ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 34 Online
»   วันนี้ 4228 Today
»   เมื่อวานนี้ 5279 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 12745 Week
»   เดือนนี้ 12745 Month
»   ปีนี้ 12745 Year
»   รวมทั้งหมด 12745 Total
Record: 5279 (22.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
รับมอบทุนการศึกษา
รับมอบทุนการศึกษา
ท่านเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ คุณธนาธร รัตนรุ่งเรืองชัย และเด็กชายภูผา รัตนรุ่งเรืองชัย (น้องไบเบิล) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ในวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยมีท่านรองนิคม กุณา รองผอ.สทป.พิษณุโลก 3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
จัดกิจกรรมประกวด  Good  Practice  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
จัดกิจกรรมประกวด Good Practice กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดกิจกรรมประกวด Good Practice กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ปีงบประมาณ 2553 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมบ้านนักเรียน
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ดร.วีระชัย ถาวรทนต์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ส.ส.น.พ.วรงค์ เดจกิจวิกรม , ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 และคณะเยี่ยมบ้านนักเรียน เด็กหญิงพรพิมล คำแสงเดช นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมบ้าน5  โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามฯ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมบ้าน5 โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามฯ
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน โดยเยี่ยมบ้านเด็กหญิงอภิวันท์ คงเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามฯ และได้มอบทุนการศึกษา พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมโรงเรียนบ้านหาดใหญ่
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมโรงเรียนบ้านหาดใหญ่
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ด.ร.วีระชัย ถาวรทนต์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหาดใหญ่ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และชมนิทรรศการดีเด่นของโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและคณะผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหาดใหญ่ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
เลขาฯ รมต.กระทรวงศึกษาริการ รับทราบโครงการเยาวชนไทย ใจอาสา อ่านหนังสือให้เด็ก คนชรา และคนพิการ
เลขาฯ รมต.กระทรวงศึกษาริการ รับทราบโครงการเยาวชนไทย ใจอาสา อ่านหนังสือให้เด็ก คนชรา และคนพิการ
วันที่ 27 สิงหาคม 2553 ท่านวีระชัย ถาวรทนต์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส.ส.วรงค์ เดชวิกรม และดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล 3 รับฟังการชี้แจง “โครงการเยาวชนไทย ใจอาสา อ่านหนังสือให้เด็ก คนชรา และคนพิการ” ณ โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
เลขาฯ รมต.ศธ. ร่วมประชาคมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล อำเภอพรหมพิราม
เลขาฯ รมต.ศธ. ร่วมประชาคมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล อำเภอพรหมพิราม
ดร.วีระชัย ถาวรทนต์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ส.ส.น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เข้าร่วมประชาคมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลของอำเภอพรหมพิราม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวงฆ้อง โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พิษณุโลก เขต 3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาอำเภอชาติตระการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาอำเภอชาติตระการ
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพท.พล.3 พร้อมคณะ คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขาในเขตอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 221 ] คน
เยี่ยมบ้านทุนเด็กสภาวะลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขาอำเภอนครไทย
เยี่ยมบ้านทุนเด็กสภาวะลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขาอำเภอนครไทย
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพท.พล.3 นำคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาเด็กภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขาอำเภอนครไทย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ประเมินห้องสมุดมีชีวิต บูรณาการรูปแบบห้องสมุด 3 ดี
ประเมินห้องสมุดมีชีวิต บูรณาการรูปแบบห้องสมุด 3 ดี
วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการประเมินห้องสมุดมีชีวิต บูรณาการรูปแบบห้องสมุด 3 ดี ของกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ออกทำการประเมินห้องสมุดโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อ่าน [ 238 ] คน
พัฒนาครูสังคมศึกษาอำเภอวัดโบสถ์
พัฒนาครูสังคมศึกษาอำเภอวัดโบสถ์
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมครูผู้สอนสังคม (ประวัติศาสตร์) อำเภอวัดโบสถ์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพท.พล.3
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
ทอดกฐินสมทบทุนสร้างโบสถ์
ทอดกฐินสมทบทุนสร้างโบสถ์
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทอดกฐินเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ วัดธารชะอม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว
เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพท.พล.3 และคณะ เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว ในวันที่ 18 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพท.พล.3 และคณะ เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์บำรุงวุฒิวิทยา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
ประเมินห้องสมุด 3 ดี
ประเมินห้องสมุด 3 ดี
วันที่ 17 สิงหาคม 2553 กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ศน.จันทิรา จั่นผ่อง หัวหน้าคณะประเมินห้องสมุดมีชีวิต บูรณาการรูปแบบห้องสมุด 3 ดี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินห้องสมุดฯ ยอดเยี่ยมของ สพท.พิษณุโลก เขต 3 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา โรงเรียนวัดวงฆ้อง และโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวิทยสัมพันธ์
เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวิทยสัมพันธ์
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รอง ผอ.สพท.พล 3 และคณะ เยี่ยมบ้านนักเรียนฯ โครงการ “สัปดาห์ สพท.พล 3 เยี่ยมบ้านนักเรียน” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ 16 สิงหาคม 2553 นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รอง ผอ.สพท.พล 3 และคณะเยี่ยมบ้านนักเรียนฯ โครงการ “สัปดาห์ สพท.พล 3 เยี่ยมบ้านนักเรียน”
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รอง ผอ.สพท.พล 3และคณะเยี่ยมบ้านนักเรียนฯ โครงการ “สัปดาห์ สพท.พล 3 เยี่ยมบ้านนักเรียน” วันที่ 16 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพท.พล.3 นำคณะกรรมการ “สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
คัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลอำเภอชาติตระการ
คัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลอำเภอชาติตระการ
นายศุภมาน รัตนคม ปลัดอาวุโสอำเภอชาติตระการ ประธานการประชุมจัดทำประชาคมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลอำเภอนครไทย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
พบปะครูเครือข่ายชาติตระการ4
พบปะครูเครือข่ายชาติตระการ4
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 พบปะครูในการประชุมสัมมนาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 นำคณะกรรมการ “สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
คัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลอำเภอนครไทย
คัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลอำเภอนครไทย
นายพิพัฒน์ เด็ดอนันต์กุล ปลัดอาวุโสอำเภอนครไทย ประธานการประชุมจัดทำประชาคมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลอำเภอนครไทย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
สัปดาห์เยี่ยมบ้าน
สัปดาห์เยี่ยมบ้าน
นายนิคม กุณา รองผอ.สพท.พล.3 นำคณะกรรมการ “สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง โรงเรียนบานท่าสะแก โรงเรียนบ้านนาตอน อำเภอชาติตระการ ในวันที่ 16 สิงหาคม 255
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
รับมอบโล่“เกียรติยศพระราชทาน  โครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”
รับมอบโล่“เกียรติยศพระราชทาน โครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”
นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ มอบโล่“เกียรติยศพระราชทาน โครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”ให้กับนายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รอง ผอ.สพท.พล 3และนักเรียนในสังกัด
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์