+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง
ประกาศการเงิน สพป.พล.3

Warning: fopen(/home/phitsanu/public_html/counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/phitsanu/public_html/counter.php on line 142
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 905 Year
»   รวมทั้งหมด 905 Total
Record: 646 (02.11.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ถวายพระพรและถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ รุ่นที่ 2
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ รุ่นที่ 2
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สำหรับเด็กพิเศษการเรียนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดอำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 72 คน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ รุ่นที่ 1
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ รุ่นที่ 1
สพป.พิษณุโลก เขต 3 กลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นางณัฐชุดา วงศ์พันธ์ จัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สำหรับเด็กพิเศษการเรียนรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
ประชุมหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร
ประชุมหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร
นางผกาภรณ์พลายสังข์ เข้าประชุม กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
ประชุมตลาดนัดวิชาการ
ประชุมตลาดนัดวิชาการ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมตลาดนัดวิชาการ สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสู่การพัฒนาเด็กไทย ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
ค่ายคุณธรรมนักเรียน
ค่ายคุณธรรมนักเรียน
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ประจำปี 2559 เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 9 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ วัดป่าคาย ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
บรรจุครูผู้ช่วย
บรรจุครูผู้ช่วย
สพป.พิษณุโลก เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเป็นกิจกรรมหนึ่งของ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริต ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระบางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
ถวายเทียนจำนำพรรษา
ถวายเทียนจำนำพรรษา
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยดร.สุธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 และ ผอ.ทูลใจ ศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ คณะครู นักเรียน พร้อมใจกันถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
งดเหล้าเข้าพรรษา ...เปลี่ยนค่าเหล้า  เป็นค่าข้าวให้น้อง
งดเหล้าเข้าพรรษา ...เปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าข้าวให้น้อง
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล.3 ประธาน ในงานงดเหล้าเข้าพรรษา ...เปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าข้าวให้น้อง... ณ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2559
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา
ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงาน โรงเรียนมีชัยพัฒนา (โรงเรียนไม้ไผ่) จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
ศึกษาดูงานสพม.32
ศึกษาดูงานสพม.32
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยมี ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
อบรมเชิงปฎิบัติการ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2559
อบรมเชิงปฎิบัติการ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2559
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานอบรมเชิงปฎิบัติการ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
ศึกษาดูงาน โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ศึกษาดูงาน โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงาน โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนนอกกะลา จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ดีและเขตสุจริต
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ดีและเขตสุจริต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ดีและเขตพื้นที่สุจริต ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
ประชุม Video conference
ประชุม Video conference
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ประชุม Video conference หัวข้อ การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมนางเนาวนิตย์ แสงนาค ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา โรงเรียนบ้านนาหล่ม และโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
พัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมัลติมีเดีย
พัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมัลติมีเดีย
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมัลติมีเดีย เพื่อเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล. 3 ประธานกิจกรรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน" ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
ติดตาม การดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
ติดตาม การดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงเรียน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
ติดตาม ตรวจสอบภายในโรงเรียนบ้านนาคล้าย
ติดตาม ตรวจสอบภายในโรงเรียนบ้านนาคล้าย
นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ ผอ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พล.3 และคณะติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินของโรงเรียนบ้านนาคล้าย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
ติดตามตรวจสอบภายในโรงเรียนบ้านน้ำลอม
ติดตามตรวจสอบภายในโรงเรียนบ้านน้ำลอม
นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ ผอ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พล.3 ติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินของโรงเรียนบ้านน้ำลอม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 300 ] คน
พัฒนาครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ช่วย
พัฒนาครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ช่วย
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมโครงการพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
มอบนโยบายโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนดีประจำตำบล
มอบนโยบายโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนดีประจำตำบล
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนดีประจำตำบล ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์