วิสัยทัศน์ , พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการเขตฯ
อ.ก.ค.ศ
ข้อมูลครู
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนปฏิบัติราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
e-office e-money e-training
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
วันที่ 43 ผู้อ่าน คน
 
ที่ตั้ง : 190 ถนนวัดโบสถ์-แควน้อย ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160 โทร 0-5536-1313-4, Fax 0-5536-1311
webmaster : pitlok3@hotmail.com