ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 74 Online
»   วันนี้ 1694 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1694 Week
»   เดือนนี้ 1694 Month
»   ปีนี้ 1694 Year
»   รวมทั้งหมด 1694 Total
Record: 1694 (16.09.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ร่วมงานวันปิยะมหาราช
ร่วมงานวันปิยะมหาราช
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ ร่วมงานวันปิยะมหาราช ในวันที 23 ตุลาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
รับมอบห้องสมุดชุมชน
รับมอบห้องสมุดชุมชน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบห้องสมุดชุมชน ปรับปรุงโดย โครงการค่ายอาสาสถาปัตยกรรม ‘TECT’ เมื่อวานซีน 2 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนห้วยกอกพัฒนา ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
ร่วมงาน โครงการ “ข้าวขวัญเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ร่วมงาน โครงการ “ข้าวขวัญเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ เข้าร่วมโครงการ “ข้าวขวัญเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย” ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์การค้าเซลทรัลพลาซา พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
สรุปผลการประเมินคุณภาพรอบ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพรอบ 3
นายสานิตย์ โสวัณณะ ผู้ประสานงานการประเมินภายนอกรอบสาม เขตภาคเหนือ ร่วมประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพรอบสามร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.3 จำนวน 10 โรงเรียน โดยมี นายทองมา สัญญะ หัวหน้ากลุ่มศึกษานิเทศก์และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
เข้าร่วมประชุม ทางVDO  Conference
เข้าร่วมประชุม ทางVDO Conference
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมทาง VDO Conference ในการประชุมสภาพปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัย ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 โดยมี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว. ศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ ศน.บุญส่ง ชูนาม และศน.อุมาพร ปานโท้ ร่วมกิจกรรม อำเภอเคลื่อนที่ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านไร่สมบูรณ์ ตำบลแก่งบ้านยางป่าคาย อำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
ร่วมบริจาคโลหิต
ร่วมบริจาคโลหิต
ข้าราชการและลูกจ้างของ สพป.พล.3 ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
ประชุมการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประชุมการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
ร่วมงานค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าพบประชาชน
ร่วมงานค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าพบประชาชน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานโครงการ “ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน” ประจำปี 2554 – 2555 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านนาล้อม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล
มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับสถานศึกษาที่การประเมินให้เป็นแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 18 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
วางแผนการบริหารจัดการสพป.พล.3
วางแผนการบริหารจัดการสพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 84 รูป 84 พรรษา องค์ราชันย์ ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ณ วัดพรสวรรค์ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 226 ] คน
มอบคูปองทางการศึกษา
มอบคูปองทางการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบคูปองทางการศึกษา ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตามกฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการได้รับสิ่งอำนวยสะดวกและความช่วยเหลือทางการศึกษา ในวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ประชุมทางวิชาการ เพศศึกษารอบด้าน
ประชุมทางวิชาการ เพศศึกษารอบด้าน
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พล.3 กล่าวเปิดประชุมทางวิชาการ เพศศึกษารอบด้านของโรงเรียนแกนนำ มีโรงเรียนวัดนาขาม อ.วัดโบสถ์ กับโรงเรียนวัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม โดยความร่วมมือของ สสจ.พล. องค์กรแพธ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว
ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีของไทย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ณ วัดเหล่าขวัญ อ .วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
มอบเสื้อสามารถให้กับบุคลากร
มอบเสื้อสามารถให้กับบุคลากร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อสามารถให้กับบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ สพป.พล.3 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ร่วมการอบรมการคัดกรองและการเขียนแผน IEP
ร่วมการอบรมการคัดกรองและการเขียนแผน IEP
นางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการอบรมการคัดกรองและการเขียนแผน IEP สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย
ผู้อ่าน [ 355 ] คน
อบรมการพัฒนาคลังข้อสอบ
อบรมการพัฒนาคลังข้อสอบ
นายทองมา สัญญะ ,นายกฤษฐา สร้อยมุข และนายสมศักดิ์ จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 เป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาคลังข้อสอบ
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานอ.ก.ค.ศ. ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบผลการประเมินให้มีหรือเลือนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
ร่าวมงานพุทธาภิเษก
ร่าวมงานพุทธาภิเษก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 3 ร่วมงานพุทธาภิเษกพระพุทธชินราช เสาร์ 5 รุ่นนเรศวรอินโดจีนย้อนยุค ในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
ต้อนรับผช.รมว.ศธ.
ต้อนรับผช.รมว.ศธ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น ผช.รมว.ศธ. เยี่ยมชาวบ้านหมู่ที่ 10 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม เพื่อมอบถุงน้ำใจ สุขาเคลื่อนที่ และเรือ ให้กับชาวบ้าน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2554
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
ต้อนรับและแสดงความยินดี รองเลขา กพฐ.
ต้อนรับและแสดงความยินดี รองเลขา กพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขา กพฐ. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขากพฐ. ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
รองเลขา กพฐ. ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
รองเลขา กพฐ. ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมประชุมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.1 โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขา กพฐ. เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ชี้แจงแนวทางพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ
ชี้แจงแนวทางพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์