สพป.พล.3 มีตู้รับหนังสือราชการเพิ่ม ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก (หลังเก่า) *** 

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 41 Online
»   วันนี้ 408 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 408 Week
»   เดือนนี้ 408 Month
»   ปีนี้ 408 Year
»   รวมทั้งหมด 408 Total
Record: 408 (17.04.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เตรียมการต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ.
เตรียมการต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมชมเต้นท์นิทรรศการของโรงเรียน เพื่อต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 27 มีนาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
พัฒนาครูโดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3
พัฒนาครูโดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3 ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ผู้อ่าน [ 71 ] คน
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 73 ] คน
บัณฑิตน้อย สู่อนาคต
บัณฑิตน้อย สู่อนาคต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบวุฒิให้กับบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านป่าแดง ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น.
ผู้อ่าน [ 72 ] คน
อบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเพลงและนิทาน สุ่การสอนปฐมวัย
อบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเพลงและนิทาน สุ่การสอนปฐมวัย
สพป.พล.3 ร่วมกับ สโมสรแอปเปิ้ลยิ้ม ในนามบริษัทเอ-สไมล์คิด จำกัด จัดอบรมเทคนิคการผลิดและใช้สื่อการสอนหลักสูตร “เทคนิคการนำเพลงและนิทาน สุ่การสอนปฐมวัย ให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัยถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 21 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 78 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2554 ในวันที่ 21 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ของเครือข่ายนครไทย 4 ในวันที่ 15 มีนาคม 2554 ณ วัดนาเมือง ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 15 มีนาคม 2554
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
มอบอาคารเรียน
มอบอาคารเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีส่งมอบอาคารเรียน จากผู้ใหญ่ใจดี ที่สนับสนุนงบประมาณ 222,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ ในวันที่ 20 มีนาคม 2554
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
ต้อนรับดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์
ต้อนรับดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ สนามบินพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมรับการติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 77 ] คน
สรุปผลการฝึกประสบการณ์ผอ.โรงเรียนใหม่
สรุปผลการฝึกประสบการณ์ผอ.โรงเรียนใหม่
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 สรุปผลการฝึกประสบการณ์ผู้บริหารใหม่ ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
ต้อนรับดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์
ต้อนรับดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ต้อนรับดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนหนองกะท้าว โดยมีนายดำรงศักดิ์ มั่นคง ผอ.โรงเรียนคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
ต้อนรับรองเลขาธิการ กพฐ.
ต้อนรับรองเลขาธิการ กพฐ.
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ต้อนรับดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 โดยมีดร.บุญชร จันทร์ดา ผอ.โรงเรียนคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 69 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต3 และคณะศึกษานิเทศ ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ.และนโยบายจุดเน้นของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันนี้ 16 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 73 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต3 และคณะศึกษานิเทศ ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ.และนโยบายจุดเน้นของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันนี้ 16 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 73 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 3 / 2554 เพื่อพิจารณา การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 15 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 65 ] คน
กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตร(บัณฑิตน้อย) กิจกรรมน้องส่งพี่
กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตร(บัณฑิตน้อย) กิจกรรมน้องส่งพี่
วันที่ 10 มีนาคม 2554 นางวรรณวิรัตน์ แสงศักดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางขวัญชนก เจริญสะอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
สร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน
สร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนาย
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
ครูสร้างสรรค์  เด็กหรรษา  พัฒนาการอ่านการเขียน
ครูสร้างสรรค์ เด็กหรรษา พัฒนาการอ่านการเขียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมการจัดกิจกรรมสัปดาห์เข้าค่าย “ครูสร้างสรรค์ เด็กหรรษา พัฒนาการอ่านการเขียน” ในวันที่ 10 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 58 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ LAS
เยี่ยมสนามสอบ LAS
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับท้องถิ่น ( LAS )ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 9 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดเนินมะคึด อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย
ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย
วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2554 นางขวัญชนก เจริญสะอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล.3 และคุณครูภัทรินทร์ ปทุมชาติแสนขัน โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
ร่วมงาน “นโยบายเรียนฟรี  เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพในอนาคต”
ร่วมงาน “นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพในอนาคต”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงาน“นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพในอนาคต” ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 72 ] คน
อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
นางวรรณวิรัตน์ แสงศักดา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เข้าอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
ต้อนรับคณะยกร่างพรบ.การจัดการศึกษาสงเคราะห์
ต้อนรับคณะยกร่างพรบ.การจัดการศึกษาสงเคราะห์
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ต้อนรับ คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสงเคราะห์ นำโดย คุณประจวบ รัตนพันธ์ ประธานกรรมการ ในวันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์