สพป.พล.3 มีตู้รับหนังสือราชการเพิ่ม ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก (หลังเก่า) *** 

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 35 Online
»   วันนี้ 1293 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1293 Week
»   เดือนนี้ 1293 Month
»   ปีนี้ 1293 Year
»   รวมทั้งหมด 1293 Total
Record: 1293 (16.04.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เตรียมความพร้อมภารกิจเขตพื้นที่
เตรียมความพร้อมภารกิจเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 และผอ.กลุ่ม เพื่อรับทราบภารกิจของเขตพื้นที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ และ การประเมินกลยุทธ์ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก‏
ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก‏
ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2557 ศน.วินัย ปานโท้ รับผิดชอบการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 14 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
เข้าร่วมกีฬา “อนุบาลเกมส์”
เข้าร่วมกีฬา “อนุบาลเกมส์”
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัย “อนุบาลเกมส์ ครั้งทั้ง 4” ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ. สนามสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางปาริชาติ ทองแท้ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.พล.3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 251 ] คน
รับมอบโล่การใช้พลังงานลดลง
รับมอบโล่การใช้พลังงานลดลง
นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2556 ให้กับนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
เลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ.
เลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
มอบแนวทางวัดความสามารถในอ่านของนักเรียน
มอบแนวทางวัดความสามารถในอ่านของนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียน ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 / 2557 วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย
ผู้อ่าน [ 449 ] คน
สรุปผลการศึกษาดูงาน
สรุปผลการศึกษาดูงาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาดูงาน และสรุปผลการศึกษาดูงาน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 / 2557 วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  NT‏
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT‏
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด อ.ชาติตระการ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557‏
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด อ.วัดโบสถ์ และอ.พรหมพิราม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557‏
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
ระดมความคิดสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ
ระดมความคิดสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 237 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 606 ] คน
มอบรางวัลทองกวาวสุด...สวย
มอบรางวัลทองกวาวสุด...สวย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อกิจกรรมของเขตพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นและขอบคุณ มอบรางวัลที่ทุกคนให้ความร่วมมือในการแต่งตัวย้อนยุค ทองกวาว และพี่คล้าว ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
เยี่ยมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
นายวัชรินทร์ จำปี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของโรงเรียน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ นายสุขสันต์ จิตอ่อนน้อม ผอ.โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ข้าราชการครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 358 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
เยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
นายวัชรินทร์ จำปี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของโรงเรียน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ นายสุรพล หล้าเตจา ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ข้าราชการครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ O-NET พรหมพิราม
เยี่ยมสนามสอบ O-NET พรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามสอบ O-NET ศูนย์สอบพรหมพิราม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 214 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ O-NET วัดโบสถ์
เยี่ยมสนามสอบ O-NET วัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามสอบ O-NET ศูนย์สอบวัดโบสถ์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
สรุปผลการปฏิบัติน้าที่ลูกจ้างสอนภาษาอังกฤษ
สรุปผลการปฏิบัติน้าที่ลูกจ้างสอนภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสรุปการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนของครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ สพป.พล.3 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานเปิดการโครงการ “สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 4 เขต” นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 เขต ให้การต้อนรับ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 265 ] คน
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการโครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 4 เขต” นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 เขต ให้การต้อนรับ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
โครงการสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
โครงการสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
นายพีระ ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดการโครงการ “สานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 4 เขต” นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 เขต ให้การต้อนรับ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
แสดงความยินดีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แสดงความยินดีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมคณะ แสดงความยินดีกับ ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 39 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนนวมินทราชินุทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี และ สพฐ. กรุงเทพมหานคร
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
พัฒนาความรู้ด้าน ICT
พัฒนาความรู้ด้าน ICT
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้าน ICT ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 350 ] คน
ชี้แจงการสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม
ชี้แจงการสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการประธานสนามสอบ และคณะกรรมการสนามสอบ อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
อนุมัติย้ายครูผู้สอน
อนุมัติย้ายครูผู้สอน
นายประเสริฐ รัตนพันธ์ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) การย้ายครูผู้สอน และผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 555 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์