*** แจ้งประชาสัมพันธ์ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย คู่มือการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ด้วยตนเอง  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก***

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 11 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 11 Week
»   เดือนนี้ 11 Month
»   ปีนี้ 11 Year
»   รวมทั้งหมด 11 Total
Record: 11 (29.06.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ต้อนรับผอ.ใหม่
ต้อนรับผอ.ใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบชอบดอกไม้ให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 280 ] คน
มอบโล่เชิดชูเกียรติ
มอบโล่เชิดชูเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่เชิดชูเกียรติ แด่ นางสาวอรพรรณ หยีวิยม บริจาคเงินซื้อวัสดุสร้างห้องสมุดหยีวิยม 5 จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน ) ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
อบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปี 2558 ”
อบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปี 2558 ”
นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ สพป.พล.3 ร่วมงาน “ อบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2558 ” ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
เตรียมความพร้อมขอรับบำเหน็จ บำนาญ
เตรียมความพร้อมขอรับบำเหน็จ บำนาญ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมขอรับบำเหน็จ บำนาญ และสิทธิ์ประโยชน์ของผู้เกษียณสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 358 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายปิยะวัตน์ ปุญญะรัตน์ บุตรของนางสายสุนีย์ ปุญญะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พล.3 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ วัดหนองบัว อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 437 ] คน
ต้อนรับ รมช.ศธ.
ต้อนรับ รมช.ศธ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ สนามบินพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
เปิดอาคารบ้านเด็ก(บวรอนุสรณ์)
เปิดอาคารบ้านเด็ก(บวรอนุสรณ์)
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดอาคารบ้านเด็ก(บวรอนุสรณ์) ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 365 ] คน
ร่วมถวายพระพรอำเภอวัดโบสถ์
ร่วมถวายพระพรอำเภอวัดโบสถ์
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 นำโดย นาย ไพรสันติ์ จันทร์สุริย์ นายกสมาคมผู้บริหารประกอบวิชาชีพอำเภอวัดโบสถ์ ตัวแทน สพป.พล.3 พร้อมคณ ะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครูสพป.พล.3 พ่อค้า ประชาชน นายกเหล่ากาชาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “ร่วมงานวันแม่ 12 สิงหาคม มหาราชินี ครบ 83 พรรษา ” ประธานในพิธี นายชยกร โชควรพัชร์ นายอำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 362 ] คน
ประเมินคุณสมบัติบุคลากร 38 ค. (2)
ประเมินคุณสมบัติบุคลากร 38 ค. (2)
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชากา ระดับชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 253 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
รองศาสตราจารย์ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบส์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 458 ] คน
พัฒนาครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
พัฒนาครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พล.3 นำโดย นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้กับครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 362 ] คน
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายจักรินทร์ เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมพิจารณาคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น สพฐ.
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น สพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ต้อนรับคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 333 ] คน
เตรียมความพร้อมรับการติดตาม
เตรียมความพร้อมรับการติดตาม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายธนู อักษร นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เตรียมความพร้อมการติดตาม ตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 232 ] คน
ต้อนรับอาสาสมัครโครงการ “สวัสดีไทยแลนด์ รุ่น 3”
ต้อนรับอาสาสมัครโครงการ “สวัสดีไทยแลนด์ รุ่น 3”
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย ศน.ณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ต้อนรับของอาสาสมัครต่างชาติ ตามโครงการ “สวัสดีไทยแลนด์ รุ่น 3” ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 395 ] คน
ชวนน้องท่องพุทธวจน
ชวนน้องท่องพุทธวจน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยศน.ณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดประกวดชวนน้องท่องพุทธวจน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 446 ] คน
ถวายเทียนพรรษา
ถวายเทียนพรรษา
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์วัดช่างเหล็ก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
ผู้อ่าน [ 354 ] คน
สร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
สร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมปฏิบัติการสร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 300 ] คน
พัฒนาครูนครไทยชาติตระการจัดทำสื่ออาเซียน
พัฒนาครูนครไทยชาติตระการจัดทำสื่ออาเซียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการทำสื่อสาระเศรษฐศาสตร์ และสื่ออาเซียน ให้กับครูสังกัดอำเภอนครไทย และชาติตระการ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 400 ] คน
พัฒนาศึกษานิเทศก์เครือข่าย 17
พัฒนาศึกษานิเทศก์เครือข่าย 17
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์กิจกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และศึกษานิเทศก์ดีเด่น (Supervisor Award) ระดับเครือข่ายกลุ่มจังหวัดเครือข่ายที่ 17 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดี กับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 429 ] คน
รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์บูรณเขตต์
รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์บูรณเขตต์
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ประธานการมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์บูรณเขตต์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี – พิมพ์ บูรณเขตต์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
โครงการฟันสวยสุขภาพดี
โครงการฟันสวยสุขภาพดี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ส่งโรงเรียนวัดน้ำคบ อ.วัดโบสถ์ และโรงเรียนวัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม ตัวแทน สพป.พล.3 เข้าร่วมประกวด โครงการ “คนพิษณุโลกฟันดี สุขภาพดีช่วยชาติ” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
มอบนโยบายการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ
มอบนโยบายการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติสู่ความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ และพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.พล.3 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
สอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนโครงการเพชรในตม
สอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนโครงการเพชรในตม
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอล..สพป.พล.3 ประธานการสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม ปี 2558 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์