*** แจ้งประชาสัมพันธ์    เหรียญพระพุทธชินราชรุ่น กู้แผ่นดิน" ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษก เรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนมารับได้ที่กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  *** +++ วันที่ 27 ก.ค.59 เวลา 09.00 - 12.00 น. อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงประชามติ ต.หินลาด  ต.คันโช้ง เปลี่ยนสถานที่อบรมเป็นหอประชุม อบต.คันโช้ง+++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 19 Online
»   วันนี้ 25 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 25 Week
»   เดือนนี้ 25 Month
»   ปีนี้ 25 Year
»   รวมทั้งหมด 25 Total
Record: 25 (26.07.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

:: ดาวน์โหลดไฟล์"๖ สัปดาห์ประชามติ" :: คลิกที่นี่


 
 
 
ประชุมตลาดนัดวิชาการ
ประชุมตลาดนัดวิชาการ  
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมตลาดนัดวิชาการ สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสู่การพัฒนาเด็กไทย ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
วันที่ 26 ก.ค. 59   ผู้อ่าน [ 55 ] คน
ค่ายคุณธรรมนักเรียน
ค่ายคุณธรรมนักเรียน  
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ประจำปี 2559 เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 9 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ วัดป่าคาย ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
วันที่ 26 ก.ค. 59   ผู้อ่าน [ 43 ] คน
บรรจุครูผู้ช่วย
บรรจุครูผู้ช่วย
สพป.พิษณุโลก เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 25 ก.ค. 59   ผู้อ่าน [ 211 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเป็นกิจกรรมหนึ่งของ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริต ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
วันที่ 25 ก.ค. 59   ผู้อ่าน [ 29 ] คน
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระบางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
วันที่ 22 ก.ค. 59   ผู้อ่าน [ 130 ] คน
 
21 ก.ค. 59
250
11 ก.ค. 59
486
11 ก.ค. 59
300
07 ก.ค. 59
1108
06 ก.ค. 59
706
28 มิ.ย. 59
1462
28 มิ.ย. 59
381
26 มิ.ย. 59
2882
24 มิ.ย. 59
936
23 มิ.ย. 59
788
21 มิ.ย. 59
2567
21 มิ.ย. 59
475
20 มิ.ย. 59
654
17 มิ.ย. 59
606
17 มิ.ย. 59
1661
         
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เข้าร่วมประชุมเป็นคณะ  
[ ผู้อ่าน 33 คน]
 วันที่  26 ก.ค. 59
โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) นำลูก  
[ ผู้อ่าน 6 คน]
 วันที่  26 ก.ค. 59
โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) เข้าร่  
[ ผู้อ่าน 9 คน]
 วันที่  26 ก.ค. 59
โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี จัดกิจกรรมถวายเท  
[ ผู้อ่าน 8 คน]
 วันที่  26 ก.ค. 59
โรงเรียนวัดวังวน จัดกิจกรรมวันพระโรงเรียน  
[ ผู้อ่าน 7 คน]
 วันที่  26 ก.ค. 59
โรงเรียนบ้านเนินมะคึด จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนั  
[ ผู้อ่าน 19 คน]
 วันที่  26 ก.ค. 59
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 9 เข้าค่ายคุณธร  
[ ผู้อ่าน 12 คน]
 วันที่  26 ก.ค. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จัดปรับปรุงประปาในโรงเ
[ ผู้อ่าน 25 คน]
 วันที่  25 ก.ค. 59
โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) จัดกิจ
[ ผู้อ่าน 21 คน ] 
วันที่  25 ก.ค. 59
โรงเรียนวัดวังวน เข้ารวมกิจกรรมลูกเสือด้านภั
[ ผู้อ่าน 33 คน ] 
วันที่  25 ก.ค. 59
โรงเรียนวัดหินลาด เข้าร่วมมหกรรมวิชาการสู่งา
[ ผู้อ่าน 31 คน ] 
วันที่  25 ก.ค. 59
โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) เข้าร่วมกิจ
[ ผู้อ่าน 33 คน ] 
วันที่  25 ก.ค. 59
โรงเรียนวัดหินลาด นักเรียนเข้าร่วมปลูกงิ้วดอ
[ ผู้อ่าน 22 คน ] 
วันที่  24 ก.ค. 59
โรงเรียนวัดวังงิ้วงามจัดกิจกรรมสาธิตการลงประ
[ ผู้อ่าน 27 คน ] 
วันที่  23 ก.ค. 59
โรงเรียนวัดวังงิ้วงามจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพ
[ ผู้อ่าน 36 คน ] 
วันที่  23 ก.ค. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หน่วยเรียนรู้ 10 เรื
[ ผู้อ่าน 73 คน ] 
วันที่  22 ก.ค. 59
 
 
 
         
โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่่วคราว วิชาเอกวิทยาศาสตร์ :
    Date Modify : 13 ก.ค. 59   ผู้อ่าน [ 134 ] คน
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) เปิดรับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น :
    Date Modify : 06 ก.ค. 59   ผู้อ่าน [ 170 ] คน
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นอัตราตามโครงการคืนครูให้กับนักเรียน (เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง :
    Date Modify : 14 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 234 ] คน
โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอนคัดเลือกเป็นอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง) :
    Date Modify : 12 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 202 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน(ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) :
    Date Modify : 10 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 238 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน :
    Date Modify : 10 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 246 ] คน
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา :
    Date Modify : 06 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 471 ] คน
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 1 อัตรา :
    Date Modify : 06 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 264 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์