ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 64 Online
»   วันนี้ 7125 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 7125 Week
»   เดือนนี้ 7125 Month
»   ปีนี้ 7125 Year
»   รวมทั้งหมด 7125 Total
Record: 7125 (17.09.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
คศ.3 สงสัย 108 1 17 กันยายน 2557
ขอไฟล์แบบทดสอบการเขียนเรียงความประวัติศาสตร์ใหม่ ijimaji 38 2 16 กันยายน 2557
โรงเรียนที่ยืนยัน และ ยังไม่ได้ยืนยัน นับตัว 1 กันยายน 57 ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ 103 0 16 กันยายน 2557
วาระการประชุมไฟล์เปิดไม่ได้ค่ะ ธุรการ 16 0 16 กันยายน 2557
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ผอ.ร.ร. 140 0 15 กันยายน 2557
อยากได้งานโรงเรียนใดต้องการครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ สุภาภรณ์ 89 4 14 กันยายน 2557
ถามกรรมการการสร้างภาพปะติด สงสัย 100 0 14 กันยายน 2557
เผยแพร่ผลงาน นางสาวจารุภา ศุภนิมิตกุล นางสาวจารุภา ศุภนิมิตกุล 55 1 12 กันยายน 2557
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิส นายชรินทร์ อินน่วม 48 0 10 กันยายน 2557
เผยแพร่ผลงาน นางดวงชีวัน กิติอาษา ดวงชีวัน 68 1 09 กันยายน 2557
เผยแพร่ผลงาน นางดวงชีวัน กิติอาษา ดวงชีวัน 33 1 09 กันยายน 2557
ผลการประเมิน คศ.3 ผู้รอคอย 163 0 09 กันยายน 2557
เผยแพร่ผลงานนางพรรระวี จันทร์ย่อย 2 พรระวี 43 3 09 กันยายน 2557
เผยแพร่ผลงานนางพรระวี จันทร์ย่อย พรระวี 42 4 09 กันยายน 2557
สมัครงานโรงเรียน อนุวัฒน์ 114 0 09 กันยายน 2557
บอกข่าว ครู 213 14 09 กันยายน 2557
เปิด ระบบ CMSS การเลื่อนขั้นเงินเดือน เจ้าหน้าที่ 190 5 08 กันยายน 2557
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่น 16 0 08 กันยายน 2557
ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือน CMSS บริหาร 155 3 08 กันยายน 2557
e office ไม่ทำหน้าที่อีกแล้ว ธุุรการโรงเรียน 80 1 08 กันยายน 2557
เปิดไฟล์ไม่ได้ค่ะ ครูที่ทำหน้าที่่ธุรการ 76 2 07 กันยายน 2557
เผยแพร่ผลงานของนายทนง มั่นนุช ปาริชาติ ทองแท้ 69 0 06 กันยายน 2557
-สิ่งที่ส่งมาด้วย- ของหนังสือศธ5111.04103/057 ครูธุรการ 131 0 05 กันยายน 2557
แบบกรอกคะแนน ธุรการ 119 0 04 กันยายน 2557
รหัสการกรอกข้อมูลจุดเน้น ครู 186 4 03 กันยายน 2557
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 
ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์