ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 177 Today
»   เมื่อวานนี้ 1017 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 177 Week
»   เดือนนี้ 1799 Month
»   ปีนี้ 1799 Year
»   รวมทั้งหมด 1799 Total
Record: 1017 (02.08.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ชวนน้องท่องพุทธวจน
ชวนน้องท่องพุทธวจน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยศน.ณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดประกวดชวนน้องท่องพุทธวจน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 35 ] คน
ถวายเทียนพรรษา
ถวายเทียนพรรษา
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์วัดช่างเหล็ก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
สร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
สร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมปฏิบัติการสร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
พัฒนาครูนครไทยชาติตระการจัดทำสื่ออาเซียน
พัฒนาครูนครไทยชาติตระการจัดทำสื่ออาเซียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการทำสื่อสาระเศรษฐศาสตร์ และสื่ออาเซียน ให้กับครูสังกัดอำเภอนครไทย และชาติตระการ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 227 ] คน
พัฒนาศึกษานิเทศก์เครือข่าย 17
พัฒนาศึกษานิเทศก์เครือข่าย 17
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์กิจกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และศึกษานิเทศก์ดีเด่น (Supervisor Award) ระดับเครือข่ายกลุ่มจังหวัดเครือข่ายที่ 17 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดี กับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 243 ] คน
รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์บูรณเขตต์
รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์บูรณเขตต์
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ประธานการมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์บูรณเขตต์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี – พิมพ์ บูรณเขตต์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
โครงการฟันสวยสุขภาพดี
โครงการฟันสวยสุขภาพดี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ส่งโรงเรียนวัดน้ำคบ อ.วัดโบสถ์ และโรงเรียนวัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม ตัวแทน สพป.พล.3 เข้าร่วมประกวด โครงการ “คนพิษณุโลกฟันดี สุขภาพดีช่วยชาติ” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
มอบนโยบายการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ
มอบนโยบายการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติสู่ความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ และพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.พล.3 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
สอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนโครงการเพชรในตม
สอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนโครงการเพชรในตม
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอล..สพป.พล.3 ประธานการสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม ปี 2558 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
พัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
พัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ ให้กับข้าราชการครูในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 252 ] คน
พัฒนาครูภาษาไทย
พัฒนาครูภาษาไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ให้กับครูผู้สอนภาษาไทย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
ส่งเสริมครูพรหมพิรามเพิ่มศักยภาพทางภาษาและค่านิยมหลัก 12 ประการสำหรับเด็กปฐมวัย
ส่งเสริมครูพรหมพิรามเพิ่มศักยภาพทางภาษาและค่านิยมหลัก 12 ประการสำหรับเด็กปฐมวัย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพทางภาษา และสร้างเสริมคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับครูพรหมพิราม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
พัฒนาผอ.โรงเรียนนครไทยและชาติตระการเกี่ยวกับพรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
พัฒนาผอ.โรงเรียนนครไทยและชาติตระการเกี่ยวกับพรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการดำเนินงาน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ปฐมนิเทศผู้ช่วย
ปฐมนิเทศผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการปฐมนิเทศและบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
มอบนโยบายเกี่ยวกับพรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
มอบนโยบายเกี่ยวกับพรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงาน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
พัฒนาผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์และพรหมพิรามเรื่อง พรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
พัฒนาผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์และพรหมพิรามเรื่อง พรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการดำเนินงาน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 56 ] คน
กรอกข้อมูลนักเรียน
กรอกข้อมูลนักเรียน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย ศน.ณัฎฐ์ชุดา วงษ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผน IEP) ในโปรแกรม IEP Online ให้กับข้าราชการครูอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
รับทุนลูกกาชาด
รับทุนลูกกาชาด
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 นำนักเรียนในสังกัดเข้ารับทุนลูกกาชาด ประจำปี 2558 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ เหล่ากาชาด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
พัฒนาครูแนะแนว
พัฒนาครูแนะแนว
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.๓ ประธานพิธีเปิดการอบรมแนะแนวเพื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.๓ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
ประเมินผลอาสาสมัครต่างชาติ
ประเมินผลอาสาสมัครต่างชาติ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย ศน.ณภัทร จุลพงษ์ และ ศน.นราภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ประชุมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครต่างชาติ ตามโครงการ “สวัสดีไทยแลนด์ รุ่น 1-2” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
ประกาศผลสอบศึกษานิเทศก์
ประกาศผลสอบศึกษานิเทศก์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ดำเนินการเปิดผลซองผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสพป.พล. 3 พร้อมทั้งติดตามการประมวลผลในการสอบดังกล่าว ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล. 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
พิจารณาเกณฑ์ ก่อนการประเมิน
พิจารณาเกณฑ์ ก่อนการประเมิน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการพิจารณาเกณฑ์ ก่อนการประเมินสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ .สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
สอบสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์
สอบสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ .สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 274 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์