+++ งดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร (one stop servece) ในวันที่ 22-23 เมษายน 2558 และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สพป.พล.3 ส่วนใหญ่ ประชุมเตรียมความพร้อมและดำเนินการสอบครูผู้ช่วย จึงขออภัยในความไม่สะดวก  +++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 28 Online
»   วันนี้ 415 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 415 Week
»   เดือนนี้ 415 Month
»   ปีนี้ 415 Year
»   รวมทั้งหมด 415 Total
Record: 415 (21.04.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของสพฐ. ให้กับครูบรรณารักษ์ ในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 545 ] คน
เพิ่มทักษะการสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
เพิ่มทักษะการสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สพป.พล.3 ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 428 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ในวันที 29 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 820 ] คน
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของสพฐ. ให้กับครูบรรณารักษ์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 551 ] คน
ต้อนรับรมช.กระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับรมช.กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ท่านเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ สนามบินพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 393 ] คน
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2556‏
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2556‏
สพป.พล.3 ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประชุมสรุปผลการตรวจสอบทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2556 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบทบทวนและวางแผนเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามต่อไปในวันที่ 28 สิงหาคม 2556
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา
ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา
นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการ สพป.พล.เขต 3 พร้อมคณะ นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ของสพฐ. และ ตามนโยบายของสพป.พล.3 ณ โรงเรียนวัดวังมะด่าน โดยมีคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 347 ] คน
พิจารณาครูดีในดวงใจ
พิจารณาครูดีในดวงใจ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 383 ] คน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับครูผู้สอนสาระสังคมฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 375 ] คน
นิเทศ  ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ของสพฐ. และ ตามนโยบายของสพป.พล.3 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดหินลาด และโรงเรียนวัดบ้านน้อย
ผู้อ่าน [ 345 ] คน
พัฒนาลูกจ้าง
พัฒนาลูกจ้าง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว โดยกิจกรรม 5 ส. ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 406 ] คน
พัฒนาครูปฐมวัย
พัฒนาครูปฐมวัย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข็มแข็งทางวิชาการปฐมวัยรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 และการนำเสนอผลงานเป็น Best Practice ของโรงเรียนสังกัด สพป.พล.3 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 516 ] คน
คัดเลือกโครงงานคุณธรรม และบทความเสริมสร้างคุณธรรมระดับเขตพื้นที่
คัดเลือกโครงงานคุณธรรม และบทความเสริมสร้างคุณธรรมระดับเขตพื้นที่
กลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศ สพป.พล.3 พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรม และบทความเสริมสร้างคุณธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
รับเกียรติบัตร โครงการ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับเกียรติบัตร โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและ นางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะครูปฐมวัย และคณะวิทยากรแกนนำ เข้ารับเกียรติบัตร โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ชั้น 1 หน้า HALL 103
ผู้อ่าน [ 539 ] คน
พัฒนาครูสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
พัฒนาครูสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ อ.นครไทย และอ.ชาติตระการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม อบต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 300 ] คน
ร่วมงานบวงสรวงเฉลิมฉลองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ร่วมงานบวงสรวงเฉลิมฉลองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
นายประมวล อ่อนทอง นายกสมาคมผู้บริหารประกอบวิชาชีพอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครู ตัวแทนของสพป.พล.3 ร่วมงานบวงสรวงเฉลิมฉลองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 โดย นายชยกร โชควรพัชร์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 393 ] คน
มอบนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
มอบนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 เพื่อมอบนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับผอ.สามารถ กอนอยู่ ผอ.โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม ที่ได้คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ในวันประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
มอบเกียรติบัตรนักเรียน
มอบเกียรติบัตรนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน ในการกล่าวสุนทรพจน์ “เยาวชนหัวใจสีขาว ร่วมต่อต้านภัยยาเสพติด , นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน (Impromptu Speech 2013) ในวันประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
อบรมสร้างสื่อในรูปเว็บไซด์
อบรมสร้างสื่อในรูปเว็บไซด์
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน หลักสูตร เว็บไซด์ (Website) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 226 ] คน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระสังคม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระสังคม
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์สาระสังคม ให้กับข้าราชการครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้สาระสังคม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 226 ] คน
ประชุมจัดสรรเงินรางวัล สพป.พล.3
ประชุมจัดสรรเงินรางวัล สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลของ สพป.พล.3 ประจำปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 258 ] คน
การเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
การเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
ร่วมกิจกรรมวันแม่อำเภอวัดโบสถ์
ร่วมกิจกรรมวันแม่อำเภอวัดโบสถ์
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบหมายให้ นายประมวล อ่อนทอง นายกสมาคม ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ประธานในพิธี นายชยกร โชควรพัชว์ นายอำเภอวัดโบสถ์ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 241 ] คน
ลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม 2556 ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์