โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้มารับ Tablet และที่จะนำ Tablet มาแจ้งเสีย ให้มาแจ้งได้ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม *** +++ ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มิ.ย.57 (ตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557) และหนังสือ สพป.พล.3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว1816 ลว.13 มิ.ย.57 +++  ***  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฺิตามหนังสือสพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 2133 ลว.4 ก.ค.57 ให้มารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 62 Online
»   วันนี้ 172 Today
»   เมื่อวานนี้ 293 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 465 Week
»   เดือนนี้ 465 Month
»   ปีนี้ 465 Year
»   รวมทั้งหมด 465 Total
Record: 293 (23.07.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เลขาฯ รมต.ศธ. ร่วมประชาคมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล อำเภอพรหมพิราม
เลขาฯ รมต.ศธ. ร่วมประชาคมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล อำเภอพรหมพิราม
ดร.วีระชัย ถาวรทนต์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ส.ส.น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เข้าร่วมประชาคมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลของอำเภอพรหมพิราม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวงฆ้อง โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พิษณุโลก เขต 3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาอำเภอชาติตระการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาอำเภอชาติตระการ
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพท.พล.3 พร้อมคณะ คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขาในเขตอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
เยี่ยมบ้านทุนเด็กสภาวะลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขาอำเภอนครไทย
เยี่ยมบ้านทุนเด็กสภาวะลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขาอำเภอนครไทย
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพท.พล.3 นำคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาเด็กภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขาอำเภอนครไทย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
ประเมินห้องสมุดมีชีวิต บูรณาการรูปแบบห้องสมุด 3 ดี
ประเมินห้องสมุดมีชีวิต บูรณาการรูปแบบห้องสมุด 3 ดี
วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการประเมินห้องสมุดมีชีวิต บูรณาการรูปแบบห้องสมุด 3 ดี ของกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ออกทำการประเมินห้องสมุดโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
พัฒนาครูสังคมศึกษาอำเภอวัดโบสถ์
พัฒนาครูสังคมศึกษาอำเภอวัดโบสถ์
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมครูผู้สอนสังคม (ประวัติศาสตร์) อำเภอวัดโบสถ์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพท.พล.3
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
ทอดกฐินสมทบทุนสร้างโบสถ์
ทอดกฐินสมทบทุนสร้างโบสถ์
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทอดกฐินเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ วัดธารชะอม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว
เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพท.พล.3 และคณะ เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว ในวันที่ 18 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพท.พล.3 และคณะ เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์บำรุงวุฒิวิทยา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
ประเมินห้องสมุด 3 ดี
ประเมินห้องสมุด 3 ดี
วันที่ 17 สิงหาคม 2553 กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ศน.จันทิรา จั่นผ่อง หัวหน้าคณะประเมินห้องสมุดมีชีวิต บูรณาการรูปแบบห้องสมุด 3 ดี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินห้องสมุดฯ ยอดเยี่ยมของ สพท.พิษณุโลก เขต 3 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา โรงเรียนวัดวงฆ้อง และโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวิทยสัมพันธ์
เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวิทยสัมพันธ์
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รอง ผอ.สพท.พล 3 และคณะ เยี่ยมบ้านนักเรียนฯ โครงการ “สัปดาห์ สพท.พล 3 เยี่ยมบ้านนักเรียน” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ 16 สิงหาคม 2553 นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รอง ผอ.สพท.พล 3 และคณะเยี่ยมบ้านนักเรียนฯ โครงการ “สัปดาห์ สพท.พล 3 เยี่ยมบ้านนักเรียน”
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รอง ผอ.สพท.พล 3และคณะเยี่ยมบ้านนักเรียนฯ โครงการ “สัปดาห์ สพท.พล 3 เยี่ยมบ้านนักเรียน” วันที่ 16 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพท.พล.3 นำคณะกรรมการ “สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
คัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลอำเภอชาติตระการ
คัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลอำเภอชาติตระการ
นายศุภมาน รัตนคม ปลัดอาวุโสอำเภอชาติตระการ ประธานการประชุมจัดทำประชาคมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลอำเภอนครไทย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
พบปะครูเครือข่ายชาติตระการ4
พบปะครูเครือข่ายชาติตระการ4
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 พบปะครูในการประชุมสัมมนาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 นำคณะกรรมการ “สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
คัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลอำเภอนครไทย
คัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลอำเภอนครไทย
นายพิพัฒน์ เด็ดอนันต์กุล ปลัดอาวุโสอำเภอนครไทย ประธานการประชุมจัดทำประชาคมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลอำเภอนครไทย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
สัปดาห์เยี่ยมบ้าน
สัปดาห์เยี่ยมบ้าน
นายนิคม กุณา รองผอ.สพท.พล.3 นำคณะกรรมการ “สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง โรงเรียนบานท่าสะแก โรงเรียนบ้านนาตอน อำเภอชาติตระการ ในวันที่ 16 สิงหาคม 255
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
รับมอบโล่“เกียรติยศพระราชทาน  โครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”
รับมอบโล่“เกียรติยศพระราชทาน โครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”
นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ มอบโล่“เกียรติยศพระราชทาน โครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”ให้กับนายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รอง ผอ.สพท.พล 3และนักเรียนในสังกัด
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
ร่วมกิจกรรมโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”
ร่วมกิจกรรมโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รอง ผอ.สพท.พล 3 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน” ณ อาคารโรงยิมฯ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
 ยกระดับคุณภาพครูภาษาไทย ประถมศึกษา
ยกระดับคุณภาพครูภาษาไทย ประถมศึกษา
รองนิคม กุณา รองผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2553 หลักสูตร ภาษาไทย ประถมศึกษา รุ่นที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
พิษณุโลก เขต 3  ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
พิษณุโลก เขต 3 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 และคณะร่วมลงนามถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ณ ศาลาประชาคม และบริเวณลานเวทีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
รับมอบผ้าห่ม
รับมอบผ้าห่ม
นายพันธุ์พนา ศิระวงษ์ นายอำเภอนครไทย มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 30 ผืน ให้กับ นายอุดม สายโท รองผอ.สพท.พล.3 เพื่อมอบให้กับนักเรียนในวันสัปดาห์เยี่ยมบ้าน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
ปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ  รุ่นที่ 2
ปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ รุ่นที่ 2
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประธานปิดการประชุมยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
การจำแนกสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษา
การจำแนกสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษา
การจำแนกสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา นำโดย ผอ.พีโชบล ชาญนาวา และนายประหยัด เทพหยด นักวิชาการ สพท.พล.3
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์