+++โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่องการประชุมกรรมการสถานศึกษา ไม่มีรูปค่ะ+++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 49 Online
»   วันนี้ 2117 Today
»   เมื่อวานนี้ 1686 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2117 Week
»   เดือนนี้ 3803 Month
»   ปีนี้ 3803 Year
»   รวมทั้งหมด 3803 Total
Record: 2117 (22.12.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาอำเภอนครไทย
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาอำเภอนครไทย
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษาในอำเภอนครไทย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา บ้านห้วยเฮี้ย เกษตรสุขราษฏร์บำรุง สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ชุมชน 17 บ้านนาตาดีและบ้านแก่งทุ่ง โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร และคณะครูระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2556
ผู้อ่าน [ 539 ] คน
รับนโยบายมาตรการเร่งรัดการอ่านรู้เรื่อง ป.3 และ ป.6
รับนโยบายมาตรการเร่งรัดการอ่านรู้เรื่อง ป.3 และ ป.6
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมรับนโยบายมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของนักเรียน ชั้น ป.3 และ ป.6 ให้กับประธานเครือข่ายและเลขานุการเครือข่ายโรงเรียนอำเภอในสังกัด จำนวน 24 เครือข่าย ในวันที่ 10 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 605 ] คน
ประเมินกลยุทธ์อำเภอนครไทย
ประเมินกลยุทธ์อำเภอนครไทย
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษาในอำเภอนครไทย เครือข่ายฯ 2, 3, และ 4 ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2556
ผู้อ่าน [ 645 ] คน
ร่วมงาน
ร่วมงาน"ถักทอสายใย..ร้อยดวงใจผูกพัน”
นายอุดม สาโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานถักทอสายใย..ร้อยดวงใจผูกพัน” งานแสดงมุฑิตาจิต..เกณียรณอายุราชการ ผอ.เกษตร มุกดา ผอ.โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา ในวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 568 ] คน
สรุปผลการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์
สรุปผลการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา โดย นายกฤษฐา สร้อยมุข ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 จัดประชุมสรุปผลการจัดการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ (Inspiring Science) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 363 ] คน
อบรมการพัฒนาองค์กร (OD)
อบรมการพัฒนาองค์กร (OD)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมการพัฒนาองค์กร (OD) หลักสูตร "เปลี่ยนความคิดชีวิตจึงต่าง" ในวันที่ 3 กันยายน 2556 ณ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำลากูน จ.เพชรบุรี
ผู้อ่าน [ 448 ] คน
จากวันที่พากเพียร สู่เกษียณที่ภาคภูมิ
จากวันที่พากเพียร สู่เกษียณที่ภาคภูมิ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมงาน ” จากวันวานที่พากเพียร สู่เกษียณที่ภาคภูมิ ” ให้กับท่าน เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ในวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 492 ] คน
ศึกษาดูงานสพป.เพฃรบุรี เขต 2
ศึกษาดูงานสพป.เพฃรบุรี เขต 2
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบุรี เขต 2 จ.เพชรบุรี ในวันที่ 2 กันยายน 2556
ผู้อ่าน [ 510 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 711 ] คน
พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของสพฐ. ให้กับครูบรรณารักษ์ ในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 515 ] คน
เพิ่มทักษะการสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
เพิ่มทักษะการสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สพป.พล.3 ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 396 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ในวันที 29 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 773 ] คน
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของสพฐ. ให้กับครูบรรณารักษ์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 523 ] คน
ต้อนรับรมช.กระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับรมช.กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ท่านเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ สนามบินพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 365 ] คน
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2556‏
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2556‏
สพป.พล.3 ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประชุมสรุปผลการตรวจสอบทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2556 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบทบทวนและวางแผนเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามต่อไปในวันที่ 28 สิงหาคม 2556
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา
ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา
นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการ สพป.พล.เขต 3 พร้อมคณะ นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ของสพฐ. และ ตามนโยบายของสพป.พล.3 ณ โรงเรียนวัดวังมะด่าน โดยมีคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
พิจารณาครูดีในดวงใจ
พิจารณาครูดีในดวงใจ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับครูผู้สอนสาระสังคมฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 348 ] คน
นิเทศ  ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ของสพฐ. และ ตามนโยบายของสพป.พล.3 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดหินลาด และโรงเรียนวัดบ้านน้อย
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
พัฒนาลูกจ้าง
พัฒนาลูกจ้าง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว โดยกิจกรรม 5 ส. ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 384 ] คน
พัฒนาครูปฐมวัย
พัฒนาครูปฐมวัย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข็มแข็งทางวิชาการปฐมวัยรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 และการนำเสนอผลงานเป็น Best Practice ของโรงเรียนสังกัด สพป.พล.3 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 503 ] คน
คัดเลือกโครงงานคุณธรรม และบทความเสริมสร้างคุณธรรมระดับเขตพื้นที่
คัดเลือกโครงงานคุณธรรม และบทความเสริมสร้างคุณธรรมระดับเขตพื้นที่
กลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศ สพป.พล.3 พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรม และบทความเสริมสร้างคุณธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 294 ] คน
รับเกียรติบัตร โครงการ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับเกียรติบัตร โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและ นางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะครูปฐมวัย และคณะวิทยากรแกนนำ เข้ารับเกียรติบัตร โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ชั้น 1 หน้า HALL 103
ผู้อ่าน [ 468 ] คน
พัฒนาครูสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
พัฒนาครูสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ อ.นครไทย และอ.ชาติตระการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม อบต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ร่วมงานบวงสรวงเฉลิมฉลองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ร่วมงานบวงสรวงเฉลิมฉลองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
นายประมวล อ่อนทอง นายกสมาคมผู้บริหารประกอบวิชาชีพอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครู ตัวแทนของสพป.พล.3 ร่วมงานบวงสรวงเฉลิมฉลองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 โดย นายชยกร โชควรพัชร์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์