โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้มารับ Tablet และที่จะนำ Tablet มาแจ้งเสีย ให้มาแจ้งได้ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม *** +++ ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มิ.ย.57 (ตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557) และหนังสือ สพป.พล.3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว1816 ลว.13 มิ.ย.57 +++  ***  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฺิตามหนังสือสพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 2133 ลว.4 ก.ค.57 ให้มารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 81 Online
»   วันนี้ 733 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 733 Week
»   เดือนนี้ 733 Month
»   ปีนี้ 733 Year
»   รวมทั้งหมด 733 Total
Record: 733 (29.07.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
หนองมะคังเกมส์
หนองมะคังเกมส์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1 “หนองมะคังเกมส์” ในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดหนองมะคัง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
เข้าร่วมประเมินรางวัล OBEC AWARD  ระดับภาคเหนือ
เข้าร่วมประเมินรางวัล OBEC AWARD ระดับภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประเมิน เพื่อขอรับรางวัลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ รางวัล OBEC AWARD ระดับภาคเหนือ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้อ่าน [ 264 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 482 ] คน
ร่วมงานมังคลาภิเษกพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ร่วมงานมังคลาภิเษกพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมพิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ วิหารวัดพระศรีรัตนมหาธุาตวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายศิริ ทิวะพันธ์ เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 279 ] คน
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียนครั้งที่ ๔
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียนครั้งที่ ๔
นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตฯ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียนครั้งที่ ๔ (๔th ASEAN Scout Jamboree 2013, Thailand) ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานชุมนุมลูกเสือฯ
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
ร่วมถวายพระพร “  วันพ่อแห่งชาติ  ปี  2556 ” อำเภอวัดโบสถ์
ร่วมถวายพระพร “ วันพ่อแห่งชาติ ปี 2556 ” อำเภอวัดโบสถ์
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นายประมวล อ่อนทอง นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพอำเภอวัดโบสถ์ ผู้บริหาร คณะครู (สพป.พล.3) ร่วมงานถวายพระพร ครบ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอวัดโบสถ์ โดยมีนายชยากร โชควรพัชร์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 398 ] คน
ร่วมนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
ร่วมนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 296 ] คน
ประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่
ประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ครูภาษาไทยดีเด่น และหนึ่งแสนครูดี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
ร่วมงานบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ร่วมงานบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ วัดช่างเหล็ก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมบรรยายพิเศษ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา อ.นครไทย โดยมี ดร.พลเอกศิริ ทิวะพันธุ์ นายกสมาคมผู้เสียสละ เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
ร่วมงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”
ร่วมงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”จุดที่ 4 ภาคเหนือ โดยมีนายกิตติ ลิ่มสกุลประธานการประชุมเวนารวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 257 ] คน
เตรียมความพร้อม” การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”
เตรียมความพร้อม” การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเสวนา การนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ประจำปี 2556 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
นำเสนอผลการปฏิบัติงานของครูสอนภาษาอังกฤษ
นำเสนอผลการปฏิบัติงานของครูสอนภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
ร่วมโครงการรั้วโรงเรียนรวมใจ สร้างสรรค์วันใส รวมต้านภัยยาเสพติด
ร่วมโครงการรั้วโรงเรียนรวมใจ สร้างสรรค์วันใส รวมต้านภัยยาเสพติด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการงาน “โครงการรั้วโรงเรียนรวมใจ สร้างสรรค์วันใส รวมต้านภัยยาเสพติด” จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 459 ] คน
กลั่นกรองย้าย
กลั่นกรองย้าย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมกลั่นกรองย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 546 ] คน
เตรียมความพร้อมข้อมูลการติดตามกลยุทธ์ของสพฐ
เตรียมความพร้อมข้อมูลการติดตามกลยุทธ์ของสพฐ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เตรียมความพร้อมข้อมูลในการติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ของสพฐ. ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ต้อนรับคณะประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ
ต้อนรับคณะประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ด้าน 1 และด้าน 2 นำโดย ดร.กล้า สมตระกูล ดร.ปัญญา แก้วกียูร นายวิวัฒน์ อ้นน่วม และ นายชัชวาล แก้วจันทร์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ สพป.พล.3 ณ สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 522 ] คน
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556  ระดับจังหวัด
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 ระดับจังหวัด
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก , สะพานที่ 3 , บ้านกรุงกรัก อ.เมือง จ.พิษณุโลก และวัดสนามคลีตะวันออก อ.บางกระทุ่ม ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2556
ผู้อ่าน [ 424 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ เดินทางส่งบุคลากร นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 486 ] คน
รับมอบโรงอาหาร
รับมอบโรงอาหาร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการรับมอบโรงอาหาร จาก นายสัญชัย เตชะมณูญ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านนาเมือง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 514 ] คน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับคุณพัชรี  เรืองจุติโพธิ์พาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับคุณพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 แสดงความยินดีกับนางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้อ่าน [ 502 ] คน
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันพุทธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 461 ] คน
เตรียมความพร้อมโรงเรียนสังกัดอำเภอวัดโบสถ์รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
เตรียมความพร้อมโรงเรียนสังกัดอำเภอวัดโบสถ์รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้กับโรงเรียนในสังกัด อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 279 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์