Owned By RuLing
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 73 Today
»   เมื่อวานนี้ 1372 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1445 Week
»   เดือนนี้ 1445 Month
»   ปีนี้ 1445 Year
»   รวมทั้งหมด 1445 Total
Record: 1372 (27.08.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 4 และ 9
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 4 และ 9
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 4 และ 9 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองหิน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเลือกเสือเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการเลือกเสือเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นำโดย นายเกรียงศักดิ์ บางพระ รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เดินทางมาส่งนางเกศินี บัวศรี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ช่วยราชการ สพป.พล.3 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
เข้าร่วมกีฬานักเรียนปฐมวัย “อนุบาลเกมส์”
เข้าร่วมกีฬานักเรียนปฐมวัย “อนุบาลเกมส์”
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ประธานการแข่งขันกีฬานักเรียปฐมวัย “อนุบาลเกมส์ “ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นางสุภาพร ขำช้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางปาริชาติ ทองแท้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
สรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสพป.พล.3
สรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสพป.พล.3
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการดำเนินการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
รับมอบคูปองการศึกษา
รับมอบคูปองการศึกษา
นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ประธานการมอบคูปองการศึกษานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
ค่ายคุณธรรมวิถีพุทธและสุจริตพอเพียง
ค่ายคุณธรรมวิถีพุทธและสุจริตพอเพียง
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานพิธีเปิดค่ายคุณธรรมวิถีพุทธและสุจริตพอเพียง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานเปิดการโครงการ “สังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 4 เขต” ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 238 ] คน
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา
นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานเปิดการโครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 4 เขต” ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
พัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขต
พัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขต
พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ เครือข่ายพรหมพิราม ๗ , ๘
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ เครือข่ายพรหมพิราม ๗ , ๘
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ พรหมพิราม
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ พรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม โรงเรียนผดุงวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ม.๓ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดท้องโพลง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดท้องโพลง
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดท้องโพลง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 136 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net นครไทย
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net นครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว โรงเรียนนครไทยวิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ และโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ o-net นครไทย
เยี่ยมสนามสอบ o-net นครไทย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนหนองกะท้าว โรงเรียนบ้านแยง และ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทยจ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ o-net ชาติตระการ
เยี่ยมสนามสอบ o-net ชาติตระการ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนหนองกะท้าว โรงเรียนบ้านแยง และ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทยจ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ o-net พรหมพิราม
เยี่ยมสนามสอบ o-net พรหมพิราม
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.๓ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดนาขุม โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนผดุงวิทยาและโรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net วัดโบสถ์
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net วัดโบสถ์
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดเสนาสน์ และโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
ตรวจสอบอาคารโรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา
ตรวจสอบอาคารโรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจสอบอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
ผู้อ่าน [ 73 ] คน
รับมอบบ้านน้ำใจ สวท.สัญจร
รับมอบบ้านน้ำใจ สวท.สัญจร
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกิจกรรมรับมอบบ้านน้ำใจ สวท.สัญจร ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 ณ ตำบลท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
นิเทศติดตามความพร้อมสอบ O-net และแนะแนวการจัดการเรียนการสอน
นิเทศติดตามความพร้อมสอบ O-net และแนะแนวการจัดการเรียนการสอน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาเปอะ โรงเรียนบ้านชาติตระการ และโรงเรียนบ้านนาล้อม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อนิเทศติดตามความพร้อมสอบ O-net ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
โครงการ สวท.สัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิดชุมชน
โครงการ สวท.สัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิดชุมชน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล. 3 เข้าร่วมเสวนาโครงการ สวท.สัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิดชุมชน ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ต.ท่าสะแกอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
ชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับคณะกรรมการการศึกษาระดับสนามสอบของศูนย์สอบพิษณุโลก เขต 3 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 254 ] คน
สวัสดีปีใหม่ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
สวัสดีปีใหม่ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองรังสรรค์ มณีเล็ก รองรัตนา ศรีเหรัญ รองอนุสรณ์ ฟูเจริญ ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ ผอ.อำนาจ วิชยานุวัติ ผอ.สำนักนโยบายแลแผน สพฐ. ผอ.พวงมณี ชัยเสรี ผอ.สำนักการคลังและทรัพย์สิน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ในวันที่ 27 มกราคม 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กทม.
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์