*** ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูอย่างน้อย ร.ร.ละ 2 คน ร่วมซ้อมปั่นเพื่อพ่อ(Bike for Dad) เพื่อรวมใจและจงรักภักดี ในวันอังคารที่ 1 ธ.ค. 58  พร้อมกันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เวลา 08.00 น. *** .ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 งดจ่าย one stop service ตั้งแต่วันที่ 8.30 น.-12.00 น. และเริ่มจ่ายเงิน เวลา 13.00 น.– 16.30 น จึงขออภัยในความไม่สะดวก +++

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 59 Online
»   วันนี้ 3209 Today
»   เมื่อวานนี้ 2033 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 3209 Week
»   เดือนนี้ 5399 Month
»   ปีนี้ 5399 Year
»   รวมทั้งหมด 5399 Total
Record: 3209 (30.11.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

 
 
 
สรุปผลการสอบ
สรุปผลการสอบ  
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการรวมคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ คณะกรรมการติดตามสถานการณ์ สพฐ. เป็นผู้สังเกตการณ์
วันที่ 30 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 34 ] คน
ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.  
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ดร.ชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 30 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 18 ] คน
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์  
สพป.พล.3 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย และห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 30 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 24 ] คน
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 30 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 25 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความาจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดย นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ คณะกรรมการจาก สพฐ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
วันที่ 28 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 104 ] คน
 
30 พ.ย. 58
264
29 พ.ย. 58
1454
24 พ.ย. 58
395
24 พ.ย. 58
334
19 พ.ย. 58
1562
19 พ.ย. 58
1099
13 พ.ย. 58
1098
11 พ.ย. 58
685
03 พ.ย. 58
1062
30 ต.ค. 58
622
27 ต.ค. 58
560
27 ต.ค. 58
468
26 ต.ค. 58
1358
26 ต.ค. 58
372
22 ต.ค. 58
535
         
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเ  
[ ผู้อ่าน 26 คน]
 วันที่  30 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง เจ้าภาพจัดการแข่งขัน  
[ ผู้อ่าน 6 คน]
 วันที่  30 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน ร่วมงานประเพณีลอยกระทง  
[ ผู้อ่าน 6 คน]
 วันที่  30 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน ทำพิธีถวายราชสดุดี  
[ ผู้อ่าน 9 คน]
 วันที่  30 พ.ย. 58
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ ดำเนินการทดสอบวัดควา  
[ ผู้อ่าน 5 คน]
 วันที่  30 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน พร้อมนักเรียนในเครือข่า  
[ ผู้อ่าน 12 คน]
 วันที่  30 พ.ย. 58
โรงเรียนห้วยปลาไหล จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  
[ ผู้อ่าน 8 คน]
 วันที่  30 พ.ย. 58
โรงเรียนห้วยปลาไหล จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  
[ ผู้อ่าน 7 คน]
 วันที่  30 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ผู้บริหาร คณะครูแ  
[ ผู้อ่าน 9 คน ] 
วันที่  30 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา  
[ ผู้อ่าน 23 คน ] 
วันที่  30 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านหนองห้างจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
[ ผู้อ่าน 24 คน ] 
วันที่  29 พ.ย. 58
โรงเรียนวัดวังไม้แก่นจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
[ ผู้อ่าน 13 คน ] 
วันที่  29 พ.ย. 58
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 6 จัดอบรมค่า
[ ผู้อ่าน 19 คน ] 
วันที่  29 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านเนินมะคึดจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เ
[ ผู้อ่าน 24 คน ] 
วันที่  28 พ.ย. 58
โรงเรียนวัดหอกลอง ร่วมติวเข้มสอบนักธรรมฯ
[ ผู้อ่าน 23 คน ] 
วันที่  28 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ คณะจิตอาสาพัฒนาชนบท
[ ผู้อ่าน 22 คน ] 
วันที่  28 พ.ย. 58
 
 
 
         
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๕๕-ก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :  
    Date Modify : 27 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 49 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม ร.ต.ไพรัตน์ ชมภูษา บิดาของ นางสาวจุฑารัตน์ ชุมภูษา เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พล.3 :
    Date Modify : 26 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 33 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม ร.ต.ไพรัตน์ ชมภูษา บิดาของ นางสาวจุฑารัตน์ ชุมภูษา เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พล.3 :
    Date Modify : 26 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 35 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านป่ารวก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือหครูอัตราจ้าง แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดเแคลนครูขั้นวิฤตทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาอังกฤษ :
    Date Modify : 19 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 39 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม บิดา นายเพียน พระโฉม ช่างไม้ระดับ 3 บุคลากรโรงเรียนวัดน้ำคบ :
    Date Modify : 19 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 37 ] คน
โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแควประกาศสอบราคาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อประกอบสำหรับโรงเรียนปกติค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม :
    Date Modify : 19 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 38 ] คน
โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน (ขาดแคลนขั้นวิกฤติ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์‏ :
    Date Modify : 18 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 40 ] คน
โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน (ขาดแคลนขั้นวิกฤติ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ :
    Date Modify : 16 พ.ย. 58   ผู้อ่าน [ 34 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์