ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 30 Online
»   วันนี้ 3167 Today
»   เมื่อวานนี้ 818 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 3985 Week
»   เดือนนี้ 3985 Month
»   ปีนี้ 3985 Year
»   รวมทั้งหมด 3985 Total
Record: 3167 (30.08.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
จัดงาน “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”
จัดงาน “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดงานศิลปะหัตถรรมนักเรียน ปี 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 416 ] คน
ประชุมทีมงานธุรการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประชุมทีมงานธุรการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมทีมงานธุรการในการแข่งขันทักษะวิชาการ “สุดยอดเด็กไทย มุ่งมั่นสร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 359 ] คน
เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปี 55
เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 55
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 339 ] คน
ปฐมวัยประชุมกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555
ปฐมวัยประชุมกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555
นายสมริด จำนงศรี ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง พร้อมด้วยนางจันทิรา จั่นผ่อง ศน.สพป.พล.3 และคณะครูกรรมการตัดสิน ระดับปฐมวัย ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555(ปฐมวัย) ของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 354 ] คน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 350 ] คน
ร่วมงานมุทิตาจิตครูพรหมพิราม
ร่วมงานมุทิตาจิตครูพรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานเมุทิตาจิตของครูในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที 28 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการงาน “สุดขอบฟ้า  ขุนเขา เราไปถึง “
เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการงาน “สุดขอบฟ้า ขุนเขา เราไปถึง “
วันที่ 28 กันยายน 2555 นางปวีณา วชิราศรีศิริกุล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางนพมาศ ปราสาททอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และนางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการงาน “สุดขอบฟ้า ขุนเขา เราไปถึง “ No Matter How Far, We’ll Reach ซึ่งโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำจวง , บ้านร่มเกล้า และวัดเขาน้อย ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อ่าน [ 382 ] คน
พิธีปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
พิธีปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 29 กันยายน 2555 ณ วัดกำแพงมณี ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 421 ] คน
ส่งบุคลากรทางการศึกษาไปสพป.พล.1
ส่งบุคลากรทางการศึกษาไปสพป.พล.1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งบุคลากรทางการศึกษา นายอนันต์ แก้วแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล.3 ที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล. 1 ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 414 ] คน
 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ วัดกำแพงมณี ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 346 ] คน
มุทิตาจิตวันเกษียนอายุราชการ
มุทิตาจิตวันเกษียนอายุราชการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดงานมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 โรงแรมท็อปแลนด์ ตำบลในเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 402 ] คน
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.พล.3 ครั้งที่ 6/2555 ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 โรงแรมท็อปแลนด์ ตำบลในเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
มอบรางวัลพระราชทาน
มอบรางวัลพระราชทาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาด กลาง และ ระดับจังหวัด ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ผู้อ่าน [ 360 ] คน
ประชุมผู้เกษียนอายุราชการ
ประชุมผู้เกษียนอายุราชการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดงานมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องเพชรบูรณ์ โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 378 ] คน
อบรมพัฒนาครูให้มีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
อบรมพัฒนาครูให้มีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 โรงแรมท็อปแลนด์ ตำบลในเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 397 ] คน
นำเสนอผลการวิจัย
นำเสนอผลการวิจัย
ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ Area of Excellence ระยะที่ 3 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ และนำเสนอผลการวิจัยแก่ นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้รับทราบการดำเนินการโครงการวิจัยของ สพป.พิษณุโลก เขต 3ในวันที่ 23 กันยายน 55
ผู้อ่าน [ 392 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่) ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8 / 2555 ในวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 498 ] คน
เปิดพระเนตรและเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
เปิดพระเนตรและเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีเปิดพระเนตรพระพุทธชินราช และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี พร้อมทั้งปลูกต้นยาง ในวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนวัดหอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 376 ] คน
มุทิตาจิตครูในอำเภอนครไทย
มุทิตาจิตครูในอำเภอนครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีมุทิตาจิตให้กับครูในอำเภอนครไทยที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
ผู้อ่าน [ 381 ] คน
เกลี่ยอัตราเกษียณ  เกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2554
เกลี่ยอัตราเกษียณ เกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2554
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกษียณ 2554 และเกษียณก่อนกำหนด 2555 ) จำนวน 4 ตำแหน่ง ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 540 ] คน
พัฒนาครูนครไทย ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
พัฒนาครูนครไทย ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอนครไทย ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 357 ] คน
พัฒนาครู ป. 1
พัฒนาครู ป. 1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 19 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 352 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์สพฐ. ปี 2555‏
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์สพฐ. ปี 2555‏
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รอง ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะออกนิเทศติดตาม ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ. และ นโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พล. 3 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ศูนย์เครือข่าย นครไทย 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันพุธ ที่ 12 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 501 ] คน
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอชาติตระการ ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 369 ] คน
ศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองพัทยา 5
ศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองพัทยา 5
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) จ.ชลบุรี ในวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ โดยมี ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 712 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์