+++แจ้งทุกโรงเรียนดำเนินการบันทึกผลการเรียนปี 2558 (School MIS) ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2558+++

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 16 Online
»   วันนี้ 645 Today
»   เมื่อวานนี้ 803 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 645 Week
»   เดือนนี้ 1448 Month
»   ปีนี้ 3090 Year
»   รวมทั้งหมด 3090 Total
Record: 996 (30.04.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สวัสดีปีใหม่ผู้บังคับบัญชา
สวัสดีปีใหม่ผู้บังคับบัญชา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. นายรังสรรค์ มณีเล็ก นาสุเทพ ชิตยวงษ์ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. นาย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผอ.สำนักคลังและสินทรัพย์ ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
รับการประเมิน
รับการประเมิน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต นำโดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผอ.สพม.34 ในวันที่ 5 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
บริษัทสยามสมาย นำโดย นายมาโนชย์ ธีระเพ็ญแสง นายเกียงศักดิ์ เนื้อสีจันทร์ และข้าราชการครู มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายสุรินทร์ แก้วมี ผอ.สพป.พล.3 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั่งตรงจิต นำทีมโดย นายเสกสรร ทองศรี ผอ.โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั่งตรงจิต อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เดินทางส่ง นางสาวประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพร ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั่งตรงจิต ที่ผ่านการสอบคัดเสือกศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
สวัสดีปีใหม่พ่อเมือง
สวัสดีปีใหม่พ่อเมือง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 สวัสดีปีใหม่ แด่พ่อเมืองพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ นายวิทูรัช ศรีนาม นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบจังหวัดพิษณุโลก คลังจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายนวภัทร แสงปัญญา ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเหิน อ.ชาติตระการ นายภูลิขิต ประทีปศรี ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ นายอำนวย แดงโสภณ ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สวัสดีปีใหม่ 2558 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
สวัสดีปีใหม่ 2559
สวัสดีปีใหม่ 2559
กลุ่มศึกษานิเทศก์ นำโดย นางเนาวนิตย์ แสงนาค กลุ่มอำนวยการ นำโดย นายฉัตรมงคล พูลศรี นายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 เพื่อขอพรแด่ นายอุดม สายโท นางผกาภรณ์พลายสังข์ และ นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
ชมรมบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. จังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มศึกษานิเทศก์, กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มอำนวยการ นายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 เพื่อขอพรแด่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และพระพุทธชินราช ประจำ สพป.พล.3 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นางนุชสรา ดะรงค์ ผอ.โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม อ.พรหมพิราม สวัสดีปีใหม่ 2558 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติการการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูสายผู้สอน และเพื่อพิจารณาอนุมัติขอรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบดอกไม้ให้กับนายทูลใจ ศรีพรหม ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
นายอาดูล อ่ำปลอด ผอ.โรงเรียนบ้านถ้ำพริก อ.นครไทย สวัสดีปีใหม่ 2558 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
รวมพลังสำนักงานสุจริต
รวมพลังสำนักงานสุจริต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ร้องเพลงชาติ พร้อมทั้งปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ สำนักงานสุจริต ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ สพป. พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
วันที่ 27 ธันวาคม 2558 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 มอบกระผลไม้ให้ นายสินสมุทร แสนสุข ผอ.ร้อยเอ็ด เขต 3 จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในเขต อ. นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 213 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความาจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความดีความชอบ
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความดีความชอบ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการชุมคณะกรรมการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 บันทักข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สพป.พล.3 กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
ร่วมแสดงความยินดี ดร.คนใหม่
ร่วมแสดงความยินดี ดร.คนใหม่
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดีกับ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 256 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา พสป.พล.3 รดน้ำศพ พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายจงรักษ์ บุญพลอย บิดา นางปุญนิสา บุญพลอย นิติกร สพป.พล.3 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ วัดโพธิ์ญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
พิธีปิดและส่งมอบธงกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
พิธีปิดและส่งมอบธงกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 และพิธีส่งมอบธงกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่66 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
มอบของที่ระลึก
มอบของที่ระลึก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบของที่ระลึก ในนาม สพป.พิษณุโลก เขต 3 ให้กับแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก “เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก (ส่วนทะเลแก้ว)
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก “เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก (ส่วนทะเลแก้ว) โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิด
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์