*** ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูอย่างน้อย ร.ร.ละ 2 คน ร่วมซ้อมปั่นเพื่อพ่อ(Bike for Dad) เพื่อรวมใจและจงรักภักดี ในวันอังคารที่ 1 ธ.ค. 58  พร้อมกันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เวลา 08.00 น. *** .ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 งดจ่าย one stop service ตั้งแต่วันที่ 8.30 น.-12.00 น. และเริ่มจ่ายเงิน เวลา 13.00 น.– 16.30 น จึงขออภัยในความไม่สะดวก +++

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 51 Online
»   วันนี้ 1511 Today
»   เมื่อวานนี้ 2033 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1511 Week
»   เดือนนี้ 3701 Month
»   ปีนี้ 3701 Year
»   รวมทั้งหมด 3701 Total
Record: 2033 (29.11.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เตรียมความพร้อมการจัดทำแผนและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เตรียมความพร้อมการจัดทำแผนและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต พื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 499 ] คน
มอบสือสำหรับนักเรียนเรียนร่วม
มอบสือสำหรับนักเรียนเรียนร่วม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการมอบสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลือกอื่นทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 564 ] คน
การแข่งขันวิ่ง 31 ขา รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
การแข่งขันวิ่ง 31 ขา รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันรายการ "สพฐ.- เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 9" ในวันเสาร์ที่ 2 พ.ย. 56 ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง
ผู้อ่าน [ 514 ] คน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 474 ] คน
เตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
เตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 405 ] คน
ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษรับทราบนโยบายการจัดการเรียนของครูภาษาอังกฤษ
ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษรับทราบนโยบายการจัดการเรียนของครูภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมประธานศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการเรียนของครูภาษาอังกฤษ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 486 ] คน
ประชุมระบบการบริหารสำนักงาน (AMSS+)
ประชุมระบบการบริหารสำนักงาน (AMSS+)
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล. 3 ประธานเปิดการประชุมระบบการบริหารสำนักงาน (AMSS+) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 543 ] คน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 618 ] คน
เกลี่ยอัตรากำลัง
เกลี่ยอัตรากำลัง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการกลั่นกรองข้อมูลและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 699 ] คน
ปฐมนิเทศครูภาษาอังกฤษ
ปฐมนิเทศครูภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 31 คน โดยมี ครูต่างชาติ จำนวน 15 คน ครูไทยเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 16 คน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 551 ] คน
MOU  อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี
MOU อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ลงนามบันทึกข้อตกลงในการให้ความร่วมมือ มาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี” กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2556 วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีท่าน นพพล เหลืองทองนารา ร่วมเป็นศักขีพยาน ในการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย
ผู้อ่าน [ 685 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 658 ] คน
มอบป้ายประชาสัมพันธ์
มอบป้ายประชาสัมพันธ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบป้ายประชาสัมพันธ์ ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษารวมพลังเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพไทย ซึ่งเป็นนโยบายของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 549 ] คน
มอบโล่เกียรติคุณ โรงเรียนดีเด่น
มอบโล่เกียรติคุณ โรงเรียนดีเด่น
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่เกียรติคุณ รางวัลโรงเรียนดีเด่น และมอบวุฒิบัตร ตามโครงการพัฒนาครูด้วยระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ให้กับนายดำรงศักดิ์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 464 ] คน
ประดับเครื่องหมายผอ.เชี่ยวชาญ
ประดับเครื่องหมายผอ.เชี่ยวชาญ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประดับเครื่องหมายผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ให้กับนายสามารถ กอนอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 579 ] คน
เตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 446 ] คน
รับทราบนโยบายและกลยุทธ์ ของ สพฐ.
รับทราบนโยบายและกลยุทธ์ ของ สพฐ.
นายเอกศักดิ์ ทองรัตน์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบนโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ
ผู้อ่าน [ 510 ] คน
สอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ
สอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการคัดเลือกชั่วคราวปฏิบัติการสอน ภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 678 ] คน
ร่วมพิธีน้อมรำลึกวางพวงมาลา 23 ตุลาคม อำเภอวัดโบสถ์
ร่วมพิธีน้อมรำลึกวางพวงมาลา 23 ตุลาคม อำเภอวัดโบสถ์
ตัวแทน สพป.พล.3 นำโดยนายประมวล อ่อนทอง นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช โดย นายชยากร โชควรพัชร์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธีณ สนามที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ผู้อ่าน [ 555 ] คน
ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประกอบพิธี
ผู้อ่าน [ 509 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่น 23 ปีการศึกษา 2551 และนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ จำนวน 7 คน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 696 ] คน
จัดสรรงบประมาณงบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จัดสรรงบประมาณงบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมการจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 504 ] คน
รับสมัครครูภาษาอังกฤษ
รับสมัครครูภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน ภาษาอังกฤษ 27 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 906 ] คน
ร่วมโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง :  86 ฝัน 86 โรงเรียน
ร่วมโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมรับมอบโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน” นำโดย นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมี นายวัฒนะ กันนะพันธ์ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการรับมอบ
ผู้อ่าน [ 503 ] คน
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการรายงานผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก จาก นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 489 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์