โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้มารับ Tablet และที่จะนำ Tablet มาแจ้งเสีย ให้มาแจ้งได้ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม *** +++ ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มิ.ย.57 (ตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557) และหนังสือ สพป.พล.3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว1816 ลว.13 มิ.ย.57 +++  ***  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฺิตามหนังสือสพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 2133 ลว.4 ก.ค.57 ให้มารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 51 Online
»   วันนี้ 989 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 989 Week
»   เดือนนี้ 989 Month
»   ปีนี้ 989 Year
»   รวมทั้งหมด 989 Total
Record: 989 (23.07.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ทำไม่e-office เข้าไม่ได้...... ธุรการ 105 1 21 กรกฏาคม 2557
ต้องลาไหม ครูผู้น้อย 245 4 20 กรกฏาคม 2557
พูดกันไม่รู้เรื่อง เบื่อแล้ว 1189 4 18 กรกฏาคม 2557
โรงเรียนบ้านเนินทองรับสมัคพนักงานราชการทั่วไป มณฑน สีิเดือน 136 1 17 กรกฏาคม 2557
เอกสารไม่ชัดเจน ธุรการ 253 2 15 กรกฏาคม 2557
e-office ธุรการ 178 1 15 กรกฏาคม 2557
ตามหาผอ.ให้หน่อยค่ะ ลงท้ายชื่อโรงเรียนไหล คนร่วมงาน 711 12 09 กรกฏาคม 2557
รบกวนสอบถามเรื่องตกเบิก ว 21 ครู 213 1 08 กรกฏาคม 2557
สถานที่ประชุมไม่ชัดเจน ผู้สงสัย 316 1 03 กรกฏาคม 2557
เฉลยไม่น่าจะถูกครับ นายขี้สงสัย 434 12 03 กรกฏาคม 2557
การรายงานข้อมูลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นายภิเศก ขุ้นคีรี 208 5 02 กรกฏาคม 2557
เว็บโดน แฮก ไม่ทราบว่ารู้หรือยังจะแก้ไขอย่างไรครับ fgfg 122 1 02 กรกฏาคม 2557
แบบคป.01สำหรับแนบส่งพร้อมแผนIEP ศน.ณัฏฐ์ชุดา วงศ์พันธ์ 201 0 01 กรกฏาคม 2557
แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ศน.ณัฏฐ์ชุดา วงศ์พันธ์ 162 0 01 กรกฏาคม 2557
การประกวดกิจกรรมหน้าเสาธง ครู 127 0 01 กรกฏาคม 2557
ถามผู้รู้ ไม่รู้ 204 1 30 มิถุนายน 2557
รายงานมาตรการเร่งด่วน รัชนีกร 192 0 28 มิถุนายน 2557
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ นักเรียน ป.6 และม.3 ศน.บุญส่ง ชูนาม 563 14 25 มิถุนายน 2557
เงินตกเบิก ไม่ทราบที่มา ครู 327 5 25 มิถุนายน 2557
อยากทราบความเคลื่นไหวครูธุรการ ธุรการลำดับที่21 167 1 24 มิถุนายน 2557
ขอทราบผลประกวดวิดีทัศน์สถานศึกษาพอเพียงค่ะ ครูพรหมพิราม 148 1 23 มิถุนายน 2557
สอบถามผู้เกี่ยวข้อง ครูผู้น้อย 198 0 20 มิถุนายน 2557
หนังสือที่ ศธ04103/ว1908 เปิดไฟล์แนบไม่ได้ ธุรการโรงเรียน 59 0 20 มิถุนายน 2557
ขอข้อมูลการผลการประเมินกลยุทธ์ ธุรการคนหนึ่ง 105 0 20 มิถุนายน 2557
ขอความกรุณา ชุมชน8ราษฎร์อุทิศพิทยา 155 0 20 มิถุนายน 2557
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 
ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์