ด่วนที่สุด  ให้โรงเรียนในสังกัดฯ รายงานการรับหนังสือเรียน 2559 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 พ.ค. 2559

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 13 Online
»   วันนี้ 565 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 565 Week
»   เดือนนี้ 565 Month
»   ปีนี้ 565 Year
»   รวมทั้งหมด 565 Total
Record: 565 (24.05.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 
 
 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาฟองแดง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาฟองแดง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาฟองแดง อ.นครไทย ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยมี นายไพรบูรณ์ บุญอาจ และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
วันที่ 23 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 78 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาขุมคัน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาขุมคัน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาขุมคัน อ.นครไทย ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยมี นายไพรบูรณ์ บุญอาจ และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
วันที่ 23 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 47 ] คน
เยี่ยมโรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ
เยี่ยมโรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ อ.นครไทย ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยมี ด.ต.ธนชัย มะธิปิไขย ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.อาทรอุทิศ และคณะครูให้การต้อนรับ
วันที่ 23 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 45 ] คน
ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ท้องที่บ้านแก่งไฮ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานการปลูกป่าในครั้งนี้
วันที่ 23 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 32 ] คน
เพิ่มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
เพิ่มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้กับข้าราชการครูในสังกัด อ.นครไทย และอ.ชาติตระการ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 22 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 106 ] คน
 
20 พ.ค. 59
289
19 พ.ค. 59
781
16 พ.ค. 59
577
13 พ.ค. 59
706
13 พ.ค. 59
127
11 พ.ค. 59
559
10 พ.ค. 59
1087
11 เม.ย. 59
595
11 เม.ย. 59
776
09 เม.ย. 59
355
08 เม.ย. 59
313
01 เม.ย. 59
1053
31 มี.ค. 59
558
30 มี.ค. 59
734
28 มี.ค. 59
628
         
โรงเรียนวัดสนามไชย จัดกิจกรรมเลือกประธานนักเ  
[ ผู้อ่าน 8 คน]
 วันที่  24 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง จัดกิจกรรมวันวิสาขบูช  
[ ผู้อ่าน 8 คน]
 วันที่  24 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง จัดกิจกรรมประชาธิปไตย  
[ ผู้อ่าน 11 คน]
 วันที่  24 พ.ค. 59
โรงเรียนประชาสามัคคี ต้อนรับผู้ใหญ่ใจดีเลี้ย  
[ ผู้อ่าน 10 คน]
 วันที่  24 พ.ค. 59
โรงเรียนประชาสามัคคี ร่วมประชุมประจำปี สำนัก  
[ ผู้อ่าน 14 คน]
 วันที่  24 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดหอกลอง ร่วมประชุมประจำปี ๒๕๕๙  
[ ผู้อ่าน 10 คน]
 วันที่  24 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดหอกลอง ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก  
[ ผู้อ่าน 13 คน]
 วันที่  24 พ.ค. 59
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกค  
[ ผู้อ่าน 13 คน]
 วันที่  24 พ.ค. 59
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา จัดประชุมคณะกรรมการสถา  
[ ผู้อ่าน 13 คน ] 
วันที่  24 พ.ค. 59
โรงเรียนบ้านชาติตระการ จัดประชุมผู้ปกครองนัก  
[ ผู้อ่าน 15 คน ] 
วันที่  24 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดเขาน้อย จัดประชุมผู้ปกครองประจำปี  
[ ผู้อ่าน 14 คน ] 
วันที่  24 พ.ค. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต้อนรับ คณะใต้ทางด่วนส  
[ ผู้อ่าน 37 คน ] 
วันที่  24 พ.ค. 59
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮเข้าร่วมกิจกรรมวัน
[ ผู้อ่าน 16 คน ] 
วันที่  23 พ.ค. 59
ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้า
[ ผู้อ่าน 13 คน ] 
วันที่  23 พ.ค. 59
โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมโครงกา
[ ผู้อ่าน 35 คน ] 
วันที่  23 พ.ค. 59
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา คณะครูและนักเรียนร่วมก
[ ผู้อ่าน 30 คน ] 
วันที่  23 พ.ค. 59
 
 
 
         
โรงเรียนบ้านนาตอนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) :
    Date Modify : 13 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 155 ] คน
โรงเรียนบ้านนาตอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) :
    Date Modify : 13 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 83 ] คน
โรงเรียนบ้านนาตอนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) :
    Date Modify : 06 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 173 ] คน
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่มีอายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.60 ปีขึ้นไป :
    Date Modify : 07 เม.ย. 59   ผู้อ่าน [ 665 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมนายสินชัย ชาบาง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สปพ.พล.3 :
    Date Modify : 23 มี.ค. 59   ผู้อ่าน [ 548 ] คน
สมาคมโรงเรียนขนาดเล็กขอเชิญร่วมงานมหกรรมทางวิชาการประจำปี 2559 :
    Date Modify : 18 มี.ค. 59   ผู้อ่าน [ 470 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมบิดาของนายไพสันติ์ จันทร์สุริย์ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ :
    Date Modify : 06 มี.ค. 59   ผู้อ่าน [ 537 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป :
    Date Modify : 15 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 872 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์