***แจ้งเปลี่ยนแปลงอาคารสำหรับใช้ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากอาคารเมธาประชานุสรณ์ เปลี่ยนเป็นอาคารอาชีวศึกษา โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ วันเสาร์ที่ 25 ,มิถุนายน 2559***  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 21 Online
»   วันนี้ 1324 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1324 Week
»   เดือนนี้ 1324 Month
»   ปีนี้ 1324 Year
»   รวมทั้งหมด 1324 Total
Record: 1324 (25.06.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ยินดีต้อนรับ ศน.ใหม่
ยินดีต้อนรับ ศน.ใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นางสุภาพรณ์ ขำช้าง และนางสาวสุภาพรณ์ แสนแทน ข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 446 ] คน
อบรม  “ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2555  ”
อบรม “ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2555 ”
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เป็นประธานพิธีเปิดการ อบรม กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 386 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการในการประชุม
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสมคิด ทองฟัก ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูทำหน้าที่แทน รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง ประธานคณะกรรมการ
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศผู้ที่สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
ประชุมระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ประชุมระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
นายบุญช่วย อินทเสวก เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 521 ] คน
ระดมสมองคณะกรรมการ 3 บอร์ด
ระดมสมองคณะกรรมการ 3 บอร์ด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ประชุมคณะกรรมการ 3 บอร์ด คือ คณะกรรมการ กต.ปน. เขตพื้นที่ฯ , คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ และ คณะทีมงานวิจัย เขตพื้นที่ฯ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดช่างเหล็ก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 401 ] คน
ประชุมจัดสรรโต๊ะ เก้าอี้
ประชุมจัดสรรโต๊ะ เก้าอี้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมนายกสมาคมเพื่อจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 538 ] คน
ประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2555
ประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2555
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2555 ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 2 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
อบรมการจัดการความรู้ในรูปแบบบล็อก (Blog)
อบรมการจัดการความรู้ในรูปแบบบล็อก (Blog)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การจัดการความรู้ในรูปแบบบล็อก (Blog) และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในองค์กร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
อบรมขยายผลการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
อบรมขยายผลการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมขยายผลครูภาษาอังกฤษ และการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม ภาษาอังกฤษ O-Net ของนักเรียน ชั้นป. 6 และชั้น ม. 3 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 406 ] คน
อบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์
อบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์
ชมรมครูคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนและบริหารสารสนเทศสถานศึกษาขึ้น ในวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2555
ผู้อ่าน [ 351 ] คน
รับมอบทุนการศึกษา
รับมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สพป.พล.3 รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี – พิมพ์ บูรณเขตต์ ครั้งที่ 30 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 372 ] คน
ปลูกต้นไม้ตามโครงการประเทศไทยสีเขียว
ปลูกต้นไม้ตามโครงการประเทศไทยสีเขียว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ได้รับต้นไม้จาก นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการประเทศไทยสีเขียว โดยนำไปปลูกโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านน้ำตาก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 387 ] คน
เยี่ยมการอบรมครูบรรณารักษ์
เยี่ยมการอบรมครูบรรณารักษ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ และครูวิชาการโรงเรียนอำเภอนครไทย เรื่องการจัดทำสื่อ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 513 ] คน
พัฒนาส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิต
พัฒนาส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 349 ] คน
พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนระดับปฐมวัยเพื่อรองรับการประเมินสมศ.รอบสาม
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนระดับปฐมวัยเพื่อรองรับการประเมินสมศ.รอบสาม
นางวรรณวิรัตน์ เกื้อพัฒนากุล พร้อมคณะครู สพป.พล.3เข้ารับการอบรมโครงการการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนระดับปฐมวัยเพื่อรองรับการประเมินสมศ.รอบสามให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาไม่ผ่านการประเมินของสมศ.รอบ 2และรอบ 3 โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนระดับปฐมวัยเพื่อรองรับการประเมินสมศ.รอบสามให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาไม่ผ่านการประเมินของสมศ.รอบ 2และรอบ 3โดยนายสุรัตน์ สีดาเดช รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมลีลาวดี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 381 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศผู้ที่สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
ประกวดโครงการ “คนพิษณุโลกฟันดี สุขภาพดีช่วยชาติ”
ประกวดโครงการ “คนพิษณุโลกฟันดี สุขภาพดีช่วยชาติ”
โรงเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ประกอบด้วย โรงเรียนเข้าร่วมประกวดในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 คือ โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ และบ้านหนองกะท้าว และระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 คือ โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ / วัดน้ำคบ / บ้านหนองกะท้าว และวัดหางไหล เข้าร่วม ประกวดโครงการ “คนพิษณุโลกฟันดี สุขภาพดีช่วยชาติ” ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ผลปรากฏว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 (แข่งขัน 10 โรงเรียน) และระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ได้รับรางวัลชนะเลิศ (แข่งขัน 14 โรงเรียน)
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
ร่วมงานคนพิษณุโลกฟันดี  สุขภาพดีช่วยชาติ
ร่วมงานคนพิษณุโลกฟันดี สุขภาพดีช่วยชาติ
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมคณะ ร่วมงานคนพิษณุโลกฟันดี สุขภาพดีช่วยชาติ จัดโดยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 277 ] คน
พิจารณาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
พิจารณาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ผู้บริหาร และคณะครูในสังกัด สพป.พล.3 ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อขอรับบริการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือฯ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 351 ] คน
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 263 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์