*** แจ้งประชาสัมพันธ์ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย คู่มือการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ด้วยตนเอง  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก***

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 24 Online
»   วันนี้ 867 Today
»   เมื่อวานนี้ 2882 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 6806 Week
»   เดือนนี้ 6806 Month
»   ปีนี้ 6806 Year
»   รวมทั้งหมด 6806 Total
Record: 3057 (27.06.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ซ้อมปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”
ซ้อมปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.พล.3 และผู้บริการสถานศึกษาจัดจัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
มอบรับทุนและจักรยาน
มอบรับทุนและจักรยาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และมอบจักรยานให้กับนักเรียน จำนวน 5 คัน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.พล.3 และผู้บริการสถานศึกษาจัด พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2558” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
สรุปผลการสอบ
สรุปผลการสอบ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการรวมคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ คณะกรรมการติดตามสถานการณ์ สพฐ. เป็นผู้สังเกตการณ์
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ดร.ชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สพป.พล.3 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย และห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความาจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดย นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ คณะกรรมการจาก สพฐ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
ต้อนรับผู้ติดตามการสอบบรรจุุ
ต้อนรับผู้ติดตามการสอบบรรจุุ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดอภิธรรม ร.ต.ไพรัตน์ ชมภูษา บิดาของนางสาวจุฑารัตน์ ชุมภูษา เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พล.3 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
ประชุมครู
ประชุมครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมครูโรงเรียนเกษตรสุขพัฒนา อ.นครไทย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงพัชราภรณ์ พาครุฑ นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดเขาคีรีวงกรต อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
ยกเสาเอก
ยกเสาเอก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานยกเสาเอกบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ เด็กหญิงพัชราภรณ์ พาครุฑ นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านโปร่งแค อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
ติดตามการต้อนรับท่านสุรยุทธ์  จุลนนท์
ติดตามการต้อนรับท่านสุรยุทธ์ จุลนนท์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามการต้อนรับท่านสุรยุทธ์ จุลนนท์ ของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
ติดตามการอ่าน เขียน โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ
ติดตามการอ่าน เขียน โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามการอ่านออก เขียนได้ โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาตอน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาตอน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาตอน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
ประชุมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่าย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประชุมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่าย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
การจัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์
การจัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประชุมหารือการจัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว
ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 244 ] คน
ศึกษา 4 คุณภาพร่วมใจ ประสานผู้รับบริการชื่นชม
ศึกษา 4 คุณภาพร่วมใจ ประสานผู้รับบริการชื่นชม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยมีนาย รองผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
ดูงาน“ปณิธาน 7 ประการ”
ดูงาน“ปณิธาน 7 ประการ”
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบุรี เขต 1 โดยมีนาย รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
โครงการพัฒนามุ่งเน้นสร้างความผาสุกในองค์กร
โครงการพัฒนามุ่งเน้นสร้างความผาสุกในองค์กร
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมโครงการพัฒนามุ่งเน้นสร้างความผาสุกในองค์กร ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 213 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และอื่น ๆ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 406 ] คน
ติดตามโรงเรียนโครงการพระราชดำริ
ติดตามโรงเรียนโครงการพระราชดำริ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.มาลาศรี มีโชค ติดตาม พร้อมทั้งเสนอแนะการเตรียมการ การตรวจเยี่ยม ติดตามโรงเรียนในโครงพระราชดำริ ในโครงการกองทุนการศึกษาของฯพณฯท่านองคมนตรี สุรยุทธ์ จุลานนท์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์