ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 52 Online
»   วันนี้ 4961 Today
»   เมื่อวานนี้ 7645 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 29376 Week
»   เดือนนี้ 29376 Month
»   ปีนี้ 29376 Year
»   รวมทั้งหมด 29376 Total
Record: 7835 (28.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

 
 
 
พัฒนาครูวิชาการ
พัฒนาครูวิชาการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาครูวิชาการในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมลิลลี่ รัตนา แกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 31 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ปฐมนิเทศครูภาษาอังกฤษ
ปฐมนิเทศครูภาษาอังกฤษ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์
วันที่ 30 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 98 ] คน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้กับโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมลิลลี่ รัตนา แกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 30 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 182 ] คน
MOU ยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
MOU ยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือมาตรการเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบระดับชาติ (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 30 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 99 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 30 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 140 ] คน
 
30 ต.ค. 57
398
30 ต.ค. 57
129
30 ต.ค. 57
178
29 ต.ค. 57
307
29 ต.ค. 57
512
27 ต.ค. 57
571
27 ต.ค. 57
418
27 ต.ค. 57
288
27 ต.ค. 57
228
24 ต.ค. 57
889
24 ต.ค. 57
455
24 ต.ค. 57
327
21 ต.ค. 57
569
21 ต.ค. 57
747
21 ต.ค. 57
1072
         
โรงเรียนบ้านนาจาน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งข
[ ผู้อ่าน 10 คน]
 วันที่  31 ต.ค. 57
โรงเรียนวัดน้ำคบ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
[ ผู้อ่าน 13 คน]
 วันที่  31 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านนาจานจัดการประชุมผู้บริหารครูและ
[ ผู้อ่าน 24 คน]
 วันที่  30 ต.ค. 57
โรงเรียนวัดหนองมะคังดำเนินการติดตั้งขยายเขตป
[ ผู้อ่าน 48 คน]
 วันที่  29 ต.ค. 57
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ ร่วมพิธีเนื่องในวันปิ
[ ผู้อ่าน 80 คน]
 วันที่  28 ต.ค. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา “ เสริมสร้าง กิจกรร
[ ผู้อ่าน 104 คน]
 วันที่  26 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านป่าแดง จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามั
[ ผู้อ่าน 97 คน]
 วันที่  26 ต.ค. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หนูน้อยวัยใสรักษ์จิต
[ ผู้อ่าน 83 คน]
 วันที่  25 ต.ค. 57
โรงเรียนวัดหินลาด ปรับภูมิทัศน์ทาสีรั้วโรงเร
[ ผู้อ่าน 63 คน ] 
วันที่  25 ต.ค. 57
โรงเรียนวัดหนองมะคังเข้าร่วมการแข่งขันวิทยุก
[ ผู้อ่าน 76 คน ] 
วันที่  25 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน เข้าร่วมวันปิยมหาร
[ ผู้อ่าน 74 คน ] 
วันที่  24 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ เข้าร่วมวันปิยมหา
[ ผู้อ่าน 160 คน ] 
วันที่  23 ต.ค. 57
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา “ จ่ายเงินผู้ปกครองนัก
[ ผู้อ่าน 97 คน ] 
วันที่  22 ต.ค. 57
โรงเรียนวั​ดหินลาด เข้าร่วมแข่​ง
[ ผู้อ่าน 99 คน ] 
วันที่  22 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านน้ำลอม เข้าร่วม “ งานแข่งขันศิลปห
[ ผู้อ่าน 135 คน ] 
วันที่  21 ต.ค. 57
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ จัดกิจกรรมโครงงานขนม
[ ผู้อ่าน 92 คน ] 
วันที่  20 ต.ค. 57
 
 
 
         
โรงเรียนบ้านห้วยปลาไหลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :  
    Date Modify : 29 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 89 ] คน
โรงเรียนบ้านบึงวิทยาประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก‏ :  
    Date Modify : 29 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 77 ] คน
โรงเรียนห้วยปลาไหล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสอบ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ :
    Date Modify : 27 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 121 ] คน
ขอเรียนเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาผอ.ยวน กองจิว ผอ.โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล :
    Date Modify : 19 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 41 ] คน
โรงเรียนห้วยปลาไหลรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ :
    Date Modify : 15 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 47 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์