+++ งดจ่าย One Stop Service ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร  วันที่ 21-22 สิงหาคม  2557  เนื่องจากบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาองค์กร  +++ แจ้งครูที่เข้ารับอบรมหลักสูตรบรรณารักษ์ วันที่ 22-24 สิงหาคม 2557 ขอเปลี่ยนสถานที่อบรมจากโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว เป็นโรงแรมลาพาโลมา +++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 50 Online
»   วันนี้ 1415 Today
»   เมื่อวานนี้ 1838 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 3253 Week
»   เดือนนี้ 3253 Month
»   ปีนี้ 3253 Year
»   รวมทั้งหมด 3253 Total
Record: 1838 (20.08.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สพป.พิษณุโลก เขต 3  ฝึกซ้อมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ฝึกซ้อมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 ฝึกซ้อมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละให้กับนักเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเล่น ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
ส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
ส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ ให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 200 คน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
มอบสื่อโรงเรียนของหนูปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มอบสื่อโรงเรียนของหนูปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบสื่อรณรงค์โรงเรียนของหนูปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่องดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวง จาก นายประดับ สุริยะ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.พิษณุโลก ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
ถวายเทียนจำนำพรรษา
ถวายเทียนจำนำพรรษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันเข้าพรรษาและ เป็นการสืบทอดประเพณี ที่สืบต่อกันมา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ วัดช่างเหล็ก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่ม ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
ฟังพระอภิธรรม
ฟังพระอภิธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ฟังพระอภิธรรม พันตรีหาญ ปุณณะรัตน์ บิดาของนางสายสุนีย์ ปุณณะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ วัดหนอบัว อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
พบปะสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครไทย
พบปะสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครไทย เพื่อมอบนโยบายและวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.พล.3 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
อบรม Mind  Map
อบรม Mind Map
สพป.พล.3 จัดอบรม Mind Manager Version 9 for Windows บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 กลุ่มละ 2 คน และ กลุ่มศึกษานิเทศก์ทุกคน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Mind Map ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
พบปะครูเครือข่ายโรงเรียนพรหมพิราม 2
พบปะครูเครือข่ายโรงเรียนพรหมพิราม 2
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะครูในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เครือค่ายโรงเรียนพรหมพิราม 2 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
ประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบ
ประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบ
นางวรรณวิรัตน์ แสงศักดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินระดับปฐมวัย โรงเรียนต้นแบบ เพื่อรับทราบแนวทาง และ วิธีการประเมิน ปฐมวัย โรงเรียนต้นแบบ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
พัฒนาคณิตศาสต์ – วิทย์ศาสตร์
พัฒนาคณิตศาสต์ – วิทย์ศาสตร์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาครูคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เพื่อช่วยเหลือแก้ไข้ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
ศึกษาดูงานด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ศึกษาดูงานด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และการใช้โปรแกรมในการทำงาน ด้านต่าง ๆ ของ สพป.พิจิตร เขต 2 โดยมีนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการ พร้อมรองผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ในวันที่ 7 กรกฎาคม .2554 ณ สพป.พิจิตร เขต 2 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการพบประชาชน
ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการพบประชาชน
นายวัยชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการพบประชาชน โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
พัฒนาผลงานวิชาการ
พัฒนาผลงานวิชาการ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
พัฒนาคณิตศาสต์ – วิทย์ศาสตร์
พัฒนาคณิตศาสต์ – วิทย์ศาสตร์
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พัฒนาครูคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุม ชี้แจงแนวดำเนินการโครงการพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (Speech Contest 2011) ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 3  ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 422 ] คน
ประชุมกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ประศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ประศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ประศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554 และการดำเนินงานของศูนย์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ. วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 268 ] คน
ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน (Speech Contest ) ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
ประชุมพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน
ประชุมพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
ประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย  ระดับเขตพื้นที่
ประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
คัดเลือกการบริหารจัดการและรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย
คัดเลือกการบริหารจัดการและรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการคัดเลือกการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยที่ดี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 ที่ดี
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
วางแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
วางแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะทำงานการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
สรุปผลการฝึกประสบการณ์ผู้บริหารใหม่
สรุปผลการฝึกประสบการณ์ผู้บริหารใหม่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการรับฟังการสรุปผลการฝึกประสบการณ์ผู้บริหารใหม่ ณ โรงเรียนนครไทย และโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย
รองอุดม สายโท รอง สพป พล เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์