ด่วนที่สุด  ให้โรงเรียนในสังกัดฯ รายงานการรับหนังสือเรียน 2559 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 พ.ค. 2559

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 33 Online
»   วันนี้ 1448 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1448 Week
»   เดือนนี้ 1448 Month
»   ปีนี้ 1448 Year
»   รวมทั้งหมด 1448 Total
Record: 1448 (24.05.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับประถม-มัธยม ประเภทชาย-หญิง
แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับประถม-มัธยม ประเภทชาย-หญิง
ดร.ธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบ การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับประถม-มัธยม ประเภทชาย-หญิง พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นกรรมการ ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 261 ] คน
แข่งขัน ฉีก ตัด ปะ ภาพ และปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
แข่งขัน ฉีก ตัด ปะ ภาพ และปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
นางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ การแข่งขันประกวดฉีก ตัด ปะ ภาพ และปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 528 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนวัดโบสถ์
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนวัดโบสถ์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 นายไพรสันติ์ จันทร์สุริย์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 กิจกรรมแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย-หญิง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 235 ] คน
แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย-หญิง
แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย-หญิง
ดร.ธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบ การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย-หญิง พร้อม คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันวัดเหล่าขวัญ
เยี่ยมสนามแข่งขันวัดเหล่าขวัญ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เขี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันอนุบาลเทศบาลวัดโบสถ์
เยี่ยมสนามแข่งขันอนุบาลเทศบาลวัดโบสถ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เขี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
เยี่ยมสนามแข่งขันบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เขี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันวัดโบสถ์
เยี่ยมสนามแข่งขันวัดโบสถ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เขี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ
เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการ เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
คัดเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่
คัดเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 1 / 2558 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 67 ] คน
เตรียมความพร้อมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
เตรียมความพร้อมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 390 ] คน
มอบนโยบาย รมต.ศึกษาธิการ
มอบนโยบาย รมต.ศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อรับทราบนโยบาย รมต.ศึกษาธิการ และเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
ชี้แจงการตัดสิน
ชี้แจงการตัดสิน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายและชี้แจงการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 273 ] คน
มอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน
มอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายสุรินทร์ แก้วมณี มอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้กับรองผู้อำนวยการ และตัวแทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 214 ] คน
ร่วมงานเกษียณนครไทย
ร่วมงานเกษียณนครไทย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ อำเภอนครไทย วันที่ 24 กันยายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชะวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
วันวานที่สรรค์สร้าง สู่ปลายทางของเปลวเทียน
วันวานที่สรรค์สร้าง สู่ปลายทางของเปลวเทียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธาน งาน “วันวานที่สรรค์สร้าง สู่ปลายทางของเปลวเทียน ในวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 232 ] คน
เตรียมความพร้อมประเมินการอ่าน
เตรียมความพร้อมประเมินการอ่าน
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศ ประเมินผลการจัดการศึกษา สปพ.พล.3 ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 1ตุลาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
ส่งเสริมทักษะชีวิตวัยใส
ส่งเสริมทักษะชีวิตวัยใส
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตวัยใส “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็ก” ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ บ้านสวนวังนกแอ่นรีสอร์ท อ.วัดทอง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 340 ] คน
งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายพรหมพิราม 4
งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายพรหมพิราม 4
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวแทน ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที 65 ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 4 ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดท้องโพลง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
นิทรรศการการสอนภาษาอังกฤษ
นิทรรศการการสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนครูจ้างสอน(ครูต่างชาติ) ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 418 ] คน
 งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายวัดโบสถ์ 3
งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายวัดโบสถ์ 3
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวแทน ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที 65 ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3 ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สพป.พล.3 ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 509 ] คน
ร่วมงาน
ร่วมงาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 226 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์