ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 29 Online
»   วันนี้ 545 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 545 Week
»   เดือนนี้ 545 Month
»   ปีนี้ 545 Year
»   รวมทั้งหมด 545 Total
Record: 545 (05.08.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 / 2554 เพื่อแจ้งภารกิจที่จะต้องเร่งด่วนในการปฏิบัติราชการ ในวันที่ 21 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม เนื่องจากแม่น้ำแควน้อยระดับน้ำสูงขึ้น และกำลังไหลเข้าสพป.พล.3 ในวันที่ 20 กันยายน 2554
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
ร่วมประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน
ร่วมประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 20 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค อ.เมือง จ.ตาก ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จ.สุโขทัย ,จ.ตาก ,จ.เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
รับเสื้อสามารถ
รับเสื้อสามารถ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อสามารถให้กับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นรางวัลแห่งความดี และสร้างขวัญกำลังใจ ในวันที่ 19 กันยายน 2554
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม
เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนวัดเสนาสน์ และโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ที่ประสบภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำแควน้อยเอ่อล้น ในวันที่ 19 กันยายน 2554
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 17 กันยายน 2554 ณ โรงแรมชลจันทน์ จ.ชลบุรี
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
จัดงานมุฑิตาจิต
จัดงานมุฑิตาจิต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้เกษียณ และผู้เกษียณก่อนกำหนด สพป.พล.3 ในวันที่ 16 กันยายน 2554 ณ โรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี
ผู้อ่าน [ 235 ] คน
คัดเลือก ครูดีในดวงใจ
คัดเลือก ครูดีในดวงใจ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการพิจารณาคัดเลือกโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ในวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 201 ] คน
ประชุมแกนนำครูบรรณารักษ์
ประชุมแกนนำครูบรรณารักษ์
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 พบปะการประชุมแกนนำครูบรรณารักษ์ ในเรื่องการลงทะเบียนหนังสือ ในวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)
อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง)
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ระดับกลาง) ตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) ด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อการ (ETV) สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ประชุมการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2554
ประชุมการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2554
นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2554 ในวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
พัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่
พัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพนิเทศก็ด้านการวิจัยและการประเมินโครงการ ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลีลาวดี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 201 ] คน
นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนร่วมและการนำเสนอผลงานเป็น Best Parctice
นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนร่วมและการนำเสนอผลงานเป็น Best Parctice
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนร่วมและการนำเสนอผลงานเป็น Best Parctice ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 12 กันยายน 2554 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 233 ] คน
วางแผนจัดงานเกษียณ สพป.พล.3
วางแผนจัดงานเกษียณ สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมวางแผนจัดงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งจัดงานเกษียณให้กับบุคลากรในสพป.พล.3 ในวันที่ 12 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
ร่วมถ่ายกับผู้เกษียณและผู้เกษียณก่อนกำหนด
ร่วมถ่ายกับผู้เกษียณและผู้เกษียณก่อนกำหนด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมรองผู้อำนวยการ สพป.พล.3 ร่วมถ่ายภาพหมู่กับผู้เกษียณและผู้เกษียณก่อนกำหนด ในวันที่ 12 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก ในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น การจัดการเรียนรู้ทางไกลไทยคมและการเรียนรวม ในวันที่ 12 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
รองยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา) ในวันที่ 9 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2554 ในวันที่ 8 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนวัดนาขาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
ชี้แจงการสอบNT ม.3
ชี้แจงการสอบNT ม.3
นายสมศักดิ์ จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 6 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
จัดตลาดนัดคุณธรรม สำนึกความเป็นชาติไทย ใส่ใจความพอเพียง
จัดตลาดนัดคุณธรรม สำนึกความเป็นชาติไทย ใส่ใจความพอเพียง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดตลาดนัดคุณธรรม สำนึกความเป็นชาติไทย ใส่ใจความพอเพียง ประจำปี 2554 ในวันที่ 5 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
อบรมการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายรัตนศักดิ์ สาวจู ผอ.กลุ่มนโยบาลและแผน พร้อมคณะ เข้าร่วมการอบรมการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
ผลการประกวดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทันตสุขภาพในนักเรียนประถมศึกษา
ผลการประกวดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทันตสุขภาพในนักเรียนประถมศึกษา
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการการประกวดนิทรรศการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในนักเรียนประถมศึกษา และการช่วยเหลือในรูปแบบเครือข่าย เด็กพิษณุโลกฟันดี ปี 2554 ในวันที่ 2 กันยายน 2554 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
ผู้ตรวจกระทรวงเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.3
ผู้ตรวจกระทรวงเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.3
ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ เยี่ยมโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์บำรุงวุฒิวิทยา โรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ และโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อำเภอพรหมพิราม เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการจัดการเรียนของโรงเรียน ในวันที่ 2 กันยายน 2554
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบนโยบาย และรับทราบแนวทางการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาน้ำท่วมของ สพป.พล.3 ในวันที่ 2 กันยายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 1 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์