ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 53 Online
»   วันนี้ 2105 Today
»   เมื่อวานนี้ 5520 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 10302 Week
»   เดือนนี้ 10302 Month
»   ปีนี้ 10302 Year
»   รวมทั้งหมด 10302 Total
Record: 5520 (19.09.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 

           ขยายผลโปรแกรม Thai-School Lunch
 
          

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.พล.3    จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai-School Lunch  ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอำเภอนครไทย และชาติตระการ เพื่อให้โรงเรียนนำโปรแกรมระบบออนไลน์  Thai-School Lunch    ไปใช้ในการจัดสำรับอาหารกลางวันหมุนเวียนล่วงหน้าได้เป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือน หรือมากกว่าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้  ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูอาหารตามบริบทของแต่ละโรงเรียนปรับเปลี่ยนเมนูอาหารเพื่อรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดขึ้นให้ถูกหลักโภชนาการและได้ตามมาตรฐานความต้องการสารอาหารของช่วงชั้นนักเรียนได้เองอย่างเป็นอิสระ และนำเมนูอาหารไปเป็นหลักฐานการเบิกเงินกองทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา    ในวันที่  29  เมษายน  2556  ณ  สพป.พล.3  อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก  โดยมี  นางพีโชบล  ชาญนาวา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3  นายพรประเสริฐ  ประจันตะเสน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.พล.1  นางพิกุลทอง  สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.พล.3  นางวิลาวัลย์  ขุนโต  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พล.1  นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สพป.พล.2  นางสุทัศน์  จำปาศักดิ์  นักวิชาการชำนาญการ สพป.พล.2  นางสาววนิศา  รอดฉาย  ครูช่วยราชการ สพป.พล.3  เป็นวิทยากร

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์  โดย  ปาริชาติ  ทองแท้

 
จำนวนคนอ่าน [ 426 ] คน
 

ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์