***โรงเรียนวัดสนาใชย ส่งข่าวประชาสัมพันธ์การสอนภาษาอังกฤษ  ไม่มีรูปมาให้ จึงขอไม่ประชาสัมพันธ์ กรุณาใส่รูปมาให้ด้วยค่ะ *** ของดจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร (one stop service) ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2557 เนื่องจากต้นปีงบประมาณระบบ GFMIS ปิดระบบการเบิกจ่าย จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 25 Online
»   วันนี้ 179 Today
»   เมื่อวานนี้ 1218 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1397 Week
»   เดือนนี้ 1397 Month
»   ปีนี้ 1397 Year
»   รวมทั้งหมด 1397 Total
Record: 1218 (01.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

 

 
 
 
พัฒนาบุคลากรสร้างแบบสอบถาม online
พัฒนาบุคลากรสร้างแบบสอบถาม online
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในการสร้างแบบสอบถาม Online และการใช้งาน Google Drive ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 01 ต.ค. 57   ผู้อ่าน [ 64 ] คน
ขยายผลดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
ขยายผลดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมปฏิบัติการขยายผลโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 29 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 172 ] คน
อบรมระบบงาน e-office
อบรมระบบงาน e-office
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานด้านธุรการของสถานศึกษาในสังกัด วันที่ 27 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 27 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 322 ] คน
พัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็ก
พัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็ก
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก รุ่นที่ 3 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเมย์ปลาวเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 26 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 162 ] คน
ประยุกต์และบูรณาการการใช้แท็บเล็ต
ประยุกต์และบูรณาการการใช้แท็บเล็ต
สพป.พล.3 อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์และบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 22 ก.ย. 57   ผู้อ่าน [ 393 ] คน
 
30 ก.ย. 57
190
30 ก.ย. 57
208
30 ก.ย. 57
554
25 ก.ย. 57
560
25 ก.ย. 57
514
23 ก.ย. 57
716
23 ก.ย. 57
421
23 ก.ย. 57
555
17 ก.ย. 57
516
16 ก.ย. 57
859
15 ก.ย. 57
314
10 ก.ย. 57
646
09 ก.ย. 57
545
05 ก.ย. 57
557
02 ก.ย. 57
694
         
  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูลจัดงานเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูลจัดงานเกษียณอายุราชการ
[ ผู้อ่าน 9 คน]
 วันที่  01 ต.ค. 57
โรงเรียนวัดหินลาด จัดกิจกรรมปลูกพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกผักพระราชทาน
โรงเรียนวัดหินลาด จัดกิจกรรมปลูกพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ
[ ผู้อ่าน 32 คน]
 วันที่  01 ต.ค. 57
 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน จัดกิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน จัดกิจกรรมกีฬาสี
[ ผู้อ่าน 32 คน]
 วันที่  01 ต.ค. 57
 โรงเรียนวัดบ้านน้อยดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช(เกษตรทฤษฎีใหม่)
โรงเรียนวัดบ้านน้อยดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพร
[ ผู้อ่าน 8 คน]
 วันที่  01 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านท่าสะแก จัดโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านท่าสะแก จัดโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวั
[ ผู้อ่าน 35 คน]
 วันที่  30 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านหลังเขา เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย
โรงเรียนบ้านหลังเขา เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดั
[ ผู้อ่าน 33 คน]
 วันที่  30 ก.ย. 57
โรงเรียนวัดบ้านน้อย ผู้ใหญ่ใจดีมอบกระเบื้องให้เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
โรงเรียนวัดบ้านน้อย ผู้ใหญ่ใจดีมอบกระเบื้องให้เมื่อวันที่ 30
[ ผู้อ่าน 44 คน]
 วันที่  30 ก.ย. 57
    โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา  ร่วมประชุม “ สัมมนาเชิงปฎิบัติการขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ของ สพฐ. ”
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ร่วมประชุม “ สัมมนาเชิงปฎิบัต
[ ผู้อ่าน 78 คน]
 วันที่  30 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านนาหนอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง
โรงเรียนบ้านนาหนอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง
[ ผู้อ่าน 58 คน ] 
วันที่  29 ก.ย. 57
โรงเรียนวัดคลองตาลฯ เข้าร่วมการประกวดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ปี 2 ระดับภาค
โรงเรียนวัดคลองตาลฯ เข้าร่วมการประกวดโครงการชวนน้องท่องพุทธว
[ ผู้อ่าน 44 คน ] 
วันที่  29 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านหนองปลิง  รับการนิเทศ ติดตามประเมินคุณภาพสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลิง รับการนิเทศ ติดตามประเมินคุณภาพสถานศึ
[ ผู้อ่าน 44 คน ] 
วันที่  01 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านน้ำพริก จัดกิจกรรมตามโครงการสงบนิ่งเพื่อสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านน้ำพริก จัดกิจกรรมตามโครงการสงบนิ่งเพื่อสันติภาพ
[ ผู้อ่าน 40 คน ] 
วันที่  01 ต.ค. 57
โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน
โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน
[ ผู้อ่าน 56 คน ] 
วันที่  29 ก.ย. 57
   โรงเรียนบ้านนาตอน ได้ติดตั้งทีวี เตรียมรับการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวล
โรงเรียนบ้านนาตอน ได้ติดตั้งทีวี เตรียมรับการเรียนทาง
[ ผู้อ่าน 29 คน ] 
วันที่  01 ต.ค. 57
 โรงเรียนวัดหอกลอง จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ครูณัฐปวีณ์  มากมี
โรงเรียนวัดหอกลอง จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ครูณ
[ ผู้อ่าน 121 คน ] 
วันที่  28 ก.ย. 57
 โรงเรียนบ้านน้ำลอม รับการนิเทศติดตามประเมินสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำลอม รับการนิเทศติดตามประเมินสถานศึกษา
[ ผู้อ่าน 84 คน ] 
วันที่  28 ก.ย. 57
 
 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์