+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 625 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2875 Week
»   เดือนนี้ 16328 Month
»   ปีนี้ 47162 Year
»   รวมทั้งหมด 51961 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าสะแก
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าสะแก
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาล้อม
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาล้อม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านนาล้อม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าสะแก
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าสะแก
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านชาติตระการ
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านชาติตระการ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 333 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนชาติตระการวิทยา
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนชาติตระการวิทยา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 339 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านป่าแดง
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านป่าแดง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี นายพยุง คุ้มสุพรรณ นายอำเภอชาติตระการ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชื่องาน เด็กเหนือก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า ก้าวสู่สากล ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี นายพยุง คุ้มสุพรรณ นายอำเภอชาติตระการ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการกลางและกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ที่ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
กลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือน
กลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
แนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวณภัทร จุลพงษ์ และ นางนราภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศกสพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับความสมรรถการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน สพป.พล.3 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
รับใบประกาศที่ปรึกษานายอำเภอ
รับใบประกาศที่ปรึกษานายอำเภอ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับใบประกาศแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายอำเภอวัดโบสถ์ โดยมีนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นผู้มอบ ในวันประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมอำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
เตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอชาติตระการ ในวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมป่าแดงนวพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 346 ] คน
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
นายอุดม สายโท และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
เปิดป้ายอาคาร
เปิดป้ายอาคาร
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมี นายเกษมศักดิ์ มากเมือง ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 342 ] คน
“เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย” กษิณาลัย 59
“เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย” กษิณาลัย 59
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายใต้ชื่อ “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย” กษิณาลัย 59 ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 384 ] คน
MOU พัฒนาคุณภาพนักเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน
MOU พัฒนาคุณภาพนักเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ลงนามเป็นพยานในการบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนวัดเขาน้อย กับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย (TREC) บริษัทปิ่นทองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท พี ซี โอ เอ เทโนโลยี จำกัด ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
มอบเกียรติบัตรนำเรียนทำความดี
มอบเกียรติบัตรนำเรียนทำความดี
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กชายสงกรานต์ มงคลคีรีโรจน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ ที่กระทำความดี เก็บกระเป๋าได้ และส่งคืนให้เจ้าของ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
มอบทุนการศึกษาวันแม่  ๘๔ พรรษา มหาราชินี
มอบทุนการศึกษาวันแม่ ๘๔ พรรษา มหาราชินี
คุณแม่ประนอม ทิวะพันธ์ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ มอบทุนการศึกษาวันแม่ ๘๔ พรรษา มหาราชินี จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 30 ทุน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
มอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
มอบทุนการศึกษาตามโครงการ 199 ทุน
มอบทุนการศึกษาตามโครงการ 199 ทุน
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบทุนการศึกษา ตามโครงการ 199 ทุนการศึกษา เพื่อเด็กยากจน จำนวน 25 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
รับมอบทุนการศึกษาตามโครงการ 199 ทุน
รับมอบทุนการศึกษาตามโครงการ 199 ทุน
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบเงินผู้สนับสนุน โครงการ 199 ทุนการศึกษา ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และ นายทูลใจ ศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ แสดงความยินดีกับ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค 17 ได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดีการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์