***อบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ระหว่างวันที่ 30- 31 ต.ค.57 ณ ห้องประชุมลิลลี่ รัตนา แกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก(ข้างตึงแอมเวย์) ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมด่วน ครูประวัติศาสตร์ 1 คน ครูวิชาการ 1 คน***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 37 Online
»   วันนี้ 2521 Today
»   เมื่อวานนี้ 472 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2993 Week
»   เดือนนี้ 2993 Month
»   ปีนี้ 2993 Year
»   รวมทั้งหมด 2993 Total
Record: 2521 (26.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันพุทธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 487 ] คน
เตรียมความพร้อมโรงเรียนสังกัดอำเภอวัดโบสถ์รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
เตรียมความพร้อมโรงเรียนสังกัดอำเภอวัดโบสถ์รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้กับโรงเรียนในสังกัด อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 โดยมี องค์คณะ 3 บอร์ด เป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ของสพป.พล.3 และได้เชิญ รอง ศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์คณะ และ เทคนิค วิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 400 ] คน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 773 ] คน
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 425 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดทำแผนและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เตรียมความพร้อมการจัดทำแผนและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต พื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 354 ] คน
มอบสือสำหรับนักเรียนเรียนร่วม
มอบสือสำหรับนักเรียนเรียนร่วม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการมอบสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลือกอื่นทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 460 ] คน
การแข่งขันวิ่ง 31 ขา รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
การแข่งขันวิ่ง 31 ขา รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันรายการ "สพฐ.- เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 9" ในวันเสาร์ที่ 2 พ.ย. 56 ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง
ผู้อ่าน [ 386 ] คน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
เตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
เตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษรับทราบนโยบายการจัดการเรียนของครูภาษาอังกฤษ
ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษรับทราบนโยบายการจัดการเรียนของครูภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมประธานศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการเรียนของครูภาษาอังกฤษ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 367 ] คน
ประชุมระบบการบริหารสำนักงาน (AMSS+)
ประชุมระบบการบริหารสำนักงาน (AMSS+)
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล. 3 ประธานเปิดการประชุมระบบการบริหารสำนักงาน (AMSS+) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 385 ] คน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 519 ] คน
เกลี่ยอัตรากำลัง
เกลี่ยอัตรากำลัง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการกลั่นกรองข้อมูลและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 558 ] คน
ปฐมนิเทศครูภาษาอังกฤษ
ปฐมนิเทศครูภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 31 คน โดยมี ครูต่างชาติ จำนวน 15 คน ครูไทยเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 16 คน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 437 ] คน
MOU  อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี
MOU อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ลงนามบันทึกข้อตกลงในการให้ความร่วมมือ มาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี” กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2556 วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีท่าน นพพล เหลืองทองนารา ร่วมเป็นศักขีพยาน ในการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย
ผู้อ่าน [ 517 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 530 ] คน
มอบป้ายประชาสัมพันธ์
มอบป้ายประชาสัมพันธ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบป้ายประชาสัมพันธ์ ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษารวมพลังเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพไทย ซึ่งเป็นนโยบายของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 393 ] คน
มอบโล่เกียรติคุณ โรงเรียนดีเด่น
มอบโล่เกียรติคุณ โรงเรียนดีเด่น
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่เกียรติคุณ รางวัลโรงเรียนดีเด่น และมอบวุฒิบัตร ตามโครงการพัฒนาครูด้วยระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ให้กับนายดำรงศักดิ์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 334 ] คน
ประดับเครื่องหมายผอ.เชี่ยวชาญ
ประดับเครื่องหมายผอ.เชี่ยวชาญ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประดับเครื่องหมายผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ให้กับนายสามารถ กอนอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 398 ] คน
เตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 346 ] คน
รับทราบนโยบายและกลยุทธ์ ของ สพฐ.
รับทราบนโยบายและกลยุทธ์ ของ สพฐ.
นายเอกศักดิ์ ทองรัตน์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบนโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ
ผู้อ่าน [ 411 ] คน
สอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ
สอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการคัดเลือกชั่วคราวปฏิบัติการสอน ภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 516 ] คน
ร่วมพิธีน้อมรำลึกวางพวงมาลา 23 ตุลาคม อำเภอวัดโบสถ์
ร่วมพิธีน้อมรำลึกวางพวงมาลา 23 ตุลาคม อำเภอวัดโบสถ์
ตัวแทน สพป.พล.3 นำโดยนายประมวล อ่อนทอง นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช โดย นายชยากร โชควรพัชร์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธีณ สนามที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ผู้อ่าน [ 463 ] คน
ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประกอบพิธี
ผู้อ่าน [ 392 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์