+++ แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ค่าครุภํณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม ขอแก้ไข รหัสงบประมาณ จากเดิม ขึ้นต้นด้วย 2004 เป็น 20004 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว2803 ลว.9 ก.ย.59+++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 20 Online
»   วันนี้ 322 Today
»   เมื่อวานนี้ 16 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 338 Week
»   เดือนนี้ 322 Month
»   ปีนี้ 338 Year
»   รวมทั้งหมด 338 Total
Record: 322 (01.10.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
การแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ผอ.ร.ร. 37 0 30 ก.ย. 59
เงินตกเบิกวิทยฐานะ ครู 50 1 29 ก.ย. 59
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการจัดการศึกษาทางไกลดาวเทียมของโรงเรียนขนาดกลาง ครู 51 1 22 ก.ย. 59
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครู คศ. 3 219 1 22 ก.ย. 59
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายยอดธง คงปันนา 43 0 21 ก.ย. 59
การเกลี่ยพนักงานราชการ ร.ร.ชุมชนดิฏฐอำรุง 282 0 05 ก.ย. 59
หัวใจคนรอ กำลังจะแตกสลาย เรียกบรรจุที ครูวาวา รอบรรจุ 248 5 02 ก.ย. 59
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียน นางมยุรา เสมอภพ 78 0 29 ส.ค. 59
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชารับสมัครครูจ้างสอน วิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 56 0 22 ส.ค. 59
ส่งหลักฐานขอรับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ธุรการ 60 0 19 ส.ค. 59
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนพักนอน ของโรงเรียนบ้านชาติตระการ นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่้น 17 0 05 ส.ค. 59
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนพักนอนของโรงเรียนบ้านชาติตระการ นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่้น 23 0 29 ก.ค. 59
การเตรียมการประเมินการอ่านฯป.1-4 อีเมลที่แจ้งมาไม่สามารถส่งไปได้ค่ะ..รบกวนตรวจสอบด้วยคะ ธุรการ 102 3 29 ก.ค. 59
ช่วยแก้ไขชื่อหนังสือ ใน AMSS++ที่ ศธ 04103/2210 ด้วยนะครับ ....... 80 0 28 ก.ค. 59
เหรียญพระพุทธชินราชรุ่น กู้แผ่นดิน" ... 248 7 22 ก.ค. 59
อัพโหลดรายชื่อ นร สอบ O-net ไม่ได้ครับ ครูทำหน้าที่ 109 6 12 ก.ค. 59
โรงเรียนไหนรับครูอัตราจ้างนาฏศิลป์ไทยบ้างค่ะ รองาน 46 0 12 ก.ค. 59
การแจ้งหนังสือทางไลน์ ผู้เกือบพลาดงานสำคัญเพราะไลน์ 180 5 12 ก.ค. 59
รับสมัครครูสอนคณิตศาสตร์ สุพาพร 113 1 06 ก.ค. 59
รายชื่อโรงเรียนอำเภอนครไทยในโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ธุรการ 144 3 06 ก.ค. 59
เผยแผร่ผลงานวิชาการของนางสิริลักษณ์ ปั้นแจ่ม นางสิริลักษณ์ ปั้นแจ่ม 92 0 03 ก.ค. 59
สอบถาม อยากรู้ 116 0 03 ก.ค. 59
ลิ้งเข้าได้ แบบสำรวจข้อมูลอัตราจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ธุรการโรงเรียนบ้านป่าแดง 113 1 30 มิ.ย. 59
การสอบครูธุรการ อภิชญา 182 6 30 มิ.ย. 59
สอบถามเรื่องการสอบจัดลำดับครูผู้ช่วย ผู้สอบขึ้นบัญชี พล3 112 0 29 มิ.ย. 59
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์