+++ในวันที่ 3 กันยายน 2557  งดให้บริหารทุกประเภท เนื่องจาก การไฟฟ้าจะดับไฟบริเวณ สพป.พล.3  จึงขออภัยในความไม่สะดวก +++ ด้วย สพป.พล.3 จะดำเนินการถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2557 ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 เวลา 09.30 น. ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ใส่ชุดผ้าไทย +++
ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 38 Online
»   วันนี้ 405 Today
»   เมื่อวานนี้ 3295 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 3700 Week
»   เดือนนี้ 3700 Month
»   ปีนี้ 3700 Year
»   รวมทั้งหมด 3700 Total
Record: 3295 (02.09.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
ร่วมแสดงความยินดีกับผอ.อรสา  ทรงศรี
ร่วมแสดงความยินดีกับผอ.อรสา ทรงศรี
บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.พล.3 ร่วมเดินทางส่ง ผอ.อรสา ทรงศรี ผอ.โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์บำรุงวุฒิ (วิทยา) ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ในวันที่ 5 ตุลาคม 2553
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
ยินดีต้อนรับรองผอ.คนใหม่
ยินดีต้อนรับรองผอ.คนใหม่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับรองผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 3 คนใหม่ นายธนู อักษร รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 และคณะ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้าน ICT
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้าน ICT
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
ประชุมเตรียมการแสดงความยินดีผอ.บุญรักษ์ และต้อนรับ ผอ.สุรินทร์
ประชุมเตรียมการแสดงความยินดีผอ.บุญรักษ์ และต้อนรับ ผอ.สุรินทร์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน เพื่อเตรียมการต้อนรับ ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 และเตรียมการแสดงความยินดีกับผอ.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
ต้อนรับผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ต้อนรับผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล 3 ต้อนรับ ผอ.ประกอบ พลูภีไกร ผอ.โรงเรียนวังน้ำคู้วิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
ปิดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Training
ปิดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Training
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.รองผอ.สพป.พล.3 ปิดการประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบด้าน ICT ของโรงเรียนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Training ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
ประชุมชี้แจงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Training
ประชุมชี้แจงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Training
รองชยภัทร เถื่อนคำ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบด้าน ICT ของโรงเรียนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Training ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
ประกาศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย
ประกาศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย
ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เพื่อรับทราบการประกาศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย และ พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training ในวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
สรุปผลการศึกษาดูงาน
สรุปผลการศึกษาดูงาน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 ประธานการสรุปผลการศึกษาดูงาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และสพป.สมุทรสงคราม ในวันที่ 24 ตุลาคม 2553 ณ เดือนฉายรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
ศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสงคราม
ศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสงคราม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 นำคณะบุคลากรทางการศึกษาดูงาน ณ สพป.สมุทรสงคราม ในวันที่ 22 ตุลาคม 2553 โดยมี รอง อนุพงษ์ สุขภิรมย์ รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
ประชุมเจ้าหน้าที่และแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น
ประชุมเจ้าหน้าที่และแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงข้อราชการให้เจ้าหน้าที่ิและแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 ดังนี้
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
ศึกษาดูงาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ศึกษาดูงาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 นำคณะบุคลากรทางการศึกษาดูงาน ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2553 โดยมี รอง รชต เชื่อมทอง รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
สร้างโรงเรียนต้นแบบบริหารงานงบประมาณ
สร้างโรงเรียนต้นแบบบริหารงานงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดประชุมโครงการสร้างโรงเรียนต้นแบบบริหารงานงบประมาณดีมีคุณภาพประจำอำเภอ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2/2553 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
สรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 ประธานการสรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาน 2554
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาน 2554
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาน 2554 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
บรรยายการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทศวรรษที่ 2 ของการปฏิรูปการศึกษาไทย
บรรยายการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทศวรรษที่ 2 ของการปฏิรูปการศึกษาไทย
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 เป็นวิทยากรบรรยายการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทศวรรษที่ 2 ของการปฏิรูปการศึกษาไทย ให้กับนิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ตรวจสอบสถานที่โรงเรียนพื้นที่พิเศษ
ตรวจสอบสถานที่โรงเรียนพื้นที่พิเศษ
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะคลังจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านชาติตระการ อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะคลังจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่พิเศษ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่พิเศษ
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะคลังจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำพริก อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
รองยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เขต 3 ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นัดคณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ปิดการอบรมโครงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ปิดการอบรมโครงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานปิดการอบรมโครงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในสังกัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
อบรมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อบรมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมโครงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในสังกัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
ประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  D1  (Democracy) ยึดมั่นประชาธิปไตย
ประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ D1 (Democracy) ยึดมั่นประชาธิปไตย
ผอ.พีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะกรรมการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ D1 (Democracy) ยึดมั่นประชาธิปไตย สพป.พล.3 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์