+++สพป.พล.3 ได้ปรับปรุงแบบฟอร์การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน การศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล แถมเมนูด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วค่ะ+++ โรงเรียนที่ได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจตามหนังสือ สพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 4194  ลว. 25 ธ.ค. 57 ให้ใส่รหัสงบประมาณในระบบ e-GP  โดยเลือกแหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ ข้อมูลงบประมาณ เลือก หน่วยงานอื่่น  +++  *** ผู้บริหารร.ร.ที่มีความประสงค์ไดอารีสพฐ.เพิ่มเติม และที่สั่งจองไว้ ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มอำนวยการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 32 Online
»   วันนี้ 2365 Today
»   เมื่อวานนี้ 2540 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2365 Week
»   เดือนนี้ 22147 Month
»   ปีนี้ 22147 Year
»   รวมทั้งหมด 22147 Total
Record: 5449 (22.01.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เตรียมความพร้อมประชุมครู
เตรียมความพร้อมประชุมครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมประชุมครูก่อนเปิดเทอม ซึ่งเป็นการแบ่งหน้าที่การทำงาน และเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการประชุม ในวันที่ 12 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ครูคลืน อิ่มกระจ่าง ดร.สำราญ มีแจ้ง ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่ พร้อมคณะ ในวันที่ 11 เมษายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ค่ายสร้างสรรค์พลเมืองศึกษาก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
ค่ายสร้างสรรค์พลเมืองศึกษาก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการค่ายสร้างสรรค์พลเมืองศึกษาก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 11 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
ประชุมกรรมการอ.ก.ค.ศ.  และกรรมการเขตพื้นที่
ประชุมกรรมการอ.ก.ค.ศ. และกรรมการเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ และกรรมการเขตพื้นที่ฯ ในวันที่ 11 เมษายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
เยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
เยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 9 เมษายน 2554 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ชี้แจงกรรมการสอบสัมภาษณ์
ชี้แจงกรรมการสอบสัมภาษณ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธี และแนวทางการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 9 เมษายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
บันทึกเทปน่ารักอย่างไทย
บันทึกเทปน่ารักอย่างไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 บันทึกเทปการให้การสนับสนุนและการจัดทำคู่มือน่ารักอย่างไทยจิตใจงดงาม ในวันที่ 8 เมษายน 2554 ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย
สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 8 เมษายน 2554 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
มอบนโยบายวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย
มอบนโยบายวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ให้กับคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 7 เมษายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมวางพานดอกไม้สด ในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมวางพานดอกไม้สด ในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2554 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ
ร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานสรงน้ำพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดเสนาสน์ อำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยมี นายสุรพงษ์ รังสาดทอง นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
ร่วมฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ
ร่วมฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์สัญญา พระครูพิเศษพัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ เจ้าอาวาสวัดเสนาสน์ เจ้าคณะอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 4 เมษายน 2553
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ของเครือข่ายคุณธรรม อำเภอพรหมพิราม 3 ในวันที่ 1 เมษายน 2554 ณ วัดบ้านซ่อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่หมดวาระ และมอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายสักการะในงานรัฐพิธี “งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัย
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัย ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 30 มีนาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
พัฒนาครูโดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3
พัฒนาครูโดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3 ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม ณ โรงเรียนนครไทย
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
ติดตามประเมินผลนโยบายการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ.
ติดตามประเมินผลนโยบายการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ.
นางชลลดา จิตติวัฒนพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะติดตามประเมินผลนโยบายการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ. ติดตามประเมินผลนโยบายการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ. โดยมีผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
จัดนิทรรศการ
จัดนิทรรศการ
โรงเรียนที่นิทรรศการที่เป็นจุดเด่นในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 10 โรงเรียน
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สพฐ.
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สพฐ. ติดตามและ ประเมินผล การขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ. นำโดย นางชลลดา จิตติวัฒนพงศ์ ประธานคณะกรรมการ ในวันที่ 28 มีนาคม 2554 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
เตรียมการต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ.
เตรียมการต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมชมเต้นท์นิทรรศการของโรงเรียน เพื่อต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 27 มีนาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
พัฒนาครูโดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3
พัฒนาครูโดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3 ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
บัณฑิตน้อย สู่อนาคต
บัณฑิตน้อย สู่อนาคต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบวุฒิให้กับบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านป่าแดง ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น.
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์