+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 625 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2875 Week
»   เดือนนี้ 16328 Month
»   ปีนี้ 47162 Year
»   รวมทั้งหมด 51961 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมอบถุงน้ำใจ ให้กับ เด็กชายอัษฎายุธ ทองเครือมา เด็กชายณัฐภัทร ทองเครือมา เด็กหญิงรัญชิดา ทองเครือมา และเด็กหญิงสุทาทิพย์ ทองเครือมา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านเลขที่ 277 หมู่ 4 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 62 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน 3 อัตรา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
รับทราบนโยบาย สพฐ.
รับทราบนโยบาย สพฐ.
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เพื่อรับทราบข้อราชการ และนโยบาย สพฐ. จากประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้งแนะนำบุคลากรย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการ สพป.พล.3 นางศิริกัญญากรณ์ ศิริสานต์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สพป.รับทราบนโยบาย สพฐ.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 63 ] คน
การชำระภาษีผ่านระบบ Internet
การชำระภาษีผ่านระบบ Internet
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการยื่นแบบรายการและวิธีการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นางสาวสวลี ทุ่งทอง นักวิชาการสรรพากร นางสาวนุศรา บัวนารี และ นางนุชนาฏ โพธิ์สุ เจ้าหน้าที่ทีม E-Marketing
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ชี้แจงการสอบ O-NET
ชี้แจงการสอบ O-NET
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ให้กับคณะกรรมการศูนย์สอบย่อยประจำอำเภอ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 46 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ยินดีต้อนรับ นางศิริกัญญากรณ์ ศิริสานต์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 62 ] คน
คัดเลือกโรงเรียนโครงการเงินทุนหมุนเวียน
คัดเลือกโรงเรียนโครงการเงินทุนหมุนเวียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดี โครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560 ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 31 ] คน
ตรวจหลักฐานโรงเรียนขอเลิกกิจการ
ตรวจหลักฐานโรงเรียนขอเลิกกิจการ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนที่ขอเลิกกิจการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา (หนองตม) ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 23 ] คน
สวัสดีปีใหม่ 2560
สวัสดีปีใหม่ 2560
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ สวัสดีปีใหม่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหารใน สพฐ. ในวันที่ 30 มกราคม 2560
ผู้อ่าน [ 25 ] คน
กราบสักการะพระบรมศพ
กราบสักการะพระบรมศพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เข้าร่วมกราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 30 มกราคม 2560
ผู้อ่าน [ 56 ] คน
แข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก
แข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก
นายสามารถ กอนอยู่ ผอ.โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ตัวแทนผอ.สพป.พล.3 เปิดการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
ตรวจสภาพโรงเรียนบ้านชาน
ตรวจสภาพโรงเรียนบ้านชาน
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจสภาพอาคารเรียนโรงเรียนบ้านชาน อ.วัดโบสถ์ ในวันที่ 26 มกราคม 2560
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
ค่ายติว O-NET อำเภอชาติตระการ 4
ค่ายติว O-NET อำเภอชาติตระการ 4
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 เครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 56 ] คน
เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเหิน อ.ชาติตระการ โดยมี นายฐานุพงศ์ เจริญสุขภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 42 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรมคุณแม่การบูน เพิ่มพรม มารดา นายสวรรค์ เพิ่มพรม ผอ.โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ วัดเรไร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ผู้อ่าน [ 74 ] คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง
ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา และเพื่อรองรับนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู ในสพป.พล.3 ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 53 ] คน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET
กลุ่มศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 นำโดย ศน.นราภรณ์ สโรดม ศน.แพรทอง เดชเทศ และ ศน.สุภาภรณ์ แสนแทน ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ภาคเช้าอำเภอนครไทย และภาคบ่ายอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 24 มกราคม 2560
ผู้อ่าน [ 40 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะเยี่ยมบ้าน เด็กชายณัฐพัฒน์ ดวงพรม นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ในวันที่ 23 มกราคม 2560
ผู้อ่าน [ 27 ] คน
ชี้แจงแนวทางการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
ชี้แจงแนวทางการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ ในวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 45 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานในงานฌาปนกิจศพคุณแม่สำเนียง แจ่มโถง มารดาผอ.ศิวานิส แจ่มโถง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ณ ณ เมรุวัดบ้านน้ำทวน ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 53 ] คน
ค่ายติว O-NET เครือข่ายพรหมพิราม 3
ค่ายติว O-NET เครือข่ายพรหมพิราม 3
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 เครือข่ายพรหมพิราม 3 ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดคลองตาล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 26 ] คน
ค่ายติว O-NET เครือข่ายพรหมพิราม 5
ค่ายติว O-NET เครือข่ายพรหมพิราม 5
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 เครือข่ายพรหมพิราม 5 ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดคลองตาล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 29 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรมนางสำเนียง แจ่มโถง มารดา นางศิวานิช แจ่มโถง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ณ บ้านน้ำทวน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 23 มกราคม 2560
ผู้อ่าน [ 33 ] คน
ค่ายติว O-NET เครือข่ายพรหมพิราม 8
ค่ายติว O-NET เครือข่ายพรหมพิราม 8
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 เครือข่ายพรหมพิราม 8 ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 13 ] คน
พัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ
พัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์ให้กับครูนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 39 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์