โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้มารับ Tablet และที่จะนำ Tablet มาแจ้งเสีย ให้มาแจ้งได้ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม *** +++ ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มิ.ย.57 (ตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557) และหนังสือ สพป.พล.3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว1816 ลว.13 มิ.ย.57 +++  ***  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฺิตามหนังสือสพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 2133 ลว.4 ก.ค.57 ให้มารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 79 Online
»   วันนี้ 2348 Today
»   เมื่อวานนี้ 293 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2641 Week
»   เดือนนี้ 2641 Month
»   ปีนี้ 2641 Year
»   รวมทั้งหมด 2641 Total
Record: 2348 (24.07.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ปฐมวัยประชุมกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555
ปฐมวัยประชุมกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555
นายสมริด จำนงศรี ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง พร้อมด้วยนางจันทิรา จั่นผ่อง ศน.สพป.พล.3 และคณะครูกรรมการตัดสิน ระดับปฐมวัย ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555(ปฐมวัย) ของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
ร่วมงานมุทิตาจิตครูพรหมพิราม
ร่วมงานมุทิตาจิตครูพรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานเมุทิตาจิตของครูในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที 28 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการงาน “สุดขอบฟ้า  ขุนเขา เราไปถึง “
เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการงาน “สุดขอบฟ้า ขุนเขา เราไปถึง “
วันที่ 28 กันยายน 2555 นางปวีณา วชิราศรีศิริกุล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางนพมาศ ปราสาททอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และนางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการงาน “สุดขอบฟ้า ขุนเขา เราไปถึง “ No Matter How Far, We’ll Reach ซึ่งโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำจวง , บ้านร่มเกล้า และวัดเขาน้อย ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
พิธีปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
พิธีปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 29 กันยายน 2555 ณ วัดกำแพงมณี ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
ส่งบุคลากรทางการศึกษาไปสพป.พล.1
ส่งบุคลากรทางการศึกษาไปสพป.พล.1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งบุคลากรทางการศึกษา นายอนันต์ แก้วแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล.3 ที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล. 1 ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ วัดกำแพงมณี ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
มุทิตาจิตวันเกษียนอายุราชการ
มุทิตาจิตวันเกษียนอายุราชการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดงานมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 โรงแรมท็อปแลนด์ ตำบลในเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.พล.3 ครั้งที่ 6/2555 ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 โรงแรมท็อปแลนด์ ตำบลในเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
มอบรางวัลพระราชทาน
มอบรางวัลพระราชทาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาด กลาง และ ระดับจังหวัด ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ประชุมผู้เกษียนอายุราชการ
ประชุมผู้เกษียนอายุราชการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดงานมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องเพชรบูรณ์ โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
อบรมพัฒนาครูให้มีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
อบรมพัฒนาครูให้มีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 โรงแรมท็อปแลนด์ ตำบลในเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
นำเสนอผลการวิจัย
นำเสนอผลการวิจัย
ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ Area of Excellence ระยะที่ 3 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ และนำเสนอผลการวิจัยแก่ นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้รับทราบการดำเนินการโครงการวิจัยของ สพป.พิษณุโลก เขต 3ในวันที่ 23 กันยายน 55
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่) ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8 / 2555 ในวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
เปิดพระเนตรและเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
เปิดพระเนตรและเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีเปิดพระเนตรพระพุทธชินราช และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี พร้อมทั้งปลูกต้นยาง ในวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนวัดหอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
มุทิตาจิตครูในอำเภอนครไทย
มุทิตาจิตครูในอำเภอนครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีมุทิตาจิตให้กับครูในอำเภอนครไทยที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
เกลี่ยอัตราเกษียณ  เกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2554
เกลี่ยอัตราเกษียณ เกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2554
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกษียณ 2554 และเกษียณก่อนกำหนด 2555 ) จำนวน 4 ตำแหน่ง ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
พัฒนาครูนครไทย ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
พัฒนาครูนครไทย ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอนครไทย ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
พัฒนาครู ป. 1
พัฒนาครู ป. 1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 19 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์สพฐ. ปี 2555‏
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์สพฐ. ปี 2555‏
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รอง ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะออกนิเทศติดตาม ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ. และ นโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พล. 3 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ศูนย์เครือข่าย นครไทย 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันพุธ ที่ 12 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอชาติตระการ ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
ศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองพัทยา 5
ศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองพัทยา 5
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) จ.ชลบุรี ในวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ โดยมี ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
ศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองพัทยา
ศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองพัทยา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ในวันที่ 14 กันยายน 2555 โดยมี นายไพวัลย์ อารมณ์ชื่น สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 4 และนางจินตนา แม้นสุรินทร์ ผอ.ส่วนการศึกษา รก.ผอ.สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
ศึกษาดูงาน ชุมชนบ้านบางเสร่
ศึกษาดูงาน ชุมชนบ้านบางเสร่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 14 กันยายน 2555 โดยมี ผอ.วุฒิชัย วีระวัฒน์ ผอ.โรงเรียนและคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์สพฐ. ปี 2555
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์สพฐ. ปี 2555
นายธนู อักษร รองสพป.พล.3 พร้อมคณะประเมิน ออกเยี่ยมเยือนคณะครู – นักเรียนโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ “ นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ” ตามจุดเน้น (สพป.พล.3) วันอังคารที่ 13 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์