+++ แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ค่าครุภํณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม ขอแก้ไข รหัสงบประมาณ จากเดิม ขึ้นต้นด้วย 2004 เป็น 20004 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว2803 ลว.9 ก.ย.59+++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 14 Online
»   วันนี้ 1428 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1428 Week
»   เดือนนี้ 1428 Month
»   ปีนี้ 1428 Year
»   รวมทั้งหมด 1428 Total
Record: 1428 (29.09.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
การจัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์
การจัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประชุมหารือการจัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว
ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 294 ] คน
ศึกษา 4 คุณภาพร่วมใจ ประสานผู้รับบริการชื่นชม
ศึกษา 4 คุณภาพร่วมใจ ประสานผู้รับบริการชื่นชม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยมีนาย รองผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
ดูงาน“ปณิธาน 7 ประการ”
ดูงาน“ปณิธาน 7 ประการ”
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบุรี เขต 1 โดยมีนาย รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
โครงการพัฒนามุ่งเน้นสร้างความผาสุกในองค์กร
โครงการพัฒนามุ่งเน้นสร้างความผาสุกในองค์กร
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมโครงการพัฒนามุ่งเน้นสร้างความผาสุกในองค์กร ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 268 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และอื่น ๆ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 443 ] คน
ติดตามโรงเรียนโครงการพระราชดำริ
ติดตามโรงเรียนโครงการพระราชดำริ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.มาลาศรี มีโชค ติดตาม พร้อมทั้งเสนอแนะการเตรียมการ การตรวจเยี่ยม ติดตามโรงเรียนในโครงพระราชดำริ ในโครงการกองทุนการศึกษาของฯพณฯท่านองคมนตรี สุรยุทธ์ จุลานนท์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
กลั่นกรองย้าย
กลั่นกรองย้าย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการกลั่นกรองย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และครูสายผู้สอน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
ร่วมงานสุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี
ร่วมงานสุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงาน “สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี” ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ โดยมี นายชูชา กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 232 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 251 ] คน
มอบโล่ผู้สนับสนุนการศึกษา
มอบโล่ผู้สนับสนุนการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่ให้กับคุณอรพรรณ หยีวิยม ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์เขตการศึกษา 7 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
มอบโล่ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู
มอบโล่ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่รางวัลโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
มอบโล่โครงงานคุณธรรม
มอบโล่โครงงานคุณธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่ รางวัลดีเด่นโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
มอบเกียรติบัตร best practice
มอบเกียรติบัตร best practice
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ประกวด นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่สำคัญสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 270 ] คน
มอบเกียรติบัตร
มอบเกียรติบัตร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ประกวด นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
คณะลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เยี่ยมโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
คณะลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เยี่ยมโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ อดีตผอ. สพม.27 และนายธัชชัย จุ้ยคลัง สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ. คณะติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา อ.พรหมพิราม ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
คณะลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เยี่ยมโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม
คณะลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เยี่ยมโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม
ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ อดีตผอ. สพม.27 และนายธัชชัย จุ้ยคลัง สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ. คณะติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
ต้อนรับคณะติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ต้อนรับคณะติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ อดีตผอ. สพม.27 และนายธัชชัย จุ้ยคลัง สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ. คณะติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
คัดเลือก หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่นรางวัล MOE AWAROS
คัดเลือก หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่นรางวัล MOE AWAROS
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่นรางวัล MOE AWAROS ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
มอบคูปอง
มอบคูปอง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการมอบสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนจัดการ เรียนร่วมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี รองรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 ร่วมมอบคูปองดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายอุดม สายโท นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ตัวแทน นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรมคุณพ่อจรูญ มั่นคง บิดา นายดำรงศักดิ์ มั่นคง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดหนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
ตรวจสอบอาคารเรียนที่ขอรื้อถอน
ตรวจสอบอาคารเรียนที่ขอรื้อถอน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายศุกล เทพหยด ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน ตรวจอาคารเรียน เพื่อรื้อถอน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านนาเมือง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมบ้านเด็กหญิงพัชราภรณ์ พาครุฑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก อ.นครไทย ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดเขาคีรีวงกต อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 241 ] คน
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์