+++ขอให้ทุกโรงเรียนรับใบแจ้งยอดเงิน สมาชิก กบข. ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2559 เป็นต้นไป+++

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
รับสมัครสอบครูผู้ช่วยเหตุพิเศษ
ิรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 408 Today
»   เมื่อวานนี้ 1630 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 9290 Week
»   เดือนนี้ 17026 Month
»   ปีนี้ 17026 Year
»   รวมทั้งหมด 17026 Total
Record: 1870 (09.02.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 ระดับชาติ สพป.                         ระดับชาติ สพม.

 
 
 
เตรียมความพร้อมการประชุมสภากาแฟ
เตรียมความพร้อมการประชุมสภากาแฟ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการประชุมสภากาแฟ ส่วนราชการสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 12 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 49 ] คน
รับนโยบาย
รับนโยบาย
บุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง กำหนดให้ทุกวันพฤหัสบดีข้าราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลกแต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมสืบสานและสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 12 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 76 ] คน
ร่วมงานการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ร่วมงานการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อความเป็นธรรมในสังคม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
วันที่ 11 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 47 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเป็นกิจกรรมหนึ่งของ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริต ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 08 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 134 ] คน
ร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวฟ้าขาว
ร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวฟ้าขาว
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวฟ้าขาว ของโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายอมร อ่อนศรี ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา และคณะผู้บริหาร ข้าราชครูในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ให้การต้อนรับ
วันที่ 08 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 127 ] คน
 
11 ก.พ. 59
122
08 ก.พ. 59
690
08 ก.พ. 59
203
08 ก.พ. 59
299
02 ก.พ. 59
533
27 ม.ค. 59
324
25 ม.ค. 59
361
13 ม.ค. 59
611
07 ม.ค. 59
684
07 ม.ค. 59
610
28 ธ.ค. 58
1843
21 ธ.ค. 58
836
30 พ.ย. 58
1102
29 พ.ย. 58
3198
24 พ.ย. 58
845
         
โรงเรียนวัดวังมะด่าน จัดกิจกรรมเปิดรั้วเยี่ย  
[ ผู้อ่าน 1 คน]
 วันที่  13 ก.พ. 59
โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า จัดประชุมผู้ปกครองน  
[ ผู้อ่าน 0 คน]
 วันที่  13 ก.พ. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หน่วยเรียนรู้ 38 เรื  
[ ผู้อ่าน 28 คน]
 วันที่  13 ก.พ. 59
โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง รับการประเมิน คุณภาพกา
[ ผู้อ่าน 18 คน]
 วันที่  12 ก.พ. 59
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ‏ รับการประเมินส
[ ผู้อ่าน 17 คน]
 วันที่  12 ก.พ. 59
โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง‏ ผู้ใหญ่ใจดีเล
[ ผู้อ่าน 31 คน]
 วันที่  12 ก.พ. 59
โรงเรียนบ้านนาจาน รับการอบรม คุณธรรม จริยธรร
[ ผู้อ่าน 13 คน]
 วันที่  12 ก.พ. 59
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ฯ จัดประชุมผู้
[ ผู้อ่าน 30 คน]
 วันที่  12 ก.พ. 59
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง รับการประเมิน จากคณะ
[ ผู้อ่าน 30 คน ] 
วันที่  12 ก.พ. 59
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ รับการนิเทศ ติดตามแ
[ ผู้อ่าน 27 คน ] 
วันที่  12 ก.พ. 59
โรงเรียนบ้านเนินมะคึด รับการนิเทศ ติดตามและป
[ ผู้อ่าน 45 คน ] 
วันที่  12 ก.พ. 59
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายล
[ ผู้อ่าน 33 คน ] 
วันที่  12 ก.พ. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา รับการนิเทศ ติดตามและป
[ ผู้อ่าน 90 คน ] 
วันที่  11 ก.พ. 59
โรงเรียนบ้านหลังเขา รับการนิเทศ ติดตามและประ
[ ผู้อ่าน 32 คน ] 
วันที่  11 ก.พ. 59
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ได้จัดทำโครงการทัศนศึก
[ ผู้อ่าน 29 คน ] 
วันที่  11 ก.พ. 59
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม จัดติว o - net ประจำป
[ ผู้อ่าน 26 คน ] 
วันที่  11 ก.พ. 59
 
 
 
         
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน‏ :  
    Date Modify : 10 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 144 ] คน
ประกาศโรงเรียนวัดนาขุม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน :
    Date Modify : 02 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 266 ] คน
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน :
    Date Modify : 01 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 322 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ เรื่อง ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว :
    Date Modify : 01 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 126 ] คน
โรงเรียนวัดหางไหล ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) :
    Date Modify : 01 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ประกาศโรงเรียนวัดหางไหล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน(ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) :
    Date Modify : 01 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 95 ] คน
ประกาศโรงเรียนวัดหางไหล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) :
    Date Modify : 29 ม.ค. 59   ผู้อ่าน [ 132 ] คน
ขอเขิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม นายลอย พูลศรี บิดา นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ :
    Date Modify : 28 ม.ค. 59   ผู้อ่าน [ 113 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์