+++สพป.พล.3 ได้ปรับปรุงแบบฟอร์การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน การศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล แถมเมนูด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วค่ะ+++ โรงเรียนที่ได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจตามหนังสือ สพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 4194  ลว. 25 ธ.ค. 57 ให้ใส่รหัสงบประมาณในระบบ e-GP  โดยเลือกแหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ ข้อมูลงบประมาณ เลือก หน่วยงานอื่่น  +++  *** ผู้บริหารร.ร.ที่มีความประสงค์ไดอารีสพฐ.เพิ่มเติม และที่สั่งจองไว้ ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มอำนวยการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 56 Online
»   วันนี้ 2174 Today
»   เมื่อวานนี้ 4710 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 6884 Week
»   เดือนนี้ 26666 Month
»   ปีนี้ 26666 Year
»   รวมทั้งหมด 26666 Total
Record: 5449 (22.01.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
กีฬาโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายอำเภอโรงเรียนวัดโบสถ์ 1
กีฬาโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายอำเภอโรงเรียนวัดโบสถ์ 1
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายอำเภอโรงเรียนวัดโบสถ์ 1 จัดการแข่งขันกีฬา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะคึด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 242 ] คน
เตรียมการจัดงานวันครูและแจ้งผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติของคุรุสภา
เตรียมการจัดงานวันครูและแจ้งผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติของคุรุสภา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติของคุรุสภาและเตรียมการจัดงานวันครู ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม
มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และรางวัล Best Practice ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 8/2555 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
กีฬานักเรียน “ย่านขาดเกมส์”
กีฬานักเรียน “ย่านขาดเกมส์”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ย่านขาดเกมส์” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 266 ] คน
ร่วมรับมอบโต๊ะ – เก้าอี้
ร่วมรับมอบโต๊ะ – เก้าอี้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายวรพงษ์ รวิรัฐ ประธานมูลนิธิปณิธารไทย และเพื่อน พ.พ. รุ่น 10-12 ที่ได้นำโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน มอบให้กับโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์บำรุงวุฒิ(วิทยา) โรงเรียนวัดโบสถ์ และโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ จำนวน 200 ชุด ในวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ผู้บริหารอำเภอนครไทย
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ผู้บริหารอำเภอนครไทย
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และให้ขวัญกำลังใจกับผู้บริหารอำเภอนครไทย ในการประชุมสมาคมครูและผู้บริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานอำเภอนครไทย ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
นิเทศรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน
นิเทศรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ผอ.ดำรงศักดิ์ มั่นคง และคณะศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดน้ำคบ เพื่อเตรียมพร้อมในการประเมินรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ลงนามถวายพระพร และถวายพรพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
ประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
ประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ประเมินโรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎ์สามัคคี) อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก สังกัด สพป.พล.2 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายธนู อักษร นายสุชาติ ดิเรกวัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมนายมนัสชัย ชูนาม สามีของ ศน.บุญส่ง ชูนาม ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 20.00 น. ณ วัดสระโคล่โสภาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ แสดงความเสียใจกับ ศน.บุญส่ง ชูนาม ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ที่นายมนัสชัย ชูนาม ผู้เป็นสามีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 20.00 น. ณ วัดสระโคล่โสภาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
คัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โดยการสัมภาษณ์) เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
ประชุมชี้แจงค่านิยม “บริการดี มีจรรยางาม”  ของสพป.พล.3
ประชุมชี้แจงค่านิยม “บริการดี มีจรรยางาม” ของสพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุม รองผู้อำนวยการ ผอ.กลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เพื่อประชุมชี้แจงค่านิยมของ สพป.พล.3 “บริการดี มีจรรยางาม” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง สพป.พล.3 ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
ร่วมงานโครงการอุปสมบท บรรพชา ภิกษุสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล 85  พรรษา
ร่วมงานโครงการอุปสมบท บรรพชา ภิกษุสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล 85 พรรษา
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน (สพป.พล.3 ) ร่วมบวชสามเณรแก้วถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบ 85 พรรษา ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ วัดช่างเหล็ก ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
ปรับระดับชั้นงาน  จากตำแหน่ง ช่างไม้  ระดับ 3  เป็น  ระดับ 4
ปรับระดับชั้นงาน จากตำแหน่ง ช่างไม้ ระดับ 3 เป็น ระดับ 4
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายพินิตย์ นิคมขำ และนายอานน นาคแจ่ม จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ขอปรับระดับชั้นงาน จากตำแหน่ง ช่างไม้ ระดับ 3 เป็น ระดับ 4 จำนวน 19 คน ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2555 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
แข่งขันกีฬานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4
แข่งขันกีฬานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 โดยมี นายสุนัน แก้วมา ประธานเครือข่ายกล่าวรายงาน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
ต้อนรับนิติกรคนใหม่
ต้อนรับนิติกรคนใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนางสาวเดือนวิลัย อู่ทรัพย์ นิติกรชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ โดยมี รองวิมล ภู่ดัด รองวีนัส ถายา รองนิกร เรืองส่ง และรองเฉลิม ปาลาศ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ เขต 2 ร่วมเดินทางมาส่งในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 260 ] คน
ร่วมงานถวายราชสดุดี “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์”
ร่วมงานถวายราชสดุดี “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานถวายราชสดุดี “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดกลางศรีพุทธาราม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมีดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
เปิดการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
เปิดการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน และโรงเรียนบ้านขอนสองสลึง อ.ชาติตระการ จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดโพนไทรงาม ต.บ้านป่าแดง จ.พิษณุโลก โดยมี นายวชิระ แสงสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านสะแก กล่าวรายงาน
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
ร่วมวางศิลากฤษ์อาคารเรียน
ร่วมวางศิลากฤษ์อาคารเรียน
ท่านรองธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมวางศิลากฤษ์อาคารเรียนหลังใหม่ กับทางคณะผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ และคณะผู้มีเกียรติทุกภาคส่วน ซึ่งได้มอบงบประมาณ จำนวน 2,700,000 บาท ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/25 ให้กับโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และท่านรองธนู อักษร ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณในนาม สพป.พล.เขต 3 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
ผู้อ่าน [ 214 ] คน
เตรียมการจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เตรียมการจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 276 ] คน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล 3 และนางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์