***โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ทั่วไปและชั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C) ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ขอเลื่อนเป็นวันที่ 20-22 ตุลาคม 2557***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 44 Online
»   วันนี้ 7284 Today
»   เมื่อวานนี้ 4423 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 7284 Week
»   เดือนนี้ 11707 Month
»   ปีนี้ 11707 Year
»   รวมทั้งหมด 11707 Total
Record: 7284 (22.09.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ตามโครงการ  84  ล้านความดี
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ตามโครงการ 84 ล้านความดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำข้าราชการ และลูกจ้าง กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ตามโครงการ 84 ล้านความดี สพฐ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และมอบสมุดบันทึกความดีให้กับข้าราชการ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 และคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐและนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พล.3 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม และโรงเรียนบ้านทุ่งตาเปรี้ยว อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายของสพป.พล.3 และ สพฐ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
เยี่ยมการอบรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เยี่ยมการอบรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมการอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานการจำแนกสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานการจำแนกสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานการจำแนกสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
ร่วมแสดงความยินดีกับ รมว.ศึกษาธิการ
ร่วมแสดงความยินดีกับ รมว.ศึกษาธิการ
ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เข้าคารวะแสดงความยินดีกับ พณฯ วรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่บ้านพัก จังหวัดแพร่ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2554
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณลานเวทีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
ศึกษาดูงานชลบุรี เขต 1
ศึกษาดูงานชลบุรี เขต 1
นายธนู อักษร นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มอำนวยการ ศึกษาดูงาน ณ สพป.ชลบุรี เขต 1 โดยมี นายสุชาติ มานิตย์ รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ศึกษาดูงานสพป.นครปฐม เขต 1
ศึกษาดูงานสพป.นครปฐม เขต 1
นายธนู อักษร นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มอำนวยการ ศึกษาดูงาน ณ สพป.นครปฐม เขต 1 โดยมี นายทรงพล สิโนกาสิทธิ์ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2554
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
เปิดบ้านคุณธรรม
เปิดบ้านคุณธรรม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดบ้านคุณธรรมของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 1 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
พัฒนาครูคณิตศาสตร์
พัฒนาครูคณิตศาสตร์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนทีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของสถานศึกษาระดับปฐมวัยไม่รับรอง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
ต้อนรับสสวท.
ต้อนรับสสวท.
นางวรรณวิรัตน์ แสงศักดา และนางขวัญชนก เจริญสะอาด ศึกษานิเทศก์ สพป. พล.3 ร่วมต้อนรับนายอิทธิพงษ์ โลกุทรพล ดร.อภินวงศ์ กู้ตลาด คณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เพื่อติดตามผลครูปฐมวัยที่ผ่านการอบรม ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดมะตูม สพป. พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
พัฒนาครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
พัฒนาครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานพลังงานทดแทน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานพลังงานทดแทน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะวิทยุชุมชน จ.พิษณุโลก และกลุ่มสื่อสารมวลชน นำโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
ต้อนรับคณะไฟฟ้าเขต 2  ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก
ต้อนรับคณะไฟฟ้าเขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายอุทัย พัฒนวีระกิจ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก และคณะแม่บ้านพร้อมด้วยครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและอื่น ๆ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
แข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์”
แข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์”
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2554”รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
ต้อนรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
ต้อนรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะครู นักเรียน และประชาชน ให้การต้อนรับ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย และคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมอบเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2554
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคิดวิเคราะห์ และแนวทางการวัดประเมินทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
เปิดบ้านคุณธรรม
เปิดบ้านคุณธรรม
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 เปิดบ้านคุณธรรมของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
เปิดบ้านคุณธรรม
เปิดบ้านคุณธรรม
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 เปิดบ้านคุณธรรมของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 3 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนผดุงวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์