ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 33 Online
»   วันนี้ 4126 Today
»   เมื่อวานนี้ 3238 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 7364 Week
»   เดือนนี้ 7364 Month
»   ปีนี้ 7364 Year
»   รวมทั้งหมด 7364 Total
Record: 4126 (22.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ติดต่องานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติไม่ได้เลย ครู 52 0 21 ต.ค. 57
หนังสือเขต ว3255 ลงวันที่ 14 ต.ค 57 ครูเขต 3 185 1 21 ต.ค. 57
ึคำสั่งชำนาญการพิเศษหน้าเวปเขตไม่มี ครูเขต 3 106 0 21 ต.ค. 57
ข้าราชการผู้น้อย ผู้น้อยไม่มีสิทธิเรียกร้อง 185 6 21 ต.ค. 57
เลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรการเข็กใหญ่ 206 4 20 ต.ค. 57
แจ้งข่าว กำหนดงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาท่าน ผอ.ยวน กองจิว ครู ร.ร.หนองสะแกประชานุกูล 98 0 19 ต.ค. 57
แจ้งข่าว บิดา ท่าน ผอ.ยวน กองจิว เสียชีวิต ครู ร.ร.หนองสะแกประชานุกูล 106 1 17 ต.ค. 57
ตกเบิกวิทยฐานะ ครู 280 1 17 ต.ค. 57
ผู้ปรับปรุง ปป 210 0 15 ต.ค. 57
การพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศน.วินัย 362 20 15 ต.ค. 57
การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ผอ.ร.ร. 111 1 14 ต.ค. 57
ผลอนุมัติ ค.ศ2 ทูลใจ ศรีพรหม 206 0 14 ต.ค. 57
ผลอนุมัติการประเมิน คศ.3 ทูลใจ ศรีพรหม 576 13 14 ต.ค. 57
การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ จนท.ปชส.รร. 150 2 14 ต.ค. 57
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมที่ จ.แพร่ ศน.วินัย 149 2 13 ต.ค. 57
e office หายค่ะ ธุรการรุ่นแรก 167 5 13 ต.ค. 57
ทบทวนการห้ามตรวจสอบผลการแข่งขัน ครูวิทย์ 2 210 2 12 ต.ค. 57
ฝากถึงผู้จัดและกรรมการตัดสินงานศิลปหัตกรรมฯ57 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 280 4 12 ต.ค. 57
การพิมพ์เกียรติบัตร ครู สพป.3 140 4 12 ต.ค. 57
ถามกรรมกานตัดสินสวนถาดแห้ง ครูเรียม 256 2 12 ต.ค. 57
แจ้งท่าน ศน.ผู้ดูแลระบบข้อมูลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครูแก่งบัวคำ 252 1 09 ต.ค. 57
แผนผังการแข่งขัน อดุลย์ ยิ่งธนาทร 137 0 09 ต.ค. 57
แผนผังสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อดุลย์ ยิ่งธนาทร 94 0 09 ต.ค. 57
ปรับแผนผังโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ครูคลองมะเกลือ 79 0 08 ต.ค. 57
ไม่เข้าใจ ครูบรรณารักษ์ 170 0 08 ต.ค. 57
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์