++ ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมารับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ++ *** โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา หนังสือที่ ศธ  04103/ว.787 ลว.20 ก.พ.58  รับแบบรูปรายการได้ที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 16 Online
»   วันนี้ 494 Today
»   เมื่อวานนี้ 4811 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 11993 Week
»   เดือนนี้ 11993 Month
»   ปีนี้ 11993 Year
»   รวมทั้งหมด 11993 Total
Record: 4811 (27.02.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองมะคัง
เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองมะคัง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ,สพป.พล.3 เยี่ยมสนามสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 ณ โรงเรียนบ้านหนองมะคัง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดทองแท้
เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดทองแท้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ,สพป.พล.3 เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
อบรมเชิงตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ
อบรมเชิงตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)อิเล็กทรอนิกส์ฯ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1
เยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมชมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อำเภอนครไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาเมือง
เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาเมือง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านนาเมือง อำเภอนครไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาขุมคัน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาขุมคัน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านนาขุมคัน อำเภอนครไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
ผู้อ่าน [ 264 ] คน
มอบเสื้อผ้าและเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านนาฟองแดง
มอบเสื้อผ้าและเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านนาฟองแดง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายคุณานนท์ ฝูงดี ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทพิษณุโลกบิ๊กซี จำกัด มอบเสื้อผ้าและเยี่ยมชมโรงเรียน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนบ้านนาฟองแดง อำเภอนครไทย
ผู้อ่าน [ 259 ] คน
ต้อนรับ รมต.ศึกษาธิการ
ต้อนรับ รมต.ศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ต้อนรับนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเรือนแพ พิษณุโลก พร้อมทั้งเดินทางส่ง ณ สนามบินพิษณุโลก เพี่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
รับมอบถุงยังชีพ
รับมอบถุงยังชีพ
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ รับมอบถุงยังชีพ จากนายอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 260 ] คน
อบรมการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
อบรมการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรม เรื่อง “การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
ประชุมโครงการแผนการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ประชุมโครงการแผนการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
นางวรรณวิรัตน์ แสงนาค ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 จัดประชุมโครงการ / แผน / ปฏิทิน การประเมินพัฒนาการเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2553 และการประเมินโรงเรียนศูนย์เด็ก / เครือข่ายปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายสืบแสง พรหมบุญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 7
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 7
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารีของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 7 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนบ้านมะต้อง อ.พรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
ปฐมนิเทศครูธุรการ
ปฐมนิเทศครูธุรการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะครูธุรการของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อมอบนโยบายของเขตพื้นที่ และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของธุรการ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
สรรหากรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
สรรหากรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการสรรหาผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
ปรับปรุงตัวชี้วัดตามกลยุทธ์
ปรับปรุงตัวชี้วัดตามกลยุทธ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ของสพฐ.และนโยบายที่เป็นจุดเน้น ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
รับมอบสิงของสนับสนุนโครงการกินอิ่มนอนอุ่น
รับมอบสิงของสนับสนุนโครงการกินอิ่มนอนอุ่น
นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานอ.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 รับมอบสิ่งของบริจาค จากผู้จัดการ Big C สาขาพิษณุโลก เพื่อมอบต่อไปกับสพป.พล.3 นำโดยนายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 เป็นผู้รับมอบ เป็นการสนับสนุนโครงการกินอิ่มนอนอุ่น ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้างBig C สาขาพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานแผน การเงิน บัญชีและพัสดุ
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานแผน การเงิน บัญชีและพัสดุ
นางปวีณา วชิราศรีศิริกุล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานแผน การเงิน บัญชีและพัสดุ ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2553 ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอนครไทย และชาติตระการ ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
เปิดค่ายลูกเสือเนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5
เปิดค่ายลูกเสือเนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารีของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนศึกษากุลบุตร อ.พรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก
รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก
นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบน้ำยาฆ่าเชื้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้หวัดนก ให้กับสพป.พล.3 นำโดย นางวารุณี มีมั่น ผอ.กลุ่มอำนวยการ ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 251 ] คน
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาที่ของบประมาณ ทางราชการในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
สพป.พล.3 มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำคบ
สพป.พล.3 มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำคบ
วันที่ 3 ก. พ. 2554 ท่านรองฯ ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำคบ โดยผอ.สมศักดิ์ ชุ่มกลัด และคณะครูเป็นผู้นำคณะไปยังบ้านของนักเรียน
ผู้อ่าน [ 233 ] คน
พิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
พิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์