++ ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมารับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ++ *** โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา หนังสือที่ ศธ  04103/ว.787 ลว.20 ก.พ.58  รับแบบรูปรายการได้ที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 100 Online
»   วันนี้ 973 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 973 Week
»   เดือนนี้ 973 Month
»   ปีนี้ 973 Year
»   รวมทั้งหมด 973 Total
Record: 973 (05.03.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 
 
 
นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายที่เป็นจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้แก่ โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย โรงเรียนบ้านน้ำหัก และโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 3 มีนาคม 2558
วันที่ 04 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 41 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้แก่ โรงเรียนวัดคันโช้ง โรงเรียนบ้านห้วยเจียง และโรงเรียนวัดหินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 2 มีนาคม 2558
วันที่ 02 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 111 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองลาน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 2 มีนาคม 2558
วันที่ 02 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 83 ] คน
ต้อนรับผู้ติดตามในการสอบครูผู้ช่วยกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ต้อนรับผู้ติดตามในการสอบครูผู้ช่วยกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะผู้ติดตามดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 01 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 109 ] คน
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 01 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 174 ] คน
 
04 มี.ค. 58
119
01 มี.ค. 58
2494
26 ก.พ. 58
362
25 ก.พ. 58
1005
25 ก.พ. 58
420
25 ก.พ. 58
1021
23 ก.พ. 58
568
23 ก.พ. 58
344
23 ก.พ. 58
380
23 ก.พ. 58
283
17 ก.พ. 58
709
16 ก.พ. 58
488
10 ก.พ. 58
419
10 ก.พ. 58
1317
10 ก.พ. 58
318
         
โรงเรียนประชาสามัคคี ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้น  
[ ผู้อ่าน 4 คน]
 วันที่  05 มี.ค. 58
โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา จัดกิจกรรมวันมาฆ  
[ ผู้อ่าน 5 คน]
 วันที่  05 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองห้าง จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา  
[ ผู้อ่าน 5 คน]
 วันที่  05 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองหินต้อนรับครูใหม่
[ ผู้อ่าน 31 คน]
 วันที่  04 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ร่วมกิจกรรมสร้างแนวก
[ ผู้อ่าน 14 คน]
 วันที่  04 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว เข้ารับโล่เชิดชูเกีย
[ ผู้อ่าน 17 คน]
 วันที่  04 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว จัดกิจกรรมเข้าค่ายลู
[ ผู้อ่าน 16 คน]
 วันที่  04 มี.ค. 58
โรงเรียนวัดหินลาด รับการนิเทศ ติดตามและประเม
[ ผู้อ่าน 26 คน]
 วันที่  04 มี.ค. 58
โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยารับการประเมินคุณภาพสถา
[ ผู้อ่าน 24 คน ] 
วันที่  04 มี.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ใจดี * เลี้ยงนมเปรี้ยว
[ ผู้อ่าน 26 คน ] 
วันที่  04 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองหิน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเ
[ ผู้อ่าน 19 คน ] 
วันที่  04 มี.ค. 58
โรงเรียนผดุงวิทยา รับการนิเทศติดตามและประเมิ
[ ผู้อ่าน 32 คน ] 
วันที่  04 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านนาจาน ได้จัดพิธิมอบใบประกาศนียบั
[ ผู้อ่าน 31 คน ] 
วันที่  03 มี.ค. 58
โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
[ ผู้อ่าน 37 คน ] 
วันที่  03 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองหิน ดำเนินการสอบ NT
[ ผู้อ่าน 20 คน ] 
วันที่  03 มี.ค. 58
โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) ได้จัดก
[ ผู้อ่าน 65 คน ] 
วันที่  03 มี.ค. 58
 
 
 
         
โรงเรียนวัดหินลาดประกาศสอบราคาจ้างซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น :  
    Date Modify : 03 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 14 ] คน
โรงเรียนวัดหินลาดประกาศสอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ (โครงหลังคาเหล็ก) :  
    Date Modify : 03 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 11 ] คน
ประกาศโรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล เรื่องผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ‏ :  
    Date Modify : 03 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 24 ] คน
ประกาศ โรงเรียนวัดนาขุม เรื่อง สอบราคาจ้างสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/2542 :  
    Date Modify : 02 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 28 ] คน
โรงเรียนวัดท่าช้างประกาศ สอบราคาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)‏ :
    Date Modify : 28 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 47 ] คน
ประกาศ โรงเรียนวัดหินลาด เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ (โครงหลังคาเหล็ก) :
    Date Modify : 27 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 40 ] คน
ประกาศ โรงเรียนบ้านหลังเขา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ :
    Date Modify : 26 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 56 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล :
    Date Modify : 26 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 64 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์