***เงินเดือนพนักงานราชการ และครูวิทย์คณิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ไม่ออกเนื่องจากเงินงบประมาณหมด  รอจนกว่างบประมาณจะโอนมารอบใหม่ ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 29 Online
»   วันนี้ 1278 Today
»   เมื่อวานนี้ 5519 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 6797 Week
»   เดือนนี้ 21171 Month
»   ปีนี้ 21171 Year
»   รวมทั้งหมด 21171 Total
Record: 5519 (30.03.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ร่วมฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ
ร่วมฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์สัญญา พระครูพิเศษพัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ เจ้าอาวาสวัดเสนาสน์ เจ้าคณะอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 4 เมษายน 2553
ผู้อ่าน [ 343 ] คน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ของเครือข่ายคุณธรรม อำเภอพรหมพิราม 3 ในวันที่ 1 เมษายน 2554 ณ วัดบ้านซ่อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่หมดวาระ และมอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายสักการะในงานรัฐพิธี “งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 221 ] คน
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัย
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัย ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 30 มีนาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
พัฒนาครูโดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3
พัฒนาครูโดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3 ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม ณ โรงเรียนนครไทย
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
ติดตามประเมินผลนโยบายการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ.
ติดตามประเมินผลนโยบายการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ.
นางชลลดา จิตติวัฒนพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะติดตามประเมินผลนโยบายการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ. ติดตามประเมินผลนโยบายการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ. โดยมีผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
จัดนิทรรศการ
จัดนิทรรศการ
โรงเรียนที่นิทรรศการที่เป็นจุดเด่นในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 10 โรงเรียน
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สพฐ.
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สพฐ. ติดตามและ ประเมินผล การขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ. นำโดย นางชลลดา จิตติวัฒนพงศ์ ประธานคณะกรรมการ ในวันที่ 28 มีนาคม 2554 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
เตรียมการต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ.
เตรียมการต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมชมเต้นท์นิทรรศการของโรงเรียน เพื่อต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 27 มีนาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
พัฒนาครูโดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3
พัฒนาครูโดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3 ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
บัณฑิตน้อย สู่อนาคต
บัณฑิตน้อย สู่อนาคต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบวุฒิให้กับบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านป่าแดง ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น.
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
อบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเพลงและนิทาน สุ่การสอนปฐมวัย
อบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเพลงและนิทาน สุ่การสอนปฐมวัย
สพป.พล.3 ร่วมกับ สโมสรแอปเปิ้ลยิ้ม ในนามบริษัทเอ-สไมล์คิด จำกัด จัดอบรมเทคนิคการผลิดและใช้สื่อการสอนหลักสูตร “เทคนิคการนำเพลงและนิทาน สุ่การสอนปฐมวัย ให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัยถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 21 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2554 ในวันที่ 21 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 213 ] คน
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ของเครือข่ายนครไทย 4 ในวันที่ 15 มีนาคม 2554 ณ วัดนาเมือง ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 15 มีนาคม 2554
ผู้อ่าน [ 201 ] คน
มอบอาคารเรียน
มอบอาคารเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีส่งมอบอาคารเรียน จากผู้ใหญ่ใจดี ที่สนับสนุนงบประมาณ 222,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ ในวันที่ 20 มีนาคม 2554
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
ต้อนรับดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์
ต้อนรับดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ สนามบินพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 357 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมรับการติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
สรุปผลการฝึกประสบการณ์ผอ.โรงเรียนใหม่
สรุปผลการฝึกประสบการณ์ผอ.โรงเรียนใหม่
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 สรุปผลการฝึกประสบการณ์ผู้บริหารใหม่ ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
ต้อนรับดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์
ต้อนรับดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ต้อนรับดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนหนองกะท้าว โดยมีนายดำรงศักดิ์ มั่นคง ผอ.โรงเรียนคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
ต้อนรับรองเลขาธิการ กพฐ.
ต้อนรับรองเลขาธิการ กพฐ.
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ต้อนรับดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 โดยมีดร.บุญชร จันทร์ดา ผอ.โรงเรียนคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต3 และคณะศึกษานิเทศ ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ.และนโยบายจุดเน้นของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันนี้ 16 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต3 และคณะศึกษานิเทศ ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ.และนโยบายจุดเน้นของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันนี้ 16 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์