ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 100 Today
»   เมื่อวานนี้ 1147 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1247 Week
»   เดือนนี้ 1247 Month
»   ปีนี้ 1247 Year
»   รวมทั้งหมด 1247 Total
Record: 1147 (24.10.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ระดมความคิดบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ระดมความคิดบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ประชาสัมพันธ์การจัดกายกรรมการกุศล
ประชาสัมพันธ์การจัดกายกรรมการกุศล
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชาสัมพันธ์การจัดกายกรรมการกุศล ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย MSS เคเบิ้ลทีวี และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบรรพชาสามเณรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดช่างเหล็ก อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
เข้าร่วมโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง : 87 ฝัน 87 โรงเรียน”
เข้าร่วมโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง : 87 ฝัน 87 โรงเรียน”
นายเกรียงวิชญ์ เดชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทยเป็นประธานการรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง : 87 ฝัน 87 โรงเรียน” ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาพิษณุโลก ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านป่าซ่าน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมี นางพีโชบล ชาญานาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 และคณะ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองห้าง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองห้าง
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองห้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งจาก สพฐ.ให้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผอ.สพม.39 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ สวนอาหารฟ้าไทยฟาร์ม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียน
เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี 2557 “สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
เตรียมความพร้อมต้อนรับ ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
เตรียมความพร้อมต้อนรับ ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เตรียมความพร้อมต้อนรับ ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ได้รับคำสั่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานในการรดน้ำศพ คุณแม่สำเนียง แก้วมณี มารดาสามีของนางเนตรนุช แก้วมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พล.3 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดมะขามเตี้ย อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
ประเมินวิทยฐานะ
ประเมินวิทยฐานะ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประเมินวทยฐานะของผอ.วารเดช ป้องคุ้ม ผอ.โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา อ.นครไทย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
รับทราบนโยบายการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
รับทราบนโยบายการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
นางชามาภัทร ไข่แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 และคณะ รับฟังนโยบายในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำตาก
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำตาก
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำตาก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน และเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายโรงเรียนนครไทย 2 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ตรวจเยี่ยม รร.บ้านขวดน้ำมัน
ตรวจเยี่ยม รร.บ้านขวดน้ำมัน
ท่านสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ มาตรวจเยี่ยม รร.บ้านขวดน้ำมัน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมาก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
นายเอกศักดิ์ ทองรัตน์ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อรับทราบภารกิจของสพป.พล.3 และรับทราบผลการดำเนินงานของสพป.พล.3 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 เพื่อรับทราบนโยบายของ สพฐ.และภารกิจเร่งด่วนของ สพป.พล.3 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
มอบกระเป๋าคุณภาพ
มอบกระเป๋าคุณภาพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบกระเป๋าคุณภาพ ให้กับ รองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอทุกเครือข่าย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
มอบทุนกการศึกษาสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียน ปี 2
มอบทุนกการศึกษาสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียน ปี 2
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบทุนการศึกษา ตามโครงการสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียนปี 2 ของบริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย) จำกัด ให้กับโรงเรียนสังกัด ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
มอบเกียรติบัตรครูผู้ประสางานสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียนยอดเยี่ยม
มอบเกียรติบัตรครูผู้ประสางานสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียนยอดเยี่ยม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรรางวัลครูผู้ประสางานยอดเยี่ยม โครงการโรงเรียนห่วงใย ประจำปี 2556 ตามโครงการสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียนปี 2 ของบริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย) จำกัด ให้กับโรงเรียนสังกัด ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2556 โครงการสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียนปี 2 ของบริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย)จำกัด ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
พัฒนาครูปฐมวัยส่งเสริมรักการอ่าน
พัฒนาครูปฐมวัยส่งเสริมรักการอ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา สพป.พล.3 นำโดย ศน.แพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมกีฬา 4 เขต และกายกรรมการกุศล
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมกีฬา 4 เขต และกายกรรมการกุศล
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมรองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพื่อรับทราบภารกิจของ สพป.พล.3 ในเดือนธันวาคม ที่เป็นกิจกรรมใหญ่ ในวันที่ 21พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
มอบนโยบาย
มอบนโยบาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายของ สพฐ. สพป.พล.3 และแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับกลุ่มนิเทศ ก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์