+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 16 Online
»   วันนี้ 1581 Today
»   เมื่อวานนี้ 1217 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2798 Week
»   เดือนนี้ 22654 Month
»   ปีนี้ 22654 Year
»   รวมทั้งหมด 27453 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
มอบเกียรติบัตรนำเรียนทำความดี
มอบเกียรติบัตรนำเรียนทำความดี
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กชายสงกรานต์ มงคลคีรีโรจน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ ที่กระทำความดี เก็บกระเป๋าได้ และส่งคืนให้เจ้าของ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
มอบทุนการศึกษาวันแม่  ๘๔ พรรษา มหาราชินี
มอบทุนการศึกษาวันแม่ ๘๔ พรรษา มหาราชินี
คุณแม่ประนอม ทิวะพันธ์ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ มอบทุนการศึกษาวันแม่ ๘๔ พรรษา มหาราชินี จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 30 ทุน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
มอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
มอบทุนการศึกษาตามโครงการ 199 ทุน
มอบทุนการศึกษาตามโครงการ 199 ทุน
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบทุนการศึกษา ตามโครงการ 199 ทุนการศึกษา เพื่อเด็กยากจน จำนวน 25 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
รับมอบทุนการศึกษาตามโครงการ 199 ทุน
รับมอบทุนการศึกษาตามโครงการ 199 ทุน
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบเงินผู้สนับสนุน โครงการ 199 ทุนการศึกษา ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และ นายทูลใจ ศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ แสดงความยินดีกับ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค 17 ได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดีการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
โรงเรียนนำร่อง ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนนำร่อง ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนนำร่อง ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ในวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลกโดยมี นายสราวุธ สราศิริ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานเสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 3 เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 339 ] คน
เตรียมความพร้อมมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ
เตรียมความพร้อมมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต ตามโครงการมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับนางอุมาวดี สุขสอาด นักวิชาการเงินและบัญชี จากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พล.3 และนางวิมลรัตน์ ชูแกล้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 วันที่ 19 กันยายน 2559 ณ อาคารบริการดี มีจรรยางาม (เรือนกาแฟ) สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 341 ] คน
พัฒนาครูวัดโบสถ์ ชาติตระการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
พัฒนาครูวัดโบสถ์ ชาติตระการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้กับครูอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอชาติตระการที่รับผิดชอบด้านพัสดุและบัญชี ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสาวสมปอง อิสราบาล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 340 ] คน
พัฒนาครูพรหมพิรามด้านe-GP
พัฒนาครูพรหมพิรามด้านe-GP
กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ สพป.พล.3 นำโดย นางสมปอง อิสราบาล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้กับครูอำเภอพรหมพิรามที่รับผิดชอบด้านพัสดุและบัญชี ในวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางณัฐกฤดา มัทธุจัด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และ นางศุลีพร พร้าโมต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 338 ] คน
พัฒนาครูนครไทยด้านe-GP
พัฒนาครูนครไทยด้านe-GP
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้กับครูอำเภอนครไทยที่รับผิดชอบด้านพัสดุและบัญชี ในวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
ร่วมแสดงความยินดี
ร่วมแสดงความยินดี
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง และโรงเรียนบ้านนาขุมคัน ผ่านการประเมินโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 17 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทรลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
เยี่ยมนิทรรศการ
เยี่ยมนิทรรศการ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดนิทรรศการคู่มือพัฒนาประสิทธิภาพเลขานุการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.พิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 338 ] คน
เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทรลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 342 ] คน
หลายปีที่พากเพียร วัน...เกษียณที่ภาคภูมิ
หลายปีที่พากเพียร วัน...เกษียณที่ภาคภูมิ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เข้าร่วมงาน หลายปีที่พากเพียร วัน...เกษียณที่ภาคภูมิ นายวีระ เมืองช้าง รองศึกษาธิการภาค17 และ ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
เสวนาคู่มือเลขาศึกษาธิการภาค
เสวนาคู่มือเลขาศึกษาธิการภาค
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เสวนาคู่มือเลขาศึกษาธิการภาค ตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับภาค “การจัดการศึกษาเชิงรุก เพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคม บนเส้นทาง EWEC & LIMEC” ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 340 ] คน
เข้าร่วมเสวนาแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับภาค
เข้าร่วมเสวนาแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับภาค
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เข้าร่วมฟังเสวนาแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับภาค “การจัดการศึกษาเชิงรุก เพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคม บนเส้นทาง EWEC & LIMEC” ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 355 ] คน
เข้าร่วมมุฑิตาจิตผอ. และรองผอ.เขตทั่วประเทศ
เข้าร่วมมุฑิตาจิตผอ. และรองผอ.เขตทั่วประเทศ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
เข้าร่วมประชุมผอ.สพป.และรองผอ.สพป.พล.3
เข้าร่วมประชุมผอ.สพป.และรองผอ.สพป.พล.3
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 11 – 13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
ผู้อ่าน [ 367 ] คน
ร่วมไว้อาลัย
ร่วมไว้อาลัย
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และนางปาริชาติ ทองแท้ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ร่วมเคารพศพนายพรม หมั่นเรียน บิดาของนางนพมาศ ประสาททอง ผอ.กลุ่มสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ 3 บ้านกาศใต้ อ.สูงเม่น จ.แพร่
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
ร่วมเคารพศพ
ร่วมเคารพศพ
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะ ตัวแทนของผอ.สพป.พล.3 ร่วมเคารพศพนายพรม หมั่นเรียน บิดาของนางนพมาศ ประสาททอง ผอ.กลุ่มสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ 3 บ้านกาศใต้ อ.สูงเม่น จ.แพร่
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559
ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
ประชุมโรงเรียนนำร่อง จัดการขยะ
ประชุมโรงเรียนนำร่อง จัดการขยะ
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประชุมโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานด้านการจัดการขยะ ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
ชี้แจงการดำเนินการด้านการจัดการขยะ
ชี้แจงการดำเนินการด้านการจัดการขยะ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการด้านการจัดการขยะ ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ ในสังกัด อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม วันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์