+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง
ประกาศการเงิน สพป.พล.3

Warning: fopen(/home/phitsanu/public_html/counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/phitsanu/public_html/counter.php on line 142
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 905 Year
»   รวมทั้งหมด 905 Total
Record: 646 (02.11.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายวชิน อ่อนอ้าย พร้อมด้วย นางอรุโณทัย อ่อนอ้าย ผู้บริหารโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ และอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ อ.นครไทย เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.พล.3คุณจันทรา ประพันธ์พัฒน์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวัดโบสถ์ นายประมวล วันมี ผอ.โรงเรียนนาบัววิทยา และ คุณศิริกานต์ กันหล้า หัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด เข้าอวยพรปีใหม่ พร้อมทั้งมอบกระเช้าให้กับ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
สวัสดีปีใหม่และขอบคุณด้านประชาสัมพันธ์
สวัสดีปีใหม่และขอบคุณด้านประชาสัมพันธ์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 มอบกระเช้า ให้กับ นายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพิษณุโลก อวยพรปีใหม่ พร้อมทั้งมอบกระเช้าเพื่อเป็นการขอบคุณด้านการประชุมสัมพันธ์การจัดแสดงการกุศล และ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
บริษัท สื่อวิทยา จำกัด นำโดย นายธวัฒน์ชัย สวยงาม ผู้จัดการ และ นายพิชัย เชษฐ์สภา ผู้จัดการห้างหุ่นสวนจำกัด พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี อวยพรพร้อมทั้งมอบกระเช้าให้กับ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
ประชุมวิทยากรร่วมวางแผนในเรื่อง O-NET
ประชุมวิทยากรร่วมวางแผนในเรื่อง O-NET
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมวิทยากรร่วมวางแผนในเรื่อง O-NET ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
สวัสดีปีใหม่ ปี 2558
สวัสดีปีใหม่ ปี 2558
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พ.3 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.พล.3 และ บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3สวัสดีปีใหม่ ปี 2558 แด่พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ในวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
เตรียมการต้อนรับ
เตรียมการต้อนรับ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมการต้อนรับ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม และติดตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
สวัสดีปีใหม่แด่พ่อเมืองพิษณุโลก
สวัสดีปีใหม่แด่พ่อเมืองพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พ.3 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.พล.3 และ บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3สวัสดีปีใหม่ ปี 2558 แด่พ่อเมืองพิษณุโลก ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และพระพุทธชินราช ประจำ สพป.พล.3 ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล.3 และคณะศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 สวัสดีปีใหม่ 2558 แด่นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
สวัสดีปีใหม่ 2558
สวัสดีปีใหม่ 2558
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 สวัสดีปีใหม่ 2558 แด่นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 5 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์3 เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPS ในวันที่ 5 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
เลี้ยงอาหารนักเรียน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก
เลี้ยงอาหารนักเรียน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคุณครูกาญจนา แก้วมณี ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล. 3 เลื้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำคบและ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และวันคล้ายวันเกิดผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 5 มกราคม 2557
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
สรุปผลการจัดงานแสดงกายกรรมการกุศล
สรุปผลการจัดงานแสดงกายกรรมการกุศล
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อสรุปผลการจัดงานแสดงกายกรรมการกุศล ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
สวัสดีปีใหม่ รองผอ.สพป.พล.3
สวัสดีปีใหม่ รองผอ.สพป.พล.3
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่ม กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มอำนวยการ สวัสดีปีใหม่ รองอุดม สายโท รองธนู อักษร และ รองสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
สวัสดีปีใหม่ผู้บังคับบัญชา
สวัสดีปีใหม่ผู้บังคับบัญชา
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 สวัสดีปีใหม่ 2558 แด่นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
ประชุมสามัญเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม6
ประชุมสามัญเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม6
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสามัญเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม6 ประจำปี 2557 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดธรรมาราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
คืนความสุข ให้ชาวสพป.พล.3
คืนความสุข ให้ชาวสพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมคืนความสุข ให้กับชาวสพป.พล.3 ในวันที่29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
มอบวุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษ
มอบวุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบวุฒิบัตรอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
มอบ ส.ค.ส.อ่านออกเขียนได้ คิด คำนวณได้
มอบ ส.ค.ส.อ่านออกเขียนได้ คิด คำนวณได้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบ ส.ค.ส.อ่านออกเขียนได้ คิด คำนวณได้ ให้กับเครือข่ายอำเภอโรงเรียนทุกเครือข่าย ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
มอบเกียรติบัตร โรงเรียนเล็กปฏิบัติเลิศภาคเหนือตอนล่าง
มอบเกียรติบัตร โรงเรียนเล็กปฏิบัติเลิศภาคเหนือตอนล่าง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตร โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2557 ระดับโซนภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
มอบเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข”
มอบเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี 2557 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คุรุสภา และ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ให้กับผู้บริหารในสังกัด นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
มอบโล่สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มอบโล่สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 296 ] คน
มอบโล่รางวัลการประกวดโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มอบโล่รางวัลการประกวดโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่รางวัลการประกวดโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์