***ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดการแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี 2558 จากเดิมกำหนดเป็นวันที่ 11 กันยายน 2558 ขอเปลี่ยนเป็นวันที่ 10 กันยายน 2558 นอกนั้นคงเดิม***  +++ งดจ่าย one stop service วันที่ 3-4 กันยายน 2558  *ขออภัยในความไม่สะดวก* +++

Owned By RuLing
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 44 Today
»   เมื่อวานนี้ 2198 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 9196 Week
»   เดือนนี้ 6737 Month
»   ปีนี้ 10285 Year
»   รวมทั้งหมด 10285 Total
Record: 2459 (31.08.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

             

 

 
 
 
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 03 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 144 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามฟุตซอล และอาคาร เรียนโรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม ในวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ บ้านหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
วันที่ 02 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 80 ] คน
ยกเสาเอก
ยกเสาเอก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ยกเสาเอกบ้าน ด.ญ.ไพรลิน เพียงชัยภูมิ นักเรียนโรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ในวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ บ้านหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
วันที่ 02 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 62 ] คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 01 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 86 ] คน
MOUการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
MOUการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ.พิษณุโลก ทำ MOU บันทึกข้อตกลงร่วมมือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อ.วัดโบสถ์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 31 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 99 ] คน
 
21 ส.ค. 58
1005
21 ส.ค. 58
737
17 ส.ค. 58
669
11 ส.ค. 58
674
10 ส.ค. 58
693
22 ก.ค. 58
725
22 ก.ค. 58
656
22 ก.ค. 58
684
18 ก.ค. 58
758
16 ก.ค. 58
625
16 ก.ค. 58
665
15 ก.ค. 58
621
13 ก.ค. 58
622
10 ก.ค. 58
619
09 ก.ค. 58
626
         
โรงเรียนบ้านหลังเขา จัดโครงการอบรมคุณธรรม จ
[ ผู้อ่าน 20 คน]
 วันที่  03 ก.ย. 58
โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแ
[ ผู้อ่าน 42 คน]
 วันที่  02 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมก
[ ผู้อ่าน 36 คน]
 วันที่  02 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่
[ ผู้อ่าน 50 คน]
 วันที่  01 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ต้อนรับคณะศึกษาดู
[ ผู้อ่าน 59 คน]
 วันที่  01 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ จัดประชุมผู้ปกครองนักเ
[ ผู้อ่าน 53 คน]
 วันที่  01 ก.ย. 58
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ ศึกษาสถานที่สำคัญในอำ
[ ผู้อ่าน 31 คน]
 วันที่  01 ก.ย. 58
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา๑ ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยา
[ ผู้อ่าน 33 คน]
 วันที่  01 ก.ย. 58
โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมอบรมผู้ปกค
[ ผู้อ่าน 37 คน ] 
วันที่  01 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านเนินมะคึด จัดกิจกรมเยี่ยมบ้านนัก
[ ผู้อ่าน 51 คน ] 
วันที่  01 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแ
[ ผู้อ่าน 41 คน ] 
วันที่  01 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว เข้ารับรางวัลผลงานนว
[ ผู้อ่าน 68 คน ] 
วันที่  01 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ร่วมแสดงนาฏมวยไทยในก
[ ผู้อ่าน 58 คน ] 
วันที่  01 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศ
[ ผู้อ่าน 49 คน ] 
วันที่  01 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิ
[ ผู้อ่าน 45 คน ] 
วันที่  01 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว จัดการอบรมตามโครงการ
[ ผู้อ่าน 46 คน ] 
วันที่  01 ก.ย. 58
 
 
 
         
โรงเรียนบ้านป่าแดง ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรงจำนวน 1 อัตรา :  
    Date Modify : 03 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 26 ] คน
โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557‏ :  
    Date Modify : 02 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 25 ] คน
โรงเรียนผดุงวิทยาประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ :  
    Date Modify : 01 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 45 ] คน
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ประกาศประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง :
    Date Modify : 27 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 63 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมบิดาคุณครูวรัญญา เงินแจ้ง ครูโรงเรียนวัดวังมะด่าน :
    Date Modify : 24 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 99 ] คน
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ‏ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 :
    Date Modify : 17 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 133 ] คน
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื่้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 :
    Date Modify : 16 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 149 ] คน
โรงเรียนวัดวังมะด่าน ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน :
    Date Modify : 14 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 141 ] คน

 
 
         
asd : ada
    Date Modify : 31 ส.ค. 58   ผู้อ่าน [ 28 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์