+++ งดจ่าย +++ one stop service วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2558  เนื่องจากต้นปีงบประมาณระบบยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 24 Today
»   เมื่อวานนี้ 2164 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2188 Week
»   เดือนนี้ 2188 Month
»   ปีนี้ 2188 Year
»   รวมทั้งหมด 2188 Total
Record: 2164 (08.10.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประชุมผู้เกษียนอายุราชการ
ประชุมผู้เกษียนอายุราชการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดงานมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องเพชรบูรณ์ โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
อบรมพัฒนาครูให้มีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
อบรมพัฒนาครูให้มีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 โรงแรมท็อปแลนด์ ตำบลในเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 278 ] คน
นำเสนอผลการวิจัย
นำเสนอผลการวิจัย
ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ Area of Excellence ระยะที่ 3 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ และนำเสนอผลการวิจัยแก่ นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้รับทราบการดำเนินการโครงการวิจัยของ สพป.พิษณุโลก เขต 3ในวันที่ 23 กันยายน 55
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่) ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8 / 2555 ในวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 362 ] คน
เปิดพระเนตรและเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
เปิดพระเนตรและเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีเปิดพระเนตรพระพุทธชินราช และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี พร้อมทั้งปลูกต้นยาง ในวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนวัดหอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 273 ] คน
มุทิตาจิตครูในอำเภอนครไทย
มุทิตาจิตครูในอำเภอนครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีมุทิตาจิตให้กับครูในอำเภอนครไทยที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
ผู้อ่าน [ 241 ] คน
เกลี่ยอัตราเกษียณ  เกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2554
เกลี่ยอัตราเกษียณ เกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2554
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกษียณ 2554 และเกษียณก่อนกำหนด 2555 ) จำนวน 4 ตำแหน่ง ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 393 ] คน
พัฒนาครูนครไทย ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
พัฒนาครูนครไทย ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอนครไทย ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
พัฒนาครู ป. 1
พัฒนาครู ป. 1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 19 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์สพฐ. ปี 2555‏
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์สพฐ. ปี 2555‏
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รอง ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะออกนิเทศติดตาม ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ. และ นโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พล. 3 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ศูนย์เครือข่าย นครไทย 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันพุธ ที่ 12 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 384 ] คน
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอชาติตระการ ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองพัทยา 5
ศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองพัทยา 5
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) จ.ชลบุรี ในวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ โดยมี ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 608 ] คน
ศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองพัทยา
ศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองพัทยา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ในวันที่ 14 กันยายน 2555 โดยมี นายไพวัลย์ อารมณ์ชื่น สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 4 และนางจินตนา แม้นสุรินทร์ ผอ.ส่วนการศึกษา รก.ผอ.สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 381 ] คน
ศึกษาดูงาน ชุมชนบ้านบางเสร่
ศึกษาดูงาน ชุมชนบ้านบางเสร่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 14 กันยายน 2555 โดยมี ผอ.วุฒิชัย วีระวัฒน์ ผอ.โรงเรียนและคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์สพฐ. ปี 2555
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์สพฐ. ปี 2555
นายธนู อักษร รองสพป.พล.3 พร้อมคณะประเมิน ออกเยี่ยมเยือนคณะครู – นักเรียนโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ “ นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ” ตามจุดเน้น (สพป.พล.3) วันอังคารที่ 13 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 255 ] คน
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม และโรงเรียนราษฎร์สามัคคี อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันที่ 13 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 243 ] คน
พัฒนาองค์กร บุคลากรและการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
พัฒนาองค์กร บุคลากรและการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร บุคลากรและการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ในวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 225 ] คน
พัฒนาครูสังกัดอำเภอพรหมพิราม
พัฒนาครูสังกัดอำเภอพรหมพิราม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 246 ] คน
การพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”
การพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2556 ในวันที่ 11 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 371 ] คน
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอนครไทย ในวันที่ 11 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 225 ] คน
ประชุม “ เตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง สมศ. ”
ประชุม “ เตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง สมศ. ”
นายทองมา สัญญะ หัวหน้ากลุ่มนิเทศการศึกษา และคณะผู้บริหาร คณะครู สพป.พล.เข้าร่วมประชุม “ เตรียมความพร้อมการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สมศ. ” โดยมี นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 339 ] คน
คัดเลือกรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย
คัดเลือกรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางวรรณวิรัตน์ เกื้อพัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดกิจกรรมคัดเลือกรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย ในวันที่ 10 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
อบรมผู้บริหารสถานศึกษาในใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
อบรมผู้บริหารสถานศึกษาในใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอพรหมพิราม และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 10 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
มอบแท็บเล็ตรุ่นแรก
มอบแท็บเล็ตรุ่นแรก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต.3 มอบคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1424 เครื่อง 44 เครือข่าย 67 โรงเรียน ในวันที่ 10 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
พัฒนาครูคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
พัฒนาครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในวันที่ 7 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์