*** สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอชะลอการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พล.เขต 3 ***

 

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 13 Online
»   วันนี้ 679 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 679 Week
»   เดือนนี้ 679 Month
»   ปีนี้ 679 Year
»   รวมทั้งหมด 679 Total
Record: 679 (25.10.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
รับใบประกาศที่ปรึกษานายอำเภอ
รับใบประกาศที่ปรึกษานายอำเภอ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับใบประกาศแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายอำเภอวัดโบสถ์ โดยมีนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นผู้มอบ ในวันประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมอำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
เตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอชาติตระการ ในวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมป่าแดงนวพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
นายอุดม สายโท และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
เปิดป้ายอาคาร
เปิดป้ายอาคาร
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมี นายเกษมศักดิ์ มากเมือง ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
“เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย” กษิณาลัย 59
“เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย” กษิณาลัย 59
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายใต้ชื่อ “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย” กษิณาลัย 59 ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
MOU พัฒนาคุณภาพนักเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน
MOU พัฒนาคุณภาพนักเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ลงนามเป็นพยานในการบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนวัดเขาน้อย กับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย (TREC) บริษัทปิ่นทองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท พี ซี โอ เอ เทโนโลยี จำกัด ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
มอบเกียรติบัตรนำเรียนทำความดี
มอบเกียรติบัตรนำเรียนทำความดี
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กชายสงกรานต์ มงคลคีรีโรจน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ ที่กระทำความดี เก็บกระเป๋าได้ และส่งคืนให้เจ้าของ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
มอบทุนการศึกษาวันแม่  ๘๔ พรรษา มหาราชินี
มอบทุนการศึกษาวันแม่ ๘๔ พรรษา มหาราชินี
คุณแม่ประนอม ทิวะพันธ์ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ มอบทุนการศึกษาวันแม่ ๘๔ พรรษา มหาราชินี จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 30 ทุน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
มอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
มอบทุนการศึกษาตามโครงการ 199 ทุน
มอบทุนการศึกษาตามโครงการ 199 ทุน
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบทุนการศึกษา ตามโครงการ 199 ทุนการศึกษา เพื่อเด็กยากจน จำนวน 25 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
รับมอบทุนการศึกษาตามโครงการ 199 ทุน
รับมอบทุนการศึกษาตามโครงการ 199 ทุน
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบเงินผู้สนับสนุน โครงการ 199 ทุนการศึกษา ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และ นายทูลใจ ศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ แสดงความยินดีกับ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค 17 ได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดีการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
โรงเรียนนำร่อง ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนนำร่อง ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนนำร่อง ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ในวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลกโดยมี นายสราวุธ สราศิริ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานเสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 3 เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
เตรียมความพร้อมมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ
เตรียมความพร้อมมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต ตามโครงการมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับนางอุมาวดี สุขสอาด นักวิชาการเงินและบัญชี จากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พล.3 และนางวิมลรัตน์ ชูแกล้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 วันที่ 19 กันยายน 2559 ณ อาคารบริการดี มีจรรยางาม (เรือนกาแฟ) สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
พัฒนาครูวัดโบสถ์ ชาติตระการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
พัฒนาครูวัดโบสถ์ ชาติตระการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้กับครูอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอชาติตระการที่รับผิดชอบด้านพัสดุและบัญชี ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสาวสมปอง อิสราบาล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
พัฒนาครูพรหมพิรามด้านe-GP
พัฒนาครูพรหมพิรามด้านe-GP
กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ สพป.พล.3 นำโดย นางสมปอง อิสราบาล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้กับครูอำเภอพรหมพิรามที่รับผิดชอบด้านพัสดุและบัญชี ในวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางณัฐกฤดา มัทธุจัด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และ นางศุลีพร พร้าโมต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
พัฒนาครูนครไทยด้านe-GP
พัฒนาครูนครไทยด้านe-GP
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้กับครูอำเภอนครไทยที่รับผิดชอบด้านพัสดุและบัญชี ในวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ร่วมแสดงความยินดี
ร่วมแสดงความยินดี
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง และโรงเรียนบ้านนาขุมคัน ผ่านการประเมินโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 17 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทรลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
เยี่ยมนิทรรศการ
เยี่ยมนิทรรศการ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดนิทรรศการคู่มือพัฒนาประสิทธิภาพเลขานุการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.พิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทรลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
หลายปีที่พากเพียร วัน...เกษียณที่ภาคภูมิ
หลายปีที่พากเพียร วัน...เกษียณที่ภาคภูมิ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เข้าร่วมงาน หลายปีที่พากเพียร วัน...เกษียณที่ภาคภูมิ นายวีระ เมืองช้าง รองศึกษาธิการภาค17 และ ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
เสวนาคู่มือเลขาศึกษาธิการภาค
เสวนาคู่มือเลขาศึกษาธิการภาค
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เสวนาคู่มือเลขาศึกษาธิการภาค ตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับภาค “การจัดการศึกษาเชิงรุก เพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคม บนเส้นทาง EWEC & LIMEC” ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
เข้าร่วมเสวนาแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับภาค
เข้าร่วมเสวนาแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับภาค
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เข้าร่วมฟังเสวนาแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับภาค “การจัดการศึกษาเชิงรุก เพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคม บนเส้นทาง EWEC & LIMEC” ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์