***  งดจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร (one stop service) ในวันจันทร์และวันอังคารที่ 1 - 2 ธันวาคม 2557  ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 54 Online
»   วันนี้ 1853 Today
»   เมื่อวานนี้ 5032 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 13138 Week
»   เดือนนี้ 13138 Month
»   ปีนี้ 13138 Year
»   รวมทั้งหมด 13138 Total
Record: 6121 (26.11.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

 

 
 
 
ประเมินวิทยฐานะ
ประเมินวิทยฐานะ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประเมินวทยฐานะของผอ.วารเดช ป้องคุ้ม ผอ.โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา อ.นครไทย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 27 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 27 ] คน
รับทราบนโยบายการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
รับทราบนโยบายการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
นางชามาภัทร ไข่แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 และคณะ รับฟังนโยบายในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
วันที่ 27 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 46 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำตาก
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำตาก
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำตาก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน และเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 27 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 49 ] คน
ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายโรงเรียนนครไทย 2 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 27 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 33 ] คน
ตรวจเยี่ยม รร.บ้านขวดน้ำมัน
ตรวจเยี่ยม รร.บ้านขวดน้ำมัน
ท่านสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ มาตรวจเยี่ยม รร.บ้านขวดน้ำมัน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมาก
วันที่ 27 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 98 ] คน
 
26 พ.ย. 57
235
26 พ.ย. 57
321
20 พ.ย. 57
252
20 พ.ย. 57
537
20 พ.ย. 57
372
20 พ.ย. 57
348
19 พ.ย. 57
459
17 พ.ย. 57
470
14 พ.ย. 57
1217
14 พ.ย. 57
429
14 พ.ย. 57
431
12 พ.ย. 57
359
10 พ.ย. 57
421
07 พ.ย. 57
545
06 พ.ย. 57
499
         
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทย
[ ผู้อ่าน 27 คน]
 วันที่  27 พ.ย. 57
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2 จัดประชุมคณ
[ ผู้อ่าน 27 คน]
 วันที่  27 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านถ้ำพริก คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมก
[ ผู้อ่าน 20 คน]
 วันที่  27 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว จัดกิจกรรม
[ ผู้อ่าน 24 คน]
 วันที่  27 พ.ย. 57
โรงเรียนวัดน้ำคบ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑ
[ ผู้อ่าน 16 คน]
 วันที่  27 พ.ย. 57
โรงเรียนวัดเสนาสน์ จัดพิธีวางพวงมาลาแ
[ ผู้อ่าน 32 คน]
 วันที่  27 พ.ย. 57
โรงเรียนผดุงวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - ก
[ ผู้อ่าน 50 คน]
 วันที่  27 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการโรงเ
[ ผู้อ่าน 43 คน]
 วันที่  27 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านป่าซ่าน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขั
[ ผู้อ่าน 39 คน ] 
วันที่  26 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านนาแฝก นำนักเรียนไปรับทุนการศึกษา
[ ผู้อ่าน 26 คน ] 
วันที่  26 พ.ย. 57
โรงเรียนวัดโบสถ์ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราช
[ ผู้อ่าน 41 คน ] 
วันที่  26 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียร
[ ผู้อ่าน 51 คน ] 
วันที่  26 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านนาแฝก รับมอบชุดกีฬาจากผอ.รังสรรค์
[ ผู้อ่าน 27 คน ] 
วันที่  26 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทย
[ ผู้อ่าน 38 คน ] 
วันที่  26 พ.ย. 57
โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) นักเรี
[ ผู้อ่าน 41 คน ] 
วันที่  25 พ.ย. 57
โรงเรียนวัดวังวน จัดทำโครงเหล็กรอบสนามฟุตซอล
[ ผู้อ่าน 49 คน ] 
วันที่  25 พ.ย. 57
 
 
 
         
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมบิดา คุณครูสง่า อยู่นุ้ย ครูโรงเรียนวัดหางไหล :
    Date Modify : 23 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 71 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมมารดาคุณครูสุขเรต หุ่นฉัตร์ ครูโรงเรียนวัดคลองช้าง :
    Date Modify : 17 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 111 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม มารดา ผอ.ชัยชาญ น้อยนัน ผอ.โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ :
    Date Modify : 07 พ.ย. 57   ผู้อ่าน [ 68 ] คน
โรงเรียนบ้านห้วยปลาไหลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
    Date Modify : 29 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 65 ] คน
โรงเรียนบ้านบึงวิทยาประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก‏ :
    Date Modify : 29 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 93 ] คน
โรงเรียนห้วยปลาไหล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสอบ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ :
    Date Modify : 27 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 54 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาผอ.ยวน กองจิว ผอ.โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล :
    Date Modify : 19 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 65 ] คน
โรงเรียนห้วยปลาไหลรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ :
    Date Modify : 15 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 61 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์