+๙๙๙๙๙๙ชชชัพพ

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 49 Online
»   วันนี้ 1787 Today
»   เมื่อวานนี้ 6518 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 8305 Week
»   เดือนนี้ 9889 Month
»   ปีนี้ 9889 Year
»   รวมทั้งหมด 9889 Total
Record: 6518 (24.11.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
มอบของช่วยงานกาชาดพิษณุโลก
มอบของช่วยงานกาชาดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ มอบตูเย็น 5 คิว และ ทีวี 21 นิ้ว มอบให้ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และคุณปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่าการชาดพิษณุโลก เพื่อร่วมในการจัดงานกาชาด ประจำปี 2554 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
ร่วมพิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมพิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานพิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ประธานพิธีเปิดโดย ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ
ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 สพป.พิษณุโลก เขต 3 นำโดย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มจัดการศึกษา คณะครู สพป.พล.3 “ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา
มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พล.3 พร้อมทั้งมอบโล่โรงเรียนต้นแบบตามโครงการน่ารักอย่างไทยจิตใจงดงาม และมอบช่อดอกไม้ให้กับผู้บริหารใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมลีลาวดีปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
ประชุมเตรียมพร้อมการประชุมผู้บริหาร
ประชุมเตรียมพร้อมการประชุมผู้บริหาร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.พล.3 และโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
รับมอบสิ่งของโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น
รับมอบสิ่งของโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 รับมอบสิ่งของจากบิ๊กซี พิษณุโลก เพื่อสนับสนุนโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ณ ห้างบิ๊กซีพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
ประชุมที่ปรึกษาวิจัย
ประชุมที่ปรึกษาวิจัย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียนและประชุมทีมงานวิจัย ในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายประมวล อ่อนทอง นายกสมาคมผู้บริหารวิชาชีพอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ( สพป.พล.3ในเขตอำเภอวัดโบสถ์ ) “ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ” โดยมีนายสุรพงษ์ รังสาดทอง นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันพ่อแห่งชาติ
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันพ่อแห่งชาติ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป..พล.3 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ( สพป.พล.3ในเขตอำเภอวัดโบสถ์) ร่วมทำบุญ “ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันพ่อแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
ร่วมถวายพระพรและสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ร่วมถวายพระพรและสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำบุคคลากรทางการศึกษาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
เยี่ยมเต้นนิทรรศการ
เยี่ยมเต้นนิทรรศการ
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเเต็นท์นิทรรศการในงานเปิดป้ายอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดหางไหล อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
เปิดอาคารเอนกประสงค์
เปิดอาคารเอนกประสงค์
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดหางไหล อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2554 ณ สนามบินพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำบุคคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
เตรียมความพร้อมรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
เตรียมความพร้อมรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
วันที่ 1 ธันวาคม 2554 รองผกาภรณ์ พลายสังข์ และคณะศึกษานิเทศ สพป.พล.3 ได้ไปนิเทศ โรงเรียนวัดน้ำคบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
เปิดศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษโรงเรียนบ้านพร้าว
เปิดศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษโรงเรียนบ้านพร้าว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดศูนย์การเรียนสำหรับเด็กพิเศษโรงเรียนบ้านพร้าว สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายของโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
เตรียมการต้อนรับ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
เตรียมการต้อนรับ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมการต้อนรับ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
ค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ของเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดวงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
โครงการใต้ร่มธรรมพระพุทธชินราช (1 องค์ 1 โรงเรียน)
โครงการใต้ร่มธรรมพระพุทธชินราช (1 องค์ 1 โรงเรียน)
นายสุรินทร์ แก้วมณี จัดโครงการใต้ร่มธรรมพระพุทธชินราช (1 องค์ 1 โรงเรียน) โดยการทอดผ้าป่าสามัคคี บูชาพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว เนื้อทองเหลืองพ่นทอง เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดไว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียน จำนวน 61 โรงเรียน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดช่างเหล็ก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
เตรียมสถานที่จัดงานโครงการใต้ร่มธรรม
เตรียมสถานที่จัดงานโครงการใต้ร่มธรรม
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 เตรียมสถานที่จัดงานโครงการใต้ร่มธรรมพระพุทธชินราช (1 องค์ 1 โรงเรียน) ซึ่งจัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ วัดช่างเหล็ก อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
เตรียมพร้อมโครงการใต้ร่มธรรมพระพุทธชินราช (1 องค์ 1 โรงเรียน)
เตรียมพร้อมโครงการใต้ร่มธรรมพระพุทธชินราช (1 องค์ 1 โรงเรียน)
นายสุรินทร์ แก้วมณี รองผอ.สพป.พล.3 เตรียมพร้อมโครงการใต้ร่มธรรมพระพุทธชินราช (1 องค์ 1 โรงเรียน) โดยจัดกิจกรรมทองผ้าป่าสามัคคี บูชาพระพุทธชินราชมอบให้กับโรงเรียนไว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียน ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ วัดช่างเหล็ก อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพนายมาลัย เรือนก้อน บิดา นายสุเชษร์ เรือนก้อน ผอ.โรงเรียนบ้านป่าสัก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดสะพานหิน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและคณะกรรมการ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) และโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์