ของดจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร (one stop service) ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2557 เนื่องจากต้นปีงบประมาณระบบ GFMIS ปิดระบบการเบิกจ่าย จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้  *****จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย*****

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 35 Online
»   วันนี้ 1379 Today
»   เมื่อวานนี้ 5815 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 11891 Week
»   เดือนนี้ 1379 Month
»   ปีนี้ 11891 Year
»   รวมทั้งหมด 11891 Total
Record: 5815 (30.09.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน 58 2 30 ก.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ธุรการเข็กใหญ่ 53 3 30 ก.ย. 57
อยากให้ออกคู่มือการใช้ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ธุรการ 20 0 30 ก.ย. 57
ระหัสเข้าเว็บประชาสัมพันธ์อันใหม่ เข้าไม่ได้ งงเบยอีกละ 27 0 30 ก.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปโรงเรียนบ้านพร้าว โรงเรียนบ้านพร้าว 84 0 29 ก.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปโรงเรียนบ้านพร้าว โร 24 0 29 ก.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการโรงเรียนบ้านพร้าว โรงเรียนบ้านพร้าว 79 0 26 ก.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ธุรการเข็กใหญ่ 133 2 25 ก.ย. 57
การรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทางเว็บไซค์ งงเบย 206 9 25 ก.ย. 57
สอบถามเรื่องการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนระดับเขตฯ สงสัย 124 0 25 ก.ย. 57
การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้อำนวยการโรงเรียน 101 0 25 ก.ย. 57
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการอบรมแท็บเล็ต ศน.ภิเศก ขุ้นคีรี 133 0 20 ก.ย. 57
ความเคลื่อนไหวในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศน.บุญส่ง ชูนาม 233 0 19 ก.ย. 57
ปฏิทินประชุมตรวจผลงานทางวิชาการ(คศ.3) นิคม กลิ่นปาน 274 2 19 ก.ย. 57
อยากทราบผลการสอบพนักงานราชการ โรงเรียนบางยางพัฒนา ผู้อยากรู้ 117 3 18 ก.ย. 57
ปฐมมวัย ครูปฐมวัยรอคอย 167 5 18 ก.ย. 57
ยินดีกับผู้ผ่าน คศ.3 ผู้รอคอย 309 0 18 ก.ย. 57
ผลการอนุมัติ คศ.3 ทูลใจ ศรีพรหม 497 4 18 ก.ย. 57
ผลการอนุมัติ คศ.3 ทูลใจ ศรีพรหม 498 12 18 ก.ย. 57
เลขที่หนังสือส่งของ สพป.พล.3 ผอ.รร. 111 0 18 ก.ย. 57
คศ.3 สงสัย 249 1 17 ก.ย. 57
ขอไฟล์แบบทดสอบการเขียนเรียงความประวัติศาสตร์ใหม่ ijimaji 72 2 16 ก.ย. 57
โรงเรียนที่ยืนยัน และ ยังไม่ได้ยืนยัน นับตัว 1 กันยายน 57 ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ 196 1 16 ก.ย. 57
วาระการประชุมไฟล์เปิดไม่ได้ค่ะ ธุรการ 21 0 16 ก.ย. 57
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ผอ.ร.ร. 191 0 15 ก.ย. 57
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์