*** ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูอย่างน้อย ร.ร.ละ 2 คน ร่วมซ้อมปั่นเพื่อพ่อ(Bike for Dad) เพื่อรวมใจและจงรักภักดี ในวันอังคารที่ 1 ธ.ค. 58  พร้อมกันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เวลา 08.00 น. *** .ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 งดจ่าย one stop service ตั้งแต่วันที่ 8.30 น.-12.00 น. และเริ่มจ่ายเงิน เวลา 13.00 น.– 16.30 น จึงขออภัยในความไม่สะดวก +++

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 20 Online
»   วันนี้ 1541 Today
»   เมื่อวานนี้ 3503 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5044 Week
»   เดือนนี้ 1541 Month
»   ปีนี้ 7234 Year
»   รวมทั้งหมด 7234 Total
Record: 3503 (30.11.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เยี่ยมโรงเรียนวัดนาขุม
เยี่ยมโรงเรียนวัดนาขุม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดนาขุม เพื่อรับทราบความต้องการของสถานศึกษาและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 388 ] คน
นิเทศโรงเรียนจัดการเรียนร่วม‏
นิเทศโรงเรียนจัดการเรียนร่วม‏
นายสุเชษฐ์ เรือนก้อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักฯ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ บุญขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงฆ้อง นางสุชาดา ชาวไทยครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดท้องโพลงและนางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล 3คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านป่าสักฯ โรงเรียนวัดวงฆ้อง และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอพรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 255 ] คน
ต้อนรับประธานมูลนิธิปณิธานไทย
ต้อนรับประธานมูลนิธิปณิธานไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายวรพงษ์ รวิรัฐ ประธานมูลนิธิปณิฐานไทย ที่มีความประสงค์จะมอบโต๊ะ เก้าอื้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 200 ชุด ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องผอ.สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
วางแผนประชุมครูคณิต วิทย์
วางแผนประชุมครูคณิต วิทย์
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมตัวแทนครูอำเภอวัดโบสถ์ พรหมพิราม นครไทย และชาติตระการ วางแผนการจัดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับพื้นฐาน ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 253 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา โรงเรียนบ้านชาน และโรงเรียนวัดหนองปลิง เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน และสำรวจความต้องการพร้อมทั้งปัญหาของโรงเรียน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 266 ] คน
ประชุมการจัดการองค์ความรู้ ในรูปแบบบล็อก
ประชุมการจัดการองค์ความรู้ ในรูปแบบบล็อก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ในรูปแบบบล็อก (Blog) และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในองค์กร ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 264 ] คน
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ  ปี2555
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ปี2555
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3และคณะ ร่วมงานวันแม่ 12 สิงหาคม มหาราชินี ครบ 80 พรรษา ” ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมประสานงานอำเภอวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์จ.พิษณุโลก โดยมี นายชยกร โชควรพัชร์ นายอำเภอวัดโบสถ์ ประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค (ภาคเหนือ)
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค (ภาคเหนือ)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชมมายุ 80 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
รับมอบคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และรถตู้
รับมอบคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และรถตู้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป,พล.3 พร้อมด้วยนายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รับมอบคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และรถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า 12 ที่นั่ง สีขาว 1 คัน จาก นางนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัด ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 260 ] คน
ยินดีต้อนรับ ศน.ใหม่
ยินดีต้อนรับ ศน.ใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นางสุภาพรณ์ ขำช้าง และนางสาวสุภาพรณ์ แสนแทน ข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 381 ] คน
อบรม  “ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2555  ”
อบรม “ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2555 ”
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เป็นประธานพิธีเปิดการ อบรม กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการในการประชุม
ผู้อ่าน [ 250 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสมคิด ทองฟัก ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูทำหน้าที่แทน รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง ประธานคณะกรรมการ
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศผู้ที่สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 251 ] คน
ประชุมระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ประชุมระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
นายบุญช่วย อินทเสวก เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 459 ] คน
ระดมสมองคณะกรรมการ 3 บอร์ด
ระดมสมองคณะกรรมการ 3 บอร์ด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ประชุมคณะกรรมการ 3 บอร์ด คือ คณะกรรมการ กต.ปน. เขตพื้นที่ฯ , คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ และ คณะทีมงานวิจัย เขตพื้นที่ฯ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 237 ] คน
ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดช่างเหล็ก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ประชุมจัดสรรโต๊ะ เก้าอี้
ประชุมจัดสรรโต๊ะ เก้าอี้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมนายกสมาคมเพื่อจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 452 ] คน
ประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2555
ประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2555
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2555 ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 2 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 267 ] คน
อบรมการจัดการความรู้ในรูปแบบบล็อก (Blog)
อบรมการจัดการความรู้ในรูปแบบบล็อก (Blog)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การจัดการความรู้ในรูปแบบบล็อก (Blog) และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในองค์กร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
อบรมขยายผลการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
อบรมขยายผลการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมขยายผลครูภาษาอังกฤษ และการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม ภาษาอังกฤษ O-Net ของนักเรียน ชั้นป. 6 และชั้น ม. 3 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 343 ] คน
อบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์
อบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์
ชมรมครูคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนและบริหารสารสนเทศสถานศึกษาขึ้น ในวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2555
ผู้อ่าน [ 267 ] คน
รับมอบทุนการศึกษา
รับมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สพป.พล.3 รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี – พิมพ์ บูรณเขตต์ ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
ปลูกต้นไม้ตามโครงการประเทศไทยสีเขียว
ปลูกต้นไม้ตามโครงการประเทศไทยสีเขียว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ได้รับต้นไม้จาก นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการประเทศไทยสีเขียว โดยนำไปปลูกโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านน้ำตาก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
เยี่ยมการอบรมครูบรรณารักษ์
เยี่ยมการอบรมครูบรรณารักษ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ และครูวิชาการโรงเรียนอำเภอนครไทย เรื่องการจัดทำสื่อ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 457 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์