*** สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอชะลอการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พล.เขต 3 ***

 

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 121 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 121 Week
»   เดือนนี้ 121 Month
»   ปีนี้ 121 Year
»   รวมทั้งหมด 121 Total
Record: 121 (27.10.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ร่วมรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ร่วมรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ บ้านโป่งสอ หมู่ที่ 6 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
ร่วมรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ร่วมรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
ทอดผ้าป่าสามัคคี
ทอดผ้าป่าสามัคคี
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสังฆาราม ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี และคณะนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล.3 เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. มอบเงินให้กับผู้ปกครองของเด็กหญิงจารุวรรณ บุตรเกตุ อายุ 9 ปี นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าสักทศพลอนุสรณ์ อ.พรหมพิราม ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ บ้านวงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล3 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
พัฒนาหลักสูตรและเรียนแผนการจัดการเรียนรู้
พัฒนาหลักสูตรและเรียนแผนการจัดการเรียนรู้
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 1 ,2, 3 และ 5 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ประชุมครูและผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม3
ประชุมครูและผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม3
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งคันนา อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยมีรักษาการผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
พัฒนาด้านการเงินและพัสดุ
พัฒนาด้านการเงินและพัสดุ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการเงินและพัสดุ ในงบที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนวิทยสัมพันธ์
เยี่ยมโรงเรียนวิทยสัมพันธ์
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าคาย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยมีคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
มอบถุงน้ำใจ
มอบถุงน้ำใจ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ มอบถุงน้ำใจ และเงินสด จำนวน 5,000 บาท ให้กับ เด็กชายอภิชัย ช่วยการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา ที่บ้านพักประสบวาตภัย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านตำบลห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยมีคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผน IEP และแผน IIP) สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมการจำเป็นพิเศษ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
รับมอบอาคารไทยซิกข์อุปถัมภ์
รับมอบอาคารไทยซิกข์อุปถัมภ์
ดร.นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานรับมอบอาคารไทยซิกข์อุปถัมภ์ จากชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์ นำโดย นายกมล สิงห์สัจจะกุล ประธานชมรมไทยซิกข์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
พัฒนาระบบ Smart OBEC หรือ Amss++
พัฒนาระบบ Smart OBEC หรือ Amss++
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพร้อมคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงาน Smart OBEC หรือ Amss++ (Education Area Management Support System) ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
  พัฒนาระบบ Smart OBEC
พัฒนาระบบ Smart OBEC
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงาน Smart OBEC หรือ Amss++ (Education Area Management Support System) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรวม IEPและ IIP
โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรวม IEPและ IIP
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรวม IEP และ IIP ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
พัฒนาระบบ Smart OBEC
พัฒนาระบบ Smart OBEC
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงาน Smart OBEC หรือ Amss++ (Education Area Management Support System) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพของสพป.พล.3
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพของสพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพของสพป.พล.3 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดี พ.ต.ท.ชาญชัย หาแก้ว รอง.ผกก.สืบสวน อำเภอวังทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง.ผกก.สืบสวน อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
คู่มือแนะนำตัว รายงานผลงานภาษาอังกฤษ
คู่มือแนะนำตัว รายงานผลงานภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมจัดทำเครื่องมือแบบตัวอย่างการแนะนำตัว การรายงานผลงานเป็นภาษาอังกฤษของผู้บริหารสานศึกษา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
ประชุมบรรณาธิการคู่มือจัดการศึกษาสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน
ประชุมบรรณาธิการคู่มือจัดการศึกษาสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมบรรณาธิการกิจ คู่มือการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 


  

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์