*** แจ้งประชาสัมพันธ์    เหรียญพระพุทธชินราชรุ่น กู้แผ่นดิน" ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษก เรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนมารับได้ที่กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ***

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 8 Online
»   วันนี้ 195 Today
»   เมื่อวานนี้ 696 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 195 Week
»   เดือนนี้ 891 Month
»   ปีนี้ 891 Year
»   รวมทั้งหมด 891 Total
Record: 696 (24.07.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
บุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ สพป.พล.3 มอบของที่ระลึกให้กับ นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ที่ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
ชี้แจงการเปลี่ยนโครงสร้างใหม่
ชี้แจงการเปลี่ยนโครงสร้างใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงการเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายสินชัย ชาบาง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ วัดมหาวนาราม (วัดมะขามเตี้ย) อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
 พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้
พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้
นางผกาภารณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้
พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้
นางผกาภารณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 245 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และถวายสัตย์ปฏิบัติการเป็นข้าราชการที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเป็นกิจกรรมหนึ่งของ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริต ในวันที่ 21 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ (ว.๑/๑๕๕๙ ) ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
เตรียมความพร้อมการมชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
เตรียมความพร้อมการมชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ว1/2559 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และภารกิจของสพป.พล.3 ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.พล.3 จำนวน 5 คน ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 268 ] คน
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่
รองอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
  เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 14 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
ติดตามการประกาศผลการสอบครูผู้ช่วย
ติดตามการประกาศผลการสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะสรุปผลการสอบการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวัน 13 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามสถานการณ์การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวัน 13 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายทูลใจ ศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
สอบครูผู้ช่วย
สอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ติดตามสถานการณ์การคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวัน 12 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายทูลใจ ศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
เตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วยกรณีเหตุพิเศษ
เตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วยกรณีเหตุพิเศษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
ตรวจเยี่ยมครูตรวจข้อสอบ  NT
ตรวจเยี่ยมครูตรวจข้อสอบ NT
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจคุณครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตรวจข้อสอบ NT อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานฌาปนกิจนายบุญเลื่อง จันทร์สุริย์ บิดาของนายไพสันติ์ จันทร์สุริย์ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์ ในวันที่9 มีนาคม 2559 ณ วัดน้ำทวน ต.นาบัว อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านพร้าว
เยี่ยมโรงเรียนบ้านพร้าว
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านพร้าว ติดตามการเรียนการสอนเด็กพิเศษ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ในวันที่ 9 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
ตรวจเยี่ยมการสอบ NT ชาติตระการ
ตรวจเยี่ยมการสอบ NT ชาติตระการ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมการสอบ NT โรงเรียนในสังกัดอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
ติดตามการอ่าน
ติดตามการอ่าน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ติดตามการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 9 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
ตรวจเยี่ยมการสอบ NT พรหมพิราม
ตรวจเยี่ยมการสอบ NT พรหมพิราม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมการสอบ NT โรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 9 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 63 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายบุญเลื่อง จันทร์สุริย์ บิดา นายไพรสันติ์ จันทร์สุริย์ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ บ้านเลขที่ 58 หมู่ 6 บ้านน้ำทวน ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
รับมอบโล่
รับมอบโล่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รับมอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัล เสมา ป.ป.ส. จาก พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
รับมอบโล่
รับมอบโล่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัล MOE AWARDS จาก นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์