***  งดจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร (one stop service) ในวันจันทร์และวันอังคารที่ 1 - 2 ธันวาคม 2557  ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 39 Online
»   วันนี้ 6947 Today
»   เมื่อวานนี้ 5032 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 18232 Week
»   เดือนนี้ 18232 Month
»   ปีนี้ 18232 Year
»   รวมทั้งหมด 18232 Total
Record: 6947 (28.11.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้าน ICT
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้าน ICT
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
ประชุมเตรียมการแสดงความยินดีผอ.บุญรักษ์ และต้อนรับ ผอ.สุรินทร์
ประชุมเตรียมการแสดงความยินดีผอ.บุญรักษ์ และต้อนรับ ผอ.สุรินทร์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน เพื่อเตรียมการต้อนรับ ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 และเตรียมการแสดงความยินดีกับผอ.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
ต้อนรับผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ต้อนรับผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล 3 ต้อนรับ ผอ.ประกอบ พลูภีไกร ผอ.โรงเรียนวังน้ำคู้วิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
ปิดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Training
ปิดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Training
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.รองผอ.สพป.พล.3 ปิดการประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบด้าน ICT ของโรงเรียนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Training ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
ประชุมชี้แจงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Training
ประชุมชี้แจงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Training
รองชยภัทร เถื่อนคำ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบด้าน ICT ของโรงเรียนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Training ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
ประกาศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย
ประกาศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย
ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เพื่อรับทราบการประกาศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย และ พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training ในวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
สรุปผลการศึกษาดูงาน
สรุปผลการศึกษาดูงาน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 ประธานการสรุปผลการศึกษาดูงาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และสพป.สมุทรสงคราม ในวันที่ 24 ตุลาคม 2553 ณ เดือนฉายรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสงคราม
ศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสงคราม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 นำคณะบุคลากรทางการศึกษาดูงาน ณ สพป.สมุทรสงคราม ในวันที่ 22 ตุลาคม 2553 โดยมี รอง อนุพงษ์ สุขภิรมย์ รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
ประชุมเจ้าหน้าที่และแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น
ประชุมเจ้าหน้าที่และแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงข้อราชการให้เจ้าหน้าที่ิและแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 ดังนี้
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
ศึกษาดูงาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ศึกษาดูงาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 นำคณะบุคลากรทางการศึกษาดูงาน ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2553 โดยมี รอง รชต เชื่อมทอง รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
สร้างโรงเรียนต้นแบบบริหารงานงบประมาณ
สร้างโรงเรียนต้นแบบบริหารงานงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดประชุมโครงการสร้างโรงเรียนต้นแบบบริหารงานงบประมาณดีมีคุณภาพประจำอำเภอ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2/2553 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
สรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 ประธานการสรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาน 2554
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาน 2554
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาน 2554 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
บรรยายการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทศวรรษที่ 2 ของการปฏิรูปการศึกษาไทย
บรรยายการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทศวรรษที่ 2 ของการปฏิรูปการศึกษาไทย
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 เป็นวิทยากรบรรยายการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทศวรรษที่ 2 ของการปฏิรูปการศึกษาไทย ให้กับนิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
ตรวจสอบสถานที่โรงเรียนพื้นที่พิเศษ
ตรวจสอบสถานที่โรงเรียนพื้นที่พิเศษ
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะคลังจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านชาติตระการ อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะคลังจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่พิเศษ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่พิเศษ
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะคลังจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำพริก อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
รองยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เขต 3 ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นัดคณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
ปิดการอบรมโครงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ปิดการอบรมโครงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานปิดการอบรมโครงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในสังกัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
อบรมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อบรมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมโครงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในสังกัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
ประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  D1  (Democracy) ยึดมั่นประชาธิปไตย
ประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ D1 (Democracy) ยึดมั่นประชาธิปไตย
ผอ.พีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะกรรมการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ D1 (Democracy) ยึดมั่นประชาธิปไตย สพป.พล.3 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (A.T.C)
ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (A.T.C)
นายประธาน ดวงพัตรา ปลัดจังหวัด ประธานการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) รุ่นที่ 66/25531 ระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2553 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
ต้อนรับคณะสพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ต้อนรับคณะสพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับคณะสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เดินทางส่งนางวนิดา พรหมงาม นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 7 กันยายน 2553 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
ชี้แจงแนวทางพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ชี้แจงแนวทางพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรโควตาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและวงเงินที่เหลือ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์