++ ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมารับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ++ *** โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา หนังสือที่ ศธ  04103/ว.787 ลว.20 ก.พ.58  รับแบบรูปรายการได้ที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 29 Online
»   วันนี้ 4216 Today
»   เมื่อวานนี้ 4363 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4216 Week
»   เดือนนี้ 8579 Month
»   ปีนี้ 24388 Year
»   รวมทั้งหมด 24388 Total
Record: 4811 (27.02.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
วันที่ 15 มีนาคม 2555 รองวุฒิไกร วุฒิกัมพล พร้อมคณะ นิเทศ ติดตาม ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 และโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 14- 15 มี.ค.2555 รองวันชัย รอดฉาย และคณะ ประเมินคุณภาพสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลา โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ โรงเรียนบ้านป่ารวก โรงเรียนบ้านนาหนอง โรงเรียนบ้านลาดคื้อ โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านป่าคาย และโรงเรียนวิทยสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
รองวุฒิไกร วุฒิกัมพล พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ทำการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ ของ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ที่โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่บ้านน้ำกุ่ม และโรงเรียนบ้านนาแฝก ในวันที่ 14 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
ประเมินกลยุทธ์
ประเมินกลยุทธ์
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะศึกษานิเทศก์ ประเมินกลยุทธ์ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
นิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพป.พล. 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ ของ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ที่โรงเรียนบ้านนาเมือง บ้านนาฟองแดง และโรงเรียนบ้านนาขุมคัน ในวันที่ 12 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 256 ] คน
ค่ายลูกเสือเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5
ค่ายลูกเสือเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5
นายวันชัย รอดฉาย รองสพป.พล. 3 ประธานเปิดค่ายลูกเสือ ชั้น ป . 6 ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ในวันที่ 12 - มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ประเมินติดตามกลยุทธ์ ของ สพฐ.และจุดเน้น สพป.พล.3
ประเมินติดตามกลยุทธ์ ของ สพฐ.และจุดเน้น สพป.พล.3
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ.และจุดเน้น สพป.พล.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา โดยมี นายชูเดช หาญทองช่วง ผอ.โรงเรียนคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับในวันที่ 12 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 347 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ.และจุดเน้น สพป.พล.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 โดยมีผู้บริหาร นายสมชาย อินแตง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา คณะครู ครูพี่เลี้ยงให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 นางชมาภัทร ไข่แก้ว ศน.วรรณวิรัตน์ เกื้อพัฒนกุล ศน.บุญส่ง ชูนาม และศน.อุมาพร ปานโท้ ประเมินคุณภาพสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ โรงเรียนชุมชน17บ้านนาตาดี โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง และโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ในวันที่ 12 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
ตรวจเยี่ยมสถานที่สอบ NT‏
ตรวจเยี่ยมสถานที่สอบ NT‏
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพท.พล.3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2554 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะคึด และโรงเรียนวัดนาขาม อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT‏
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT‏
วันที่ 8 มีนาคม 2555 รองผกาภรณ์ พลายสังข์ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการสอบ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 ของสถานศึกษาในอำเภอชาติตระการ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ  NT  ปีการศึกษา  2554
เยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2554
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2554 จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี โรงเรียนบ้านยางโกลน โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา และโรงเรียนบ้านนาขุมคัน ในวันที่ 8 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
ตรวจเยี่ยมการจัดสอบ NT
ตรวจเยี่ยมการจัดสอบ NT
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมการที่สอบ NT ชั้น ป.3 และ ม.3 ปีการศึกษา 2554 เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม โรงเรียนวัดทองแท้ โรงเรียนบ้านท่ากระดุน อ.วัดโบสถ์ และโรงเรียนกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
ประชุมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ประชุมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
นางวรรณวิรัตน์ เกื้อพัฒนกุล ศึกษานิเทศ สพป.พล.3 ประชุมโรงเรียนแกนนำ เพื่อหารือโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ป.3 และ ม.3
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ป.3 และ ม.3
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล. 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบและคุมสอบ NT ชั้น ป. 3 และ ชั้น ม. 2 ที่ ห้องประชุม สปอ.เดิม ของอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 6 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
ทำบุญวันมาฆบูชา
ทำบุญวันมาฆบูชา
ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี2555 ในวันที่ 7 มีนาคม 2555 ณ วัดศรีรัตนาราม(วัดจูงนาง) ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ฟังสวดพระอภิธรรม
ฟังสวดพระอภิธรรม
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ และกลุ่มการเงินฯ สพป.พล.3 ฟังสวดพระอภิธรรม นายทองเจือ ศรีสุวรรณ ลุงของนางรุ่งระวี ศรีคง นักจัดการงานทั่วไป และนายอัมพร ศรีคง ครุภัณฑ์ 3 สพป.พล.3 ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ
เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาสามัคคี และโรงเรียนวัดท่าช้าง อ.พรหมพิราม ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงพร้อมด้วยพายุลูกเห็บ ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 โดยมี ผอ.โรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
ชี้แจงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ชี้แจงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
ฌาปนกิจมารดาบุคลากร สพป.พล.3
ฌาปนกิจมารดาบุคลากร สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะฌาปนกิจนางวนิดา พ่วงเฟื่อง มารดาของนางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 ณ เมรุวัดสุนทรประดิษฐ์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 276 ] คน
น้ำใจเหล่ากาชาดเพื่อเด็กไทย
น้ำใจเหล่ากาชาดเพื่อเด็กไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบหมายโครงการของเหล่ากาชาด จำนวน 3 โครงการ ให้กับนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียน ทั้ง 4 อำเภอ เพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
ฌาปนกิจบิดาบุคลากรทางการศึกษา
ฌาปนกิจบิดาบุคลากรทางการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานฌาปนกิจ นายบุญช่วย นวลทิม บิดาของนางทวี ถิ่นเครือจีน นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พล.3 ในวันที่ 4 มีนาคม 2555 ณ วัดจูงนาง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
ฟังสวดพระอภิธรรม
ฟังสวดพระอภิธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ฟังสวดพระอภิธรรม นางวนิดา พ่วงเฟื่อง มารดาของศน.ณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ในวันที่ 3 มีนาคม 2555 ณ บ้านเลขที่ 202/5 หมู่ 7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
ต้อนรับผช.รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับผช.รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการทรวงศึกษาธิการเพื่อมอบนโยบายรัฐบาลและให้แนวดำเนินงานการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน แก่ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 3 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
ฟังสวดพระอภิธรรม
ฟังสวดพระอภิธรรม
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ฟังสวดพระอภิธรรม นางวนิดา พ่วงเฟื่อง มารดาของศน.ณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ บ้านเลขที่ 202/5 หมู่ 7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์