+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต

Warning: fopen(/home/phitsanu/public_html/counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/phitsanu/public_html/counter.php on line 142
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 905 Year
»   รวมทั้งหมด 905 Total
Record: 646 (02.11.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เปิดกีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้
เปิดกีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้ เนื่องในวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
เยี่ยมการสร้างบ้านให้กับนักเรียน
เยี่ยมการสร้างบ้านให้กับนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองผกาภรณ์ พลายสังข์ เยี่ยมการสร้างบ้านให้กับนักเรียนของนายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสะแก อ.ชาติตระการ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์การสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติของสพป.พล.3 ในวันที่ 16 มกราคม 2558
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
ร่วมตักบาตรงานวันครู
ร่วมตักบาตรงานวันครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมงานวันครู อำเภอชาติตระการ โดยมี นายพยุง คุ้มสุรรณ นายอำเภอ ประธานเปิดงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายเชวง เม็งเกตุ ตำแหน่งผอ.สกสค.พิษณุโลก สำนักงาน สกสค.พิษณุโลก สวัสดีปีใหม่ โดยมอบสมุดบันทึก ให้กับนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายประเสริฐ รัตนพันธ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารับทราบและพิจารณาอนุมัติตามวาระ ต่าง ๆ ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
พบปะนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฟิลิปปินส์
พบปะนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฟิลิปปินส์
ดร.เกตุสดารัตน์ แย้มพลอย ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ดร.ปพลเดช ทศวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
ประชุมครูและบุคลากรเครือข่ายพรหมพิราม1
ประชุมครูและบุคลากรเครือข่ายพรหมพิราม1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1 ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 296 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
บริษัทสยามสมาย และ ผอ.วัฒนะ โปร่งนุช โรงเรียนวัดย่านยาว มอบกระเช้า ให้กับนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ในวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
พุทธาภิเษกพระพุทธชินราชจำลอง
พุทธาภิเษกพระพุทธชินราชจำลอง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีฉลองซุ้มพระและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธชินราชจำลอง หน้าตัก 25 นิ้ว และทำพิธีส่งมอบให้กับโรงเรียนวัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันที่ 10 มกราคม 2558
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
มอบนโยบาย ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
มอบนโยบาย ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบาย สพฐ. “ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และอื่น ๆ ในวันที่ 13 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
รับมอบโล่ศิษย์เก่า
รับมอบโล่ศิษย์เก่า
นายพิพัฒน์ ตลับเพชร ผอ.โรงเรียนวัดเขารวก อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สพป.พจ.2 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ที่เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ในวันที่ 13 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษ
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติให้กับครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ ในการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนของครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอนครไทย
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอนครไทย
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอนครไทย.ในวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
เข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงรักชาติร่วมสมัย
เข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงรักชาติร่วมสมัย
นายอุดม สายโท รองสพป.พล.3 นำคณะนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงรักชาติร่วมสมัย ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 12 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 296 ] คน
เข้าร่วมการแสดงในงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
เข้าร่วมการแสดงในงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
สพป.พล. 3 นำคณะนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำคบ โรงเรียนบ้านคลองช้าง โรงเรียนบ้านห้วยปลาไหล และโรงเรียนวัดหินลาด เข้าร่วมการแสดงในงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มกราคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เขต 4 อ. เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
ร่วมงานวันเด็กวัดโบสถ์
ร่วมงานวันเด็กวัดโบสถ์
นายวิเชียร ปานอยู่ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ตัวแทน ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มกราคม 2557 ณ เทศบาลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายวชิน อ่อนอ้าย พร้อมด้วย นางอรุโณทัย อ่อนอ้าย ผู้บริหารโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ และอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ อ.นครไทย เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.พล.3คุณจันทรา ประพันธ์พัฒน์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวัดโบสถ์ นายประมวล วันมี ผอ.โรงเรียนนาบัววิทยา และ คุณศิริกานต์ กันหล้า หัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด เข้าอวยพรปีใหม่ พร้อมทั้งมอบกระเช้าให้กับ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
สวัสดีปีใหม่และขอบคุณด้านประชาสัมพันธ์
สวัสดีปีใหม่และขอบคุณด้านประชาสัมพันธ์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 มอบกระเช้า ให้กับ นายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพิษณุโลก อวยพรปีใหม่ พร้อมทั้งมอบกระเช้าเพื่อเป็นการขอบคุณด้านการประชุมสัมพันธ์การจัดแสดงการกุศล และ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
บริษัท สื่อวิทยา จำกัด นำโดย นายธวัฒน์ชัย สวยงาม ผู้จัดการ และ นายพิชัย เชษฐ์สภา ผู้จัดการห้างหุ่นสวนจำกัด พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี อวยพรพร้อมทั้งมอบกระเช้าให้กับ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
ประชุมวิทยากรร่วมวางแผนในเรื่อง O-NET
ประชุมวิทยากรร่วมวางแผนในเรื่อง O-NET
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมวิทยากรร่วมวางแผนในเรื่อง O-NET ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
สวัสดีปีใหม่ ปี 2558
สวัสดีปีใหม่ ปี 2558
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พ.3 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.พล.3 และ บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3สวัสดีปีใหม่ ปี 2558 แด่พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ในวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
เตรียมการต้อนรับ
เตรียมการต้อนรับ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมการต้อนรับ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม และติดตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
สวัสดีปีใหม่แด่พ่อเมืองพิษณุโลก
สวัสดีปีใหม่แด่พ่อเมืองพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พ.3 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.พล.3 และ บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3สวัสดีปีใหม่ ปี 2558 แด่พ่อเมืองพิษณุโลก ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และพระพุทธชินราช ประจำ สพป.พล.3 ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 300 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์