+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 257 Today
»   เมื่อวานนี้ 462 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 257 Week
»   เดือนนี้ 14376 Month
»   ปีนี้ 14376 Year
»   รวมทั้งหมด 19175 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สวัสดีปีใหม่ 2560
สวัสดีปีใหม่ 2560
บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้จัดการ ธกส.สาขาวัดโบสถ์ และร้านสวัสดีพานิช พิษณุโลก สวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บังคับบัญชา นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 63 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นายศุกล เทพหยด ผอ.กลุ่ม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้ นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล. 3 ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 47 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นายศุกล เทพหยด ผอ.กลุ่ม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล. 3 ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 30 ] คน
พัฒนาครูปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ยกระดับการสอบ O-NET
พัฒนาครูปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ยกระดับการสอบ O-NET
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ O-NET โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานิเทศและติดตามประเมินผลลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 34 ] คน
งานพระราชทานดินฝังศพ  นางอรุโณทัย  อ่อนอ้าย
งานพระราชทานดินฝังศพ นางอรุโณทัย อ่อนอ้าย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีงานพระราชทานดินฝังศพ นางอรุโณทัย อ่อนอ้าย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ ณ หอประชุมโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 3 มกราคม 2560
ผู้อ่าน [ 59 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และนางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 272 ] คน
ร่วมไว้อาลัย นางอรุโณทัย  อ่อนอ้าย สู่อ้อมอกพระบิดา
ร่วมไว้อาลัย นางอรุโณทัย อ่อนอ้าย สู่อ้อมอกพระบิดา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมไว้อาลัย นางอรุโณทัย อ่อนอ้าย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ สูอ้อมอกพระบิดา ณ หอประชุมโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
มอบนโยบาย การจัดการศึกษา
มอบนโยบาย การจัดการศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมและมอบนโยบาย การจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 7 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 58 ] คน
งานฌาปนกิจศพ บิดานายชำนาญ  อิ่มใจ
งานฌาปนกิจศพ บิดานายชำนาญ อิ่มใจ
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 รองประธานงานฌาปนกิจศพ นายทนง นาคสุทธิ์ บิดานายชำนาญ อิ่มใจ ตำแหน่งช่างสี สพป.พล.3 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ เมรุวัดบ้านมะเกลือ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
แผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ
แผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ
ดร.มาราศรี มีโชค ศึกษานิเทศสพป.พล.3 ประชุมโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม โรงเรียนวัดเสนาสน์ และโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี คุณชิตวัน ฉายอรุณ ผู้จัดการบริษัททรูคอมเปอเรชั่น สาขาพิษณุโลก เป็น School partner ให้กับโรงเรียนดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม บิดา นายชำนาญ อิ่มใจ ตำแหน่งช่างสี สพป.พล.3 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ผู้อ่าน [ 77 ] คน
เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล
เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 53 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ของ กศจ.พิษณุโลก และได้รับการบรรจุ แต่งตั้งโรงเรียนในสังกัด จำนวน 13 ท่าน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพรหมพิราม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพรหมพิราม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดอำเภอนครไทย วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
เข้าร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่
เข้าร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพิษณุโลก” ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ฌ. วัดนาขุม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม
ผู้อ่าน [ 46 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครไทย
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครไทย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดอำเภอนครไทย วันพุธที่ 21ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 65 ] คน
เปิดป้ายตลาดนัดเด็กดอย
เปิดป้ายตลาดนัดเด็กดอย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดป้ายตลาดนัดเด็กดอย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 60 ] คน
English Camp (O-NET)
English Camp (O-NET)
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัด English Camp (O-NET) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สังกัดศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษศูนย์ที่ 13 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 56 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชาติตระการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชาติตระการ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดอำเภอชาติตระการ วันอังคารที่ 20ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
ประชุมผู้บริหารอำเภอวัดโบสถ์
ประชุมผู้บริหารอำเภอวัดโบสถ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559 ในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
ขอแสดงความยินดี การทำน้ำพริกสับปะรดเครืองเคียง โรงเรียนบ้านหนองหิน
ขอแสดงความยินดี การทำน้ำพริกสับปะรดเครืองเคียง โรงเรียนบ้านหนองหิน
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางรัชนีกร อินต๊ะแสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.พล.3 ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนบ้านหนองหินได้รับรางวัลชนะเลิศการทำน้ำพริกสดเครืองเคียง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ณ.จังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนสพป.พล.3 ไปแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
บริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษา และเสื้อกันหนาว
บริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษา และเสื้อกันหนาว
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับ คุณณัฐพงษ์ สิริกอบกุล ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ บริษัทรีกัล จิวเวลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด และคณะ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำพริก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 61 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นางระวิวรรณ บุญเรือง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาหนอง ภรรยา ผอ.ธำรงศักดิ์ บุญเรือง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ วัดกลาง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมทั้งเยี่ยมนิทรรศการโรงเรียนในสังกัดสพป.พล.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
ชี้แจงแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ
ชี้แจงแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ
นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมชี้แจงการทำแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายรัชกฤต กาญจนารุ่งแสง ผู้จัดการ true จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 57 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์