***  งดจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร (one stop service) ในวันจันทร์และวันอังคารที่ 1 - 2 ธันวาคม 2557  ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 38 Online
»   วันนี้ 867 Today
»   เมื่อวานนี้ 132 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 999 Week
»   เดือนนี้ 999 Month
»   ปีนี้ 999 Year
»   รวมทั้งหมด 999 Total
Record: 867 (26.11.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ตกเบิกวิทยฐานะ ผู้รอคอย 59 1 25 พ.ย. 57
ลิ้งค์ดาวโหลด หลักสูตรหน้าที่พลเมืองเสีย แก้ไขด่วน ธุรการ 31 1 25 พ.ย. 57
เงินเดือนครูวิทย์-คณิต ครูวิทย์-คณิต 31 0 25 พ.ย. 57
เสนอแนะสอบ Pre O-net ครูป.6 148 8 25 พ.ย. 57
วันหยุดปีใหม่ nn 269 4 24 พ.ย. 57
โปรแกรมวิเคราะห์ผล pre NT (ใหม่) ศน.สุภาพร แสนแทน 261 7 21 พ.ย. 57
การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ธุรการ 134 1 21 พ.ย. 57
การต่อใบประกอบวิชาชีพ ครู 197 1 20 พ.ย. 57
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผอ.ร.ร. 155 0 20 พ.ย. 57
อยากรู้ ครูอยากย้าย 185 3 19 พ.ย. 57
เงินเดือนครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้างผู้น้อย 165 2 19 พ.ย. 57
คลังคำศัพท์ ครุ 92 0 19 พ.ย. 57
สอบถามเรื่องรายงานจาก E-office ธุรการใหม่ ขี้สงสัย 109 0 19 พ.ย. 57
กระดาษคำตอบ NT ศน.สุภาพร แสนแทน 150 2 19 พ.ย. 57
ตกเบิก 555 211 0 18 พ.ย. 57
ผู้บริหารไปไหน ครู 244 1 18 พ.ย. 57
โหลดคลังคำศัพท์Eng ได้ที่เวบนิเทศนะคะ ศน.ณภัทร จุลพงษ์ 62 0 17 พ.ย. 57
แผ่น CAI บทอ่านอาขยาน ไม่มีรหัส ครูจนๆ 66 0 17 พ.ย. 57
คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป. 1-ม.3 ศน.ณภัทร จุลพงษ์ 244 11 15 พ.ย. 57
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผอ.ร.ร. 238 1 14 พ.ย. 57
ผลการประเมินสถานศึกษา ภาคเรียนที่1/2557 ครูวิชาการ 457 4 11 พ.ย. 57
การโหลดรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ครูจำปี 280 4 10 พ.ย. 57
การคืนเรื่อง จาก E-office ธุรการ 214 10 10 พ.ย. 57
ความคืบหน้าเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ครูบำนาญ 121 2 10 พ.ย. 57
แบบวิเคราะห์ผลสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 ศน.นราภรณ์ สโรดม 228 0 08 พ.ย. 57
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์