*** ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูอย่างน้อย ร.ร.ละ 2 คน ร่วมซ้อมปั่นเพื่อพ่อ(Bike for Dad) เพื่อรวมใจและจงรักภักดี ในวันอังคารที่ 1 พ.ย. 58 พร้อมกันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เวลา 08.00 น. ***

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 18 Online
»   วันนี้ 984 Today
»   เมื่อวานนี้ 2802 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 6554 Week
»   เดือนนี้ 6554 Month
»   ปีนี้ 6554 Year
»   รวมทั้งหมด 6554 Total
Record: 2802 (27.11.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ร่าวมงานพุทธาภิเษก
ร่าวมงานพุทธาภิเษก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 3 ร่วมงานพุทธาภิเษกพระพุทธชินราช เสาร์ 5 รุ่นนเรศวรอินโดจีนย้อนยุค ในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 241 ] คน
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 280 ] คน
ต้อนรับผช.รมว.ศธ.
ต้อนรับผช.รมว.ศธ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น ผช.รมว.ศธ. เยี่ยมชาวบ้านหมู่ที่ 10 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม เพื่อมอบถุงน้ำใจ สุขาเคลื่อนที่ และเรือ ให้กับชาวบ้าน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2554
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
ต้อนรับและแสดงความยินดี รองเลขา กพฐ.
ต้อนรับและแสดงความยินดี รองเลขา กพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขา กพฐ. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขากพฐ. ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
รองเลขา กพฐ. ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
รองเลขา กพฐ. ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมประชุมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.1 โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขา กพฐ. เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 218 ] คน
ชี้แจงแนวทางพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ
ชี้แจงแนวทางพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 258 ] คน
มอบถุงยังชีพโรงเรียนประชาสามัคคีและประชาอุปถัมภ์
มอบถุงยังชีพโรงเรียนประชาสามัคคีและประชาอุปถัมภ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบถุงน้ำใจให้กับนักเรียนโรงเรียนประชาสามัคคีและประชาอุปถัมภ์ อ.พรหมพิราม ที่ประสบน้ำท่วม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 โดยมีผู้บริหาร ครูนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
มอบถุงยังชีพโรงเรียนวัดหนองมะคัง
มอบถุงยังชีพโรงเรียนวัดหนองมะคัง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบถุงน้ำใจให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองมะคัง อ.พรหมพิราม ที่ประสบน้ำท่วม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 โดยมีผู้บริหาร ครูนักเรียน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 269 ] คน
นิเทศก์ติดตามสถานศึกษาพอเพียง
นิเทศก์ติดตามสถานศึกษาพอเพียง
ศน.ณัฐพร พ่วงเฟื่อง และคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง และโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
ต้าอนรับคณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
ต้าอนรับคณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
นายธเนศ ขำเกิด น.ส.เอกวรรณ ตั้งซุยยัง น.ส.รวิสรา ชมภูวิเศษ คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป. ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554
ผู้อ่าน [ 525 ] คน
คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนวัดย่านขาด
คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนวัดย่านขาด
นายธเนศ ขำเกิด น.ส.เอกวรรณ ตั้งซุยยัง น.ส.วรวิสรา ชมพูวิเศษ คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป. ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานมอบถุงยังชีพ
คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานมอบถุงยังชีพ
นายธเนศ ขำเกิด น.ส.เอกวรรณ ตั้งซุยยัง น.ส.รวิสรา ชมภูวิเศษ คณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป. เยี่ยมโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554 โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 241 ] คน
ต้อนรับคณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป.
ต้อนรับคณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับคณะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ สพป. พิษณุโลก เขต 3 นำโดย นายธเนศ ขำเกิด น.ส.เอกวรรณ ตั้งซุยยัง น.ส.รวิสรา ชมภูวิเศษ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
เสวนาทางวิชาการ
เสวนาทางวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดงานเสวนาทางวิชาการปัจจัยแห่งความสำเร็จการพัฒนาความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 262 ] คน
มหกรรมเปิดโลกการอ่านสานฝันผู้เรียนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
มหกรรมเปิดโลกการอ่านสานฝันผู้เรียนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
นายทองมา สัญญะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมเปิดโลกการอ่านสานฝันผู้เรียนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ. พิษณุโลก โดยมีนางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล . 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
ประกวด Best  Practice ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วมของภาคเหนือ
ประกวด Best Practice ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วมของภาคเหนือ
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของสพป.พล 3 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ Symposium ภาคเหนือ การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนปี 2554 ในวันที่ 28-29 กันยายน 2554 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป.พล 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Best Practice ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วมของภาคเหนือ
ผู้อ่าน [ 246 ] คน
ร่วมงานเรือจ้างที่วางพาย ด้วยสายใยที่ผูกพัน
ร่วมงานเรือจ้างที่วางพาย ด้วยสายใยที่ผูกพัน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานเรือจ้างที่วางพาย ด้วยสายใยที่ผูกพัน โดยบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนวัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 244 ] คน
รับมอบบ้านแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
รับมอบบ้านแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีเปิดป้ายบ้านแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่คุณครูพีระ และคุณครูลำจวน พลอยระย้า ข้าราชการครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังมะด่าน จำนวน 3 หลัง และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูลำจวน พลอยระย้า ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนวัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 255 ] คน
พัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวิชาเอก
พัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวิชาเอก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ / วิชาเอก ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
มองเสื้อรางวัลแห่งความดีระดับผู้บริหารโรงเรียน
มองเสื้อรางวัลแห่งความดีระดับผู้บริหารโรงเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มองเสื้อสามารถ เพื่อเป็นรางวัลแห่งความดีระดับผู้บริหารโรงเรียน ที่มีผลงานในด้านการบริหารงานผ่าน สมศ.รอบสาม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 263 ] คน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเข็มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด จำนวน 230 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 201 ] คน
มอบถุงน้ำใจโรงเรียนบ้านหักศึกษา
มอบถุงน้ำใจโรงเรียนบ้านหักศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบถุงน้ำใจโรงเรียนบ้านหักศึกษา ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ 27 กันยายน 2554 มอบถุงน้ำใจโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย และโรงเรียนบ้านหัก
ผู้อ่าน [ 242 ] คน
มอบถุงน้ำใจโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย
มอบถุงน้ำใจโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบถุงน้ำใจโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ 27 กันยายน 2554 มอบถุงน้ำใจโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย และโรงเรียนบ้านหัก
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
ร่วมงานมุฑิตาจิตสหกรณ์ออมทรัพย์พิษณุโลก
ร่วมงานมุฑิตาจิตสหกรณ์ออมทรัพย์พิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ร่วมงานมุฑิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พิษณุโลก ในวันที่ 27 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 245 ] คน
อบรมคลังข้อสอบอิงมาตรฐาน
อบรมคลังข้อสอบอิงมาตรฐาน
สพป.พล.3 การจัดอบรมคลังข้อสอบอิงมาตรฐาน ให้ความรู้กับครูวิชาการของทุกโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554
ผู้อ่าน [ 279 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์