+++งดจ่ายค่ารักษาและค่าการศึกษา ในวันที่ 26 ธค 2557 ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ+++ โรงเรียนผดุงวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557   ไม่มีรูปภาพส่งมาให้ใหม่นะค่ะ +++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 28 Online
»   วันนี้ 661 Today
»   เมื่อวานนี้ 3596 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 11484 Week
»   เดือนนี้ 11484 Month
»   ปีนี้ 11484 Year
»   รวมทั้งหมด 11484 Total
Record: 7227 (26.12.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
รางวัลวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
รางวัลวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 มอบรางวัลให้กับตัวแทนที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ เพื่อเป็นของรางวัลในการจับฉลากในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
คัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
คัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
ร่วมงาน “ อบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2556 ”‏
ร่วมงาน “ อบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2556 ”‏
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญ ร่วมงาน “ อบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2556 ”ณ โรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในงาน “Lab School Symposium 2013” ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
ประกวดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ระดับเขตพื้นที่
ประกวดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ระดับเขตพื้นที่
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมสังเกตการณ์การประกวดโครงการ ชวนน้องท่องพุทธวจน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายจำเนียน พะยอมหอม เป็นประธานคณะกรรมการ
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
รับมอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกนักเรียนพิเศษ
รับมอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกนักเรียนพิเศษ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๓ เป็นตัวแทนรับมอบสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก(บัญชี ก) จากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนบ้านชาติตระการ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงอำเภอชาติตระการและโรงเรียนบ้านพร้าวอำเภอนครไทย ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 3
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 3
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนแกนนำ รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต สำหรับครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อำเภอชาติตระการ
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต สำหรับครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อำเภอชาติตระการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของอำเภอชาติตระการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าสะแก ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556
ผู้อ่าน [ 244 ] คน
คัดเลือกแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา 2556
คัดเลือกแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา 2556
นายสุเชษฐ์ เรือนก้อน ผอ.โรงเรียนบ้านป่าสัก ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
พัฒนาครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
พัฒนาครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2556 ให้กับโรงเรียนแกนนำ รุ่นที่ 1 และ 2 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
ต้อนรับคณะสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ต้อนรับคณะสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คุณจิตรา มีคำ และ คุณจิราพร ตั้งใจ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
ต้อนรับคณะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ต้อนรับคณะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับระดับชั้นงาน ให้กับลูกจ้างประจำ จากตำแหน่งช่างไม้ระดับ 3 เป็นตำแหน่งช่างไม้ ระดับ 4 จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
ประชุมเตรียมความพร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ประชุมวิทยากรครูวิทยากรแกนนำ ระดับปฐมวัย ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ สพป.พล.3 โดยมี ศน.จันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
ร่วมรับมอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษา
ร่วมรับมอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษา
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล 3 ร่วมเป็นเกียรติรับมอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษา ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พิษณุโลก ตามโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง 86 ฝัน 86 โรงเรียน” ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
จัดการเรียนการสอนป.2 โดยใช้แท็บเล็ต
จัดการเรียนการสอนป.2 โดยใช้แท็บเล็ต
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ให้กับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อำเภอนครไทย ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
พัฒนาฝีมือบุคลากร
พัฒนาฝีมือบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกับกลุ่มอำนวยการ นำโดย ผอ.ชามาภัทร ไข่แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ ผอ.ฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ จัดกิจกรรมประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับระดับชั้นงาน ให้กับลูกจ้างประจำ จากตำแหน่งช่างไม้ระดับ 3 เป็นตำแหน่งช่างไม้ ระดับ 4 ระหว่างวันที่ 25 -28 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานส่งวิทยากรในการพัฒนาลูกจ้างในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองระดับปฐมวัย
กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองระดับปฐมวัย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย ศูนย์ปฐมวัย ต้นแบบเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม จำนวน 7 โรงเรียน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 233 ] คน
มอบรองเท้านักเรียน
มอบรองเท้านักเรียน
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 มอบรองเท้านักเรียน ให้กับตัวแทนโรงเรียนบ้านนาตอน และโรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน ตามโครงการ “เทสโก้โลตัส พาน้องไปโรงเรียน” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
พัฒนาครูป.2 พรหมพิรามใช้คอมพิวเตอร์พกพา
พัฒนาครูป.2 พรหมพิรามใช้คอมพิวเตอร์พกพา
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับข้าราชการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ผอ.ดำรงค์ สีสังข์ ผอ.โรงเรียนวัดหางไหล ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ วัดธรรมจักร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ปิดการอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ปิดการอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีปิดการอบรม “หลักสูตรพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ประเภทงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ใน 19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดช่างเหล็ก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2556
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
มอบบทบาท หน้าที่ คณะกรรมการเขตการศึกษาพิษณุโลก เขต 3
มอบบทบาท หน้าที่ คณะกรรมการเขตการศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 (เลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ) ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 / 2556 เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการ พร้อมทั้งรับทราบบทบาท อำนาจหน้าที่คณะกรรมการฯ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
แข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
แข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สพป.พล.๓ จัดการประกวดแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ประเภท พาทีสร้างสรรค์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
ร่วมรดน้ำศพ ผอ.ดำรงค์  สีสังข์
ร่วมรดน้ำศพ ผอ.ดำรงค์ สีสังข์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมรดน้ำศพ ผอ.ดำรงค์ สีสังข์ ผอ.โรงเรียนวัดหางไหล เสียงชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด ในวันที่ 18 ก.ค.56 ณ วัดธรรมจักร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์