+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง
ประกาศการเงิน สพป.พล.3

Warning: fopen(/home/phitsanu/public_html/counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/phitsanu/public_html/counter.php on line 142
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 905 Year
»   รวมทั้งหมด 905 Total
Record: 646 (02.11.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เตรียมความพร้อมพิธีมอบเครื่องราช
เตรียมความพร้อมพิธีมอบเครื่องราช
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3และคณะเข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบโล่รางวัลชนะลิศมาร์ชชิ่งความดี ระดับภาค ปีที่ 3 และ พิธีเปิดตัวโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทฯและทำบุญครบรอบ 8 ปี มูลนิธิครูของแผ่นดิน ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
ค่ายวิชาการ NT และ  O-NET
ค่ายวิชาการ NT และ O-NET
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนระดับขั้นพื้นฐาน NTการเรียนการสอนระดับชาติ O-NET ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 8 ในวันที่ 25 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายธีรพล อิ่มหมี ผอ.โรงเรียนวัดคันโช้ง อ.วัดโบสถ์ ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายสุชาติ สวนจันทร์ ครูโรงเรียนวัดเขาน้อย เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ในวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ วัดสะพานหิน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 18 มกราคม 2559
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสิงห์เหนือ- เสือใต้  วันครู ปี 2559
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสิงห์เหนือ- เสือใต้ วันครู ปี 2559
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีเปิดงานกีฬา สิงห์เหนือ - เสือใต้ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ สนามโรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
รับเข็มคุรุสดุดี
รับเข็มคุรุสดุดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้ารับเข็มคุรุสดุดี ประจำปี 2559 เนื่องในวโรกาส วันครูแห่งชาติ ในวันที่ 17 มกราคม 2559 ณ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
ร่วมงานวันครูชาติตระการ
ร่วมงานวันครูชาติตระการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ ร่วมงานวันครูอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
ร่วมงานวันครูพรหมพิราม
ร่วมงานวันครูพรหมพิราม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานวันครูอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
ร่วมงานวันครู 16 มกราคม อำเภอนครไทย ประจำปี 2559
ร่วมงานวันครู 16 มกราคม อำเภอนครไทย ประจำปี 2559
นาย ธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานวันครู อำเภอนครไทย วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
ร่วมงานวันครู
ร่วมงานวันครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานวันครู 2559 อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
รวมพลัง 3 บอร์ดพัฒนาการศึกษา
รวมพลัง 3 บอร์ดพัฒนาการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการ 3 บอร์ด ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม แควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมแสดงความยินดีกับนายบรรยา มิ่งแก้ว ได้รับคำสั่งย้ายให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และนางสาวธัญชนิต มากมี ครูผู้ช่วย ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
มอบนโยบาย
มอบนโยบาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบาย ของ สพป.พล.3 โดยเน้นคุณภาพนักเรียนของนักเรียน ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ให้กับช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหิน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
ส่งมอบบ้าน
ส่งมอบบ้าน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติ ให้กับเด็กหญิงพัชราภรณ์ พาครุฑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนดี แต่ยากจน ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ บ้านโป่งแค หมู่ 8 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นานสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ อ.นครไทย ในวันที่ 13 มกราคม 2559
ผู้อ่าน [ 348 ] คน
ต้อนรับคณะบริษัทรีกัล  จิวเวอร์รี่
ต้อนรับคณะบริษัทรีกัล จิวเวอร์รี่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ คุณหลิน หยู อิง ตำแหน่งรองประธานกรรมการ และคุณณัฐพงศ์ ศิริกอบกุล ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ บริษัทรีกัลป์ จิวเวอร์รี่แมนูแฟคเจอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริก จำนวน 10 ทุน ในวันที่ 13 มกราคม 2559
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
บรรจุครู
บรรจุครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 บรรจุครูผู้ช่วย ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 11 คน ในวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สวัสดีปีใหม่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ นำโดย นายไพสันต์ จันทร์สุริ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ และคณะ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
มอบจักรยาน
มอบจักรยาน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 มอบจักรยานให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายอัตนี ศุขโรจน์ ประธาน ปส.กช.พิษณุโลก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่ม นายรุ่งโรจน์ สันทัดวนิช ผู้จัดการโรงแรมอมรินทร์ลากูล นางจันทนา ประพันธ์พัฒน์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวัดโบสถ์ และนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอพรหมพิราม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์