ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 23 Today
»   เมื่อวานนี้ 605 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 628 Week
»   เดือนนี้ 628 Month
»   ปีนี้ 628 Year
»   รวมทั้งหมด 628 Total
Record: 605 (01.08.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ร่วมเวทีประชาคม ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมเวทีประชาคม ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเวทีประชาคม ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดพิษณุโลก จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมบึงราชนก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 3 เป็นผู้จัดเวทีประชาคม
ผู้อ่าน [ 251 ] คน
ถวายเทียนพรรษา
ถวายเทียนพรรษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ วัดช่างเหล็ก อ.วัดโบสถ์ โดยมี นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วมถวายเทียนในครั้งนี้ด้วย
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
เปลี่ยนสายงานและปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ
เปลี่ยนสายงานและปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ประเมินการปฎิบัติงานลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนสายงานและปรับระดับชั้นงาน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)
ผู้อ่าน [ 260 ] คน
ร่วมมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ  จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
ต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนต้นแบบสภาพนักเรียน
ต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนต้นแบบสภาพนักเรียน
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปี 2557 ประเภทขยายโอกาส ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดหินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 252 ] คน
พิธียกเสาเอกโครงการบ้านน้ำใจ
พิธียกเสาเอกโครงการบ้านน้ำใจ
นายประเสริฐ รัตนพันธ์ ประธาน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานยกเสาเอกตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับเด็กหญิงสุภิญญา เทียนงาม นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านน้อย ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
ผู้อ่าน [ 259 ] คน
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ. เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 551 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกยศ.
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกยศ.
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภาคเหนือ นำโดย ดร.สุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผอ.สำนักอำนวยการ สพฐ. และคณะ ในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เรียกผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 718 ] คน
สรุปการปฏิบัติงานครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
สรุปการปฏิบัติงานครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ประธานการประชุมสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ สพป.พล.3 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 274 ] คน
อบรมครู ข.หลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
อบรมครู ข.หลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมครู ข.หลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน ณ โรงแรมโกลเด็นแกรนด์ พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 265 ] คน
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 82 พรรษา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 253 ] คน
โรงเรียนแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนแกนนำรุ่นที่ 4 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 237 ] คน
โครงการอบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปี 2557
โครงการอบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปี 2557
นายทองมา สัญญะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ประธานการอบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3 พร้อมผู้บริหาร โดย นายชัยรัชต์ ไมตรีจิตร์ ประธานศูนย์เครือฯ กล่าวรายงาน วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
ผู้อ่าน [ 352 ] คน
โครงการคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพ
โครงการคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ ฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ของงานคุรุสภา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 218 ] คน
รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ จากเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 3 จำนวน 10,651 บาท เพื่อสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ตามนโยบาย ของ สพป.พล.3 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 รับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 รับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2557
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง รับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
อบรมขยายผลการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
อบรมขยายผลการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมขยายผลครูผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ให้กับข้าราชการครู ในสังกัด จำนวน 165 โรงเรียน และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จำนวน 4 โรงเรียน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ผอ.วินัย รูปขำดี ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 จ.พิษณุโลก และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 393 ] คน
การบริหารโรงเรียนดีประจำตำบล
การบริหารโรงเรียนดีประจำตำบล
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 238 ] คน
ร่วมโครงการปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนไทย
ร่วมโครงการปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนไทย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนไทย ชาววัดโบสถ์ โดย กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ.วัดโบสถ์ เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ หน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า การสร้างบ้านน้ำใจ
ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า การสร้างบ้านน้ำใจ
นายธนู อักษร รอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการสร้างบ้านน้ำใจ ของเด็กชายเจตริน บุญปัน นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริก โดยมีท่านอาดูล อ่ำปลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำพริก และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1 และ 4 จำนวน 120 คน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดย ได้รับเกียรติจาก คุณสุพล ทิมอำ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 245 ] คน
ชี้แจงทดสอบการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ
ชี้แจงทดสอบการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
ยกเสาเอกบ้านน้ำหักศึกษา
ยกเสาเอกบ้านน้ำหักศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ยกเสาเอกให้กับเด็กชายธนบูณ ทนุ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา อำเภอวัดโบสถ์ ตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวันที่ 21 มิถุนายน 2557
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
ประชุมชี้แจงการบริหารการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนขนาดเล็ก
ประชุมชี้แจงการบริหารการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนขนาดเล็ก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงการบริหารการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนขนาดเล็ก เกี่ยวกับเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 263 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์