*** สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอชะลอการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พล.เขต 3 ***

 

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 19 Online
»   วันนี้ 167 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 167 Week
»   เดือนนี้ 167 Month
»   ปีนี้ 167 Year
»   รวมทั้งหมด 167 Total
Record: 167 (27.10.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เคารพธงชาติ และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย หน้าเสาธง และถวายสัตย์ปฏิบัติการเป็นข้าราชการที่ดี ซีื่อสัตย์สุจริต ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ตั้งศาลพระภูมิ
ตั้งศาลพระภูมิ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดพิธีอัญเชิญพร และจัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบนครไทย
ตรวจเยี่ยมสนามสอบนครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ โรงเรียนบ้านแยง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อ.นครไทย โดยมี นายลิขิต ประทีปคีรี นายลือศักดิ์ สิทธิธูรณ์ และ นายนายวิษณุ โพธิ์ใจ ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบอำเภอวัดโบสถ์
ตรวจเยี่ยมสนามสอบอำเภอวัดโบสถ์
นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก นางอุมพร ปานโท้ นางบุญส่ง โทนแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net โรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบนครไทยวิทยาคม
ตรวจเยี่ยมสนามสอบนครไทยวิทยาคม
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบอำเภอชาติตระการ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบอำเภอชาติตระการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านท่าสะแก โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบอำเภอพรหมพิราม
ตรวจเยี่ยมสนามสอบอำเภอพรหมพิราม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนโรงเรียนวัดนาขุม โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดหางไหล โรงเรียนผดุงวิทยา โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล อ.พรหมพิราม โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
สาธิตการสอนภาษาอังกฤษ
สาธิตการสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.พล.3 ชมการสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ ของลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษาอังกฤษ
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษาอังกฤษ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
เยี่ยมค่ายติว O-NET เครือข่ายชาติตระการ 1
เยี่ยมค่ายติว O-NET เครือข่ายชาติตระการ 1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมค่ายวิชากรรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนเครือข่ายชาติตระการ 1 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ชี้แจงการทดสอบ (O-NET) ชาติตระการ
ชี้แจงการทดสอบ (O-NET) ชาติตระการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบ สังกัดอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 294 ] คน
ค่ายคุณธรรม
ค่ายคุณธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะนักเรียน ค่ายคุณธรรม “วิถีธรรม วิถีไทย นำสู่ใจนักเรียน” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ชี้แจงการทดสอบ (O-NET) นครไทย
ชี้แจงการทดสอบ (O-NET) นครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบ สังกัดอำเภอนครไทย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรมให้กับคุณแม่สุวรรณา ปิ่นทอง มารดาของ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 และผอ.นัยปพร ปิ่นทอง ผอ.โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อ.นครไทย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านนาตาดี ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ชี้แจงการทดสอบ  (O-NET)
ชี้แจงการทดสอบ (O-NET)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบ สังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และพรหมพิราม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ติดตามโครงการอาหารกลางวัน
ติดตามโครงการอาหารกลางวัน
ผอ.พีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ประชุมกตปน.
ประชุมกตปน.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธาน ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบภารกิจของสพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.พล.3ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.พล.3
ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.พล.3ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.พล.3 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดย มีนักการภารโรงทุกโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ สพป.พล.3 ให้สวยงาม
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
พบปะนักเรียนค่ายวิชาการเครือข่ายพรหมพิราม 5 ระดับประถมศึกษา
พบปะนักเรียนค่ายวิชาการเครือข่ายพรหมพิราม 5 ระดับประถมศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะค่ายวิชากรรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ของเครือข่ายพรหมพิราม 5 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนศึกษากลบุตร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ค่ายวิชาการเครือข่ายพรหมพิราม 5 ระดับมัธยมศึกษา
ค่ายวิชาการเครือข่ายพรหมพิราม 5 ระดับมัธยมศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายวิชากรรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ของเครือข่ายพรหมพิราม 5 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
ต้อนรับคณะคณะกรรมการติดตาม โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส
ต้อนรับคณะคณะกรรมการติดตาม โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส
นางพีโชบล ชาญนาวา ต้อนรับคณะคณะกรรมการติดตาม โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมี นายชอบ ดิษฐ์แก้ว ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
รับมอบจักรยานพระราชทาน
รับมอบจักรยานพระราชทาน
นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีมอบจักรยานพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 163 คันให้นักเรียนในสังกัดพิษณุโลก นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ค่าย O-Net เครือข่ายพรหมพิราม3
ค่าย O-Net เครือข่ายพรหมพิราม3
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ NT ชั้น ป.3 O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 3 ในวันที่ 15 -19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนวัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ปรับปรุงภูมิทัศน์
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะการปฏิบัติงานและสวัสดิการ แก่บุคลากร ในระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.พล.3 จำนวน 2 คน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 


  

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์