*** สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอชะลอการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พล.เขต 3 ***

 

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 12 Online
»   วันนี้ 1102 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1102 Week
»   เดือนนี้ 1102 Month
»   ปีนี้ 1102 Year
»   รวมทั้งหมด 1102 Total
Record: 1102 (25.10.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
มอบแท็บเล็ตรุ่นแรก
มอบแท็บเล็ตรุ่นแรก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต.3 มอบคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1424 เครื่อง 44 เครือข่าย 67 โรงเรียน ในวันที่ 10 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
พัฒนาครูคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
พัฒนาครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในวันที่ 7 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ศึกษาดูงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ศึกษาดูงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นายนิคม กุณา รองผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 1 นายศักดิ์ชัย บุญสนอง รองผอ.สพป. สุโขทัย เขต 1 นายดำรงศักดิ์ มั่นคง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป. พิษณุโลก เขต 3 ศึกษาดูงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) วันที่ 6 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
รับมอบกระเป๋า นมกล่อง  และจักรยาน
รับมอบกระเป๋า นมกล่อง และจักรยาน
นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดพิษณุโลก มอบน้ำใจความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาเยาวชนเนื่องในโอกาสทางเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา แห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมอบกระเป๋า นมกล่อง และจักรยาน ให้กับนักเรียนในสังกัดอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
อบรมครูคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
อบรมครูคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีเปิดการอบรมครูคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) ในวันที่ 6 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
เปิดถนนเข้าโรงเรียน
เปิดถนนเข้าโรงเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดถนนเข้าโรงเรียน โรงเรียนวัดท่าหนองปากพาน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 5 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ปลูกต้นตาล  เฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นตาล เฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมปลูกต้นตาล ถวายแม่ของแผ่นดินฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน โรงเรียนบ้านห้วยเจียง โรงเรียนห้วยปลาไหล โรงเรียนวัดคันโช้ง โรงเรียนบ้านน้ำโจน โรงเรียนวัดหินลาด และโรงเรียนวัดบ้านน้อย อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 และเขต 3 จัดการอบรมหลักสูตร“การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม” ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2555 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ปลูกต้นตาล  ถวายแม่ของแผ่นดินฯ
ปลูกต้นตาล ถวายแม่ของแผ่นดินฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมปลูกต้นตาล ถวายแม่ของแผ่นดินฯ ในวันที่ 4 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม โรงเรียนวัดน้ำคบ โรงเรียนวัดนาขาม โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ และโรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
พัฒนาครูพรหมพิรามและชาติตระการในเรื่องระบบเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาครูพรหมพิรามและชาติตระการในเรื่องระบบเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูผู้รับผิดชองการเลื่อนเงินเดือนอำเภอพรหมพิรามและอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 4 กันยายน 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ปลูกต้นตาล พืชเศรษฐกิจของอำเภอวัดโบสถ์
ปลูกต้นตาล พืชเศรษฐกิจของอำเภอวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมปลูกต้นตาล ถวายแม่ของแผ่นดินฯ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 3 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านท่ากระดุน โรงเรียนวัดทองแท้ โรงเรียนบ้านหนองมะคัง และโรงเรียนบ้านเนินมะคึด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
พัฒนาระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 กันยายน 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต .3  พัฒนาครูภาษาไทย ป.3
สพป.พิษณุโลก เขต .3 พัฒนาครูภาษาไทย ป.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเสริมทักษะภาษาไทย ตามโครงการเด็กประถมศึกษาปีที่ 3 ภูมิใจอ่านออกเขียนได้ทุกคน ในวันที่ 1 กันยายน 2555 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
อบรมวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
อบรมวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ประกวดนิทรรศการฯ
ประกวดนิทรรศการฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดกิจกรรมประกวดนิทรรศการและผลการดำเนินการป้องกันปัญหาวัยรุ่นในวัยเรียน คปสอ.วัดโบสถ์ วันที่ 29 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิฯ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
อบรมเยาวชนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยาการป่าไม้อย่างยั่งยืน
อบรมเยาวชนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยาการป่าไม้อย่างยั่งยืน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุ์กรรมของพันธุ์ไม้ป่าดิบแล้งเพื่อการฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วม ในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ อำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
โครงการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนร่วมฯ
โครงการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนร่วมฯ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนร่วมและนำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนร่วมปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ร่วมพิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ร่วมพิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
นางวรรณวิรัตน์ เกื้อพัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ พร้อม ผู้บริหาร คณะครู สพป.พล.3 ร่วม พิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้อง Grand Hall 201-203 ไบเทค บางนา ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์งานเกษตรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์งานเกษตรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ศน.ณัฐพร พ่วงเฟื่อง และ ศน.ขวัญชนก เจริญสะอาด ได้ดำเนินการ ประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนงานเกษตรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง จากครูและผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลในการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษา
รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลในการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลในการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
อบรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
อบรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ” ให้กับ ครูปฐมวัยโรงเรียนแกนนำโครงการ จำนวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ต้อนรับเลขา กพฐ.
ต้อนรับเลขา กพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพิษณุโลก และจะเดินทางไปประชุมที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ สนามบินพิษณุโลก และโรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
เยี่ยมโรงเรียน
เยี่ยมโรงเรียน
นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ได้เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาแฝก โรงเรียนบ้านน้ำกุ่มและโรงเรียนบ้านนาเมือง เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 


  

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์