+++ งดจ่าย +++ one stop service วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2558  เนื่องจากต้นปีงบประมาณระบบยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 15 Online
»   วันนี้ 239 Today
»   เมื่อวานนี้ 1271 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2980 Week
»   เดือนนี้ 3052 Month
»   ปีนี้ 3052 Year
»   รวมทั้งหมด 3052 Total
Record: 1470 (12.10.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ชี้แจงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและครุภัณฑ์
ชี้แจงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและครุภัณฑ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมชี้แจงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและครุภัณฑ์ (เงินกันไว้เหลื่อมปี 2554) ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2554 นายทองมา สัญญะ หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย ศน.วินัย ปานโท้ ศน.แพรทอง เดชเทศ ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ บ้านเนินทอง บ้านนาตอน บ้านน้ำทองน้อย ชุมชนวัดบ้านดง บ้านห้วยน้ำปลา และบ้านนาหล่ม
ผู้อ่าน [ 274 ] คน
เตรียมความพร้อมจัดโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับภูมิภาค
เตรียมความพร้อมจัดโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับภูมิภาค
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 และผู้อำนวยการกลุ่ม ในสพป.พล.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับภูมิภาค และมอบหมายงานรับผิดชอบ เพื่อเรียบร้อยและความสำเร็จในการจัดงาน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
รวมบุญ ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
รวมบุญ ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล ต.วัดโบสถ์ นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร และนำสิ่งของมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในกิจกรรมรวมบุญ ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม "ขวัญเอย ขวัญมี พิษณุโลกคนดีจึงขวัญมา"
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน
ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน
นที่ 2 พ.ย. 2554 รองธนู อักษร และศน.อุมาพร ปานโท้ ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน ที่โรงเรียนบ้านหนองปลิง ร.ร.บ้านชาน ร.ร.วัดบ้านน้อย ร.ร.วัดหินลาด ร.ร.บ้านห้วยเจียง และร.ร.บ้านหนองกระบาก
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
นิเทศก์โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
นิเทศก์โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ท่านสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๓ พร้อมด้วย ศน.วรรณวิรัตน์ แสงศักดา ศน.บุญส่ง ชูนาม และผอ.สมศักดิ์ คุ้มพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำหักศึกษา ออกเยี่ยม โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว โรงเรียนวัดนาขาม และโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา เพื่อดูแลช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน พร้อมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
การประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ ๒
การประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ ๒
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ท่านสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๓ พร้อมด้วย ศน.วรรณวิรัตน์ แสงศักดา และศน.บุญส่ง ชูนาม ออกเยี่ยม โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา โรงเรียนบ้านเนินมะคึด โรงเรียนบ้านหนองมะคัง โรงเรียนวัดน้ำคบ และโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย เพื่อดูแลช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน พร้อมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ผู้อ่าน [ 340 ] คน
การประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
การประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ท่านสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๓ พร้อมด้วย ศน.วรรณวิรัตน์ แสงศักดา และศน.บุญส่ง ชูนาม ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนบ้านคลองช้าง โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ฯ โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ โรงเรียนบ้านท่ากระดุน และโรงเรียนวัดทองแท้ฯ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ผู้อ่าน [ 268 ] คน
เตรียมความพร้อมโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3
เตรียมความพร้อมโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 3 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนอำเภอชาติตระการ
ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนอำเภอชาติตระการ
วันที่ 1 พ.ย. 2554 นายทองมา สัญญะและคณะศึกษานิเทศก์ ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน โรงเรียนวัดบ่อภาค โรงเรียนบ้านร่มเกล้าและโรงเรียนบ้านบุ่งผลำ
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
รองธนู อัษร ศน.อุมาพร ปานโท้ นางชมาภัทร ไข่แก้ว ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 2โรงเรียนบ้านแก่งคันนา บ้านน้ำโจน วัดคันโช้ง ห้วยปลาไหล บ้านท่าหนองปากพาน และโรงเรียนวัดเสนาสน์
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
ร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่า “น้ำเงิน – เหลือง”
ร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่า “น้ำเงิน – เหลือง”
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่า “น้ำเงิน – เหลือง” ของโรงเรียนวัดโบสถ์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
พัฒนาการปฏิบัติงานแผน  การเงิน บัญชีและพัสดุ
พัฒนาการปฏิบัติงานแผน การเงิน บัญชีและพัสดุ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงานแผน การเงิน บัญชีและพัสดุ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 โดยมี นางปวีณา วชิราศรีศิริกุล ผอ.ตรวจสอบภายใน สพป.พล.3 เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนหลังน้ำลด
เยี่ยมโรงเรียนหลังน้ำลด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนประชาอุปถัมภ์หลังจากที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูหลังน้ำลด และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูนักเรียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทฯ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 คน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
มอบธารน้ำใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มอบธารน้ำใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 มอบธารน้ำใจของชาวสพป.พิษณุโลก เขต 3 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้กับนายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กทม.
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
เตรียมความพร้อมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ภาคเหนือตอนล่าง
เตรียมความพร้อมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ภาคเหนือตอนล่าง
ประชุมคณะกรรมการในการจัดค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราช “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปี 2554 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
มอบรางวัลแห่งความดี
มอบรางวัลแห่งความดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อรางวัลแห่งความดี ให้กับ นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และคณะกรรมการ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
กลุ่มนิเทศฯ ประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการเครือข่าย
กลุ่มนิเทศฯ ประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการเครือข่าย
นายทองมา สัญญะ หัวหน้ากลุ่มศึกษานิเทศฯ สพป.พล.3 ประชุมร่วมกับบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสรรหา คณะกรรมการเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อแจ้งกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
มอบหมายบาทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของกตปน.ชุดใหม่
มอบหมายบาทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของกตปน.ชุดใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการ กตปน.สพป.พล.3 ชุดใหม่ เพื่อมอบหมายบาทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของกตปน. ในวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 257 ] คน
ประชุมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ
ประชุมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 201 ] คน
ร่วมงานวันปิยะมหาราชอำเภอวัดโบสถ์
ร่วมงานวันปิยะมหาราชอำเภอวัดโบสถ์
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมกับสมาคมครูอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรพงษ์ รังสาดทอง นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
ร่วมงานวันปิยะมหาราช
ร่วมงานวันปิยะมหาราช
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ ร่วมงานวันปิยะมหาราช ในวันที 23 ตุลาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์