โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้มารับ Tablet และที่จะนำ Tablet มาแจ้งเสีย ให้มาแจ้งได้ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม *** +++ ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มิ.ย.57 (ตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557) และหนังสือ สพป.พล.3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว1816 ลว.13 มิ.ย.57 +++  ***  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฺิตามหนังสือสพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 2133 ลว.4 ก.ค.57 ให้มารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 68 Online
»   วันนี้ 7986 Today
»   เมื่อวานนี้ 293 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 8279 Week
»   เดือนนี้ 8279 Month
»   ปีนี้ 8279 Year
»   รวมทั้งหมด 8279 Total
Record: 7986 (24.07.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
หารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
หารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี รองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่ม ตัวแทนคณะกรรมการ กตป. และนายกวมาคมวัดโบสถ์ นครไทย พรหมพิราม ชาติตระการ เข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่
พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่จะฝึกประสบการณ์สถานศึกษาสถานศึกษาต้นแบบ สังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
ปรึกษาด้านการศึกษา
ปรึกษาด้านการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 และดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.39 เข้าพบ นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายกอบจ.พิษณุโลก เพื่อปรึกษาด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ สนง.อบจ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว
เยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและข้าราชการครู ในวันที่ 9 มิถุนายน 2554
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
อบรมระบบควบคุมภายใน
อบรมระบบควบคุมภายใน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
OTOP สัญจร อ.วัดโบสถ์
OTOP สัญจร อ.วัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วม๊ ผอ.สพป.พล.3 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมสินค้าแห่งภูมิปัญญา OTOP สัญจร ปี 2554 อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โดยมี นายสมพงษ์ รังสาดทอง นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
พัฒนาระบบควบคุมภายใน
พัฒนาระบบควบคุมภายใน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ. วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
อบรมพัฒนาครูการเขียนรายงานผลการใช้สื่อด้าน ICT
อบรมพัฒนาครูการเขียนรายงานผลการใช้สื่อด้าน ICT
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อเทคโนโลยี รุ่นที่ 4 เรื่อง การเขียนรายงานผลการใช้สื่อด้าน ICT ในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 408 ] คน
อนุรักษ์โครงการน่ารักอย่างไทยจิตใจงดงาม
อนุรักษ์โครงการน่ารักอย่างไทยจิตใจงดงาม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “มารยาทไทย” และวิพากษ์ร่างคู่มือการประเมินส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “มารยาทไทย โครงการน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการ ครั้งที่ 4 / 2554 ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก และเชิญนายมนัส เรือนเหลือ หัวหน้างานควบคุมโรค สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ให้ความรู้ในเรื่องไข้หวัดนก
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศมส.โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศมส.โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
นายทองมา สัญญา ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ ออกประเมินทบทวนเตรียมความพร้อมโรงเรียนบ้านป่าสักฯ และโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา รับการประเมิน ศมส. รอบ 3 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
นิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศมส.โรงเรียนบ้านป่าสัก
นิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศมส.โรงเรียนบ้านป่าสัก
นายทองมา สัญญา ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ ออกประเมินทบทวนเตรียมความพร้อมโรงเรียนบ้านป่าสักฯ เพื่อรับการประเมิน ศมส. รอบ 3 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
อบรมพัฒนาครูการสร้างสื่อในรูปเว็บเพ็จ
อบรมพัฒนาครูการสร้างสื่อในรูปเว็บเพ็จ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อเทคโนโลยี รุ่นที่ 2 หลักสูตรการสร้างสื่อในรูปเว็บเพ็จ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
เรียกธุรการโรงเรียนรายงานตัว
เรียกธุรการโรงเรียนรายงานตัว
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เรียกธุรการโรงเรียนรายงานตัว โดยนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานกับธุรการโรงเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
อบรมโครงการพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อเทคโนโลยี (ICT)
อบรมโครงการพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อเทคโนโลยี (ICT)
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อเทคโนโลยี (ICT) แก่ครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยมและติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ ใน โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านรักไทย ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
สร้างความเข็มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สร้างความเข็มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สภาพความสำเร็จและแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบยั่งยืน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบยั่งยืน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบยั่งยืนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 ที่โรงเรียนชาติตระการวิทยา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับ นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ณ สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนตชด.
เยี่ยมโรงเรียนตชด.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ เยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านนุชเทียน โรงเรียนตชด.บ้านรักไทย และโรงเรียนตชด.บ้านลาดเรือ อ.ชาติตระการ พร้อมทั้งมอบหนังสือ และ สื่อ CAI ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.
ประชุม อ.ก.ค.ศ.
นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 6 / 2554 ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 เพื่อพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการ
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 นายทองมา สัญญะ หัวหน้ากลุ่มนิเทศก์ พร้อมด้วย ศน.ขวัญชนก เจริญสะอาด และนางปรารถนา วงศ์โสภา นักวิชาการศึกษา ประเมินความพร้อมที่โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอพรหมพิราม 1,3,6
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
แสดงความยินดี นายก อบจ.พิษณุโลก
แสดงความยินดี นายก อบจ.พิษณุโลก
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบช่อดอกไม้อวยพรวันคล้ายวันเกิด นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์