+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 626 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2876 Week
»   เดือนนี้ 16329 Month
»   ปีนี้ 47163 Year
»   รวมทั้งหมด 51962 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ปั่น Bike for Dad
ปั่น Bike for Dad
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ปั่น Bike for Dad กับ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
รับมอบจักรยาน
รับมอบจักรยาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบจักรยาน จาก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมอบให้กับ สพป.พล.1 และ 2 เขตละ 20 คัน
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ตัวแทน นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ3 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงฐิติมา เมฆขุนทด นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ ที่ประสบไฟไหม้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
สหกรณ์ครูสองแควเกมส์
สหกรณ์ครูสองแควเกมส์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ประธานการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558 “สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 3 ระว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก และสนามกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "การป้องกันการทุจริต" เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "การป้องกันการทุจริต" เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ต้อนรับคณะรีกัล จิวเวลลี่ แมนู แฟคเจอร์ จำกัด
ต้อนรับคณะรีกัล จิวเวลลี่ แมนู แฟคเจอร์ จำกัด
นายสุขสันต์ จิตต์อ่อนน้อม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ ตัวแทน นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะบริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด เดินทางมามอบกระเป๋า ให้กับนักเรียน และเยี่ยมบ้าน เด็กหญิงพัชราภรณ์ พาครุฑ นักเรียน โรงเรียนบ้านถ้ำพริก อ.นครไทย ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 โดยนางเดือนวิไล อู่ทรัพย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ นางรัชนีกร อินต๊ะเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายอาดูล อ่ำปลอด ผอ.โรงเรียนบ้านถ้ำพริก คณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
ประชุมจัดทำเอกสารและรายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ประชุมจัดทำเอกสารและรายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมบุคลากร และครูธุรการโรงเรียน สพป.พล.3 เพื่อจัดทำเอกสารและรายงานผลการเข่งขันศิลปหัตถกรรมานักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
จุดเทียนชัยถวายพระพร
จุดเทียนชัยถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง พร้อมทั้งจุดเทียนชัยถวายพระพร และชมการแสดง Mini Light and Sound (สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจอมราชันย์คู่แผ่นดิน) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ สำนกศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
ร่วมถวายพระพรอำเภอวัดโบสถ์
ร่วมถวายพระพรอำเภอวัดโบสถ์
นายไพสันต์ จันทร์สุริย์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมงานถวายพระพร ครบ 88 พรรษา ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอวัดโบสถ์วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอสพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมบุคลากร สพป.พล.3 เพื่อเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ อรุณศรี เงินเสือ ที่ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
น้ำใจสู่เด็กน้อย
น้ำใจสู่เด็กน้อย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ทางการศึกษา มอบจักรยาน และสิ่งของช่วยเหลือ ให้กับ เด็กชายสถาปัตย์ สายทอง ชั้น ม.2 นักเรียนโรงเรียนวัดน้ำคบ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 350 ] คน
เจ้าภาพเทศน์มหาชาติคำหลวง
เจ้าภาพเทศน์มหาชาติคำหลวง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติคำหลวง เฉลิมพระเกียรติ กัณฑ์ที่ 3 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
กิจกรรม 5 ส
กิจกรรม 5 ส
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และนายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจสอบการพัฒนา สพป.พล. 3 ในกิจกรรม 5 ส ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
 ช่วยเหลือนักเรียน
ช่วยเหลือนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา มอบสิ่งของช่วยเหลือ ให้กับ เด็กชายสถาปัตย์ สายทอง ชั้น ม.2 นักเรียนโรงเรียนวัดน้ำคบ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ บ้านนักเรียน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน และแนวทางความก้าวหน้าของข้าราชการครู
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
ซ้อมปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”
ซ้อมปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.พล.3 และผู้บริการสถานศึกษาจัดจัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
มอบรับทุนและจักรยาน
มอบรับทุนและจักรยาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และมอบจักรยานให้กับนักเรียน จำนวน 5 คัน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.พล.3 และผู้บริการสถานศึกษาจัด พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2558” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
สรุปผลการสอบ
สรุปผลการสอบ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการรวมคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ คณะกรรมการติดตามสถานการณ์ สพฐ. เป็นผู้สังเกตการณ์
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ดร.ชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สพป.พล.3 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย และห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์