+++ แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ค่าครุภํณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม ขอแก้ไข รหัสงบประมาณ จากเดิม ขึ้นต้นด้วย 2004 เป็น 20004 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว2803 ลว.9 ก.ย.59+++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 26 Online
»   วันนี้ 117 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 117 Week
»   เดือนนี้ 117 Month
»   ปีนี้ 117 Year
»   รวมทั้งหมด 117 Total
Record: 117 (29.09.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ร่วมงานการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ร่วมงานการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อความเป็นธรรมในสังคม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเป็นกิจกรรมหนึ่งของ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริต ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน [ 254 ] คน
ร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวฟ้าขาว
ร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวฟ้าขาว
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวฟ้าขาว ของโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายอมร อ่อนศรี ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา และคณะผู้บริหาร ข้าราชครูในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 276 ] คน
นิเทศโรงเรียนบ้านแก่งคันนา
นิเทศโรงเรียนบ้านแก่งคันนา
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ และคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านแก่งคันนา อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
ร่วมกิจกรรม เดิน- วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ
ร่วมกิจกรรม เดิน- วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม เดิน- วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
ตรวจสอบความเรียบร้อย
ตรวจสอบความเรียบร้อย
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และนายไพสันต์ จันทร์สุริ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ นายทูล ใจศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ ตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดงานเลี้ยงต้อนรับนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ อุทยานแก่งเจ็ดแคว อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคันโช้ง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคันโช้ง
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และนายไพสันต์ จันทร์สุริ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ นายทูล ใจศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายสมคะเน วาศวิท ผอ.โรงเรียนคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยปลาไหล
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยปลาไหล
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และนายไพสันต์ จันทร์สุริ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ นายทูล ใจศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยปลาไหล อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายสมคะเน วาศวิท ผอ.โรงเรียนคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหินลาด
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหินลาด
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และนายไพสันต์ จันทร์สุริ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายกิจ พานทอง ผอ.โรงเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสัญจร
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสัญจร
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และคณะ ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สัญจร ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 232 ] คน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามอบเสื้อนุ่งห่มกันหนาว
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามอบเสื้อนุ่งห่มกันหนาว
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และคณะ มอบเสื้อนุ่งห่มกันหนาว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายสมปอง เกษประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับฟังปัญหา และให้กำลังคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายสมปอง เกษประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเยี่ยมโรงเรียนบ้านพร้าว
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเยี่ยมโรงเรียนบ้านพร้าว
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับฟังปัญหา และให้กำลังคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนบ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายนิเวช อินสุวอ ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
นิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนจากสพป.พล.3 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนน้ำลอม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
นิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนจากสพป.พล.3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
นิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนจากสพป.พล.3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา และโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
จัดสรรอัตราครูเกษียณ
จัดสรรอัตราครูเกษียณ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.ล.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.พล.3 จำนวน 4 คน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 435 ] คน
 เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
มอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
มอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เครื่องหมายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับโรงเรียนระดับขยายโอกาส ในสังกัด วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 235 ] คน
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559 – 2557 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษามหาราช 5 ธันวาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายลอย พูลศรี บิดา นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
รับชมเสวนา
รับชมเสวนา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ รับชมการถ่ายทอดสดการเสวนาชี้แจง กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กับการทดสอบ O-NET ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา (ETV) ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัยหนาว ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำเลา และโรงเรียนบ้านป่ารวก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
เตรียมความพร้อมพิธีมอบเครื่องราช
เตรียมความพร้อมพิธีมอบเครื่องราช
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์