+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 625 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2875 Week
»   เดือนนี้ 16328 Month
»   ปีนี้ 47162 Year
»   รวมทั้งหมด 51961 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
มอบวุฒิบัตร
มอบวุฒิบัตร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
มอบเกียรติบัตร  OBEC AWARDS
มอบเกียรติบัตร OBEC AWARDS
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับนายสุวัฒน์ สายยืด “ผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดี กับนางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี บุคลากรดีเด่น สพฐ. ระดับประเทศ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 340 ] คน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
มอบจักรยาน
มอบจักรยาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และ นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มอบจักรยานให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 จำนวน 20 คัน ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 338 ] คน
Morning Coffee
Morning Coffee
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นสถานที่ Morning Coffee (กาแฟยามเช้า) ของอำเภอวัดโบสถ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธาน และมีโรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดคลองช้างบรรเลงดนตรีไทย และมังคละ ให้ส่วนราชการได้ชม
ผู้อ่าน [ 360 ] คน
ประชุม แผนการพัฒนาตนเอง ( ID Plan )
ประชุม แผนการพัฒนาตนเอง ( ID Plan )
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทำ แผนการพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
จัดเตรียมสถานที่สภากาแฟ
จัดเตรียมสถานที่สภากาแฟ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ดูแลการจัดสถานที่กิจกรรมสภากาแฟ และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ.วัดโบสถ์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
พิจารณาเกณฑ์ความดีความชอบ
พิจารณาเกณฑ์ความดีความชอบ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืนของ สพป.พล.3 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เคารพธงชาติ และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย หน้าเสาธง และถวายสัตย์ปฏิบัติการเป็นข้าราชการที่ดี ซีื่อสัตย์สุจริต ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
ตั้งศาลพระภูมิ
ตั้งศาลพระภูมิ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดพิธีอัญเชิญพร และจัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบนครไทย
ตรวจเยี่ยมสนามสอบนครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ โรงเรียนบ้านแยง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อ.นครไทย โดยมี นายลิขิต ประทีปคีรี นายลือศักดิ์ สิทธิธูรณ์ และ นายนายวิษณุ โพธิ์ใจ ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 388 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบอำเภอวัดโบสถ์
ตรวจเยี่ยมสนามสอบอำเภอวัดโบสถ์
นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก นางอุมพร ปานโท้ นางบุญส่ง โทนแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net โรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบนครไทยวิทยาคม
ตรวจเยี่ยมสนามสอบนครไทยวิทยาคม
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบอำเภอชาติตระการ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบอำเภอชาติตระการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านท่าสะแก โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 340 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบอำเภอพรหมพิราม
ตรวจเยี่ยมสนามสอบอำเภอพรหมพิราม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนโรงเรียนวัดนาขุม โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดหางไหล โรงเรียนผดุงวิทยา โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล อ.พรหมพิราม โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 372 ] คน
สาธิตการสอนภาษาอังกฤษ
สาธิตการสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.พล.3 ชมการสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ ของลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษาอังกฤษ
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษาอังกฤษ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
เยี่ยมค่ายติว O-NET เครือข่ายชาติตระการ 1
เยี่ยมค่ายติว O-NET เครือข่ายชาติตระการ 1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมค่ายวิชากรรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนเครือข่ายชาติตระการ 1 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
ชี้แจงการทดสอบ (O-NET) ชาติตระการ
ชี้แจงการทดสอบ (O-NET) ชาติตระการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบ สังกัดอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 363 ] คน
ค่ายคุณธรรม
ค่ายคุณธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะนักเรียน ค่ายคุณธรรม “วิถีธรรม วิถีไทย นำสู่ใจนักเรียน” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
ชี้แจงการทดสอบ (O-NET) นครไทย
ชี้แจงการทดสอบ (O-NET) นครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบ สังกัดอำเภอนครไทย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรมให้กับคุณแม่สุวรรณา ปิ่นทอง มารดาของ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 และผอ.นัยปพร ปิ่นทอง ผอ.โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อ.นครไทย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านนาตาดี ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
ชี้แจงการทดสอบ  (O-NET)
ชี้แจงการทดสอบ (O-NET)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบ สังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และพรหมพิราม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 334 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์