คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 32 Online
»   วันนี้ 1521 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1521 Week
»   เดือนนี้ 1521 Month
»   ปีนี้ 1521 Year
»   รวมทั้งหมด 1521 Total
Record: 1521 (26.11.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
คู่มือประเมิน โรงเรียนปลายทาง 107 5 24 พ.ย. 58
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสุพรรณี พันธ์ชัย 71 2 22 พ.ย. 58
รอผล คศ3 จากเขต ครูผู้สอน 188 8 20 พ.ย. 58
ข้อสงสัยหลังจากเข้าอบรม AMSS++ นายศุภกิต ไชยทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว และ โรงเรียนบ้านนาหนอง 184 1 20 พ.ย. 58
อุตส่าห์รอลุ้นบรรจุ ความหวังริบหรี่ 234 4 19 พ.ย. 58
ตำแหน่งว่าง ผอ. อย่างเยอะ ทำไมจึงไม่รับย้ายจากเขตอื่น/ภายนอกมา ครู รก. 98 0 19 พ.ย. 58
ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านชาติตระการ นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่น 22 0 19 พ.ย. 58
เขต 3 จะมีการพิจารณาย้ายเมื่อไรครับ โรเบิร์ต นานๆๆๆโพสต์ 183 2 19 พ.ย. 58
มารอตำแหน่งว่างเรียกบรรจุกัน ครู 114 0 19 พ.ย. 58
เสนอแนะสูตรการคำนวณผลการประเมินการอ่าน ป.1-6 ธุรการ 84 1 17 พ.ย. 58
เงินตกเบิก คศ.3 จะได้กะเขาหรือเปล่า ครูผู้รอคอย 113 2 16 พ.ย. 58
การประเมินการอ่านเขียนของนักเรียน ธุรการ 203 1 12 พ.ย. 58
สอบถามการกรอกแก้ไขข้อมูลนักเรียนเป็นตัวแทนศิลปหัตถกรรม ธุรการเข็กใหญ่ 160 4 10 พ.ย. 58
เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอเรียกบรรจุ 526 6 05 พ.ย. 58
งงกับตารางกำหนดการ ประชุมอบรมAmss Smart Area 5 พย นี้ บุคคลที่ต้องเข้าอบรมค่ะ 145 0 04 พ.ย. 58
เงินเดือนครูพี่เลี้ยงออกเมื่อไหร่คะ ครูเงินเดือนน้อย 104 0 02 พ.ย. 58
สถิติการเรียกบรรจุ areeya 525 9 30 ต.ค. 58
รายงานค่าไฟฟ้า ธุรการ 118 0 28 ต.ค. 58
ส่งคำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยช่วงปิดเทอม ธุรการเข็กใหญ่ 102 0 27 ต.ค. 58
เขตจะพิจารณาเรื่องย้ายช่วงไหน คนรอฟังข่าว 386 2 26 ต.ค. 58
รายงานค่าไฟฟ้า ไวยวุฒิ 134 4 26 ต.ค. 58
รายงานค่าไฟฟ้าเข้าไปแก้ไขข้อมูลไม่ได้ค่ะ ธุรการ 95 4 23 ต.ค. 58
ข่าวความเคลื่อนไหว คศ.3บ้างค่ะ ครูที่รอคอย 250 1 21 ต.ค. 58
อยากทราบข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกบรรจุคะ รอคอยอย่างมีความหวัง 435 6 21 ต.ค. 58
ข้ามเขตได้ Kroo ging 272 2 21 ต.ค. 58
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์