*** สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอชะลอการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พล.เขต 3 ***

 

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 20 Online
»   วันนี้ 469 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 469 Week
»   เดือนนี้ 469 Month
»   ปีนี้ 469 Year
»   รวมทั้งหมด 469 Total
Record: 469 (27.10.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เตรียมความพร้อมกีฬาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมกีฬาสัมพันธ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ประชุมเพื่อแบ่งภารกิจในการจัดกีฬาสัมพันธ์ ระหว่าง เขตพื้นที่การศึกษา และสพม.39 ในวันที่ 24 มกราคม 2558
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETและNT
ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETและNT
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT ของโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมจำปาขาว โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
เยี่ยมค่ายวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์2
เยี่ยมค่ายวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์2
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2 ค่ายที่ 1 ณ โรงเรียนวัดหินลาด และค่ายที่2 ณ โรงเรียนบ้านน้ำโจน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 22 มกราคม 2558
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ติดตามผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3
ติดตามผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3
ดร.อังคณา สุขเสวี และนางสาวกัญญาภัค ชัยธิ คณะกรรมการติดตามผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
เตรียมความพร้อมการติดตามผลการจัดการศึกษา
เตรียมความพร้อมการติดตามผลการจัดการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เตรียมความพร้อมการติดตามผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมบ้านเด็กหญิงนันทพร เนตรแสงสี นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากนายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สร้างบ้านให้กับนักเรียน ในวันที่ 19 มกราคม 2558
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ร่วมงานสังสรรค์วันครูนครไทย
ร่วมงานสังสรรค์วันครูนครไทย
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พล.3 ประธานจัดงานวันครูภาคค่ำ ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
มอบคอมพิวเตอร์
มอบคอมพิวเตอร์
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป,พล.3 นำคณะศิษย์เก่า ท.พ.ล. รุ่น 27 , 29 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมนำช่างไปซ่อมคอม ให้ใช้งานได้ทั้งโรงเรียนบ้านน้ำตาก พร้อมทั้งมอบเงินซื้อประตูหน้าต่างห้องสมุด แจกสมุด เครื่องเขียน และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน พร้อมผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 58
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
ร่วมงานสังสรรค์วันครูพรหมพิราม
ร่วมงานสังสรรค์วันครูพรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานสังสรรค์วันครูอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ร่วมงานสังสรรค์วันครูวัดโบสถ์
ร่วมงานสังสรรค์วันครูวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานสังสรรค์วันครูอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
เปิดกีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้
เปิดกีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้ เนื่องในวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
เยี่ยมการสร้างบ้านให้กับนักเรียน
เยี่ยมการสร้างบ้านให้กับนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองผกาภรณ์ พลายสังข์ เยี่ยมการสร้างบ้านให้กับนักเรียนของนายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสะแก อ.ชาติตระการ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์การสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติของสพป.พล.3 ในวันที่ 16 มกราคม 2558
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ร่วมตักบาตรงานวันครู
ร่วมตักบาตรงานวันครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมงานวันครู อำเภอชาติตระการ โดยมี นายพยุง คุ้มสุรรณ นายอำเภอ ประธานเปิดงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายเชวง เม็งเกตุ ตำแหน่งผอ.สกสค.พิษณุโลก สำนักงาน สกสค.พิษณุโลก สวัสดีปีใหม่ โดยมอบสมุดบันทึก ให้กับนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายประเสริฐ รัตนพันธ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารับทราบและพิจารณาอนุมัติตามวาระ ต่าง ๆ ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
พบปะนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฟิลิปปินส์
พบปะนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฟิลิปปินส์
ดร.เกตุสดารัตน์ แย้มพลอย ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ดร.ปพลเดช ทศวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ประชุมครูและบุคลากรเครือข่ายพรหมพิราม1
ประชุมครูและบุคลากรเครือข่ายพรหมพิราม1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1 ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
บริษัทสยามสมาย และ ผอ.วัฒนะ โปร่งนุช โรงเรียนวัดย่านยาว มอบกระเช้า ให้กับนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ในวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
พุทธาภิเษกพระพุทธชินราชจำลอง
พุทธาภิเษกพระพุทธชินราชจำลอง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีฉลองซุ้มพระและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธชินราชจำลอง หน้าตัก 25 นิ้ว และทำพิธีส่งมอบให้กับโรงเรียนวัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันที่ 10 มกราคม 2558
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
มอบนโยบาย ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
มอบนโยบาย ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบาย สพฐ. “ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และอื่น ๆ ในวันที่ 13 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
รับมอบโล่ศิษย์เก่า
รับมอบโล่ศิษย์เก่า
นายพิพัฒน์ ตลับเพชร ผอ.โรงเรียนวัดเขารวก อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สพป.พจ.2 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ที่เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ในวันที่ 13 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษ
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติให้กับครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ ในการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนของครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอนครไทย
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอนครไทย
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอนครไทย.ในวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
เข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงรักชาติร่วมสมัย
เข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงรักชาติร่วมสมัย
นายอุดม สายโท รองสพป.พล.3 นำคณะนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงรักชาติร่วมสมัย ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 12 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 


  

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์