ด่วนที่สุด  ให้โรงเรียนในสังกัดฯ รายงานการรับหนังสือเรียน 2559 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 พ.ค. 2559

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 12 Online
»   วันนี้ 172 Today
»   เมื่อวานนี้ 447 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 619 Week
»   เดือนนี้ 619 Month
»   ปีนี้ 619 Year
»   รวมทั้งหมด 619 Total
Record: 447 (26.05.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559 – 2557 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษามหาราช 5 ธันวาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 232 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายลอย พูลศรี บิดา นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
รับชมเสวนา
รับชมเสวนา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ รับชมการถ่ายทอดสดการเสวนาชี้แจง กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กับการทดสอบ O-NET ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา (ETV) ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัยหนาว ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำเลา และโรงเรียนบ้านป่ารวก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
เตรียมความพร้อมพิธีมอบเครื่องราช
เตรียมความพร้อมพิธีมอบเครื่องราช
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3และคณะเข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบโล่รางวัลชนะลิศมาร์ชชิ่งความดี ระดับภาค ปีที่ 3 และ พิธีเปิดตัวโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทฯและทำบุญครบรอบ 8 ปี มูลนิธิครูของแผ่นดิน ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
ค่ายวิชาการ NT และ  O-NET
ค่ายวิชาการ NT และ O-NET
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนระดับขั้นพื้นฐาน NTการเรียนการสอนระดับชาติ O-NET ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 8 ในวันที่ 25 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายธีรพล อิ่มหมี ผอ.โรงเรียนวัดคันโช้ง อ.วัดโบสถ์ ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 260 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 262 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายสุชาติ สวนจันทร์ ครูโรงเรียนวัดเขาน้อย เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ในวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ วัดสะพานหิน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 365 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 18 มกราคม 2559
ผู้อ่าน [ 259 ] คน
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสิงห์เหนือ- เสือใต้  วันครู ปี 2559
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสิงห์เหนือ- เสือใต้ วันครู ปี 2559
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีเปิดงานกีฬา สิงห์เหนือ - เสือใต้ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ สนามโรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 263 ] คน
รับเข็มคุรุสดุดี
รับเข็มคุรุสดุดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้ารับเข็มคุรุสดุดี ประจำปี 2559 เนื่องในวโรกาส วันครูแห่งชาติ ในวันที่ 17 มกราคม 2559 ณ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
ร่วมงานวันครูชาติตระการ
ร่วมงานวันครูชาติตระการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ ร่วมงานวันครูอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ร่วมงานวันครูพรหมพิราม
ร่วมงานวันครูพรหมพิราม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานวันครูอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
ร่วมงานวันครู 16 มกราคม อำเภอนครไทย ประจำปี 2559
ร่วมงานวันครู 16 มกราคม อำเภอนครไทย ประจำปี 2559
นาย ธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานวันครู อำเภอนครไทย วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
ร่วมงานวันครู
ร่วมงานวันครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานวันครู 2559 อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
รวมพลัง 3 บอร์ดพัฒนาการศึกษา
รวมพลัง 3 บอร์ดพัฒนาการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการ 3 บอร์ด ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม แควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมแสดงความยินดีกับนายบรรยา มิ่งแก้ว ได้รับคำสั่งย้ายให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และนางสาวธัญชนิต มากมี ครูผู้ช่วย ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
มอบนโยบาย
มอบนโยบาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบาย ของ สพป.พล.3 โดยเน้นคุณภาพนักเรียนของนักเรียน ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ให้กับช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหิน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
ส่งมอบบ้าน
ส่งมอบบ้าน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติ ให้กับเด็กหญิงพัชราภรณ์ พาครุฑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนดี แต่ยากจน ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ บ้านโป่งแค หมู่ 8 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นานสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ อ.นครไทย ในวันที่ 13 มกราคม 2559
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
ต้อนรับคณะบริษัทรีกัล  จิวเวอร์รี่
ต้อนรับคณะบริษัทรีกัล จิวเวอร์รี่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ คุณหลิน หยู อิง ตำแหน่งรองประธานกรรมการ และคุณณัฐพงศ์ ศิริกอบกุล ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ บริษัทรีกัลป์ จิวเวอร์รี่แมนูแฟคเจอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริก จำนวน 10 ทุน ในวันที่ 13 มกราคม 2559
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
บรรจุครู
บรรจุครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 บรรจุครูผู้ช่วย ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 11 คน ในวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์