ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 1 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 1 Year
»   รวมทั้งหมด 1 Total
Record: 1 (01.07.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ จากโรงเรียนบ้านยางโกลน โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด โรงเรียนบ้านน้ำพริก โรงเรียนบ้านกกม่วง และโรงเรียนบ้านบุ่งปลา เพื่อสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ของเด็กชายสุวิทย์ พิมพา นักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา อำเภอนครไทย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแห้ว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแห้ว อำเภอนครไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู และนักเรียน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง และเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการบ้านน้ำใจ
เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง และเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการบ้านน้ำใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง และเยี่ยมบ้านเด็กชายเอกพจน์ คำทอง นักเรียนตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
ยกเสาเอกและรับมอบเงินสมทบทุนสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
ยกเสาเอกและรับมอบเงินสมทบทุนสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานยกเสาเอกตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับเด็กชายเจตริน บุญปัน นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริก ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 พร้อมทั้งรับมอบเงินสมทบทุนสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายชูชีพ แก้วคุ้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านแยงนายศิริโชติ โพธิ์ทองมา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านแยง พันตำรวจโทศิลา การะหัน สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรบ้านแยง ผู้ใหญ่บ้านสัมฤทธิ์ แก้วมี ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายธนู อักษร รองผอสพป.พล.๓ ประธานพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
ประชุมจัดเตรียมชุดพัฒนาอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2557
ประชุมจัดเตรียมชุดพัฒนาอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2557
วันที่ 16 มิถุนายน 2557 นายทองมา สัญญะ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประธานการประชุมจัดเตรียมชุดพัฒนาอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมนิเทศการศึกษา สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ตั้งเสาเอกโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
ตั้งเสาเอกโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการตั้งเสาเอกบ้านเด็กหญิงหฤทัย วัฒนวงษ์ นักเรียนโรงเรียนวัดนาขาม อ.วัดโบสถ์ ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โดยมี นายอำนาจ ตรงเจริญ ผอ.โรงเรียนวัดนาขาม คณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 235 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้ตามมาตรฐานเขตพื้นที่
เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้ตามมาตรฐานเขตพื้นที่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เตรียมความพร้อมพัฒนาการจัดการความรู้ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม คุณพ่อสังวาลย์ ศรีอาวุธ บิดา นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พล.3 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ วัดยาง ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 253 ] คน
สมทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
สมทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินเพื่อสบทบทุนโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ จาก นายประมวล อ่อนทอง ผอ.โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ ตัวแทนผู้บริหารเครือข่ายวัดโบสถ์ 1 จำนวนเงิน 10,000 บาท และ คุณครูกชพร แก้วทองหลาง ครูโรงเรียนวัดบ้านน้อย อำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 2,000 บาท ให้กับนักเรียนในสังกัด วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายประเสริฐ รัตนพันธุ์ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการในการประชุม
ผู้อ่าน [ 352 ] คน
 รับมอบเงินตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
รับมอบเงินตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสมทบโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จากนายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการ สพป.พล. เขต 3 .ให้ตรวจเยี่ยมและขวัญกำลังใจคณะกรรมการโครงการสร้างบ้านน้ำใจอำเภอนครไทย เด็กชายเอกพจน์ คำทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง อำเภอนครไทย ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
ยกเสาเอกบ้านน้ำใจ
ยกเสาเอกบ้านน้ำใจ
นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการ สพป.พล. เขต 3 ประธานในพิธียกเสาเอกโครงการสร้างบ้านน้ำใจหลังที่ 11 เด็กชายสุวิทย์ พิมพา นักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
พรหมพิรามตั้งเสาเอกโครงการบ้านน้ำใจ
พรหมพิรามตั้งเสาเอกโครงการบ้านน้ำใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมตั้งเสาเอกตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนผดุงวิทยา และโรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามอ.พรหมพิราม ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 379 ] คน
ประชุมผู้บริหาร
ประชุมผู้บริหาร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 530 ] คน
รับมอบเงินตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
รับมอบเงินตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 รับมอบเงินสมทบโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จาก เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 5 และโรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการ อบรมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 ” รุ่นที่1- 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
รับมอบเงินตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
รับมอบเงินตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 รับมอบเงินสมทบโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จาก ผอ.ปัญจพร แสงเมือง ผอ.โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 221 ] คน
รับมอบอาคารห้องสมุด เตชะศิรินุกูล
รับมอบอาคารห้องสมุด เตชะศิรินุกูล
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 รับมอบอาคารห้องสมุด เตชะศิรินุกูล จาก ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล ในวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
รับมอบเงินสมทบโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
รับมอบเงินสมทบโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 รับมอบเงินสมทบโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จาก นายสมพร จันตูม ผอ.โรงเรียนพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านบึงวิทยา และ นางปาริชาติ ทองแท้ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.พล.3 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
เตรียมความพร้อมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เตรียมความพร้อมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ศน.จันทิรา จั่นผ่อง พร้อมคณะขยายผลให้กับวิทยากรแกนนำ เพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2557
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
ร่วมยกเสาเอก โครงการบ้านน้ำใจ
ร่วมยกเสาเอก โครงการบ้านน้ำใจ
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมพิธียกเสาเอก โครงการบ้านน้ำใจ ซึ่งทาง สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดสร้างให้กับ ด.ญ.เครือฟ้า เพชรเกตุเมือง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง อ.ชาติตระการ พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปมอบสื่อ ให้กับคณะครูโรงเรียน ตชด.บ้านลาดเรือ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
แสดงความขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจ
แสดงความขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป,พล.3 พร้อมคณะสพป.พล.1 2 และ สพม.39 มอบน้ำดื่มและขอที่ระลึก ให้กับ พลตรีพันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและชื่นชมทหาร และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลต่อไป
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
เตรียมความพร้อมรายงานผลคำรับรอง
เตรียมความพร้อมรายงานผลคำรับรอง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมพัฒนาการจัดการความรู้ตามกรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์