*** โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา หนังสือที่ ศธ  04103/ว.787 ลว.20 ก.พ.58  รับแบบรูปรายการได้ที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 15 Online
»   วันนี้ 567 Today
»   เมื่อวานนี้ 4712 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 6153 Week
»   เดือนนี้ 6153 Month
»   ปีนี้ 6153 Year
»   รวมทั้งหมด 6153 Total
Record: 4712 (27.03.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ปรับระดับชั้นงาน  จากตำแหน่ง ช่างไม้  ระดับ 3  เป็น  ระดับ 4
ปรับระดับชั้นงาน จากตำแหน่ง ช่างไม้ ระดับ 3 เป็น ระดับ 4
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายพินิตย์ นิคมขำ และนายอานน นาคแจ่ม จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ขอปรับระดับชั้นงาน จากตำแหน่ง ช่างไม้ ระดับ 3 เป็น ระดับ 4 จำนวน 19 คน ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2555 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
แข่งขันกีฬานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4
แข่งขันกีฬานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 โดยมี นายสุนัน แก้วมา ประธานเครือข่ายกล่าวรายงาน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
ต้อนรับนิติกรคนใหม่
ต้อนรับนิติกรคนใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนางสาวเดือนวิลัย อู่ทรัพย์ นิติกรชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ โดยมี รองวิมล ภู่ดัด รองวีนัส ถายา รองนิกร เรืองส่ง และรองเฉลิม ปาลาศ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ เขต 2 ร่วมเดินทางมาส่งในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
ร่วมงานถวายราชสดุดี “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์”
ร่วมงานถวายราชสดุดี “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานถวายราชสดุดี “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดกลางศรีพุทธาราม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมีดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
เปิดการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
เปิดการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน และโรงเรียนบ้านขอนสองสลึง อ.ชาติตระการ จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดโพนไทรงาม ต.บ้านป่าแดง จ.พิษณุโลก โดยมี นายวชิระ แสงสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านสะแก กล่าวรายงาน
ผู้อ่าน [ 226 ] คน
ร่วมวางศิลากฤษ์อาคารเรียน
ร่วมวางศิลากฤษ์อาคารเรียน
ท่านรองธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมวางศิลากฤษ์อาคารเรียนหลังใหม่ กับทางคณะผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ และคณะผู้มีเกียรติทุกภาคส่วน ซึ่งได้มอบงบประมาณ จำนวน 2,700,000 บาท ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/25 ให้กับโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และท่านรองธนู อักษร ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณในนาม สพป.พล.เขต 3 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
ผู้อ่าน [ 226 ] คน
เตรียมการจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เตรียมการจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 294 ] คน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล 3 และนางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีวัดหอกลอง
ทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีวัดหอกลอง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี วัดหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก จำนวน 333,380 บาท ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 โดยมีพระครูสิริวัฒนานุยุค เจ้าอาวาสวัดหอกลอง เป็นผู้รับมอบ
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล 3 และนางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม อำเภอเนินมะปรางโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อำเภอบางกระทุ่ม
ผู้อ่าน [ 255 ] คน
จัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำและมีรายได้
จัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำและมีรายได้
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะทำงานประเมินประสิทธิผลโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการอาชีพเพื่อการมีงานทำและมีรายได้ และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลการจัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำและมีรายได้ที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานโรงเรียน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำและมีรายได้ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
คัดเลือกนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
คัดเลือกนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล 3 และนางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
ผู้อ่าน [ 391 ] คน
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ประชุมสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสวนป่าเขากระยาง ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
ประชุมสัมมนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4
ประชุมสัมมนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4
นายสุรินทร์ แก้วมณี รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสัมมนาคณะครูแลบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
การรายงานผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 2
การรายงานผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 2
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมปฏิบัติการ การรายงานผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 รุ่นที่ 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 214 ] คน
ติดตามการบริหารจัดการศึกษา Tablet
ติดตามการบริหารจัดการศึกษา Tablet
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 และพร้อมคณะ ติดตามนายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ ประธานคณะตรวจติดตามฯ , นายมาโนช จันทร์แจ่ม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ , นายนิธิศ ภู่ชัย จากสำนักติดตามและประเมินผลฯ คณะติดตาม ประเมินผล ติดตามการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานการใช้ Tablet ของโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
ประชุมการรายงานผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์
ประชุมการรายงานผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมปฏิบัติการ การรายงานผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
ร่วมงานโบว์ลิ่งการกุศลมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ร่วมงานโบว์ลิ่งการกุศลมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ร่วมงานโบว์ลิ่งการกุศลมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
ติดตามการใช้ Tablet
ติดตามการใช้ Tablet
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 และคณะ ติดตามนายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ ประธานคณะตรวจติดตามฯ , นายมาโนช จันทร์แจ่ม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ , นายนิธิศ ภู่ชัย จากสำนักติดตามและประเมินผลฯ คณะติดตาม ประเมินผล ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Tablet ของโรงเรียนบ้านหนองลาน อ.นครไทย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ผู้อ่าน [ 213 ] คน
ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตาม สพฐ.
ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตาม สพฐ.
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ ประธานคณะตรวจติดตามฯ , นายมาโนช จันทร์แจ่ม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ , นายนิธิศ ภู่ชัย จากสำนักติดตามและประเมินผลฯ คณะติดตาม ประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 และคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาแฝก และโรงเรียนบ้านนาเมือง ดูสภาพบริบทของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน รับฟังปัญหาพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 22 โรงเรียน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
ผู้อ่าน [ 263 ] คน
เตรียมความพร้อมการติดตามผลการบริหารจัดการสพป.
เตรียมความพร้อมการติดตามผลการบริหารจัดการสพป.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เตรียมความพร้อมการติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกลยุทธและนโยบาย สพฐ ประจำปี 2555 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
ยินดีต้อนรับ ศน.ใหม่
ยินดีต้อนรับ ศน.ใหม่
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ นายธนู อักษร นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะ นางนราภรณ์ สโรดม ข้าราชการครู จากโรงเรียนวัดนาขาม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์