+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 259 Today
»   เมื่อวานนี้ 462 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 259 Week
»   เดือนนี้ 14378 Month
»   ปีนี้ 14378 Year
»   รวมทั้งหมด 19177 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สวัสดีปีใหม่ พ่อเมืองพิษณุโลก
สวัสดีปีใหม่ พ่อเมืองพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะสวัสดีปีใหม่ พ่อเมืองพิษณุโลก ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด คลังจังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 2 มกราคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
“สองมือน้อยๆ ค่อยๆ ปิด ขวดเหล้า และซองบุหรี่”
“สองมือน้อยๆ ค่อยๆ ปิด ขวดเหล้า และซองบุหรี่”
รองอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ติดป้ายรณรงค์หน้าร้านค้า “ร้านนี้งดขายเหล้า เบียร์ บุหรี่ วันพระ” ณ ร้านค้าในหมู่บ้านกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
มอบนโยบาย ให้กับข้าราชการครูเครือข่ายพรหมพิราม 6
มอบนโยบาย ให้กับข้าราชการครูเครือข่ายพรหมพิราม 6
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 6 ในวันประชุมสามัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ต้อนรับคณะสมศ‏.
ต้อนรับคณะสมศ‏.
นางจันทิรา จั่นผ่อง นางแพรทอง เดชเทศ นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ร่วมต้อนรับคณะสมศ. จากบริษัทเพชรเกษมอีวาลูชั่น ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามปีงบประมาณ 2556 ระยะที่หนึ่งในระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2555
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
ชาวพิโลก’3 สุขใจ ตลอดปี ตลอดไป
ชาวพิโลก’3 สุขใจ ตลอดปี ตลอดไป
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดงาน ชาวพิโลก’3 สุขใจ ตลอดปี ตลอดไป ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
สวัสดีปีใหม่ 2556
สวัสดีปีใหม่ 2556
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สวัสดีปีใหม่ 2556 แด่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เพื่อขอพร และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5
ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 จัดค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 25 -27 ธันวาคม 2555 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดสะพานหิน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
ร่มโพธิ์เกมส์
ร่มโพธิ์เกมส์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 6 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ร่มโพธิ์เกมส์” ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ตามวาระการประชุมครั้งที่ 11/2555 ในวันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2555 และมอบเกียรติบัตรการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ให้กับนางชามาภัทร ไข่แก้ว กลุ่มบริหารงานบุคคล นายประหยัด เทพหยด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายฉัตรมงคล พูลศรี กลุ่มอำนวยการ
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 3  ร่วมงานถนนเด็กเดิน
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมงานถนนเด็กเดิน
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ จัดนิทรรศการและจัดนิทรรศการและแข่งขันการเป่าลูกโปร่ง ในงานถนนเด็กเดินจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 22 ธันวาคม 2555 ณ หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.ปรีชาเรืองจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
ร่วมโครงการ ห่มเหมยขาบ อาบแสงแดว กอดหมอกหนาว ดูดาวสามภู
ร่วมโครงการ ห่มเหมยขาบ อาบแสงแดว กอดหมอกหนาว ดูดาวสามภู
บุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมโครงการ ห่มเหมยขาบ อาบแสงแดว กอดหมอกหนาว ดูดาวสามภู ที่พิษณุโลก โดย ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีเปิด ในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ณ ภูร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
รวมน้ำใจเหล่ากาชาด
รวมน้ำใจเหล่ากาชาด
สพป.พิษณุโลก เขต 3 รวมน้ำใจเหล่ากาชาด นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ มอบตู้เย็น ทีวี และพัดลม ให้กับดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดพิษณุโลก ในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในฝัน
เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในฝัน
นายดำรงศักดิ์ มั่นคง พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว คณะครูโรงเรียนวัดโบสถ์ และคณะศึกษานิเทศก์ได้ไปนิเทศก์โรงเรียนวัดน้ำคบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม เพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ดร.สำราญ มีแจ้ง ประธานคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
แสดงความยินดีนายก อบจ.คนใหม่
แสดงความยินดีนายก อบจ.คนใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ที่ได้รับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
กีฬา “ร่มโพเกมส์”
กีฬา “ร่มโพเกมส์”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับ เครือข่ายอำเภอโรงเรียนพรหมพิราม 3 จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
กีฬาโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายอำเภอโรงเรียนวัดโบสถ์ 1
กีฬาโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายอำเภอโรงเรียนวัดโบสถ์ 1
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายอำเภอโรงเรียนวัดโบสถ์ 1 จัดการแข่งขันกีฬา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะคึด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
เตรียมการจัดงานวันครูและแจ้งผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติของคุรุสภา
เตรียมการจัดงานวันครูและแจ้งผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติของคุรุสภา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติของคุรุสภาและเตรียมการจัดงานวันครู ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม
มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และรางวัล Best Practice ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 8/2555 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
กีฬานักเรียน “ย่านขาดเกมส์”
กีฬานักเรียน “ย่านขาดเกมส์”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ย่านขาดเกมส์” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
ร่วมรับมอบโต๊ะ – เก้าอี้
ร่วมรับมอบโต๊ะ – เก้าอี้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายวรพงษ์ รวิรัฐ ประธานมูลนิธิปณิธารไทย และเพื่อน พ.พ. รุ่น 10-12 ที่ได้นำโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน มอบให้กับโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์บำรุงวุฒิ(วิทยา) โรงเรียนวัดโบสถ์ และโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ จำนวน 200 ชุด ในวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ผู้บริหารอำเภอนครไทย
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ผู้บริหารอำเภอนครไทย
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และให้ขวัญกำลังใจกับผู้บริหารอำเภอนครไทย ในการประชุมสมาคมครูและผู้บริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานอำเภอนครไทย ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
นิเทศรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน
นิเทศรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ผอ.ดำรงศักดิ์ มั่นคง และคณะศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดน้ำคบ เพื่อเตรียมพร้อมในการประเมินรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์