คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 730 Today
»   เมื่อวานนี้ 853 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 7671 Week
»   เดือนนี้ 7671 Month
»   ปีนี้ 7671 Year
»   รวมทั้งหมด 7671 Total
Record: 1604 (04.02.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ต้อนรับคณะประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ
ต้อนรับคณะประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ด้าน 1 และด้าน 2 นำโดย ดร.กล้า สมตระกูล ดร.ปัญญา แก้วกียูร นายวิวัฒน์ อ้นน่วม และ นายชัชวาล แก้วจันทร์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ สพป.พล.3 ณ สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 750 ] คน
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556  ระดับจังหวัด
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 ระดับจังหวัด
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก , สะพานที่ 3 , บ้านกรุงกรัก อ.เมือง จ.พิษณุโลก และวัดสนามคลีตะวันออก อ.บางกระทุ่ม ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2556
ผู้อ่าน [ 775 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ เดินทางส่งบุคลากร นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 666 ] คน
รับมอบโรงอาหาร
รับมอบโรงอาหาร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการรับมอบโรงอาหาร จาก นายสัญชัย เตชะมณูญ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านนาเมือง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 715 ] คน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับคุณพัชรี  เรืองจุติโพธิ์พาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับคุณพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 แสดงความยินดีกับนางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 721 ] คน
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันพุทธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 645 ] คน
เตรียมความพร้อมโรงเรียนสังกัดอำเภอวัดโบสถ์รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
เตรียมความพร้อมโรงเรียนสังกัดอำเภอวัดโบสถ์รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้กับโรงเรียนในสังกัด อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 437 ] คน
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 โดยมี องค์คณะ 3 บอร์ด เป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ของสพป.พล.3 และได้เชิญ รอง ศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์คณะ และ เทคนิค วิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 516 ] คน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 926 ] คน
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 592 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดทำแผนและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เตรียมความพร้อมการจัดทำแผนและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต พื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 530 ] คน
มอบสือสำหรับนักเรียนเรียนร่วม
มอบสือสำหรับนักเรียนเรียนร่วม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการมอบสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลือกอื่นทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 582 ] คน
การแข่งขันวิ่ง 31 ขา รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
การแข่งขันวิ่ง 31 ขา รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันรายการ "สพฐ.- เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 9" ในวันเสาร์ที่ 2 พ.ย. 56 ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง
ผู้อ่าน [ 538 ] คน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 490 ] คน
เตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
เตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 420 ] คน
ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษรับทราบนโยบายการจัดการเรียนของครูภาษาอังกฤษ
ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษรับทราบนโยบายการจัดการเรียนของครูภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมประธานศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการเรียนของครูภาษาอังกฤษ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 511 ] คน
ประชุมระบบการบริหารสำนักงาน (AMSS+)
ประชุมระบบการบริหารสำนักงาน (AMSS+)
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล. 3 ประธานเปิดการประชุมระบบการบริหารสำนักงาน (AMSS+) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 567 ] คน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 636 ] คน
เกลี่ยอัตรากำลัง
เกลี่ยอัตรากำลัง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการกลั่นกรองข้อมูลและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 718 ] คน
ปฐมนิเทศครูภาษาอังกฤษ
ปฐมนิเทศครูภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 31 คน โดยมี ครูต่างชาติ จำนวน 15 คน ครูไทยเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 16 คน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 572 ] คน
MOU  อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี
MOU อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ลงนามบันทึกข้อตกลงในการให้ความร่วมมือ มาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี” กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2556 วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีท่าน นพพล เหลืองทองนารา ร่วมเป็นศักขีพยาน ในการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย
ผู้อ่าน [ 708 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 676 ] คน
มอบป้ายประชาสัมพันธ์
มอบป้ายประชาสัมพันธ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบป้ายประชาสัมพันธ์ ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษารวมพลังเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพไทย ซึ่งเป็นนโยบายของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 569 ] คน
มอบโล่เกียรติคุณ โรงเรียนดีเด่น
มอบโล่เกียรติคุณ โรงเรียนดีเด่น
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่เกียรติคุณ รางวัลโรงเรียนดีเด่น และมอบวุฒิบัตร ตามโครงการพัฒนาครูด้วยระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ให้กับนายดำรงศักดิ์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 499 ] คน
ประดับเครื่องหมายผอ.เชี่ยวชาญ
ประดับเครื่องหมายผอ.เชี่ยวชาญ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประดับเครื่องหมายผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ให้กับนายสามารถ กอนอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 623 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์