***ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดการแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี 2558 จากเดิมกำหนดเป็นวันที่ 11 กันยายน 2558 ขอเปลี่ยนเป็นวันที่ 10 กันยายน 2558 นอกนั้นคงเดิม***  +++ งดจ่าย one stop service วันที่ 3-4 กันยายน 2558  *ขออภัยในความไม่สะดวก* +++

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 9 Online
»   วันนี้ 731 Today
»   เมื่อวานนี้ 1651 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 11534 Week
»   เดือนนี้ 9075 Month
»   ปีนี้ 12623 Year
»   รวมทั้งหมด 12623 Total
Record: 2459 (31.08.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สังเกตุการณ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
สังเกตุการณ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง อำเภอชาติตระการ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระยะที่ 2 จากสมศ.. ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2555
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
นิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
นิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 5 มิถุนายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามความพร้อม ของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการในการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสมศ.
ผู้อ่าน [ 354 ] คน
ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมทำความเข้าใจคณะกรรมการในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและตั้งแต่บุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 5 ส.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 5 ส.
ในระหว่างวันที่ 6 – 14 มิถุนายน 2555 ณ สพป.พล.3 มีโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการครบวงจร ป้ายประชาสัมพันธ์ และภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงาน โดยมีนักการภารโรงจาก อำเภอพรหมพิราม 21 คน และอำเภอวัดโบสถ์ 13 คน
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
หน่วยพัฒนาพิษณุโลก  เสริมประสบการณ์ การคิด  ฟัง  พูด
หน่วยพัฒนาพิษณุโลก เสริมประสบการณ์ การคิด ฟัง พูด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 วิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13 – 18 /2555 หน่วยพัฒนาพิษณุโลก บรรยายด้านการเสริมประสบการณ์ การคิด ฟัง พูด ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 213 ] คน
พัฒนาครูก่อนแต่งตั้งผอ.สถานศึกษา
พัฒนาครูก่อนแต่งตั้งผอ.สถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13 – 18 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดย ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาผอ.สถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาผอ.สถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานในการประชุม
ผู้อ่าน [ 272 ] คน
พิจารณาคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวตกรรม ระดับเขตพื้นที่
พิจารณาคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวตกรรม ระดับเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อพิจารณาคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวตกรรม ระดับเขตพื้นการศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 268 ] คน
จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอ 22 เครือข่าย เข้าร่วมพิจารณาในการจัดสรร เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณา
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตาม สพฐ.
ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตาม สพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ ประธานคณะตรวจติดตามฯ , นายมาโนช จันทร์แจ่ม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ , นายนิธิศ ภู่ชัย จากสำนักติดตามและประเมินผลฯ คณะติดตาม ประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 267 ] คน
พัฒนาต่อเนื่องโครงการสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำ
พัฒนาต่อเนื่องโครงการสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำ
นายฉัตรมงคล พูลศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พัฒนาต่อเนื่องโครงการสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำ โดยการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากการภัยน้ำท่วม ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
เตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555‏
ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555‏
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ท่านธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมคณะฯ ได้นิเทศ ติดตามความพร้อมในทุกๆด้านของสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 1,3 ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา บ้านแก่งเจ็ดแคว วัดนาขาม ชุมชนบ้านท่างาม บ้านคลองช้าง วัดเหล่าขวัญ และโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ซึ่งทุกโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างเหมาะสม
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
การติดตามความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555‏
การติดตามความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555‏
วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ท่านธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมคณะฯ ได้นิเทศ ติดตามความพร้อมของสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วยโรงเรียนวัดโบสถ์ บ่านท่ากระดุน วัดทองแท้ บ้านหนองมะคัง บ้านเนินมะคึด เขาไร่ศรีราชา วัดน้ำคบและแก่งบ้านยางป่าคาย ซึ่งทุกโรงเรียนมีความพร้อมในทุกๆด้าน และดำเนินการจัดการเรียนการสอนครบทุกชั้นเรียน
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
พัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
พัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการของสพป.พล.3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระหว่างวันที่24 - 25 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 358 ] คน
เตรียมความพร้อมการติดตามผลการบริหารจัดการ สพป.พล.3
เตรียมความพร้อมการติดตามผลการบริหารจัดการ สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมติดตามผลการประเมินกลยุทธ์ของสำนักติดตามฯ สพฐ. ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 479 ] คน
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัด สพป.พล.3
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัด สพป.พล.3
นายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ ประธานคณะติดตาม นายนิธิศ ภู่ชัย สำนักติดตามและประเมินผล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาน้อย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามและประเมินผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 โดยมี นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล. 3 ศึกษานิเทศก์ ผอ.อำนาจ ตินะมาตร และนักเรียนโรงเรียนวัดเขาน้อยให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 280 ] คน
เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการศึกษา
เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมสัมมนากลุ่มเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ของรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับพัฒนาการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัด สพป.พล.3
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัด สพป.พล.3
นายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ ประธานคณะติดตาม นายนิธิศ ภู่ชัย สำนักติดตามและประเมินผล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามและประเมินผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 โดยมี นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล. 3 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 242 ] คน
ต้อนรับผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวัดโบสถ์
ต้อนรับผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายสมพร เส็งพานิช ผู้จัดการเขตพิษณุโลก 2 ธนาคารออมสิน นางขนิฐา การีสรรพ์ ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ พร้อมคณะ เนื่องจากเข้ารับตำแหน่งใหม่เป็นผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวัดโบสถ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 412 ] คน
นิเทศก์ติดตามศึกษานิเทศก์ใหม่
นิเทศก์ติดตามศึกษานิเทศก์ใหม่
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ท่านสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ให้การต้อนรับ ท่านกฤษฎี ศรีบรรพต รอง ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทาางมานิเทศ ติดตามการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 6 สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางสาวสุภาพร แสนแทน นางสุภาพร ขำช้างและนางสาวนราภรณ์ สโรดม ซึ่งได้รับชี้แนะ และขวัญกำลังใจจากท่านด้วยความกรุณายิ่ง
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ศน.ทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ศน.วินัย ปานโท้ ได้เข้าประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง และโรงเรียนบ้านสวนเมียง ซึ่งทุกโรงเรียนมีความพร้อมและได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินปฏิบัติงาน
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ท่านสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วย ศน.วรรณวิรัตน์ เกื้อพัฒนกุล และศน.บุญส่ง ชูนาม ออกเยี่ยมติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และสร้างขวัญกำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งคันนา บ้านน้ำโจน วัดคันโช้ง ห้วยปลาไหล บ้านท่าหนองปากพาน และวัดเสนาสน์ ในเขตอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
มอบนโยบายครูอำเภอนครไทย
มอบนโยบายครูอำเภอนครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอนครไทย เพื่อมอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 250 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์