*** โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา หนังสือที่ ศธ  04103/ว.787 ลว.20 ก.พ.58  รับแบบรูปรายการได้ที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 35 Online
»   วันนี้ 3412 Today
»   เมื่อวานนี้ 874 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4286 Week
»   เดือนนี้ 4286 Month
»   ปีนี้ 4286 Year
»   รวมทั้งหมด 4286 Total
Record: 3412 (27.03.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 7 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ประเมินสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ประเมินสถานศึกษาตามกลยุทธ์
วันที่ 3 มีนาคม 2558 นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแก่งบัวคำ โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง และโรงเรียนบ้านเนินทอง โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายที่เป็นจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้แก่ โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย โรงเรียนบ้านน้ำหัก และโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 3 มีนาคม 2558
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้แก่ โรงเรียนวัดคันโช้ง โรงเรียนบ้านห้วยเจียง และโรงเรียนวัดหินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 2 มีนาคม 2558
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองลาน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 2 มีนาคม 2558
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
ต้อนรับผู้ติดตามในการสอบครูผู้ช่วยกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ต้อนรับผู้ติดตามในการสอบครูผู้ช่วยกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะผู้ติดตามดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
ประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์
ประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคลากรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
ต้อนรับผู้ติดตามในการสอบครูผู้ช่วยกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ต้อนรับผู้ติดตามในการสอบครูผู้ช่วยกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะผู้ติดตามดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
ดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ
ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 44 ] คน
ต้อนรับคณะติดตามการสอบครูผู้ช่วย
ต้อนรับคณะติดตามการสอบครูผู้ช่วย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต้อนรับคณะผู้แทนจาก สพฐ. ติดตามการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
เปิดซองประกาศผลการสอบผอ.และรองสถานศึกษา
เปิดซองประกาศผลการสอบผอ.และรองสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการเปิดซองประกาศผลสอบผอ.และรองสถานศึกษา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 272 ] คน
ประชุมเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์3
ประชุมเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์3
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหาสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 66 ] คน
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
บ้านวิชาการเปิดรั้วโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเสนาส์
บ้านวิชาการเปิดรั้วโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเสนาส์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการเปิดรั้วโรงเรียนวัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก พร้อมทั้งเยี่ยมชม ผลงานของนักเรียน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
ร่วมแสดงความยินดี
ร่วมแสดงความยินดี
นางพีโชบล ชาญนาวา พร้อมคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีในพิธีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเมย์ปลาวเวอร์ แกรนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายชาติชาย สงวนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการมอบโล่
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
ประชุมปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาในระบบ e-Gp
ประชุมปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาในระบบ e-Gp
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล. 3 ประธานประชุมปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาในระบบ e-Gp ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อลนบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วันแรก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 386 ] คน
การประเมินชี้แจงพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557
การประเมินชี้แจงพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย ศน.แพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ
เยี่ยมสนามสอบ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา ในสังกัด สพป.พ.3 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
สอบผอ.และรองสถานศึกษา
สอบผอ.และรองสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา ในสังกัด สพป.พ.3 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุมสอบตามเกณฑ์สพฐ.กำหนด ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
วางแผนการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
วางแผนการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2558 และการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 38 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์