ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 37 Online
»   วันนี้ 1530 Today
»   เมื่อวานนี้ 4961 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 30906 Week
»   เดือนนี้ 1530 Month
»   ปีนี้ 30906 Year
»   รวมทั้งหมด 30906 Total
Record: 7835 (28.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการเด็ก ป.๓ อ่านออกเขียนได้ทุกคน
ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการเด็ก ป.๓ อ่านออกเขียนได้ทุกคน
คณะศึกษานิเทศก์ และคณะครู ในสังกัด สพป.พล.๓ ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการเด็ก ป.๓ อ่านออกเขียนได้ทุกคนในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สพป.พล.๓
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
รับมอบนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล
รับมอบนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิชย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 20 มกราคม 2556 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานการประชุมมอบนโยบายการศึกษา
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
ต้อนรับรมต. และ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับรมต. และ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ผอ.สพป.พล. 1 ,2 ผอ.สพม.39 ต้อนรับนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิชย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 20 มกราคม 2556 ณ สนามบินพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
ติวเตอร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6
ติวเตอร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมการติวเตอร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
จัดกิจกรรมการติวเตอร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6
จัดกิจกรรมการติวเตอร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมการติวเตอร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2556 ณ สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
ประเมินโครงการเด็กประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านออกเขียนได้ทุกคน
ประเมินโครงการเด็กประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านออกเขียนได้ทุกคน
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินโครงการเด็กประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านออกเขียนได้ทุกคน ในวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 275 ] คน
รายงานประจำปีของสถานศึกษาอำเภอชาติตระการ
รายงานประจำปีของสถานศึกษาอำเภอชาติตระการ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดอำเภอชาติตระการ วันที่ 18 มกราคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
ร่วมงานวันครู 16 มกราคม อำเภอนครไทย ประจำปี 2556
ร่วมงานวันครู 16 มกราคม อำเภอนครไทย ประจำปี 2556
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 เป็นประธานในพิธีร่วมงานวันครู 16 มกราคม ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม เพื่อร่วมทำบุญและระลึกถึงพระคุณครู วันพุธที่ 16 มกราคม 2556
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
งานวันครูอำเภอพรหมพิราม
งานวันครูอำเภอพรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานเปิดงานสังสรรค์งานวันครู อำเภอพรหมพิราม ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 มกราคม 2556
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัด วันที่ 17 มกราคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
ร่วมงานวันครู 16  มกราคม  ประจำปี  2556
ร่วมงานวันครู 16 มกราคม ประจำปี 2556
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 เป็นประธานในพิธีร่วมงานวันครู 6 มกราคม ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 235 ] คน
เยี่ยมกีฬาวันครูอำเภอวัดโบสถ์
เยี่ยมกีฬาวันครูอำเภอวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมกีฬาวันครูอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
แข่งขันกีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้
แข่งขันกีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล..3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สิงห์เหนือ เสือใต้ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอนครไทย ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
เปิดร้านกาแฟส่งเสริมฝึกประสบการณ์สายอาชีพ
เปิดร้านกาแฟส่งเสริมฝึกประสบการณ์สายอาชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เปิดร้านกาแฟของโรงเรียนบ้านเนินทอง เพื่อส่งเสริมฝึกประสบการณ์สายอาชีพให้กับนักเรียน ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ ร้านกาแฟ (หน้าสปอ.ชาติตระการเดิม) อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
ร่วมงานวันครูอำเภอชาติตระการ
ร่วมงานวันครูอำเภอชาติตระการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีงานวันครู ปี 2556 ของอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
รับมอบโยบายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รับมอบโยบายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ และเข้าร่วมรับมอบโยบายจากนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษา ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม 2 สพป.พล.1
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย‏
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย‏
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 13 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ โดยมีคณะ สังเกตการณ์ จาก สพฐ.เข้าร่วมสังเกตการณ์
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 14 มกราคม 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
กีฬาครู
กีฬาครู
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาครู “จตุรมิตรเกมส์ ๕๕” ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
ร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก
ร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มอำนวยการ สพป.พล.3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2556 ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ณ บริเวณเวทีใหญ่ หน้าสนามศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
ร่วมกิจกรรม ปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร
ร่วมกิจกรรม ปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 จัดกิจกรรมตามโครงการ “ปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร” ให้กับนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2 ในวันที่ 11 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนวัดหินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรชัย ทับยา หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
มอบนโยบายการศึกษาให้แก่สมาชิกสวัสดิการครูแควน้อย
มอบนโยบายการศึกษาให้แก่สมาชิกสวัสดิการครูแควน้อย
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2 ประชุมบุคลากรและสมาชิกสวัสดิการครูแควน้อย ประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยปลาไหล ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
ร่วมปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนวัดน้ำคบ
ร่วมปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนวัดน้ำคบ
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู โรงเรียนวัดน้ำคบ ครูวิชัย ทองรัตน์ และช่างไม้ระดับ 3 ในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ พัฒนาโรงเรียนวัดน้ำคบ เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2556
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
สพป.พล.3 สร้างคลังข้อสอบ
สพป.พล.3 สร้างคลังข้อสอบ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมปฏิบัติการการสร้างคลังข้อสอบ เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในวันที่ 7 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 281 ] คน
เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กและคนชรา
เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กและคนชรา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กและคนชรา ณ สถานสงเคราะห์วังทอง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556 ในวันที่ 5 มกราคม 2556
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์