ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 9 Online
»   วันนี้ 109 Today
»   เมื่อวานนี้ 2261 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5726 Week
»   เดือนนี้ 19402 Month
»   ปีนี้ 19402 Year
»   รวมทั้งหมด 19402 Total
Record: 13387 (03.05.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 23 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที 22 เมษายน 2554 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผศ.ดร.พยุง ซีดาร์ และมิสเตอร์แมททิว ฟอร์เล่ย์ เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
รดน้ำ ขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
รดน้ำ ขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ ร่วมรดน้ำ ขอพร ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
รดน้ำ ขอพร ผอ.สพป.พล.3
รดน้ำ ขอพร ผอ.สพป.พล.3
คุณอำนวย ศรีอาวุธ คุณปาริตา ศิริวัตร์ และ คณะ สังกัด สพม.39 รดน้ำขอพร นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
รดน้ำ ขอพร อบจ.พิษณุโลก
รดน้ำ ขอพร อบจ.พิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ ร่วมรดน้ำ ขอพร นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
ประชุมชี้แจงคำรับรองปฏิบัติราชการ
ประชุมชี้แจงคำรับรองปฏิบัติราชการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงคำรับรองปฏิบัติราชการ ถึงแนวทางการดำเนินงาน ให้กับ รอง ผอ.สพป.พล.3 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มทราบ ในวันที่ 21 เม.ย. 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 21 เม.ย. 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
รดน้ำนายอำเภอวัดโบสถ์
รดน้ำนายอำเภอวัดโบสถ์
ในวันที่ 19 เมษายน 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมรดน้ำท่านสุรพงษ์ รังสาดทอง นายอำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 20 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีคุณนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก และคณะ เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์เอกสารคูมือเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2554
ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์เอกสารคูมือเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2554
นายอนันต์ แก้วแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์เอกสารคูมือเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2554 ในวันที่ 19 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 19 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
ร่วมงานสงกรานต์ปีใหม่ไทยร่วมใจคารวะธรรม
ร่วมงานสงกรานต์ปีใหม่ไทยร่วมใจคารวะธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานสงกรานต์ปีใหม่ไทยร่วมใจคารวะธรรม ของ สพป.พล.1 โดยมีนายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณูโลก เขต 1 พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรและคณะ ร่วมรดน้ำในวันที่ 18 เมษายน 2554 ณ สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณูโลก
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
วางแผนประชุมครูทั้งเขต
วางแผนประชุมครูทั้งเขต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 วางแผนกับรองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในการประชุมครูทั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อความเรียบร้อยในการประชุม ในวันที่ 18 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
เตรียมความพร้อมประชุมครู
เตรียมความพร้อมประชุมครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมประชุมครูก่อนเปิดเทอม ซึ่งเป็นการแบ่งหน้าที่การทำงาน และเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการประชุม ในวันที่ 12 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ครูคลืน อิ่มกระจ่าง ดร.สำราญ มีแจ้ง ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่ พร้อมคณะ ในวันที่ 11 เมษายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
ค่ายสร้างสรรค์พลเมืองศึกษาก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
ค่ายสร้างสรรค์พลเมืองศึกษาก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการค่ายสร้างสรรค์พลเมืองศึกษาก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 11 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
ประชุมกรรมการอ.ก.ค.ศ.  และกรรมการเขตพื้นที่
ประชุมกรรมการอ.ก.ค.ศ. และกรรมการเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ และกรรมการเขตพื้นที่ฯ ในวันที่ 11 เมษายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
เยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
เยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 9 เมษายน 2554 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
ชี้แจงกรรมการสอบสัมภาษณ์
ชี้แจงกรรมการสอบสัมภาษณ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธี และแนวทางการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 9 เมษายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
บันทึกเทปน่ารักอย่างไทย
บันทึกเทปน่ารักอย่างไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 บันทึกเทปการให้การสนับสนุนและการจัดทำคู่มือน่ารักอย่างไทยจิตใจงดงาม ในวันที่ 8 เมษายน 2554 ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย
สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 8 เมษายน 2554 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
มอบนโยบายวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย
มอบนโยบายวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ให้กับคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 7 เมษายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมวางพานดอกไม้สด ในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมวางพานดอกไม้สด ในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2554 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
ร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ
ร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานสรงน้ำพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดเสนาสน์ อำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยมี นายสุรพงษ์ รังสาดทอง นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์