***แจ้งเปลี่ยนแปลงอาคารสำหรับใช้ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากอาคารเมธาประชานุสรณ์ เปลี่ยนเป็นอาคารอาชีวศึกษา โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ วันเสาร์ที่ 25 ,มิถุนายน 2559***  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 36 Online
»   วันนี้ 2374 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2374 Week
»   เดือนนี้ 2374 Month
»   ปีนี้ 2374 Year
»   รวมทั้งหมด 2374 Total
Record: 2374 (27.06.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่น 23 ปีการศึกษา 2551 และนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ จำนวน 7 คน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 775 ] คน
จัดสรรงบประมาณงบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จัดสรรงบประมาณงบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมการจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 589 ] คน
รับสมัครครูภาษาอังกฤษ
รับสมัครครูภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน ภาษาอังกฤษ 27 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 997 ] คน
ร่วมโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง :  86 ฝัน 86 โรงเรียน
ร่วมโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมรับมอบโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน” นำโดย นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมี นายวัฒนะ กันนะพันธ์ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการรับมอบ
ผู้อ่าน [ 604 ] คน
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการรายงานผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก จาก นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 540 ] คน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายวัดโบสถ์ 2
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายวัดโบสถ์ 2
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556 ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดบ้านน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 990 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการในการประชุม
ผู้อ่าน [ 680 ] คน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายวัดโบสถ์ 3
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายวัดโบสถ์ 3
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556 ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 758 ] คน
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
ผู้อ่าน [ 799 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 รดน้ำศพ นายบุญทัน ดีมี อดีตพนักงานขับรถ ของสพป.พล.3 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ วัดทองแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 817 ] คน
แสดงความยินดีกับท่านเลขา กพฐ
แสดงความยินดีกับท่านเลขา กพฐ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยนายอุดม สายโท นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง.ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 และตัวแทนคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีก้บ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คนใหม่ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ่าน [ 595 ] คน
ต้อนรับบุคลากร
ต้อนรับบุคลากร
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และคณะที่เดินทางส่งนางสาวสมปอง อิสราบาล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พล.3 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 603 ] คน
ร่วมงานเกษียณอายุราชการครูอำเภอพรหมพิราม
ร่วมงานเกษียณอายุราชการครูอำเภอพรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการครูอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 804 ] คน
แข่งขันกีฬา
แข่งขันกีฬา
สพป.พล.3 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาจังหวัดระหว่างกระทรวง ซึ่ง สพป.พล.3 รับหน้าที่แข่งขันวอเล่ย์บอล โดยแข่งขันระหว่าง ทีมกระทรวงศึกษากับทีม อบจ.พิษณุโลก ในวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 795 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรับทราบนโยบาย และงบประมาณ ในปี 2557 ในวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 741 ] คน
มอบโล่โรงเรียนดีศรีตำบล
มอบโล่โรงเรียนดีศรีตำบล
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่ โรงเรียนดีศรีตำบลให้กับโรงเรียนในสังกัด ในประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ที่ 23 กันยายน 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 806 ] คน
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับยอดเยี่ยม
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับยอดเยี่ยม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่รับการประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ระดับยอดเยี่ยม ภายใต้เครือข่าย "พรหมพิราม สานฝันฟันดี" ในประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 23 กันยายน 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 506 ] คน
งานมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ
งานมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการจัดงานมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 608 ] คน
แรลลี่งานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอพรหมพิราม 3
แรลลี่งานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอพรหมพิราม 3
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พล.3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแรลลี่งานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอพรหมพิราม 3 ในวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนผดุงวิทยา อ.พรหมพิราม โดยมีคุณครูอมรรัตน์ แสงนาค คุณครูเพ็ญพรรณ สังขรุจน์ และศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 525 ] คน
พัฒนาระบบการเลื่อนเงินเดือน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รุ่น 2
พัฒนาระบบการเลื่อนเงินเดือน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 2
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 651 ] คน
พัฒนาระบบการเลื่อนเงินเดือน  รุ่น 1
พัฒนาระบบการเลื่อนเงินเดือน รุ่น 1
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม และอำเภอชาติตระการ จำนวน 80 คน ในวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 704 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาอำเภอนครไทย
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาอำเภอนครไทย
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษาในอำเภอนครไทย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา บ้านห้วยเฮี้ย เกษตรสุขราษฏร์บำรุง สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ชุมชน 17 บ้านนาตาดีและบ้านแก่งทุ่ง โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร และคณะครูระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2556
ผู้อ่าน [ 692 ] คน
รับนโยบายมาตรการเร่งรัดการอ่านรู้เรื่อง ป.3 และ ป.6
รับนโยบายมาตรการเร่งรัดการอ่านรู้เรื่อง ป.3 และ ป.6
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมรับนโยบายมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของนักเรียน ชั้น ป.3 และ ป.6 ให้กับประธานเครือข่ายและเลขานุการเครือข่ายโรงเรียนอำเภอในสังกัด จำนวน 24 เครือข่าย ในวันที่ 10 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 806 ] คน
ประเมินกลยุทธ์อำเภอนครไทย
ประเมินกลยุทธ์อำเภอนครไทย
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษาในอำเภอนครไทย เครือข่ายฯ 2, 3, และ 4 ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2556
ผู้อ่าน [ 798 ] คน
ร่วมงาน
ร่วมงาน"ถักทอสายใย..ร้อยดวงใจผูกพัน”
นายอุดม สาโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานถักทอสายใย..ร้อยดวงใจผูกพัน” งานแสดงมุฑิตาจิต..เกณียรณอายุราชการ ผอ.เกษตร มุกดา ผอ.โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา ในวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 710 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์