ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 19 Online
»   วันนี้ 531 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 531 Week
»   เดือนนี้ 531 Month
»   ปีนี้ 531 Year
»   รวมทั้งหมด 531 Total
Record: 531 (25.08.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เยี่ยมชมการเตรียมจัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เยี่ยมชมการเตรียมจัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมชมการเตรียมจัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 6 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 411 ] คน
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยสมามครูอำเภอพรหมพิราม สมาคมครูอำเภอนครไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมงานศพ ผอ.วันชัย ปั้นกล่ำ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 ณ วัดป่าแดง อำเภอชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 367 ] คน
ร่วมแสดงความเสียใจ
ร่วมแสดงความเสียใจ
นายอุดม สายโท กับนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3และ คณะศึิกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมงานศพ ผอ.วันชัย ปั้นกล่ำ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ วัดป่าแดง อำเภอชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 537 ] คน
ประชุมผู้บริหาร
ประชุมผู้บริหาร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2558 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 509 ] คน
มอบเกียรติบัตร
มอบเกียรติบัตร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา ต่อเนื่อง 3 ปี (ปีการศึกษา 2554-2556) มอบเกียรติบัตรโรงเรียน ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก และ กลาง ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 373 ] คน
เตรียมความพร้อม จัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เตรียมความพร้อม จัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ร่วมรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญวัดโบสถ์
ร่วมรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ชมรมข้าราชบำนาญ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 262 ] คน
พัฒนาศักยภาพลูกจ้าง
พัฒนาศักยภาพลูกจ้าง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมสำนักงาน ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 278 ] คน
ให้สัมภาษณ์ การพัฒนาครู โดยยึด TEPE online
ให้สัมภาษณ์ การพัฒนาครู โดยยึด TEPE online
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ให้สัมภาษณ์กับตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน Teachers and Educational Personnel Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors (TEPE online) ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ เรือนอาคารบริการดี มีจรรยางาม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 221 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดสอบครูผู้ช่วย
เตรียมความพร้อมการจัดสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบครูผู้ช่วย และประชุมปฏิบัติการ 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 341 ] คน
ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด รุ่น3
ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด รุ่น3
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 29 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด รุ่น2
ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด รุ่น2
นายเชาวลิต เหมือนภักตร์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอพรหมพิราม ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด รุ่น1
ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด รุ่น1
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 225 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้สมัครสอบแข่งขัน ในวันที่ 29 มีนาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
ตรวจสอบความเรียบร้อย
ตรวจสอบความเรียบร้อย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 257 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
พัฒนาครูนครไทย
พัฒนาครูนครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อำเภอนครไทย โดยยึดถือภารกิจพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นฐาน TEPE Online และความรู้ กฎ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในวันที่ 27มีนาคม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 234 ] คน
ดูแลความเรียบร้อย
ดูแลความเรียบร้อย
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 233 ] คน
พัฒนาครูชาติตระการ
พัฒนาครูชาติตระการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อำเภอชาติตระการ โดยยึดถือภารกิจพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นฐาน TEPE Online และความรู้ กฎ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
พัฒนาครูวัดโบสถ์ ระบบ TEPE Online
พัฒนาครูวัดโบสถ์ ระบบ TEPE Online
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อำเภอวัดโบสถ์ โดยยึดถือภารกิจพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นฐาน TEPE Online และความรู้ กฎ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในวันที่ 25 มีนาคม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 390 ] คน
พัฒนาครูระบบ TEPE Online
พัฒนาครูระบบ TEPE Online
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อำเภอพรหมพิราม ทุกโรงเรียน และโรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ โรงเรียนบ้านถ้ำพริก โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง อำเภอนครไทย โรงเรียน โดยยึดถือภารกิจพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นฐาน TEPE Online และความรู้ กฎ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในวันที่ 24 มีนาคม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 440 ] คน
มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้
มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ มอบเงินช่วยเหลือบ้านให้กับเด็กชายศุภวัฒน์ ใจมั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามไฟไหม้ เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ในวันที่ 24 มีนาคม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 227 ] คน
รับสมัครครูผู้ช่วยวันแรก
รับสมัครครูผู้ช่วยวันแรก
นายธนู อักษร และนายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมชมการรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 592 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์