*** โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา หนังสือที่ ศธ  04103/ว.787 ลว.20 ก.พ.58  รับแบบรูปรายการได้ที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 49 Online
»   วันนี้ 1567 Today
»   เมื่อวานนี้ 874 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2441 Week
»   เดือนนี้ 2441 Month
»   ปีนี้ 2441 Year
»   รวมทั้งหมด 2441 Total
Record: 1567 (27.03.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

                                  

 

 
 
 
ดูแลความเรียบร้อย
ดูแลความเรียบร้อย
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 26 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 16 ] คน
พัฒนาครูชาติตระการ
พัฒนาครูชาติตระการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อำเภอชาติตระการ โดยยึดถือภารกิจพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นฐาน TEPE Online และความรู้ กฎ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในวันที่ 25 มีนาคม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 26 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 18 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 25 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 100 ] คน
พัฒนาครูวัดโบสถ์ ระบบ TEPE Online
พัฒนาครูวัดโบสถ์ ระบบ TEPE Online
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อำเภอวัดโบสถ์ โดยยึดถือภารกิจพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นฐาน TEPE Online และความรู้ กฎ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในวันที่ 25 มีนาคม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 25 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 66 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 167 ] คน
 
26 มี.ค. 58
12
25 มี.ค. 58
323
21 มี.ค. 58
1100
20 มี.ค. 58
2569
16 มี.ค. 58
303
12 มี.ค. 58
465
04 มี.ค. 58
558
01 มี.ค. 58
3605
26 ก.พ. 58
533
25 ก.พ. 58
1352
25 ก.พ. 58
559
25 ก.พ. 58
1186
23 ก.พ. 58
718
23 ก.พ. 58
438
23 ก.พ. 58
493
         
โรงเรียนวัดหอกลองติดตั้งที่กรองน้ำ  
[ ผู้อ่าน 4 คน]
 วันที่  27 มี.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ประชุมชี้แจงการพัฒน  
[ ผู้อ่าน 4 คน]
 วันที่  27 มี.ค. 58
โรงเรียนประชาสามัคคี จัดกิจกรรมวันคืนลูกR
[ ผู้อ่าน 4 คน]
 วันที่  26 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านแก่งคันนา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
[ ผู้อ่าน 6 คน]
 วันที่  26 มี.ค. 58
โรงเรียนวัดหอกลอง‏ต้อนรับผู้ใหญ่ใจดี
[ ผู้อ่าน 4 คน]
 วันที่  26 มี.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 2 ระดับ “ มอบเงินค่
[ ผู้อ่าน 29 คน]
 วันที่  26 มี.ค. 58
โรงเรียนวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำ
[ ผู้อ่าน 35 คน]
 วันที่  25 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ จัดกิจกรรมการประช
[ ผู้อ่าน 17 คน]
 วันที่  25 มี.ค. 58
โรงเรียนวัดหนองมะคัง จัดงานประจำปี การศึกษา
[ ผู้อ่าน 20 คน ] 
วันที่  25 มี.ค. 58
โรงเรียนวัดหนองมะคัง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
[ ผู้อ่าน 25 คน ] 
วันที่  25 มี.ค. 58
โรงเรียนวัดสนามไชยจัดกิจกรรมแจกใบประกาศและวั
[ ผู้อ่าน 35 คน ] 
วันที่  25 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ จัดปัจฉิมให้นักอรียนชั
[ ผู้อ่าน 24 คน ] 
วันที่  25 มี.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ร่วมงานพิธีมอบวุฒิบัต
[ ผู้อ่าน 50 คน ] 
วันที่  25 มี.ค. 58
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด‏จัดกิจกรรมวันค
[ ผู้อ่าน 34 คน ] 
วันที่  24 มี.ค. 58
นบ้านบุ่งวิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้
[ ผู้อ่าน 60 คน ] 
วันที่  24 มี.ค. 58
โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
[ ผู้อ่าน 47 คน ] 
วันที่  24 มี.ค. 58
 
 
 
         
ประกาศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน :
    Date Modify : 20 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 50 ] คน
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน :
    Date Modify : 20 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 36 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าสะแกเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง :
    Date Modify : 19 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 51 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมมารดาคุณพิกุลทอง สังข์เงิน นโยบายแลแผน ฯ สพป.พล.๓ :
    Date Modify : 19 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 74 ] คน
ประกาศ โรงเรียนวัดหินลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน :
    Date Modify : 17 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 56 ] คน
ประกาศ โรงเรียนวัดหินลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา :
    Date Modify : 17 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 61 ] คน
ประกาศ โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ กรมพลศึกษา :
    Date Modify : 17 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 54 ] คน
โรงเรียนวัดหนองมะคัง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 พิเศษ (ปรับแบบ) :
    Date Modify : 16 มี.ค. 58   ผู้อ่าน [ 48 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์