*** แจ้งประชาสัมพันธ์    เหรียญพระพุทธชินราชรุ่น กู้แผ่นดิน" ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษก เรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนมารับได้ที่กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  *** +++ วันที่ 27 ก.ค.59 เวลา 09.00 - 12.00 น. อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงประชามติ ต.หินลาด  ต.คันโช้ง เปลี่ยนสถานที่อบรมเป็นหอประชุม อบต.คันโช้ง+++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 21 Online
»   วันนี้ 339 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 339 Week
»   เดือนนี้ 339 Month
»   ปีนี้ 339 Year
»   รวมทั้งหมด 339 Total
Record: 339 (27.07.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์บูรณเขตต์
รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์บูรณเขตต์
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ประธานการมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์บูรณเขตต์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี – พิมพ์ บูรณเขตต์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
โครงการฟันสวยสุขภาพดี
โครงการฟันสวยสุขภาพดี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ส่งโรงเรียนวัดน้ำคบ อ.วัดโบสถ์ และโรงเรียนวัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม ตัวแทน สพป.พล.3 เข้าร่วมประกวด โครงการ “คนพิษณุโลกฟันดี สุขภาพดีช่วยชาติ” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
มอบนโยบายการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ
มอบนโยบายการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติสู่ความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ และพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.พล.3 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
สอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนโครงการเพชรในตม
สอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนโครงการเพชรในตม
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอล..สพป.พล.3 ประธานการสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม ปี 2558 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
พัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
พัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ ให้กับข้าราชการครูในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 399 ] คน
พัฒนาครูภาษาไทย
พัฒนาครูภาษาไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ให้กับครูผู้สอนภาษาไทย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 551 ] คน
ส่งเสริมครูพรหมพิรามเพิ่มศักยภาพทางภาษาและค่านิยมหลัก 12 ประการสำหรับเด็กปฐมวัย
ส่งเสริมครูพรหมพิรามเพิ่มศักยภาพทางภาษาและค่านิยมหลัก 12 ประการสำหรับเด็กปฐมวัย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพทางภาษา และสร้างเสริมคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับครูพรหมพิราม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 444 ] คน
พัฒนาผอ.โรงเรียนนครไทยและชาติตระการเกี่ยวกับพรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
พัฒนาผอ.โรงเรียนนครไทยและชาติตระการเกี่ยวกับพรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการดำเนินงาน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 363 ] คน
ปฐมนิเทศผู้ช่วย
ปฐมนิเทศผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการปฐมนิเทศและบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 590 ] คน
มอบนโยบายเกี่ยวกับพรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
มอบนโยบายเกี่ยวกับพรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงาน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
พัฒนาผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์และพรหมพิรามเรื่อง พรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
พัฒนาผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์และพรหมพิรามเรื่อง พรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการดำเนินงาน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
กรอกข้อมูลนักเรียน
กรอกข้อมูลนักเรียน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย ศน.ณัฎฐ์ชุดา วงษ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผน IEP) ในโปรแกรม IEP Online ให้กับข้าราชการครูอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
รับทุนลูกกาชาด
รับทุนลูกกาชาด
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 นำนักเรียนในสังกัดเข้ารับทุนลูกกาชาด ประจำปี 2558 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ เหล่ากาชาด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
พัฒนาครูแนะแนว
พัฒนาครูแนะแนว
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.๓ ประธานพิธีเปิดการอบรมแนะแนวเพื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.๓ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 369 ] คน
ประเมินผลอาสาสมัครต่างชาติ
ประเมินผลอาสาสมัครต่างชาติ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย ศน.ณภัทร จุลพงษ์ และ ศน.นราภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ประชุมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครต่างชาติ ตามโครงการ “สวัสดีไทยแลนด์ รุ่น 1-2” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 476 ] คน
ประกาศผลสอบศึกษานิเทศก์
ประกาศผลสอบศึกษานิเทศก์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ดำเนินการเปิดผลซองผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสพป.พล. 3 พร้อมทั้งติดตามการประมวลผลในการสอบดังกล่าว ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล. 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 435 ] คน
พิจารณาเกณฑ์ ก่อนการประเมิน
พิจารณาเกณฑ์ ก่อนการประเมิน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการพิจารณาเกณฑ์ ก่อนการประเมินสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ .สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
สอบสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์
สอบสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ .สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 451 ] คน
สอบศึกษานิเทศก์
สอบศึกษานิเทศก์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2558 ณ .สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 487 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
รองศาสตราจารย์ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 755 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นางพล ช่วยพรหมรี มารดาของนางนาฎนภา สีดาดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.พล.3 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ วัดคุ้งยางใหญ่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย
ผู้อ่าน [ 365 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับคณะประเมินจากคณะกรรมการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน เรื่อง การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 386 ] คน
รับมอบอาคาร
รับมอบอาคาร
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมรับมอบห้องสมุดหยีวิยม 5 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
ต้อนรับคณะสพฐ.
ต้อนรับคณะสพฐ.
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับคณะประเมินจากคณะกรรมการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน เรื่อง การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนศึกษากุลบุตร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 233 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์