+++โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่องการประชุมกรรมการสถานศึกษา ไม่มีรูปค่ะ+++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 52 Online
»   วันนี้ 795 Today
»   เมื่อวานนี้ 4912 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5707 Week
»   เดือนนี้ 7393 Month
»   ปีนี้ 7393 Year
»   รวมทั้งหมด 7393 Total
Record: 4912 (22.12.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ต้อนรับ ศน.คนใหม่
ต้อนรับ ศน.คนใหม่
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายอาคม ศกุนรักษ์ ผอ.โรงเรียน มัธยมพัชรกิติยาภา 2 จ.กำแพงเพชร พร้อมคณะครู เดินทางส่งครูบุศรินทร์ ใจวังโลก ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวัดโบสถ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรพงษ์ รังสาดทอง ประธานการประชุม
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
มอบนโนบายของผอ.สพป.พล.3
มอบนโนบายของผอ.สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายของ สพป.พล.3 ให้รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์โฮเต็น จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
ส่งบุคลากรไปสังกัด สพม.เขต 39
ส่งบุคลากรไปสังกัด สพม.เขต 39
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เดินทางส่งบุคลากรไปสังกัด สพม. เขต 39 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดสอบตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท.ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
แสดงความยินดีกับบุคลากร
แสดงความยินดีกับบุคลากร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ย้ายไปอยู่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ สวนอาหารฟ้าไทยฟาร์ม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
ตรวจสอบสถานที่จัดแรลลี่การกุศล
ตรวจสอบสถานที่จัดแรลลี่การกุศล
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอำเภอชาติตระการ ตรวจสอบสถานที่จัดแรลลี่การกุศล ตามโครงการ “หนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น” ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
สพป.พล.3  รับมอบอาคารเรียนอนุบาล
สพป.พล.3 รับมอบอาคารเรียนอนุบาล
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบอาคารเรียนอนุบาล จาก ประธานบริษัทเอคเซนเชอร์ ประเทศไทย และนายกสโมสรโรตารี่พิษณุโลก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
แถลงข่าวโครงการกินอิ่มนอนอุ่น
แถลงข่าวโครงการกินอิ่มนอนอุ่น
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 แถลงข่าวโครงการกินอิ่มนอนอุ่น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมสพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมแผนปฏิบัติการของสพฐ และสพป.พล.3 ประจำปี 2554 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงเชิงวิชาการ หลักสูตร “เทคนิคการจัดการประชุมแบบมืออาชีพ” ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล จังหวัดพิษณุโลก โดยมีดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม. เขต 39 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 และนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
เข้าคารวะแม่ทัพภาคที่ 3  และผบ.บชร.3
เข้าคารวะแม่ทัพภาคที่ 3 และผบ.บชร.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 และคณะ เข้าคารวะ พร้อมขอรับคำแนะนำด้านการศึกษา จาก พลโท วรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาคที่ 3 และ พลตรีอาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ ผบ.บชร.3 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และค่าย บชร.3
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
ร่วมงานปักธงชัย
ร่วมงานปักธงชัย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์) ในงานประเพณีปักธงชัย ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดกลาง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
 เตรียมความพร้อมโครงการหนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น  ครั้งที่2
เตรียมความพร้อมโครงการหนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่2
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุม โครงการ “หนาวนี้ เพื่อน้องกินอิ่ม นอนอุ่น” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
ผอ.สพป.พล.3  มอบนโยบาย
ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสพป.พล.3 เพื่อมอบนโยบายเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คนใหม่ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
เข้าคารวะนายกอบจ.พิษณุโลก
เข้าคารวะนายกอบจ.พิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าคารวะ นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายกอบจ.พิษณุโลก ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
เข้าคารวะนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
เข้าคารวะนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าคารวะ คุณเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ สำนักงานเทศบาลเทศมนตรีนครพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าคารวะ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ ศาลาจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553
นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา และโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ อำเภอพรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
ตัวแทน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความยินดีกับนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
ประชุมรองผอ.สพป.พล.3
ประชุมรองผอ.สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 เพื่อแบ่งงานรับผิดชอบ และแนะนำตัว เนื่องจากรับตำแหน่ง ผอ.สพป.พล.3 คนใหม่ ซึ่งพร้อมที่จะร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสพป.พล.3 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
การนำเสนอข้อมูลวัดโบสถ์บ้านเรา
การนำเสนอข้อมูลวัดโบสถ์บ้านเรา
นายอนันต์ แก้วแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ประชุมการนำเสนอผลการศึกษาข้อมูลความรู้เรื่องวัดโบสถ์บ้านเราของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
ประชุมครูธุรการ
ประชุมครูธุรการ
นายประกาศิต สำเร็จดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พล.3 ประชุมครูธุรการ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
ฟังสวดพระอภิธรรม
ฟังสวดพระอภิธรรม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ประธานฟังสวดพระอภิธรรมมารดาของ ผอ.พีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ณ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ยินดีต้อนรับ ผอ.สพป.พล.3
ยินดีต้อนรับ ผอ.สพป.พล.3
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ต้อนรับนายสุรินทร์ แก้วมณี รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์