โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้มารับ Tablet และที่จะนำ Tablet มาแจ้งเสีย ให้มาแจ้งได้ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม *** +++ ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มิ.ย.57 (ตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557) และหนังสือ สพป.พล.3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว1816 ลว.13 มิ.ย.57 +++  ***  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฺิตามหนังสือสพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 2133 ลว.4 ก.ค.57 ให้มารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 50 Online
»   วันนี้ 390 Today
»   เมื่อวานนี้ 293 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 683 Week
»   เดือนนี้ 683 Month
»   ปีนี้ 683 Year
»   รวมทั้งหมด 683 Total
Record: 390 (24.07.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 

     
 

 

 

 

 
 
 
แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
สพป.พล.3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.บุญส่ง ชูนาม ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดกิจกรรมแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม แควน้อย สพป.พล.3
วันที่ 23 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 81 ] คน
เตรียมความพร้อมการประกวดโครงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เตรียมความพร้อมการประกวดโครงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 โดย ศน.บุญส่ง ชูนาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกวดแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม แควน้อย สพป.พล.3
วันที่ 22 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 98 ] คน
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสู่ความเป็นมืออาชีพ
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสู่ความเป็นมืออาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุม โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
วันที่ 18 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 181 ] คน
รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจ
รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ จากโรงเรียนบ้านหนองกระบาก อำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 174 ] คน
ตั้งเสาเอกอาคารศูนย์เด็กพิเศษเรียนร่วม
ตั้งเสาเอกอาคารศูนย์เด็กพิเศษเรียนร่วม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมพิธีตั้งเสาเอกอาคารศูนย์เด็กพิเศษเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านห้วยปลาไหล อ.วัดโบสถ์ สนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 216 ] คน
 
23 กรกฏาคม 2557
124
22 กรกฏาคม 2557
342
22 กรกฏาคม 2557
219
22 กรกฏาคม 2557
258
16 กรกฏาคม 2557
531
04 กรกฏาคม 2557
840
03 กรกฏาคม 2557
548
27 มิถุนายน 2557
797
27 มิถุนายน 2557
444
27 มิถุนายน 2557
476
25 มิถุนายน 2557
792
24 มิถุนายน 2557
493
21 มิถุนายน 2557
  ddd
541
18 มิถุนายน 2557
791
17 มิถุนายน 2557
815
         
โรงเรียนบ้านนาตอน ได้รับบริจาคเสื้อกันฝนจากคณะผุ้ใจบุญที่มาจากเขาค้อ
โรงเรียนบ้านนาตอน ได้รับบริจาคเสื้อกันฝนจากคณะผุ้ใจบุญที่มาจ
[ ผู้อ่าน 7 คน]
 วันที่  23 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านหนองหิน  จัดกิจกรรมเฝ้าระวังโรค‏
โรงเรียนบ้านหนองหิน จัดกิจกรรมเฝ้าระวังโรค‏
[ ผู้อ่าน 15 คน]
 วันที่  23 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนวัดหอกลอง รับการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก
โรงเรียนวัดหอกลอง รับการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก
[ ผู้อ่าน 34 คน]
 วันที่  23 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
[ ผู้อ่าน 9 คน]
 วันที่  23 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านนาแฝก  นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนบ้านนาแฝก นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม " โครงการค่าย
[ ผู้อ่าน 14 คน]
 วันที่  23 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา‏
โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา‏
[ ผู้อ่าน 10 คน ] 
วันที่  23 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์...รับการฉีดวัคซีนและหยอดวัคซีน
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์...รับการฉีดวัคซีนและหยอดวัคซีน
[ ผู้อ่าน 11 คน ] 
วันที่  23 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริม
[ ผู้อ่าน 27 คน ] 
วันที่  23 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา  “  มอบชุดพละใหม่ ”   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา “ มอบชุดพละใหม่ ” ภาคเรียนที่ 1 ป
[ ผู้อ่าน 24 คน ] 
วันที่  23 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านท่าสะแก จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านท่าสะแก จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
[ ผู้อ่าน 11 คน ] 
วันที่  23 กรกฏาคม 2557
ส่งข่าวมาได้ที่ : phitsanulok3@hotmail.com
 
 
         
 
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อทิน ภูศรีเทศ บิดาของนายสุทัศน์ ภูศรีเทศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดธรรมาราม ผู้อ่าน [43]
   โรงเรียนบ้านหนองปลิง เปิดรับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ ผู้อ่าน [164]
   โรงเรียนบ้านเนินทองประกาศรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้อ่าน [405]
   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประกาศสมัครพนักงานราชการ ผู้อ่าน [438]
   Joe ผู้อ่าน [154]
   Joe Was Here ! ผู้อ่าน [98]
   hacked by FURK4N ผู้อ่าน [498]
   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ผู้อ่าน [603]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ระเบียบ อรุณรุ่งรัตน์ มารดาของนางอรพร สุทธิ ครูโรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง และผอ.ศุภกร สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา(แม่ยาย) ผู้อ่าน [235]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นางสุเพ็ญ พ่วงปิ่น มารดาของ นายบำรุงพงศ์ พ่วงปิ่น ครูโรงเรียนบ้านบุ่งตารอด ผู้อ่าน [189]
 
 
         
 
 
 
         
 
 
          
 
 
ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์