***อบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ระหว่างวันที่ 30- 31 ต.ค.57 ณ ห้องประชุมลิลลี่ รัตนา แกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก(ข้างตึกแอมเวย์) ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมด่วน ครูประวัติศาสตร์ 1 คน ครูวิชาการ 1 คน***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 52 Online
»   วันนี้ 5708 Today
»   เมื่อวานนี้ 7308 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 22478 Week
»   เดือนนี้ 22478 Month
»   ปีนี้ 22478 Year
»   รวมทั้งหมด 22478 Total
Record: 7835 (28.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เข้าร่วมประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่น 2
เข้าร่วมประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่น 2
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เข้าร่วมประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่น 2 กับคณะกรรมการ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2553
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน
นายสุรินทร์ แก้วมณี รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
เปิดกีฬาเครือข่ายวัดโบสถ์ 2
เปิดกีฬาเครือข่ายวัดโบสถ์ 2
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนวัดคันโช้งพิทยาคม
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
ขอพรปีใหม่กับคุณครูคลืน  อิ่มกระจ่าง
ขอพรปีใหม่กับคุณครูคลืน อิ่มกระจ่าง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ไปขอพรปีใหม่กับคุณครูคลืน อิ่มกระจ่าง วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ณ บ้านคุณครูคลืน อิ่มกระจ่าง
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
อบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ
อบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (P-OBEC) วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
เยี่ยมนิทรรศการ
เยี่ยมนิทรรศการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำการใช้และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบายจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา รอบ 2 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
พัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำการใช้และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบายจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา รอบ 2 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
ผลการฝึกประสบการณ์
ผลการฝึกประสบการณ์
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการประเมินการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ซ้อมใหญ่การประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ซ้อมใหญ่การประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประธานการซ้อมรับการประเมินเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
มอบทุนการศึกษาและผ้าห่มให้กับนักเรียน
มอบทุนการศึกษาและผ้าห่มให้กับนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 เยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมทั้ง มอบทุนการศึกษา ข้าวสาร และผ้าห่ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางป่าคาย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 23 ธันวาคม 2553
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
ซ้อมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ซ้อมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการซ้อมรับการประเมินเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม อ.พรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
ค่ายคณิตศาสตร์ “Hauyplalai Math Camp 53”
ค่ายคณิตศาสตร์ “Hauyplalai Math Camp 53”
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายคณิต “Hauyplalai Math Camp 53” ในวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนห้วยปลาไหล อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
พัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ
พัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ / วิชาเอก ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 257 ] คน
รับมอบอาคารห้องสมุด
รับมอบอาคารห้องสมุด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการรับมอบห้องสมุดจากนางสาวอรวรรณ หยีวิยม ข้าราชการบำนาญ บริจาคเงินสร้างห้องสมุด ในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
เกลี่ยอัตราเจ้าหน้าที่ธุรการ
เกลี่ยอัตราเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการปรับเปลี่ยน / เกลี่ยอัตรจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก สวัสดีปีใหม่ สพป.พล.3 โดยนายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ตัวแทน ผอ.สพป.พล.3 เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2553
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
รับมอบผ้าห่ม
รับมอบผ้าห่ม
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วย นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 รับมอบผ้าห่มจากบริษัทสยามแมคโคร จำกัด สาขาพิษณุโลก โดยคุณจันทร์เพ็ญ บำรุงไทย ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้มอบ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ณ บริษัทสยามแมคโคร จำกัด สาขาพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
พัฒนาผู้บริหารคนใหม่
พัฒนาผู้บริหารคนใหม่
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการปฐมนิเทศผู้บริหารคนใหม่ เพื่อพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 ท่าน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
ร่วมงานกึ่งศตวรรษ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
ร่วมงานกึ่งศตวรรษ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานกึ่งศตวรรษ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกจำกัด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ในวันที่ 14 ธันวาคม 2553
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
ต้อนรับคณะกองบิน 46
ต้อนรับคณะกองบิน 46
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนาวาอากาศเอกมงคล ตั้งสุวรรณากุล ชมรมจักรยานกองบิน 46 และคณะ ที่เดินทางมามอบจักรยาน และอุปกรณ์กีฬา ในวันที่ 12 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนห้วยกอกพัฒนากีฬา อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายสกล เขมะพรรค ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เยี่ยมบ้านนักเรียนเด็กหญิงลำเพียร สร้อยสนตน นักเรียนโรงเรียนนครไทยวิทยาคม และเด็กหญิงลัดดา นันทกิจ นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินทอง ในวันที่ 10 ธันวาคม 2553
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
ต้อนรับประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ต้อนรับประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เพื่อมอบเครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มกันหนาว ให้แก่นักเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อ.นครไทย ในวันที่ 10 ธันวาคม 2553
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
สพป.นนทบุรี 2 มอบเสื้อกันหนาวและเครื่องบริโภค
สพป.นนทบุรี 2 มอบเสื้อกันหนาวและเครื่องบริโภค
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายชูชาติ กาญจนธนชัย ผอ.สพป.นนทบุรี 2 และคณะที่ได้มาบริจาคเสื้อผ้าและเครื่องอุปโภค ให้กับโรงเรียนวัดบ่อภาค และโรงเรียนบ้านนาตอน อ.ชาติตระการ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2553
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
มอบเสื้อกันหนาว
มอบเสื้อกันหนาว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อกันหนาวให้กับเครือข่าย ตามโครงการหนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
ปล่อยขบวนแรลลี่ตามโครงการหนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น
ปล่อยขบวนแรลลี่ตามโครงการหนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น
ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีเปิดและปล่อยขบวนแรลลี่ ตามโครงการหนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์