***ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดการแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี 2558 จากเดิมกำหนดเป็นวันที่ 11 กันยายน 2558 ขอเปลี่ยนเป็นวันที่ 10 กันยายน 2558 นอกนั้นคงเดิม***

Owned By RuLing
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 12 Online
»   วันนี้ 107 Today
»   เมื่อวานนี้ 2424 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4990 Week
»   เดือนนี้ 2531 Month
»   ปีนี้ 6079 Year
»   รวมทั้งหมด 6079 Total
Record: 2459 (31.08.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายจักรินทร์ เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมพิจารณาคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น สพฐ.
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น สพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ต้อนรับคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
เตรียมความพร้อมรับการติดตาม
เตรียมความพร้อมรับการติดตาม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายธนู อักษร นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เตรียมความพร้อมการติดตาม ตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
ต้อนรับอาสาสมัครโครงการ “สวัสดีไทยแลนด์ รุ่น 3”
ต้อนรับอาสาสมัครโครงการ “สวัสดีไทยแลนด์ รุ่น 3”
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย ศน.ณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ต้อนรับของอาสาสมัครต่างชาติ ตามโครงการ “สวัสดีไทยแลนด์ รุ่น 3” ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 234 ] คน
ชวนน้องท่องพุทธวจน
ชวนน้องท่องพุทธวจน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยศน.ณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดประกวดชวนน้องท่องพุทธวจน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
ถวายเทียนพรรษา
ถวายเทียนพรรษา
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์วัดช่างเหล็ก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
สร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
สร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมปฏิบัติการสร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
พัฒนาครูนครไทยชาติตระการจัดทำสื่ออาเซียน
พัฒนาครูนครไทยชาติตระการจัดทำสื่ออาเซียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการทำสื่อสาระเศรษฐศาสตร์ และสื่ออาเซียน ให้กับครูสังกัดอำเภอนครไทย และชาติตระการ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 280 ] คน
พัฒนาศึกษานิเทศก์เครือข่าย 17
พัฒนาศึกษานิเทศก์เครือข่าย 17
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์กิจกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และศึกษานิเทศก์ดีเด่น (Supervisor Award) ระดับเครือข่ายกลุ่มจังหวัดเครือข่ายที่ 17 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดี กับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 272 ] คน
รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์บูรณเขตต์
รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์บูรณเขตต์
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ประธานการมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์บูรณเขตต์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี – พิมพ์ บูรณเขตต์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
โครงการฟันสวยสุขภาพดี
โครงการฟันสวยสุขภาพดี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ส่งโรงเรียนวัดน้ำคบ อ.วัดโบสถ์ และโรงเรียนวัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม ตัวแทน สพป.พล.3 เข้าร่วมประกวด โครงการ “คนพิษณุโลกฟันดี สุขภาพดีช่วยชาติ” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
มอบนโยบายการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ
มอบนโยบายการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติสู่ความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ และพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.พล.3 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
สอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนโครงการเพชรในตม
สอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนโครงการเพชรในตม
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอล..สพป.พล.3 ประธานการสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม ปี 2558 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
พัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
พัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ ให้กับข้าราชการครูในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 276 ] คน
พัฒนาครูภาษาไทย
พัฒนาครูภาษาไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ให้กับครูผู้สอนภาษาไทย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 352 ] คน
ส่งเสริมครูพรหมพิรามเพิ่มศักยภาพทางภาษาและค่านิยมหลัก 12 ประการสำหรับเด็กปฐมวัย
ส่งเสริมครูพรหมพิรามเพิ่มศักยภาพทางภาษาและค่านิยมหลัก 12 ประการสำหรับเด็กปฐมวัย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพทางภาษา และสร้างเสริมคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับครูพรหมพิราม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 238 ] คน
พัฒนาผอ.โรงเรียนนครไทยและชาติตระการเกี่ยวกับพรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
พัฒนาผอ.โรงเรียนนครไทยและชาติตระการเกี่ยวกับพรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการดำเนินงาน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
ปฐมนิเทศผู้ช่วย
ปฐมนิเทศผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการปฐมนิเทศและบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 365 ] คน
มอบนโยบายเกี่ยวกับพรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
มอบนโยบายเกี่ยวกับพรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงาน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
พัฒนาผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์และพรหมพิรามเรื่อง พรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
พัฒนาผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์และพรหมพิรามเรื่อง พรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการดำเนินงาน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 71 ] คน
กรอกข้อมูลนักเรียน
กรอกข้อมูลนักเรียน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย ศน.ณัฎฐ์ชุดา วงษ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผน IEP) ในโปรแกรม IEP Online ให้กับข้าราชการครูอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
รับทุนลูกกาชาด
รับทุนลูกกาชาด
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 นำนักเรียนในสังกัดเข้ารับทุนลูกกาชาด ประจำปี 2558 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ เหล่ากาชาด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
พัฒนาครูแนะแนว
พัฒนาครูแนะแนว
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.๓ ประธานพิธีเปิดการอบรมแนะแนวเพื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.๓ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
ประเมินผลอาสาสมัครต่างชาติ
ประเมินผลอาสาสมัครต่างชาติ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย ศน.ณภัทร จุลพงษ์ และ ศน.นราภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ประชุมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครต่างชาติ ตามโครงการ “สวัสดีไทยแลนด์ รุ่น 1-2” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์