ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 1 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 1 Year
»   รวมทั้งหมด 1 Total
Record: 1 (30.06.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

             

 
 
 
ศึกษาดูงานระบบควบคุมภายใน
ศึกษาดูงานระบบควบคุมภายใน
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ นำคณะสพป.พิษณุโลก เขต 3 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 โดยมี นายสุรวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1
วันที่ 29 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 27 ] คน
ศึกษาดูงานด้านคำรับรอง
ศึกษาดูงานด้านคำรับรอง
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ นำคณะสพป.พิษณุโลก เขต 3 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับคำรับรอง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โดยมี นายชาลี รุจนยุทธ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2
วันที่ 29 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 20 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางช้อย ไทยวรรณศรี มารดาของนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 26 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 173 ] คน
พัฒนาครูคณิตศาสตร์
พัฒนาครูคณิตศาสตร์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนสู่ความพร้อมรับการประเมินนานาชาติ (PISA) รุ่นที่ 1 การรู้เรื่องการอ่านและการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 25 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 248 ] คน
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หนึ่งใจให้ธรรมะ
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หนึ่งใจให้ธรรมะ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หนึ่งใจให้ธรรมะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย และโรงเรียนหนองนากวางอั้น อ.บางระกำ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ วัดสุดสวาสดิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 141 ] คน
 
26 มิ.ย. 58
405
23 มิ.ย. 58
367
22 มิ.ย. 58
522
16 มิ.ย. 58
849
15 มิ.ย. 58
663
13 มิ.ย. 58
422
12 มิ.ย. 58
754
12 มิ.ย. 58
345
11 มิ.ย. 58
1189
11 มิ.ย. 58
161
05 มิ.ย. 58
225
02 มิ.ย. 58
827
30 พ.ค. 58
430
28 พ.ค. 58
503
25 พ.ค. 58
694
         
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จัดกิจกรรม “ วันสุน
[ ผู้อ่าน 17 คน]
 วันที่  29 มิ.ย. 58
โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อ​ย จัดกิจกรรมส่งเส
[ ผู้อ่าน 7 คน]
 วันที่  29 มิ.ย. 58
โรงเรียนวัดวังไม้แก่น จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนั
[ ผู้อ่าน 10 คน]
 วันที่  29 มิ.ย. 58
โรงเรียนบ้านหนองห้าง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
[ ผู้อ่าน 10 คน]
 วันที่  29 มิ.ย. 58
โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา จัดกิจกรรมเดินรณ
[ ผู้อ่าน 6 คน]
 วันที่  29 มิ.ย. 58
โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภ
[ ผู้อ่าน 12 คน]
 วันที่  29 มิ.ย. 58
โรงเรียนชุมชน17บ้านนาตาดี จัดกิจกรรมเดินรณรง
[ ผู้อ่าน 8 คน]
 วันที่  29 มิ.ย. 58
โรงเรียนบ้านแก่งคันนา รณรงค์ต้านยาเสพติดR
[ ผู้อ่าน 14 คน]
 วันที่  29 มิ.ย. 58
โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) จัดกิ
[ ผู้อ่าน 15 คน ] 
วันที่  29 มิ.ย. 58
โรงเรียนวัดบ้านน้อย จัดกิจกรรมสุนทรภู่&ต้านภ
[ ผู้อ่าน 19 คน ] 
วันที่  29 มิ.ย. 58
โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว ยินดีต้อนร
[ ผู้อ่าน 22 คน ] 
วันที่  29 มิ.ย. 58
โรงเรียนบ้านแยง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
[ ผู้อ่าน 19 คน ] 
วันที่  29 มิ.ย. 58
โรงเรียนวัดน้ำคบ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพต
[ ผู้อ่าน 15 คน ] 
วันที่  29 มิ.ย. 58
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่
[ ผู้อ่าน 26 คน ] 
วันที่  29 มิ.ย. 58
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
[ ผู้อ่าน 41 คน ] 
วันที่  29 มิ.ย. 58
โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว จัดประชุมผ
[ ผู้อ่าน 12 คน ] 
วันที่  29 มิ.ย. 58
 
 
 
         
โรงเรียนบ้านน้ำจวง ประกาศผลผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งพนักงานราชการ :
    Date Modify : 25 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 223 ] คน
โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ :
    Date Modify : 24 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 110 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม มารดา ท่านผอ.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 :
    Date Modify : 23 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 142 ] คน
โรงเรียนบ้านมะต้องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน :
    Date Modify : 21 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 290 ] คน
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านน้ำจวง‏ :
    Date Modify : 17 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 318 ] คน
โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิจ่าสิบเอกทวี - พิมพ์ บูรณเขตต์ :
    Date Modify : 08 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 309 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านป่าแดง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ ที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี :
    Date Modify : 05 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 255 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาฯ :
    Date Modify : 05 มิ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 337 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์