+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 624 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2874 Week
»   เดือนนี้ 16327 Month
»   ปีนี้ 47161 Year
»   รวมทั้งหมด 51960 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายประเสริฐ รัตนพันธุ์ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการในการประชุม
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
 รับมอบเงินตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
รับมอบเงินตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสมทบโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จากนายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการ สพป.พล. เขต 3 .ให้ตรวจเยี่ยมและขวัญกำลังใจคณะกรรมการโครงการสร้างบ้านน้ำใจอำเภอนครไทย เด็กชายเอกพจน์ คำทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง อำเภอนครไทย ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
ยกเสาเอกบ้านน้ำใจ
ยกเสาเอกบ้านน้ำใจ
นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการ สพป.พล. เขต 3 ประธานในพิธียกเสาเอกโครงการสร้างบ้านน้ำใจหลังที่ 11 เด็กชายสุวิทย์ พิมพา นักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
พรหมพิรามตั้งเสาเอกโครงการบ้านน้ำใจ
พรหมพิรามตั้งเสาเอกโครงการบ้านน้ำใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมตั้งเสาเอกตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนผดุงวิทยา และโรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามอ.พรหมพิราม ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ประชุมผู้บริหาร
ประชุมผู้บริหาร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
รับมอบเงินตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
รับมอบเงินตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 รับมอบเงินสมทบโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จาก เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 5 และโรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการ อบรมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 ” รุ่นที่1- 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
รับมอบเงินตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
รับมอบเงินตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 รับมอบเงินสมทบโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จาก ผอ.ปัญจพร แสงเมือง ผอ.โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
รับมอบอาคารห้องสมุด เตชะศิรินุกูล
รับมอบอาคารห้องสมุด เตชะศิรินุกูล
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 รับมอบอาคารห้องสมุด เตชะศิรินุกูล จาก ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล ในวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
รับมอบเงินสมทบโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
รับมอบเงินสมทบโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 รับมอบเงินสมทบโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จาก นายสมพร จันตูม ผอ.โรงเรียนพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านบึงวิทยา และ นางปาริชาติ ทองแท้ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.พล.3 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
เตรียมความพร้อมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เตรียมความพร้อมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ศน.จันทิรา จั่นผ่อง พร้อมคณะขยายผลให้กับวิทยากรแกนนำ เพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2557
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
ร่วมยกเสาเอก โครงการบ้านน้ำใจ
ร่วมยกเสาเอก โครงการบ้านน้ำใจ
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมพิธียกเสาเอก โครงการบ้านน้ำใจ ซึ่งทาง สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดสร้างให้กับ ด.ญ.เครือฟ้า เพชรเกตุเมือง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง อ.ชาติตระการ พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปมอบสื่อ ให้กับคณะครูโรงเรียน ตชด.บ้านลาดเรือ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
แสดงความขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจ
แสดงความขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป,พล.3 พร้อมคณะสพป.พล.1 2 และ สพม.39 มอบน้ำดื่มและขอที่ระลึก ให้กับ พลตรีพันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและชื่นชมทหาร และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลต่อไป
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
เตรียมความพร้อมรายงานผลคำรับรอง
เตรียมความพร้อมรายงานผลคำรับรอง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมพัฒนาการจัดการความรู้ตามกรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
สมทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
สมทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสบทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ จาก นายไวยวุฒิ คำมา ผอ.โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว อ.พรหมพิราม จำนวนเงิน 2,000 บาท บาท ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยแต่ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
ร่วมโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
ร่วมโครงการสร้างบ้านน้ำใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสบทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ จาก คณะครูโรงเรียนทับยายเชียงวิทยา โดยนายปัญญา แย้มเสมอ ผอ.โรงเรียนเป็นตัวแทนในการมอบเงิน อ.พรหมพิราม จำนวนเงิน 3,000 บาท บาท ให้กับเด็กที่ขาดแคลน ที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยแต่ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
มอบนโยบาย
มอบนโยบาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารจัดการ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
ประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่
ประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
พัฒนาบุคลากรเข้าสู่อาเซียน
พัฒนาบุคลากรเข้าสู่อาเซียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ให้กับข้าราชการครูสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินมะคึด
เยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินมะคึด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินมะคึด อ.วัดโบสถ์ เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.3 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
ตั้งเสาเอกบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
ตั้งเสาเอกบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ
นายชยกร โชควรพัชร์ นายอำเภอวัดโบสถ์ ประธานการตั้งเสาเอกบ้านเด็กชายรัตนากร แก้วทองแท้ นักเรียนโรงเรียนวัดเสนาสน์ ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยมี ท่านพระครูสุนทร พัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดเสนาสน์ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นายศิริวัฒน์ ฟักคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ผู้ปกครอง และคณะครูโรงเรียนวัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 333 ] คน
ตู้ปรับสมุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
ตู้ปรับสมุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
นายสมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการติดตั้งตู้ปรับสมุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
ประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
ประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ของนักเรียน ป.3 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
รับมอบเงินสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสบทบโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ จาก นายสวัสดิ์ เอี่ยมชม ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเจียงจำนวนเงิน 3,000 บาท นายอำนวย แดงโสภณ ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งคันนา จำนวนเงิน 5,000 บาท นายณรงค์ นิ่มนุช จำนวนเงิน 5,000 บาท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์