ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 707 Today
»   เมื่อวานนี้ 187 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 894 Week
»   เดือนนี้ 894 Month
»   ปีนี้ 894 Year
»   รวมทั้งหมด 894 Total
Record: 707 (22.10.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
รับทราบภารกิจ
รับทราบภารกิจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม เพื่อรับทราบภารกิจ การวางพวงมาลา ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยเชิญชวน รองผอ.ทุกท่าน และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 27 ] คน
แจกโบว์ดำถวายในหลวง
แจกโบว์ดำถวายในหลวง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 แจกริบบิ้นดำ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 31 ] คน
ร่วมเดินทางส่ง ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3
ร่วมเดินทางส่ง ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมเดินทางส่ง ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ สพป.พล.2 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 38 ] คน
ทำโบว์ดำถวายนายหลวง
ทำโบว์ดำถวายนายหลวง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทร์ทรัพย์และกลุ่มอำนวยการ ร่วมทำริบบิ้นดำ เพื่อแจกให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 25 ] คน
คัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาล
คัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาล
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล นางสาวหทัยรัตน์ ด่อนแผ้ว ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
พบปะคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พบปะคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.พล.3 เพื่อกล่าวอำลาไปรับตำแหน่งผอ.สพป.พล.2 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.พล.3 ให้กับคณะกรรมการในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 63 ] คน
ประชุมบุคลากร สพป.พล.3
ประชุมบุคลากร สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมข้อราชการบุคลากร สพป.พล.3 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านป่าแดง
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านป่าแดง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนชาติตระการวิทยา
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนชาติตระการวิทยา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าสะแก
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าสะแก
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาล้อม
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาล้อม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านนาล้อม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าสะแก
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าสะแก
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านชาติตระการ
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านชาติตระการ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนชาติตระการวิทยา
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนชาติตระการวิทยา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านป่าแดง
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านป่าแดง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี นายพยุง คุ้มสุพรรณ นายอำเภอชาติตระการ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชื่องาน เด็กเหนือก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า ก้าวสู่สากล ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี นายพยุง คุ้มสุพรรณ นายอำเภอชาติตระการ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการกลางและกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ที่ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
กลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือน
กลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
แนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวณภัทร จุลพงษ์ และ นางนราภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศกสพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับความสมรรถการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน สพป.พล.3 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
รับใบประกาศที่ปรึกษานายอำเภอ
รับใบประกาศที่ปรึกษานายอำเภอ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับใบประกาศแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายอำเภอวัดโบสถ์ โดยมีนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นผู้มอบ ในวันประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมอำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
เตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอชาติตระการ ในวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมป่าแดงนวพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
นายอุดม สายโท และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์