+++สพป.พล.3 ได้ปรับปรุงแบบฟอร์การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน การศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล แถมเมนูด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วค่ะ+++ โรงเรียนที่ได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจตามหนังสือ สพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 4194  ลว. 25 ธ.ค. 57 ให้ใส่รหัสงบประมาณในระบบ e-GP  โดยเลือกแหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ ข้อมูลงบประมาณ เลือก หน่วยงานอื่่น  +++  *** ผู้บริหารร.ร.ที่มีความประสงค์ไดอารีสพฐ.เพิ่มเติม และที่สั่งจองไว้ ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มอำนวยการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 24 Online
»   วันนี้ 710 Today
»   เมื่อวานนี้ 2576 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 3286 Week
»   เดือนนี้ 3286 Month
»   ปีนี้ 3286 Year
»   รวมทั้งหมด 3286 Total
Record: 2576 (27.01.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่
ประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ครูภาษาไทยดีเด่น และหนึ่งแสนครูดี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 265 ] คน
ร่วมงานบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ร่วมงานบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ วัดช่างเหล็ก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 269 ] คน
ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมบรรยายพิเศษ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา อ.นครไทย โดยมี ดร.พลเอกศิริ ทิวะพันธุ์ นายกสมาคมผู้เสียสละ เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 262 ] คน
ร่วมงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”
ร่วมงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”จุดที่ 4 ภาคเหนือ โดยมีนายกิตติ ลิ่มสกุลประธานการประชุมเวนารวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
เตรียมความพร้อม” การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”
เตรียมความพร้อม” การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเสวนา การนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ประจำปี 2556 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 273 ] คน
นำเสนอผลการปฏิบัติงานของครูสอนภาษาอังกฤษ
นำเสนอผลการปฏิบัติงานของครูสอนภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ร่วมโครงการรั้วโรงเรียนรวมใจ สร้างสรรค์วันใส รวมต้านภัยยาเสพติด
ร่วมโครงการรั้วโรงเรียนรวมใจ สร้างสรรค์วันใส รวมต้านภัยยาเสพติด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการงาน “โครงการรั้วโรงเรียนรวมใจ สร้างสรรค์วันใส รวมต้านภัยยาเสพติด” จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 511 ] คน
กลั่นกรองย้าย
กลั่นกรองย้าย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมกลั่นกรองย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 614 ] คน
เตรียมความพร้อมข้อมูลการติดตามกลยุทธ์ของสพฐ
เตรียมความพร้อมข้อมูลการติดตามกลยุทธ์ของสพฐ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เตรียมความพร้อมข้อมูลในการติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ของสพฐ. ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 340 ] คน
ต้อนรับคณะประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ
ต้อนรับคณะประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ด้าน 1 และด้าน 2 นำโดย ดร.กล้า สมตระกูล ดร.ปัญญา แก้วกียูร นายวิวัฒน์ อ้นน่วม และ นายชัชวาล แก้วจันทร์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ สพป.พล.3 ณ สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 581 ] คน
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556  ระดับจังหวัด
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 ระดับจังหวัด
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก , สะพานที่ 3 , บ้านกรุงกรัก อ.เมือง จ.พิษณุโลก และวัดสนามคลีตะวันออก อ.บางกระทุ่ม ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2556
ผู้อ่าน [ 549 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ เดินทางส่งบุคลากร นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 538 ] คน
รับมอบโรงอาหาร
รับมอบโรงอาหาร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการรับมอบโรงอาหาร จาก นายสัญชัย เตชะมณูญ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านนาเมือง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 603 ] คน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับคุณพัชรี  เรืองจุติโพธิ์พาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับคุณพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 แสดงความยินดีกับนางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 578 ] คน
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันพุทธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 534 ] คน
เตรียมความพร้อมโรงเรียนสังกัดอำเภอวัดโบสถ์รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
เตรียมความพร้อมโรงเรียนสังกัดอำเภอวัดโบสถ์รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้กับโรงเรียนในสังกัด อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 โดยมี องค์คณะ 3 บอร์ด เป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ของสพป.พล.3 และได้เชิญ รอง ศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์คณะ และ เทคนิค วิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 421 ] คน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 814 ] คน
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 457 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดทำแผนและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เตรียมความพร้อมการจัดทำแผนและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต พื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 384 ] คน
มอบสือสำหรับนักเรียนเรียนร่วม
มอบสือสำหรับนักเรียนเรียนร่วม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการมอบสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลือกอื่นทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 484 ] คน
การแข่งขันวิ่ง 31 ขา รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
การแข่งขันวิ่ง 31 ขา รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันรายการ "สพฐ.- เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 9" ในวันเสาร์ที่ 2 พ.ย. 56 ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง
ผู้อ่าน [ 419 ] คน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 361 ] คน
เตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
เตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์