***  วันที่ 30 ม.ค. 58 - 3 ก.พ. 58 จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.  และในวันที่ 4 ก.พ. 2558 งดจ่าย one stop service ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 1300 Today
»   เมื่อวานนี้ 4190 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 13260 Week
»   เดือนนี้ 13260 Month
»   ปีนี้ 13260 Year
»   รวมทั้งหมด 13260 Total
Record: 4644 (29.01.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินมะคึด
เยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินมะคึด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินมะคึด อ.วัดโบสถ์ เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.3 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ผู้อ่าน [ 238 ] คน
ตั้งเสาเอกบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
ตั้งเสาเอกบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
นายชยกร โชควรพัชร์ นายอำเภอวัดโบสถ์ ประธานการตั้งเสาเอกบ้านเด็กชายรัตนากร แก้วทองแท้ นักเรียนโรงเรียนวัดเสนาสน์ ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยมี ท่านพระครูสุนทร พัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดเสนาสน์ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นายศิริวัฒน์ ฟักคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ผู้ปกครอง และคณะครูโรงเรียนวัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 261 ] คน
ตู้ปรับสมุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
ตู้ปรับสมุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
นายสมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการติดตั้งตู้ปรับสมุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
ประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
ประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ของนักเรียน ป.3 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสบทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ จาก นายสวัสดิ์ เอี่ยมชม ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเจียงจำนวนเงิน 3,000 บาท นายอำนวย แดงโสภณ ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งคันนา จำนวนเงิน 5,000 บาท นายณรงค์ นิ่มนุช จำนวนเงิน 5,000 บาท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
อบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กมีความต้องการพิเศษ
อบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กมีความต้องการพิเศษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสบทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ จาก ศน.อุมาพร ปานโท้ ศน.สพป.พล.3 พร้อมคณะเพื่อน ๆ จำนวน 7,000 บาท และผอ.กิจ พานทอง ผอ.โรงเรียนวัดหินลาด สพป.พล.3 จำนวน 3,000 บาท ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
ชี้แจงโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
ชี้แจงโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมในการชี้แจงความคืบหน้าโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอ และนายกสมาคมทุกอำเภอ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสบทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ จาก รองผกาภรณ์ พลายสังข์ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 จำนวน 20,000 บาท ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
ครูพรหมพิรามพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
ครูพรหมพิรามพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอพรหมพิราม วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
สมทบทุนโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
สมทบทุนโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน มอบเงินสมทบทุนโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ให้กับเด็กชายชวน จันทร์หน่อ นักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าว อ.นครไทย ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ บ้านเด็กชายชวน จันทร์หน่อ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
 เตรียมพร้อมครูนครไทยก่อนเปิดภาคเรียน
เตรียมพร้อมครูนครไทยก่อนเปิดภาคเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
ชาติตระการ  เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ชาติตระการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 365 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี พร้องด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้แก่ นางผัน สัญญะ มารดาของ นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ สพป.พล.3 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ บ้านท่าเสา (ตรงข้าม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา) ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 346 ] คน
บริหารการจัดหลักสูตร
บริหารการจัดหลักสูตร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารการจัดหลักสูตร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 467 ] คน
ค่ายภาษาอังกฤษ
ค่ายภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีปิดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ แบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 241 ] คน
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสบทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ จาก รองผกาภรณ์ พลายสังข์ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 จำนวน 19,000 บาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
แนวทางการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
แนวทางการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จำนวน 15 โรงเรียน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
พัฒนาครูพรหมพิราม จัดซื้อจัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิคส์
พัฒนาครูพรหมพิราม จัดซื้อจัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิคส์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิคส์ (e-GP) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานพัสดุ อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
ประชุมโครงการ
ประชุมโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล 3 ประธานประชุมการดำเนินการจัดกิจกรรม ตามโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
พัฒนาครูนครไทยด้าน e-GP
พัฒนาครูนครไทยด้าน e-GP
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิคส์ (e-GP) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานพัสดุ อำเภอนครไทย ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิคส์ (e-GP) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานพัสดุ อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
ปฐมนิเทศธุรการโรงเรียน
ปฐมนิเทศธุรการโรงเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศธุรการโรงเรียน จำนวน 6 คน ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 542 ] คน
โครงการคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรผู้ประกอบวิชาชีพ
โครงการคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรผู้ประกอบวิชาชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ ฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ของงานคุรุสภา ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์