ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 67 Online
»   วันนี้ 2413 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2413 Week
»   เดือนนี้ 2413 Month
»   ปีนี้ 2413 Year
»   รวมทั้งหมด 2413 Total
Record: 2413 (16.09.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
รับพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
รับพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ศน.จันทิรา จั่นผ่อง ศน.แพรทอง เดชเทศ และคณะครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน 25 โรงเรียน เข้ารับพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระกียรติฯ จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 - 22 ส.ค.2557
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
มอบนโยบาย  การบริหารการจัดการศึกษาและการปองดองสมานฉันท์ ของสพป.พล.3
มอบนโยบาย การบริหารการจัดการศึกษาและการปองดองสมานฉันท์ ของสพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบาย การบริหารการจัดการศึกษา ของ สพป.พล.3 และบรรยายในส่วนการปองดองสมานฉันท์ ของสพป.พล.3 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
คืนความสุขให้ชาว สพป.พล.3
คืนความสุขให้ชาว สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ชาว สพป.พล.3 เป็นการมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล.3 ที่เกษียณอายุราชการ และมอบรางวัลขวัญใจ OD ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
พัฒนาองค์กรเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
พัฒนาองค์กรเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาองค์กร เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (Organization Development Strengthen and harmony) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีพันเอกนพพร เรืองจันทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำ ด.ช.ธนบูณ ทนุ
ส่งมอบบ้านน้ำ ด.ช.ธนบูณ ทนุ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ให้กับด.ช.ธนบูณ ทนุ นักเรียนโรงเรียนน้ำหักศึกษา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 61 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำ ด.ญ.หฤทัย วัฒนวงษ์
ส่งมอบบ้านน้ำ ด.ญ.หฤทัย วัฒนวงษ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ให้กับด.ญ.หฤทัย วัฒนวงษ์ นักเรียนโรงเรียนวัดนาขาม ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 48 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำ ด.ช.รัตนากร  แก้วทองแท้
ส่งมอบบ้านน้ำ ด.ช.รัตนากร แก้วทองแท้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ให้กับเด็กชายรัตนากร แก้วทองแท้ นักเรียนโรงเรียนวัดเสนาสน์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 64 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายพรหมพิราม  5 - 8
เยี่ยมบ้านนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายพรหมพิราม 5 - 8
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนพมาศ ประสาททอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดห้วยดั้ง / วัดหางไหล / วัดวงฆ้อง และบ้านบึงวิทยา เยี่ยมบ้านนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายพรหมพิราม 5 – 8 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 62 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม
เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ ด.ช.ศุภกฤต มีสิงห์ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เนื่องในโอกาสสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 56 ] คน
พัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook  สู่การปฏิบัติ
พัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายการบริหารราชการของ สพป.พล.3 ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
คืนความสุขให้วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด
คืนความสุขให้วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานกิจกรรม คืนความสุขให้วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาวัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2557 เพื่อรับทราบนโยบายของ สพฐ. และ สพป.พล. 3 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
มอบเกียรติบัตรการประกวดท่องพุทธวจน
มอบเกียรติบัตรการประกวดท่องพุทธวจน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล การประกวดท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
มอบโล่การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ของนักเรียน และโต้วาทีภาษาอังกฤษ
มอบโล่การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ของนักเรียน และโต้วาทีภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ของนักเรียน และโต้วาทีภาษาอังกฤษ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
มอบโล่ และเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดต้นแบบ และเกียรติบัตรผู้บริหารส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม
มอบโล่ และเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดต้นแบบ และเกียรติบัตรผู้บริหารส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่ และเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดต้นแบบ และเกียรติบัตรผู้บริหารส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
มอบเกียรติบัตร
มอบเกียรติบัตร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
พัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เรื่องด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
พัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เรื่องด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เรื่องด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด วันที 16 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
ค่ายลูกเสือสร้างคุณธรรม
ค่ายลูกเสือสร้างคุณธรรม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมโครงการการนำกระบวนการลูกเสือสร้างคุณธรรม กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีปรองดองสมานฉันท์ต้านยาเสพติด หลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพป.พล. 3 ไปเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนายพนัส ธีระเพ็ญแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้อ่าน [ 296 ] คน
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
ร่วมถวายพระพร
ร่วมถวายพระพร
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี ราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยการตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำใจดญ.สุภิญญา  เทียนงาม
ส่งมอบบ้านน้ำใจดญ.สุภิญญา เทียนงาม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับ ดญ.สุภิญญา เทียนงาม นักเรียนโรงเรียนบ้านน้อย ณ บ้านหินลาด หมู่ที่ 3 อ.วัดโบสถ์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
เยี่ยมการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม
เยี่ยมการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เยี่ยมการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ผู้อ่าน [ 254 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์