Owned By RuLing
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 187 Today
»   เมื่อวานนี้ 1780 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 3339 Week
»   เดือนนี้ 3339 Month
»   ปีนี้ 3339 Year
»   รวมทั้งหมด 3339 Total
Record: 1780 (28.08.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลในการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษา
รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลในการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลในการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
อบรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
อบรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ” ให้กับ ครูปฐมวัยโรงเรียนแกนนำโครงการ จำนวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 263 ] คน
ต้อนรับเลขา กพฐ.
ต้อนรับเลขา กพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพิษณุโลก และจะเดินทางไปประชุมที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ สนามบินพิษณุโลก และโรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 295 ] คน
เยี่ยมโรงเรียน
เยี่ยมโรงเรียน
นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ได้เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาแฝก โรงเรียนบ้านน้ำกุ่มและโรงเรียนบ้านนาเมือง เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
โครงการค่ายคุณธรรม เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย ๕
โครงการค่ายคุณธรรม เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย ๕
นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานพิธีเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วัดนาเมือง ต.นครชุม อ. นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 283 ] คน
กีฬา “พิษณุโลก เขต 3 เกมส์”
กีฬา “พิษณุโลก เขต 3 เกมส์”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “พิษณุโลก เขต 3 เกมส์” ซึ่งดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
ร่วมหารือพบปะยามเช้า (สภากาแฟ )
ร่วมหารือพบปะยามเช้า (สภากาแฟ )
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมหารือพบปะยามเช้า (สภากาแฟ ) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนธีรธาดา ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมหารือ
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
เตรียมความพร้อม “ อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
เตรียมความพร้อม “ อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3วางแผนงานเตรียมความพร้อมการอบรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดแข่งขันกีฬานักเรียน “พิษณุโลก เขต 3 เกมส์”
สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดแข่งขันกีฬานักเรียน “พิษณุโลก เขต 3 เกมส์”
ส.ส.นพพล เหลืองทองนารา สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “พิษณุโลก เขต 3 เกมส์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 กล่าวรายงาน
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
ประชุม “ กระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน ”
ประชุม “ กระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน ”
นายทองมา สัญญะ หัวหน้ากลุ่มนิเทศการศึกษานส.ณภัทร จุลพงษ์ นส.สุภาพร แสนแทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้บริหาร คณะครู สพป.พล.3ร่วมประชุม “ กระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 254 ] คน
รับชมการถ่ายทอดสดแนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน
รับชมการถ่ายทอดสดแนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับชมการถ่ายทอดสด แนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับ สพป/สพม.44 เขต ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
ทดสอบใช้ Tablet
ทดสอบใช้ Tablet
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ทดสอบใช้ Tablet ที่ สพฐ. จะมอบให้กับนักเรียนระดับชั้น ป. 1 โดยนำนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ทดสอบใช้ Tablet นักเรียนให้ความสนใจ สนุกตื่นเต้นมากในการได้เล่น Tablet ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียน LD
นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียน LD
นางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ โรงเรียนบ้านหนองลาน โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อำเภอนครไทยและโรงเรียนบ้านชาติตระการ โรงเรียนบ้านท่าสะแก โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน โรงเรียนบ้านนาเปอะ อำเภอชาติตระการ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 253 ] คน
รับมอบกระเป๋าและจักรยาน
รับมอบกระเป๋าและจักรยาน
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนในอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมโครงการ " ส่งกระเป๋าให้น้องไปโรงเรียน ปี 2555 " และโครงการ " สองล้อสร้างอนาคตฯ ปี 2555 " ซึ่งรับมอบจากเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 262 ] คน
พัฒนาครูสอนวิชาสังคม และ ประวัติศาสตร์
พัฒนาครูสอนวิชาสังคม และ ประวัติศาสตร์
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที 16 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 234 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนวัดนาขุม
เยี่ยมโรงเรียนวัดนาขุม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดนาขุม เพื่อรับทราบความต้องการของสถานศึกษาและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 355 ] คน
นิเทศโรงเรียนจัดการเรียนร่วม‏
นิเทศโรงเรียนจัดการเรียนร่วม‏
นายสุเชษฐ์ เรือนก้อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักฯ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ บุญขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงฆ้อง นางสุชาดา ชาวไทยครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดท้องโพลงและนางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล 3คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านป่าสักฯ โรงเรียนวัดวงฆ้อง และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอพรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
ต้อนรับประธานมูลนิธิปณิธานไทย
ต้อนรับประธานมูลนิธิปณิธานไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายวรพงษ์ รวิรัฐ ประธานมูลนิธิปณิฐานไทย ที่มีความประสงค์จะมอบโต๊ะ เก้าอื้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 200 ชุด ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องผอ.สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 252 ] คน
วางแผนประชุมครูคณิต วิทย์
วางแผนประชุมครูคณิต วิทย์
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมตัวแทนครูอำเภอวัดโบสถ์ พรหมพิราม นครไทย และชาติตระการ วางแผนการจัดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับพื้นฐาน ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา โรงเรียนบ้านชาน และโรงเรียนวัดหนองปลิง เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน และสำรวจความต้องการพร้อมทั้งปัญหาของโรงเรียน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
ประชุมการจัดการองค์ความรู้ ในรูปแบบบล็อก
ประชุมการจัดการองค์ความรู้ ในรูปแบบบล็อก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ในรูปแบบบล็อก (Blog) และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในองค์กร ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ  ปี2555
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ปี2555
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3และคณะ ร่วมงานวันแม่ 12 สิงหาคม มหาราชินี ครบ 80 พรรษา ” ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมประสานงานอำเภอวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์จ.พิษณุโลก โดยมี นายชยกร โชควรพัชร์ นายอำเภอวัดโบสถ์ ประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 261 ] คน
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค (ภาคเหนือ)
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค (ภาคเหนือ)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชมมายุ 80 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 280 ] คน
รับมอบคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และรถตู้
รับมอบคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และรถตู้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป,พล.3 พร้อมด้วยนายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รับมอบคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และรถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า 12 ที่นั่ง สีขาว 1 คัน จาก นางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัด ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 227 ] คน
ยินดีต้อนรับ ศน.ใหม่
ยินดีต้อนรับ ศน.ใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นางสุภาพรณ์ ขำช้าง และนางสาวสุภาพรณ์ แสนแทน ข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์