โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้มารับ Tablet และที่จะนำ Tablet มาแจ้งเสีย ให้มาแจ้งได้ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม *** +++ ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มิ.ย.57 (ตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557) และหนังสือ สพป.พล.3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว1816 ลว.13 มิ.ย.57 +++  ***  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฺิตามหนังสือสพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 2133 ลว.4 ก.ค.57 ให้มารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 62 Online
»   วันนี้ 1858 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1858 Week
»   เดือนนี้ 1858 Month
»   ปีนี้ 1858 Year
»   รวมทั้งหมด 1858 Total
Record: 1858 (30.07.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ติดตามการใช้สื่อ CAI โรงเรียนวัดหอกลอง
ติดตามการใช้สื่อ CAI โรงเรียนวัดหอกลอง
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพท.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและ ติดตามการใช้สื่อ CAI สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนวัดหอกลอง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม2553
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
ประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก
ประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก
นายอุดม สายโท รองผอ.สพท.พล.3 ประธานการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม สพท.พล.3
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
ประชุมครูและบุคลากรเครือข่ายอำเภอพรหมพิราม 5
ประชุมครูและบุคลากรเครือข่ายอำเภอพรหมพิราม 5
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมครูและบุคลากร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมเรือนรับรองเขื่อนนเรศวร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 74 ] คน
แสดงความยินดีกับรองเลขาธิการ ก.ค.ศ.คนใหม่
แสดงความยินดีกับรองเลขาธิการ ก.ค.ศ.คนใหม่
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล3 และคณะร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พิษณุ ตุลสุข ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.ค.ศ.ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
ร่วมงานถนนเด็กเดิน
ร่วมงานถนนเด็กเดิน
นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา รอง ผวจ.พิษณุโลก ชมการจัดกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน” ครั้งที่ ุ16 ของโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม โดยมีนางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางลักขณา กุลเจ๊ก ครู. และคณะนักเรียนร.ร. คันโช้งพิทยาคม ให้การต้อนรับ เมื่อวัน เสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายอุมด สายโท รองผอ.สพท.พล.3 ประธานการประชุมข้าราชการครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ อ.นครไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
เปิดอบรมครูด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยี
เปิดอบรมครูด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยี
นายอุมด สายโท รองผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรือนพักนอน
ตรวจเยี่ยมโรงเรือนพักนอน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพท.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรือนพักนอนของนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
พิษณุโลก 3 สวนสนามลูกเสือ เนตรนารี
พิษณุโลก 3 สวนสนามลูกเสือ เนตรนารี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพท.พล.3 ประธานการสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
ประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียน
ประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพท.พล.3 ประธานการประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม สพท.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
รับมอบอุปกรณ์ กีฬา
รับมอบอุปกรณ์ กีฬา
ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนในสังกัดพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพท.พล.3 รับมอบ
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
รับมอบนโยบายการศึกษาและการบริหารงานบุคคล
รับมอบนโยบายการศึกษาและการบริหารงานบุคคล
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พิษณุโลก เขต 3 และรองฯ ชยภัทร เถื่อนคำ รอง ผอ.สพท. พิษณุโลก เขต 3 นำคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบุคคล เข้ารับฟังนโยบาย การศึกษาและการบริหารงานบุคคล เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาในอนาคตต่อไป โดยมีนายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบมอบนโยบาย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัลพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
ติดตาม การใช้จ่ายเงินที่รัฐอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชน
ติดตาม การใช้จ่ายเงินที่รัฐอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชน
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ออกตรวจ ติดตาม การใช้จ่ายเงินที่รัฐอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชนในระบบที่ตั้งในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2553
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ประชุมครูที่ผ่านการอบรม e-Training รุ่นที่ 1
ประชุมครูที่ผ่านการอบรม e-Training รุ่นที่ 1
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประชุมครูที่ส่งผลงานเยี่ยวบาและผ่านการอบรม e-Training รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ณ สพท.พล. 3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
ปิดอบรมครูด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
ปิดอบรมครูด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
นายนิคม กุณา รองผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีปิดการอบรมครูด้านูรณาการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
แสดงความยินดีกับนักเรียนวัดหอกลอง
แสดงความยินดีกับนักเรียนวัดหอกลอง
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 พร้อมคณะแสดงความยินดีกับเด็กชาย ชลิต มากมี และเด็กหญิงลลิตา มากมี นักเรียนโรงเรียนวัดหอกลองที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมโรงเรียนวัดย่านขาด
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมโรงเรียนวัดย่านขาด
ท่านชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมโรงเรียนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ต้อนรับท่านชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับทราบนโยบายการพัฒนาการศึกษา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมชมนิทรรศการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมชมนิทรรศการ
ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เยี่ยมชมนิทรรศการในการต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียน ในงานต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
เยี่ยมชมนิทรรศการ
เยี่ยมชมนิทรรศการ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 และคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการในการต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
พิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
พิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2553 วันที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม สพท.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
ต้อนรับ  คณะมูลนิธิมนข.
ต้อนรับ คณะมูลนิธิมนข.
รองนิคม กุณา รองผอ.สพท.พล.3 ต้อนรับ คณะมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการปฐมวัย 4 ภูมิภาค
เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการปฐมวัย 4 ภูมิภาค
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการปฐมวัย 4 ภูมิภาค การศึกษาปฐมวัย ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
รองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดบอร์ดนิทรรศการโครงการสานฝันวัยใส
รองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดบอร์ดนิทรรศการโครงการสานฝันวัยใส
นักเรียนโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ โครงการสานฝันวัยใส
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
ชนะเลิศ การจัดบอร์ดนิทรรศการ โครงการสานฝันวัยใส
ชนะเลิศ การจัดบอร์ดนิทรรศการ โครงการสานฝันวัยใส
โรงเรียนดงประคำพิทยาคม ชนะเลิศ การจัดบอร์ดนิทรรศการ โครงการสานฝันวัยใส เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์