+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 625 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2875 Week
»   เดือนนี้ 16328 Month
»   ปีนี้ 47162 Year
»   รวมทั้งหมด 51961 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุiรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมรองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมฟังพระสวดอภิธรรมให้กับนายสุเทพ ขวัญเกตุ บิดา นางสาวมาศสุภา ขวัญเกตุ ลูกจ้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พล.3 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดตาปะขาวหาย อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
ประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
ประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการประเมิน เพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล‏
ประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล‏
รองฯอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะได้ออกประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล โรงเรียนวัดห้วยดั้ง เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชาการ เป็นเด็กดี เป็นศักดิ์ศรีของตำบล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซี่ยน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
รองอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานกรรมการ ได้ประเมินกิจกรรมต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด เพื่อเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลที่สมบูรณ์ ผลการประเมินปรากฎว่าโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดผ่านการประเมิน โดยได้รับมอบโล่ห์โรงเรียนดีศรีตำบลจาก สพฐ.เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
โครงการเงินทุนหมุนเวียน
โครงการเงินทุนหมุนเวียน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2556 เพื่อจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2556 และเพื่อลดปัญหาทุพโภชนาการในโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบ (NT)  ป.3
ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบ (NT) ป.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบ ให้กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา คณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ผอ.ทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศ บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 18 คน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
โครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่ม นอนอุ่น ครั้งที่ 4
โครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่ม นอนอุ่น ครั้งที่ 4
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ นำโดย นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการ สทท.พิษณุโลก จัดโครงการ NBT Green ที่พึ่งพาของประชาชน “หนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น” ประจำปี 2556 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
เลี้ยงต้อนรับคณะสทท.พิษณุโลก
เลี้ยงต้อนรับคณะสทท.พิษณุโลก
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับคณะสทท.แห่งประเทศไทย นำโดย นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง อ.ชาติตระการ ในการจัดโครงการ หนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่ม นอนอุ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
ปลูกต้นไม้และพัฒนาโรงเรียน
ปลูกต้นไม้และพัฒนาโรงเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับ สทท.แห่งประเทศไทย นำโดย นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการ และกองบิน 46 ปลูกต้นไม้ และทาสีโรงเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง อ.ชาติตระการ ในโครงการ หนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่ม นอนอุ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
ร่วมแรง ร่วมใจ ไปพัฒนาโรงเรียน
ร่วมแรง ร่วมใจ ไปพัฒนาโรงเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำลูกจ้างประจำ ของสพป.พล.3 ร่วมแรง ร่วมใจ ไปพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง เพื่อให้โรงเรียนมีความสวยงาม และปรับปรุงซ่อมแซมที่ชำรุด ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
ช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
ช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ในการบรรเทาความเดือดร้อน และแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักเรียนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
โครงการหนาวนี้เพื่อน้อง  กินอิ่ม  นอนอุ่น ครั้งที่ 4
โครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่ม นอนอุ่น ครั้งที่ 4
ผอ.อุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผอ.สทท.พิษณุโลก และ รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 จัดรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก (สสท.พิษณุโลก) โครงการหนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
โครงการร่วมแรง รวมใจ ไปพัฒนา
โครงการร่วมแรง รวมใจ ไปพัฒนา
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการร่วมแรง รวมใจ ไปพัฒนา เป็นการพัฒนาลูกจ้างประจำ ในสังกัด สพป.พล.3 ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O - NET  ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O - NET ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท่านสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล. ๓ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอวัดโบสถ์ ออกเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบระดับชาติ O - NET ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในอำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
ร่วมงานแควน้อยบำรุงแดนมาราธอน  ปี  2013
ร่วมงานแควน้อยบำรุงแดนมาราธอน ปี 2013
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 นำโดย นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพป.พล.3 คณะครู ผู้บริหาร นักเรียน (สพป.พล.3) ร่วมแข่งขันแควน้อยบำรุงแดนมาราธอน ปี 2013 โดยนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานในพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยคนใหม่
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยคนใหม่
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศ บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 10 คน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดงานหนาวนี้เพื่อน้อง  กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 4
เตรียมความพร้อมการจัดงานหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 4
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 4 โดย ผอ.อุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผอ.สทท.พิษณุโลก พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม เพื่อความเรียบร้อยของการจัดงานดังกล่าว ในวันที่ 31 มกราคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จพิษณุโลก.
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
ชี้แจงกรรมการคุมสอบ O-NET  อำเภอพรหมพิราม
ชี้แจงกรรมการคุมสอบ O-NET อำเภอพรหมพิราม
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2556) ของโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
ชี้แจงกรรมการคุมสอบ O-NET  อำเภอวัดโบสถ์
ชี้แจงกรรมการคุมสอบ O-NET อำเภอวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2556)ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 1 ,2 และ 3 ในวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการในวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
ค่ายวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 7
ค่ายวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 7
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับ นายประดุง เที่ยงน้อย ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 7 จัดค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
ประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
ประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำคณะกรรมการประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ในวันที่ 23 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
สังสรรค์ 4 เขต การศึกประถมศึกษา
สังสรรค์ 4 เขต การศึกประถมศึกษา
ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.39 ประธานพิธีเปิดการจัดงานสังสรรค์ 4 ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา 39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ,2 และ 3 ในวันที่ 24 มกราคม 2556 ณ สนาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์