***เงินเดือนพนักงานราชการ และครูวิทย์คณิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ไม่ออกเนื่องจากเงินงบประมาณหมด  รอจนกว่างบประมาณจะโอนมารอบใหม่ ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 25 Online
»   วันนี้ 674 Today
»   เมื่อวานนี้ 3107 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 13430 Week
»   เดือนนี้ 3781 Month
»   ปีนี้ 27804 Year
»   รวมทั้งหมด 27804 Total
Record: 5519 (30.03.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เตรียมความพร้อมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 3 ดี
เตรียมความพร้อมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 3 ดี
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 3 ดี ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 404 ] คน
แถลงข่าว โครงการสร้างบ้านน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติ
แถลงข่าว โครงการสร้างบ้านน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 จัดแถลงข่าว โครงการสร้างบ้านน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 357 ] คน
พัฒนาระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานผลการจบการศึกษา
พัฒนาระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานผลการจบการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา ในวันพุทธที่ 19 มีนาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 464 ] คน
โครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมงานแถลงข่าวโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 258 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายประเสริฐ รัตนพันธุ์ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการในการประชุม
ผู้อ่าน [ 527 ] คน
รับมอบมุมหนังสือ”เสริมปัญญา กับทาทา สตีล”
รับมอบมุมหนังสือ”เสริมปัญญา กับทาทา สตีล”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบมุมหนังสือ”เสริมปัญญา กับทาทา สตีล”จากนายศิโรโรตน์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททาทา สตีล(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้กับโรงเรียนวัดท่าช้าง อ.พรหมพิราม ในวันที่ 12 มีนาคม 2557
ผู้อ่าน [ 281 ] คน
ประเมินสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ประเมินสถานศึกษาตามกลยุทธ์
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้แก่ โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านถ้ำพริก โรงเรียนบ้านหนองหิน และโรงเรียนบ้านหลังเขา อำเภอนครไทย
ผู้อ่าน [ 412 ] คน
ประเมินสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ประเมินสถานศึกษาตามกลยุทธ์
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานกรรมการชุดที่ 5 ประกอบด้วย น.ส.จันจิรา อุ่นไพร นักทรัพยากรบุคคล นายวินัย ปานโท้ นางแพรทอง เดชเทศ และ น.ส.สุภาพร แสนแทน ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ โรงเรียบ้านเข็กใหญ่ และโรงเรียนบ้านแยง อำเภอนครไทย ในวันที่ 5 มีนาคม 2557
ผู้อ่าน [ 340 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานกรรมการชุดที่ 5 ประกอบด้วย น.ส.จันจิรา อุ่นไพร นักทรัพยากรบุคคล นายวินัย ปานโท้ นางแพรทอง เดชเทศ และ น.ส.สุภาพร แสนแทน ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้แก่โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา โรงเรียนบางยางพัฒนา และโรงเรียนบ้านน้ำตาก อำเภอนครไทย ในวันที่ 4 มีนาคม 2557
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
พิจารณาเงินทุนหมุนเวียน
พิจารณาเงินทุนหมุนเวียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะอนุกรรมบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
เตรียมความพร้อมภารกิจเขตพื้นที่
เตรียมความพร้อมภารกิจเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 และผอ.กลุ่ม เพื่อรับทราบภารกิจของเขตพื้นที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ และ การประเมินกลยุทธ์ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 272 ] คน
ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก‏
ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก‏
ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2557 ศน.วินัย ปานโท้ รับผิดชอบการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 14 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป
ผู้อ่าน [ 382 ] คน
เข้าร่วมกีฬา “อนุบาลเกมส์”
เข้าร่วมกีฬา “อนุบาลเกมส์”
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัย “อนุบาลเกมส์ ครั้งทั้ง 4” ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ. สนามสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางปาริชาติ ทองแท้ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.พล.3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 435 ] คน
รับมอบโล่การใช้พลังงานลดลง
รับมอบโล่การใช้พลังงานลดลง
นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2556 ให้กับนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
เลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ.
เลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
มอบแนวทางวัดความสามารถในอ่านของนักเรียน
มอบแนวทางวัดความสามารถในอ่านของนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียน ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 / 2557 วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย
ผู้อ่าน [ 601 ] คน
สรุปผลการศึกษาดูงาน
สรุปผลการศึกษาดูงาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาดูงาน และสรุปผลการศึกษาดูงาน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 / 2557 วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย
ผู้อ่าน [ 429 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  NT‏
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT‏
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด อ.ชาติตระการ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557‏
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด อ.วัดโบสถ์ และอ.พรหมพิราม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557‏
ผู้อ่าน [ 413 ] คน
ระดมความคิดสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ
ระดมความคิดสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 751 ] คน
มอบรางวัลทองกวาวสุด...สวย
มอบรางวัลทองกวาวสุด...สวย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อกิจกรรมของเขตพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นและขอบคุณ มอบรางวัลที่ทุกคนให้ความร่วมมือในการแต่งตัวย้อนยุค ทองกวาว และพี่คล้าว ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 753 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
เยี่ยมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
นายวัชรินทร์ จำปี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของโรงเรียน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ นายสุขสันต์ จิตอ่อนน้อม ผอ.โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ข้าราชการครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 457 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
เยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
นายวัชรินทร์ จำปี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของโรงเรียน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ นายสุรพล หล้าเตจา ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ข้าราชการครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 385 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์