*** ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูอย่างน้อย ร.ร.ละ 2 คน ร่วมซ้อมปั่นเพื่อพ่อ(Bike for Dad) เพื่อรวมใจและจงรักภักดี ในวันอังคารที่ 1 พ.ย. 58 พร้อมกันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เวลา 08.00 น. ***

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 21 Online
»   วันนี้ 1267 Today
»   เมื่อวานนี้ 2768 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4035 Week
»   เดือนนี้ 4035 Month
»   ปีนี้ 4035 Year
»   รวมทั้งหมด 4035 Total
Record: 2768 (26.11.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
โครงการ สวท.สัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิดชุมชน
โครงการ สวท.สัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิดชุมชน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล. 3 เข้าร่วมเสวนาโครงการ สวท.สัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิดชุมชน ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ต.ท่าสะแกอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
ชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับคณะกรรมการการศึกษาระดับสนามสอบของศูนย์สอบพิษณุโลก เขต 3 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
สวัสดีปีใหม่ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
สวัสดีปีใหม่ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองรังสรรค์ มณีเล็ก รองรัตนา ศรีเหรัญ รองอนุสรณ์ ฟูเจริญ ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ ผอ.อำนาจ วิชยานุวัติ ผอ.สำนักนโยบายแลแผน สพฐ. ผอ.พวงมณี ชัยเสรี ผอ.สำนักการคลังและทรัพย์สิน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ในวันที่ 27 มกราคม 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กทม.
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
เยี่ยมค่ายติว O-NET โรงเรียนบ้านหนองหิน
เยี่ยมค่ายติว O-NET โรงเรียนบ้านหนองหิน
ท่านประเสริฐ รัตนพันธุ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และรองธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมค่ายติว O-NET และให้ขวัญกำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหิน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 26 มกราคม 2558
ผู้อ่าน [ 353 ] คน
เยี่ยมค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านถ้ำพริก
เยี่ยมค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านถ้ำพริก
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะเยี่ยมค่ายวิชาการ O-NETพร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 26 มกราคม 2558
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
เตรียมความพร้อมกีฬาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมกีฬาสัมพันธ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ประชุมเพื่อแบ่งภารกิจในการจัดกีฬาสัมพันธ์ ระหว่าง เขตพื้นที่การศึกษา และสพม.39 ในวันที่ 24 มกราคม 2558
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETและNT
ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETและNT
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT ของโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมจำปาขาว โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
เยี่ยมค่ายวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์2
เยี่ยมค่ายวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์2
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2 ค่ายที่ 1 ณ โรงเรียนวัดหินลาด และค่ายที่2 ณ โรงเรียนบ้านน้ำโจน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 22 มกราคม 2558
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
ติดตามผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3
ติดตามผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3
ดร.อังคณา สุขเสวี และนางสาวกัญญาภัค ชัยธิ คณะกรรมการติดตามผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
เตรียมความพร้อมการติดตามผลการจัดการศึกษา
เตรียมความพร้อมการติดตามผลการจัดการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เตรียมความพร้อมการติดตามผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมบ้านเด็กหญิงนันทพร เนตรแสงสี นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากนายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สร้างบ้านให้กับนักเรียน ในวันที่ 19 มกราคม 2558
ผู้อ่าน [ 251 ] คน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 234 ] คน
ร่วมงานสังสรรค์วันครูนครไทย
ร่วมงานสังสรรค์วันครูนครไทย
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พล.3 ประธานจัดงานวันครูภาคค่ำ ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
มอบคอมพิวเตอร์
มอบคอมพิวเตอร์
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป,พล.3 นำคณะศิษย์เก่า ท.พ.ล. รุ่น 27 , 29 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมนำช่างไปซ่อมคอม ให้ใช้งานได้ทั้งโรงเรียนบ้านน้ำตาก พร้อมทั้งมอบเงินซื้อประตูหน้าต่างห้องสมุด แจกสมุด เครื่องเขียน และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน พร้อมผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 58
ผู้อ่าน [ 234 ] คน
ร่วมงานสังสรรค์วันครูพรหมพิราม
ร่วมงานสังสรรค์วันครูพรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานสังสรรค์วันครูอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 339 ] คน
ร่วมงานสังสรรค์วันครูวัดโบสถ์
ร่วมงานสังสรรค์วันครูวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานสังสรรค์วันครูอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 268 ] คน
เปิดกีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้
เปิดกีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้ เนื่องในวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 350 ] คน
เยี่ยมการสร้างบ้านให้กับนักเรียน
เยี่ยมการสร้างบ้านให้กับนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองผกาภรณ์ พลายสังข์ เยี่ยมการสร้างบ้านให้กับนักเรียนของนายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสะแก อ.ชาติตระการ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์การสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติของสพป.พล.3 ในวันที่ 16 มกราคม 2558
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
ร่วมตักบาตรงานวันครู
ร่วมตักบาตรงานวันครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมงานวันครู อำเภอชาติตระการ โดยมี นายพยุง คุ้มสุรรณ นายอำเภอ ประธานเปิดงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายเชวง เม็งเกตุ ตำแหน่งผอ.สกสค.พิษณุโลก สำนักงาน สกสค.พิษณุโลก สวัสดีปีใหม่ โดยมอบสมุดบันทึก ให้กับนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายประเสริฐ รัตนพันธ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารับทราบและพิจารณาอนุมัติตามวาระ ต่าง ๆ ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 252 ] คน
พบปะนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฟิลิปปินส์
พบปะนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฟิลิปปินส์
ดร.เกตุสดารัตน์ แย้มพลอย ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ดร.ปพลเดช ทศวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
ประชุมครูและบุคลากรเครือข่ายพรหมพิราม1
ประชุมครูและบุคลากรเครือข่ายพรหมพิราม1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1 ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
บริษัทสยามสมาย และ ผอ.วัฒนะ โปร่งนุช โรงเรียนวัดย่านยาว มอบกระเช้า ให้กับนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ในวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
พุทธาภิเษกพระพุทธชินราชจำลอง
พุทธาภิเษกพระพุทธชินราชจำลอง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีฉลองซุ้มพระและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธชินราชจำลอง หน้าตัก 25 นิ้ว และทำพิธีส่งมอบให้กับโรงเรียนวัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันที่ 10 มกราคม 2558
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์