ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 16 Online
»   วันนี้ 305 Today
»   เมื่อวานนี้ 1147 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1452 Week
»   เดือนนี้ 1452 Month
»   ปีนี้ 1452 Year
»   รวมทั้งหมด 1452 Total
Record: 1147 (24.10.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาฟองแดง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาฟองแดง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาฟองแดง อ.นครไทย ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยมี นายไพรบูรณ์ บุญอาจ และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาขุมคัน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาขุมคัน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาขุมคัน อ.นครไทย ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยมี นายไพรบูรณ์ บุญอาจ และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
เยี่ยมโรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ
เยี่ยมโรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ อ.นครไทย ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยมี ด.ต.ธนชัย มะธิปิไขย ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.อาทรอุทิศ และคณะครูให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ท้องที่บ้านแก่งไฮ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานการปลูกป่าในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
เพิ่มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
เพิ่มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้กับข้าราชการครูในสังกัด อ.นครไทย และอ.ชาติตระการ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
สอบคัดเลือกผอ.พื้นที่พิเศษ
สอบคัดเลือกผอ.พื้นที่พิเศษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุละแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
เน้นกระบวนการคิด
เน้นกระบวนการคิด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมโครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้กับข้าราชการครูในสังกัด อ.วัดโบสถ์ และอ.พรหมพิราม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ทำบุญวันวิสาขบูชา
ทำบุญวันวิสาขบูชา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญตักบาตร และฟังเทศ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดช่างเหล็ก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ร่วมงานสวท.สัญจร
ร่วมงานสวท.สัญจร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานสวท.สัญจร ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ อบต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีนายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ประชุมครูในสังกัดอำเภอนครไทยและชาติตระการ
ประชุมครูในสังกัดอำเภอนครไทยและชาติตระการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ม.3
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ม.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง 5 วิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ป.6
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ป.6
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง 5 วิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ประชุมครูในสังกัดอำเภอพรหมพิรามและวัดโบสถ์
ประชุมครูในสังกัดอำเภอพรหมพิรามและวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในสักกัดอำเภอพรหมพิรามและอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 ให้กับโรงเรียนในสักกัดอำเภอพรหมพิรามและอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ม.3
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ม.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง 5 วิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนในสักกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ป.6
มอบเกียรติบัตรที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ป.6
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง 5 วิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนในสักกัดอำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
มอบนโยบาย
มอบนโยบาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายศุภชัย เจริญขำ รองผอ.สพป.สมุทรสาคร และคณะ ที่เดินทางส่งนางสาวขวัญชนก ทองคุ่ย ศึกษานิเทศก์ สมุทรสาคร ย้ายมาดำรงตำแห่ง ศึกษานิเทศก์สพป.พล.3ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะ นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมงานพระราชทานเพลิง บิดา นายพิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค 17 ณ วัดป่าห้วยชัน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ปิดอบรมครูผู้ช่วย
ปิดอบรมครูผู้ช่วย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย" ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ชม VDO Conference นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
ชม VDO Conference นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ชม VDO Conference นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ปรับภูมิทัศน์ (สวนมะนาว)
ปรับภูมิทัศน์ (สวนมะนาว)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ปรับภูมิทัศน์ (สวนมะนาว) ของสพป.พล.3 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์