***แจ้งเปลี่ยนแปลงอาคารสำหรับใช้ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากอาคารเมธาประชานุสรณ์ เปลี่ยนเป็นอาคารอาชีวศึกษา โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ วันเสาร์ที่ 25 ,มิถุนายน 2559***  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 23 Online
»   วันนี้ 2648 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2648 Week
»   เดือนนี้ 2648 Month
»   ปีนี้ 2648 Year
»   รวมทั้งหมด 2648 Total
Record: 2648 (27.06.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
  
 
 
ร่วมบวงสรวงเหรียญพระพุทธชินราช รุ่นกู้แผ่นดิน
ร่วมบวงสรวงเหรียญพระพุทธชินราช รุ่นกู้แผ่นดิน  
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นกู้แผ่นดิน เพื่อหาเงินสมทบทุนซื้อที่ดิน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ หน้าวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอ.เมือง จังหวัดพิษ
วันที่ 27 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 24 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ  
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วันที่ 27 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 17 ] คน
สรุปผลการสอบธุรการโรงเรียน
สรุปผลการสอบธุรการโรงเรียน  
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะสรุปผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 27 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 58 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ
เยี่ยมสนามสอบ  
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 27 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 48 ] คน
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ธุรการโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ธุรการโรงเรียน  
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 27 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 38 ] คน
 
26 มิ.ย. 59
1530
24 มิ.ย. 59
792
23 มิ.ย. 59
558
21 มิ.ย. 59
2307
21 มิ.ย. 59
333
20 มิ.ย. 59
547
17 มิ.ย. 59
492
17 มิ.ย. 59
1315
16 มิ.ย. 59
519
16 มิ.ย. 59
352
15 มิ.ย. 59
538
15 มิ.ย. 59
501
08 มิ.ย. 59
244
06 มิ.ย. 59
509
01 มิ.ย. 59
476
         
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน ได้รับแจกขนมเนื่องในวัน  
[ ผู้อ่าน 4 คน]
 วันที่  27 มิ.ย. 59
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสั  
[ ผู้อ่าน 6 คน]
 วันที่  27 มิ.ย. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา คณะครู นักเรียนช่วงชั  
[ ผู้อ่าน 33 คน]
 วันที่  27 มิ.ย. 59
โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครูปีกา  
[ ผู้อ่าน 6 คน]
 วันที่  27 มิ.ย. 59
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ จัดกิจกรรมไหว้ครู  
[ ผู้อ่าน 6 คน]
 วันที่  27 มิ.ย. 59
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน ยินดีต้อนรับหน่วยตรวจสอ  
[ ผู้อ่าน 9 คน]
 วันที่  27 มิ.ย. 59
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  
[ ผู้อ่าน 11 คน]
 วันที่  27 มิ.ย. 59
โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ว  
[ ผู้อ่าน 6 คน]
 วันที่  27 มิ.ย. 59
โรงเรียนวัดหินลาด เยี่ยมบ้านนักเรียน  
[ ผู้อ่าน 10 คน ] 
วันที่  27 มิ.ย. 59
โรงเรียนนาเปอะ จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  
[ ผู้อ่าน 9 คน ] 
วันที่  27 มิ.ย. 59
โรงเรียนบ้านนาเปอะ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี  
[ ผู้อ่าน 15 คน ] 
วันที่  27 มิ.ย. 59
โรงเรียนวัดหอกลอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ  
[ ผู้อ่าน 20 คน ] 
วันที่  27 มิ.ย. 59
โรงเรียนวัดหอกลอง จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีก  
[ ผู้อ่าน 16 คน ] 
วันที่  27 มิ.ย. 59
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สัปดาห์เยี่ยมบ้าน 2  
[ ผู้อ่าน 27 คน ] 
วันที่  27 มิ.ย. 59
โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) จัดกิจกรรมวั  
[ ผู้อ่าน 11 คน ] 
วันที่  27 มิ.ย. 59
โรงเรียนวัดท้องโพลง จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุน  
[ ผู้อ่าน 11 คน ] 
วันที่  27 มิ.ย. 59
 
 
 
         
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นอัตราตามโครงการคืนครูให้กับนักเรียน (เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง :
    Date Modify : 14 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 135 ] คน
โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอนคัดเลือกเป็นอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง) :
    Date Modify : 12 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 104 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน(ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) :
    Date Modify : 10 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 154 ] คน
ประกาศโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน :
    Date Modify : 10 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 149 ] คน
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา :
    Date Modify : 06 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 360 ] คน
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 1 อัตรา :
    Date Modify : 06 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 164 ] คน
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง :
    Date Modify : 02 มิ.ย. 59   ผู้อ่าน [ 173 ] คน
โรงเรียนบ้านนาตอนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) :
    Date Modify : 13 พ.ค. 59   ผู้อ่าน [ 371 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์