ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 46 Online
»   วันนี้ 1076 Today
»   เมื่อวานนี้ 6023 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 15616 Week
»   เดือนนี้ 15616 Month
»   ปีนี้ 15616 Year
»   รวมทั้งหมด 15616 Total
Record: 6023 (23.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
รับมอบโยบายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รับมอบโยบายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ และเข้าร่วมรับมอบโยบายจากนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษา ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม 2 สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย‏
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย‏
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 13 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ โดยมีคณะ สังเกตการณ์ จาก สพฐ.เข้าร่วมสังเกตการณ์
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 14 มกราคม 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
กีฬาครู
กีฬาครู
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาครู “จตุรมิตรเกมส์ ๕๕” ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
ร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก
ร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มอำนวยการ สพป.พล.3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2556 ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ณ บริเวณเวทีใหญ่ หน้าสนามศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
ร่วมกิจกรรม ปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร
ร่วมกิจกรรม ปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 จัดกิจกรรมตามโครงการ “ปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร” ให้กับนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2 ในวันที่ 11 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนวัดหินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรชัย ทับยา หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
มอบนโยบายการศึกษาให้แก่สมาชิกสวัสดิการครูแควน้อย
มอบนโยบายการศึกษาให้แก่สมาชิกสวัสดิการครูแควน้อย
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2 ประชุมบุคลากรและสมาชิกสวัสดิการครูแควน้อย ประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยปลาไหล ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
ร่วมปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนวัดน้ำคบ
ร่วมปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนวัดน้ำคบ
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู โรงเรียนวัดน้ำคบ ครูวิชัย ทองรัตน์ และช่างไม้ระดับ 3 ในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ พัฒนาโรงเรียนวัดน้ำคบ เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2556
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
สพป.พล.3 สร้างคลังข้อสอบ
สพป.พล.3 สร้างคลังข้อสอบ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมปฏิบัติการการสร้างคลังข้อสอบ เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในวันที่ 7 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 278 ] คน
เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กและคนชรา
เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กและคนชรา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กและคนชรา ณ สถานสงเคราะห์วังทอง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556 ในวันที่ 5 มกราคม 2556
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
สวัสดีปีใหม่ 2556
สวัสดีปีใหม่ 2556
นายประหยัด เทพหยด นักวิชาปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวัดโบสถ์ สวัสดีปีใหม่ 2556 แด่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เพื่อขอพร และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาม ในวันที่ 4 มกราคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
สวัสดีปีใหม่นายกอบจ.พิษณุโลก
สวัสดีปีใหม่นายกอบจ.พิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ สวัสดีปีใหม่ 2556 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจ.พิษณุโลก เพื่อขอพร และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาม ในวันที่ 3 มกราคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
เตรียมความพร้อมโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง  กินอิ่ม  นอนอุ่น  ปีที่ 4
เตรียมความพร้อมโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่ม นอนอุ่น ปีที่ 4
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายกสมาคมครูอำเภอวัดโบสถ์ นครไทย พรหมพิราม และชาติตระการ เตรียมความพร้อมโครงการ หนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่ม นอนอุ่น ปีที่ 4 ในวันที่ 3 มกราคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
เตรียมความพร้อมค่ายติวเตอร์ O-NET
เตรียมความพร้อมค่ายติวเตอร์ O-NET
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เตรียมความพร้อมค่ายติวเตอร์ O-NET ให้กับนักเรียนในสังกัดสพป.พล.3 ในวันที่ 3 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
สวัสดีปีใหม่ 2556
สวัสดีปีใหม่ 2556
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สวัสดีปีใหม่ 2556 แด่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เพื่อขอพร และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาม ในวันที่ 3 มกราคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 235 ] คน
สวัสดีปีใหม่ 2556
สวัสดีปีใหม่ 2556
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2556 แด่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เพื่อขอพร และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาม ในวันที่ 2 มกราคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านเซิงหวาย
เยี่ยมโรงเรียนบ้านเซิงหวาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมโรงเรียนบ้านเซิงหวาย อ.พรหมพิราม ที่ประสบอัคคีภัย ในวันที่ 2 มกราคม 2555
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
มอบนโยบาย ให้กับข้าราชการครูเครือข่ายพรหมพิราม 1
มอบนโยบาย ให้กับข้าราชการครูเครือข่ายพรหมพิราม 1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1 ในวันประชุมสวัสดิการ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนวัดหนองมะคัง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
สวัสดีปีใหม่ พ่อเมืองพิษณุโลก
สวัสดีปีใหม่ พ่อเมืองพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะสวัสดีปีใหม่ พ่อเมืองพิษณุโลก ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด คลังจังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 2 มกราคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
“สองมือน้อยๆ ค่อยๆ ปิด ขวดเหล้า และซองบุหรี่”
“สองมือน้อยๆ ค่อยๆ ปิด ขวดเหล้า และซองบุหรี่”
รองอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ติดป้ายรณรงค์หน้าร้านค้า “ร้านนี้งดขายเหล้า เบียร์ บุหรี่ วันพระ” ณ ร้านค้าในหมู่บ้านกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
มอบนโยบาย ให้กับข้าราชการครูเครือข่ายพรหมพิราม 6
มอบนโยบาย ให้กับข้าราชการครูเครือข่ายพรหมพิราม 6
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 6 ในวันประชุมสามัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
ต้อนรับคณะสมศ‏.
ต้อนรับคณะสมศ‏.
นางจันทิรา จั่นผ่อง นางแพรทอง เดชเทศ นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ร่วมต้อนรับคณะสมศ. จากบริษัทเพชรเกษมอีวาลูชั่น ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามปีงบประมาณ 2556 ระยะที่หนึ่งในระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2555
ผู้อ่าน [ 252 ] คน
ชาวพิโลก’3 สุขใจ ตลอดปี ตลอดไป
ชาวพิโลก’3 สุขใจ ตลอดปี ตลอดไป
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดงาน ชาวพิโลก’3 สุขใจ ตลอดปี ตลอดไป ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
สวัสดีปีใหม่ 2556
สวัสดีปีใหม่ 2556
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สวัสดีปีใหม่ 2556 แด่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เพื่อขอพร และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5
ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 จัดค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 25 -27 ธันวาคม 2555 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดสะพานหิน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 221 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์