+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง
ประกาศการเงิน สพป.พล.3

Warning: fopen(/home/phitsanu/public_html/counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/phitsanu/public_html/counter.php on line 142
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 905 Year
»   รวมทั้งหมด 905 Total
Record: 646 (02.11.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557
นางขนิฐา การีสรรพ์ ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาวัดโบสถ์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557 ให้กับ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 17 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
ร่วมกิจกรรมวันครูพรหมพิราม
ร่วมกิจกรรมวันครูพรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดงาน กิจกรรมวันครูของอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
ร่วมงานวันครู อำเภอนครไทย
ร่วมงานวันครู อำเภอนครไทย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานวันครู อำเภอนครไทย ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย เป็นประธานในพิธี และคณะข้าราชการครูบำนาญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
กีฬาชาติตระการ
กีฬาชาติตระการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล..3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันครู 57 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
กีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้
กีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล..3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สิงห์เหนือ เสือใต้ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอนครไทย ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
วันครูวัดโบสถ์
วันครูวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ร่วมงานวันครู อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) โดยมี นายชยกร โชควรพัชร์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี และ มีนายกสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ และคณะ ข้าราชการครูบำนาญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
บันทึกเทปการจัดงานวันครู
บันทึกเทปการจัดงานวันครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 บันทึกเทปการจัดเกี่ยวกับวันครู 16 มกราคม ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ MSS เคเบิ้ลทีวี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
สวัสดีปีใหม่และคารวะครู
สวัสดีปีใหม่และคารวะครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 สวัสดีปีใหม่และคารวะครูผู้สั่งสอนอบรม ให้ลูกศิษย์ให้เป็นคนดี ของสังคม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ บ้านในอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
สวัสดีปีใหม่ ผอ.สพป.พล.3
สวัสดีปีใหม่ ผอ.สพป.พล.3
นายวินัย รูปขำ ผอ.การศึกษาพิเศษเขต 7 พร้อมคณะ สวัสดีปีใหม่ 2557 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
ประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดงานวันครู และรับทราบโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 14 มกราคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
ประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
คณะกรรมการฯ จาก สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก (เด็กหญิงน้ำฝน จันทร์สอน) ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 7 ในวันที่ 7 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
เข้าเยี่ยมคารวะ “ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี”  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าเยี่ยมคารวะ “ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี” และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เด็กหญิงน้ำฝน จันทร์สอน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2557 เข้าเยี่ยมคารวะ “ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี” และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
รับมอบงบสนับสนุนจ้างครูภาษาอังกฤษ
รับมอบงบสนับสนุนจ้างครูภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบงบสนับสนุนจ้างครูภาษาอังกฤษจากนาย มนชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ในวันประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 13 มกราคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะแสดงความเสียใจกับนายบำรุง มีกำเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี อำเภอพรหมพิราม ที่บ้านประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมอบเงินสนับสนุน ในวันประชุม ผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 19,620 บาท วันที่ 13 มกราคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบช่อดอกไม้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย และโรงเรียนบ้านห้วยเหิน ในการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 13 มกราคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 13 มกราคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
เยี่ยมการจัดกิจกรรมวันเด็ก
เยี่ยมการจัดกิจกรรมวันเด็ก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมการจัดกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนวัดโบสถ์ ในวันที่ 13 มกราคม 2557
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขั้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ 2557 ในวันที่ 10 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับ นางสาววรรณวิสา แตงน้อย เจ้าหน้าที่สพป.พล.3 ที่ได้รับสมาชิกใหม่ ในวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ บ้านวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
สวัสดีปีใหญ่ ผู้บังคับบัญชา
สวัสดีปีใหญ่ ผู้บังคับบัญชา
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.3 มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ 2557 แด่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 300 ] คน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมครูเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1 ในวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
จัดลำดับการสร้างบ้านนักเรียน
จัดลำดับการสร้างบ้านนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการคัดเลือก และจัดลำดับในการสร้างบ้านให้กับนักเรียนให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
มอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่ 2557
มอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่ 2557
ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3 มอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่ 2557 แด่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมทั้งขอพรปีใหม่ และมอบนโยบาย แนวทางในการเตรียมการประเมิน สมศ. รอบ 3 ในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ครัวริมแคว อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
สวัสดีปีใหม่นายอำเภอวัดโบสถ์
สวัสดีปีใหม่นายอำเภอวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบกระเช้าและ สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2557 แด่ นายชยกร โชควรพัชร์ นายอำเภอวัดโบสถ์ และ นายกสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ และสำนักงานเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์