***  งดจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร (one stop service) ในวันจันทร์และวันอังคารที่ 1 - 2 ธันวาคม 2557  ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 42 Online
»   วันนี้ 2662 Today
»   เมื่อวานนี้ 7293 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 21240 Week
»   เดือนนี้ 21240 Month
»   ปีนี้ 21240 Year
»   รวมทั้งหมด 21240 Total
Record: 7293 (28.11.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนระดับปฐมวัยเพื่อรองรับการประเมินสมศ.รอบสาม
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนระดับปฐมวัยเพื่อรองรับการประเมินสมศ.รอบสาม
นางวรรณวิรัตน์ เกื้อพัฒนากุล พร้อมคณะครู สพป.พล.3เข้ารับการอบรมโครงการการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนระดับปฐมวัยเพื่อรองรับการประเมินสมศ.รอบสามให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาไม่ผ่านการประเมินของสมศ.รอบ 2และรอบ 3 โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนระดับปฐมวัยเพื่อรองรับการประเมินสมศ.รอบสามให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาไม่ผ่านการประเมินของสมศ.รอบ 2และรอบ 3โดยนายสุรัตน์ สีดาเดช รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมลีลาวดี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศผู้ที่สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
ประกวดโครงการ “คนพิษณุโลกฟันดี สุขภาพดีช่วยชาติ”
ประกวดโครงการ “คนพิษณุโลกฟันดี สุขภาพดีช่วยชาติ”
โรงเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ประกอบด้วย โรงเรียนเข้าร่วมประกวดในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 คือ โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ และบ้านหนองกะท้าว และระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 คือ โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ / วัดน้ำคบ / บ้านหนองกะท้าว และวัดหางไหล เข้าร่วม ประกวดโครงการ “คนพิษณุโลกฟันดี สุขภาพดีช่วยชาติ” ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ผลปรากฏว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 (แข่งขัน 10 โรงเรียน) และระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ได้รับรางวัลชนะเลิศ (แข่งขัน 14 โรงเรียน)
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
ร่วมงานคนพิษณุโลกฟันดี  สุขภาพดีช่วยชาติ
ร่วมงานคนพิษณุโลกฟันดี สุขภาพดีช่วยชาติ
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมคณะ ร่วมงานคนพิษณุโลกฟันดี สุขภาพดีช่วยชาติ จัดโดยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
พิจารณาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
พิจารณาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ผู้บริหาร และคณะครูในสังกัด สพป.พล.3 ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อขอรับบริการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือฯ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
ระดมความคิดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดมความคิดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 ในวันที่ 19 กรกฎาคาม 2555 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 นางจันทิรา จั่นผ่อง นายวินัย ปานโท้ นางแพรทอง เดชเทศ และนางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล 3 ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ สังเกตการณ์ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ ในโอกาสที่โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสมศ. คณะกรรมการการประเมินประกอบด้วยนายสมจิตร ทองน้อย นายเอกสิทธิ์บุญประสิทธิ์และนายพูนสิน ใจทหาร
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
ขยายผลการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ขยายผลการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมขยายผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
ประชุมชี้แจงการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์
ประชุมชี้แจงการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล. 3 นิเทศ สังเกตการณ์โรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ได้แก่โรงเรียนราษฏร์สามัคคี โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม อำเภอพรหมพิรามและโรงเรียนบ้านคลองช้าง อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ แสดงความยินดีกับนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาตย์ เนื่องจากขึ้นบ้านใหม่ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
ชี้แจงแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ชี้แจงแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ปี 2555 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 52 โรงเรียน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 213 ] คน
 เพิ่มศักยภาพครูผู้สอนสังคมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
เพิ่มศักยภาพครูผู้สอนสังคมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2555 (Impromptu Speech 2012) ของระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
พัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย
พัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์ และแนะแนว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา
มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและมอบนโยบาย เรื่อง จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3 อ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณได้ทุกคน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งศึกษาภาษา วัฒนธรรม ประเทศเพื่อบ้านใน ASEAN และเน้นการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำ ในวัน ที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นแกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 416 ] คน
มอบป้ายร่วมสร้างเด็กไทยให้ก้าวล้ำ สู่สุดยอดผู้นำอาเซียน
มอบป้ายร่วมสร้างเด็กไทยให้ก้าวล้ำ สู่สุดยอดผู้นำอาเซียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบป้ายประชาสัมพันธ์สร้างเด็กไทยให้แก้วล้ำ สู่สุดยอดผู้นำอาเซียน ให้กับนายกสมาคมอำเภอวัดโบสถ์ นครไทย ชาติตระการ และพรหมพิราม ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นแกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 235 ] คน
มอบเสื้อผู้นำการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ
มอบเสื้อผู้นำการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อผู้นำการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ ให้กับครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ ระดับเหรียญทอง งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นแกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  (Impromptu Speech 2012)
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech 2012)
นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2555 (Impromptu Speech 2012) วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 238 ] คน
มอบเสื้อผู้นำทางวิชาการ  ผู้บริหารสู่มืออาชีพ
มอบเสื้อผู้นำทางวิชาการ ผู้บริหารสู่มืออาชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อผู้นำทางวิชาการ ผู้บริหารสู่มืออาชีพ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นแกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติผลสอบแข่งขันครูผู้ช่วย และผลการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการในการประชุม
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์