***  วันที่ 30 ม.ค. 58 - 3 ก.พ. 58 จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.  และในวันที่ 4 ก.พ. 2558 งดจ่าย one stop service ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 23 Online
»   วันนี้ 587 Today
»   เมื่อวานนี้ 1377 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 13924 Week
»   เดือนนี้ 587 Month
»   ปีนี้ 13924 Year
»   รวมทั้งหมด 13924 Total
Record: 4644 (29.01.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60
นายสุรินทร์ แก้วมณี และคณะ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60 สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2554
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ต้อนรับคณะบริษัทมิตซูบิชิ
ต้อนรับคณะบริษัทมิตซูบิชิ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ต้อนรับคณะ สพฐ. และบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) เยี่ยมชมและมอบทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ อ.นครไทย ในวันที่ 26 มกราคม 2554
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสะแก โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ในวันที่ 25 มกราคม 2554
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
เยี่ยมค่ายวิชาการ
เยี่ยมค่ายวิชาการ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ของนักเรียน ในวันที่ 25 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
เปิดค่ายวิชาการ นครไทย 1 และ 2
เปิดค่ายวิชาการ นครไทย 1 และ 2
รองอุดม สายโท เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 1 ณ ร.ร. นครไทยวิทยาคม และเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 2 ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
เยี่ยมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เยี่ยมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันที่ 24 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม และโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว เป็นการสนองกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการยกรอดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระ
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอชาติตระการ ประธานพิธีเปิดโครงการการจัดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวันที่ 24 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 กล่าวรายงาน
ผู้อ่าน [ 242 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
นายวันชัย รอดฉาย รอง ผอ.สพป.พล. 3 และคณะ เยี่ยมบ้านนักเรียน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ต้อนรับคณะมูลนิธิคุณพุ่มสัญจร
ต้อนรับคณะมูลนิธิคุณพุ่มสัญจร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ต้อนรับดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ และคณะมูลนิธิคุณพุ่มสัญจร “สานฝัน ปันรัก เพื่อเด็กพิการและด้อยโอกาส” เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานให้กับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 22 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ นำข้าวสารอาหารแห้ง และผ้าห่มกันหนาว มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าสัก โรงเรียนวัดหางไหล และโรงเรียนวัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม ในวันที่ 21 มกราคม 2553
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
สัปดาห์เยี่ยมบ้าน
สัปดาห์เยี่ยมบ้าน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาว ข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 20 มกราคม 2553
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว
มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว
สพป.พล.3 ร่วมกับ บริษัทแมคโคร มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอชาติตระการที่ประสบภัยหนาว โดยมีรองอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และตัวแทนบริษัทแมโคร มอบในวันที่ 20 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
ต้อนรับคณะชุมนุมนายเรืออากาศ พิษณุโลก (ชนอ.) กองบิน 46
ต้อนรับคณะชุมนุมนายเรืออากาศ พิษณุโลก (ชนอ.) กองบิน 46
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ร่วมต้อนรับคณะชุมนุมนายเรืออากาศ พิษณุโลก (ชนอ.) กองบิน 46 ในการมอบทุนพัฒนาการศึกษา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลิง อำเภอวัดโบสถ์ โดยมี รองผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.นิยม ขำช้าง ศน.บุญส่ง ชูนาม ศน.วินัย ปานโท้ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2554
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานแผน การเงิน บัญชีและพัสดุ
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานแผน การเงิน บัญชีและพัสดุ
นางปวีณา วชิราศรีศิริกุล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานแผน การเงิน บัญชีและพัสดุ ระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2553 ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
ชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 14 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
มอบเสื้อกันหนาวและผ้าห่มกันหนาว
มอบเสื้อกันหนาวและผ้าห่มกันหนาว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายแสงไทย มีสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ตัวแทนบริษัทแมคโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก ตัวแทนบริษัทพิษณุโลกบิ๊กซี จำกัด ในวันที่ 18 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้า อำเภอนครไทย
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
รับสิ่งของบริจาคจากบิ๊กซี
รับสิ่งของบริจาคจากบิ๊กซี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบสิ่งของบริจาคจากบิ๊กซี สนับสนุนโครงการกินอิ่ม นอนอุ่น ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 มกราคม 2554 ณ ห้างบิ๊กซี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
สัปดาห์เยี่ยมบ้าน
สัปดาห์เยี่ยมบ้าน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล. 3 พร้อมคณะนำข้าวสารอาหารแห้ง ผ้าห่ม และ เยี่ยมบ้านนักเรียน เครือข่ายวัดโบสถ์ 1 ,2 และ 3 ตามโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 17 มกราคม 2554 โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
ร่วมงานวันครูอำเภอพรหมพิราม
ร่วมงานวันครูอำเภอพรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานเลี้ยงวันครูอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนพิรามอุทิศ อ.พรหมพิราม โดยมีนายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
กีฬาวันครูอำเภอชาติตระการ
กีฬาวันครูอำเภอชาติตระการ
เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดกีฬาวันครู 54 ในวันที่ 16 มกราคม ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
กีฬาวันครูอำเภอนครไทย
กีฬาวันครูอำเภอนครไทย
เวลา 12.00 น. นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดกีฬาวันครูสัมพันธ์ 54 สิงห์ เหนือ เสือใต้ ในวันที่ 16 มกราคม ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
ร่วมงานวันครูอำเภอวัดโบสถ์
ร่วมงานวันครูอำเภอวัดโบสถ์
เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานวันครูอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ โดยมีนายสุรพงษ์ รังสาดทอง นายอำเภอวัดโบสถ์ ประธานกล่าวปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศธ
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศธ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.39 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาราชการที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 14 มกราคม 2554 ณ สนามบินพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
สพป.พล.3 เยี่ยมบ้านนักเรียน
สพป.พล.3 เยี่ยมบ้านนักเรียน
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะนำข้าวสารอาหารแห้ง ผ้าห่ม และ เยี่ยมบ้านนักเรียน เครือข่ายนครไทย 1 ,2 ,3 และ 4 ตามโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 14 มกราคม 2554 โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
มอบรางวัลวันครู
มอบรางวัลวันครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบตู้เย็น และถ้วยกีฬา ให้กับตัวแทนสมาคม 4 อำเภอครูที่จัดงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม เพื่อเป็นรางวัลให้กับคณะครู ในวันที่ 13 มกราคม 2553 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์