+++ งดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร (one stop servece) ในวันที่ 22-23 เมษายน 2558 และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สพป.พล.3 ส่วนใหญ่ ประชุมเตรียมความพร้อมและดำเนินการสอบครูผู้ช่วย จึงขออภัยในความไม่สะดวก  +++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 8 Online
»   วันนี้ 195 Today
»   เมื่อวานนี้ 1864 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 12030 Week
»   เดือนนี้ 12030 Month
»   ปีนี้ 12030 Year
»   รวมทั้งหมด 12030 Total
Record: 4272 (22.04.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
นิเทศโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักเกษตรยั่งยืน
นิเทศโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักเกษตรยั่งยืน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักเกษตรยั่งยืน และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช และการตัดแต่งกิ่งมะนาว จากเกษตรอำเภอวัดโบสถ์เป็นผู้ให้ความรู้ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนวัดคลองช้าง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี ผอ.รัตนา กุลคง ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
ติดตามโครงการเกษตรยั่งยืนและเตาชีวภาพ
ติดตามโครงการเกษตรยั่งยืนและเตาชีวภาพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามโครงการเกษตรยั่งยืน (การเลี้ยงปลาดุก กบ ไก่ ) และเตาชีวภาพ ของโรงเรียนวัดเขาน้อย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมี ผอ.อำนาจ ตินะมาตร ผอ.โรงเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านป่าสัก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุเชษฐิ์ เรือนก้อน ผอ.โรงเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
จัดค่ายวิชาการเครือข่ายพรหมพิราม 7
จัดค่ายวิชาการเครือข่ายพรหมพิราม 7
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 7 จัดค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
จัดค่ายวิชาการเครือข่ายพรหมพิราม 5
จัดค่ายวิชาการเครือข่ายพรหมพิราม 5
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 จัดค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
ร่วมงาน  “ แควน้อยบำรุงแดน มาราธอน  2012”
ร่วมงาน “ แควน้อยบำรุงแดน มาราธอน 2012”
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางขวัญชนก เจริญสะอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะครู นักเรียน นักการภารโรง (สพป.พล.3) ร่วมงาน “ แควน้อยบำรุงแดน มาราธอน 2012” ในวันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนวัดนาขาม
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนวัดนาขาม
นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมให้คำปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดนาขาม ในวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมี ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนาขาม ร่วมต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
ดำเนินกิจกรรม 5 ส.
ดำเนินกิจกรรม 5 ส.
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ดำเนินกิจกรรม 5 ส.โดยจัดเก็บเอกสารห้องเก็บเอกสารของสพป.พล.3 ให้เป็นระเบียบ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
ตรวจเยี่ยมการจัดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตรวจเยี่ยมการจัดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมการจัดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
นิเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555 ”
นิเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555 ”
อนันต์ แก้วแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (สพป.พล.3) ติดตาม กำกับ นิเทศ อย่างยั่งยืน โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่พิจารณาการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่พิจารณาการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี /เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ /ชำนาญการพิเศษ การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ และย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 หร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย เพื่อดูการปรับภูมิทัศน์และสถานที่ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาหล่ม
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาหล่ม
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 หร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาหล่ม พร้อมมอบค่าอาหารให้กับนักการภารโรงที่มาสร้างสนามเด็กเล่นให้กับทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
ตรวจเยี่ยมค่ายวิชาการ เครือข่ายชาติตระการ 1
ตรวจเยี่ยมค่ายวิชาการ เครือข่ายชาติตระการ 1
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 หร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
ตรวจเยี่ยมค่ายวิชาการ เครือข่ายชาติตระการ 4
ตรวจเยี่ยมค่ายวิชาการ เครือข่ายชาติตระการ 4
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 หร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
มอบนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ สุชาติ ธาดาดำรงเวช และนโยบายสพป.พล.3 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอนครไทย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 517 ] คน
ต้อนรับนายกรัฐมนตรี
ต้อนรับนายกรัฐมนตรี
ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ท่าอากาศยาน กองบิน 46 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O - NET
ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O - NET
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ ประธานประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O - NET) ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ระดับศูนย์สอบ สพป.พิษณุโลก 3 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
จัดค่ายวิชาการ
จัดค่ายวิชาการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่อยู่ในสังกัดเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 1 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2554
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2554
นายธนู อักษร รองสพป.พล.3 พร้อมคณะพิเศษ ออกเยี่ยมเยือนคณะครู – นักเรียนโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ “ นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ตามจุดเน้น (สพป.พล.3)เป็นแนวทางเตรียมสอบ O-NET และนำผลสอบ Pre-NOT ชั้น ป.6 นำ มาวิเคราะห์เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา และซ่อมเสริมได้ตรงตามสภาพปัญหา ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
ร่วมงานอนุบาลเกมส์   ปี 2555
ร่วมงานอนุบาลเกมส์ ปี 2555
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 พร้อมคณะ ร่วมงาน อนุบาลเกมส์ ปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โดยมี นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดงาน
ผู้อ่าน [ 281 ] คน
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 พร้อมคณะ ร่วมงาน ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนทำ ประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จำนวน 80 กอง ( นักเรียน 80 คน ) เป็นเงินจำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 (เวลา 12.30 -13.30 น.)
ผู้อ่าน [ 261 ] คน
ระดมสมองหาแนวทางแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ระดมสมองหาแนวทางแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ชม VDO Conference ในการเรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี นายชินภัทร ภูมิรัตน์ เป็นประธานในการประชุม และระดมสมองรองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่ม หาแนวทางแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจครูโรงเรียนบ้านถ้ำพริก
สร้างขวัญและกำลังใจครูโรงเรียนบ้านถ้ำพริก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะศึกษานิเทศก์ พบปะและเยี่ยมคณะครูโรงเรียนบ้านถ้ำพริก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมี ผอ.รุ่ง จันทร์ทอง ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
ค่ายวิชาภาษาอังกฤษ
ค่ายวิชาภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดค่ายวิชาการแบบเข้ม วิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 4 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 253 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์