ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 15 Online
»   วันนี้ 532 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 532 Week
»   เดือนนี้ 532 Month
»   ปีนี้ 532 Year
»   รวมทั้งหมด 532 Total
Record: 532 (24.05.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก‏
ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก‏
ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2557 ศน.วินัย ปานโท้ รับผิดชอบการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 14 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป
ผู้อ่าน [ 393 ] คน
เข้าร่วมกีฬา “อนุบาลเกมส์”
เข้าร่วมกีฬา “อนุบาลเกมส์”
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัย “อนุบาลเกมส์ ครั้งทั้ง 4” ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ. สนามสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางปาริชาติ ทองแท้ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.พล.3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 448 ] คน
รับมอบโล่การใช้พลังงานลดลง
รับมอบโล่การใช้พลังงานลดลง
นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2556 ให้กับนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 237 ] คน
เลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ.
เลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
มอบแนวทางวัดความสามารถในอ่านของนักเรียน
มอบแนวทางวัดความสามารถในอ่านของนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียน ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 239 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 / 2557 วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย
ผู้อ่าน [ 614 ] คน
สรุปผลการศึกษาดูงาน
สรุปผลการศึกษาดูงาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาดูงาน และสรุปผลการศึกษาดูงาน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 / 2557 วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย
ผู้อ่าน [ 443 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  NT‏
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT‏
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด อ.ชาติตระการ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557‏
ผู้อ่าน [ 227 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด อ.วัดโบสถ์ และอ.พรหมพิราม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557‏
ผู้อ่าน [ 422 ] คน
ระดมความคิดสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ
ระดมความคิดสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 344 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 763 ] คน
มอบรางวัลทองกวาวสุด...สวย
มอบรางวัลทองกวาวสุด...สวย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อกิจกรรมของเขตพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นและขอบคุณ มอบรางวัลที่ทุกคนให้ความร่วมมือในการแต่งตัวย้อนยุค ทองกวาว และพี่คล้าว ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 762 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
เยี่ยมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
นายวัชรินทร์ จำปี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของโรงเรียน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ นายสุขสันต์ จิตอ่อนน้อม ผอ.โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ข้าราชการครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 469 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
เยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
นายวัชรินทร์ จำปี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของโรงเรียน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ นายสุรพล หล้าเตจา ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ข้าราชการครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 390 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ O-NET พรหมพิราม
เยี่ยมสนามสอบ O-NET พรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามสอบ O-NET ศูนย์สอบพรหมพิราม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 353 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ O-NET วัดโบสถ์
เยี่ยมสนามสอบ O-NET วัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามสอบ O-NET ศูนย์สอบวัดโบสถ์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
สรุปผลการปฏิบัติน้าที่ลูกจ้างสอนภาษาอังกฤษ
สรุปผลการปฏิบัติน้าที่ลูกจ้างสอนภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสรุปการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนของครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ สพป.พล.3 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานเปิดการโครงการ “สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 4 เขต” นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 เขต ให้การต้อนรับ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 365 ] คน
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการโครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 4 เขต” นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 เขต ให้การต้อนรับ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
โครงการสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
โครงการสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
นายพีระ ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดการโครงการ “สานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 4 เขต” นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 เขต ให้การต้อนรับ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
แสดงความยินดีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แสดงความยินดีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมคณะ แสดงความยินดีกับ ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 39 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนนวมินทราชินุทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี และ สพฐ. กรุงเทพมหานคร
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
พัฒนาความรู้ด้าน ICT
พัฒนาความรู้ด้าน ICT
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้าน ICT ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 454 ] คน
ชี้แจงการสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม
ชี้แจงการสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการประธานสนามสอบ และคณะกรรมการสนามสอบ อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
อนุมัติย้ายครูผู้สอน
อนุมัติย้ายครูผู้สอน
นายประเสริฐ รัตนพันธ์ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) การย้ายครูผู้สอน และผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 681 ] คน
ชี้แจงการสอบ O-NET
ชี้แจงการสอบ O-NET
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการประธานสนามสอบ และคณะกรรมการสนามสอบ อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 282 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์