***ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดการแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี 2558 จากเดิมกำหนดเป็นวันที่ 11 กันยายน 2558 ขอเปลี่ยนเป็นวันที่ 10 กันยายน 2558 นอกนั้นคงเดิม***  +++ งดจ่าย one stop service วันที่ 3-4 กันยายน 2558  *ขออภัยในความไม่สะดวก* +++

Owned By RuLing
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 16 Online
»   วันนี้ 1947 Today
»   เมื่อวานนี้ 2071 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 8901 Week
»   เดือนนี้ 6442 Month
»   ปีนี้ 9990 Year
»   รวมทั้งหมด 9990 Total
Record: 2459 (31.08.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
 อบรม  Thai-School Lunch
อบรม Thai-School Lunch
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai-School Lunch ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และพรหมพิราม ในวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 349 ] คน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสุขภาพประจำปี จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ในวันที่ 18 เมษายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
ปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงตัวชี้วัดคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายที่เป็นจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ระหว่างวันที่ 17 – 19 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
สืบสานประเพณีรดน้ำขอพร
สืบสานประเพณีรดน้ำขอพร
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยนายนพพล เหลืองทองนารา สส.พิษณุโลก และนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 โดยผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา สพป,พล.3 ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ของไทยและเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 276 ] คน
ทำบุญปีใหม่ไทย
ทำบุญปีใหม่ไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ทำบุญเลี้ยงเพลพระ เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับตนเองและสำนักงาน และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่งดงามของไทยแต่โบราณ ที่สืบทอดต่อ ๆ กันมาเป็นเวลาช้านาน ในวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.พล.3 ครั้งที่ 3/2556 ประจำเดือนเมษายน 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ณ ห้องมณเฑียนทอง โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดี ต้อนรับ นายประกอบ เพชรละ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกศาวาส สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
มอบเกียรติบัตรดีเยี่ยมการประเมินกลยุทธ
มอบเกียรติบัตรดีเยี่ยมการประเมินกลยุทธ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธของ สพฐ. และนโยบายเป็นจุดเน้นของ สพป.พล.3 ดีเยี่ยม จำนวน 29 โรงเรียน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
มอบโล่การรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน
มอบโล่การรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่เกียรติยศ การรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางกากรศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
ร่วมงานของดีแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ร่วมงานของดีแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานของดีแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสี่แยกอินโดจีน ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
ขับเคลื่อนเอาชนะยาเสพติด
ขับเคลื่อนเอาชนะยาเสพติด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงการบริหารงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชน ในวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีนายชัยวัฒน์ ประดับเพชร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมฟังพระสวดอภิธรรมให้กับนายสงวน สังข์ป่า บิดาของนางประทุมทอง สังข์ป่า แม่บ้าน สพป.พล.3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ บ้านเลขที่ 72 ม.4 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
พัฒนาภาษาอังกฤษผู้บริหาร สพป.พล.3
พัฒนาภาษาอังกฤษผู้บริหาร สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา สำหรับผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อประชาคมอาเซียน ในวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี สถาบันภาษาอังกฤษแอลเอส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
เตรียมความพร้อม คำรับรองปฏิบัติราชการ
เตรียมความพร้อม คำรับรองปฏิบัติราชการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
ประชุมหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประชุมหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 234 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3 )ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับการศึกษาภาคบังคับ ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
พัฒนาครูตามกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
พัฒนาครูตามกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานการประชุมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ในวันที่ 24 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และและคณะ สพป.พิษณุโลก เขต 1 , 2 และสพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 505 ] คน
ศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อวันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมกับสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอนครไทย ศึกษาดูงานจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
จัดทำร่างประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
จัดทำร่างประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างประกาศการรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.พล.3 ที่ว่าง ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 264 ] คน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และสำนึกความเป็นชาติไทย
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกความเป็นชาติไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมโรงเรียนแม่ข่ายคุณธรรม ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมฟังพระสวดอภิธรรมให้กับนายสำเนา ภารังกูล อดีตเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สพป.พล.3 เสียชีวิตด้วยโรคตับแข็ง และหัวใจวาย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ กับภรรยาและบุตร ในวันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ วัดมะขามเตี้ย อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ระดับปฐมวัยและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนวัดเสนาสน์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2556
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษวัดโบสถ์และพรหมพิราม
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษวัดโบสถ์และพรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษอำเภอวัดโบสถ์ และ อ.พรหมพิราม ชั้น ป.1 – 3 ให้กับโรงเรียนที่ได้รับสื่อการเรียนการสอน Teacher’s Kit ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์