***ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดการแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี 2558 จากเดิมกำหนดเป็นวันที่ 11 กันยายน 2558 ขอเปลี่ยนเป็นวันที่ 10 กันยายน 2558 นอกนั้นคงเดิม***  +++ งดจ่าย one stop service วันที่ 3-4 กันยายน 2558  *ขออภัยในความไม่สะดวก* +++

Owned By RuLing
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 10 Online
»   วันนี้ 392 Today
»   เมื่อวานนี้ 1651 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 11195 Week
»   เดือนนี้ 8736 Month
»   ปีนี้ 12284 Year
»   รวมทั้งหมด 12284 Total
Record: 2459 (31.08.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
มอบโล่ และเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดต้นแบบ และเกียรติบัตรผู้บริหารส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม
มอบโล่ และเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดต้นแบบ และเกียรติบัตรผู้บริหารส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่ และเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดต้นแบบ และเกียรติบัตรผู้บริหารส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 239 ] คน
มอบเกียรติบัตร
มอบเกียรติบัตร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 282 ] คน
พัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เรื่องด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
พัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เรื่องด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เรื่องด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด วันที 16 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 272 ] คน
ค่ายลูกเสือสร้างคุณธรรม
ค่ายลูกเสือสร้างคุณธรรม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมโครงการการนำกระบวนการลูกเสือสร้างคุณธรรม กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีปรองดองสมานฉันท์ต้านยาเสพติด หลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 280 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพป.พล. 3 ไปเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนายพนัส ธีระเพ็ญแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้อ่าน [ 405 ] คน
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 444 ] คน
ร่วมถวายพระพร
ร่วมถวายพระพร
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี ราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยการตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 251 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำใจดญ.สุภิญญา  เทียนงาม
ส่งมอบบ้านน้ำใจดญ.สุภิญญา เทียนงาม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับ ดญ.สุภิญญา เทียนงาม นักเรียนโรงเรียนบ้านน้อย ณ บ้านหินลาด หมู่ที่ 3 อ.วัดโบสถ์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
เยี่ยมการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม
เยี่ยมการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เยี่ยมการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ผู้อ่าน [ 433 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำใจดช.เอกพจน์  คำทอง
ส่งมอบบ้านน้ำใจดช.เอกพจน์ คำทอง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ให้กับนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย และมอบให้กับ ดช.เอกพจน์ คำทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง อ.นครไทย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
ปลูกต้นพะยอม
ปลูกต้นพะยอม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย และผู้นำชุมชน ข้าราชการครู นักเรียนร่วมกันปลูกต้นพะยอม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำพริก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 374 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำใจดช.เจตริน  บุญปัน
ส่งมอบบ้านน้ำใจดช.เจตริน บุญปัน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ให้กับนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย และมอบให้กับ ดช.เจตริน บุญปัน นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริก ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 245 ] คน
มอบถุงน้ำใจ
มอบถุงน้ำใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบถุงน้ำใจและผ้าห่มให้กับ เด็กหญิงสายบัว ดุงสูงเนิน อายุ 13 ปีนักเรียนโรงเรียนบ้านแยง อำเภอนครไทย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำใจ ดช.สุวิทย์  พิมพา
ส่งมอบบ้านน้ำใจ ดช.สุวิทย์ พิมพา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ให้กับนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย และมอบให้กับ ดช.สุวิทย์ พิมพา นักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำใจดช.ชวน จันทร์หน่อ
ส่งมอบบ้านน้ำใจดช.ชวน จันทร์หน่อ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ให้กับนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย และมอบให้กับ ดช.ชวน จันทร์หน่อ นักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าว ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ หมู่บ้านฟากน้ำ อำเภอนครไทย
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายประเสริฐ รัตนพันธุ์ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการในการประชุม
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
อบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
อบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
นายอุดม สายโท เลขานุการคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานฝ่ายฆารวาสพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
อบรมการใช้เน็ตบุ๊ค
อบรมการใช้เน็ตบุ๊ค
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พล.3 จัดอบรมการใช้เน็ตบุ๊คให้กับโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 35 โรงเรียน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม แควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
ประกวดชวนน้องท่องพุทธวจน ประจำปี พ.ศ.2557
ประกวดชวนน้องท่องพุทธวจน ประจำปี พ.ศ.2557
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประกวดชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่อง (Literacy)
การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่อง (Literacy)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่อง (Literacy) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3” ให้กับข้าราชการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 167 คน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
มอบเกียรติบัตร NT ดีเยี่ยม
มอบเกียรติบัตร NT ดีเยี่ยม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรที่มีผลการประเมิน NT ในระดับ ดีเยี่ยม จำนวน 13 โรงเรียน ให้กับข้าราชการครู ในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจ
รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ จากนางสาวพชรกมล คำไวย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอชาติตระการ จำนวน 4,000 บาท เพื่อสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
สรุปการปฏิบัติงานครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
สรุปการปฏิบัติงานครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ สพป.พล.3 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 267 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์