***เงินเดือนพนักงานราชการ และครูวิทย์คณิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ไม่ออกเนื่องจากเงินงบประมาณหมด  รอจนกว่างบประมาณจะโอนมารอบใหม่ ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 28 Online
»   วันนี้ 605 Today
»   เมื่อวานนี้ 5519 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 6124 Week
»   เดือนนี้ 20498 Month
»   ปีนี้ 20498 Year
»   รวมทั้งหมด 20498 Total
Record: 5519 (30.03.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ต้อนรับมูลนิธิ ม.น.ข
ต้อนรับมูลนิธิ ม.น.ข
รองธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) นำโดยท่านวินัย พัฒนรัฐ ติดตามการดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
อบรมเพิ่มศักยภาพข้อมูล DATA CENTER
อบรมเพิ่มศักยภาพข้อมูล DATA CENTER
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและมีข้อมูลศูนย์กลาง (DATA CENTER 2011) ให้โรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 ชั้น 1 อาคารภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ประชุมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประชุมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลและพิจารณาให้สถานศึกษาดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
เดินทางส่งบุคลากรทางการศึกษา
เดินทางส่งบุคลากรทางการศึกษา
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3และคณะ ร่วมเดินทางส่งนางวิยะดา พรหมงาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ณ สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2554
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อม อบรมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมเตรียมความพร้อม อบรมเชิงปฏิบัติการ
นางวรรณวิรัตน์ แสงศักดา ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
อบรมโครงการน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม
อบรมโครงการน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมฐานการฝึกมารยาทไทย และประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านมารยาทไทย” โครงการร่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
ประชุมทางวิชาการ
ประชุมทางวิชาการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมทางวิชาการ ในเรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 4 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรม
ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมแม่อ๊อด เกิดมั่น มารดาของนางอรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.พล.3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ณ วัดพระธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
หารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
หารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี รองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่ม ตัวแทนคณะกรรมการ กตป. และนายกวมาคมวัดโบสถ์ นครไทย พรหมพิราม ชาติตระการ เข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่
พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่จะฝึกประสบการณ์สถานศึกษาสถานศึกษาต้นแบบ สังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
ปรึกษาด้านการศึกษา
ปรึกษาด้านการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 และดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.39 เข้าพบ นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายกอบจ.พิษณุโลก เพื่อปรึกษาด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ สนง.อบจ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว
เยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและข้าราชการครู ในวันที่ 9 มิถุนายน 2554
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
อบรมระบบควบคุมภายใน
อบรมระบบควบคุมภายใน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
OTOP สัญจร อ.วัดโบสถ์
OTOP สัญจร อ.วัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วม๊ ผอ.สพป.พล.3 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมสินค้าแห่งภูมิปัญญา OTOP สัญจร ปี 2554 อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โดยมี นายสมพงษ์ รังสาดทอง นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
พัฒนาระบบควบคุมภายใน
พัฒนาระบบควบคุมภายใน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ. วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
อบรมพัฒนาครูการเขียนรายงานผลการใช้สื่อด้าน ICT
อบรมพัฒนาครูการเขียนรายงานผลการใช้สื่อด้าน ICT
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อเทคโนโลยี รุ่นที่ 4 เรื่อง การเขียนรายงานผลการใช้สื่อด้าน ICT ในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 527 ] คน
อนุรักษ์โครงการน่ารักอย่างไทยจิตใจงดงาม
อนุรักษ์โครงการน่ารักอย่างไทยจิตใจงดงาม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “มารยาทไทย” และวิพากษ์ร่างคู่มือการประเมินส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “มารยาทไทย โครงการน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 262 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการ ครั้งที่ 4 / 2554 ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก และเชิญนายมนัส เรือนเหลือ หัวหน้างานควบคุมโรค สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ให้ความรู้ในเรื่องไข้หวัดนก
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศมส.โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศมส.โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
นายทองมา สัญญา ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ ออกประเมินทบทวนเตรียมความพร้อมโรงเรียนบ้านป่าสักฯ และโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา รับการประเมิน ศมส. รอบ 3 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
นิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศมส.โรงเรียนบ้านป่าสัก
นิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศมส.โรงเรียนบ้านป่าสัก
นายทองมา สัญญา ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ ออกประเมินทบทวนเตรียมความพร้อมโรงเรียนบ้านป่าสักฯ เพื่อรับการประเมิน ศมส. รอบ 3 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
อบรมพัฒนาครูการสร้างสื่อในรูปเว็บเพ็จ
อบรมพัฒนาครูการสร้างสื่อในรูปเว็บเพ็จ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อเทคโนโลยี รุ่นที่ 2 หลักสูตรการสร้างสื่อในรูปเว็บเพ็จ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
เรียกธุรการโรงเรียนรายงานตัว
เรียกธุรการโรงเรียนรายงานตัว
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เรียกธุรการโรงเรียนรายงานตัว โดยนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานกับธุรการโรงเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
อบรมโครงการพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อเทคโนโลยี (ICT)
อบรมโครงการพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อเทคโนโลยี (ICT)
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อเทคโนโลยี (ICT) แก่ครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 237 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์