โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้มารับ Tablet และที่จะนำ Tablet มาแจ้งเสีย ให้มาแจ้งได้ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม *** +++ ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มิ.ย.57 (ตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557) และหนังสือ สพป.พล.3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว1816 ลว.13 มิ.ย.57 +++  ***  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฺิตามหนังสือสพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 2133 ลว.4 ก.ค.57 ให้มารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 87 Online
»   วันนี้ 6044 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 6044 Week
»   เดือนนี้ 6044 Month
»   ปีนี้ 6044 Year
»   รวมทั้งหมด 6044 Total
Record: 6044 (23.07.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายอุมด สายโท รองผอ.สพท.พล.3 ประธานการประชุมข้าราชการครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ อ.นครไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
เปิดอบรมครูด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยี
เปิดอบรมครูด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยี
นายอุมด สายโท รองผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรือนพักนอน
ตรวจเยี่ยมโรงเรือนพักนอน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพท.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรือนพักนอนของนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
พิษณุโลก 3 สวนสนามลูกเสือ เนตรนารี
พิษณุโลก 3 สวนสนามลูกเสือ เนตรนารี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพท.พล.3 ประธานการสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
ประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียน
ประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพท.พล.3 ประธานการประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม สพท.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
รับมอบอุปกรณ์ กีฬา
รับมอบอุปกรณ์ กีฬา
ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนในสังกัดพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพท.พล.3 รับมอบ
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
รับมอบนโยบายการศึกษาและการบริหารงานบุคคล
รับมอบนโยบายการศึกษาและการบริหารงานบุคคล
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พิษณุโลก เขต 3 และรองฯ ชยภัทร เถื่อนคำ รอง ผอ.สพท. พิษณุโลก เขต 3 นำคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบุคคล เข้ารับฟังนโยบาย การศึกษาและการบริหารงานบุคคล เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาในอนาคตต่อไป โดยมีนายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบมอบนโยบาย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัลพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
ติดตาม การใช้จ่ายเงินที่รัฐอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชน
ติดตาม การใช้จ่ายเงินที่รัฐอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชน
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ออกตรวจ ติดตาม การใช้จ่ายเงินที่รัฐอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชนในระบบที่ตั้งในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2553
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
ประชุมครูที่ผ่านการอบรม e-Training รุ่นที่ 1
ประชุมครูที่ผ่านการอบรม e-Training รุ่นที่ 1
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประชุมครูที่ส่งผลงานเยี่ยวบาและผ่านการอบรม e-Training รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ณ สพท.พล. 3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
ปิดอบรมครูด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
ปิดอบรมครูด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
นายนิคม กุณา รองผอ.สพท.พล.3 ประธานพิธีปิดการอบรมครูด้านูรณาการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
แสดงความยินดีกับนักเรียนวัดหอกลอง
แสดงความยินดีกับนักเรียนวัดหอกลอง
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 พร้อมคณะแสดงความยินดีกับเด็กชาย ชลิต มากมี และเด็กหญิงลลิตา มากมี นักเรียนโรงเรียนวัดหอกลองที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมโรงเรียนวัดย่านขาด
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมโรงเรียนวัดย่านขาด
ท่านชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมโรงเรียนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ต้อนรับท่านชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับทราบนโยบายการพัฒนาการศึกษา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมชมนิทรรศการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมชมนิทรรศการ
ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เยี่ยมชมนิทรรศการในการต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียน ในงานต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
เยี่ยมชมนิทรรศการ
เยี่ยมชมนิทรรศการ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 และคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการในการต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
พิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
พิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2553 วันที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม สพท.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
ต้อนรับ  คณะมูลนิธิมนข.
ต้อนรับ คณะมูลนิธิมนข.
รองนิคม กุณา รองผอ.สพท.พล.3 ต้อนรับ คณะมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการปฐมวัย 4 ภูมิภาค
เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการปฐมวัย 4 ภูมิภาค
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการปฐมวัย 4 ภูมิภาค การศึกษาปฐมวัย ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
รองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดบอร์ดนิทรรศการโครงการสานฝันวัยใส
รองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดบอร์ดนิทรรศการโครงการสานฝันวัยใส
นักเรียนโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ โครงการสานฝันวัยใส
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
ชนะเลิศ การจัดบอร์ดนิทรรศการ โครงการสานฝันวัยใส
ชนะเลิศ การจัดบอร์ดนิทรรศการ โครงการสานฝันวัยใส
โรงเรียนดงประคำพิทยาคม ชนะเลิศ การจัดบอร์ดนิทรรศการ โครงการสานฝันวัยใส เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
เข้าร่วมโครงการสานฝันวัยใส
เข้าร่วมโครงการสานฝันวัยใส
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพท.พล.3 เข้าร่วมโครงการสานฝันวัยใส ในวันที่ 19 มิถุนา ยน 2553 ณ ห้องประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
ปิดการเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
ปิดการเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ ประธานปิดการเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
ผอ.สพท.พล ๓ เป็นประธานในพิธีประชุมเพลิง นายจำนง พงษ์พานทอง อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำลอม
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
เครือข่ายพรหมพิราม 7 ประชุมครู
เครือข่ายพรหมพิราม 7 ประชุมครู
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล. 3 ประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 7 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
พบปะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนดิษฐ์อำรุง
พบปะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนดิษฐ์อำรุง
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พล.3 พบปะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนดิษฐ์อำรุง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนชุมชนดิษฐ์อำรุง อ.พรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์