+++ในวันที่ 3 กันยายน 2557  งดให้บริหารทุกประเภท เนื่องจาก การไฟฟ้าจะดับไฟบริเวณ สพป.พล.3  จึงขออภัยในความไม่สะดวก +++ ด้วย สพป.พล.3 จะดำเนินการถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2557 ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 เวลา 09.30 น. ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ใส่ชุดผ้าไทย +++
ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 84 Online
»   วันนี้ 1005 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1005 Week
»   เดือนนี้ 1005 Month
»   ปีนี้ 1005 Year
»   รวมทั้งหมด 1005 Total
Record: 1005 (03.09.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
เปิดบ้านคุณธรรม
เปิดบ้านคุณธรรม
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 เปิดบ้านคุณธรรมของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
เปิดบ้านคุณธรรม
เปิดบ้านคุณธรรม
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 เปิดบ้านคุณธรรมของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 3 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนผดุงวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2554ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 2 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบางยางพัฒนา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ รุ่นที่ 2
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ รุ่นที่ 2
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะผู้บริหารสถานศึกษา อ.พรหมพิราม และ อ.วัดโบสถ์ เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา ในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
พัฒนาทั้งระบบครูปฐมวัย
พัฒนาทั้งระบบครูปฐมวัย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พัฒนาครูกลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย สังกัด สพฐ.ปีงบประมาณ 2554 หลักสูตรวิชาปฐมวัย ระดับกลาง โดยศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
ร่วมงานเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมงานเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมงานศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก เปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และงานประกวดดนตรีไทย “สุนทรีย์ สังคดศิลป์ ถิ่นสองแคว “จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ รุ่นที่ 1
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ รุ่นที่ 1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะผู้บริหารสถานศึกษา อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา ในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
มอบนโยบาย สพป.พล.3
มอบนโยบาย สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมเขื่อนนเรศวร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
ศึกษาดูงานด้านวิชาการ
ศึกษาดูงานด้านวิชาการ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะศึกษานิเทศก์และประธานเครือข่าย ศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ สพป.ขอนแก่น เขต 3 และโรงเรียนหนองไผ่ ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2554
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
พิธีเปิดงาน
พิธีเปิดงาน "บ้านคุณธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้"
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดงานบ้านคุณธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
ฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
ฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 ฝึกซ้อมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละให้กับนักเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเล่น รู้จักการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละที่ถูกต้องแก่นักเรียน รู้จักรัก รู้จักหวงแหนและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน มังคละ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
ต้อนรับคณะติดตามระบบควบคุมภายใน
ต้อนรับคณะติดตามระบบควบคุมภายใน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล. 3 ต้อนรับคุณยุพา จันทร์มิตรี ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และคณะติดตามระบบควบคุมภายใน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป..พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
พิธิเปิดโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
พิธิเปิดโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ ให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 200 คน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการพบประชาชน
ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการพบประชาชน
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการพบประชาชน โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 3  ฝึกซ้อมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ฝึกซ้อมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 ฝึกซ้อมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละให้กับนักเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเล่น ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
ส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
ส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ ให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 200 คน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
มอบสื่อโรงเรียนของหนูปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มอบสื่อโรงเรียนของหนูปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบสื่อรณรงค์โรงเรียนของหนูปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่องดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวง จาก นายประดับ สุริยะ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.พิษณุโลก ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
ถวายเทียนจำนำพรรษา
ถวายเทียนจำนำพรรษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันเข้าพรรษาและ เป็นการสืบทอดประเพณี ที่สืบต่อกันมา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ วัดช่างเหล็ก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่ม ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
ฟังพระอภิธรรม
ฟังพระอภิธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ฟังพระอภิธรรม พันตรีหาญ ปุณณะรัตน์ บิดาของนางสายสุนีย์ ปุณณะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ วัดหนอบัว อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
พบปะสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครไทย
พบปะสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครไทย เพื่อมอบนโยบายและวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.พล.3 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
อบรม Mind  Map
อบรม Mind Map
สพป.พล.3 จัดอบรม Mind Manager Version 9 for Windows บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 กลุ่มละ 2 คน และ กลุ่มศึกษานิเทศก์ทุกคน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Mind Map ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์