Owned By RuLing
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 11 Online
»   วันนี้ 1009 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1009 Week
»   เดือนนี้ 1009 Month
»   ปีนี้ 1009 Year
»   รวมทั้งหมด 1009 Total
Record: 1009 (30.08.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พิธีเปิดงาน
พิธีเปิดงาน "บ้านคุณธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้"
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดงานบ้านคุณธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
ฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
ฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 ฝึกซ้อมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละให้กับนักเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเล่น รู้จักการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละที่ถูกต้องแก่นักเรียน รู้จักรัก รู้จักหวงแหนและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน มังคละ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 233 ] คน
ต้อนรับคณะติดตามระบบควบคุมภายใน
ต้อนรับคณะติดตามระบบควบคุมภายใน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล. 3 ต้อนรับคุณยุพา จันทร์มิตรี ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และคณะติดตามระบบควบคุมภายใน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป..พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 213 ] คน
พิธิเปิดโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
พิธิเปิดโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ ให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 200 คน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการพบประชาชน
ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการพบประชาชน
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการพบประชาชน โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 213 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 3  ฝึกซ้อมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ฝึกซ้อมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 ฝึกซ้อมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละให้กับนักเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเล่น ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 270 ] คน
ส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
ส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ ให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 200 คน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
มอบสื่อโรงเรียนของหนูปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มอบสื่อโรงเรียนของหนูปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบสื่อรณรงค์โรงเรียนของหนูปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่องดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวง จาก นายประดับ สุริยะ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.พิษณุโลก ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 214 ] คน
ถวายเทียนจำนำพรรษา
ถวายเทียนจำนำพรรษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันเข้าพรรษาและ เป็นการสืบทอดประเพณี ที่สืบต่อกันมา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ วัดช่างเหล็ก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 253 ] คน
ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่ม ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
ฟังพระอภิธรรม
ฟังพระอภิธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ฟังพระอภิธรรม พันตรีหาญ ปุณณะรัตน์ บิดาของนางสายสุนีย์ ปุณณะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ วัดหนอบัว อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
พบปะสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครไทย
พบปะสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครไทย เพื่อมอบนโยบายและวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.พล.3 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
อบรม Mind  Map
อบรม Mind Map
สพป.พล.3 จัดอบรม Mind Manager Version 9 for Windows บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 กลุ่มละ 2 คน และ กลุ่มศึกษานิเทศก์ทุกคน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Mind Map ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 214 ] คน
พบปะครูเครือข่ายโรงเรียนพรหมพิราม 2
พบปะครูเครือข่ายโรงเรียนพรหมพิราม 2
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะครูในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เครือค่ายโรงเรียนพรหมพิราม 2 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 257 ] คน
ประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบ
ประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบ
นางวรรณวิรัตน์ แสงศักดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินระดับปฐมวัย โรงเรียนต้นแบบ เพื่อรับทราบแนวทาง และ วิธีการประเมิน ปฐมวัย โรงเรียนต้นแบบ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
พัฒนาคณิตศาสต์ – วิทย์ศาสตร์
พัฒนาคณิตศาสต์ – วิทย์ศาสตร์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาครูคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เพื่อช่วยเหลือแก้ไข้ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
ศึกษาดูงานด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ศึกษาดูงานด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และการใช้โปรแกรมในการทำงาน ด้านต่าง ๆ ของ สพป.พิจิตร เขต 2 โดยมีนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการ พร้อมรองผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ในวันที่ 7 กรกฎาคม .2554 ณ สพป.พิจิตร เขต 2 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ผู้อ่าน [ 241 ] คน
ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการพบประชาชน
ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการพบประชาชน
นายวัยชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการพบประชาชน โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
พัฒนาผลงานวิชาการ
พัฒนาผลงานวิชาการ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
พัฒนาคณิตศาสต์ – วิทย์ศาสตร์
พัฒนาคณิตศาสต์ – วิทย์ศาสตร์
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พัฒนาครูคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุม ชี้แจงแนวดำเนินการโครงการพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (Speech Contest 2011) ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 3  ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 513 ] คน
ประชุมกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ประศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ประศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ประศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554 และการดำเนินงานของศูนย์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ. วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 354 ] คน
ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน (Speech Contest ) ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
ประชุมพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน
ประชุมพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์