***อบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ระหว่างวันที่ 30- 31 ต.ค.57 ณ ห้องประชุมลิลลี่ รัตนา แกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก(ข้างตึกแอมเวย์) ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมด่วน ครูประวัติศาสตร์ 1 คน ครูวิชาการ 1 คน***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 119 Online
»   วันนี้ 7087 Today
»   เมื่อวานนี้ 7308 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 23857 Week
»   เดือนนี้ 23857 Month
»   ปีนี้ 23857 Year
»   รวมทั้งหมด 23857 Total
Record: 7835 (28.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
เปิดหนังสือเรื่อง ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม ไม่ได้ค่ะ ร.ร.วัดหางไหล 16 0 30 ต.ค. 57
ระบบ E-office เป็นไร ธุรการ 41 2 30 ต.ค. 57
ข้อมูลสารสนเทศผลการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนนักเรียนป.๓และป.๖ ศน.บุญส่ง ชูนาม 60 4 30 ต.ค. 57
สอบถามเรื่องการเปลี่ยนแปลตัวนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขต ศิลปหัตถกรรม จ.แพร่ ธุรการ 27 1 30 ต.ค. 57
ขอชื่นชม ด้วยความจริงใจ ทำดีต้องให้กำลังใจ 100 0 29 ต.ค. 57
รบกวนสอบถามเงินเดือนธุรการ ธุรการ 60 0 29 ต.ค. 57
ทำไมE-office เข้าไม่ได้ อยากรู้ 80 2 29 ต.ค. 57
สุดยอกการเงิน ครูเขต 3 246 5 28 ต.ค. 57
ไม่ทราบรหัสโรงเรียน และ password ในการลงทะเบียนนักเรียน งานศิลปนักเรียน ครูโรงเรียนวัดทับยายเชียง 60 1 28 ต.ค. 57
ครูเกษียณเงินเดือนไม่ออก ครูเกษียณ 57 1 28 ต.ค. 57
ใส่ภาพนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตฯ ศิลปหัตถกรรม จ.แพร่ ธุรการ 130 2 28 ต.ค. 57
ยินดีด้วย ครูคศ.3 169 0 28 ต.ค. 57
เงินวฐ.ตกเบิกแล้ว วันนี้ ครู คศ.3 219 2 28 ต.ค. 57
เงินตกเบิกวฐ. ครู คศ.3 267 0 27 ต.ค. 57
ครูอยากเห็นเด็กด้อยโอกาสได้ดี ครูอยากเห็นเด็กดอยได้โอกาสที่ดี 128 2 26 ต.ค. 57
เงินเดือนพนักงานราชการออกตรงเวลาป่าวครับ พนักงานราชการ 159 4 23 ต.ค. 57
สอบถามสถานที่ประชุมจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ธุรการเข็กใหญ่ 195 2 23 ต.ค. 57
อยากเห็นเงินเดือนใหม่ ครูผู้น้อย 433 11 23 ต.ค. 57
เรียนสอบถามการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์คับ ผอ. 88 0 23 ต.ค. 57
ติดต่องานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติไม่ได้เลย ครู 114 1 21 ต.ค. 57
หนังสือเขต ว3255 ลงวันที่ 14 ต.ค 57 ครูเขต 3 294 1 21 ต.ค. 57
ึคำสั่งชำนาญการพิเศษหน้าเวปเขตไม่มี ครูเขต 3 148 0 21 ต.ค. 57
ข้าราชการผู้น้อย ผู้น้อยไม่มีสิทธิเรียกร้อง 361 14 21 ต.ค. 57
เลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรการเข็กใหญ่ 311 4 20 ต.ค. 57
แจ้งข่าว กำหนดงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาท่าน ผอ.ยวน กองจิว ครู ร.ร.หนองสะแกประชานุกูล 106 0 19 ต.ค. 57
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์