+++ขอให้นักการภารโรงทุกโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิรามมาปฏิบัติหน้าที่ สพป.พล.3 เพื่อปรับภูมิทัศน์ในสำนักงาน ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2559+++ขอให้ทุกโรงเรียนรับใบแจ้งยอดเงิน สมาชิก กบข. ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2559 เป็นต้นไป +++

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
รับสมัครสอบครูผู้ช่วยเหตุพิเศษ
ิรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 60 Today
»   เมื่อวานนี้ 987 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 9929 Week
»   เดือนนี้ 17665 Month
»   ปีนี้ 17665 Year
»   รวมทั้งหมด 17665 Total
Record: 1870 (09.02.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ โรงเรียนสวนจิตรลดา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ โรงเรียนสวนจิตรลดา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ศึกษานิเทศก์ และโรงเรียนวัดเขาน้อยให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการส่วนพระองค์ โรงเรียนสวนจิตรลดา ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความสนใจในเรื่องของ เตาแก๊สชีวมวล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุในการสร้างต่างๆ รวมทั้งชุมชนที่มีส่วนร่วมและเป็นแหล่งเรียนรู้ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
ฟังสวดพระอภิธรรม
ฟังสวดพระอภิธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ฟังสวดพระอภิธรรม นายบุญช่วย นวลทิม บิดาของนางทวี ถิ่นเครือจีน นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พล.3 ในวันที่ 29 กุภาพันธ์ 2555 ณ บ้านเลขที่ 100/5 หมู่ 4 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
ตรวจเยี่ยม  และติดตามผลการดำเนินการจัดสอบ   O - NET
ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินการจัดสอบ O - NET
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๓ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินการจัดสอบ O - NET ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดโบสถ์ โดยท่านเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน ผอ.ร.ร.วัดโบสถ์ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
เยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบ O-Net
เยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบ O-Net
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนวัดเสนาสน์ โรงเรียนบ้านน้ำโจน โรงเรียนบ้านแก่งคันนา และโรงเรียนวัดหินลาด ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
นายวันชัย รอดฉาย รอง´ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ในวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนนาตาดี
ผู้อ่าน [ 261 ] คน
เยี่ยมค่ายวิชาการ
เยี่ยมค่ายวิชาการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๓ พร้อมคณะเยี่ยมเยี่ยมค่ายวิชาการ ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ผู้อ่าน [ 360 ] คน
เยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบ O-Net
เยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบ O-Net
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๓ พร้อมคณะเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๖
ผู้อ่าน [ 362 ] คน
เยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบ O-Net
เยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบ O-Net
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๓ พร้อมคณะเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สนามสอบโรงเรียนห้วยปลาไหล โรงเรียนวัดน้ำคบและโรงเรียนวัดเหล่าขวัญฯ พบว่าดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ผู้อ่าน [ 261 ] คน
ต้อนรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพ
ต้อนรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ Ms.Barbara Harm (บาร์บาร่า ฮาร์ม ) อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งจะปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวและโรงเรียนนครไทยวิทยาคม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 472 ] คน
จัดทำแผนกลยุทธ์
จัดทำแผนกลยุทธ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 วางแผนการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2555-2558 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
การรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 2
การรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 2
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว (วัดเก้าเลี้ยว) จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้อ่าน [ 259 ] คน
มอบนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้กับคณะกรรมการคุรุสภา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 244 ] คน
ชี้แจงการสอบ O-NET
ชี้แจงการสอบ O-NET
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ให้กับหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบ สนามสอบอำเภอวัดโบสถ์และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
ค่ายวิชาการเครือข่ายวัดโบสถ์2
ค่ายวิชาการเครือข่ายวัดโบสถ์2
วันที่ 20 ก.พ. 2555 รองผกาภรณ์ พลายสังข์ ศน.บุญส่ง ชูนาม และศน.อุมาพร ปานโท้ ได้ไปร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมค่ายวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2 ณ โรงเรียนห้วยปลาไหลและได้ไปตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำโจน
ผู้อ่าน [ 225 ] คน
นิเทศโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักเกษตรยั่งยืน
นิเทศโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักเกษตรยั่งยืน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักเกษตรยั่งยืน และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช และการตัดแต่งกิ่งมะนาว จากเกษตรอำเภอวัดโบสถ์เป็นผู้ให้ความรู้ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนวัดคลองช้าง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี ผอ.รัตนา กุลคง ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 237 ] คน
ติดตามโครงการเกษตรยั่งยืนและเตาชีวภาพ
ติดตามโครงการเกษตรยั่งยืนและเตาชีวภาพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามโครงการเกษตรยั่งยืน (การเลี้ยงปลาดุก กบ ไก่ ) และเตาชีวภาพ ของโรงเรียนวัดเขาน้อย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมี ผอ.อำนาจ ตินะมาตร ผอ.โรงเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านป่าสัก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุเชษฐิ์ เรือนก้อน ผอ.โรงเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 226 ] คน
จัดค่ายวิชาการเครือข่ายพรหมพิราม 7
จัดค่ายวิชาการเครือข่ายพรหมพิราม 7
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 7 จัดค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
จัดค่ายวิชาการเครือข่ายพรหมพิราม 5
จัดค่ายวิชาการเครือข่ายพรหมพิราม 5
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 จัดค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
ร่วมงาน  “ แควน้อยบำรุงแดน มาราธอน  2012”
ร่วมงาน “ แควน้อยบำรุงแดน มาราธอน 2012”
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางขวัญชนก เจริญสะอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะครู นักเรียน นักการภารโรง (สพป.พล.3) ร่วมงาน “ แควน้อยบำรุงแดน มาราธอน 2012” ในวันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน
ผู้อ่าน [ 342 ] คน
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนวัดนาขาม
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนวัดนาขาม
นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมให้คำปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดนาขาม ในวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมี ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนาขาม ร่วมต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 213 ] คน
ดำเนินกิจกรรม 5 ส.
ดำเนินกิจกรรม 5 ส.
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ดำเนินกิจกรรม 5 ส.โดยจัดเก็บเอกสารห้องเก็บเอกสารของสพป.พล.3 ให้เป็นระเบียบ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้อ่าน [ 213 ] คน
ตรวจเยี่ยมการจัดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตรวจเยี่ยมการจัดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมการจัดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้อ่าน [ 277 ] คน
นิเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555 ”
นิเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555 ”
อนันต์ แก้วแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (สพป.พล.3) ติดตาม กำกับ นิเทศ อย่างยั่งยืน โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่พิจารณาการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่พิจารณาการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี /เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ /ชำนาญการพิเศษ การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ และย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 221 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์