*** แจ้งประชาสัมพันธ์    เหรียญพระพุทธชินราชรุ่น กู้แผ่นดิน" ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษก เรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนมารับได้ที่กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ***

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 24 Online
»   วันนี้ 136 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 136 Week
»   เดือนนี้ 136 Month
»   ปีนี้ 136 Year
»   รวมทั้งหมด 136 Total
Record: 136 (25.07.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
เหรียญพระพุทธชินราชรุ่น กู้แผ่นดิน" ... 69 1 22 ก.ค. 59
อัพโหลดรายชื่อ นร สอบ O-net ไม่ได้ครับ ครูทำหน้าที่ 82 5 12 ก.ค. 59
โรงเรียนไหนรับครูอัตราจ้างนาฏศิลป์ไทยบ้างค่ะ รองาน 27 0 12 ก.ค. 59
การแจ้งหนังสือทางไลน์ ผู้เกือบพลาดงานสำคัญเพราะไลน์ 119 4 12 ก.ค. 59
รับสมัครครูสอนคณิตศาสตร์ สุพาพร 84 0 06 ก.ค. 59
รายชื่อโรงเรียนอำเภอนครไทยในโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ธุรการ 117 2 06 ก.ค. 59
เผยแผร่ผลงานวิชาการของนางสิริลักษณ์ ปั้นแจ่ม นางสิริลักษณ์ ปั้นแจ่ม 64 0 03 ก.ค. 59
สอบถาม อยากรู้ 86 0 03 ก.ค. 59
ลิ้งเข้าได้ แบบสำรวจข้อมูลอัตราจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ธุรการโรงเรียนบ้านป่าแดง 104 1 30 มิ.ย. 59
การสอบครูธุรการ อภิชญา 146 4 30 มิ.ย. 59
สอบถามเรื่องการสอบจัดลำดับครูผู้ช่วย ผู้สอบขึ้นบัญชี พล3 81 0 29 มิ.ย. 59
ผู้รับผิดชอบงานดูแลนักเรียน ครูแนะแนว 83 0 28 มิ.ย. 59
ระบบAMSS .. 106 1 27 มิ.ย. 59
สอบทราบเรื่อง คศ.3 ครูผู้ส่งผลงาน 195 0 16 มิ.ย. 59
ชื่อโรงเรียนในแบบกรอกรายงานค่าสาธารณูปโภคไม่ถูกต้อง ธุรการ 138 2 15 มิ.ย. 59
สมัครงาน ปวริศา 140 0 11 มิ.ย. 59
การส่งหนังสือของเขตพื้นที่(กลุ่มแผน) ครูไกล 252 11 09 มิ.ย. 59
การรายงานค่าสาธารณูปโภค ผู้ใต้บังคับบัญชา 101 1 07 มิ.ย. 59
รอเงินตกเบิก คศ. 3 ครู คศ. 3 205 4 07 มิ.ย. 59
ขอสลิปเงินเดือนครูธุรการ เดือนเมษายน กับพฤษภาคม 2559 ด้วยครับ ธุรการ 37 0 07 มิ.ย. 59
การส่งหนังสือระบบ AMSS ครู 83 1 07 มิ.ย. 59
โรงเรียนใดต้องการครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษบ้าง &&&& 30 0 01 มิ.ย. 59
การใช้ระบบAMSS++ ครู 100 0 01 มิ.ย. 59
เล่มคู่มือการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ศน.อุมาพร 108 1 30 พ.ค. 59
จบปรัชญา พระพุทธศาสนา มีประสบการณ์ครับ ขอโอกาสทำงาน มั่งมั่น 36 0 29 พ.ค. 59
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์