ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 1 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 1 Year
»   รวมทั้งหมด 1 Total
Record: 1 (05.07.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
นายบุญช่วย อินทเสวก ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยนางศุลีพร พร้าโมต นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง) ตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีที่ 1 ด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
เปิดบ้านคุณธรรม
เปิดบ้านคุณธรรม
นายวันชัย รอดฉาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านคุณธรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดท่าช้าง ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
เปิดโครงการพัฒนาครู หลักสูตร
เปิดโครงการพัฒนาครู หลักสูตร
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครู หลักสูตร "วิชาแนะแนว" ตามโครงการพัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์ และแนะแนว ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
พัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียน
พัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียน
นายประมวล อ่อนทอง ผอ.โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 201 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 และคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐและนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พล.3 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา และโรงเรียนวัดท้องโพลง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
พัฒนาเทคนิคการสอนและแนวทางประเมินผลเด็กแอลดี
พัฒนาเทคนิคการสอนและแนวทางประเมินผลเด็กแอลดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนและแนวทางประเมินผลเด็กแอลดี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมลีลาวดี จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
ต้อนรับเลขาธิการ กพฐ.
ต้อนรับเลขาธิการ กพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับ ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานคาราวาร สพฐ.ร่วมใจช่วยเหลือนักเรียนและผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ่อวิทย อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
ร่วมต้อนรับ สำนักติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
ร่วมต้อนรับ สำนักติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และนายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะ ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมาออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม อ.พรหมพิราม วันที่ 19 สิงหาคม 2554
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
ร่วมต้อนรับ สำนักติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
ร่วมต้อนรับ สำนักติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักติดตามปละประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด วันที่ 19 สิงหาคม 2554
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
พัฒนาครูบรรณารักษ์
พัฒนาครูบรรณารักษ์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการพัฒนาครูบรรณารักษ์ ระดับกลาง ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัย
เยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัย
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง) ด้วยระบบทางไกล
อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง) ด้วยระบบทางไกล
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธิเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)ระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีที่ 1 ฉบับปรับปรุง ด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านป่าสักฯ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
เปิดอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เปิดอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ตามโครงการ  84  ล้านความดี
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ตามโครงการ 84 ล้านความดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำข้าราชการ และลูกจ้าง กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ตามโครงการ 84 ล้านความดี สพฐ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และมอบสมุดบันทึกความดีให้กับข้าราชการ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 และคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐและนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พล.3 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม และโรงเรียนบ้านทุ่งตาเปรี้ยว อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายของสพป.พล.3 และ สพฐ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
เยี่ยมการอบรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เยี่ยมการอบรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมการอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานการจำแนกสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานการจำแนกสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานการจำแนกสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
ร่วมแสดงความยินดีกับ รมว.ศึกษาธิการ
ร่วมแสดงความยินดีกับ รมว.ศึกษาธิการ
ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เข้าคารวะแสดงความยินดีกับ พณฯ วรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่บ้านพัก จังหวัดแพร่ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2554
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณลานเวทีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
ศึกษาดูงานชลบุรี เขต 1
ศึกษาดูงานชลบุรี เขต 1
นายธนู อักษร นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มอำนวยการ ศึกษาดูงาน ณ สพป.ชลบุรี เขต 1 โดยมี นายสุชาติ มานิตย์ รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
ศึกษาดูงานสพป.นครปฐม เขต 1
ศึกษาดูงานสพป.นครปฐม เขต 1
นายธนู อักษร นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มอำนวยการ ศึกษาดูงาน ณ สพป.นครปฐม เขต 1 โดยมี นายทรงพล สิโนกาสิทธิ์ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2554
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
เปิดบ้านคุณธรรม
เปิดบ้านคุณธรรม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดบ้านคุณธรรมของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 1 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 227 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์