+++แจ้งทุกโรงเรียนดำเนินการบันทึกผลการเรียนปี 2558 (School MIS) ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2558+++

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 768 Today
»   เมื่อวานนี้ 1091 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4350 Week
»   เดือนนี้ 5153 Month
»   ปีนี้ 6795 Year
»   รวมทั้งหมด 6795 Total
Record: 1380 (03.05.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 
 
 
แจกลูกสะกดคำนครไทยชาติตระการ
แจกลูกสะกดคำนครไทยชาติตระการ
นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดอบรม “การสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้” ให้กับครูภาษาไทยในสังกัดอำเภอนครไทย และชาติตระการ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 03 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 117 ] คน
ประชุมคณะทำวีดีทัศน์
ประชุมคณะทำวีดีทัศน์
นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์ (VTR) นำเสนอผลงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 02 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 102 ] คน
แจกลูกสะกดคำวัดโบสถ์พรหมพิราม
แจกลูกสะกดคำวัดโบสถ์พรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรม “การสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้” ให้กับครูภาษาไทยในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และพรหมพิราม ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 02 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 156 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
วันที่ 02 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 122 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ
อบรมเชิงปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมเชิงปฎิบัติการลูกจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 02 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 92 ] คน
 
11 เม.ย. 59
507
11 เม.ย. 59
687
09 เม.ย. 59
291
08 เม.ย. 59
246
01 เม.ย. 59
951
31 มี.ค. 59
463
30 มี.ค. 59
639
28 มี.ค. 59
546
25 มี.ค. 59
730
24 มี.ค. 59
480
24 มี.ค. 59
278
23 มี.ค. 59
643
23 มี.ค. 59
417
16 มี.ค. 59
358
16 มี.ค. 59
392
         
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เตรียมความพร้อมก่อนเปิ
[ ผู้อ่าน 72 คน]
 วันที่  03 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดสนามไชย เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภา
[ ผู้อ่าน 57 คน]
 วันที่  03 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดท้องโพลงประชุมเตรียมความพร้อมเพื่
[ ผู้อ่าน 44 คน]
 วันที่  03 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดหอกลอง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึก
[ ผู้อ่าน 52 คน]
 วันที่  02 พ.ค. 59
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ต้อนรับคณะมอบงบพั
[ ผู้อ่าน 58 คน]
 วันที่  02 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ
[ ผู้อ่าน 103 คน]
 วันที่  20 เม.ย. 59
โรงเรียนวัดหอกลอง ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สู
[ ผู้อ่าน 95 คน]
 วันที่  20 เม.ย. 59
โรงเรียนวัดหอกลอง จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่อง
[ ผู้อ่าน 115 คน]
 วันที่  20 เม.ย. 59
โรงเรียนวัดหินลาด ร่วมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
[ ผู้อ่าน 169 คน ] 
วันที่  05 เม.ย. 59
โรงเรียนวัดสนามไชย จัดกิจกรรมวันแห่งความภาคภ
[ ผู้อ่าน 201 คน ] 
วันที่  04 เม.ย. 59
โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเ
[ ผู้อ่าน 182 คน ] 
วันที่  04 เม.ย. 59
โรงเรียนบ้านป่าสักฯ ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มร
[ ผู้อ่าน 153 คน ] 
วันที่  03 เม.ย. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา “ ประชาสัมพันธ์ฝากเตื
[ ผู้อ่าน 201 คน ] 
วันที่  03 เม.ย. 59
โรงเรียนหนองสะแกฯจัดกิจกรรมปิดกล่องชอร์ค
[ ผู้อ่าน 257 คน ] 
วันที่  03 เม.ย. 59
โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ร่วมงานสภาว
[ ผู้อ่าน 187 คน ] 
วันที่  03 เม.ย. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา “ประชาสัมพันธ์ฝากเตือน
[ ผู้อ่าน 214 คน ] 
วันที่  02 เม.ย. 59
 
 
 
         
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่มีอายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.60 ปีขึ้นไป :
    Date Modify : 07 เม.ย. 59   ผู้อ่าน [ 586 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมนายสินชัย ชาบาง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สปพ.พล.3 :
    Date Modify : 23 มี.ค. 59   ผู้อ่าน [ 480 ] คน
สมาคมโรงเรียนขนาดเล็กขอเชิญร่วมงานมหกรรมทางวิชาการประจำปี 2559 :
    Date Modify : 18 มี.ค. 59   ผู้อ่าน [ 407 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมบิดาของนายไพสันติ์ จันทร์สุริย์ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ :
    Date Modify : 06 มี.ค. 59   ผู้อ่าน [ 465 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป :
    Date Modify : 15 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 784 ] คน
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรม คุณแม่สุวรรณา ปิ่นทอง มารดา ผอ.อมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 และผอ.นัยปพร ปิ่นทอง ผอ.โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อ.นครไทย :
    Date Modify : 14 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 516 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน‏ :
    Date Modify : 10 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 637 ] คน
ประกาศโรงเรียนวัดนาขุม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน :
    Date Modify : 02 ก.พ. 59   ผู้อ่าน [ 816 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์