ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 19 Online
»   วันนี้ 132 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 132 Week
»   เดือนนี้ 132 Month
»   ปีนี้ 132 Year
»   รวมทั้งหมด 132 Total
Record: 132 (28.08.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ยกเสาเอก
ยกเสาเอก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ยกเสาเอกบ้าน ด.ญ.ไพรลิน เพียงชัยภูมิ นักเรียนโรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ในวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ บ้านหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 260 ] คน
MOUการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
MOUการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ.พิษณุโลก ทำ MOU บันทึกข้อตกลงร่วมมือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อ.วัดโบสถ์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
ต้อนรับครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
ต้อนรับครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
นางนพมาศ ประสาททอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และดร.ปพลเดช ทศวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ต้อนรับครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ร่วมกับ University of Batangus ประเทศฟิลิปปินส์ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 450 ] คน
ประกวด อย.น้อย ระดับจังหวัด
ประกวด อย.น้อย ระดับจังหวัด
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ส่งโรงเรียนวัดหินลาด เข้าร่วม นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดโครงการ อย.น้อย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้จัดทำโครงการประกวด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ 1 โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 457 ] คน
เตรียมความพร้อมจัดงานมุฑิตาจิต
เตรียมความพร้อมจัดงานมุฑิตาจิต
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต ตามโครงการมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 448 ] คน
เร่งรัดครู ป.1 วัดโบสถ์พรหมพิรามอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
เร่งรัดครู ป.1 วัดโบสถ์พรหมพิรามอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ให้กับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด อ.วัดโบสถ์ และพรหมพิราม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 402 ] คน
เร่งรัดครู ป1 นครไทยชาติตระการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
เร่งรัดครู ป1 นครไทยชาติตระการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ให้กับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด อ.นครไทย และชาติตระการ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 470 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 433 ] คน
MOUการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
MOUการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และ นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผอ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ.พิษณุโลก ทำ MOU บันทึกข้อตกลงร่วมมือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับรองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสพป.พล.3 และโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ทุกโรงเรียน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
มอบเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการสวัสดีไทยแลนด์ ปี 2015
มอบเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการสวัสดีไทยแลนด์ ปี 2015
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสวัสดีไทยแลนด์ ปี 2015 จำนวน 23 โรงเรียน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 276 ] คน
มอบเกียรติบัตร NT สูงกว่าระดับประเทศ
มอบเกียรติบัตร NT สูงกว่าระดับประเทศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 47 โรงเรียน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 385 ] คน
มอบโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มอบโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 รางวัล ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 351 ] คน
มอบโล่รางวัลโครงการโรงเรียนปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี
มอบโล่รางวัลโครงการโรงเรียนปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่รางวัล โครงการโรงเรียนปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานความปลอดภัยแรงงาน ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองหิน อ.นครไทย โดยนายสิงห์เพชร สุทธิ เป็นผู้รับมอบโล่ ดังกล่าวในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับ นายดำรงศักดิ์ มั่นคง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 276 ] คน
ต้อนรับผอ.ใหม่
ต้อนรับผอ.ใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบชอบดอกไม้ให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
มอบโล่เชิดชูเกียรติ
มอบโล่เชิดชูเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่เชิดชูเกียรติ แด่ นางสาวอรพรรณ หยีวิยม บริจาคเงินซื้อวัสดุสร้างห้องสมุดหยีวิยม 5 จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน ) ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
อบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปี 2558 ”
อบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปี 2558 ”
นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ สพป.พล.3 ร่วมงาน “ อบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2558 ” ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 370 ] คน
เตรียมความพร้อมขอรับบำเหน็จ บำนาญ
เตรียมความพร้อมขอรับบำเหน็จ บำนาญ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมขอรับบำเหน็จ บำนาญ และสิทธิ์ประโยชน์ของผู้เกษียณสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 388 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายปิยะวัตน์ ปุญญะรัตน์ บุตรของนางสายสุนีย์ ปุญญะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พล.3 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ วัดหนองบัว อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 464 ] คน
ต้อนรับ รมช.ศธ.
ต้อนรับ รมช.ศธ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ สนามบินพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 370 ] คน
เปิดอาคารบ้านเด็ก(บวรอนุสรณ์)
เปิดอาคารบ้านเด็ก(บวรอนุสรณ์)
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดอาคารบ้านเด็ก(บวรอนุสรณ์) ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 399 ] คน
ร่วมถวายพระพรอำเภอวัดโบสถ์
ร่วมถวายพระพรอำเภอวัดโบสถ์
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 นำโดย นาย ไพรสันติ์ จันทร์สุริย์ นายกสมาคมผู้บริหารประกอบวิชาชีพอำเภอวัดโบสถ์ ตัวแทน สพป.พล.3 พร้อมคณ ะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครูสพป.พล.3 พ่อค้า ประชาชน นายกเหล่ากาชาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “ร่วมงานวันแม่ 12 สิงหาคม มหาราชินี ครบ 83 พรรษา ” ประธานในพิธี นายชยกร โชควรพัชร์ นายอำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 398 ] คน
ประเมินคุณสมบัติบุคลากร 38 ค. (2)
ประเมินคุณสมบัติบุคลากร 38 ค. (2)
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชากา ระดับชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 279 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
รองศาสตราจารย์ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบส์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 493 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์