+++ งดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร (one stop servece) ในวันที่ 22-23 เมษายน 2558 และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สพป.พล.3 ส่วนใหญ่ ประชุมเตรียมความพร้อมและดำเนินการสอบครูผู้ช่วย จึงขออภัยในความไม่สะดวก  +++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 337 Today
»   เมื่อวานนี้ 1864 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 12172 Week
»   เดือนนี้ 12172 Month
»   ปีนี้ 12172 Year
»   รวมทั้งหมด 12172 Total
Record: 4272 (22.04.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สอบผอ.และรองสถานศึกษา
สอบผอ.และรองสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา ในสังกัด สพป.พ.3 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุมสอบตามเกณฑ์สพฐ.กำหนด ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
วางแผนการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
วางแผนการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2558 และการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
เปิดป้ายอาคารเรียน
เปิดป้ายอาคารเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนวัดเซิงหวาย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้อ่าน [ 56 ] คน
รับมอบโล่ รางวัล สพป.อ่อนหวาน ปี 2557
รับมอบโล่ รางวัล สพป.อ่อนหวาน ปี 2557
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบโล่ และเกียรติบัตร รางวัล สพป.อ่อนหวาน ปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมตามเกณฑ์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 58 ] คน
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่รับทราบนโยบาย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่รับทราบนโยบาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 1 / 2558 ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 75 ] คน
กำกับติดตามภารกิจเขตพื้นที่
กำกับติดตามภารกิจเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมรองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 73 ] คน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบผอ.รองผอ.สถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบผอ.รองผอ.สถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการกิจการลูกเสือ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการกิจการลูกเสือ
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการกิจการลูกเสือ ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 71 ] คน
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 4 และ 9
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 4 และ 9
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 4 และ 9 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองหิน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเลือกเสือเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการเลือกเสือเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นำโดย นายเกรียงศักดิ์ บางพระ รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เดินทางมาส่งนางเกศินี บัวศรี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ช่วยราชการ สพป.พล.3 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
เข้าร่วมกีฬานักเรียนปฐมวัย “อนุบาลเกมส์”
เข้าร่วมกีฬานักเรียนปฐมวัย “อนุบาลเกมส์”
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ประธานการแข่งขันกีฬานักเรียปฐมวัย “อนุบาลเกมส์ “ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นางสุภาพร ขำช้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางปาริชาติ ทองแท้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
สรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสพป.พล.3
สรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสพป.พล.3
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการดำเนินการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
รับมอบคูปองการศึกษา
รับมอบคูปองการศึกษา
นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ประธานการมอบคูปองการศึกษานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ค่ายคุณธรรมวิถีพุทธและสุจริตพอเพียง
ค่ายคุณธรรมวิถีพุทธและสุจริตพอเพียง
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานพิธีเปิดค่ายคุณธรรมวิถีพุทธและสุจริตพอเพียง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานเปิดการโครงการ “สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 4 เขต” ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานเปิดการโครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 4 เขต” ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
พัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขต
พัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขต
พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ เครือข่ายพรหมพิราม ๗ , ๘
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ เครือข่ายพรหมพิราม ๗ , ๘
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ พรหมพิราม
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ พรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม โรงเรียนผดุงวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 66 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 66 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดท้องโพลง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดท้องโพลง
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดท้องโพลง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net นครไทย
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net นครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว โรงเรียนนครไทยวิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ และโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ o-net นครไทย
เยี่ยมสนามสอบ o-net นครไทย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนหนองกะท้าว โรงเรียนบ้านแยง และ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทยจ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 72 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์