+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต

Warning: fopen(/home/phitsanu/public_html/counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/phitsanu/public_html/counter.php on line 142
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 905 Year
»   รวมทั้งหมด 905 Total
Record: 646 (02.11.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี
มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรดีเด่นรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้กับโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันประชุมผู้บริการสถานศึกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 11 ] คน
มอบเกียรติบัตร Math Best Practice
มอบเกียรติบัตร Math Best Practice
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรการประกวดนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Math Best Practice) ด้านการใช้สื่อ บูรณาการ การอ่านคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ประสบผลสำเร็จ และด้านคุณลักษณ์ความสามารถและทักษะที่สำคัญสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
มอบวุฒิบัตรการแข่งขันภาษาอังกฤษ
มอบวุฒิบัตรการแข่งขันภาษาอังกฤษ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบวุฒิบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษประจำปี 2559 จำนวน 7 โรงเรียน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 54 ] คน
มอบเกียรติบัตร Best ค่านิยม 12 ประการ
มอบเกียรติบัตร Best ค่านิยม 12 ประการ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตร ผลการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Pratice) ด้านการบริหาร จำนวน 8 โรงเรียน ด้านการจัดกาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู จำนวน 10 โรงเรียน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 60 ] คน
มอบเกียรติบัตรส่งเสริมรับการอ่านและห้องสมุดต้นแบบ
มอบเกียรติบัตรส่งเสริมรับการอ่านและห้องสมุดต้นแบบ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรส่งเสริมรับการอ่านและห้องสมุดต้นแบบ ประจำปี 2559 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 50 ] คน
มอบโล่ Best การจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วม
มอบโล่ Best การจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่และเกียรติบัตรการประคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 48 ] คน
มอบเกียรติบัตร 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
มอบเกียรติบัตร 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรรางวัลการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับดีเยี่ยม ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
มอบเกียรติบัตรมหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ
มอบเกียรติบัตรมหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในมหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภาคเหนือตอนล่าง ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 77 ] คน
มอบโล่และเกียรติบัตร Best โรงเรียนในฝัน
มอบโล่และเกียรติบัตร Best โรงเรียนในฝัน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่และเกียรติบัตร จากการประกวดนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice โรงเรียนในฝัน ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 76 ] คน
มอบเกียรติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มอบเกียรติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับเงิน ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับ นายสุวัฒน์ สายยืด ผอ. โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 69 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบช่อดอกไม้ ให้กับผู้บริหารที่ผ่านการสอบแข่งขันผู้บริหารพื้นที่สูง เพื่อแสดงความยินดี ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
ติดตามการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ติดตามการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ของโรงเรียนวัดเสนาสน์ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จากบริษัททรูคอปเปอร์เรชั่น จํากัด ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 56 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกระบาก
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกระบาก
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ของโรงเรียนบ้านหนองกระบากในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จากบริษัททรูคอปเปอร์เรชั่น จํากัด ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
ถวายความอาลัย
ถวายความอาลัย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และปฏิญาณตนจะเป็นข้าราชการที่ดี มีความสื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งยืนสงบนิ่ง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการถวายความอาลัยให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 61 ] คน
ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว
ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอนครไทย เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมพิธีบวงสรวงในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 352 ] คน
ติดตามตรวจสอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
ติดตามตรวจสอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 35 โรงเรียน เพื่อเตรียมการติดตามการตรวจสอบงบดังกล่าว ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยนางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
ขยายผลนโยบาย สพฐ.
ขยายผลนโยบาย สพฐ.
นายอุดม สายโท รอผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พล.3 ประชุมผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่ม หรือตัวแทน เพื่อขยายผลจากการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2559 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
ประชาคมโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก)
ประชาคมโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก)
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ประชาคมโรงเรียนบ้านหนองปลิง และโรงเรียนบ้านชาน ซึ่งเป็นไปตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) และเป็นเขตบริการของโรงเรียนวัดเสนาส์ อ.วัดโบสถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ข่าย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวังมะด่าน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวังมะด่าน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการติดตั้งเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ตของบริษัททรูคอร์เปอร์เรชั่น จํากัด ให้กับโรงเรียนประชารัฐ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนวัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนดิษฐอำรุง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนดิษฐอำรุง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการติดตั้งทีวีเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ตของบริษัททรูคอร์เปอร์เรชั่น จํากัด ให้กับโรงเรียนประชารัฐ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนชุมชนดิษฐอำรุง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีสวดพระอภิธรรม
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีสวดพระอภิธรรม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัดสพป.พล.3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.30 น. ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ
ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ติดตามการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ติดตามการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ติดตามการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานของโรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โดยมี ผอ.แสวง เมฆแสงสี ผอ. ให้การต้อนรับ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน อ.ชาติตระการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีผอ.สมชัย ทองปลิว และครู นักเรียน ให้การต้อนรับ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์