+++ ด้วย สพป.พล.3 จะดำเนินการถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2557 ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 เวลา 09.30 น. ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ใส่ชุดผ้าไทย +
ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 62 Online
»   วันนี้ 162 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 162 Week
»   เดือนนี้ 162 Month
»   ปีนี้ 162 Year
»   รวมทั้งหมด 162 Total
Record: 162 (01.09.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
 ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม
ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Best Practice วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
ปิดการอบรมจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปิดการอบรมจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
นายทองมา สัญญะ หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามประประเมินผลการจัดการศึกษา สพท.พล.3 ปิดการอบรมจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
การอบรมจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การอบรมจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รองนิคม กุณา รองผอ.สพท.พล.3 ประธานการอบรมจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
เข้าร่วมพิธีเปิด  โครงการ  “บันทึกนักประหยัดน้อย”
เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ “บันทึกนักประหยัดน้อย”
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพท.พล.3 เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ “บันทึกนักประหยัดน้อย” ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีนาย ช.ฐิติธร เพ็ชญไพศิษฎ์ ผอ.การฝ่ายอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
DVD  น่ารักอย่างไทย  จิตใจงดงาม
DVD น่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพท.พล.3 ประธานการตรวจสอบความถูกต้อง DVD น่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ณ สพท.พล.3
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ถวายเทียนพรรษา
ถวายเทียนพรรษา
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 นำคณะรองผอ.สพท.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษาถวายเทียนพรรษา ณ วัดช่างเหล็ก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
ประชุมวางแผนการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารทั้งระบบ
ประชุมวางแผนการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารทั้งระบบ
รองนิคม กุณา รองผอ.สพท.พล.3 ประธานการวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ณ สพท.พล.3
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
คัดเลือกโครงงานคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับเขตพื้นที่
คัดเลือกโครงงานคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับเขตพื้นที่
นางวรรณวิรัตน์ แสงศักดา ศึกษานิเทศก์ ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารคัดเลือกโครงงานคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การย้าย
ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การย้าย
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมการแสดงความคิดเห็นหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารประถมศึกษาและสายงานการสอน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 25531 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ณ สพท.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดการการแข่งขันกีฬานักเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
ติดตามการใช้สื่อ CAI อ่านคล่องเขียนคล่องอำเภอพรหมพิราม
ติดตามการใช้สื่อ CAI อ่านคล่องเขียนคล่องอำเภอพรหมพิราม
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพท.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมโรงเรียนและ ติดตามการใช้สื่อ CAI สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
รับเกียรติบัตรการอบรม หน่วยการเรียนรู้  Backward  Design
รับเกียรติบัตรการอบรม หน่วยการเรียนรู้ Backward Design
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Backward Design” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
อบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้BD
อบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้BD
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Backward Design” หรือ BD ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
ติดตามการใช้สื่อ CAI  โรงเรียนบ้านหาดใหญ่
ติดตามการใช้สื่อ CAI โรงเรียนบ้านหาดใหญ่
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพท.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมโรงเรียนและ ติดตามการใช้สื่อ CAI สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนโรงเรียนบ้านหาดใหญ่ อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 17กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
ติดตามการใช้สื่อ CAI  โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์
ติดตามการใช้สื่อ CAI โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพท.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมโรงเรียนและ ติดตามการใช้สื่อ CAI สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนโรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 17กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
ติดตามการใช้สื่อ CAI
ติดตามการใช้สื่อ CAI
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพท.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมโรงเรียนและ ติดตามการใช้สื่อ CAI สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนโรงเรียนวัดวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 17กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
ติดตามการใช้สื่อ CAI อ่านคล่องเขียนคล่องโรงเรียนราษฎร์ศรัทธา
ติดตามการใช้สื่อ CAI อ่านคล่องเขียนคล่องโรงเรียนราษฎร์ศรัทธา
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพท.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมโรงเรียนและ ติดตามการใช้สื่อ CAI สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนโรงเรียนราษฎร์ศรัทธา อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
พัฒนาครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ
พัฒนาครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนสาระศิลปะ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อ.พรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินกีฬา
ประชุมคณะกรรมการตัดสินกีฬา
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพท.พล3 ประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินกีฬา ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในวันที่ 15 ก.ค. 2553 ณ สพท.พล.3
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา  พรหมพิราม 2
ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา พรหมพิราม 2
รองนิคม กุณา รองผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา เครือข่ายพรหมพิราม 2 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
ติดตามการใช้สื่อ CAI อ่านคล่องเขียนคล่องอำเภอพรหมพิราม
ติดตามการใช้สื่อ CAI อ่านคล่องเขียนคล่องอำเภอพรหมพิราม
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพท.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมโรงเรียนและ ติดตามการใช้สื่อ CAI สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรงเรียนโรงเรียนบ้านบึงวิทยา อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
ประกวดโครงงานคุณธรรม
ประกวดโครงงานคุณธรรม
รองสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพท.พล.3 ประธานเปิดงานการจัดนิทรรศการและประกวดโครงงานคุณธรรม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนวัดสนามไชย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์