***ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดการแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี 2558 จากเดิมกำหนดเป็นวันที่ 11 กันยายน 2558 ขอเปลี่ยนเป็นวันที่ 10 กันยายน 2558 นอกนั้นคงเดิม***  +++ งดจ่าย one stop service วันที่ 3-4 กันยายน 2558  *ขออภัยในความไม่สะดวก* +++

Owned By RuLing
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 82 Today
»   เมื่อวานนี้ 2198 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 9234 Week
»   เดือนนี้ 6775 Month
»   ปีนี้ 10323 Year
»   รวมทั้งหมด 10323 Total
Record: 2459 (31.08.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           ขยายผลโปรแกรม Thai-School Lunch
 
          

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.พล.3    จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai-School Lunch  ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอำเภอนครไทย และชาติตระการ เพื่อให้โรงเรียนนำโปรแกรมระบบออนไลน์  Thai-School Lunch    ไปใช้ในการจัดสำรับอาหารกลางวันหมุนเวียนล่วงหน้าได้เป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือน หรือมากกว่าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้  ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูอาหารตามบริบทของแต่ละโรงเรียนปรับเปลี่ยนเมนูอาหารเพื่อรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดขึ้นให้ถูกหลักโภชนาการและได้ตามมาตรฐานความต้องการสารอาหารของช่วงชั้นนักเรียนได้เองอย่างเป็นอิสระ และนำเมนูอาหารไปเป็นหลักฐานการเบิกเงินกองทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา    ในวันที่  29  เมษายน  2556  ณ  สพป.พล.3  อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก  โดยมี  นางพีโชบล  ชาญนาวา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3  นายพรประเสริฐ  ประจันตะเสน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.พล.1  นางพิกุลทอง  สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.พล.3  นางวิลาวัลย์  ขุนโต  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พล.1  นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สพป.พล.2  นางสุทัศน์  จำปาศักดิ์  นักวิชาการชำนาญการ สพป.พล.2  นางสาววนิศา  รอดฉาย  ครูช่วยราชการ สพป.พล.3  เป็นวิทยากร

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์  โดย  ปาริชาติ  ทองแท้

 
จำนวนคนอ่าน [ 667 ] คน
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์