***อบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ระหว่างวันที่ 30- 31 ต.ค.57 ณ ห้องประชุมลิลลี่ รัตนา แกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก(ข้างตึงแอมเวย์) ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมด่วน ครูประวัติศาสตร์ 1 คน ครูวิชาการ 1 คน***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 35 Online
»   วันนี้ 6632 Today
»   เมื่อวานนี้ 6023 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 21172 Week
»   เดือนนี้ 21172 Month
»   ปีนี้ 21172 Year
»   รวมทั้งหมด 21172 Total
Record: 6632 (24.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
รับมอบอาคารห้องสมุด
รับมอบอาคารห้องสมุด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการรับมอบห้องสมุดจากนางสาวอรวรรณ หยีวิยม ข้าราชการบำนาญ บริจาคเงินสร้างห้องสมุด ในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
เกลี่ยอัตราเจ้าหน้าที่ธุรการ
เกลี่ยอัตราเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการปรับเปลี่ยน / เกลี่ยอัตรจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก สวัสดีปีใหม่ สพป.พล.3 โดยนายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ตัวแทน ผอ.สพป.พล.3 เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2553
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
รับมอบผ้าห่ม
รับมอบผ้าห่ม
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วย นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 รับมอบผ้าห่มจากบริษัทสยามแมคโคร จำกัด สาขาพิษณุโลก โดยคุณจันทร์เพ็ญ บำรุงไทย ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้มอบ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ณ บริษัทสยามแมคโคร จำกัด สาขาพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
พัฒนาผู้บริหารคนใหม่
พัฒนาผู้บริหารคนใหม่
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการปฐมนิเทศผู้บริหารคนใหม่ เพื่อพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 ท่าน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
ร่วมงานกึ่งศตวรรษ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
ร่วมงานกึ่งศตวรรษ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานกึ่งศตวรรษ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกจำกัด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ในวันที่ 14 ธันวาคม 2553
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
ต้อนรับคณะกองบิน 46
ต้อนรับคณะกองบิน 46
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนาวาอากาศเอกมงคล ตั้งสุวรรณากุล ชมรมจักรยานกองบิน 46 และคณะ ที่เดินทางมามอบจักรยาน และอุปกรณ์กีฬา ในวันที่ 12 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนห้วยกอกพัฒนากีฬา อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายสกล เขมะพรรค ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เยี่ยมบ้านนักเรียนเด็กหญิงลำเพียร สร้อยสนตน นักเรียนโรงเรียนนครไทยวิทยาคม และเด็กหญิงลัดดา นันทกิจ นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินทอง ในวันที่ 10 ธันวาคม 2553
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
ต้อนรับประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ต้อนรับประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เพื่อมอบเครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มกันหนาว ให้แก่นักเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อ.นครไทย ในวันที่ 10 ธันวาคม 2553
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
สพป.นนทบุรี 2 มอบเสื้อกันหนาวและเครื่องบริโภค
สพป.นนทบุรี 2 มอบเสื้อกันหนาวและเครื่องบริโภค
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายชูชาติ กาญจนธนชัย ผอ.สพป.นนทบุรี 2 และคณะที่ได้มาบริจาคเสื้อผ้าและเครื่องอุปโภค ให้กับโรงเรียนวัดบ่อภาค และโรงเรียนบ้านนาตอน อ.ชาติตระการ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2553
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
มอบเสื้อกันหนาว
มอบเสื้อกันหนาว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อกันหนาวให้กับเครือข่าย ตามโครงการหนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ปล่อยขบวนแรลลี่ตามโครงการหนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น
ปล่อยขบวนแรลลี่ตามโครงการหนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น
ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีเปิดและปล่อยขบวนแรลลี่ ตามโครงการหนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
รับบริจาคตามโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง
รับบริจาคตามโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และ นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 รับมอบบริจาค ตามโครงการ หนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น ในวันที่ 7 ธันวาคม 2553
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
ให้สัมภาษณ์ Mss หนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น
ให้สัมภาษณ์ Mss หนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ให้สัมภาษณ์ ถ่ายทอดสด ของ Mss เคเบิ้ลทีวี โครงการหนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น ในวันที่ 6 ธันวาคม 2553 ณ Mss เคเบิ้ลทีวี จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
ร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง
ร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะร่วม ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคมมหาราช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมรองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร และปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
ร่วมงานอินโดไชน่าแฟร์ 2010
ร่วมงานอินโดไชน่าแฟร์ 2010
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ เข้าร่วมงานมหกรรมสินค้า ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ อาหารและการท่องเที่ยวแห่งสี่แยกอินโดจีนหรืออินโดไชน่าแฟร์ 2010 และรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พิษณุโลก ประตูยุทธศาสตร์สู่อินโดไชน่าและอาเซียน” มีคณะทูตานุทูตจาก 10 เมือง จากดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 4 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
เข้าร่วมงานบรรพชาสามเณรแก้ว เทิดไท้ดวงใจพ่อ
เข้าร่วมงานบรรพชาสามเณรแก้ว เทิดไท้ดวงใจพ่อ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรแก้ว เทิดไท้ดวงใจพ่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ วัดช่างเหล็ก อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
กิจกรรม 5 ส.
กิจกรรม 5 ส.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดย กิจกรรม 5 ส. ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
 ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล
ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ทำบุญเลี้ยงเพลพระ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ สพป.พล.3 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
ต้อนรับ ศน.คนใหม่
ต้อนรับ ศน.คนใหม่
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายอาคม ศกุนรักษ์ ผอ.โรงเรียน มัธยมพัชรกิติยาภา 2 จ.กำแพงเพชร พร้อมคณะครู เดินทางส่งครูบุศรินทร์ ใจวังโลก ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวัดโบสถ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรพงษ์ รังสาดทอง ประธานการประชุม
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
มอบนโนบายของผอ.สพป.พล.3
มอบนโนบายของผอ.สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายของ สพป.พล.3 ให้รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์โฮเต็น จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
ส่งบุคลากรไปสังกัด สพม.เขต 39
ส่งบุคลากรไปสังกัด สพม.เขต 39
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เดินทางส่งบุคลากรไปสังกัด สพม. เขต 39 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์