***  วันที่ 30 ม.ค. 58 - 3 ก.พ. 58 จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.  และในวันที่ 4 ก.พ. 2558 งดจ่าย one stop service ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 125 Today
»   เมื่อวานนี้ 1377 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 13462 Week
»   เดือนนี้ 125 Month
»   ปีนี้ 13462 Year
»   รวมทั้งหมด 13462 Total
Record: 4644 (29.01.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
เปิดแผ่นไฟล์ข้อสอบกับแบบบันทึกคะแนนสอบ Pre NT ป3 ไม่ได้ ครูป3 12 0 31 ม.ค. 58
ยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดหางไหล ปารืชาตื ทองแท้ 1 0 30 ม.ค. 58
เผยแพร่ผลงาน ปารืชาตื ทองแท้ 16 0 30 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนวัดหางไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นางศนิ มีพูล 7 0 30 ม.ค. 58
การแจ้งข่าว หัวข้อ แจ้งข่าวเพื่อนครู อ่อนด๋อย 56 1 30 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนประชาสามัคคี นายปรีชา ตุนาโป่ง 4 0 30 ม.ค. 58
ยกเลิก ประกาศโรงเรียนวัดหางไหล นางศนิ มีพูล 3 1 30 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่น 19 0 29 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ กรรณิการ์ คำต๊ะ 15 0 29 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนราษฎร์บำรุง นายสมโรจน์ ศรีไกรวัชร 19 0 28 ม.ค. 58
ปรับปรุงกรรมการ O-NET ครั้งที่ 1 ศน. กฤษฐา 102 0 28 ม.ค. 58
รหัส เข้ากรอกข้อมูลนักเรียน ป.3 ผอ.โรงเรียน 121 1 27 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านแยง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศลงวันที่ 27 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่พัสดุ 8 0 27 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านแยง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ของโรงเรียนบ้านแยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่พัสดุ 13 0 27 ม.ค. 58
ยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านแยง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ของโรงเรียนบ้านแยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่พัสดุ 7 0 27 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 เจ้าหน้าที่พัสดุ 9 0 27 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านขอนสองสลึง เรื่อง ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป ๑ ฉ นายรุ่งโรจน์ จันทร์บรรจง 17 0 26 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเจียง เรื่องผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ 11 0 24 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 18 0 23 ม.ค. 58
หางานนะคะ หางานนะคะ 84 0 23 ม.ค. 58
กพ.7 นะ 105 1 23 ม.ค. 58
ข้อสอบ onet พร้อมเฉลย ธุรการ 224 1 23 ม.ค. 58
ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงการสอบ O-NET กฤษฐา 145 2 23 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา เรื่องผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกกอบ นายพจนพงศ์ 9 0 23 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านป่าคาย เรื่องผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ สงกรานต์ คงปันนา 12 0 23 ม.ค. 58
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์