**กลุ่มบริหารงานบุคคล งดให้บริการข้าราชการครู ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เนื่องจากเป็นคณะทำงานตามโครการประชุมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557  ** +++ ด้วย สพป.พล.3 จะดำเนินการถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2557 ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 เวลา 09.30 น. ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ใส่ชุดผ้าไทย +++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 36 Online
»   วันนี้ 6255 Today
»   เมื่อวานนี้ 8668 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 17719 Week
»   เดือนนี้ 17719 Month
»   ปีนี้ 17719 Year
»   รวมทั้งหมด 17719 Total
Record: 8668 (29.08.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
แสดงความยินดีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แสดงความยินดีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมคณะ แสดงความยินดีกับ ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 39 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนนวมินทราชินุทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี และ สพฐ. กรุงเทพมหานคร
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
พัฒนาความรู้ด้าน ICT
พัฒนาความรู้ด้าน ICT
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้าน ICT ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 382 ] คน
ชี้แจงการสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม
ชี้แจงการสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการประธานสนามสอบ และคณะกรรมการสนามสอบ อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 235 ] คน
อนุมัติย้ายครูผู้สอน
อนุมัติย้ายครูผู้สอน
นายประเสริฐ รัตนพันธ์ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) การย้ายครูผู้สอน และผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 599 ] คน
ชี้แจงการสอบ O-NET
ชี้แจงการสอบ O-NET
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการประธานสนามสอบ และคณะกรรมการสนามสอบ อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สถป.พล.3 ฟัง สวดพระอภิธรรม นายไสว เนียมสวรรค์ บิดา นายเดชณ์ภรัชน์ เนียมสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.พล.3 ในวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ วัดเสนาส์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
กลั่นกรองย้ายครูสายผู้สอน
กลั่นกรองย้ายครูสายผู้สอน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุม กลั่นกรองจัดเตรียมแผนรองรับนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูมืออาชีพ และกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ในวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม แควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 347 ] คน
ร่างหลักเกณฑ์
ร่างหลักเกณฑ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อร่างหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ได้รับผลกระทบจากการยุบเลิกตำแหน่ง ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 29 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดคนลงกรอบ
เตรียมความพร้อมการจัดคนลงกรอบ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) สพป.พล.3 เพื่อชี้แจงและวิธีการจัดบุคลากรลงกรอบใหม่ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในวันที่ 28 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
ต้อนรับคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์
ต้อนรับคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์ และมอบหนังสือ คัมภีร์ แห่งความสุข คัมภีร์คำคม ให้กับห้องสมุดของ สพป.พล.3 ในวันที่ 28 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
MOU “วัดโบสถ์ ยิ้มไหว้  น้ำใจงดงาม”
MOU “วัดโบสถ์ ยิ้มไหว้ น้ำใจงดงาม”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หน่วยงานทุกหน่วยงาน และชุมชน 11 ชุมน ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมอำเภอวัดโบสถ์ “วัดโบสถ์ ยิ้มไหว้ น้ำใจงดงาม” ในวันที่ 27 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก นำโดย นายกสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 369 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี เลขาธิการอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ เนื่องจาก นายยงยศ เมฆอรุณ ลาออก และขอความเห็นจากคณะกรรมการได้เสนอชื่อบุคคลที่มาเป็นประธานในครั้งนี้ ผลปรากฏว่า นายประมวล ทับทิมเกิด ได้เป็นประธานชั่วคราวในการประชุมครั้งนี้ ในวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 421 ] คน
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557
นางขนิฐา การีสรรพ์ ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาวัดโบสถ์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557 ให้กับ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 17 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 256 ] คน
ร่วมกิจกรรมวันครูพรหมพิราม
ร่วมกิจกรรมวันครูพรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดงาน กิจกรรมวันครูของอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 467 ] คน
ร่วมงานวันครู อำเภอนครไทย
ร่วมงานวันครู อำเภอนครไทย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานวันครู อำเภอนครไทย ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย เป็นประธานในพิธี และคณะข้าราชการครูบำนาญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 548 ] คน
กีฬาชาติตระการ
กีฬาชาติตระการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล..3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันครู 57 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 487 ] คน
กีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้
กีฬาสิงห์เหนือ เสือใต้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล..3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สิงห์เหนือ เสือใต้ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอนครไทย ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 345 ] คน
วันครูวัดโบสถ์
วันครูวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ร่วมงานวันครู อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) โดยมี นายชยกร โชควรพัชร์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี และ มีนายกสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ และคณะ ข้าราชการครูบำนาญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 260 ] คน
บันทึกเทปการจัดงานวันครู
บันทึกเทปการจัดงานวันครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 บันทึกเทปการจัดเกี่ยวกับวันครู 16 มกราคม ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ MSS เคเบิ้ลทีวี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 244 ] คน
สวัสดีปีใหม่และคารวะครู
สวัสดีปีใหม่และคารวะครู
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 สวัสดีปีใหม่และคารวะครูผู้สั่งสอนอบรม ให้ลูกศิษย์ให้เป็นคนดี ของสังคม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ บ้านในอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
สวัสดีปีใหม่ ผอ.สพป.พล.3
สวัสดีปีใหม่ ผอ.สพป.พล.3
นายวินัย รูปขำ ผอ.การศึกษาพิเศษเขต 7 พร้อมคณะ สวัสดีปีใหม่ 2557 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
ประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดงานวันครู และรับทราบโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 14 มกราคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
ประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
คณะกรรมการฯ จาก สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก (เด็กหญิงน้ำฝน จันทร์สอน) ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 7 ในวันที่ 7 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
เข้าเยี่ยมคารวะ “ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี”  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าเยี่ยมคารวะ “ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี” และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เด็กหญิงน้ำฝน จันทร์สอน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2557 เข้าเยี่ยมคารวะ “ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี” และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
รับมอบงบสนับสนุนจ้างครูภาษาอังกฤษ
รับมอบงบสนับสนุนจ้างครูภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบงบสนับสนุนจ้างครูภาษาอังกฤษจากนาย มนชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ในวันประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 13 มกราคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 221 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 


 


ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์