+++งดจ่ายค่ารักษาและค่าการศึกษา ในวันที่ 26 ธค 2557 ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ+++ โรงเรียนผดุงวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557   ไม่มีรูปภาพส่งมาให้ใหม่นะค่ะ +++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 16 Online
»   วันนี้ 1142 Today
»   เมื่อวานนี้ 7227 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 8369 Week
»   เดือนนี้ 8369 Month
»   ปีนี้ 8369 Year
»   รวมทั้งหมด 8369 Total
Record: 7227 (26.12.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
 
     ที่ตั้งสำนักงาน
   

คู่มือการใช้งานสื่อพัฒนาทักษะ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง

เอกสาร download

- คู่มือ

- บัญชีคำ ป.1

- บัญชีคำ ป.2

- บัญชีคำ ป.3

- บัญชีคำ ป.4

- บัญชีคำ ป.5

- บัญชีคำ ป.6


 
ข้อมูลข่าววันที่ 08 มิ.ย. 53 ผู้อ่าน 43 คน

 


 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์