ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 25 Online
»   วันนี้ 2258 Today
»   เมื่อวานนี้ 4961 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 31634 Week
»   เดือนนี้ 2258 Month
»   ปีนี้ 31634 Year
»   รวมทั้งหมด 31634 Total
Record: 7835 (28.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ผู้เกษียณศึกษาดูงานเมืองเก่า
ผู้เกษียณศึกษาดูงานเมืองเก่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นำทีมโดย รองนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะผู้เกษียณ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงานเมืองเก่าสุโขทัย ในวันที่ 20 กันยายน 2553
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
ประชุมชี้แจงการจัดงาน”วันวารที่ภาคเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
ประชุมชี้แจงการจัดงาน”วันวารที่ภาคเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ประชุมชี้แจงการจัดงาน”วันวารที่ภาคเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ในวันที่ 20 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเทรเชอร์ อ.เมือง จ.สุโขทัย
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
เตรียมของใส่บาตรรับอรุณ
เตรียมของใส่บาตรรับอรุณ
บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งเพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และผู้บริหารสถานศึกษา ใส่บาตรรับอรุณในเข้าวันที่ 21 กันยายน 2553 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเทรเชอร์ จังหวัดสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ พร้อมคณะ ตรวจราชการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 17 กันยายน 2553 โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการ ผอ.อรสา ทรงศรี ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ พร้อมคณะ ตรวจราชการและเยี่ยมชม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 17 กันยายน 2553 โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
รวมพลังสร้างไทย รวมใจเป็นหนึ่ง วิ่ง 31 ขา
รวมพลังสร้างไทย รวมใจเป็นหนึ่ง วิ่ง 31 ขา
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันวิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 6 ในวันที่ 15 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนบ้านนาล้อม อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
เปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน
เปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน เทศบาลตำบลวงฆ้อง ในวันที่ 10 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา อ.พรหมพิราม โดยมี นายประธาน ดวงพัตรา ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธี
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
ประชุมสัมมนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมสัมมนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายนิคม กุณา ประธานในพิธีเปิด การประชุมคณะครูเครือข่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ 1, 2 และ 3 ว่าด้วยการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรใหม่ นายประมวล อ่อนทอง นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 27 ส.ค.53 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
เตรียมจัดงานเกษียณ และชม Video Conference
เตรียมจัดงานเกษียณ และชม Video Conference
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานเกษียณ ประจำปี 2553 และรับฟังการจัดประชุมทางไกล Video Conference จากผู้บริหารระดับสูงสำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและเร่งรัดติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในวันที่ 2 กันยายน 2553 ณ ห้องผอ.สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย4  จัดการอบรม
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย4 จัดการอบรม"ค่ายพัฒนาวิชาการ"
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3 ประธานในพิธีเปิด "ค่ายพัฒนาวิชาการ"ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย4 ซึ่งจัดการอบรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 361 คน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2553 - 3 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนบางยางพิทยาคม อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมบ้านเด็กหญิงวนิดา แสงทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ในวันที่ 1 กันยายน 2553
ผู้อ่าน [ 239 ] คน
บรรจุครูเพิ่ม
บรรจุครูเพิ่ม
รองชยภัทร เถื่อนคำ รองผอ.สพท.พล.3 ชี้แจงการเลือกโรงเรียนของผู้ที่สอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา ในวันที่ 1 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
จัดทำแผนการเงิน บัญชี และพัสดุ
จัดทำแผนการเงิน บัญชี และพัสดุ
นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนการเงิน บัญชี พัสดุ ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณฯ
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณฯ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณฯ และวิธีการประเมินตัวชีวัดของเขตพื้นที่ฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
พัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
พัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2553 ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
รับมอบทุนการศึกษา
รับมอบทุนการศึกษา
ท่านเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ คุณธนาธร รัตนรุ่งเรืองชัย และเด็กชายภูผา รัตนรุ่งเรืองชัย (น้องไบเบิล) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ในวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยมีท่านรองนิคม กุณา รองผอ.สทป.พิษณุโลก 3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
จัดกิจกรรมประกวด  Good  Practice  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
จัดกิจกรรมประกวด Good Practice กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดกิจกรรมประกวด Good Practice กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ปีงบประมาณ 2553 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมบ้านนักเรียน
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ดร.วีระชัย ถาวรทนต์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ส.ส.น.พ.วรงค์ เดจกิจวิกรม , ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 และคณะเยี่ยมบ้านนักเรียน เด็กหญิงพรพิมล คำแสงเดช นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมบ้าน5  โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามฯ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมบ้าน5 โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามฯ
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน โดยเยี่ยมบ้านเด็กหญิงอภิวันท์ คงเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามฯ และได้มอบทุนการศึกษา พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมโรงเรียนบ้านหาดใหญ่
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมโรงเรียนบ้านหาดใหญ่
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ด.ร.วีระชัย ถาวรทนต์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหาดใหญ่ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และชมนิทรรศการดีเด่นของโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและคณะผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหาดใหญ่ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
เลขาฯ รมต.กระทรวงศึกษาริการ รับทราบโครงการเยาวชนไทย ใจอาสา อ่านหนังสือให้เด็ก คนชรา และคนพิการ
เลขาฯ รมต.กระทรวงศึกษาริการ รับทราบโครงการเยาวชนไทย ใจอาสา อ่านหนังสือให้เด็ก คนชรา และคนพิการ
วันที่ 27 สิงหาคม 2553 ท่านวีระชัย ถาวรทนต์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส.ส.วรงค์ เดชวิกรม และดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล 3 รับฟังการชี้แจง “โครงการเยาวชนไทย ใจอาสา อ่านหนังสือให้เด็ก คนชรา และคนพิการ” ณ โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
เลขาฯ รมต.ศธ. ร่วมประชาคมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล อำเภอพรหมพิราม
เลขาฯ รมต.ศธ. ร่วมประชาคมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล อำเภอพรหมพิราม
ดร.วีระชัย ถาวรทนต์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ส.ส.น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เข้าร่วมประชาคมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลของอำเภอพรหมพิราม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวงฆ้อง โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พิษณุโลก เขต 3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาอำเภอชาติตระการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาอำเภอชาติตระการ
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพท.พล.3 พร้อมคณะ คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขาในเขตอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
เยี่ยมบ้านทุนเด็กสภาวะลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขาอำเภอนครไทย
เยี่ยมบ้านทุนเด็กสภาวะลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขาอำเภอนครไทย
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพท.พล.3 นำคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาเด็กภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขาอำเภอนครไทย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
ประเมินห้องสมุดมีชีวิต บูรณาการรูปแบบห้องสมุด 3 ดี
ประเมินห้องสมุดมีชีวิต บูรณาการรูปแบบห้องสมุด 3 ดี
วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการประเมินห้องสมุดมีชีวิต บูรณาการรูปแบบห้องสมุด 3 ดี ของกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ออกทำการประเมินห้องสมุดโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อ่าน [ 244 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์