
อยากให้ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญของเอกประถมศึกษา รู้สึกว่าจะไม่มีใครต้องการเอกประถมศึกษาเลย
เพราะเห็นเรียกแต่เฉพาะเอก อยากถามท่านว่า
ท่านจะรู้ได้ยังไงว่าเอกประถมมีประสิทธิภาพในการสอนเด็กด้อยกว่าครูประจำเอก ถ้าท่านไม่ให้โอกาส
ก็น่าจะเห็นใจคนรุ่นหลังที่จบเอก
จากคุณ 004   วันที่ 26 ม.ค. 53     E-mail tta-tt@hotmail.com
อยากให้ช่องส่งหนังสือใน E-Office ถึง สพท.เขต 3 แบบเป็นกลุ่มงานต่างในเขตได้มั้ยค่ะ
เพื่อความสะดวกในการรับ-ส่งหนังสือน่ะค่ะ
จากคุณ ผู้ใช้ E-Office   วันที่ 21 ม.ค. 53     E-mail e_pookka@hotmail.com
ช่วยลงwebสหกรณ์ออมทรัพย์เพิ่มอีกได้ไหมเพราะจะเปิดดูทีไรต้องไปเปิดwebเขต1ทุกทีหรือไม่ต้องไปgoogle
ตอนอยู่หน้าwebเก่าเข้าไปดูง่ายสะดวกกว่านี้
จากคุณ ครูเก่า   วันที่ 21 ม.ค. 53     E-mail
ข่าวสารทันสมัยดีมาก ดีกว่าเขตการศึกษาบางเขตอีก
อยากให้ผู้เกี่ยวข้องทำงานด้วยความเข้มแข็งอย่างนี้ตลอดไป very Good
จากคุณ แอน   วันที่ 13 ม.ค. 53     E-mail AtimaKmla@Hotmail.co
... มีข่าวสาร เกี่ยวกับนักเรียน ตลอดเลย ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูล และแจ้งประกาศต่าง ๆ
จากคุณ มดนครไทย   วันที่ 07 ม.ค. 53     E-mail mod_nakhonthai@hotma
เข้าเยี่ยมชมบ่อยมาก เพราะมีการอัพเดตข้อมูลที่ทันสมัย เห็นใจหัวอกคนรอการบรรจุ ขอชื่นชมด้วยความเต็มใจ
แต่บางเขตไม่รู้จะดูข่าวบรรจุที่ไหนเลย ก็ได้แต่ภาวนาว่า......ซักวันโอกาสคงจะมาถึงเรา
จากคุณ kk   วันที่ 28 ธ.ค. 52     E-mail duanpen_ja@hotmail.c
Web เขต 3 มีมนต์ขลัง เพิ่มพลังให้เราได้ความรู้ มีความยุติธรรม กราบขอบคุณท่าน ผอ.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เป็นอย่างยิ่ง
จากคุณ mahanaton   วันที่ 24 ธ.ค. 52     E-mail winai semma
..ขอบคุณที่มีข้อมูล และข่าวสารดี ๆ มานำเสนออยู่ตลอดเวลา เป็นปัจจุบันทุกเหตุการณ์
ทำให้ได้ทราบความเป็นไปของโรงเรียนต่าง ๆ ว่ามีการจัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อเด็กนักเรียนตลอดเวลา
จากคุณ มดนครไทย   วันที่ 23 ธ.ค. 52     E-mail
ขอขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆผู้บริหาร ที่ร่วมบริจาคเงินในการสร้างโรงอาหารโรงเรียนวัดเซิงหวาย
ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีความสุขตลอดไป
จากคุณ ผอ.อุบล ทองพันธ์   วันที่ 17 ธ.ค. 52     E-mail champathong909@gmail
โรงเรียนวัดเซิงหวายและชุมชนขอกราบขอบพระคุณท่าน ผอ.สพท.พล.เขต3 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
ที่กรุณาร่วมบริจาคเงินในการสร้างโรงอาหารจำนวน 3,000 บาท ท่านรองนิคม กุณา 500 บาท ท่านรองวันชัย
รอดฉาย 300 บาท ท่านรองชยภัทร เถื่อนคำ 100 บาท กุศลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ จ
จากคุณ ผอ.อุบล ทองพันธ์   วันที่ 16 ธ.ค. 52     E-mail campathong909@gmail.
wedอ่านเข้าใจง่าย ทันเหตุการณ์ ค้นได้เร็ว
จากคุณ pat   วันที่ 09 ธ.ค. 52     E-mail worraruthai@hotmail.
อยากรเห็นห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์มากเลย
จากคุณ Ouey_13@hotmail.com   วันที่ 08 ธ.ค. 52     E-mail Ouey_13@hotmail.com
อยากทราบว่าทำไม กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ ยังไม่ให้ออกใบเสร็จรับเงินอุดหนุน ทั้ง ๆ
ที่เงินเข้าบัญชีโรงเรียนมาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.52 ถ้าไม่ออกระบบบัญชีของโรงเรียนจะเดินไปได้ยังไง
แล้วถ้าโรงเรียนไหนออกใบเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.52 จะทำยังไงคะ
จากคุณ ครูการเงิน   วันที่ 08 ธ.ค. 52     E-mail -
ขอแจ้งข่าวดีแก่น้องๆที่รอบรรจุนะครับ วันนี้ (1 ธ.ค.52) อกคศ.สพท.พล.3ได้ประชุมย้ายภายในเขตแล้ว
และมีตำแหน่งที่จะบรรจุอีก 5 ตำแหน่ง นอกจากนั้นอกคศ.สพท.พล.3
ได้อนุมัติในหลักการให้สพท.อื่นๆขอใช้บัญชีได้ทุกวิชาเอก โดยเฉพาะเอกที่สวงนไว้เช่นเอกดนตรี
และเอกอังกฤษ
จากคุณ บุญรักษ ยอดเพชร   วันที่ 01 ธ.ค. 52     E-mail BOONRUX.YOD@HOTMAIL.
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยทำการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยให้เป็นปัจจุบันด้วย เพราะตั้งแต่ภาค ก หรือภาค ข
ก็ยังอยู่เลอะเต็มไปหมดเลยดูไม่สวยและทันสมัยนะครับ
จากคุณ winai   วันที่ 24 พ.ย. 52     E-mail คนทันสมัยใส่ใจข้อมูล
ติดตามข่าวการเรียกบรรจุได้ที่ กระดานข่าวสอบครูผู้ช่วย เมนูด้านขวามือคะ ในนั้นจะมีสถิติการเรียก
และข่าวสารการเรียกบรรจุในแต่ละครั้ง
จากคุณ admin   วันที่ 24 พ.ย. 52     E-mail
ฝ่ายบุคคลคะ ไม่ทราบว่า ครูภาษาไทยเรียกบรรจุถึงคนที่เท่าไรแล้วค่ะ
เพราะพี่ของดิฉันอยู่โรงเรียนเอกชน (เขาลาออกก่อนสิ้นเดือน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถลาออกได้)
ขอความกรุณาช่วยแจ้งทางหน้าเว็บได้ไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
จากคุณ wanwisa   วันที่ 23 พ.ย. 52     E-mail
ปัญหาของ e-office อีกแล้วคร้าบ ไฟล์แนบต้นฉบับจาก สพท.ทำไมไม่ชัดเลย เลอะๆเลินๆ ก็ส่งมาได้
ปริ้นออกมาเปลืองกระดาษแล้วก็อ่านไม่ออก
จากคุณ   วันที่ 19 พ.ย. 52     E-mail
สวัสดีค่ะคุณครูสพท.พล.เขต3ทุกคน ดิฉันเคยเป็นครูที่อยู่ในเขต 3
แต่ย้ายไปอยู่เขตอื่นแล้วแต่ยังคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ
จากคุณ narissara.sri   วันที่ 29 ต.ค. 52     E-mail narissara.sri
สาธุขอให้ท่านทั้งหลายช่วยเลือกบรรจุเยอะ ๆ ครับ
จากคุณ   วันที่ 19 ต.ค. 52     E-mail kkkrai@thaimail.com
ข้อมูล ข่าวสารทันสมัย ออกแบบเว็บดีมาก
จากคุณ PP   วันที่ 18 ต.ค. 52     E-mail pralai@hotmail.com
เข้ามาเยี่ยม เขต นี้ เพราะมีเพื่อนเป็นผอ.เขตอยู่ แอบดูความก้าวหน้าของเพื่อนอยู่เสมอ
ขอชมว่าการทำงานทันต่อเหตุการณ์ดีมาก สมกับ ผอ. เขต เป็น ดร. ถ้ามีโอกาส จะย้ายจากสุพรรณบุรี
มาเป็นลูกน้องด้วยคน ฝากความคิดถึง ถึงเพื่อนด้วยนะคะ
จากคุณ ติ   วันที่ 16 ต.ค. 52     E-mail tc.orawan@hotmail.co
ขอข้อมูลผู้บริหาร สพท พล3 ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2552
จากคุณ   วันที่ 14 ต.ค. 52     E-mail
นำเสนอข้อมูลครบถ้วนดี เว็ปไซด์สวยงามมาก ขอเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของ ข้อมูล ครู
ข้อมูลนักเรียนในสังกัด ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ
นางสาวกาญจนา ใจมั่น ครู โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
จากคุณ kanjana jaiman   วันที่ 14 ต.ค. 52     E-mail kanjana252@hotmail.c
สถิติการบรรจุครูทำให้เป็นปัจจุบันอยู่แล้วคะ สามารถดูได้ที่
http://www.phitsanulok3.com/forum/index.php?topic=969.0
และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่กระดานข่าวสอบครูผู้ช่วยคะ
จากคุณ admin   วันที่ 09 ต.ค. 52     E-mail
อยากให้ทำข้อมูลสถิติการเรียกบรรจุครูด้วยค่ะว่าถึงอันดับที่เท่าไหร่แล้ว มีหวังจะได้บรรจุมั้ย
จากคุณ kk   วันที่ 07 ต.ค. 52     E-mail kai4141@hotmeil.com
ข้อมูลข่าวสารทันเหตุการณ์ทำให้ครูได้รับทราบข่าวต่างๆ ทันเหตุการณ์ดีมากค่ะ
จากคุณ บุญทิวา โรจนพานิช ครู สพท.พล.2   วันที่ 23 ก.ย. 52     E-mail krunoo_2009@windowsl
ทำได้ดีมากสีสรรค์สวยงามอ่านง่าย เป็นระเบียบ ได้ความรู้หลากหลายทำงานเป็นระบบระเบียบ ขอชมเชย
จากคุณ รองผอ.รร.อุบลราชธานี   วันที่ 17 ก.ย. 52     E-mail
ขอชมว่าทำ web ได้ดีและทันสมัยอยู่เสมอ ผมเข้าชมอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งครับยามคิดถึงบ้านที่ชาติตระการ
จากครูลำปาง
จากคุณ   วันที่ 12 ก.ย. 52     E-mail winai_naton@thaimail
เข้ามาเยี่ยมชม website ใหม่สวยดีค่ะ แต่เชื่อมโยง website หน่วยงานราชการยังไม่ไปพัฒนาต่อไปน่ะค่ะ
จะมาเยี่ยมชมใหม่
จากคุณ kesorn   วันที่ 07 ก.ย. 52     E-mail k_kesorn555@hotmail.
ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มบ้างซิคะ เผื่อว่าเขตอื่นเข้ามาเยี่มชม หรือตามหาญาติ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
จากคุณ เอ   วันที่ 04 ก.ย. 52     E-mail a@hotmail.com
ขอชื่นชม web ของเขต3 สุดยอด รวดเร็ว แปลกใหม่ อยากให้มีจัดอบรมทำ web ให้กับโรงเรียนต่างๆ แบบอบรมจบ
ขึ้นทันที ขอขอบคุณล่วงหน้า *_*
จากคุณ krusri   วันที่ 02 ก.ย. 52     E-mail sripanya_9742@window
อยากให้ใส่เวปบอร์ดสถิติการเรียกบรรจุของครูที่สอบได้จะได้รู้ข่าวสารว่าเรียกถึงไหนแล้วขอบคุณคะ
จากคุณ ครูที่สอบได้   วันที่ 01 ก.ย. 52     E-mail jittawatna@hotmail.c
แปลกใหม่ดีนะ สีสวย รูปหน้า web สวยมากเลย ขอให้มีข้อมูลดีมาให้อ่านตลอดไปนะจ๊ะ
จากคุณ เรด เดวิล   วันที่ 01 ก.ย. 52     E-mail
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ดีจังเลย แต่หาการเชื่อมโยงเว็บไซต์โทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ไม่พบ ถ้ามีก็คงดีทีเดียว
ขอบคุณผู้จัดทำและดูแล เว็บไซต์ เขต 3 ...สุดยอดจริง ๆ..!
จากคุณ wanwan   วันที่ 29 ส.ค. 52     E-mail
มีความหลากหลายมากครับ แต่แบบฟอร์มหนังสือราชการเมื่อเข้าไปแล้วไม่เห็นมีเลยครับ
จากคุณ ครูชาติตระการเก่า   วันที่ 28 ส.ค. 52     E-mail antiit2514@gmail.com
สวยดีค่ะ ขอชมเชยผู้จัดทำค่ะ
จากคุณ เด็กวัดโบสถ์ค่ะ   วันที่ 25 ส.ค. 52     E-mail o13n@hotmail.con
^ ^' ขอบคุณคะที่ช่วยแนะนำ
จากคุณ admin   วันที่ 25 ส.ค. 52     E-mail
เข้ามาเยี่ยมชมรู้สึกทันสมัยทันเหตุการณ์ขอให้คงไว้ตลอดไปมีข่าวดีๆมาแจ้งให้ทราบด้วย
จากคุณ ครูพัชรินทร์ ฯร.ร.เขาไร่ศีราชา   วันที่ 25 ส.ค. 52     E-mail
web ใหม่สวยดีค่ะ แต่ตรงหัวข้อข้างบน ยินดีต้อนรับ คำว่า ดี หายไปค่ะ มีแต่ยิน ช่วยเพิ่มด้วยนะคะ
จากคุณ krukob   วันที่ 25 ส.ค. 52     E-mail kerokob2009@hotmail.
ปรับเปลี่ยนใหม่ สีสวยมากค่ะ
จากคุณ kan   วันที่ 25 ส.ค. 52     E-mail kanear_29292527@hotm
เข้ามาเยี่ยมครับ ตอนนี้อยู่ กทม. อยากย้ายกลับบ้านแล้วครับ
จากคุณ ครู กทม.   วันที่ 24 ส.ค. 52     E-mail ta0450@hotmail.com
ได้เข้ามาเยี่ยมชม web ของเขต3เราแล้วก็ขอชื่มชมกับความแปลกใหม่ครับ...เยี่ยมครับ
จากคุณ ประจวบ บุญทวี   วันที่ 24 ส.ค. 52     E-mail pra226@thaimail.com
หน้าที่   
 
รายละเอียด :
อีเมลล์ :
โพสต์โดย :
CODE :
1eb5397417ae2ab49542be760b52ae88
ใส่รหัส :
* ให้ copy ตัวเลขในช่อง CODE มาใส่ในช่อง ใส่รหัส
* กรุณากรอกรายละเอียดอย่าง สมบรูณ์ด้วยค่ะ
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

 

 


นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์