*** แจ้งประชาสัมพันธ์    เหรียญพระพุทธชินราชรุ่น กู้แผ่นดิน" ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษก เรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนมารับได้ที่กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  *** +++ วันที่ 27 ก.ค.59 เวลา 09.00 - 12.00 น. อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงประชามติ ต.หินลาด  ต.คันโช้ง เปลี่ยนสถานที่อบรมเป็นหอประชุม อบต.คันโช้ง+++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 10 Online
»   วันนี้ 48 Today
»   เมื่อวานนี้ 3 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 51 Week
»   เดือนนี้ 51 Month
»   ปีนี้ 51 Year
»   รวมทั้งหมด 51 Total
Record: 48 (27.07.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
รวมพลังพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
รวมพลังพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตร และบรรยายพิเศษในเรื่องการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ในการประชุมสมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 279 ] คน
ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ
ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา ในการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 260 ] คน
รับเกียรติบัตรผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รับเกียรติบัตรผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับเกียรติบัตรบุคคลที่มีผลงานดีเด่นที่เป็นประจักษ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2555 จาก นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 358 ] คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
ติดตามการสอบครูผู้ช่วย
ติดตามการสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมภาคเหนือ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนพุทธชินราช และโรงเรียนจ่าการบุญ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 3  พัฒนาครูภาษาไทย
สพป.พิษณุโลก เขต 3 พัฒนาครูภาษาไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย เรื่องกระบวนการสอนภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และสร้างนิสัยรักการอ่านตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 275 ] คน
มอบเกียรติบัตร
มอบเกียรติบัตร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 255 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
เยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
เยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมภาคเหนือ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนพุทธชินราช และโรงเรียนจ่าการบุญ
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
เสริมสร้างความเข้าใจระบบควบคุมภายใน
เสริมสร้างความเข้าใจระบบควบคุมภายใน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 370 ] คน
ร่วมพลังพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ร่วมพลังพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานนโยบายของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ในวันที่ 22 มิ.ย. 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวนาบริษัททวีเฮงการเกษตรจำกัด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 296 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบครูผู้ช่วย
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายอุดม สายโท นายธนู อักษร นายวันชัย รอดฉาย และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ และคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ห้องประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมภาคเหนือ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนพุทธชินราช โรงเรียนจ่าการบุญ
ผู้อ่าน [ 262 ] คน
ติดตามการฝึกประสบการณ์ของผู้บริหารใหม่
ติดตามการฝึกประสบการณ์ของผู้บริหารใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตาม ตรวจเยี่ยม การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13 – 18/2555ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ และโรงเรียนกระบังมังคลาราม อำเภอพรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 295 ] คน
เสริมสร้างความเข้าใจระบบควบคุมภายใน
เสริมสร้างความเข้าใจระบบควบคุมภายใน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 279 ] คน
พัฒนาสถานที่รับรองผู้บริหารและครู
พัฒนาสถานที่รับรองผู้บริหารและครู
นายฉัตรมงคล พูลศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มอำนวยการ ควบคุมการพัฒนาสถานที่รับรองผู้บริการสถานศึกษา ข้าราชการครู และลูกจ้างที่มาติดต่อ ประสานงานกับ สพป.พล.3 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 โดยได้รับความร่วมมือจากนักการภารโรงในสังกัด เป็นผู้พัฒนาสถานที่ดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
เตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วย
เตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 268 ] คน
ติดตามความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ติดตามความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
วันที่ 19 มิถุนายน 2555 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศ ติดตามความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสมศ. ณ.โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดและ โรงเรียนวัดหางไหล อ. พรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 454 ] คน
ประธานพิธีมอบอาคารเรียน
ประธานพิธีมอบอาคารเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล. 3 ประธานพิธีมอบอาคารเรียน “ ประชาร่วมใจ(ชโลธรอุปถัมภ์) ” โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ณ โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555
ผู้อ่าน [ 272 ] คน
สร้างเครือข่ายและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วม
สร้างเครือข่ายและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดการประชุมอบรมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 437 ] คน
ตัดสินผลงานโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ตัดสินผลงานโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
สพป.พิษณุโลก เขต 3 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลงานของนักเรียน ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 372 ] คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดจากสมาคมสโมสรลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 4/2555 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง ประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
มอบเสื่อรางวัลผู้นำทางวิชาการ นักบริหารมืออาชีพ
มอบเสื่อรางวัลผู้นำทางวิชาการ นักบริหารมืออาชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อผู้นำทางวิชาการ นักบริหารมืออาชีพ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัง พาร์ค พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
มอบเกียรติบัตร รางวัล OBEC AWARDS ระดับประเทศ
มอบเกียรติบัตร รางวัล OBEC AWARDS ระดับประเทศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับ นางณินิลกาญจน์ เชาว์เหนือ ข้าราชการครูโรงเรียนวัดมะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ที่ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ระดับประเทศ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลพาร์ค พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 423 ] คน
ขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
ขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการขยายผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 348 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์