+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 624 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2874 Week
»   เดือนนี้ 16327 Month
»   ปีนี้ 47161 Year
»   รวมทั้งหมด 51960 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พัฒนาครูพรหมพิรามด้านอาหารกลางวัน
พัฒนาครูพรหมพิรามด้านอาหารกลางวัน
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
พัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดชาติตระการ
พัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดชาติตระการ
ดร.ผกาภรณ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดน้ำคบ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดน้ำคบ
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย สพฐ. ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรก โดยนายสมศักดิ์ ชุ่มกลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำคบ และคณะครู ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
นิเทศติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย สพฐ.
นิเทศติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย สพฐ.
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ออกนิเทศติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย สพฐ. ณ โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ผู้อ่าน [ 341 ] คน
พัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดนครไทย
พัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดนครไทย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดอำเภอนครไทย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
มอบนโยบาย
มอบนโยบาย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาสพป.พล.3 มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 333 ] คน
ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญเลี้ยงเพลพระ ตั้งจิตอธิฐาน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
พิธีลงนามถวายพระพร
พิธีลงนามถวายพระพร
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญเลี้ยงเพลพระ ตั้งจิตอธิฐาน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
VDO Conference ครูโรงเรียนประชารัฐ
VDO Conference ครูโรงเรียนประชารัฐ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนประชารัฐในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
VDO Conference ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
VDO Conference ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 3 VDO Conference ประชุมทางไกลการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 351 ] คน
แจกโบว์ริบบิ้นสีดำ
แจกโบว์ริบบิ้นสีดำ
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ พร้อมด้วย รองสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 แจกริบบิ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 342 ] คน
VDO Conference ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
VDO Conference ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมประชุมทางไกลการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล จำนวน 10 อัตรา ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 361 ] คน
ร่วมวางพวงมาลา
ร่วมวางพวงมาลา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
รับทราบภารกิจ
รับทราบภารกิจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม เพื่อรับทราบภารกิจ การวางพวงมาลา ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยเชิญชวน รองผอ.ทุกท่าน และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 342 ] คน
แจกโบว์ดำถวายในหลวง
แจกโบว์ดำถวายในหลวง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 แจกริบบิ้นดำ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
ร่วมเดินทางส่ง ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3
ร่วมเดินทางส่ง ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมเดินทางส่ง ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ สพป.พล.2 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
ทำโบว์ดำถวายนายหลวง
ทำโบว์ดำถวายนายหลวง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทร์ทรัพย์และกลุ่มอำนวยการ ร่วมทำริบบิ้นดำ เพื่อแจกให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
คัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาล
คัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาล
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล นางสาวหทัยรัตน์ ด่อนแผ้ว ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
พบปะคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พบปะคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.พล.3 เพื่อกล่าวอำลาไปรับตำแหน่งผอ.สพป.พล.2 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.พล.3 ให้กับคณะกรรมการในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 348 ] คน
ประชุมบุคลากร สพป.พล.3
ประชุมบุคลากร สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมข้อราชการบุคลากร สพป.พล.3 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านป่าแดง
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านป่าแดง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนชาติตระการวิทยา
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนชาติตระการวิทยา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์