***อบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ระหว่างวันที่ 30- 31 ต.ค.57 ณ ห้องประชุมลิลลี่ รัตนา แกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก(ข้างตึงแอมเวย์) ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมด่วน ครูประวัติศาสตร์ 1 คน ครูวิชาการ 1 คน***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 42 Online
»   วันนี้ 2445 Today
»   เมื่อวานนี้ 6664 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 23649 Week
»   เดือนนี้ 23649 Month
»   ปีนี้ 23649 Year
»   รวมทั้งหมด 23649 Total
Record: 6664 (24.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทับยายเชียงวิทยา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายเกษตร มุกข์ดา คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 225 ] คน
เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในก.ค.ศ.
เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในก.ค.ศ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสถานที่เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในก.ค.ศ. ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
ชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงรายละเอียด ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
เยี่ยมค่ายโครงงานคุณธรรม
เยี่ยมค่ายโครงงานคุณธรรม
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราช “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปี 2554 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดวังหิน (สวนพุทธธรรมเวฬุวัน) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
ร่วมเดินทางส่งผอ.โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ร่วมเดินทางส่งผอ.โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางส่ง นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์ ผอ.โรงเรียนพุทธชินราช ได้ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
มอบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาส
มอบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาส
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาระดับโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
ร่วมงานลอยกระทง
ร่วมงานลอยกระทง
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานลอยกระทงลำนำแควน้อย โดยมี นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
ร่วมพิธีบวงสรวงในงานปักธงชัย
ร่วมพิธีบวงสรวงในงานปักธงชัย
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมพิธีบวงสรวงในงานปักธงชัย ณ วัดกลางพุทธาราม ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พล. ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราช “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปี 2554 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดวังหิน (สวนพุทธธรรมเวฬุวัน) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
นำเสนอโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง...กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3
นำเสนอโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง...กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอ โครงการหนาวนี้เพื่อน้อง....กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3 ให้กับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ตัวแทน ผอ.สพป.พล.2 และตัวแทน ผอ.สพม.39 เพื่อร่วมกันจัดงาน ฯ โดยวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคทรัพย์ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ณ สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
พัฒนาการปฏิบัติงานแผน  การเงิน บัญชีและพัสดุ
พัฒนาการปฏิบัติงานแผน การเงิน บัญชีและพัสดุ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดอบรมพัฒนาการปฏิบัติงานแผน การเงิน บัญชีและพัสดุ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 ให้กับครูที่รับผิดชอบในสังกัดอำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย โดยมี นางปวีณา วชิราศรีศิริกุล ผอ.ตรวจสอบภายใน สพป.พล.3 เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
เตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
เตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
รองอุดม สายโท รองผกาภรณ์ พลายสังข์ รองสุขาติ ดิเรกวัฒนะ ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ประธานเครือข่ายอำเภอโรงเรียนวัดโบสถ์ทั้ง 3 เครือข่าย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
ชี้แจงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและครุภัณฑ์
ชี้แจงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและครุภัณฑ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมชี้แจงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและครุภัณฑ์ (เงินกันไว้เหลื่อมปี 2554) ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2554 นายทองมา สัญญะ หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย ศน.วินัย ปานโท้ ศน.แพรทอง เดชเทศ ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ บ้านเนินทอง บ้านนาตอน บ้านน้ำทองน้อย ชุมชนวัดบ้านดง บ้านห้วยน้ำปลา และบ้านนาหล่ม
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
เตรียมความพร้อมจัดโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับภูมิภาค
เตรียมความพร้อมจัดโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับภูมิภาค
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 และผู้อำนวยการกลุ่ม ในสพป.พล.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับภูมิภาค และมอบหมายงานรับผิดชอบ เพื่อเรียบร้อยและความสำเร็จในการจัดงาน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
รวมบุญ ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
รวมบุญ ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล ต.วัดโบสถ์ นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร และนำสิ่งของมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในกิจกรรมรวมบุญ ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม "ขวัญเอย ขวัญมี พิษณุโลกคนดีจึงขวัญมา"
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน
ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน
นที่ 2 พ.ย. 2554 รองธนู อักษร และศน.อุมาพร ปานโท้ ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน ที่โรงเรียนบ้านหนองปลิง ร.ร.บ้านชาน ร.ร.วัดบ้านน้อย ร.ร.วัดหินลาด ร.ร.บ้านห้วยเจียง และร.ร.บ้านหนองกระบาก
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
นิเทศก์โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
นิเทศก์โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ท่านสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๓ พร้อมด้วย ศน.วรรณวิรัตน์ แสงศักดา ศน.บุญส่ง ชูนาม และผอ.สมศักดิ์ คุ้มพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำหักศึกษา ออกเยี่ยม โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว โรงเรียนวัดนาขาม และโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา เพื่อดูแลช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน พร้อมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
การประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ ๒
การประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ ๒
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ท่านสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๓ พร้อมด้วย ศน.วรรณวิรัตน์ แสงศักดา และศน.บุญส่ง ชูนาม ออกเยี่ยม โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา โรงเรียนบ้านเนินมะคึด โรงเรียนบ้านหนองมะคัง โรงเรียนวัดน้ำคบ และโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย เพื่อดูแลช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน พร้อมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
การประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
การประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ท่านสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๓ พร้อมด้วย ศน.วรรณวิรัตน์ แสงศักดา และศน.บุญส่ง ชูนาม ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนบ้านคลองช้าง โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ฯ โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ โรงเรียนบ้านท่ากระดุน และโรงเรียนวัดทองแท้ฯ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
เตรียมความพร้อมโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3
เตรียมความพร้อมโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนอำเภอชาติตระการ
ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนอำเภอชาติตระการ
วันที่ 1 พ.ย. 2554 นายทองมา สัญญะและคณะศึกษานิเทศก์ ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน โรงเรียนวัดบ่อภาค โรงเรียนบ้านร่มเกล้าและโรงเรียนบ้านบุ่งผลำ
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
รองธนู อัษร ศน.อุมาพร ปานโท้ นางชมาภัทร ไข่แก้ว ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 2โรงเรียนบ้านแก่งคันนา บ้านน้ำโจน วัดคันโช้ง ห้วยปลาไหล บ้านท่าหนองปากพาน และโรงเรียนวัดเสนาสน์
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
ร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่า “น้ำเงิน – เหลือง”
ร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่า “น้ำเงิน – เหลือง”
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่า “น้ำเงิน – เหลือง” ของโรงเรียนวัดโบสถ์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์