+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง
ประกาศการเงิน สพป.พล.3

Warning: fopen(/home/phitsanu/public_html/counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/phitsanu/public_html/counter.php on line 142
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 905 Year
»   รวมทั้งหมด 905 Total
Record: 646 (02.11.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
รับมอบเงินสมทบโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
รับมอบเงินสมทบโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 รับมอบเงินสมทบโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จาก นายสมพร จันตูม ผอ.โรงเรียนพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านบึงวิทยา และ นางปาริชาติ ทองแท้ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.พล.3 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
เตรียมความพร้อมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เตรียมความพร้อมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ศน.จันทิรา จั่นผ่อง พร้อมคณะขยายผลให้กับวิทยากรแกนนำ เพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2557
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
ร่วมยกเสาเอก โครงการบ้านน้ำใจ
ร่วมยกเสาเอก โครงการบ้านน้ำใจ
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมพิธียกเสาเอก โครงการบ้านน้ำใจ ซึ่งทาง สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดสร้างให้กับ ด.ญ.เครือฟ้า เพชรเกตุเมือง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง อ.ชาติตระการ พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปมอบสื่อ ให้กับคณะครูโรงเรียน ตชด.บ้านลาดเรือ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
แสดงความขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจ
แสดงความขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป,พล.3 พร้อมคณะสพป.พล.1 2 และ สพม.39 มอบน้ำดื่มและขอที่ระลึก ให้กับ พลตรีพันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและชื่นชมทหาร และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลต่อไป
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
เตรียมความพร้อมรายงานผลคำรับรอง
เตรียมความพร้อมรายงานผลคำรับรอง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมพัฒนาการจัดการความรู้ตามกรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
สมทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
สมทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสบทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ จาก นายไวยวุฒิ คำมา ผอ.โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว อ.พรหมพิราม จำนวนเงิน 2,000 บาท บาท ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยแต่ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
ร่วมโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
ร่วมโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสบทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ จาก คณะครูโรงเรียนทับยายเชียงวิทยา โดยนายปัญญา แย้มเสมอ ผอ.โรงเรียนเป็นตัวแทนในการมอบเงิน อ.พรหมพิราม จำนวนเงิน 3,000 บาท บาท ให้กับเด็กที่ขาดแคลน ที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยแต่ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
มอบนโยบาย
มอบนโยบาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารจัดการ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
ประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่
ประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 300 ] คน
พัฒนาบุคลากรเข้าสู่อาเซียน
พัฒนาบุคลากรเข้าสู่อาเซียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ให้กับข้าราชการครูสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินมะคึด
เยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินมะคึด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินมะคึด อ.วัดโบสถ์ เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.3 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ผู้อ่าน [ 300 ] คน
ตั้งเสาเอกบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
ตั้งเสาเอกบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
นายชยกร โชควรพัชร์ นายอำเภอวัดโบสถ์ ประธานการตั้งเสาเอกบ้านเด็กชายรัตนากร แก้วทองแท้ นักเรียนโรงเรียนวัดเสนาสน์ ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยมี ท่านพระครูสุนทร พัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดเสนาสน์ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นายศิริวัฒน์ ฟักคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ผู้ปกครอง และคณะครูโรงเรียนวัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
ตู้ปรับสมุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
ตู้ปรับสมุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
นายสมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการติดตั้งตู้ปรับสมุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
ประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
ประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ของนักเรียน ป.3 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสบทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ จาก นายสวัสดิ์ เอี่ยมชม ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเจียงจำนวนเงิน 3,000 บาท นายอำนวย แดงโสภณ ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งคันนา จำนวนเงิน 5,000 บาท นายณรงค์ นิ่มนุช จำนวนเงิน 5,000 บาท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
อบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กมีความต้องการพิเศษ
อบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กมีความต้องการพิเศษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสบทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ จาก ศน.อุมาพร ปานโท้ ศน.สพป.พล.3 พร้อมคณะเพื่อน ๆ จำนวน 7,000 บาท และผอ.กิจ พานทอง ผอ.โรงเรียนวัดหินลาด สพป.พล.3 จำนวน 3,000 บาท ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
ชี้แจงโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
ชี้แจงโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมในการชี้แจงความคืบหน้าโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอ และนายกสมาคมทุกอำเภอ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสบทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ จาก รองผกาภรณ์ พลายสังข์ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 จำนวน 20,000 บาท ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
ครูพรหมพิรามพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
ครูพรหมพิรามพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอพรหมพิราม วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 300 ] คน
สมทบทุนโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
สมทบทุนโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน มอบเงินสมทบทุนโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ให้กับเด็กชายชวน จันทร์หน่อ นักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าว อ.นครไทย ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ บ้านเด็กชายชวน จันทร์หน่อ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
 เตรียมพร้อมครูนครไทยก่อนเปิดภาคเรียน
เตรียมพร้อมครูนครไทยก่อนเปิดภาคเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
ชาติตระการ  เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ชาติตระการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี พร้องด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้แก่ นางผัน สัญญะ มารดาของ นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ สพป.พล.3 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ บ้านท่าเสา (ตรงข้าม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา) ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์