***โรงเรียนวัดสนาใชย ส่งข่าวประชาสัมพันธ์การสอนภาษาอังกฤษ  ไม่มีรูปมาให้ จึงขอไม่ประชาสัมพันธ์ กรุณาใส่รูปมาให้ด้วยค่ะ *** ของดจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร (one stop service) ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2557 เนื่องจากต้นปีงบประมาณระบบ GFMIS ปิดระบบการเบิกจ่าย จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 31 Online
»   วันนี้ 920 Today
»   เมื่อวานนี้ 1218 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2138 Week
»   เดือนนี้ 2138 Month
»   ปีนี้ 2138 Year
»   รวมทั้งหมด 2138 Total
Record: 1218 (01.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สัปดาห์เยี่ยมบ้าน
สัปดาห์เยี่ยมบ้าน
นายนิคม กุณา รองผอ.สพท.พล.3 นำคณะกรรมการ “สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง โรงเรียนบานท่าสะแก โรงเรียนบ้านนาตอน อำเภอชาติตระการ ในวันที่ 16 สิงหาคม 255
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
รับมอบโล่“เกียรติยศพระราชทาน  โครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”
รับมอบโล่“เกียรติยศพระราชทาน โครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”
นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ มอบโล่“เกียรติยศพระราชทาน โครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”ให้กับนายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รอง ผอ.สพท.พล 3และนักเรียนในสังกัด
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
ร่วมกิจกรรมโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”
ร่วมกิจกรรมโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รอง ผอ.สพท.พล 3 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน” ณ อาคารโรงยิมฯ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
 ยกระดับคุณภาพครูภาษาไทย ประถมศึกษา
ยกระดับคุณภาพครูภาษาไทย ประถมศึกษา
รองนิคม กุณา รองผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2553 หลักสูตร ภาษาไทย ประถมศึกษา รุ่นที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
พิษณุโลก เขต 3  ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
พิษณุโลก เขต 3 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 และคณะร่วมลงนามถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ณ ศาลาประชาคม และบริเวณลานเวทีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
รับมอบผ้าห่ม
รับมอบผ้าห่ม
นายพันธุ์พนา ศิระวงษ์ นายอำเภอนครไทย มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 30 ผืน ให้กับ นายอุดม สายโท รองผอ.สพท.พล.3 เพื่อมอบให้กับนักเรียนในวันสัปดาห์เยี่ยมบ้าน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
ปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ  รุ่นที่ 2
ปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ รุ่นที่ 2
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประธานปิดการประชุมยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
การจำแนกสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษา
การจำแนกสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษา
การจำแนกสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา นำโดย ผอ.พีโชบล ชาญนาวา และนายประหยัด เทพหยด นักวิชาการ สพท.พล.3
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพท.พล.3 นำนายสมเจตน์ จัดการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์บำรุงวุฒิ เพื่อดูสภาพห้องจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
ยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ  รุ่นที่ 2  ทัศนศึกษากำแพงเพชร
ยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ทัศนศึกษากำแพงเพชร
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการประชุมยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ทัศนศึกษา บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ โดยมีท่านอุดมศักดิ์ นววิภาพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ กล่าวต้อนรับ และ บริษัทเบียร์ช้าง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
ยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ  รุ่นที่ 1  ทัศนศึกษากำแพงเพชร
ยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ รุ่นที่ 1 ทัศนศึกษากำแพงเพชร
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการประชุมยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบ รุ่นที่ 1 ทัศนศึกษา บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ โดยมีท่านอุดมศักดิ์ นววิภาพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ กล่าวต้อนรับ และ บริษัทเบียร์ช้าง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
เยี่ยมชมการจัดกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน”
เยี่ยมชมการจัดกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน”
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2553 โดยมีนายประธาน ดวงพัตรา ปลัด จ.พิษณุโลก เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการแสดงละคร “วันแม่” ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
บรรยายกาศยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา รุ่น 2
บรรยายกาศยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา รุ่น 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
ยกระดับคุณภาพครูภาษาไทย ม.ต้น
ยกระดับคุณภาพครูภาษาไทย ม.ต้น
รองนิคม กุณา รองผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2553 หลักสูตร ภาษาไทย ม.ต้น รุ่นที่ 3 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
ฟื้นฟูป่า  ปวงประชาร่วมใจ  เทิดไท้พระแม่ของแผ่นดิน
ฟื้นฟูป่า ปวงประชาร่วมใจ เทิดไท้พระแม่ของแผ่นดิน
รองวุฒิไกร วุฒิกำพล รองผอ.สพท.พล.3 และคณะเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการ “ฟื้นฟูป่า ปวงประชาร่วมใจ เทิดไท้พระแม่ของแผ่นดิน” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ พื้นที่เหนือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก โดยท่านอำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรี เป็นประธานพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
บันทึกเทปคู่มือน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงามเพิ่มเติม
บันทึกเทปคู่มือน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงามเพิ่มเติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 บันทึกเทปคู่มือน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงามเพิ่มเติม ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับภาคเหนือ
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับภาคเหนือ
สพท.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับภาคเหนือ 44 เขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2553 ที่โรงแรมอมรินทร์ ลากูน
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
พัฒนาสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
พัฒนาสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
สพท.พล.3 ร่วมกับ สพท.พล 1 และ 2 จัดประชุมชี้แจงพัฒนาสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 ที่โรงแรมน่านเจ้า ในวันที่ 4 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานการอบรมครูด้วยระบบทางไกลจาก สสวท.
ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานการอบรมครูด้วยระบบทางไกลจาก สสวท.
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 นายวัฒน วัฒนากูล และคณะติดตามการดำเนินงานการอบรมครูด้วยระบบทางไกลจาก สสวท. ได้มาติดตามการอบรมครูสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา และโรงเรียนนครไทย โดยมีนายทองมา สัญญะ และคณะศึกษานิเทศให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
บันทึกเทปคู่มือน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม
บันทึกเทปคู่มือน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพท.พล.3 พร้อมคณะ เข้าร่วมชมบันทึกเทปคู่มือน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงามเพิ่มเติม ณ โรงเรียนนครไทย ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
ประชุมยาเสพติดด้วยระบบ AntiDrug  Offine
ประชุมยาเสพติดด้วยระบบ AntiDrug Offine
รองอุดม สายโท รองผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เพื่อกรอกข้อมูลด้วยระบบโปรแกรม AntiDrug Offine ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนนครไทย
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา38 ค (2)
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา38 ค (2)
ผอ.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพท.พล.2 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38 ค (2) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบ
ยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหารและครูปฐมวัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหารและครูปฐมวัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหารและครูปฐมวัย เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพท.พล.3
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์