ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 49 Online
»   วันนี้ 1909 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1909 Week
»   เดือนนี้ 1909 Month
»   ปีนี้ 1909 Year
»   รวมทั้งหมด 1909 Total
Record: 1909 (18.09.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พัฒนาต่อเนื่องโครงการสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำ
พัฒนาต่อเนื่องโครงการสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำ
นายฉัตรมงคล พูลศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พัฒนาต่อเนื่องโครงการสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำ โดยการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากการภัยน้ำท่วม ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
เตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555‏
ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555‏
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ท่านธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมคณะฯ ได้นิเทศ ติดตามความพร้อมในทุกๆด้านของสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 1,3 ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา บ้านแก่งเจ็ดแคว วัดนาขาม ชุมชนบ้านท่างาม บ้านคลองช้าง วัดเหล่าขวัญ และโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ซึ่งทุกโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างเหมาะสม
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
การติดตามความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555‏
การติดตามความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555‏
วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ท่านธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมคณะฯ ได้นิเทศ ติดตามความพร้อมของสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วยโรงเรียนวัดโบสถ์ บ่านท่ากระดุน วัดทองแท้ บ้านหนองมะคัง บ้านเนินมะคึด เขาไร่ศรีราชา วัดน้ำคบและแก่งบ้านยางป่าคาย ซึ่งทุกโรงเรียนมีความพร้อมในทุกๆด้าน และดำเนินการจัดการเรียนการสอนครบทุกชั้นเรียน
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
พัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
พัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการของสพป.พล.3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระหว่างวันที่24 - 25 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
เตรียมความพร้อมการติดตามผลการบริหารจัดการ สพป.พล.3
เตรียมความพร้อมการติดตามผลการบริหารจัดการ สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมติดตามผลการประเมินกลยุทธ์ของสำนักติดตามฯ สพฐ. ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 388 ] คน
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัด สพป.พล.3
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัด สพป.พล.3
นายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ ประธานคณะติดตาม นายนิธิศ ภู่ชัย สำนักติดตามและประเมินผล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาน้อย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามและประเมินผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 โดยมี นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล. 3 ศึกษานิเทศก์ ผอ.อำนาจ ตินะมาตร และนักเรียนโรงเรียนวัดเขาน้อยให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการศึกษา
เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมสัมมนากลุ่มเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ของรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับพัฒนาการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัด สพป.พล.3
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัด สพป.พล.3
นายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ ประธานคณะติดตาม นายนิธิศ ภู่ชัย สำนักติดตามและประเมินผล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามและประเมินผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 โดยมี นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล. 3 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
ต้อนรับผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวัดโบสถ์
ต้อนรับผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายสมพร เส็งพานิช ผู้จัดการเขตพิษณุโลก 2 ธนาคารออมสิน นางขนิฐา การีสรรพ์ ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ พร้อมคณะ เนื่องจากเข้ารับตำแหน่งใหม่เป็นผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวัดโบสถ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
นิเทศก์ติดตามศึกษานิเทศก์ใหม่
นิเทศก์ติดตามศึกษานิเทศก์ใหม่
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ท่านสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ให้การต้อนรับ ท่านกฤษฎี ศรีบรรพต รอง ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทาางมานิเทศ ติดตามการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 6 สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางสาวสุภาพร แสนแทน นางสุภาพร ขำช้างและนางสาวนราภรณ์ สโรดม ซึ่งได้รับชี้แนะ และขวัญกำลังใจจากท่านด้วยความกรุณายิ่ง
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ศน.ทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ศน.วินัย ปานโท้ ได้เข้าประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง และโรงเรียนบ้านสวนเมียง ซึ่งทุกโรงเรียนมีความพร้อมและได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินปฏิบัติงาน
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ท่านสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วย ศน.วรรณวิรัตน์ เกื้อพัฒนกุล และศน.บุญส่ง ชูนาม ออกเยี่ยมติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และสร้างขวัญกำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งคันนา บ้านน้ำโจน วัดคันโช้ง ห้วยปลาไหล บ้านท่าหนองปากพาน และวัดเสนาสน์ ในเขตอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
มอบนโยบายครูอำเภอนครไทย
มอบนโยบายครูอำเภอนครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอนครไทย เพื่อมอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
ติดตามความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1
ติดตามความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1
คณะศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกระบาก บ้านห้วยเจียง วัดหินลาด วัดบ้านน้อย บ้านชาน และบ้านหนองปลิง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ติดตามความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
มอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผล O-Net  สูงกว่าระดับประเทศ
มอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผล O-Net สูงกว่าระดับประเทศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอชาติตระการ เพื่อมอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ประสานแผนชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
ค่ายภาษาอังกฤษนครไทย
ค่ายภาษาอังกฤษนครไทย
นายวันชัย รอดฉาย ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมฯ โดย ศูนย์ ERIC NETWORK โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ประชุมคณะที่ปรึกษางานวิจัย
ประชุมคณะที่ปรึกษางานวิจัย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะที่ปรึกษางานวิจัย เพี่อปรึกษาหารืองานวิจัย สพป.พล.3 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง ผู้อำนวยการ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
ร่วมงานเลี้ยงส่งนายอำเภอวัดโบสถ์
ร่วมงานเลี้ยงส่งนายอำเภอวัดโบสถ์
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะผู้บริหาร และครู สพป.พล.3 ร่วมแสดงความยินดี นายสุรพงษ์ รังสาดทอง นายอำเภอวัดโบสถ์ ย้ายไปอำเภอเนินมะปราง ซึ่งครบวาระ 4 ปี ณ ศูนย์ประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนวัดเสนาสน์
เยี่ยมโรงเรียนวัดเสนาสน์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ นักเรียน โรงเรียนวัดเสนาสน์ อำเภอวัดโบสถ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
มอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผล O-Net  สูงกว่าระดับประเทศ
มอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผล O-Net สูงกว่าระดับประเทศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสามัญครูอำเภอวัดโบสถ์ เพื่อมอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
มอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผล O-Net  สูงกว่าระดับประเทศ
มอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผล O-Net สูงกว่าระดับประเทศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสามัญครูอำเภอพรหมพิราม เพื่อมอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
ต้อนรับ รองเลขา  สพฐ
ต้อนรับ รองเลขา สพฐ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับ รองเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า และรองพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการ “การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ของ สพป.พล.2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์