คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 14 Online
»   วันนี้ 701 Today
»   เมื่อวานนี้ 1581 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 6789 Week
»   เดือนนี้ 6789 Month
»   ปีนี้ 6789 Year
»   รวมทั้งหมด 6789 Total
Record: 1604 (04.02.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันวัดเหล่าขวัญ
เยี่ยมสนามแข่งขันวัดเหล่าขวัญ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เขี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันอนุบาลเทศบาลวัดโบสถ์
เยี่ยมสนามแข่งขันอนุบาลเทศบาลวัดโบสถ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เขี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
เยี่ยมสนามแข่งขันบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เขี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันวัดโบสถ์
เยี่ยมสนามแข่งขันวัดโบสถ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เขี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ
เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการ เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
คัดเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่
คัดเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 1 / 2558 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 48 ] คน
เตรียมความพร้อมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
เตรียมความพร้อมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 342 ] คน
มอบนโยบาย รมต.ศึกษาธิการ
มอบนโยบาย รมต.ศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อรับทราบนโยบาย รมต.ศึกษาธิการ และเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
ชี้แจงการตัดสิน
ชี้แจงการตัดสิน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายและชี้แจงการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 236 ] คน
มอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน
มอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายสุรินทร์ แก้วมณี มอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้กับรองผู้อำนวยการ และตัวแทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ร่วมงานเกษียณนครไทย
ร่วมงานเกษียณนครไทย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ อำเภอนครไทย วันที่ 24 กันยายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชะวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
วันวานที่สรรค์สร้าง สู่ปลายทางของเปลวเทียน
วันวานที่สรรค์สร้าง สู่ปลายทางของเปลวเทียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธาน งาน “วันวานที่สรรค์สร้าง สู่ปลายทางของเปลวเทียน ในวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
เตรียมความพร้อมประเมินการอ่าน
เตรียมความพร้อมประเมินการอ่าน
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศ ประเมินผลการจัดการศึกษา สปพ.พล.3 ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 1ตุลาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 272 ] คน
ส่งเสริมทักษะชีวิตวัยใส
ส่งเสริมทักษะชีวิตวัยใส
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตวัยใส “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็ก” ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ บ้านสวนวังนกแอ่นรีสอร์ท อ.วัดทอง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 276 ] คน
งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายพรหมพิราม 4
งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายพรหมพิราม 4
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวแทน ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที 65 ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 4 ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดท้องโพลง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 282 ] คน
นิทรรศการการสอนภาษาอังกฤษ
นิทรรศการการสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนครูจ้างสอน(ครูต่างชาติ) ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
 งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายวัดโบสถ์ 3
งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายวัดโบสถ์ 3
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวแทน ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที 65 ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3 ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 239 ] คน
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สพป.พล.3 ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 444 ] คน
ร่วมงาน
ร่วมงาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
ติดตามสภาพการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสพฐ.
ติดตามสภาพการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสพฐ.
คณะกรรมการติดตามสภาพการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสพฐ.นำโดยน.ส.นวภรณ์ ซังบุดดา น.ส.ประนอม เพ็งพันธ์ น.ส.ขวัญฟ้า นิยมในธรรม ศน.บุญส่ง โทนแจ้ง และศน.สุภาพร แสนแทน ได้ติดตามการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสพฐ. โรงเรียนชุมชน8ราษฎร์อุทิศพิทยา โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1และโรงเรียนบ้านป่าซ่าน เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้งานระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 15 กันยายน 2558
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
ยุวทูตความดี 2558
ยุวทูตความดี 2558
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงาน โครงการรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2558 ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายวิทูรัช ศีนาม ประธานพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) "ครูตู้สัญจร"
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) "ครูตู้สัญจร" วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดบึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 338 ] คน
พัฒนาครูด้านเทคโนโลยี
พัฒนาครูด้านเทคโนโลยี
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป .พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ผู้อ่าน [ 140 ] คน
ผู้อ่าน [ 268 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์