ด่วนที่สุด  ให้โรงเรียนในสังกัดฯ รายงานการรับหนังสือเรียน 2559 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 พ.ค. 2559

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 32 Online
»   วันนี้ 1082 Today
»   เมื่อวานนี้ 447 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1529 Week
»   เดือนนี้ 1529 Month
»   ปีนี้ 1529 Year
»   รวมทั้งหมด 1529 Total
Record: 1082 (27.05.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พัฒนาระบบ Smart OBEC
พัฒนาระบบ Smart OBEC
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงาน Smart OBEC หรือ Amss++ (Education Area Management Support System) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 10 ] คน
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพของสพป.พล.3
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพของสพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพของสพป.พล.3 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 6 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดี พ.ต.ท.ชาญชัย หาแก้ว รอง.ผกก.สืบสวน อำเภอวังทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง.ผกก.สืบสวน อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 78 ] คน
คู่มือแนะนำตัว รายงานผลงานภาษาอังกฤษ
คู่มือแนะนำตัว รายงานผลงานภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมจัดทำเครื่องมือแบบตัวอย่างการแนะนำตัว การรายงานผลงานเป็นภาษาอังกฤษของผู้บริหารสานศึกษา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 44 ] คน
ประชุมบรรณาธิการคู่มือจัดการศึกษาสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน
ประชุมบรรณาธิการคู่มือจัดการศึกษาสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมบรรณาธิการกิจ คู่มือการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้กับเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 4 ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาฟองแดง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาฟองแดง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาฟองแดง อ.นครไทย ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยมี นายไพรบูรณ์ บุญอาจ และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาขุมคัน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาขุมคัน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาขุมคัน อ.นครไทย ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยมี นายไพรบูรณ์ บุญอาจ และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
เยี่ยมโรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ
เยี่ยมโรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ อ.นครไทย ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยมี ด.ต.ธนชัย มะธิปิไขย ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.อาทรอุทิศ และคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ท้องที่บ้านแก่งไฮ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานการปลูกป่าในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 47 ] คน
เพิ่มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
เพิ่มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้กับข้าราชการครูในสังกัด อ.นครไทย และอ.ชาติตระการ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
สอบคัดเลือกผอ.พื้นที่พิเศษ
สอบคัดเลือกผอ.พื้นที่พิเศษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุละแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 77 ] คน
เน้นกระบวนการคิด
เน้นกระบวนการคิด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมโครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้กับข้าราชการครูในสังกัด อ.วัดโบสถ์ และอ.พรหมพิราม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
ทำบุญวันวิสาขบูชา
ทำบุญวันวิสาขบูชา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญตักบาตร และฟังเทศ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดช่างเหล็ก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
ร่วมงานสวท.สัญจร
ร่วมงานสวท.สัญจร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานสวท.สัญจร ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ อบต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีนายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 44 ] คน
ประชุมครูในสังกัดอำเภอนครไทยและชาติตระการ
ประชุมครูในสังกัดอำเภอนครไทยและชาติตระการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ม.3
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ม.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง 5 วิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 75 ] คน
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ป.6
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ป.6
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง 5 วิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 65 ] คน
ประชุมครูในสังกัดอำเภอพรหมพิรามและวัดโบสถ์
ประชุมครูในสังกัดอำเภอพรหมพิรามและวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในสักกัดอำเภอพรหมพิรามและอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 ให้กับโรงเรียนในสักกัดอำเภอพรหมพิรามและอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ม.3
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ม.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง 5 วิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนในสักกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 65 ] คน
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ป.6
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ป.6
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง 5 วิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนในสักกัดอำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 67 ] คน
มอบนโยบาย
มอบนโยบาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์