***อบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ระหว่างวันที่ 30- 31 ต.ค.57 ณ ห้องประชุมลิลลี่ รัตนา แกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก(ข้างตึกแอมเวย์) ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมด่วน ครูประวัติศาสตร์ 1 คน ครูวิชาการ 1 คน***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 48 Online
»   วันนี้ 7396 Today
»   เมื่อวานนี้ 7308 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 24166 Week
»   เดือนนี้ 24166 Month
»   ปีนี้ 24166 Year
»   รวมทั้งหมด 24166 Total
Record: 7835 (28.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ
ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ
นายสุรินทร์ แก้วมี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ เพื่อความเรียบร้อยในการจัดงาน และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู นักเรียนที่จัดนิทรรศการในงานดังกล่าว ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
ประกวดร้องเพลงชาติ  สรรเสริญพระบารมี  และเพลงมาร์ชนเรศวร
ประกวดร้องเพลงชาติ สรรเสริญพระบารมี และเพลงมาร์ชนเรศวร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกวดประกวดร้องเพลงชาติ สรรเสริญพระบารมี และเพลงมาร์ชนเรศวร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 275 ] คน
ประชุมเตรียมสถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประชุมเตรียมสถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมสถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเตรียมความเรียบร้อยในช่วงพิธีเปิด ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
เตรียมการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
เตรียมการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และเตรียมการต้อนรับ ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการ กพฐ. ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
ประชุมสัมมนาสังสันทน์นันทนาการ
ประชุมสัมมนาสังสันทน์นันทนาการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล.3 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาสังสันทน์นันทนาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 3 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
ร่วมงานแถลงข่าวกินอิ่มนอนอุ่น
ร่วมงานแถลงข่าวกินอิ่มนอนอุ่น
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ของ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีท่านดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ในส่วนของสพป.พล.3 แถลงข่าว โครงการหนาวนี้เพื่อน้อง... กินอิ่ม นอนอุ่น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมวังแก้ว อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
ชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ พร้อมด้วยนายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการติดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ เพื่อชี้แจงรายละเอียด และเกณฑ์การติดสินให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและเพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุม โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
นายอนันต์ แก้วแจ้ง นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง นางขวัญชนก เจริญสะอาด และนางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
ระดมสมองคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง
ระดมสมองคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง
กลุ่มส่งเสริมกาจัดการศึกษา สพป.พล.3 นำโดย นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาระดมสมองคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงมาร์ชนเรศวร เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินเป็นไปในรูปแบบเดียวกันและเพื่อความโปร่งใสในการตัดสิน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
เตรียมพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เตรียมพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายอุดม สายโท นางผกาภรณ์ พลายสังข์ นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 เตรียมพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยการแบ่งงานให้กับประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการในการจัดงานเพื่อความเรียบร้อยของการจัดงานดังกล่าว ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 เพื่อแจ้งกิจกรรมของ สพป.พล.3 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องแกนบอลรูม โรงแรมเรือนแพ รอยัลพาร์ค พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
มอบเกียรติบัตร  โล่ และเสื้อสามารถ ให้กับโรงเรียนในสังกัด
มอบเกียรติบัตร โล่ และเสื้อสามารถ ให้กับโรงเรียนในสังกัด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนแกนนำของระบบประกันคุณภาพภายใน โล่การจัดการเรียนร่วม และมอบเสื้อสามารถ ผู้นำทาง ในประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องแกนบอลรูม โรงแรมเรือนแพ รอยัลพาร์ค พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
แต่งตั้งอนุกรรมการคุรุสภา
แต่งตั้งอนุกรรมการคุรุสภา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ เป็นพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการคุรุสภาและการจัดงานวันครู ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทับยายเชียงวิทยา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายเกษตร มุกข์ดา คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในก.ค.ศ.
เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในก.ค.ศ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสถานที่เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในก.ค.ศ. ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงรายละเอียด ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
เยี่ยมค่ายโครงงานคุณธรรม
เยี่ยมค่ายโครงงานคุณธรรม
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราช “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปี 2554 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดวังหิน (สวนพุทธธรรมเวฬุวัน) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
ร่วมเดินทางส่งผอ.โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ร่วมเดินทางส่งผอ.โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางส่ง นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์ ผอ.โรงเรียนพุทธชินราช ได้ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 218 ] คน
มอบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาส
มอบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาส
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาระดับโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
ร่วมงานลอยกระทง
ร่วมงานลอยกระทง
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานลอยกระทงลำนำแควน้อย โดยมี นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
ร่วมพิธีบวงสรวงในงานปักธงชัย
ร่วมพิธีบวงสรวงในงานปักธงชัย
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมพิธีบวงสรวงในงานปักธงชัย ณ วัดกลางพุทธาราม ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พล. ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราช “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปี 2554 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดวังหิน (สวนพุทธธรรมเวฬุวัน) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
นำเสนอโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง...กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3
นำเสนอโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง...กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอ โครงการหนาวนี้เพื่อน้อง....กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3 ให้กับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ตัวแทน ผอ.สพป.พล.2 และตัวแทน ผอ.สพม.39 เพื่อร่วมกันจัดงาน ฯ โดยวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคทรัพย์ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ณ สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
พัฒนาการปฏิบัติงานแผน  การเงิน บัญชีและพัสดุ
พัฒนาการปฏิบัติงานแผน การเงิน บัญชีและพัสดุ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดอบรมพัฒนาการปฏิบัติงานแผน การเงิน บัญชีและพัสดุ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 ให้กับครูที่รับผิดชอบในสังกัดอำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย โดยมี นางปวีณา วชิราศรีศิริกุล ผอ.ตรวจสอบภายใน สพป.พล.3 เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์