ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 60 Online
»   วันนี้ 4115 Today
»   เมื่อวานนี้ 5233 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 17972 Week
»   เดือนนี้ 54891 Month
»   ปีนี้ 54891 Year
»   รวมทั้งหมด 54891 Total
Record: 5889 (09.12.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ร่วมงานพลังเยาวชนสร้างสรรค์วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด
ร่วมงานพลังเยาวชนสร้างสรรค์วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงาน พลังเยาวชนสร้างสรรค์วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 20 มกราคม 2554 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวัดโบสถ์ สวัสดีปีใหม่นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 20 มกราคม 2555 ณ ห้องผอ.สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล 3 และคณะ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์) และผู้แทนผู้บริหารระดับสูงประชุมมอบนโยบายและทำบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ,สพป.พล.3 ประธานการประชุมแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 17 มกราคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
ประชุมวางแผนการจัดค่ายวิชาการแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ
ประชุมวางแผนการจัดค่ายวิชาการแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ
ศน.ณัฎฐ์ชุดา วงษ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ประชุมวางแผนการจัดค่ายวิชาการแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ ก่อนการเข้าสอบ O-Net ของนักเรียน ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
ประชุมแผนปฏิบัติการประจำปี
ประชุมแผนปฏิบัติการประจำปี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 ในวันที่ 17 มกราคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
กีฬาข้าราชการครูอำเภอชาติตระการ
กีฬาข้าราชการครูอำเภอชาติตระการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดกีฬาวันครู เป็นการแข่งขันกีฬาข้าราชการครูในสังกัดอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 16 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
กีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้
กีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดกีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้ เป็นการแข่งขันกีฬาข้าราชการครูในสังกัดอำเภอนครไทย ในวันที่ 16 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
ร่วมงานวันครูอำเภอชาติตระการ
ร่วมงานวันครูอำเภอชาติตระการ
นายพันธ์พนา ศิระวงษ์ นายอำเภอชาติตระการ ประธานประพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาส “ วันครู ปี 2555 ” ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการบำนาญครูประจำการ คณะครู ร่วมงาน ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ศน.แพรทอง เดชเทศ เผยแพร่ โดย นางปาริชาติ ทองแท้
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
ร่วมงานวันครูอำเภอนครไทย
ร่วมงานวันครูอำเภอนครไทย
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมงานวันครู ปี 2555 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการบำนาญครูประจำการ คณะครู ร่วมงาน
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
ร่วมงานวันครูอำเภอวัดโบสถ์
ร่วมงานวันครูอำเภอวัดโบสถ์
นายสุรพงษ์ รังสาดทอง นายอำเภอวัดโบสถ์ ประธานพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาส “ วันครู ปี 2555 ” ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
ร่วมกิจกรรมถนนเด็กเดิน
ร่วมกิจกรรมถนนเด็กเดิน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมกิจกรรมถนนเด็กเดิน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2555 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก และมีโรงเรียนวัดนาขาม นำผลงานของนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 / 2555 ในวันที่ 10 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 10 มกราคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
ช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้
ช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเงินสมบทเพื่อช่วยเหลือ เด็กหญิงวรรณวิภา และเด็กชายภาคภูมิ แก้วกัน นักเรียนชั้น ปี 5 และ 4 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ที่บ้านถูกไฟไหม้ ในวันที่ 10 มกราคม 2555 ณ สพป พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 213 ] คน
สวัสดีปีใหม่  2555 ผอ.เขต
สวัสดีปีใหม่ 2555 ผอ.เขต
คณะครูจาก สพป.นครสวรรค์ เขต 1 และ นายสมคิด วัฒนาจรัสแสง ผอ.โรงเรียนบ้านนาแฝก สวัสดีปีใหม่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 9 มกราคม 2554
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
จตุรมิตรเกมส์
จตุรมิตรเกมส์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดกีฬา จตุรมิตรเกมส์ ในวันที่ 6 มกราคม 2555 ณ สนามแข่งขันกีฬาโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
สวัสดีปีใหม่  2555
สวัสดีปีใหม่ 2555
ในวันที่ 5 มกราคม 2554 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สวัสดีปีใหม่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ สวัสดีปีใหม่ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ในวันที่ 4 มกราคม 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
สวัสดีปีใหม่  ผอ.เขต
สวัสดีปีใหม่ ผอ.เขต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ สวัสดีใหม่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 4 มกราคม 2554 ณ ห้อง ผอ.สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
ร่วมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  ในวันขึ้นปีใหม่
ร่วมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในวันขึ้นปีใหม่
นางขวัญชนก เจริญสะอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู สพป.พล.3 ร่วมงานตักบาครข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โดยมีประธานในพิธี นายสุรพงษ์ รังสาดทอง นายอำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
อวยพรปีใหม่
อวยพรปีใหม่
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และ นายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์ พร้อมคณะ เข้าอวยพรปีใหม่ท่านสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
นายอุดม สายโท นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 จับฉลากเพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับข้าราชการและลูกจ้ากลุ่มอำนวยการและกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนราษฎร์บำรุง
เยี่ยมโรงเรียนราษฎร์บำรุง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนราษฎร์บำรุง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู นักเรียน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 โดยมี นายสมโรจน์ ศรีไกรวัชร ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 237 ] คน
พัฒนาบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1
พัฒนาบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมพัฒนาบุคลากร เครือข่ายโรงเรียนพรหมพิราม 1 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์