ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 98 Online
»   วันนี้ 79 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 79 Week
»   เดือนนี้ 79 Month
»   ปีนี้ 79 Year
»   รวมทั้งหมด 79 Total
Record: 79 (15.09.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ยกระดับคุณภาพครูภาษาไทย ม.ต้น
ยกระดับคุณภาพครูภาษาไทย ม.ต้น
รองนิคม กุณา รองผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2553 หลักสูตร ภาษาไทย ม.ต้น รุ่นที่ 3 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
ฟื้นฟูป่า  ปวงประชาร่วมใจ  เทิดไท้พระแม่ของแผ่นดิน
ฟื้นฟูป่า ปวงประชาร่วมใจ เทิดไท้พระแม่ของแผ่นดิน
รองวุฒิไกร วุฒิกำพล รองผอ.สพท.พล.3 และคณะเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการ “ฟื้นฟูป่า ปวงประชาร่วมใจ เทิดไท้พระแม่ของแผ่นดิน” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ พื้นที่เหนือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก โดยท่านอำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรี เป็นประธานพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
บันทึกเทปคู่มือน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงามเพิ่มเติม
บันทึกเทปคู่มือน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงามเพิ่มเติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 บันทึกเทปคู่มือน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงามเพิ่มเติม ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับภาคเหนือ
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับภาคเหนือ
สพท.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับภาคเหนือ 44 เขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2553 ที่โรงแรมอมรินทร์ ลากูน
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
พัฒนาสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
พัฒนาสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
สพท.พล.3 ร่วมกับ สพท.พล 1 และ 2 จัดประชุมชี้แจงพัฒนาสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 ที่โรงแรมน่านเจ้า ในวันที่ 4 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
ค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานการอบรมครูด้วยระบบทางไกลจาก สสวท.
ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานการอบรมครูด้วยระบบทางไกลจาก สสวท.
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 นายวัฒน วัฒนากูล และคณะติดตามการดำเนินงานการอบรมครูด้วยระบบทางไกลจาก สสวท. ได้มาติดตามการอบรมครูสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา และโรงเรียนนครไทย โดยมีนายทองมา สัญญะ และคณะศึกษานิเทศให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
บันทึกเทปคู่มือน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม
บันทึกเทปคู่มือน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพท.พล.3 พร้อมคณะ เข้าร่วมชมบันทึกเทปคู่มือน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงามเพิ่มเติม ณ โรงเรียนนครไทย ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
ประชุมยาเสพติดด้วยระบบ AntiDrug  Offine
ประชุมยาเสพติดด้วยระบบ AntiDrug Offine
รองอุดม สายโท รองผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เพื่อกรอกข้อมูลด้วยระบบโปรแกรม AntiDrug Offine ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนนครไทย
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา38 ค (2)
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา38 ค (2)
ผอ.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพท.พล.2 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38 ค (2) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบ
ยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหารและครูปฐมวัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหารและครูปฐมวัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหารและครูปฐมวัย เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพท.พล.3
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
ประชุมกิจกรรมพัฒนาสภาพนักเรียน
ประชุมกิจกรรมพัฒนาสภาพนักเรียน
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาสภานักเรียนเข้มแข็ง D1 (Democracy) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคมและประชาธิปไตยตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
นายนิคม กรุณา รองผอ.สพท.พล.3 มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ที่ผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
 ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม
ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Best Practice วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
ปิดการอบรมจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปิดการอบรมจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
นายทองมา สัญญะ หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามประประเมินผลการจัดการศึกษา สพท.พล.3 ปิดการอบรมจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
การอบรมจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การอบรมจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รองนิคม กุณา รองผอ.สพท.พล.3 ประธานการอบรมจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
เข้าร่วมพิธีเปิด  โครงการ  “บันทึกนักประหยัดน้อย”
เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ “บันทึกนักประหยัดน้อย”
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพท.พล.3 เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ “บันทึกนักประหยัดน้อย” ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีนาย ช.ฐิติธร เพ็ชญไพศิษฎ์ ผอ.การฝ่ายอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
DVD  น่ารักอย่างไทย  จิตใจงดงาม
DVD น่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพท.พล.3 ประธานการตรวจสอบความถูกต้อง DVD น่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ณ สพท.พล.3
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
ถวายเทียนพรรษา
ถวายเทียนพรรษา
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 นำคณะรองผอ.สพท.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษาถวายเทียนพรรษา ณ วัดช่างเหล็ก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
ประชุมวางแผนการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารทั้งระบบ
ประชุมวางแผนการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารทั้งระบบ
รองนิคม กุณา รองผอ.สพท.พล.3 ประธานการวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ณ สพท.พล.3
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
คัดเลือกโครงงานคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับเขตพื้นที่
คัดเลือกโครงงานคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับเขตพื้นที่
นางวรรณวิรัตน์ แสงศักดา ศึกษานิเทศก์ ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารคัดเลือกโครงงานคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การย้าย
ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การย้าย
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมการแสดงความคิดเห็นหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารประถมศึกษาและสายงานการสอน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 25531 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์