*** แจ้งประชาสัมพันธ์    เหรียญพระพุทธชินราชรุ่น กู้แผ่นดิน" ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษก เรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนมารับได้ที่กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ***

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 9 Online
»   วันนี้ 57 Today
»   เมื่อวานนี้ 696 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 57 Week
»   เดือนนี้ 753 Month
»   ปีนี้ 753 Year
»   รวมทั้งหมด 753 Total
Record: 696 (24.07.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระบางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 74 ] คน
ถวายเทียนจำนำพรรษา
ถวายเทียนจำนำพรรษา
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยดร.สุธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 และ ผอ.ทูลใจ ศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ คณะครู นักเรียน พร้อมใจกันถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
งดเหล้าเข้าพรรษา ...เปลี่ยนค่าเหล้า  เป็นค่าข้าวให้น้อง
งดเหล้าเข้าพรรษา ...เปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าข้าวให้น้อง
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล.3 ประธาน ในงานงดเหล้าเข้าพรรษา ...เปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าข้าวให้น้อง... ณ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2559
ผู้อ่าน [ 69 ] คน
ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา
ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงาน โรงเรียนมีชัยพัฒนา (โรงเรียนไม้ไผ่) จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
ศึกษาดูงานสพม.32
ศึกษาดูงานสพม.32
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยมี ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
อบรมเชิงปฎิบัติการ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2559
อบรมเชิงปฎิบัติการ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2559
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานอบรมเชิงปฎิบัติการ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
ศึกษาดูงาน โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ศึกษาดูงาน โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงาน โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนนอกกะลา จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ดีและเขตสุจริต
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ดีและเขตสุจริต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ดีและเขตพื้นที่สุจริต ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
ประชุม Video conference
ประชุม Video conference
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ประชุม Video conference หัวข้อ การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 74 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมนางเนาวนิตย์ แสงนาค ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา โรงเรียนบ้านนาหล่ม และโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
พัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมัลติมีเดีย
พัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมัลติมีเดีย
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมัลติมีเดีย เพื่อเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล. 3 ประธานกิจกรรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน" ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 77 ] คน
ติดตาม การดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
ติดตาม การดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงเรียน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 69 ] คน
ติดตาม ตรวจสอบภายในโรงเรียนบ้านนาคล้าย
ติดตาม ตรวจสอบภายในโรงเรียนบ้านนาคล้าย
นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ ผอ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พล.3 และคณะติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินของโรงเรียนบ้านนาคล้าย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 72 ] คน
ติดตามตรวจสอบภายในโรงเรียนบ้านน้ำลอม
ติดตามตรวจสอบภายในโรงเรียนบ้านน้ำลอม
นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ ผอ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พล.3 ติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินของโรงเรียนบ้านน้ำลอม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 24 ] คน
พัฒนาครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ช่วย
พัฒนาครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ช่วย
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมโครงการพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 341 ] คน
มอบนโยบายโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนดีประจำตำบล
มอบนโยบายโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนดีประจำตำบล
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนดีประจำตำบล ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
เตรียมความพร้อมการประเมิน
เตรียมความพร้อมการประเมิน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
บรรจุครูผู้ช่วย
บรรจุครูผู้ช่วย
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ผ่านการสอบ จำนวน 23 ราย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 โดยมีดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และนายทูลใจ ศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ เข้าร่วมปฐมนิเทศดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
สวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายพรหมพิราม 3
สวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายพรหมพิราม 3
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีสวนสนาม ของกองลูกเสือโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายพรหมพิราม 3 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือต้านยาเสดติด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนผดุงวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
สวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนวัดโบสถ์
สวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนวัดโบสถ์
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีสวนสนาม ของกองลูกเสือโรงเรียนวัดโบสถ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยมีดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 กล่าวรายงานในการจัดพิธีดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 59 ] คน
เข้าร่วมพิธีสวนสนามจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมพิธีสวนสนามจังหวัดพิษณุโลก
นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีสวนสนาม ของกองลูกเสือโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 กล่าวรายงานในการจัดพิธีดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
ติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
ติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง และโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อ.ชาติตระการ เพื่อติดตามการจัดกิจกรรม และโครงสร้างในช่วงเวลาลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
ติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านเนินทอง
ติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านเนินทอง
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินทอง และโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ อ.ชาติตระการ เพื่อติดตามการจัดกิจกรรม และโครงสร้างในช่วงเวลาลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ผู้อ่าน [ 56 ] คน
รับนโยบาย 6 สัปดาห์ประชามติ
รับนโยบาย 6 สัปดาห์ประชามติ
ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 บรรยายพิเศษ เรื่อง 6 สัปดาห์ประชามติ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์