*** ของดจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร (one stop service) ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2557 เนื่องจากต้นปีงบประมาณระบบ GFMIS ปิดระบบการเบิกจ่าย จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 52 Online
»   วันนี้ 3839 Today
»   เมื่อวานนี้ 5815 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 14351 Week
»   เดือนนี้ 3839 Month
»   ปีนี้ 14351 Year
»   รวมทั้งหมด 14351 Total
Record: 5815 (30.09.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ให้กับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธของ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พล.3 ในวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประสบภัยน้ำท่วม
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประสบภัยน้ำท่วม
ในวันที่ 2 กันยายน 2557 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ภายใต้การบริหารงานของ ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประสบภัยน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนัก จึงทำให้ระบายไม่ทัน
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
สัมมนาวิชาการและประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศภาษาอังกฤษ
สัมมนาวิชาการและประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศภาษาอังกฤษ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสัมมนาวิชาการและประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำหรับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) ประจำอำเภอ ในวันที่ 1 กันยายน 2557 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 236 ] คน
คืนความสุขให้กับนักเรียนเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์
คืนความสุขให้กับนักเรียนเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะรองผอ.สพป.พล.3 คืนความสุขให้กับนักเรียนเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ เครือข่ายวัดโบสถ์ 2-3 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดนาขาม โรงเรียนวัดบ้านน้อยและโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ
ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ที่ 8 กัณฑ์กุมารเฉลิมพระเกียรติ ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ วัดคลองเมือง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
อบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและเลื่อนขั้นเงินเดือน
อบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการอบรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายกสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอำเภอนครไทย มอบถุงน้ำใจพร้อมเงินให้กับ เด็กหญิงมนัสวี สายลี่ นักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ บ้านนาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
เครือข่ายปลอดเหล้าหลอดบุหรี่ตามคำพ่อสอน
เครือข่ายปลอดเหล้าหลอดบุหรี่ตามคำพ่อสอน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปลอดเหล้าหลอดบุหรี่ตามคำพ่อสอน ปี 2557 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
คืนความสุขให้กับนักเรียนเครือข่ายอำเภอนครไทย 1 -2
คืนความสุขให้กับนักเรียนเครือข่ายอำเภอนครไทย 1 -2
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะผู้บริหารเครือข่ายอำเภอนครไทย 1 -2 ร่วมกันคืนความสุขให้กับนักเรียนเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งมอบถึงยังชีพให้กับนักเรียน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
คืนความสุขให้กับนักเรียนเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์
คืนความสุขให้กับนักเรียนเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 คืนความสุขให้กับนักเรียนเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ เครือข่ายพรหมพิราม 1 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม โรงเรรียนประชาอุปถัมภ์ และโรงเรียนทับยายเชียง
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
พัฒนาครูเครือข่ายพรหมพิราม 8
พัฒนาครูเครือข่ายพรหมพิราม 8
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 2
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 2
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ระบบโปรแกรม Scan Tool 3 รุ่นที่ 2 ให้กับข้าราชการ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ และอ.นครไทย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ระบบโปรแกรม Scan Tool 3 ให้กับข้าราชการ สพป.พล.3 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
รับพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
รับพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ศน.จันทิรา จั่นผ่อง ศน.แพรทอง เดชเทศ และคณะครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน 25 โรงเรียน เข้ารับพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระกียรติฯ จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 - 22 ส.ค.2557
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
มอบนโยบาย  การบริหารการจัดการศึกษาและการปองดองสมานฉันท์ ของสพป.พล.3
มอบนโยบาย การบริหารการจัดการศึกษาและการปองดองสมานฉันท์ ของสพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบาย การบริหารการจัดการศึกษา ของ สพป.พล.3 และบรรยายในส่วนการปองดองสมานฉันท์ ของสพป.พล.3 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
คืนความสุขให้ชาว สพป.พล.3
คืนความสุขให้ชาว สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ชาว สพป.พล.3 เป็นการมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล.3 ที่เกษียณอายุราชการ และมอบรางวัลขวัญใจ OD ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
พัฒนาองค์กรเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
พัฒนาองค์กรเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาองค์กร เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (Organization Development Strengthen and harmony) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีพันเอกนพพร เรืองจันทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำ ด.ช.ธนบูณ ทนุ
ส่งมอบบ้านน้ำ ด.ช.ธนบูณ ทนุ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ให้กับด.ช.ธนบูณ ทนุ นักเรียนโรงเรียนน้ำหักศึกษา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 65 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำ ด.ญ.หฤทัย วัฒนวงษ์
ส่งมอบบ้านน้ำ ด.ญ.หฤทัย วัฒนวงษ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ให้กับด.ญ.หฤทัย วัฒนวงษ์ นักเรียนโรงเรียนวัดนาขาม ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 51 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำ ด.ช.รัตนากร  แก้วทองแท้
ส่งมอบบ้านน้ำ ด.ช.รัตนากร แก้วทองแท้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ให้กับเด็กชายรัตนากร แก้วทองแท้ นักเรียนโรงเรียนวัดเสนาสน์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 68 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายพรหมพิราม  5 - 8
เยี่ยมบ้านนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายพรหมพิราม 5 - 8
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนพมาศ ประสาททอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดห้วยดั้ง / วัดหางไหล / วัดวงฆ้อง และบ้านบึงวิทยา เยี่ยมบ้านนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายพรหมพิราม 5 – 8 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 68 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม
เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ ด.ช.ศุภกฤต มีสิงห์ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เนื่องในโอกาสสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 61 ] คน
พัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook  สู่การปฏิบัติ
พัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายการบริหารราชการของ สพป.พล.3 ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
คืนความสุขให้วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด
คืนความสุขให้วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานกิจกรรม คืนความสุขให้วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาวัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2557 เพื่อรับทราบนโยบายของ สพฐ. และ สพป.พล. 3 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 243 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์