*** แจ้งประชาสัมพันธ์    เหรียญพระพุทธชินราชรุ่น กู้แผ่นดิน" ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษก เรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนมารับได้ที่กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ***

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 12 Online
»   วันนี้ 367 Today
»   เมื่อวานนี้ 356 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 723 Week
»   เดือนนี้ 723 Month
»   ปีนี้ 723 Year
»   รวมทั้งหมด 723 Total
Record: 367 (26.07.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook  สู่การปฏิบัติ
พัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายการบริหารราชการของ สพป.พล.3 ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 394 ] คน
คืนความสุขให้วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด
คืนความสุขให้วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานกิจกรรม คืนความสุขให้วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาวัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 340 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2557 เพื่อรับทราบนโยบายของ สพฐ. และ สพป.พล. 3 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 482 ] คน
มอบเกียรติบัตรการประกวดท่องพุทธวจน
มอบเกียรติบัตรการประกวดท่องพุทธวจน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล การประกวดท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 348 ] คน
มอบโล่การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ของนักเรียน และโต้วาทีภาษาอังกฤษ
มอบโล่การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ของนักเรียน และโต้วาทีภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ของนักเรียน และโต้วาทีภาษาอังกฤษ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 353 ] คน
มอบโล่ และเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดต้นแบบ และเกียรติบัตรผู้บริหารส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม
มอบโล่ และเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดต้นแบบ และเกียรติบัตรผู้บริหารส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่ และเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดต้นแบบ และเกียรติบัตรผู้บริหารส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
มอบเกียรติบัตร
มอบเกียรติบัตร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 408 ] คน
พัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เรื่องด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
พัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เรื่องด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เรื่องด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 494 ] คน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด วันที 16 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 425 ] คน
ค่ายลูกเสือสร้างคุณธรรม
ค่ายลูกเสือสร้างคุณธรรม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมโครงการการนำกระบวนการลูกเสือสร้างคุณธรรม กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีปรองดองสมานฉันท์ต้านยาเสพติด หลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 384 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพป.พล. 3 ไปเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนายพนัส ธีระเพ็ญแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้อ่าน [ 488 ] คน
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 517 ] คน
ร่วมถวายพระพร
ร่วมถวายพระพร
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี ราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 379 ] คน
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยการตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 385 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำใจดญ.สุภิญญา  เทียนงาม
ส่งมอบบ้านน้ำใจดญ.สุภิญญา เทียนงาม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับ ดญ.สุภิญญา เทียนงาม นักเรียนโรงเรียนบ้านน้อย ณ บ้านหินลาด หมู่ที่ 3 อ.วัดโบสถ์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 421 ] คน
เยี่ยมการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม
เยี่ยมการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เยี่ยมการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ผู้อ่าน [ 518 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำใจดช.เอกพจน์  คำทอง
ส่งมอบบ้านน้ำใจดช.เอกพจน์ คำทอง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ให้กับนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย และมอบให้กับ ดช.เอกพจน์ คำทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง อ.นครไทย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 350 ] คน
ปลูกต้นพะยอม
ปลูกต้นพะยอม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย และผู้นำชุมชน ข้าราชการครู นักเรียนร่วมกันปลูกต้นพะยอม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำพริก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 518 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำใจดช.เจตริน  บุญปัน
ส่งมอบบ้านน้ำใจดช.เจตริน บุญปัน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ให้กับนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย และมอบให้กับ ดช.เจตริน บุญปัน นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริก ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
มอบถุงน้ำใจ
มอบถุงน้ำใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบถุงน้ำใจและผ้าห่มให้กับ เด็กหญิงสายบัว ดุงสูงเนิน อายุ 13 ปีนักเรียนโรงเรียนบ้านแยง อำเภอนครไทย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 259 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำใจ ดช.สุวิทย์  พิมพา
ส่งมอบบ้านน้ำใจ ดช.สุวิทย์ พิมพา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ให้กับนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย และมอบให้กับ ดช.สุวิทย์ พิมพา นักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำใจดช.ชวน จันทร์หน่อ
ส่งมอบบ้านน้ำใจดช.ชวน จันทร์หน่อ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ให้กับนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย และมอบให้กับ ดช.ชวน จันทร์หน่อ นักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าว ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ หมู่บ้านฟากน้ำ อำเภอนครไทย
ผู้อ่าน [ 262 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายประเสริฐ รัตนพันธุ์ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการในการประชุม
ผู้อ่าน [ 403 ] คน
อบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
อบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
นายอุดม สายโท เลขานุการคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานฝ่ายฆารวาสพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
อบรมการใช้เน็ตบุ๊ค
อบรมการใช้เน็ตบุ๊ค
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พล.3 จัดอบรมการใช้เน็ตบุ๊คให้กับโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 35 โรงเรียน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม แควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 402 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์