+++ งดจ่าย +++ one stop service วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2558  เนื่องจากต้นปีงบประมาณระบบยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 905 Today
»   เมื่อวานนี้ 2130 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5199 Week
»   เดือนนี้ 5199 Month
»   ปีนี้ 5199 Year
»   รวมทั้งหมด 5199 Total
Record: 2164 (08.10.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 

  

 
 
 
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ  
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ฯ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ซึ่ง มีกิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็กระดับมัธยม การสร้างค่ายลูกเสือ และการประกวดร้องเพลง เต้นหางเครื่องเด็กพิเศษเรียนรวม
วันที่ 10 ต.ค. 58   ผู้อ่าน [ 20 ] คน
แข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก
แข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก
นางอุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก พร้อมคณะครู ร่วมเป็นกรรมการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 09 ต.ค. 58   ผู้อ่าน [ 89 ] คน
แข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
แข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบ การแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นกรรมการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญฯ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 09 ต.ค. 58   ผู้อ่าน [ 48 ] คน
แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับประถม-มัธยม ประเภทชาย-หญิง
แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับประถม-มัธยม ประเภทชาย-หญิง
ดร.ธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบ การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับประถม-มัธยม ประเภทชาย-หญิง พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นกรรมการ ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 09 ต.ค. 58   ผู้อ่าน [ 52 ] คน
แข่งขัน ฉีก ตัด ปะ ภาพ และปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
แข่งขัน ฉีก ตัด ปะ ภาพ และปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
นางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ การแข่งขันประกวดฉีก ตัด ปะ ภาพ และปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 08 ต.ค. 58   ผู้อ่าน [ 200 ] คน
 
22 ก.ย. 58
552
09 ก.ย. 58
651
09 ก.ย. 58
607
09 ก.ย. 58
558
08 ก.ย. 58
519
08 ก.ย. 58
475
08 ก.ย. 58
553
07 ก.ย. 58
737
21 ส.ค. 58
1341
21 ส.ค. 58
1024
17 ส.ค. 58
916
11 ส.ค. 58
947
10 ส.ค. 58
1004
22 ก.ค. 58
1174
22 ก.ค. 58
925
         
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกร  
[ ผู้อ่าน 20 คน]
 วันที่  10 ต.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ใจดี * มอบเงินขวัญถุง  
[ ผู้อ่าน 8 คน]
 วันที่  10 ต.ค. 58
โรงเรียนประชาสามัคคี จัดกิจกรรมเกษียณครูดีใน  
[ ผู้อ่าน 22 คน]
 วันที่  10 ต.ค. 58
โรงเรียนวัดหินลาด เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนัก  
[ ผู้อ่าน 11 คน]
 วันที่  10 ต.ค. 58
โรงเรียนวัดวงฆ้อง ร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
[ ผู้อ่าน 38 คน]
 วันที่  09 ต.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว จัดกิจกรรมกีฬาสี
[ ผู้อ่าน 25 คน]
 วันที่  09 ต.ค. 58
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จัดกิจกรรมม
[ ผู้อ่าน 70 คน]
 วันที่  07 ต.ค. 58
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จัดอบรมเชิง
[ ผู้อ่าน 48 คน]
 วันที่  07 ต.ค. 58
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา นำนักเรียนเ
[ ผู้อ่าน 58 คน ] 
วันที่  07 ต.ค. 58
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จัดกิจกรรมก
[ ผู้อ่าน 53 คน ] 
วันที่  07 ต.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ให้การต้อนรับและขอขอบ
[ ผู้อ่าน 41 คน ] 
วันที่  07 ต.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หน่วยเรียนรู้ 22 เรื
[ ผู้อ่าน 62 คน ] 
วันที่  07 ต.ค. 58
โรงเรียนบ้านหลังเขา จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มก
[ ผู้อ่าน 40 คน ] 
วันที่  07 ต.ค. 58
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ : กิจกรรมเรียนรู้นอกต
[ ผู้อ่าน 36 คน ] 
วันที่  07 ต.ค. 58
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ต้อนรับครูจากโรงเ
[ ผู้อ่าน 99 คน ] 
วันที่  06 ต.ค. 58
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ประเมินการทดสอบ การอ่า
[ ผู้อ่าน 81 คน ] 
วันที่  05 ต.ค. 58
 
 
 
         
โรงเรียนบ้านป่าแดง ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป :
    Date Modify : 30 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 231 ] คน
โรงเรียนบ้านหนองกระบาก แก้ไขประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย :
    Date Modify : 29 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 150 ] คน
โรงเรียนบ้านหนองกระบาก ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย :
    Date Modify : 24 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 248 ] คน
โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง‏ :
    Date Modify : 24 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 102 ] คน
โรงเรียนบ้านป่าแดง ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ครูผู้สอน) :
    Date Modify : 24 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 230 ] คน
โรงเรียนบ้านท่าขอนสองสลึง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง‏ :
    Date Modify : 21 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 145 ] คน
โรงเรียนบ้านป่าแดง ประกาศ‏เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครูผู้สอน) :
    Date Modify : 14 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 462 ] คน
โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง แก้ไขประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรงจำนวน 1 อัตรา‏ :
    Date Modify : 09 ก.ย. 58   ผู้อ่าน [ 258 ] คน

 
 
         

 
 
         

 
 
         

 
 
         
 
 
         

 
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์