+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง
ประกาศการเงิน สพป.พล.3

Warning: fopen(/home/phitsanu/public_html/counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/phitsanu/public_html/counter.php on line 142
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 905 Year
»   รวมทั้งหมด 905 Total
Record: 646 (02.11.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 บันทักข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สพป.พล.3 กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
ร่วมแสดงความยินดี ดร.คนใหม่
ร่วมแสดงความยินดี ดร.คนใหม่
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดีกับ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา พสป.พล.3 รดน้ำศพ พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายจงรักษ์ บุญพลอย บิดา นางปุญนิสา บุญพลอย นิติกร สพป.พล.3 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ วัดโพธิ์ญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
พิธีปิดและส่งมอบธงกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
พิธีปิดและส่งมอบธงกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 และพิธีส่งมอบธงกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่66 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
มอบของที่ระลึก
มอบของที่ระลึก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบของที่ระลึก ในนาม สพป.พิษณุโลก เขต 3 ให้กับแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก “เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก (ส่วนทะเลแก้ว)
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก “เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก (ส่วนทะเลแก้ว) โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิด
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
ต้อนรับอดีตรอง เลขาธิการ กพฐ.
ต้อนรับอดีตรอง เลขาธิการ กพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับ นายโรจนะ กฤษเจริญ อดีตรองเลขาธิการ กพฐ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
  เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
เยี่ยมสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ
เยี่ยมสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก และโรงเรียนวัดศรีรัตนา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
ต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ สนามบินพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
ปั่น Bike for Dad
ปั่น Bike for Dad
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ปั่น Bike for Dad กับ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
รับมอบจักรยาน
รับมอบจักรยาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบจักรยาน จาก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมอบให้กับ สพป.พล.1 และ 2 เขตละ 20 คัน
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ตัวแทน นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ3 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงฐิติมา เมฆขุนทด นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ ที่ประสบไฟไหม้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
สหกรณ์ครูสองแควเกมส์
สหกรณ์ครูสองแควเกมส์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ประธานการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558 “สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 3 ระว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก และสนามกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "การป้องกันการทุจริต" เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "การป้องกันการทุจริต" เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
ต้อนรับคณะรีกัล จิวเวลลี่ แมนู แฟคเจอร์ จำกัด
ต้อนรับคณะรีกัล จิวเวลลี่ แมนู แฟคเจอร์ จำกัด
นายสุขสันต์ จิตต์อ่อนน้อม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ ตัวแทน นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะบริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด เดินทางมามอบกระเป๋า ให้กับนักเรียน และเยี่ยมบ้าน เด็กหญิงพัชราภรณ์ พาครุฑ นักเรียน โรงเรียนบ้านถ้ำพริก อ.นครไทย ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 โดยนางเดือนวิไล อู่ทรัพย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ นางรัชนีกร อินต๊ะเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายอาดูล อ่ำปลอด ผอ.โรงเรียนบ้านถ้ำพริก คณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
ประชุมจัดทำเอกสารและรายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ประชุมจัดทำเอกสารและรายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมบุคลากร และครูธุรการโรงเรียน สพป.พล.3 เพื่อจัดทำเอกสารและรายงานผลการเข่งขันศิลปหัตถกรรมานักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
จุดเทียนชัยถวายพระพร
จุดเทียนชัยถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง พร้อมทั้งจุดเทียนชัยถวายพระพร และชมการแสดง Mini Light and Sound (สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจอมราชันย์คู่แผ่นดิน) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ สำนกศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
ร่วมถวายพระพรอำเภอวัดโบสถ์
ร่วมถวายพระพรอำเภอวัดโบสถ์
นายไพสันต์ จันทร์สุริย์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมงานถวายพระพร ครบ 88 พรรษา ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอวัดโบสถ์วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์