+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 625 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2875 Week
»   เดือนนี้ 16328 Month
»   ปีนี้ 47162 Year
»   รวมทั้งหมด 51961 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ พร้อมคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางปรุง ช่วยหลำ มารดา นายรชฎ (ดอกรัก) ช่วยหลำ ผอ.โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม อ.พรหมพิราม ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
สวัสดีปีใหม่ไทย
สวัสดีปีใหม่ไทย
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้จัดการโรงแรมอัมรินทร์ลากูน สวัสดีปีใหม่ไทย แด่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สพป.พล.๓ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
สืบสานประเพณีไทย
สืบสานประเพณีไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สพป.พล.๓ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
ทำบุญเลี้ยงเพลพระ
ทำบุญเลี้ยงเพลพระ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่สำนักงาน และ ทำบุญเลี้ยงเพลพระเนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สพป.พล.๓ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
รับมอบอาคาร
รับมอบอาคาร
นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการรับมอบอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ นายดำรงศักดิ์ มั่นคง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
รดน้ำขอพรพ่อเมืองพิษณุโลก
รดน้ำขอพรพ่อเมืองพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานรดน้ำขอพร นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
เสวนาวิชาการ
เสวนาวิชาการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 รับฟังเสวนา เรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา และ เรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
๖๐ กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ
๖๐ กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ
ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขา กพฐ.) ประธานการจัดงาน “๖๐ กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
เยี่ยมชมการเตรียมจัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เยี่ยมชมการเตรียมจัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมชมการเตรียมจัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 6 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยสมามครูอำเภอพรหมพิราม สมาคมครูอำเภอนครไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมงานศพ ผอ.วันชัย ปั้นกล่ำ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 ณ วัดป่าแดง อำเภอชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
ร่วมแสดงความเสียใจ
ร่วมแสดงความเสียใจ
นายอุดม สายโท กับนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3และ คณะศึิกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมงานศพ ผอ.วันชัย ปั้นกล่ำ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ วัดป่าแดง อำเภอชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
ประชุมผู้บริหาร
ประชุมผู้บริหาร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2558 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
มอบเกียรติบัตร
มอบเกียรติบัตร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา ต่อเนื่อง 3 ปี (ปีการศึกษา 2554-2556) มอบเกียรติบัตรโรงเรียน ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก และ กลาง ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
เตรียมความพร้อม จัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เตรียมความพร้อม จัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัด 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
ร่วมรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญวัดโบสถ์
ร่วมรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ชมรมข้าราชบำนาญ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
พัฒนาศักยภาพลูกจ้าง
พัฒนาศักยภาพลูกจ้าง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมสำนักงาน ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
ให้สัมภาษณ์ การพัฒนาครู โดยยึด TEPE online
ให้สัมภาษณ์ การพัฒนาครู โดยยึด TEPE online
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ให้สัมภาษณ์กับตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน Teachers and Educational Personnel Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors (TEPE online) ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ เรือนอาคารบริการดี มีจรรยางาม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดสอบครูผู้ช่วย
เตรียมความพร้อมการจัดสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบครูผู้ช่วย และประชุมปฏิบัติการ 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด รุ่น3
ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด รุ่น3
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 29 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด รุ่น2
ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด รุ่น2
นายเชาวลิต เหมือนภักตร์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอพรหมพิราม ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด รุ่น1
ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด รุ่น1
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้สมัครสอบแข่งขัน ในวันที่ 29 มีนาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
ตรวจสอบความเรียบร้อย
ตรวจสอบความเรียบร้อย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
พัฒนาครูนครไทย
พัฒนาครูนครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อำเภอนครไทย โดยยึดถือภารกิจพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นฐาน TEPE Online และความรู้ กฎ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในวันที่ 27มีนาคม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์