ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 40 Online
»   วันนี้ 2320 Today
»   เมื่อวานนี้ 5279 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 10837 Week
»   เดือนนี้ 10837 Month
»   ปีนี้ 10837 Year
»   รวมทั้งหมด 10837 Total
Record: 5279 (22.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ชี้แจงการสอบNT ม.3
ชี้แจงการสอบNT ม.3
นายสมศักดิ์ จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 6 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
จัดตลาดนัดคุณธรรม สำนึกความเป็นชาติไทย ใส่ใจความพอเพียง
จัดตลาดนัดคุณธรรม สำนึกความเป็นชาติไทย ใส่ใจความพอเพียง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดตลาดนัดคุณธรรม สำนึกความเป็นชาติไทย ใส่ใจความพอเพียง ประจำปี 2554 ในวันที่ 5 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
อบรมการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายรัตนศักดิ์ สาวจู ผอ.กลุ่มนโยบาลและแผน พร้อมคณะ เข้าร่วมการอบรมการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
ผลการประกวดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทันตสุขภาพในนักเรียนประถมศึกษา
ผลการประกวดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทันตสุขภาพในนักเรียนประถมศึกษา
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการการประกวดนิทรรศการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในนักเรียนประถมศึกษา และการช่วยเหลือในรูปแบบเครือข่าย เด็กพิษณุโลกฟันดี ปี 2554 ในวันที่ 2 กันยายน 2554 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
ผู้ตรวจกระทรวงเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.3
ผู้ตรวจกระทรวงเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.3
ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ เยี่ยมโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์บำรุงวุฒิวิทยา โรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ และโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อำเภอพรหมพิราม เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการจัดการเรียนของโรงเรียน ในวันที่ 2 กันยายน 2554
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบนโยบาย และรับทราบแนวทางการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาน้ำท่วมของ สพป.พล.3 ในวันที่ 2 กันยายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 1 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
สพฐ.มอบถุงน้ำใจโรงเรียนเมมสุวรรณาราม
สพฐ.มอบถุงน้ำใจโรงเรียนเมมสุวรรณาราม
นายแสงไทย มีสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มอบถุงน้ำใจให้กับนักเรียนโรงเรียนเมมสุวรรณาราม อ.พรหมพิราม ที่ประสบอุทกภัย ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 , รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
สพฐ.มอบถุงน้ำใจโรงเรียนราษฎร์สามัคคี
สพฐ.มอบถุงน้ำใจโรงเรียนราษฎร์สามัคคี
นายแสงไทย มีสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มอบถุงน้ำใจให้กับนักเรียนโรงเรียนราษฎร์สามัคคี อ.พรหมพิราม ที่ประสบอุทกภัย ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 เป็นประธานในการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
เตรียมความพร้อม อบรมโครงการ”บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
เตรียมความพร้อม อบรมโครงการ”บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
นางวรรณวิรัตน์ แสงศักดา และ นางขวัญชนก เจริญสะอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 พร้อมคณะวิทยากร ประชุมเตรียมการ อบรมโครงการ”บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
นายบุญช่วย อินทเสวก ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยนางศุลีพร พร้าโมต นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง) ตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีที่ 1 ด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
เปิดบ้านคุณธรรม
เปิดบ้านคุณธรรม
นายวันชัย รอดฉาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านคุณธรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดท่าช้าง ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
เปิดโครงการพัฒนาครู หลักสูตร
เปิดโครงการพัฒนาครู หลักสูตร
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครู หลักสูตร "วิชาแนะแนว" ตามโครงการพัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์ และแนะแนว ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
พัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียน
พัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียน
นายประมวล อ่อนทอง ผอ.โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 และคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐและนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พล.3 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา และโรงเรียนวัดท้องโพลง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
พัฒนาเทคนิคการสอนและแนวทางประเมินผลเด็กแอลดี
พัฒนาเทคนิคการสอนและแนวทางประเมินผลเด็กแอลดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนและแนวทางประเมินผลเด็กแอลดี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมลีลาวดี จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
ต้อนรับเลขาธิการ กพฐ.
ต้อนรับเลขาธิการ กพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับ ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานคาราวาร สพฐ.ร่วมใจช่วยเหลือนักเรียนและผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ่อวิทย อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
ร่วมต้อนรับ สำนักติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
ร่วมต้อนรับ สำนักติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และนายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะ ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมาออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม อ.พรหมพิราม วันที่ 19 สิงหาคม 2554
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
ร่วมต้อนรับ สำนักติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
ร่วมต้อนรับ สำนักติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด วันที่ 19 สิงหาคม 2554
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
พัฒนาครูบรรณารักษ์
พัฒนาครูบรรณารักษ์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการพัฒนาครูบรรณารักษ์ ระดับกลาง ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัย
เยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัย
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง) ด้วยระบบทางไกล
อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง) ด้วยระบบทางไกล
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธิเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)ระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีที่ 1 ฉบับปรับปรุง ด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านป่าสักฯ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
เปิดอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เปิดอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์