สพป.พล.3 มีตู้รับหนังสือราชการเพิ่ม ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก (หลังเก่า) *** 

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 27 Online
»   วันนี้ 2541 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2541 Week
»   เดือนนี้ 2541 Month
»   ปีนี้ 2541 Year
»   รวมทั้งหมด 2541 Total
Record: 2541 (20.04.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2556 ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.พล. 3 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
พัฒนาครูในการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
พัฒนาครูในการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)ของสำนักงานคณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2556
ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2556
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2556 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ (รัชกาลที่ 5) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และท่านสส.นพพล เหลืองทองนารา สส.พิษณุโลก กำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส. ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
การแสดงของนักเรียนเพื่อถวายพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
การแสดงของนักเรียนเพื่อถวายพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นำการของนักเรียน เพื่อเฉลิมฉลองแด่พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 18.30 น. โดยมีนายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย คณะ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
ค่ายอาเซียน
ค่ายอาเซียน
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายอาเซียนตามโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับนักเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน
พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนห้วยปลาไหล อำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
ศึกษาดูงานการสอนปฐมวัยแบบมอนเทสซอรี่
ศึกษาดูงานการสอนปฐมวัยแบบมอนเทสซอรี่
นางแพรทอง เดชเทศ และนางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูผู้สอนในสังกัด ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยตามแนวทางมอนเทสซอรี่ ณ โรงเรียนวัดด่านช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 กล่าวต้อนรับคณะครูที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมในโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2556 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดจาก พระพรหมเมธี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช และ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
ประชุมสมาคมครู ผู้บริหารสถานศึกษาฯอำเภอนครไทย‏
ประชุมสมาคมครู ผู้บริหารสถานศึกษาฯอำเภอนครไทย‏
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3. ประธานการประชุมสมาคมครู ผู้บริหารสถานศึกษาฯอำเภอนครไทย‏
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
นักเรียนสพป.พล.3 รับทุนลูกกาชาด
นักเรียนสพป.พล.3 รับทุนลูกกาชาด
นางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดพิษณุโลก มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ตามโครงการ “ทุนลูกกาชาด” ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 15 ทุน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาดชาด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
พัฒนาครูด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (ETV)
พัฒนาครูด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (ETV)
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดประชุมคณะทำงานการพัฒนาครูด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (ETV) ตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
พัฒนาครูด้านจัดทำสื่อ E-Book
พัฒนาครูด้านจัดทำสื่อ E-Book
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการพัฒนาครูด้านการใช้และจัดทำสื่อเทคโนโลยี คุณภาพการเรียนการสอนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
รางวัลวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
รางวัลวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 มอบรางวัลให้กับตัวแทนที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ เพื่อเป็นของรางวัลในการจับฉลากในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
คัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
คัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
ร่วมงาน “ อบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2556 ”‏
ร่วมงาน “ อบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2556 ”‏
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญ ร่วมงาน “ อบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2556 ”ณ โรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในงาน “Lab School Symposium 2013” ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
ประกวดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ระดับเขตพื้นที่
ประกวดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ระดับเขตพื้นที่
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมสังเกตการณ์การประกวดโครงการ ชวนน้องท่องพุทธวจน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายจำเนียน พะยอมหอม เป็นประธานคณะกรรมการ
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
รับมอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกนักเรียนพิเศษ
รับมอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกนักเรียนพิเศษ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๓ เป็นตัวแทนรับมอบสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก(บัญชี ก) จากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนบ้านชาติตระการ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงอำเภอชาติตระการและโรงเรียนบ้านพร้าวอำเภอนครไทย ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 3
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 3
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนแกนนำ รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต สำหรับครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อำเภอชาติตระการ
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต สำหรับครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อำเภอชาติตระการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของอำเภอชาติตระการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าสะแก ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
คัดเลือกแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา 2556
คัดเลือกแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา 2556
นายสุเชษฐ์ เรือนก้อน ผอ.โรงเรียนบ้านป่าสัก ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
พัฒนาครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
พัฒนาครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2556 ให้กับโรงเรียนแกนนำ รุ่นที่ 1 และ 2 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
ต้อนรับคณะสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ต้อนรับคณะสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คุณจิตรา มีคำ และ คุณจิราพร ตั้งใจ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
ต้อนรับคณะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ต้อนรับคณะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับระดับชั้นงาน ให้กับลูกจ้างประจำ จากตำแหน่งช่างไม้ระดับ 3 เป็นตำแหน่งช่างไม้ ระดับ 4 จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์