***อบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ระหว่างวันที่ 30- 31 ต.ค.57 ณ ห้องประชุมลิลลี่ รัตนา แกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก(ข้างตึงแอมเวย์) ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมด่วน ครูประวัติศาสตร์ 1 คน ครูวิชาการ 1 คน***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 50 Online
»   วันนี้ 4949 Today
»   เมื่อวานนี้ 6023 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 19489 Week
»   เดือนนี้ 19489 Month
»   ปีนี้ 19489 Year
»   รวมทั้งหมด 19489 Total
Record: 6023 (23.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

 
 
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายทุย  กองจิว (เป็นกรณีพิเศษ)
พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายทุย กองจิว (เป็นกรณีพิเศษ)  
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายทุย กองจิว บิดาของท่านผู้อำนวยการยวน กองจิวโรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ สถานฌาปนกิจบ้านห้วนา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 52 ] คน
ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชอำเภอวัดโบสถ์
ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชอำเภอวัดโบสถ์
นายวิเชียร ปานอยู่ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ ตัวแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 23 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 76 ] คน
ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายจักริน เปลี่ยนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประกอบพิธี
วันที่ 23 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 96 ] คน
รับฟังการนำเสนอโครงการ
รับฟังการนำเสนอโครงการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามและรับฟังการนำเสนอโครงการ ในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 วันที่ 16 ตุลาคม 2557ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์รีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 16 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 224 ] คน
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พล.3 ประธานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์รีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 15 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 224 ] คน
 
24 ต.ค. 57
169
24 ต.ค. 57
138
24 ต.ค. 57
112
21 ต.ค. 57
421
21 ต.ค. 57
533
21 ต.ค. 57
668
21 ต.ค. 57
304
21 ต.ค. 57
393
23 ก.ย. 57
143
23 ก.ย. 57
205
23 ก.ย. 57
243
17 ก.ย. 57
512
16 ก.ย. 57
794
15 ก.ย. 57
290
10 ก.ย. 57
630
         
โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน เข้าร่วมวันปิยมหาร  
[ ผู้อ่าน 28 คน]
 วันที่  24 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ เข้าร่วมวันปิยมหา
[ ผู้อ่าน 47 คน]
 วันที่  23 ต.ค. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา “ จ่ายเงินผู้ปกครองนัก
[ ผู้อ่าน 49 คน]
 วันที่  22 ต.ค. 57
โรงเรียนวั​ดหินลาด เข้าร่วมแข่​ง
[ ผู้อ่าน 37 คน]
 วันที่  22 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านน้ำลอม เข้าร่วม “ งานแข่งขันศิลปห
[ ผู้อ่าน 70 คน]
 วันที่  21 ต.ค. 57
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ จัดกิจกรรมโครงงานขนม
[ ผู้อ่าน 46 คน]
 วันที่  20 ต.ค. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา รับอาหารเสริม (นมกล่อ
[ ผู้อ่าน 47 คน]
 วันที่  19 ต.ค. 57
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ ศึกษาดูงานโรงเรียน
[ ผู้อ่าน 58 คน]
 วันที่  19 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านนาเมือง ประชุมสัมมนาโรงเรียนแกนน
[ ผู้อ่าน 65 คน ] 
วันที่  18 ต.ค. 57
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์จัดการแข่งขันกีฬาสีภ
[ ผู้อ่าน 54 คน ] 
วันที่  18 ต.ค. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ปรึกษาหารือ “ จัดหาส
[ ผู้อ่าน 59 คน ] 
วันที่  18 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ เข้าร่วมการแข่งขันศิลป
[ ผู้อ่าน 85 คน ] 
วันที่  18 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านนาเมือง รับโล่ชนะเลิศยอดเยี่ยม ร
[ ผู้อ่าน 96 คน ] 
วันที่  18 ต.ค. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ร่วมเป็นคณะกรรมการ“
[ ผู้อ่าน 69 คน ] 
วันที่  17 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ เข้าร่วมการแข่งขันศิล
[ ผู้อ่าน 71 คน ] 
วันที่  17 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านนาเมือง เตรียมความพร้อมการเรียนรู
[ ผู้อ่าน 99 คน ] 
วันที่  17 ต.ค. 57
 
 
 
         
ขอเรียนเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาผอ.ยวน กองจิว ผอ.โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล :
    Date Modify : 19 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 123 ] คน
โรงเรียนห้วยปลาไหลรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ :
    Date Modify : 15 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 122 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์