+++ขอให้ทุกโรงเรียนรับใบแจ้งยอดเงิน สมาชิก กบข. ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2559 เป็นต้นไป+++

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
รับสมัครสอบครูผู้ช่วยเหตุพิเศษ
ิรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 33 Today
»   เมื่อวานนี้ 1630 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 8915 Week
»   เดือนนี้ 16651 Month
»   ปีนี้ 16651 Year
»   รวมทั้งหมด 16651 Total
Record: 1870 (09.02.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เลี้ยงต้อนรับคณะสทท.พิษณุโลก
เลี้ยงต้อนรับคณะสทท.พิษณุโลก
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับคณะสทท.แห่งประเทศไทย นำโดย นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง อ.ชาติตระการ ในการจัดโครงการ หนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่ม นอนอุ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 269 ] คน
ปลูกต้นไม้และพัฒนาโรงเรียน
ปลูกต้นไม้และพัฒนาโรงเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับ สทท.แห่งประเทศไทย นำโดย นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการ และกองบิน 46 ปลูกต้นไม้ และทาสีโรงเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง อ.ชาติตระการ ในโครงการ หนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่ม นอนอุ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
ร่วมแรง ร่วมใจ ไปพัฒนาโรงเรียน
ร่วมแรง ร่วมใจ ไปพัฒนาโรงเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำลูกจ้างประจำ ของสพป.พล.3 ร่วมแรง ร่วมใจ ไปพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง เพื่อให้โรงเรียนมีความสวยงาม และปรับปรุงซ่อมแซมที่ชำรุด ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 383 ] คน
ช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
ช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ในการบรรเทาความเดือดร้อน และแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักเรียนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 280 ] คน
โครงการหนาวนี้เพื่อน้อง  กินอิ่ม  นอนอุ่น ครั้งที่ 4
โครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่ม นอนอุ่น ครั้งที่ 4
ผอ.อุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผอ.สทท.พิษณุโลก และ รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 จัดรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก (สสท.พิษณุโลก) โครงการหนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
โครงการร่วมแรง รวมใจ ไปพัฒนา
โครงการร่วมแรง รวมใจ ไปพัฒนา
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการร่วมแรง รวมใจ ไปพัฒนา เป็นการพัฒนาลูกจ้างประจำ ในสังกัด สพป.พล.3 ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 283 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O - NET  ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O - NET ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท่านสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล. ๓ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอวัดโบสถ์ ออกเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบระดับชาติ O - NET ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในอำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 350 ] คน
ร่วมงานแควน้อยบำรุงแดนมาราธอน  ปี  2013
ร่วมงานแควน้อยบำรุงแดนมาราธอน ปี 2013
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 นำโดย นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพป.พล.3 คณะครู ผู้บริหาร นักเรียน (สพป.พล.3) ร่วมแข่งขันแควน้อยบำรุงแดนมาราธอน ปี 2013 โดยนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานในพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 442 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยคนใหม่
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยคนใหม่
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศ บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 10 คน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 261 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดงานหนาวนี้เพื่อน้อง  กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 4
เตรียมความพร้อมการจัดงานหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 4
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 4 โดย ผอ.อุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผอ.สทท.พิษณุโลก พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม เพื่อความเรียบร้อยของการจัดงานดังกล่าว ในวันที่ 31 มกราคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 255 ] คน
ชี้แจงกรรมการคุมสอบ O-NET  อำเภอพรหมพิราม
ชี้แจงกรรมการคุมสอบ O-NET อำเภอพรหมพิราม
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2556) ของโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ชี้แจงกรรมการคุมสอบ O-NET  อำเภอวัดโบสถ์
ชี้แจงกรรมการคุมสอบ O-NET อำเภอวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2556)ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 1 ,2 และ 3 ในวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 280 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการในวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 361 ] คน
ค่ายวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 7
ค่ายวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 7
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับ นายประดุง เที่ยงน้อย ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 7 จัดค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 273 ] คน
ประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
ประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำคณะกรรมการประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ในวันที่ 23 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 392 ] คน
สังสรรค์ 4 เขต การศึกประถมศึกษา
สังสรรค์ 4 เขต การศึกประถมศึกษา
ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.39 ประธานพิธีเปิดการจัดงานสังสรรค์ 4 ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา 39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ,2 และ 3 ในวันที่ 24 มกราคม 2556 ณ สนาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการ “ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์” ของ 4 เขตพื้นที่การศึกษา นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 เขตให้การต้อนรับ ในวันที่ 24 มกราคม 2556 ณ บริเวณสนามหน้าศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
โครงการส่งเสริมเครือข่ายสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมเครือข่ายสัมพันธ์
นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขึ้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานเปิดการโครงการ “ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์” ของ 4 เขตพื้นที่การศึกษา นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 เขต ให้การต้อนรับ ในวันที่ 24 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ภาคเหนือ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
ชี้แจงการโครงการพัฒนาบุคลากร (กีฬา ๔ เขต)
ชี้แจงการโครงการพัฒนาบุคลากร (กีฬา ๔ เขต)
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล ๓ ชี้แจงการโครงการพัฒนาบุคลากร (กีฬา ๔ เขต) ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.๓ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องสพป.พล.๓ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 688 ] คน
ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์เครดิตยูเนียนกองทุนพรหมพิราม จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์เครดิตยูเนียนกองทุนพรหมพิราม จำกัด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์เครดิตยูเนียนกองทุนพรหมพิราม จำกัด ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนกองทุนพรหมพิราม จำกัด (สปอ.พรหมพิรามเดิม) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 257 ] คน
เปิดค่ายวิชาการที่โรงเรียนหนองกะท้าว
เปิดค่ายวิชาการที่โรงเรียนหนองกะท้าว
ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2556 ทางศูนย์ ERIC Network โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ได้จัดค่ายวิชาการแบบเข้ม ภาษาอังกฤษ โดยมีท่านรองผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมี ผอ.ดำรงศักดิ์ มั่นคง พร้อมคณะผู้บริหาร เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 2 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 264 ] คน
ติดตามโครงการแท็บเล็ต
ติดตามโครงการแท็บเล็ต
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ได้นิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้งเก็บข้อมูลโครงการวิจัยแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.1 ในวันที่ 21 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 277 ] คน
ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการเด็ก ป.๓ อ่านออกเขียนได้ทุกคน
ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการเด็ก ป.๓ อ่านออกเขียนได้ทุกคน
คณะศึกษานิเทศก์ และคณะครู ในสังกัด สพป.พล.๓ ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการเด็ก ป.๓ อ่านออกเขียนได้ทุกคนในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สพป.พล.๓
ผู้อ่าน [ 341 ] คน
รับมอบนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล
รับมอบนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิชย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 20 มกราคม 2556 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานการประชุมมอบนโยบายการศึกษา
ผู้อ่าน [ 270 ] คน
ต้อนรับรมต. และ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับรมต. และ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ผอ.สพป.พล. 1 ,2 ผอ.สพม.39 ต้อนรับนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิชย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 20 มกราคม 2556 ณ สนามบินพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 272 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์