ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 16 Online
»   วันนี้ 692 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 692 Week
»   เดือนนี้ 692 Month
»   ปีนี้ 692 Year
»   รวมทั้งหมด 692 Total
Record: 692 (05.08.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ขอเรียนเชิญครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสเข้ารับการอบรม ครูจริญญา ปิยะมิตร 88 1 04 ส.ค. 58
ขอเรียนเชิญครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสเข้ารับการอบรม ครูจริญญา ปิยะมิตร 46 1 04 ส.ค. 58
สอบถามค่ะ เอกพละ 109 0 04 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 งานพัสดุ 16 0 04 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อ ธุรการ 18 0 04 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านแยง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 เจ้าหน้าที่พัสดุ 11 0 03 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองหิน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครูธุรการ 17 0 03 ส.ค. 58
มันเกิดอะไรขึ้น อารมณ์เสีย 426 19 01 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านถ้ำพริก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 15 0 01 ส.ค. 58
โรงเรียนวัดนาขุมประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผอ.โรงเรียนวัดนาขุม 39 5 30 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านหลังเขา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครูธุรการ 12 0 30 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดหอกลองประกาศผลสอบราคา นายชาติชาย แป้นโพธิ์ 26 2 30 ก.ค. 58
โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ประสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 15 0 29 ก.ค. 58
โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ประสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 10 0 29 ก.ค. 58
โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ประสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 4 0 29 ก.ค. 58
โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ประสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 7 0 29 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านน้ำพริก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 รร.บ้านน้ำพริก 15 0 29 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 21 0 29 ก.ค. 58
ขอเชิญครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสเข้ารับการอบรม ครูจริญญา ปิยะมิตร 35 0 29 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สุเชษฐ์ 19 0 29 ก.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 10 1 29 ก.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา 5 0 29 ก.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 9 0 29 ก.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนบ้านนาล้อม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนบ้านนาล้อม 11 1 29 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ครูธุรการ 12 0 29 ก.ค. 58
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์