ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 9 Online
»   วันนี้ 557 Today
»   เมื่อวานนี้ 2051 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 11509 Week
»   เดือนนี้ 12752 Month
»   ปีนี้ 12752 Year
»   รวมทั้งหมด 12752 Total
Record: 2277 (19.05.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

             

 

 
 
 
ประกาศผลการสอบรองผอ.และผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศผลการสอบรองผอ.และผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 (แก้ไขเพิ่มเติม)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการเปิดซองผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 (แก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 19 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 240 ] คน
ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่ ในวัน 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 19 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 62 ] คน
ประชุมขับเคลื่อนสหกรณ์ระดับจังหวัด
ประชุมขับเคลื่อนสหกรณ์ระดับจังหวัด
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นำโดย ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และคณะ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 15 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 139 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการปฐมนิเทศ และบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 19 อัตรา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 15 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 539 ] คน
ทำคู่มือประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ทำคู่มือประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมการจัดทำคู่มือประเมินคุณภาพสถานศึกษา เพื่อเป็นคู่มือให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2558
วันที่ 13 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 134 ] คน
 
19 พ.ค. 58
756
15 พ.ค. 58
373
12 พ.ค. 58
14398
02 พ.ค. 58
27241
28 เม.ย. 58
27414
27 เม.ย. 58
1011
24 เม.ย. 58
465
22 เม.ย. 58
839
20 เม.ย. 58
2453
11 เม.ย. 58
2529
09 เม.ย. 58
25995
09 เม.ย. 58
1080
01 เม.ย. 58
456
01 เม.ย. 58
827
27 มี.ค. 58
824
         
โรงเรียนวัดสนามไชย..จัดกิจกรรมรับนักเรียนตอน
[ ผู้อ่าน 13 คน]
 วันที่  22 พ.ค. 58
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ จัดประชุมผู้ปกครอง
[ ผู้อ่าน 11 คน]
 วันที่  22 พ.ค. 58
โรงเรียนวัดสนามไชย จัดกิจกรรม18/05/2558
[ ผู้อ่าน 10 คน]
 วันที่  22 พ.ค. 58
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ เข้าร่วมโครงการปลูก
[ ผู้อ่าน 12 คน]
 วันที่  22 พ.ค. 58
โรงเรียนวัดหินลาด รับการประเมินการ อ่าน-เขีย
[ ผู้อ่าน 16 คน]
 วันที่  22 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านถ้ำพริก จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอ
[ ผู้อ่าน 9 คน]
 วันที่  22 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านถ้ำพริก จัดเลี้ยงต้อนรับครูคนใหม
[ ผู้อ่าน 25 คน]
 วันที่  22 พ.ค. 58
โรงเรียนวัดวังวน รับการนิเทศ ติดตาม และประ
[ ผู้อ่าน 38 คน]
 วันที่  22 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านถ้ำพริก จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธา
[ ผู้อ่าน 10 คน ] 
วันที่  22 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านถ้ำพริก คณะครูอบรมพัฒนาการเรียน
[ ผู้อ่าน 10 คน ] 
วันที่  22 พ.ค. 58
โรงเรียนวัดวังไม้แก่น รับการนิเทศ ติดตาม และ
[ ผู้อ่าน 16 คน ] 
วันที่  22 พ.ค. 58
โรงเรียนวัดวังวน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธาน
[ ผู้อ่าน 45 คน ] 
วันที่  22 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองห้าง รับการนิเทศ ติดตาม และป
[ ผู้อ่าน 14 คน ] 
วันที่  22 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านแก่งคันนา เปิดบัญชีออมทรัพย์ให้น
[ ผู้อ่าน 15 คน ] 
วันที่  22 พ.ค. 58
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ รับการนิเทศติดตามอ่
[ ผู้อ่าน 15 คน ] 
วันที่  22 พ.ค. 58
โรงเรียนวัดวังวน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองปี
[ ผู้อ่าน 86 คน ] 
วันที่  22 พ.ค. 58
 
 
 
         
ประกาศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยาเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ :  
    Date Modify : 22 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 73 ] คน
ประกาศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัยหรืออนุบาล :  
    Date Modify : 22 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 50 ] คน
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษ :  
    Date Modify : 21 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 234 ] คน
การออกสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากในเด็กประถมศึกษาปีที่ ๖ (Cavity Free ) จังหวัดพิษณุโลก :  
    Date Modify : 21 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 36 ] คน
การสนับสนุนทุนเรียนฟรีเพื่อการศึกษาในหลักสูตรวิชาพนักงานโรงพยาบาล :  
    Date Modify : 21 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 29 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านนาจานรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน :  
    Date Modify : 20 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 303 ] คน
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ประกาศผุ้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร :  
    Date Modify : 20 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 20 ] คน
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันไหว้ครูของชมรมมังคละจังหวัดพิษณุโลก :
    Date Modify : 17 พ.ค. 58   ผู้อ่าน [ 47 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์