***  งดจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร (one stop service) ในวันจันทร์และวันอังคารที่ 1 - 2 ธันวาคม 2557  ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 46 Online
»   วันนี้ 6274 Today
»   เมื่อวานนี้ 5032 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 17559 Week
»   เดือนนี้ 17559 Month
»   ปีนี้ 17559 Year
»   รวมทั้งหมด 17559 Total
Record: 6274 (28.11.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
หว่านนี้เพื่อน้อง
หว่านนี้เพื่อน้อง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดหว่านนี้เพื่อน้อง ตามโครงการสืบสานวิถีชุมชนคนบ้านคลองตก ของโรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณบ้านนายเภา อ่อนตานา กำนันตำบลดงประคำ
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
เยี่ยมชมโรงเรียนที่ร่วมจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เยี่ยมชมโรงเรียนที่ร่วมจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหนองลานและโรงเรียนในอำเภอนครไทยที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ที่ จ.พิจิตร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2554‏
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร โดยมี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการ กพฐ. นายพิษณุ ตุลสุข และนางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขา กพฐ. ในวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ณ สนามบินพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาระหว่าง  สพป.พล. 1 2  3  และสพม. 39
เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาระหว่าง สพป.พล. 1 2 3 และสพม. 39
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมผอ.กลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาระหว่าง สพป.พล. 1 2 3 และสพม. 39 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามความก้าวหน้าของโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
มอบของช่วยงานกาชาดพิษณุโลก
มอบของช่วยงานกาชาดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ มอบตูเย็น 5 คิว และ ทีวี 21 นิ้ว มอบให้ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และคุณปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่าการชาดพิษณุโลก เพื่อร่วมในการจัดงานกาชาด ประจำปี 2554 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
ร่วมพิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมพิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานพิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ประธานพิธีเปิดโดย ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ
ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 สพป.พิษณุโลก เขต 3 นำโดย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มจัดการศึกษา คณะครู สพป.พล.3 “ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา
มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พล.3 พร้อมทั้งมอบโล่โรงเรียนต้นแบบตามโครงการน่ารักอย่างไทยจิตใจงดงาม และมอบช่อดอกไม้ให้กับผู้บริหารใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมลีลาวดีปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
ประชุมเตรียมพร้อมการประชุมผู้บริหาร
ประชุมเตรียมพร้อมการประชุมผู้บริหาร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.พล.3 และโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
รับมอบสิ่งของโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น
รับมอบสิ่งของโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 รับมอบสิ่งของจากบิ๊กซี พิษณุโลก เพื่อสนับสนุนโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ณ ห้างบิ๊กซีพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
ประชุมที่ปรึกษาวิจัย
ประชุมที่ปรึกษาวิจัย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียนและประชุมทีมงานวิจัย ในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายประมวล อ่อนทอง นายกสมาคมผู้บริหารวิชาชีพอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ( สพป.พล.3ในเขตอำเภอวัดโบสถ์ ) “ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ” โดยมีนายสุรพงษ์ รังสาดทอง นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันพ่อแห่งชาติ
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันพ่อแห่งชาติ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป..พล.3 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ( สพป.พล.3ในเขตอำเภอวัดโบสถ์) ร่วมทำบุญ “ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันพ่อแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
ร่วมถวายพระพรและสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ร่วมถวายพระพรและสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำบุคคลากรทางการศึกษาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
เยี่ยมเต้นนิทรรศการ
เยี่ยมเต้นนิทรรศการ
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเเต็นท์นิทรรศการในงานเปิดป้ายอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดหางไหล อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
เปิดอาคารเอนกประสงค์
เปิดอาคารเอนกประสงค์
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดหางไหล อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2554 ณ สนามบินพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำบุคคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
เตรียมความพร้อมรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
เตรียมความพร้อมรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
วันที่ 1 ธันวาคม 2554 รองผกาภรณ์ พลายสังข์ และคณะศึกษานิเทศ สพป.พล.3 ได้ไปนิเทศ โรงเรียนวัดน้ำคบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
เปิดศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษโรงเรียนบ้านพร้าว
เปิดศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษโรงเรียนบ้านพร้าว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดศูนย์การเรียนสำหรับเด็กพิเศษโรงเรียนบ้านพร้าว สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายของโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
เตรียมการต้อนรับ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
เตรียมการต้อนรับ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมการต้อนรับ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์