ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 14 Online
»   วันนี้ 2157 Today
»   เมื่อวานนี้ 2782 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 7208 Week
»   เดือนนี้ 8187 Month
»   ปีนี้ 8187 Year
»   รวมทั้งหมด 8187 Total
Record: 2782 (26.05.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เสริมสร้างความเข้าใจระบบควบคุมภายใน
เสริมสร้างความเข้าใจระบบควบคุมภายใน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
พัฒนาสถานที่รับรองผู้บริหารและครู
พัฒนาสถานที่รับรองผู้บริหารและครู
นายฉัตรมงคล พูลศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มอำนวยการ ควบคุมการพัฒนาสถานที่รับรองผู้บริการสถานศึกษา ข้าราชการครู และลูกจ้างที่มาติดต่อ ประสานงานกับ สพป.พล.3 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 โดยได้รับความร่วมมือจากนักการภารโรงในสังกัด เป็นผู้พัฒนาสถานที่ดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
เตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วย
เตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
ติดตามความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ติดตามความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
วันที่ 19 มิถุนายน 2555 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศ ติดตามความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสมศ. ณ.โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดและ โรงเรียนวัดหางไหล อ. พรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ประธานพิธีมอบอาคารเรียน
ประธานพิธีมอบอาคารเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล. 3 ประธานพิธีมอบอาคารเรียน “ ประชาร่วมใจ(ชโลธรอุปถัมภ์) ” โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ณ โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
สร้างเครือข่ายและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วม
สร้างเครือข่ายและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดการประชุมอบรมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 341 ] คน
ตัดสินผลงานโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ตัดสินผลงานโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
สพป.พิษณุโลก เขต 3 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลงานของนักเรียน ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดจากสมาคมสโมสรลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 4/2555 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง ประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
มอบเสื่อรางวัลผู้นำทางวิชาการ นักบริหารมืออาชีพ
มอบเสื่อรางวัลผู้นำทางวิชาการ นักบริหารมืออาชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อผู้นำทางวิชาการ นักบริหารมืออาชีพ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัง พาร์ค พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
มอบเกียรติบัตร รางวัล OBEC AWARDS ระดับประเทศ
มอบเกียรติบัตร รางวัล OBEC AWARDS ระดับประเทศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับ นางณินิลกาญจน์ เชาว์เหนือ ข้าราชการครูโรงเรียนวัดมะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ที่ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ระดับประเทศ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลพาร์ค พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
ขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
ขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการขยายผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
3 วันของการรับสมัครครูผู้ช่วย
3 วันของการรับสมัครครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสถานที่การรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในวันนี้ 9 มิถุนายน 2555 ณ สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 237 ] คน
วันที่ 2 ของการรับสมัครครูผู้ช่วย
วันที่ 2 ของการรับสมัครครูผู้ช่วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันนี้ 9 มิถุนายน 2555 ณ สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการรับสมัคร มีผู้ที่สนใจมีทั้งผู้มาจากต่างจังหวัด และคนที่อยู่ในจังพิษณุโลก เป็นจำนวนมาก โดยมีบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย
รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะและเยี่ยมชมการรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 สาขาวิชา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้มาสมัครสอบบรรจุ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในวันนี้ 8 มิถุนายน 2555 ณ สพป.พล. 3 เป็นการรับสมัครวันแรกมีผู้ที่สนใจมีทั้งผู้มาจากต่างจังหวัด และคนที่อยู่ในจังพิษณุโลก เป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น จำนวน 530 คน
ผู้อ่าน [ 256 ] คน
มอบนโยบายให้กับครูเครือข่ายพรหมพิราม2
มอบนโยบายให้กับครูเครือข่ายพรหมพิราม2
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายของสพป.พล.3 ในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนพรหมพิราม 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม อบต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
มอบเสื้อ ผู้นำการเรียนรู้ครูมืออาชีพ
มอบเสื้อ ผู้นำการเรียนรู้ครูมืออาชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อ ผู้นำการเรียนรู้ครูมืออาชีพ ให้กับโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูโรงเรียนวัดท่าช้าง ที่สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพจึงทำให้มีผลการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม อบต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
ศูนย์พิษณุโลก  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ศูนย์พิษณุโลก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 วิทยากรพี่เลี้ยงพร้อมด้วยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ผู้รับผิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13 – 18 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พร้อมฝึกปฏิบัติธรรม โดยมีพระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีมหาธาตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
อบรมทักษะกระบวนการคิดโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
อบรมทักษะกระบวนการคิดโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของสพป.พล.3 จำนวน 28 คน เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะกระบวนการคิดสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียนจัดการเรียนร่วมร่วมกับสพป.พล.1 สพป.พล.2 และ สพม.39 ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
สังเกตุการณ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
สังเกตุการณ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง อำเภอชาติตระการ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระยะที่ 2 จากสมศ.. ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2555
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
นิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
นิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 5 มิถุนายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามความพร้อม ของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการในการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสมศ.
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมทำความเข้าใจคณะกรรมการในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและตั้งแต่บุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 5 ส.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 5 ส.
ในระหว่างวันที่ 6 – 14 มิถุนายน 2555 ณ สพป.พล.3 มีโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการครบวงจร ป้ายประชาสัมพันธ์ และภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงาน โดยมีนักการภารโรงจาก อำเภอพรหมพิราม 21 คน และอำเภอวัดโบสถ์ 13 คน
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
หน่วยพัฒนาพิษณุโลก  เสริมประสบการณ์ การคิด  ฟัง  พูด
หน่วยพัฒนาพิษณุโลก เสริมประสบการณ์ การคิด ฟัง พูด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 วิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13 – 18 /2555 หน่วยพัฒนาพิษณุโลก บรรยายด้านการเสริมประสบการณ์ การคิด ฟัง พูด ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์