+++ในวันที่ 3 กันยายน 2557  งดให้บริหารทุกประเภท เนื่องจาก การไฟฟ้าจะดับไฟบริเวณ สพป.พล.3  จึงขออภัยในความไม่สะดวก +++ ด้วย สพป.พล.3 จะดำเนินการถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2557 ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 เวลา 09.30 น. ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ใส่ชุดผ้าไทย +++
ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 62 Online
»   วันนี้ 64 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 64 Week
»   เดือนนี้ 64 Month
»   ปีนี้ 64 Year
»   รวมทั้งหมด 64 Total
Record: 64 (03.09.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
มอบคูปองทางการศึกษา
มอบคูปองทางการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบคูปองทางการศึกษา ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตามกฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการได้รับสิ่งอำนวยสะดวกและความช่วยเหลือทางการศึกษา ในวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
ประชุมทางวิชาการ เพศศึกษารอบด้าน
ประชุมทางวิชาการ เพศศึกษารอบด้าน
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พล.3 กล่าวเปิดประชุมทางวิชาการ เพศศึกษารอบด้านของโรงเรียนแกนนำ มีโรงเรียนวัดนาขาม อ.วัดโบสถ์ กับโรงเรียนวัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม โดยความร่วมมือของ สสจ.พล. องค์กรแพธ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว
ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีของไทย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ณ วัดเหล่าขวัญ อ .วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
มอบเสื้อสามารถให้กับบุคลากร
มอบเสื้อสามารถให้กับบุคลากร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อสามารถให้กับบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ สพป.พล.3 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
ร่วมการอบรมการคัดกรองและการเขียนแผน IEP
ร่วมการอบรมการคัดกรองและการเขียนแผน IEP
นางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการอบรมการคัดกรองและการเขียนแผน IEP สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย
ผู้อ่าน [ 345 ] คน
อบรมการพัฒนาคลังข้อสอบ
อบรมการพัฒนาคลังข้อสอบ
นายทองมา สัญญะ ,นายกฤษฐา สร้อยมุข และนายสมศักดิ์ จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 เป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาคลังข้อสอบ
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานอ.ก.ค.ศ. ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบผลการประเมินให้มีหรือเลือนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
ร่าวมงานพุทธาภิเษก
ร่าวมงานพุทธาภิเษก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 3 ร่วมงานพุทธาภิเษกพระพุทธชินราช เสาร์ 5 รุ่นนเรศวรอินโดจีนย้อนยุค ในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
ต้อนรับผช.รมว.ศธ.
ต้อนรับผช.รมว.ศธ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น ผช.รมว.ศธ. เยี่ยมชาวบ้านหมู่ที่ 10 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม เพื่อมอบถุงน้ำใจ สุขาเคลื่อนที่ และเรือ ให้กับชาวบ้าน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2554
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
ต้อนรับและแสดงความยินดี รองเลขา กพฐ.
ต้อนรับและแสดงความยินดี รองเลขา กพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขา กพฐ. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขากพฐ. ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
รองเลขา กพฐ. ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
รองเลขา กพฐ. ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมประชุมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.1 โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขา กพฐ. เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
ชี้แจงแนวทางพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ
ชี้แจงแนวทางพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
มอบถุงยังชีพโรงเรียนประชาสามัคคีและประชาอุปถัมภ์
มอบถุงยังชีพโรงเรียนประชาสามัคคีและประชาอุปถัมภ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบถุงน้ำใจให้กับนักเรียนโรงเรียนประชาสามัคคีและประชาอุปถัมภ์ อ.พรหมพิราม ที่ประสบน้ำท่วม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 โดยมีผู้บริหาร ครูนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
มอบถุงยังชีพโรงเรียนวัดหนองมะคัง
มอบถุงยังชีพโรงเรียนวัดหนองมะคัง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบถุงน้ำใจให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองมะคัง อ.พรหมพิราม ที่ประสบน้ำท่วม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 โดยมีผู้บริหาร ครูนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
นิเทศก์ติดตามสถานศึกษาพอเพียง
นิเทศก์ติดตามสถานศึกษาพอเพียง
ศน.ณัฐพร พ่วงเฟื่อง และคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง และโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
ต้าอนรับคณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
ต้าอนรับคณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
นายธเนศ ขำเกิด น.ส.เอกวรรณ ตั้งซุยยัง น.ส.รวิสรา ชมภูวิเศษ คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป. ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนวัดย่านขาด
คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนวัดย่านขาด
นายธเนศ ขำเกิด น.ส.เอกวรรณ ตั้งซุยยัง น.ส.วรวิสรา ชมพูวิเศษ คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป. ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานมอบถุงยังชีพ
คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานมอบถุงยังชีพ
นายธเนศ ขำเกิด น.ส.เอกวรรณ ตั้งซุยยัง น.ส.รวิสรา ชมภูวิเศษ คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป. เยี่ยมโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554 โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
ต้อนรับคณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป.
ต้อนรับคณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับคณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป. พิษณุโลก เขต 3 นำโดย นายธเนศ ขำเกิด น.ส.เอกวรรณ ตั้งซุยยัง น.ส.รวิสรา ชมภูวิเศษ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
เสวนาทางวิชาการ
เสวนาทางวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดงานเสวนาทางวิชาการปัจจัยแห่งความสำเร็จการพัฒนาความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
มหกรรมเปิดโลกการอ่านสานฝันผู้เรียนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
มหกรรมเปิดโลกการอ่านสานฝันผู้เรียนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
นายทองมา สัญญะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมเปิดโลกการอ่านสานฝันผู้เรียนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ. พิษณุโลก โดยมีนางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล . 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
ประกวด Best  Practice ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วมของภาคเหนือ
ประกวด Best Practice ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วมของภาคเหนือ
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของสพป.พล 3 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ Symposium ภาคเหนือ การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนปี 2554 ในวันที่ 28-29 กันยายน 2554 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป.พล 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Best Practice ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วมของภาคเหนือ
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
ร่วมงานเรือจ้างที่วางพาย ด้วยสายใยที่ผูกพัน
ร่วมงานเรือจ้างที่วางพาย ด้วยสายใยที่ผูกพัน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานเรือจ้างที่วางพาย ด้วยสายใยที่ผูกพัน โดยบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนวัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
รับมอบบ้านแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
รับมอบบ้านแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีเปิดป้ายบ้านแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่คุณครูพีระ และคุณครูลำจวน พลอยระย้า ข้าราชการครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังมะด่าน จำนวน 3 หลัง และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูลำจวน พลอยระย้า ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนวัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์