*** โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา หนังสือที่ ศธ  04103/ว.787 ลว.20 ก.พ.58  รับแบบรูปรายการได้ที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 13 Online
»   วันนี้ 563 Today
»   เมื่อวานนี้ 4712 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 6149 Week
»   เดือนนี้ 6149 Month
»   ปีนี้ 6149 Year
»   รวมทั้งหมด 6149 Total
Record: 4712 (27.03.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เตรียมความพร้อมจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
เตรียมความพร้อมจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ERIC ประชุมในการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดค่าย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในวันที 17 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
มอบสมเด็จพระนเรศวร
มอบสมเด็จพระนเรศวร
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 มอบสมเด็จพระนเรศวรให้กับดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการนครสวรรค์ ในวันที่ 24 เมษายน 2555 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 3  รดน้ำพ่อเมืองพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 3 รดน้ำพ่อเมืองพิษณุโลก
นายวันชัย รอดฉาย พร้อมด้วยนายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2555 นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ของไทยและเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ ในวันที่ 24 เมษายน 2555 ณ จวนผู้ว่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย
ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา บริจาคข้าวสาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ให้กับ ผู้ปกครองของเด็กชายศุภณัฐ สุภา นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และเด็กชายโสภญวิชญ์ สีสอด นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านน้ำลอม ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย ที่ประสบอัคคีภัย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
ฟังสวดพระอภิธรรม
ฟังสวดพระอภิธรรม
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ฟังสวดพระอภิธรรมนางชิด เลี่ยมสกุล มารดาศน.วรรณวิรัตน์ แสงศักดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 20.00 น. ณ วัดสระแก้ว ปทุมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.พล.3
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.พล.3
ในวันที่ 17 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.พล.3 และการวิเคราะห์ความเสี่ยงระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2555 - คำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) - ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
ปรับปรุงตัวชี้วัดคุณภาพสถานศึกษา
ปรับปรุงตัวชี้วัดคุณภาพสถานศึกษา
วันที่10, 12 เมษายน 2555 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมปรับปรุงตัวชี้วัดคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พล.3 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2555 จาก นายยงยศ เมฆอรุณ ดร.สำราญ มีแจ้ง ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ดร.สำราญ มีแจ้ง ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบการยุบเลิกสถานศึกษา และแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในและภายนอกรอบสาม
รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในและภายนอกรอบสาม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันพุทธที่ 11 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
สวัสดีปีใหม่ไทย
สวัสดีปีใหม่ไทย
นายประมวล อ่อนทอง นายกสมาคมครูวัดโบสถ์ และคณะ ผู้บริหารโรงเรียนศึกษาวิทย์ และบุคลากรทางการศึกษา สวัสดีปีใหม่ไทย แด่ ท่านสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 3
ผู้อ่าน [ 242 ] คน
พิธีเปิดพระเนตรและมอบพระพุทธชินราช
พิธีเปิดพระเนตรและมอบพระพุทธชินราช
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 จัดพิธีเปิดพระเนตรพระพุทธชินราช โดยท่านพระครูพิเศษพัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดเสนาสน์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการวัดโบสถ์ รองผอ.สพป.พล.3 บุคลากรทางการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
ประชุมคณะกรกรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรกรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เลขาธิการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 251 ] คน
ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
นายธนู อักษร รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริสภาพัณณวดี ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 ณ บริเวณวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
บรรพชาสามเณรเครือข่ายพรหมพิราม 6
บรรพชาสามเณรเครือข่ายพรหมพิราม 6
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดงานบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 58 พรรษา ของโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมศูนย์เครือข่ายพรหมพิราม 6 ในวันที่ 2 เมษายน 2555 ณ วัดสนามไชย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
เก็บข้อมูลโรงเรียนนาม่วง‏
เก็บข้อมูลโรงเรียนนาม่วง‏
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะเก็บข้อมูลโรงเรียนนาม่วง‏
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
วันที่ 29 มีนาคม 2555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดงานสงกรานต์
เตรียมความพร้อมการจัดงานสงกรานต์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เตรียมความพร้อมในการจัดงานสงกรานต์ และ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดป่าไทรงาม จ.กำแพงเพชร เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการจัดงานในวันดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 25 มีนาคม 2555 ณ ศาลาการเปรียญวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุ โลก
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
อบรมพัฒนาสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำ
อบรมพัฒนาสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำของ สพป.พล.3 เพื่อให้ลูกจ้างประจำมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านงานไม้ งานปูนและงานครุภัณฑ์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
ประเมินกลยุทธ์สถานศึกษา
ประเมินกลยุทธ์สถานศึกษา
นายวุฒิไกร วุฒิกำพลและคณะศึกษานิเทศก์ประเมินกลยุทธ์ สพฐ.และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พล.3 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ โรงเรียนบ้านท่าหินลาด โรงเรียนบ้านหนองแห้วและโรงเรียนบ้านป่าซ่าน ในวันที่ 19 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
เข้าค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
เข้าค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
โรงเรียนจัดการเรียนร่วมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เขต2 และสพม.39 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
ฟังสวดพระอภิธรรม
ฟังสวดพระอภิธรรม
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ และ นางผกาภรณ์ พลายสังข์ (รองผอ.สพป.พล.3) นายชยภัทร เถื่อนชนะ (รองผอ.สพป.พล.1) พร้อมคณะ และ คณะครู สพป.พล.3 เพื่อนศิษย์เก่าอินทุภูติพิทยา รุ่น 18 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางจรูญ อ่อนอ้น มารดาของนายประเจต หาญอยู่ นักจัดการงานบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 ณ วัดไผ่ค่อม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.
ประชุม อ.ก.ค.ศ.
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ประชุมเพื่อพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ,สายงานการสอน และการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์