โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้มารับ Tablet และที่จะนำ Tablet มาแจ้งเสีย ให้มาแจ้งได้ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม *** +++ ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มิ.ย.57 (ตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557) และหนังสือ สพป.พล.3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว1816 ลว.13 มิ.ย.57 +++  ***  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฺิตามหนังสือสพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 2133 ลว.4 ก.ค.57 ให้มารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 49 Online
»   วันนี้ 861 Today
»   เมื่อวานนี้ 5180 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 6041 Week
»   เดือนนี้ 6041 Month
»   ปีนี้ 6041 Year
»   รวมทั้งหมด 6041 Total
Record: 5180 (22.07.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบนโยบาย และรับทราบแนวทางการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาน้ำท่วมของ สพป.พล.3 ในวันที่ 2 กันยายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 1 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
สพฐ.มอบถุงน้ำใจโรงเรียนเมมสุวรรณาราม
สพฐ.มอบถุงน้ำใจโรงเรียนเมมสุวรรณาราม
นายแสงไทย มีสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มอบถุงน้ำใจให้กับนักเรียนโรงเรียนเมมสุวรรณาราม อ.พรหมพิราม ที่ประสบอุทกภัย ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 , รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สพฐ.มอบถุงน้ำใจโรงเรียนราษฎร์สามัคคี
สพฐ.มอบถุงน้ำใจโรงเรียนราษฎร์สามัคคี
นายแสงไทย มีสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มอบถุงน้ำใจให้กับนักเรียนโรงเรียนราษฎร์สามัคคี อ.พรหมพิราม ที่ประสบอุทกภัย ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 เป็นประธานในการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
เตรียมความพร้อม อบรมโครงการ”บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
เตรียมความพร้อม อบรมโครงการ”บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
นางวรรณวิรัตน์ แสงศักดา และ นางขวัญชนก เจริญสะอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 พร้อมคณะวิทยากร ประชุมเตรียมการ อบรมโครงการ”บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
นายบุญช่วย อินทเสวก ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยนางศุลีพร พร้าโมต นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง) ตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีที่ 1 ด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
เปิดบ้านคุณธรรม
เปิดบ้านคุณธรรม
นายวันชัย รอดฉาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านคุณธรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดท่าช้าง ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
เปิดโครงการพัฒนาครู หลักสูตร
เปิดโครงการพัฒนาครู หลักสูตร
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครู หลักสูตร "วิชาแนะแนว" ตามโครงการพัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์ และแนะแนว ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
พัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียน
พัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียน
นายประมวล อ่อนทอง ผอ.โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 และคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐและนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พล.3 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา และโรงเรียนวัดท้องโพลง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
พัฒนาเทคนิคการสอนและแนวทางประเมินผลเด็กแอลดี
พัฒนาเทคนิคการสอนและแนวทางประเมินผลเด็กแอลดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนและแนวทางประเมินผลเด็กแอลดี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมลีลาวดี จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
ต้อนรับเลขาธิการ กพฐ.
ต้อนรับเลขาธิการ กพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับ ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานคาราวาร สพฐ.ร่วมใจช่วยเหลือนักเรียนและผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ่อวิทย อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
ร่วมต้อนรับ สำนักติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
ร่วมต้อนรับ สำนักติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และนายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะ ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมาออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม อ.พรหมพิราม วันที่ 19 สิงหาคม 2554
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
ร่วมต้อนรับ สำนักติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
ร่วมต้อนรับ สำนักติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด วันที่ 19 สิงหาคม 2554
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
พัฒนาครูบรรณารักษ์
พัฒนาครูบรรณารักษ์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการพัฒนาครูบรรณารักษ์ ระดับกลาง ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัย
เยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัย
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง) ด้วยระบบทางไกล
อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง) ด้วยระบบทางไกล
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธิเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)ระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีที่ 1 ฉบับปรับปรุง ด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านป่าสักฯ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
เปิดอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เปิดอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ตามโครงการ  84  ล้านความดี
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ตามโครงการ 84 ล้านความดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำข้าราชการ และลูกจ้าง กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ตามโครงการ 84 ล้านความดี สพฐ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และมอบสมุดบันทึกความดีให้กับข้าราชการ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 และคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐและนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พล.3 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม และโรงเรียนบ้านทุ่งตาเปรี้ยว อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายของสพป.พล.3 และ สพฐ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
เยี่ยมการอบรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เยี่ยมการอบรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมการอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์