ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 12 Online
»   วันนี้ 1099 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1099 Week
»   เดือนนี้ 1099 Month
»   ปีนี้ 1099 Year
»   รวมทั้งหมด 1099 Total
Record: 1099 (24.10.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ร่วมรับมอบโต๊ะ – เก้าอี้
ร่วมรับมอบโต๊ะ – เก้าอี้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายวรพงษ์ รวิรัฐ ประธานมูลนิธิปณิธารไทย และเพื่อน พ.พ. รุ่น 10-12 ที่ได้นำโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน มอบให้กับโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์บำรุงวุฒิ(วิทยา) โรงเรียนวัดโบสถ์ และโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ จำนวน 200 ชุด ในวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ผู้บริหารอำเภอนครไทย
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ผู้บริหารอำเภอนครไทย
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และให้ขวัญกำลังใจกับผู้บริหารอำเภอนครไทย ในการประชุมสมาคมครูและผู้บริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานอำเภอนครไทย ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
นิเทศรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน
นิเทศรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ผอ.ดำรงศักดิ์ มั่นคง และคณะศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดน้ำคบ เพื่อเตรียมพร้อมในการประเมินรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ลงนามถวายพระพร และถวายพรพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
ประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
ประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ประเมินโรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎ์สามัคคี) อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก สังกัด สพป.พล.2 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายธนู อักษร นายสุชาติ ดิเรกวัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมนายมนัสชัย ชูนาม สามีของ ศน.บุญส่ง ชูนาม ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 20.00 น. ณ วัดสระโคล่โสภาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ แสดงความเสียใจกับ ศน.บุญส่ง ชูนาม ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ที่นายมนัสชัย ชูนาม ผู้เป็นสามีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 20.00 น. ณ วัดสระโคล่โสภาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
คัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โดยการสัมภาษณ์) เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ประชุมชี้แจงค่านิยม “บริการดี มีจรรยางาม”  ของสพป.พล.3
ประชุมชี้แจงค่านิยม “บริการดี มีจรรยางาม” ของสพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุม รองผู้อำนวยการ ผอ.กลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เพื่อประชุมชี้แจงค่านิยมของ สพป.พล.3 “บริการดี มีจรรยางาม” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง สพป.พล.3 ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ร่วมงานโครงการอุปสมบท บรรพชา ภิกษุสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล 85  พรรษา
ร่วมงานโครงการอุปสมบท บรรพชา ภิกษุสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล 85 พรรษา
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน (สพป.พล.3 ) ร่วมบวชสามเณรแก้วถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบ 85 พรรษา ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ วัดช่างเหล็ก ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ปรับระดับชั้นงาน  จากตำแหน่ง ช่างไม้  ระดับ 3  เป็น  ระดับ 4
ปรับระดับชั้นงาน จากตำแหน่ง ช่างไม้ ระดับ 3 เป็น ระดับ 4
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายพินิตย์ นิคมขำ และนายอานน นาคแจ่ม จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ขอปรับระดับชั้นงาน จากตำแหน่ง ช่างไม้ ระดับ 3 เป็น ระดับ 4 จำนวน 19 คน ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2555 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
แข่งขันกีฬานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4
แข่งขันกีฬานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 โดยมี นายสุนัน แก้วมา ประธานเครือข่ายกล่าวรายงาน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ต้อนรับนิติกรคนใหม่
ต้อนรับนิติกรคนใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนางสาวเดือนวิลัย อู่ทรัพย์ นิติกรชำนาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ โดยมี รองวิมล ภู่ดัด รองวีนัส ถายา รองนิกร เรืองส่ง และรองเฉลิม ปาลาศ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ เขต 2 ร่วมเดินทางมาส่งในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ร่วมงานถวายราชสดุดี “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์”
ร่วมงานถวายราชสดุดี “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานถวายราชสดุดี “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดกลางศรีพุทธาราม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมีดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
เปิดการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
เปิดการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน และโรงเรียนบ้านขอนสองสลึง อ.ชาติตระการ จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดโพนไทรงาม ต.บ้านป่าแดง จ.พิษณุโลก โดยมี นายวชิระ แสงสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านสะแก กล่าวรายงาน
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ร่วมวางศิลากฤษ์อาคารเรียน
ร่วมวางศิลากฤษ์อาคารเรียน
ท่านรองธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมวางศิลากฤษ์อาคารเรียนหลังใหม่ กับทางคณะผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ และคณะผู้มีเกียรติทุกภาคส่วน ซึ่งได้มอบงบประมาณ จำนวน 2,700,000 บาท ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/25 ให้กับโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และท่านรองธนู อักษร ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณในนาม สพป.พล.เขต 3 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
เตรียมการจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เตรียมการจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล 3 และนางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีวัดหอกลอง
ทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีวัดหอกลอง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี วัดหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก จำนวน 333,380 บาท ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 โดยมีพระครูสิริวัฒนานุยุค เจ้าอาวาสวัดหอกลอง เป็นผู้รับมอบ
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล 3 และนางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม อำเภอเนินมะปรางโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อำเภอบางกระทุ่ม
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
จัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำและมีรายได้
จัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำและมีรายได้
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะทำงานประเมินประสิทธิผลโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการอาชีพเพื่อการมีงานทำและมีรายได้ และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลการจัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำและมีรายได้ที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานโรงเรียน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำและมีรายได้ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
คัดเลือกนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
คัดเลือกนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล 3 และนางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์