+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 18 Online
»   วันนี้ 1585 Today
»   เมื่อวานนี้ 1217 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2802 Week
»   เดือนนี้ 22658 Month
»   ปีนี้ 22658 Year
»   รวมทั้งหมด 27457 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อลนบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วันแรก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
การประเมินชี้แจงพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557
การประเมินชี้แจงพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย ศน.แพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ
เยี่ยมสนามสอบ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา ในสังกัด สพป.พ.3 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
สอบผอ.และรองสถานศึกษา
สอบผอ.และรองสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา ในสังกัด สพป.พ.3 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุมสอบตามเกณฑ์สพฐ.กำหนด ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
วางแผนการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
วางแผนการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2558 และการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
เปิดป้ายอาคารเรียน
เปิดป้ายอาคารเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนวัดเซิงหวาย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
รับมอบโล่ รางวัล สพป.อ่อนหวาน ปี 2557
รับมอบโล่ รางวัล สพป.อ่อนหวาน ปี 2557
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบโล่ และเกียรติบัตร รางวัล สพป.อ่อนหวาน ปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมตามเกณฑ์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่รับทราบนโยบาย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่รับทราบนโยบาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 1 / 2558 ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
กำกับติดตามภารกิจเขตพื้นที่
กำกับติดตามภารกิจเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมรองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบผอ.รองผอ.สถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบผอ.รองผอ.สถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการกิจการลูกเสือ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการกิจการลูกเสือ
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการกิจการลูกเสือ ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 4 และ 9
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 4 และ 9
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 4 และ 9 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองหิน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 300 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเลือกเสือเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการเลือกเสือเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นำโดย นายเกรียงศักดิ์ บางพระ รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เดินทางมาส่งนางเกศินี บัวศรี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ช่วยราชการ สพป.พล.3 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
เข้าร่วมกีฬานักเรียนปฐมวัย “อนุบาลเกมส์”
เข้าร่วมกีฬานักเรียนปฐมวัย “อนุบาลเกมส์”
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ประธานการแข่งขันกีฬานักเรียปฐมวัย “อนุบาลเกมส์ “ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นางสุภาพร ขำช้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางปาริชาติ ทองแท้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
สรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสพป.พล.3
สรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสพป.พล.3
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการดำเนินการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
รับมอบคูปองการศึกษา
รับมอบคูปองการศึกษา
นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ประธานการมอบคูปองการศึกษานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
ค่ายคุณธรรมวิถีพุทธและสุจริตพอเพียง
ค่ายคุณธรรมวิถีพุทธและสุจริตพอเพียง
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานพิธีเปิดค่ายคุณธรรมวิถีพุทธและสุจริตพอเพียง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานเปิดการโครงการ “สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 4 เขต” ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานเปิดการโครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 4 เขต” ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
พัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขต
พัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขต
พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ เครือข่ายพรหมพิราม ๗ , ๘
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ เครือข่ายพรหมพิราม ๗ , ๘
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ พรหมพิราม
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ พรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม โรงเรียนผดุงวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์