+++ งดจ่าย One Stop Service ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร  วันที่ 21-22 สิงหาคม  2557  เนื่องจากบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาองค์กร  +++ แจ้งครูที่เข้ารับอบรมหลักสูตรบรรณารักษ์ วันที่ 22-24 สิงหาคม 2557 ขอเปลี่ยนสถานที่อบรมจากโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว เป็นโรงแรมลาพาโลมา +++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 60 Online
»   วันนี้ 4153 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4153 Week
»   เดือนนี้ 4153 Month
»   ปีนี้ 4153 Year
»   รวมทั้งหมด 4153 Total
Record: 4153 (23.08.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ดร.สำราญ มีแจ้ง ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบการยุบเลิกสถานศึกษา และแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในและภายนอกรอบสาม
รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในและภายนอกรอบสาม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันพุทธที่ 11 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
สวัสดีปีใหม่ไทย
สวัสดีปีใหม่ไทย
นายประมวล อ่อนทอง นายกสมาคมครูวัดโบสถ์ และคณะ ผู้บริหารโรงเรียนศึกษาวิทย์ และบุคลากรทางการศึกษา สวัสดีปีใหม่ไทย แด่ ท่านสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 3
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
พิธีเปิดพระเนตรและมอบพระพุทธชินราช
พิธีเปิดพระเนตรและมอบพระพุทธชินราช
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 จัดพิธีเปิดพระเนตรพระพุทธชินราช โดยท่านพระครูพิเศษพัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดเสนาสน์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการวัดโบสถ์ รองผอ.สพป.พล.3 บุคลากรทางการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
ประชุมคณะกรกรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรกรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เลขาธิการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
นายธนู อักษร รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริสภาพัณณวดี ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 ณ บริเวณวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
บรรพชาสามเณรเครือข่ายพรหมพิราม 6
บรรพชาสามเณรเครือข่ายพรหมพิราม 6
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดงานบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 58 พรรษา ของโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมศูนย์เครือข่ายพรหมพิราม 6 ในวันที่ 2 เมษายน 2555 ณ วัดสนามไชย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
เก็บข้อมูลโรงเรียนนาม่วง‏
เก็บข้อมูลโรงเรียนนาม่วง‏
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะเก็บข้อมูลโรงเรียนนาม่วง‏
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
วันที่ 29 มีนาคม 2555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดงานสงกรานต์
เตรียมความพร้อมการจัดงานสงกรานต์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เตรียมความพร้อมในการจัดงานสงกรานต์ และ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดป่าไทรงาม จ.กำแพงเพชร เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการจัดงานในวันดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 25 มีนาคม 2555 ณ ศาลาการเปรียญวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุ โลก
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
อบรมพัฒนาสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำ
อบรมพัฒนาสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำของ สพป.พล.3 เพื่อให้ลูกจ้างประจำมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านงานไม้ งานปูนและงานครุภัณฑ์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
ประเมินกลยุทธ์สถานศึกษา
ประเมินกลยุทธ์สถานศึกษา
นายวุฒิไกร วุฒิกำพลและคณะศึกษานิเทศก์ประเมินกลยุทธ์ สพฐ.และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พล.3 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ โรงเรียนบ้านท่าหินลาด โรงเรียนบ้านหนองแห้วและโรงเรียนบ้านป่าซ่าน ในวันที่ 19 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
เข้าค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
เข้าค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
โรงเรียนจัดการเรียนร่วมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เขต2 และสพม.39 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
ฟังสวดพระอภิธรรม
ฟังสวดพระอภิธรรม
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ และ นางผกาภรณ์ พลายสังข์ (รองผอ.สพป.พล.3) นายชยภัทร เถื่อนชนะ (รองผอ.สพป.พล.1) พร้อมคณะ และ คณะครู สพป.พล.3 เพื่อนศิษย์เก่าอินทุภูติพิทยา รุ่น 18 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางจรูญ อ่อนอ้น มารดาของนายประเจต หาญอยู่ นักจัดการงานบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 ณ วัดไผ่ค่อม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.
ประชุม อ.ก.ค.ศ.
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ประชุมเพื่อพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ,สายงานการสอน และการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 3 ประธานประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ร่วมกับคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับงานต่าง ๆ ในวันที่ 20 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ฟังสวดพระอภิธรรม
ฟังสวดพระอภิธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางจรูญ อ่อนอ้น มารดาของนายประเจต หาญอยู่ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ ในวันที่ 19 มีนาคม 2555 ณ วัดไผ่ค่อม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ นิเทศ ติดตาม ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 16 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ ของ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุง โรงเรียนศึกษากุลบุตร และโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
มอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตรโรงเรียนวัดโบสถ์
มอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตรโรงเรียนวัดโบสถ์
นายธนู อักษร รอง ผอ. สพป. พิษณุโลกเขต 3 ประธานมอบเกียรติบัตร และวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนในชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายธนู อักษร รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศน์ ตรวจเยี่ยมการประเมิน คุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ และโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์บำรุงวุฒิวิทยา
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
วันที่ 15 มีนาคม 2555 รองวุฒิไกร วุฒิกัมพล พร้อมคณะ นิเทศ ติดตาม ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 และโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 14- 15 มี.ค.2555 รองวันชัย รอดฉาย และคณะ ประเมินคุณภาพสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลา โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ โรงเรียนบ้านป่ารวก โรงเรียนบ้านนาหนอง โรงเรียนบ้านลาดคื้อ โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านป่าคาย และโรงเรียนวิทยสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์