สพป.พล.3 มีตู้รับหนังสือราชการเพิ่ม ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก (หลังเก่า) *** 

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 31 Online
»   วันนี้ 2187 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2187 Week
»   เดือนนี้ 2187 Month
»   ปีนี้ 2187 Year
»   รวมทั้งหมด 2187 Total
Record: 2187 (18.04.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (Speech Contest 2011) ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 76 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 3  ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 264 ] คน
ประชุมกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ประศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ประศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ประศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554 และการดำเนินงานของศูนย์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ. วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน (Speech Contest ) ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
ประชุมพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน
ประชุมพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 69 ] คน
ประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย  ระดับเขตพื้นที่
ประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 76 ] คน
คัดเลือกการบริหารจัดการและรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย
คัดเลือกการบริหารจัดการและรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการคัดเลือกการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยที่ดี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 ที่ดี
ผู้อ่าน [ 66 ] คน
วางแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
วางแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะทำงานการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 77 ] คน
สรุปผลการฝึกประสบการณ์ผู้บริหารใหม่
สรุปผลการฝึกประสบการณ์ผู้บริหารใหม่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการรับฟังการสรุปผลการฝึกประสบการณ์ผู้บริหารใหม่ ณ โรงเรียนนครไทย และโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 67 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย
รองอุดม สายโท รอง สพป พล เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
ส่งมอบบ้านน้ำใจ
ส่งมอบบ้านน้ำใจ
นายวรชัย อุตตชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการส่งมอบบ้านน้ำใจ ให้กับ เด็กหญิงสุพิณดา โพธิ์เกิด นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำคบ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ บ้านน้ำคบ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำตาก
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำตาก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนบ้านน้ำตาก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2554
ผู้อ่าน [ 72 ] คน
ประชุมครูและผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายนครไทย 2
ประชุมครูและผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายนครไทย 2
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมครูและผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายนครไทย 2 เพื่อมอบนโยบายและการประเมินตามตัวชี้วัดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนบางยางพัฒนา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 78 ] คน
ตรวจความพร้อม
ตรวจความพร้อม "บ้านน้ำใจ" และเยี่ยมโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมของ "บ้านน้ำใจ" และเยี่ยมโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554
ผู้อ่าน [ 73 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอินทุภูติพิทยา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอินทุภูติพิทยา
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอินทุภูติพิทยา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 62 ] คน
สัมภาษณ์ข้อมูลเพื่อการวิจัย
สัมภาษณ์ข้อมูลเพื่อการวิจัย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเพื่อการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 70 ] คน
ต้อนรับมูลนิธิ ม.น.ข
ต้อนรับมูลนิธิ ม.น.ข
รองธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) นำโดยท่านวินัย พัฒนรัฐ ติดตามการดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
อบรมเพิ่มศักยภาพข้อมูล DATA CENTER
อบรมเพิ่มศักยภาพข้อมูล DATA CENTER
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและมีข้อมูลศูนย์กลาง (DATA CENTER 2011) ให้โรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 ชั้น 1 อาคารภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ผู้อ่าน [ 69 ] คน
ประชุมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประชุมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลและพิจารณาให้สถานศึกษาดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 73 ] คน
เดินทางส่งบุคลากรทางการศึกษา
เดินทางส่งบุคลากรทางการศึกษา
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3และคณะ ร่วมเดินทางส่งนางวิยะดา พรหมงาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ณ สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2554
ผู้อ่าน [ 72 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อม อบรมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมเตรียมความพร้อม อบรมเชิงปฏิบัติการ
นางวรรณวิรัตน์ แสงศักดา ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 73 ] คน
อบรมโครงการน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม
อบรมโครงการน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมฐานการฝึกมารยาทไทย และประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านมารยาทไทย” โครงการร่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 76 ] คน
ประชุมทางวิชาการ
ประชุมทางวิชาการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมทางวิชาการ ในเรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 4 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรม
ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมแม่อ๊อด เกิดมั่น มารดาของนางอรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.พล.3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ณ วัดพระธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ผู้อ่าน [ 74 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์