+++ ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มิ.ย.57 ***  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฺิตามหนังสือสพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 2133 ลว.4 ก.ค.57 ให้มารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 57 Online
»   วันนี้ 2700 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2700 Week
»   เดือนนี้ 2700 Month
»   ปีนี้ 2700 Year
»   รวมทั้งหมด 2700 Total
Record: 2700 (01.08.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวิชาเอก
พัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวิชาเอก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ / วิชาเอก ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
มองเสื้อรางวัลแห่งความดีระดับผู้บริหารโรงเรียน
มองเสื้อรางวัลแห่งความดีระดับผู้บริหารโรงเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มองเสื้อสามารถ เพื่อเป็นรางวัลแห่งความดีระดับผู้บริหารโรงเรียน ที่มีผลงานในด้านการบริหารงานผ่าน สมศ.รอบสาม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเข็มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด จำนวน 230 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
มอบถุงน้ำใจโรงเรียนบ้านหักศึกษา
มอบถุงน้ำใจโรงเรียนบ้านหักศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบถุงน้ำใจโรงเรียนบ้านหักศึกษา ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ 27 กันยายน 2554 มอบถุงน้ำใจโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย และโรงเรียนบ้านหัก
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
มอบถุงน้ำใจโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย
มอบถุงน้ำใจโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบถุงน้ำใจโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ 27 กันยายน 2554 มอบถุงน้ำใจโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย และโรงเรียนบ้านหัก
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
ร่วมงานมุฑิตาจิตสหกรณ์ออมทรัพย์พิษณุโลก
ร่วมงานมุฑิตาจิตสหกรณ์ออมทรัพย์พิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ร่วมงานมุฑิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พิษณุโลก ในวันที่ 27 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
อบรมคลังข้อสอบอิงมาตรฐาน
อบรมคลังข้อสอบอิงมาตรฐาน
สพป.พล.3 การจัดอบรมคลังข้อสอบอิงมาตรฐาน ให้ความรู้กับครูวิชาการของทุกโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
ประชุม ก.ต.ป.น.
ประชุม ก.ต.ป.น.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ประธานคณะกรรมการการสรรหาและการเลือกของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 (ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา) ในวันที่ 23 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
พัฒนาครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้างและลูกจ้างประจำแกนนำระดับสถานศึกษา รุ่น 1
พัฒนาครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้างและลูกจ้างประจำแกนนำระดับสถานศึกษา รุ่น 1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้างและลูกจ้างประจำแกนนำระดับสถานศึกษา รุ่น 1 ในวันที่ 25 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
นางวรรณวิรัตน์ แสงศักดา ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ประชุมพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ในวันที่ 22 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
จัดงานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณ
จัดงานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกณ๊ยน และผู้เกณียณอายุก่อนกำหนด ในวันที่ 21 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 / 2554 เพื่อแจ้งภารกิจที่จะต้องเร่งด่วนในการปฏิบัติราชการ ในวันที่ 21 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม เนื่องจากแม่น้ำแควน้อยระดับน้ำสูงขึ้น และกำลังไหลเข้าสพป.พล.3 ในวันที่ 20 กันยายน 2554
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
ร่วมประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน
ร่วมประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 20 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค อ.เมือง จ.ตาก ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จ.สุโขทัย ,จ.ตาก ,จ.เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
รับเสื้อสามารถ
รับเสื้อสามารถ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อสามารถให้กับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นรางวัลแห่งความดี และสร้างขวัญกำลังใจ ในวันที่ 19 กันยายน 2554
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม
เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนวัดเสนาสน์ และโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ที่ประสบภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำแควน้อยเอ่อล้น ในวันที่ 19 กันยายน 2554
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 17 กันยายน 2554 ณ โรงแรมชลจันทน์ จ.ชลบุรี
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
จัดงานมุฑิตาจิต
จัดงานมุฑิตาจิต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้เกษียณ และผู้เกษียณก่อนกำหนด สพป.พล.3 ในวันที่ 16 กันยายน 2554 ณ โรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
คัดเลือก ครูดีในดวงใจ
คัดเลือก ครูดีในดวงใจ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการพิจารณาคัดเลือกโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ในวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
ประชุมแกนนำครูบรรณารักษ์
ประชุมแกนนำครูบรรณารักษ์
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 พบปะการประชุมแกนนำครูบรรณารักษ์ ในเรื่องการลงทะเบียนหนังสือ ในวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)
อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง) ตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) ด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อการ (ETV) สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
ประชุมการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2554
ประชุมการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2554
นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2554 ในวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
พัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่
พัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพนิเทศก็ด้านการวิจัยและการประเมินโครงการ ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลีลาวดี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนร่วมและการนำเสนอผลงานเป็น Best Parctice
นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนร่วมและการนำเสนอผลงานเป็น Best Parctice
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนร่วมและการนำเสนอผลงานเป็น Best Parctice ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 12 กันยายน 2554 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
วางแผนจัดงานเกษียณ สพป.พล.3
วางแผนจัดงานเกษียณ สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมวางแผนจัดงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งจัดงานเกษียณให้กับบุคลากรในสพป.พล.3 ในวันที่ 12 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์