++ ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมารับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ++ *** โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา หนังสือที่ ศธ  04103/ว.787 ลว.20 ก.พ.58  รับแบบรูปรายการได้ที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 169 Today
»   เมื่อวานนี้ 44 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 213 Week
»   เดือนนี้ 213 Month
»   ปีนี้ 213 Year
»   รวมทั้งหมด 213 Total
Record: 169 (04.03.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ร่วมงานวันครูอำเภอนครไทย
ร่วมงานวันครูอำเภอนครไทย
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมงานวันครู ปี 2555 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการบำนาญครูประจำการ คณะครู ร่วมงาน
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
ร่วมงานวันครูอำเภอวัดโบสถ์
ร่วมงานวันครูอำเภอวัดโบสถ์
นายสุรพงษ์ รังสาดทอง นายอำเภอวัดโบสถ์ ประธานพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาส “ วันครู ปี 2555 ” ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
ร่วมกิจกรรมถนนเด็กเดิน
ร่วมกิจกรรมถนนเด็กเดิน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมกิจกรรมถนนเด็กเดิน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2555 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก และมีโรงเรียนวัดนาขาม นำผลงานของนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 / 2555 ในวันที่ 10 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 10 มกราคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้
ช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเงินสมบทเพื่อช่วยเหลือ เด็กหญิงวรรณวิภา และเด็กชายภาคภูมิ แก้วกัน นักเรียนชั้น ปี 5 และ 4 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ที่บ้านถูกไฟไหม้ ในวันที่ 10 มกราคม 2555 ณ สพป พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 239 ] คน
สวัสดีปีใหม่  2555 ผอ.เขต
สวัสดีปีใหม่ 2555 ผอ.เขต
คณะครูจาก สพป.นครสวรรค์ เขต 1 และ นายสมคิด วัฒนาจรัสแสง ผอ.โรงเรียนบ้านนาแฝก สวัสดีปีใหม่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 9 มกราคม 2554
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
จตุรมิตรเกมส์
จตุรมิตรเกมส์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดกีฬา จตุรมิตรเกมส์ ในวันที่ 6 มกราคม 2555 ณ สนามแข่งขันกีฬาโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
สวัสดีปีใหม่  2555
สวัสดีปีใหม่ 2555
ในวันที่ 5 มกราคม 2554 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สวัสดีปีใหม่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ สวัสดีปีใหม่ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ในวันที่ 4 มกราคม 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
สวัสดีปีใหม่  ผอ.เขต
สวัสดีปีใหม่ ผอ.เขต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ สวัสดีใหม่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 4 มกราคม 2554 ณ ห้อง ผอ.สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
ร่วมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  ในวันขึ้นปีใหม่
ร่วมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในวันขึ้นปีใหม่
นางขวัญชนก เจริญสะอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู สพป.พล.3 ร่วมงานตักบาครข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โดยมีประธานในพิธี นายสุรพงษ์ รังสาดทอง นายอำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
อวยพรปีใหม่
อวยพรปีใหม่
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และ นายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์ พร้อมคณะ เข้าอวยพรปีใหม่ท่านสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 243 ] คน
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
นายอุดม สายโท นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 จับฉลากเพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับข้าราชการและลูกจ้ากลุ่มอำนวยการและกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนราษฎร์บำรุง
เยี่ยมโรงเรียนราษฎร์บำรุง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนราษฎร์บำรุง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู นักเรียน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 โดยมี นายสมโรจน์ ศรีไกรวัชร ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 269 ] คน
พัฒนาบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1
พัฒนาบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมพัฒนาบุคลากร เครือข่ายโรงเรียนพรหมพิราม 1 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายชาติตระการ 4
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายชาติตระการ 4
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
แข่งขันกีฬาสัมพันธ์
แข่งขันกีฬาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงานและเขตพื้นที่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวนา ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก
พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก
ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 4 เขตพื้นที่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวนา ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
ร่วมต้อนรับ ฯพณฯท่าน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ร่วมต้อนรับ ฯพณฯท่าน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับ ฯพณฯท่าน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ณ โรงเรียนบ้านน้ำจวง เนื่องในโอกาสเปิดงานเทศกาลประจำปีใหม่ม้ง ประจำปี 2554 และติดตามความก้าวหน้าในโครงการพระราชดำริ
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
เตรียมการจัดงานสุขสันต์  สามัคคี วันปีใหม่  2555
เตรียมการจัดงานสุขสันต์ สามัคคี วันปีใหม่ 2555
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมเตรียมการจัดงานสุขสันต์ สามัคคี วันปีใหม่ 2555 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมระหว่าง สพป.พล.1 , 2 , 3 และสพม.39 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
ต้อนรับคณะ สพป.เพชรบูรณ์เขต 3
ต้อนรับคณะ สพป.เพชรบูรณ์เขต 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับสพป.เพชรบูรณ์เขต 3 นำโดย นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ศึกษาดูงานและ เดินทางมาส่ง ศน.ณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
อวยพร ผอ.สพป.พิษณุโลก 3
อวยพร ผอ.สพป.พิษณุโลก 3
นางสาวนภาพร แสงศรี ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาเข้าอวยพรท่านสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
มอบรางวัลผู้ชนะแรลลี่ ตามโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3
มอบรางวัลผู้ชนะแรลลี่ ตามโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 และนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันแรลลี่ ตามโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2554 ณ อุทยานภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซสาขาร่องกล้า
มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซสาขาร่องกล้า
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 มอบอุปกรณ์กีฬา ร่วมปลูกต้นไม้และทาสีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซสาขาร่องกล้า ในวันที่ 24 ธันวาคม 2554
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์