คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 461 Today
»   เมื่อวานนี้ 853 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 7402 Week
»   เดือนนี้ 7402 Month
»   ปีนี้ 7402 Year
»   รวมทั้งหมด 7402 Total
Record: 1604 (04.02.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ฝึกเด็กวัดโบสถ์ และพรหมพิราม ว่ายน้ำช่วยชีวิต
ฝึกเด็กวัดโบสถ์ และพรหมพิราม ว่ายน้ำช่วยชีวิต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนและเยาวชน กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 “ว่ายน้ำ เพื่อชีวิต” (LIVE SAVING) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เลขานุการในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกประธาน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 383 ] คน
ประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่
ประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 366 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบภาค ข
ตรวจเยี่ยมสนามสอบภาค ข
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 ภาค ข ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 435 ] คน
ประชุมคณะกรรมการสอบภาค ข
ประชุมคณะกรรมการสอบภาค ข
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 ภาค ข ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
ปิดการพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปิดการพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่น 13 – 16 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 382 ] คน
เปิดซองประกาศผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย
เปิดซองประกาศผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการเปิดซองประกาศผลสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 5900 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก โรงเรียนศรีวิสุทธาราม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และโรงเรียนท่าทองพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 964 ] คน
ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับท่านชัยยศ อิ่มสุวรรณ ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ และตัวแทน สพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และโรงเรียนจ่านกร้อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 397 ] คน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 483 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ พร้อมคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางปรุง ช่วยหลำ มารดา นายรชฎ (ดอกรัก) ช่วยหลำ ผอ.โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม อ.พรหมพิราม ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
ผู้อ่าน [ 428 ] คน
สวัสดีปีใหม่ไทย
สวัสดีปีใหม่ไทย
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้จัดการโรงแรมอัมรินทร์ลากูน สวัสดีปีใหม่ไทย แด่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สพป.พล.๓ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 421 ] คน
สืบสานประเพณีไทย
สืบสานประเพณีไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สพป.พล.๓ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 366 ] คน
ทำบุญเลี้ยงเพลพระ
ทำบุญเลี้ยงเพลพระ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่สำนักงาน และ ทำบุญเลี้ยงเพลพระเนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สพป.พล.๓ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
รับมอบอาคาร
รับมอบอาคาร
นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการรับมอบอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ นายดำรงศักดิ์ มั่นคง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 348 ] คน
รดน้ำขอพรพ่อเมืองพิษณุโลก
รดน้ำขอพรพ่อเมืองพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานรดน้ำขอพร นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 254 ] คน
เสวนาวิชาการ
เสวนาวิชาการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 รับฟังเสวนา เรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา และ เรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
๖๐ กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ
๖๐ กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ
ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขา กพฐ.) ประธานการจัดงาน “๖๐ กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 448 ] คน
เยี่ยมชมการเตรียมจัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เยี่ยมชมการเตรียมจัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมชมการเตรียมจัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 6 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 357 ] คน
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยสมามครูอำเภอพรหมพิราม สมาคมครูอำเภอนครไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมงานศพ ผอ.วันชัย ปั้นกล่ำ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 ณ วัดป่าแดง อำเภอชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 263 ] คน
ร่วมแสดงความเสียใจ
ร่วมแสดงความเสียใจ
นายอุดม สายโท กับนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3และ คณะศึิกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมงานศพ ผอ.วันชัย ปั้นกล่ำ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ วัดป่าแดง อำเภอชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 437 ] คน
ประชุมผู้บริหาร
ประชุมผู้บริหาร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2558 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 422 ] คน
มอบเกียรติบัตร
มอบเกียรติบัตร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา ต่อเนื่อง 3 ปี (ปีการศึกษา 2554-2556) มอบเกียรติบัตรโรงเรียน ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก และ กลาง ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
เตรียมความพร้อม จัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เตรียมความพร้อม จัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
ร่วมรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญวัดโบสถ์
ร่วมรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ชมรมข้าราชบำนาญ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์