+++ งดจ่าย One Stop Service ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร  วันที่ 21-22 สิงหาคม  2557  เนื่องจากบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาองค์กร  +++ แจ้งครูที่เข้ารับอบรมหลักสูตรบรรณารักษ์ วันที่ 22-24 สิงหาคม 2557 ขอเปลี่ยนสถานที่อบรมจากโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว เป็นโรงแรมลาพาโลมา +++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 85 Online
»   วันนี้ 2989 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2989 Week
»   เดือนนี้ 2989 Month
»   ปีนี้ 2989 Year
»   รวมทั้งหมด 2989 Total
Record: 2989 (22.08.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
มอบถุงยังชีพโรงเรียนวัดหนองมะคัง
มอบถุงยังชีพโรงเรียนวัดหนองมะคัง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบถุงน้ำใจให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองมะคัง อ.พรหมพิราม ที่ประสบน้ำท่วม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 โดยมีผู้บริหาร ครูนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
นิเทศก์ติดตามสถานศึกษาพอเพียง
นิเทศก์ติดตามสถานศึกษาพอเพียง
ศน.ณัฐพร พ่วงเฟื่อง และคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง และโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
ต้าอนรับคณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
ต้าอนรับคณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
นายธเนศ ขำเกิด น.ส.เอกวรรณ ตั้งซุยยัง น.ส.รวิสรา ชมภูวิเศษ คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป. ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนวัดย่านขาด
คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนวัดย่านขาด
นายธเนศ ขำเกิด น.ส.เอกวรรณ ตั้งซุยยัง น.ส.วรวิสรา ชมพูวิเศษ คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป. ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานมอบถุงยังชีพ
คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานมอบถุงยังชีพ
นายธเนศ ขำเกิด น.ส.เอกวรรณ ตั้งซุยยัง น.ส.รวิสรา ชมภูวิเศษ คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป. เยี่ยมโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554 โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
ต้อนรับคณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป.
ต้อนรับคณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับคณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป. พิษณุโลก เขต 3 นำโดย นายธเนศ ขำเกิด น.ส.เอกวรรณ ตั้งซุยยัง น.ส.รวิสรา ชมภูวิเศษ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
เสวนาทางวิชาการ
เสวนาทางวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดงานเสวนาทางวิชาการปัจจัยแห่งความสำเร็จการพัฒนาความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
มหกรรมเปิดโลกการอ่านสานฝันผู้เรียนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
มหกรรมเปิดโลกการอ่านสานฝันผู้เรียนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
นายทองมา สัญญะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมเปิดโลกการอ่านสานฝันผู้เรียนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ. พิษณุโลก โดยมีนางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล . 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
ประกวด Best  Practice ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วมของภาคเหนือ
ประกวด Best Practice ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วมของภาคเหนือ
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของสพป.พล 3 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ Symposium ภาคเหนือ การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนปี 2554 ในวันที่ 28-29 กันยายน 2554 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป.พล 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Best Practice ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วมของภาคเหนือ
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ร่วมงานเรือจ้างที่วางพาย ด้วยสายใยที่ผูกพัน
ร่วมงานเรือจ้างที่วางพาย ด้วยสายใยที่ผูกพัน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานเรือจ้างที่วางพาย ด้วยสายใยที่ผูกพัน โดยบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนวัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
รับมอบบ้านแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
รับมอบบ้านแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีเปิดป้ายบ้านแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่คุณครูพีระ และคุณครูลำจวน พลอยระย้า ข้าราชการครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังมะด่าน จำนวน 3 หลัง และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูลำจวน พลอยระย้า ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนวัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
พัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวิชาเอก
พัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวิชาเอก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ / วิชาเอก ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
มองเสื้อรางวัลแห่งความดีระดับผู้บริหารโรงเรียน
มองเสื้อรางวัลแห่งความดีระดับผู้บริหารโรงเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มองเสื้อสามารถ เพื่อเป็นรางวัลแห่งความดีระดับผู้บริหารโรงเรียน ที่มีผลงานในด้านการบริหารงานผ่าน สมศ.รอบสาม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเข็มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด จำนวน 230 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
มอบถุงน้ำใจโรงเรียนบ้านหักศึกษา
มอบถุงน้ำใจโรงเรียนบ้านหักศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบถุงน้ำใจโรงเรียนบ้านหักศึกษา ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ 27 กันยายน 2554 มอบถุงน้ำใจโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย และโรงเรียนบ้านหัก
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
มอบถุงน้ำใจโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย
มอบถุงน้ำใจโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบถุงน้ำใจโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ 27 กันยายน 2554 มอบถุงน้ำใจโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย และโรงเรียนบ้านหัก
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
ร่วมงานมุฑิตาจิตสหกรณ์ออมทรัพย์พิษณุโลก
ร่วมงานมุฑิตาจิตสหกรณ์ออมทรัพย์พิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ร่วมงานมุฑิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พิษณุโลก ในวันที่ 27 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
อบรมคลังข้อสอบอิงมาตรฐาน
อบรมคลังข้อสอบอิงมาตรฐาน
สพป.พล.3 การจัดอบรมคลังข้อสอบอิงมาตรฐาน ให้ความรู้กับครูวิชาการของทุกโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
ประชุม ก.ต.ป.น.
ประชุม ก.ต.ป.น.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ประธานคณะกรรมการการสรรหาและการเลือกของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 (ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา) ในวันที่ 23 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
พัฒนาครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้างและลูกจ้างประจำแกนนำระดับสถานศึกษา รุ่น 1
พัฒนาครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้างและลูกจ้างประจำแกนนำระดับสถานศึกษา รุ่น 1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้างและลูกจ้างประจำแกนนำระดับสถานศึกษา รุ่น 1 ในวันที่ 25 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
นางวรรณวิรัตน์ แสงศักดา ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ประชุมพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ในวันที่ 22 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
จัดงานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณ
จัดงานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกณ๊ยน และผู้เกณียณอายุก่อนกำหนด ในวันที่ 21 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 / 2554 เพื่อแจ้งภารกิจที่จะต้องเร่งด่วนในการปฏิบัติราชการ ในวันที่ 21 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม เนื่องจากแม่น้ำแควน้อยระดับน้ำสูงขึ้น และกำลังไหลเข้าสพป.พล.3 ในวันที่ 20 กันยายน 2554
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
ร่วมประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน
ร่วมประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 20 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค อ.เมือง จ.ตาก ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จ.สุโขทัย ,จ.ตาก ,จ.เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์