+++โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่องการประชุมกรรมการสถานศึกษา ไม่มีรูปค่ะ+++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 4912 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4913 Week
»   เดือนนี้ 6599 Month
»   ปีนี้ 6599 Year
»   รวมทั้งหมด 6599 Total
Record: 4912 (22.12.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

 

 
 
 
ร่วมงานปีใหม่ม้ง
ร่วมงานปีใหม่ม้ง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานปีใหม่ม้ง พ.ศ.2558 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
วันที่ 21 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 81 ] คน
ร่วมรับธง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมรับธง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมรับธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
วันที่ 21 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 104 ] คน
ร่วมแสดงความยินดี
ร่วมแสดงความยินดี
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเอกศักดิ์ ทองรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ได้รับคำสั่งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผอ.โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทย
วันที่ 21 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 82 ] คน
ร่วมจัดรายการ
ร่วมจัดรายการ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมจัดรายการโดยให้สัมภาษณ์ความเป็นมาของจัดกายกรรมการกุศล ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 15 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 117 ] คน
อบรมทักษะการวิเคราะห์ข้อสอบO-net
อบรมทักษะการวิเคราะห์ข้อสอบO-net
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมทักษะการทำข้อสอบ o-net ให้กับนักเรียนเครือข่ายอำเภอโรงเรียนวัดโบสถ์ 2 และ 3 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 15 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 75 ] คน
 
28 พ.ย. 57
548
26 พ.ย. 57
455
26 พ.ย. 57
745
20 พ.ย. 57
418
20 พ.ย. 57
687
20 พ.ย. 57
478
19 พ.ย. 57
569
17 พ.ย. 57
637
14 พ.ย. 57
1497
14 พ.ย. 57
540
14 พ.ย. 57
536
12 พ.ย. 57
451
10 พ.ย. 57
503
07 พ.ย. 57
650
06 พ.ย. 57
623
         
โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา เป็นตัวแทนเข้าร่วม
[ ผู้อ่าน 21 คน]
 วันที่  22 ธ.ค. 57
โรงเรียนวัดวังวน ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิ
[ ผู้อ่าน 53 คน]
 วันที่  22 ธ.ค. 57
โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา เข้าร่วมการประกว
[ ผู้อ่าน 15 คน]
 วันที่  22 ธ.ค. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ใช้สิทธิ์ใช้เสียงบริห
[ ผู้อ่าน 16 คน]
 วันที่  22 ธ.ค. 57
โรงเรียนวัดโบสถ์นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
[ ผู้อ่าน 28 คน]
 วันที่  21 ธ.ค. 57
นายกสมาคมวัดโบสถ์ เข้าร่วมประชุมแนวทางการประ
[ ผู้อ่าน 55 คน]
 วันที่  21 ธ.ค. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชาเข้าร่วมประชุมแนวทางการ
[ ผู้อ่าน 44 คน]
 วันที่  21 ธ.ค. 57
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง จัดกิจกรรมMerry Chris
[ ผู้อ่าน 60 คน]
 วันที่  21 ธ.ค. 57
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด ร่วมแข่งขันงานศิลปหั
[ ผู้อ่าน 30 คน ] 
วันที่  21 ธ.ค. 57
โรงเรียนประชาสามัคคี ซ้อมดุริยางค์เตรียมความ
[ ผู้อ่าน 47 คน ] 
วันที่  20 ธ.ค. 57
โรงเรียนวัดหินลาด เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศ
[ ผู้อ่าน 39 คน ] 
วันที่  20 ธ.ค. 57
โรงเรียนบ้านหลังเขา ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่
[ ผู้อ่าน 71 คน ] 
วันที่  20 ธ.ค. 57
โรงเรียนบ้านหลังเขาต้อนรับกลุ่มกัลยาณมิตร 54
[ ผู้อ่าน 33 คน ] 
วันที่  20 ธ.ค. 57
โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง มอบของที่ระลึกเนื่อ
[ ผู้อ่าน 30 คน ] 
วันที่  20 ธ.ค. 57
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยร่วมแข่งขันก
[ ผู้อ่าน 23 คน ] 
วันที่  20 ธ.ค. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เรียนรู้หน่วยเรียนรู้
[ ผู้อ่าน 48 คน ] 
วันที่  19 ธ.ค. 57
 
 
 
         
โรงเรียนราษฎร์สามัคคีประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ :  
    Date Modify : 20 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 31 ] คน
โรงเรียนบ้านพร้าวประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ :  
    Date Modify : 20 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 33 ] คน
โรงเรียนบ้านป่าซ่านประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ :
    Date Modify : 18 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 56 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมสามีของศุลีพร พิพิธภักดี (จุก) นวก.การเงินและบัญชี สพป.พล.3 :
    Date Modify : 09 ธ.ค. 57   ผู้อ่าน [ 61 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมบิดา คุณครูสง่า อยู่นุ้ย ครูโรงเรียนวัดหางไหล :
    Date Modify : 23 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 40 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมมารดาคุณครูสุขเรต หุ่นฉัตร์ ครูโรงเรียนวัดคลองช้าง :
    Date Modify : 17 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 39 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม มารดา ผอ.ชัยชาญ น้อยนัน ผอ.โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ :
    Date Modify : 07 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 41 ] คน
โรงเรียนบ้านห้วยปลาไหลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
    Date Modify : 29 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 45 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์