***โรงเรียนห้วยกอกพัฒนา สมัครการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ขออนุญาตไม่อนุมัติ เนื่องจาก Password มีภาษาไทยมาด้วย  สมัครใหม่นะค่ะ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 42 Online
»   วันนี้ 2190 Today
»   เมื่อวานนี้ 4345 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2190 Week
»   เดือนนี้ 19584 Month
»   ปีนี้ 19584 Year
»   รวมทั้งหมด 19584 Total
Record: 6723 (17.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

 
 
 
รับฟังการนำเสนอโครงการ
รับฟังการนำเสนอโครงการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามและรับฟังการนำเสนอโครงการ ในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 วันที่ 16 ตุลาคม 2557ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์รีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 16 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 166 ] คน
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พล.3 ประธานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์รีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 15 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 181 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายประเสริฐ รัตนพันธ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8 / 2557 ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 14 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 295 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
สร้างขวัญและกำลังใจโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก สถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2557
วันที่ 12 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 209 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา
สร้างขวัญและกำลังใจโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก สถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2557
วันที่ 12 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 191 ] คน
 
28 ก.ค. 57
1087
22 ก.ค. 57
427
18 มิ.ย. 57
882
17 มิ.ย. 57
662
13 มิ.ย. 57
1016
13 มิ.ย. 57
814
10 มิ.ย. 57
1725
03 มิ.ย. 57
855
02 มิ.ย. 57
708
30 พ.ค. 57
796
30 พ.ค. 57
957
30 พ.ค. 57
698
29 พ.ค. 57
464
21 พ.ค. 57
481
20 พ.ค. 57
626
         
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ จัดกิจกรรมโครงงานขนม  
[ ผู้อ่าน 4 คน]
 วันที่  20 ต.ค. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา รับอาหารเสริม (นมกล่อ
[ ผู้อ่าน 18 คน]
 วันที่  19 ต.ค. 57
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ ศึกษาดูงานโรงเรียน
[ ผู้อ่าน 17 คน]
 วันที่  19 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านนาเมือง ประชุมสัมมนาโรงเรียนแกนน
[ ผู้อ่าน 31 คน]
 วันที่  18 ต.ค. 57
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์จัดการแข่งขันกีฬาสีภ
[ ผู้อ่าน 29 คน]
 วันที่  18 ต.ค. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ปรึกษาหารือ “ จัดหาส
[ ผู้อ่าน 36 คน]
 วันที่  18 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ เข้าร่วมการแข่งขันศิลป
[ ผู้อ่าน 36 คน]
 วันที่  18 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านนาเมือง รับโล่ชนะเลิศยอดเยี่ยม ร
[ ผู้อ่าน 39 คน]
 วันที่  18 ต.ค. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ร่วมเป็นคณะกรรมการ“
[ ผู้อ่าน 48 คน ] 
วันที่  17 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ เข้าร่วมการแข่งขันศิล
[ ผู้อ่าน 43 คน ] 
วันที่  17 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านนาเมือง เตรียมความพร้อมการเรียนรู
[ ผู้อ่าน 61 คน ] 
วันที่  17 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านป่าแดง จัดกิจกรรม‏ประชุมผู้
[ ผู้อ่าน 77 คน ] 
วันที่  15 ต.ค. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เข้าร่วม“ แข่งขันศิลปห
[ ผู้อ่าน 61 คน ] 
วันที่  15 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านนาเมือง ได้รับโอกาสทางการศึกษา จา
[ ผู้อ่าน 84 คน ] 
วันที่  15 ต.ค. 57
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาฯ มอบเกียรติ
[ ผู้อ่าน 71 คน ] 
วันที่  14 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านนาตอน ต้อนรับกลุ่มเพื่อนนักศึกษา
[ ผู้อ่าน 81 คน ] 
วันที่  12 ต.ค. 57
 
 
 
         
ขอเรียนเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาผอ.ยวน กองจิว ผอ.โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล :  
    Date Modify : 19 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 36 ] คน
โรงเรียนห้วยปลาไหลรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ :
    Date Modify : 15 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 65 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์