*** สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอชะลอการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พล.เขต 3 ***

 

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 33 Online
»   วันนี้ 38 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 38 Week
»   เดือนนี้ 38 Month
»   ปีนี้ 38 Year
»   รวมทั้งหมด 38 Total
Record: 38 (26.10.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  NT‏
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT‏
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด อ.ชาติตระการ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557‏
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด อ.วัดโบสถ์ และอ.พรหมพิราม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557‏
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ระดมความคิดสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ
ระดมความคิดสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
มอบรางวัลทองกวาวสุด...สวย
มอบรางวัลทองกวาวสุด...สวย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อกิจกรรมของเขตพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นและขอบคุณ มอบรางวัลที่ทุกคนให้ความร่วมมือในการแต่งตัวย้อนยุค ทองกวาว และพี่คล้าว ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
เยี่ยมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
นายวัชรินทร์ จำปี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของโรงเรียน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ นายสุขสันต์ จิตอ่อนน้อม ผอ.โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ข้าราชการครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
เยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
นายวัชรินทร์ จำปี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของโรงเรียน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ นายสุรพล หล้าเตจา ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ข้าราชการครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ O-NET พรหมพิราม
เยี่ยมสนามสอบ O-NET พรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามสอบ O-NET ศูนย์สอบพรหมพิราม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ O-NET วัดโบสถ์
เยี่ยมสนามสอบ O-NET วัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามสอบ O-NET ศูนย์สอบวัดโบสถ์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
สรุปผลการปฏิบัติน้าที่ลูกจ้างสอนภาษาอังกฤษ
สรุปผลการปฏิบัติน้าที่ลูกจ้างสอนภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสรุปการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนของครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ สพป.พล.3 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานเปิดการโครงการ “สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 4 เขต” นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 เขต ให้การต้อนรับ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการโครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 4 เขต” นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 เขต ให้การต้อนรับ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
โครงการสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
โครงการสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
นายพีระ ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดการโครงการ “สานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 4 เขต” นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 เขต ให้การต้อนรับ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
แสดงความยินดีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แสดงความยินดีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมคณะ แสดงความยินดีกับ ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 39 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนนวมินทราชินุทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี และ สพฐ. กรุงเทพมหานคร
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
พัฒนาความรู้ด้าน ICT
พัฒนาความรู้ด้าน ICT
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้าน ICT ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
ชี้แจงการสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม
ชี้แจงการสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการประธานสนามสอบ และคณะกรรมการสนามสอบ อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
อนุมัติย้ายครูผู้สอน
อนุมัติย้ายครูผู้สอน
นายประเสริฐ รัตนพันธ์ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) การย้ายครูผู้สอน และผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ชี้แจงการสอบ O-NET
ชี้แจงการสอบ O-NET
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการประธานสนามสอบ และคณะกรรมการสนามสอบ อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สถป.พล.3 ฟัง สวดพระอภิธรรม นายไสว เนียมสวรรค์ บิดา นายเดชณ์ภรัชน์ เนียมสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.พล.3 ในวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ วัดเสนาส์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
กลั่นกรองย้ายครูสายผู้สอน
กลั่นกรองย้ายครูสายผู้สอน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุม กลั่นกรองจัดเตรียมแผนรองรับนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูมืออาชีพ และกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ในวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม แควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ร่างหลักเกณฑ์
ร่างหลักเกณฑ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อร่างหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ได้รับผลกระทบจากการยุบเลิกตำแหน่ง ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 29 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดคนลงกรอบ
เตรียมความพร้อมการจัดคนลงกรอบ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) สพป.พล.3 เพื่อชี้แจงและวิธีการจัดบุคลากรลงกรอบใหม่ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในวันที่ 28 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ต้อนรับคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์
ต้อนรับคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์ และมอบหนังสือ คัมภีร์ แห่งความสุข คัมภีร์คำคม ให้กับห้องสมุดของ สพป.พล.3 ในวันที่ 28 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
MOU “วัดโบสถ์ ยิ้มไหว้  น้ำใจงดงาม”
MOU “วัดโบสถ์ ยิ้มไหว้ น้ำใจงดงาม”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หน่วยงานทุกหน่วยงาน และชุมชน 11 ชุมน ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมอำเภอวัดโบสถ์ “วัดโบสถ์ ยิ้มไหว้ น้ำใจงดงาม” ในวันที่ 27 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก นำโดย นายกสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี เลขาธิการอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ เนื่องจาก นายยงยศ เมฆอรุณ ลาออก และขอความเห็นจากคณะกรรมการได้เสนอชื่อบุคคลที่มาเป็นประธานในครั้งนี้ ผลปรากฏว่า นายประมวล ทับทิมเกิด ได้เป็นประธานชั่วคราวในการประชุมครั้งนี้ ในวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 


  

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์