***  วันที่ 30 ม.ค. 58 - 3 ก.พ. 58 จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.  และในวันที่ 4 ก.พ. 2558 งดจ่าย one stop service ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 40 Online
»   วันนี้ 1162 Today
»   เมื่อวานนี้ 2069 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1162 Week
»   เดือนนี้ 3231 Month
»   ปีนี้ 16568 Year
»   รวมทั้งหมด 16568 Total
Record: 4644 (29.01.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
  
 
 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ เครือข่ายพรหมพิราม ๗ , ๘
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ เครือข่ายพรหมพิราม ๗ , ๘
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
วันที่ 01 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 14 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ พรหมพิราม
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ พรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม โรงเรียนผดุงวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
วันที่ 01 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 16 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
วันที่ 01 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 13 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดท้องโพลง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดท้องโพลง
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดท้องโพลง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
วันที่ 01 ก.พ. 58   ผู้อ่าน [ 12 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net นครไทย
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net นครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว โรงเรียนนครไทยวิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ และโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
วันที่ 31 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 45 ] คน
 
30 ม.ค. 58
691
28 ม.ค. 58
186
22 ม.ค. 58
804
21 ม.ค. 58
485
19 ม.ค. 58
840
12 ม.ค. 58
298
09 ม.ค. 58
216
05 ม.ค. 58
1275
31 ธ.ค. 57
697
25 ธ.ค. 57
849
23 ธ.ค. 57
587
28 พ.ย. 57
767
26 พ.ย. 57
638
26 พ.ย. 57
1052
20 พ.ย. 57
606
         
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ใจดี * มอบทุนการศึกษา*  
[ ผู้อ่าน 1 คน]
 วันที่  02 ก.พ. 58
โรงเรียนวัดโบส์ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมO-net
[ ผู้อ่าน 17 คน]
 วันที่  01 ก.พ. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เรียนรู้หน่วยเรียนรู้
[ ผู้อ่าน 29 คน]
 วันที่  01 ก.พ. 58
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ เป็นสนามสอบ o-net ของ
[ ผู้อ่าน 13 คน]
 วันที่  31 ม.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา การเชื่อมต่อการศึกษา
[ ผู้อ่าน 42 คน]
 วันที่  31 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน รับมอบบ้านนักเรียน
[ ผู้อ่าน 25 คน]
 วันที่  30 ม.ค. 58
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ จัดกิจกรรมร่วมทำบุญ
[ ผู้อ่าน 35 คน]
 วันที่  30 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ นำนักเรียนไปถอนฟัน
[ ผู้อ่าน 31 คน]
 วันที่  30 ม.ค. 58
ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ (PEER Center) โรงเรียนบ
[ ผู้อ่าน 113 คน ] 
วันที่  29 ม.ค. 58
โรงเรียนวัดหนองมะคัง จัดงาน "คืนสู่เหย้า ศิษ
[ ผู้อ่าน 155 คน ] 
วันที่  28 ม.ค. 58
โรงเรียนวัดบ้านน้อย ได้รับความอนุเคราะห์จากก
[ ผู้อ่าน 51 คน ] 
วันที่  28 ม.ค. 58
โรงเรียนวัดบ้านน้อย โค้งสุดท้ายของการติว O-N
[ ผู้อ่าน 51 คน ] 
วันที่  28 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองหิน จัดกิจกรรมค่ายยกระดับผลส
[ ผู้อ่าน 62 คน ] 
วันที่  27 ม.ค. 58
โรงเรียนวัดคลองตาลฯ ปรับปรุงพื้นอาคารเรียนแล
[ ผู้อ่าน 53 คน ] 
วันที่  27 ม.ค. 58
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จัดค่ายวิชา
[ ผู้อ่าน 54 คน ] 
วันที่  27 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) จัดพิธีสวนสน
[ ผู้อ่าน 54 คน ] 
วันที่  27 ม.ค. 58
 
 
 
         
โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ยประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราชา :  
    Date Modify : 31 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 14 ] คน
โรงเรียนประชาสามัคคีประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน อาคารประกอบ :  
    Date Modify : 30 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 34 ] คน
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) :  
    Date Modify : 30 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 14 ] คน
ประกาศโรงเรียนวัดหางไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) :  
    Date Modify : 30 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 13 ] คน
โรงเรียนราษฎร์บำรุงประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน อาคารประกอบ :
    Date Modify : 29 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 30 ] คน
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเรียน :
    Date Modify : 29 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 33 ] คน
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ :
    Date Modify : 29 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 20 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านแยง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) แก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศลงวันที่ 27 มกราคม 2558‏ :
    Date Modify : 28 ม.ค. 58   ผู้อ่าน [ 35 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์