*** แจ้งประชาสัมพันธ์    เหรียญพระพุทธชินราชรุ่น กู้แผ่นดิน" ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษก เรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนมารับได้ที่กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ***

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 16 Online
»   วันนี้ 618 Today
»   เมื่อวานนี้ 2403 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 3382 Week
»   เดือนนี้ 618 Month
»   ปีนี้ 3382 Year
»   รวมทั้งหมด 3382 Total
Record: 2403 (30.06.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
วันที่ 2 ของการรับสมัครครูผู้ช่วย
วันที่ 2 ของการรับสมัครครูผู้ช่วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันนี้ 9 มิถุนายน 2555 ณ สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการรับสมัคร มีผู้ที่สนใจมีทั้งผู้มาจากต่างจังหวัด และคนที่อยู่ในจังพิษณุโลก เป็นจำนวนมาก โดยมีบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ผู้อ่าน [ 280 ] คน
รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย
รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะและเยี่ยมชมการรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 สาขาวิชา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้มาสมัครสอบบรรจุ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในวันนี้ 8 มิถุนายน 2555 ณ สพป.พล. 3 เป็นการรับสมัครวันแรกมีผู้ที่สนใจมีทั้งผู้มาจากต่างจังหวัด และคนที่อยู่ในจังพิษณุโลก เป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น จำนวน 530 คน
ผู้อ่าน [ 396 ] คน
มอบนโยบายให้กับครูเครือข่ายพรหมพิราม2
มอบนโยบายให้กับครูเครือข่ายพรหมพิราม2
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายของสพป.พล.3 ในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนพรหมพิราม 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม อบต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 266 ] คน
มอบเสื้อ ผู้นำการเรียนรู้ครูมืออาชีพ
มอบเสื้อ ผู้นำการเรียนรู้ครูมืออาชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อ ผู้นำการเรียนรู้ครูมืออาชีพ ให้กับโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูโรงเรียนวัดท่าช้าง ที่สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพจึงทำให้มีผลการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม อบต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
ศูนย์พิษณุโลก  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ศูนย์พิษณุโลก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 วิทยากรพี่เลี้ยงพร้อมด้วยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 ผู้รับผิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13 – 18 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พร้อมฝึกปฏิบัติธรรม โดยมีพระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีมหาธาตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 355 ] คน
อบรมทักษะกระบวนการคิดโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
อบรมทักษะกระบวนการคิดโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของสพป.พล.3 จำนวน 28 คน เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะกระบวนการคิดสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียนจัดการเรียนร่วมร่วมกับสพป.พล.1 สพป.พล.2 และ สพม.39 ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 338 ] คน
สังเกตุการณ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
สังเกตุการณ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง อำเภอชาติตระการ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระยะที่ 2 จากสมศ.. ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2555
ผู้อ่าน [ 296 ] คน
นิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
นิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 5 มิถุนายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามความพร้อม ของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการในการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสมศ.
ผู้อ่าน [ 453 ] คน
ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมทำความเข้าใจคณะกรรมการในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและตั้งแต่บุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 295 ] คน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 5 ส.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 5 ส.
ในระหว่างวันที่ 6 – 14 มิถุนายน 2555 ณ สพป.พล.3 มีโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการครบวงจร ป้ายประชาสัมพันธ์ และภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงาน โดยมีนักการภารโรงจาก อำเภอพรหมพิราม 21 คน และอำเภอวัดโบสถ์ 13 คน
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
หน่วยพัฒนาพิษณุโลก  เสริมประสบการณ์ การคิด  ฟัง  พูด
หน่วยพัฒนาพิษณุโลก เสริมประสบการณ์ การคิด ฟัง พูด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 วิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13 – 18 /2555 หน่วยพัฒนาพิษณุโลก บรรยายด้านการเสริมประสบการณ์ การคิด ฟัง พูด ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
พัฒนาครูก่อนแต่งตั้งผอ.สถานศึกษา
พัฒนาครูก่อนแต่งตั้งผอ.สถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13 – 18 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดย ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 390 ] คน
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาผอ.สถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาผอ.สถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานในการประชุม
ผู้อ่าน [ 346 ] คน
พิจารณาคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวตกรรม ระดับเขตพื้นที่
พิจารณาคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวตกรรม ระดับเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อพิจารณาคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวตกรรม ระดับเขตพื้นการศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 368 ] คน
จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอ 22 เครือข่าย เข้าร่วมพิจารณาในการจัดสรร เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณา
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตาม สพฐ.
ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตาม สพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ ประธานคณะตรวจติดตามฯ , นายมาโนช จันทร์แจ่ม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ , นายนิธิศ ภู่ชัย จากสำนักติดตามและประเมินผลฯ คณะติดตาม ประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 373 ] คน
พัฒนาต่อเนื่องโครงการสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำ
พัฒนาต่อเนื่องโครงการสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำ
นายฉัตรมงคล พูลศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พัฒนาต่อเนื่องโครงการสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำ โดยการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากการภัยน้ำท่วม ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
เตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 404 ] คน
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555‏
ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555‏
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ท่านธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมคณะฯ ได้นิเทศ ติดตามความพร้อมในทุกๆด้านของสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 1,3 ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา บ้านแก่งเจ็ดแคว วัดนาขาม ชุมชนบ้านท่างาม บ้านคลองช้าง วัดเหล่าขวัญ และโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ซึ่งทุกโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างเหมาะสม
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
การติดตามความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555‏
การติดตามความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555‏
วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ท่านธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมคณะฯ ได้นิเทศ ติดตามความพร้อมของสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วยโรงเรียนวัดโบสถ์ บ่านท่ากระดุน วัดทองแท้ บ้านหนองมะคัง บ้านเนินมะคึด เขาไร่ศรีราชา วัดน้ำคบและแก่งบ้านยางป่าคาย ซึ่งทุกโรงเรียนมีความพร้อมในทุกๆด้าน และดำเนินการจัดการเรียนการสอนครบทุกชั้นเรียน
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
พัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
พัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการของสพป.พล.3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระหว่างวันที่24 - 25 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 529 ] คน
เตรียมความพร้อมการติดตามผลการบริหารจัดการ สพป.พล.3
เตรียมความพร้อมการติดตามผลการบริหารจัดการ สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมติดตามผลการประเมินกลยุทธ์ของสำนักติดตามฯ สพฐ. ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 560 ] คน
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัด สพป.พล.3
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัด สพป.พล.3
นายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ ประธานคณะติดตาม นายนิธิศ ภู่ชัย สำนักติดตามและประเมินผล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาน้อย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามและประเมินผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 โดยมี นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล. 3 ศึกษานิเทศก์ ผอ.อำนาจ ตินะมาตร และนักเรียนโรงเรียนวัดเขาน้อยให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 377 ] คน
เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการศึกษา
เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมสัมมนากลุ่มเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ของรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับพัฒนาการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์