+++ งดจ่าย +++ one stop service วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2558  เนื่องจากต้นปีงบประมาณระบบยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 8 Online
»   วันนี้ 526 Today
»   เมื่อวานนี้ 2130 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4820 Week
»   เดือนนี้ 4820 Month
»   ปีนี้ 4820 Year
»   รวมทั้งหมด 4820 Total
Record: 2164 (08.10.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
 พบปะผู้เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
พบปะผู้เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการอบรมการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 244 ] คน
การอบรมการเสริมสร้างศิลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภา
การอบรมการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภา
นายพันธุ์พนา ศิระวงษ์ นายอำเภอชาติตระการ ประธานพิธีเปิดการอบรมการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 270 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 8 คน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ของสพป.พล.3 และขอให้ทุกคนช่วยกันพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 250 ] คน
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางการเรียนรู้ “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
อบรมวิทยากรแกนนำเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
อบรมวิทยากรแกนนำเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 239 ] คน
โครงการ ส่งเสริม และติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2556
โครงการ ส่งเสริม และติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2556
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ออกติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนภาครัฐ โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พล.3 ระหว่างวันที่ 24 - 27 มิ.ย. 56
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
ประชุมเครือข่ายวัดโบสถ์ 3
ประชุมเครือข่ายวัดโบสถ์ 3
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายอำเภอโรงเรียนวัดโบสถ์ 3 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
ร่วมยินดี
ร่วมยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ผอ.สพป.พล.1 , 2 และ สพม.39 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พิษณุ ตุลสุข รอง เลขา กพฐ.คนใหม่ ณ สพฐ. ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556
ผู้อ่าน [ 562 ] คน
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ประเมินโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 และผลสรุปจากการประเมิน โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง ผ่านการประเมินโรงเรียน เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
มอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษา
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พล 3 มอบทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ให้แก่เด็กหญิงสิริวิมล สีบุ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
พรหมพิรามรับมอบรถจักรยานและกระเป๋านักเรียน
พรหมพิรามรับมอบรถจักรยานและกระเป๋านักเรียน
นางสมถวิล รอบบรรเจิด นำคณะเหล่ากาชาดมอบรถจักรยาน และ กระเป๋า ให้กับนักเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ปรานแผนอำเภอพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีนายชาติชาย เพชรบูรณิน นายอำเภอพรหมพิราม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอพรหมพิราม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 406 ] คน
วัดโบสถ์รับมอบรถจักรยานและกระเป๋านักเรียน
วัดโบสถ์รับมอบรถจักรยานและกระเป๋านักเรียน
นางสมถวิล รอบบรรเจิด นำคณะเหล่ากาชาดมอบรถจักรยาน และ กระเป๋า ให้กับนักเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ปรานแผนอำเภอวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีนายชยกร โชติวรพัชร นายอำเภอวัดโบสถ์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 296 ] คน
พิจารณาหนึ่งแสนครูดี
พิจารณาหนึ่งแสนครูดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนึ่งแสนครูดี และเตรีมความพร้อมโครงการส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
ตรวจสอบ ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายใน
ตรวจสอบ ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายใน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในระดับ สพป.พล.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 243 ] คน
ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยให้เป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยให้เป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 จัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 226 ] คน
ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำคณะบุคลากรทางการศึกษาและประธานเครือข่าย ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 โดย นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 235 ] คน
เตรียมความพร้อมอบรมโครงการ
เตรียมความพร้อมอบรมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศไทย
นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ อบรมเตรียมความพร้อมโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศไทย กับแกนนำครูปฐมวัย ณ ห้องประชุม สพป.พล 3 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556
ผู้อ่าน [ 262 ] คน
มอบนโยบายการปฏิบัติงานสพป.พล.3
มอบนโยบายการปฏิบัติงานสพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ของสพป.พล.3 และประชุมชี้แจงการศึกษาดูงาน สพป.สุมทรปราการ 2 และสพป.ระยอง 2 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และประธานเครือข่าย 24 เครือข่าย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 236 ] คน
ประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย
ประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
เยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ท่านทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯสังกัดสพป.พล.๓ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดหินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
ผู้อ่าน [ 349 ] คน
ค่ายภาษาสนุก
ค่ายภาษาสนุก
ท่านทองมา สัญญะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.๓ เป็นประธานกิจกรรมค่ายภาษาสนุก : วาด เขียน ขับขาน สื่อสาร ความหมาย ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 225 ] คน
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 จัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech 2013) ระดับเขตพื้นที่ของนักเรียนชั้นมัธยัมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
พัฒนาครูวัดโบสถ์ และชาติตระการในการจัดข้อมูลนักเรียน
พัฒนาครูวัดโบสถ์ และชาติตระการในการจัดข้อมูลนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Date Management Center 2013 รุ่น 2 ให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และชาติตระการในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
กำกับ ติดตามโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมในสังกัด‏
กำกับ ติดตามโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมในสังกัด‏
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ท่านวินัย รูปขำดี ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ ท่านผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.๓ กำกับ ติดตาม ความพร้อมของทางโรงเรียนบ้านชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 251 ] คน
ประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ สวนแสงพรหม ตำบลคันโช้ง อำภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 277 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์