+++โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่องการประชุมกรรมการสถานศึกษา ไม่มีรูปค่ะ+++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 19 Online
»   วันนี้ 4537 Today
»   เมื่อวานนี้ 1686 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4537 Week
»   เดือนนี้ 6223 Month
»   ปีนี้ 6223 Year
»   รวมทั้งหมด 6223 Total
Record: 4537 (22.12.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เตรียมความพร้อมโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3
เตรียมความพร้อมโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนอำเภอชาติตระการ
ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนอำเภอชาติตระการ
วันที่ 1 พ.ย. 2554 นายทองมา สัญญะและคณะศึกษานิเทศก์ ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน โรงเรียนวัดบ่อภาค โรงเรียนบ้านร่มเกล้าและโรงเรียนบ้านบุ่งผลำ
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
รองธนู อัษร ศน.อุมาพร ปานโท้ นางชมาภัทร ไข่แก้ว ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 2โรงเรียนบ้านแก่งคันนา บ้านน้ำโจน วัดคันโช้ง ห้วยปลาไหล บ้านท่าหนองปากพาน และโรงเรียนวัดเสนาสน์
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่า “น้ำเงิน – เหลือง”
ร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่า “น้ำเงิน – เหลือง”
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่า “น้ำเงิน – เหลือง” ของโรงเรียนวัดโบสถ์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
พัฒนาการปฏิบัติงานแผน  การเงิน บัญชีและพัสดุ
พัฒนาการปฏิบัติงานแผน การเงิน บัญชีและพัสดุ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงานแผน การเงิน บัญชีและพัสดุ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 โดยมี นางปวีณา วชิราศรีศิริกุล ผอ.ตรวจสอบภายใน สพป.พล.3 เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนหลังน้ำลด
เยี่ยมโรงเรียนหลังน้ำลด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนประชาอุปถัมภ์หลังจากที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูหลังน้ำลด และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูนักเรียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทฯ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 คน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
มอบธารน้ำใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มอบธารน้ำใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 มอบธารน้ำใจของชาวสพป.พิษณุโลก เขต 3 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้กับนายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กทม.
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
เตรียมความพร้อมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ภาคเหนือตอนล่าง
เตรียมความพร้อมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ภาคเหนือตอนล่าง
ประชุมคณะกรรมการในการจัดค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราช “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปี 2554 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
มอบรางวัลแห่งความดี
มอบรางวัลแห่งความดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อรางวัลแห่งความดี ให้กับ นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และคณะกรรมการ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
กลุ่มนิเทศฯ ประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการเครือข่าย
กลุ่มนิเทศฯ ประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการเครือข่าย
นายทองมา สัญญะ หัวหน้ากลุ่มศึกษานิเทศฯ สพป.พล.3 ประชุมร่วมกับบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสรรหา คณะกรรมการเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อแจ้งกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
มอบหมายบาทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของกตปน.ชุดใหม่
มอบหมายบาทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของกตปน.ชุดใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการ กตปน.สพป.พล.3 ชุดใหม่ เพื่อมอบหมายบาทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของกตปน. ในวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
ประชุมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ
ประชุมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
ร่วมงานวันปิยะมหาราชอำเภอวัดโบสถ์
ร่วมงานวันปิยะมหาราชอำเภอวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมกับสมาคมครูอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรพงษ์ รังสาดทอง นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
ร่วมงานวันปิยะมหาราช
ร่วมงานวันปิยะมหาราช
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ ร่วมงานวันปิยะมหาราช ในวันที 23 ตุลาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
รับมอบห้องสมุดชุมชน
รับมอบห้องสมุดชุมชน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบห้องสมุดชุมชน ปรับปรุงโดย โครงการค่ายอาสาสถาปัตยกรรม ‘TECT’ เมื่อวานซีน 2 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนห้วยกอกพัฒนา ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
ร่วมงาน โครงการ “ข้าวขวัญเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ร่วมงาน โครงการ “ข้าวขวัญเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ เข้าร่วมโครงการ “ข้าวขวัญเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย” ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์การค้าเซลทรัลพลาซา พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
สรุปผลการประเมินคุณภาพรอบ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพรอบ 3
นายสานิตย์ โสวัณณะ ผู้ประสานงานการประเมินภายนอกรอบสาม เขตภาคเหนือ ร่วมประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพรอบสามร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.3 จำนวน 10 โรงเรียน โดยมี นายทองมา สัญญะ หัวหน้ากลุ่มศึกษานิเทศก์และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
เข้าร่วมประชุม ทางVDO  Conference
เข้าร่วมประชุม ทางVDO Conference
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมทาง VDO Conference ในการประชุมสภาพปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัย ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 โดยมี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว. ศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ ศน.บุญส่ง ชูนาม และศน.อุมาพร ปานโท้ ร่วมกิจกรรม อำเภอเคลื่อนที่ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านไร่สมบูรณ์ ตำบลแก่งบ้านยางป่าคาย อำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
ร่วมบริจาคโลหิต
ร่วมบริจาคโลหิต
ข้าราชการและลูกจ้างของ สพป.พล.3 ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
ประชุมการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประชุมการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
ร่วมงานค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าพบประชาชน
ร่วมงานค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าพบประชาชน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานโครงการ “ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน” ประจำปี 2554 – 2555 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านนาล้อม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์