+++งดจ่ายค่ารักษาและค่าการศึกษา ในวันที่ 26 ธค 2557 ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ+++ โรงเรียนผดุงวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557   ไม่มีรูปภาพส่งมาให้ใหม่นะค่ะ +++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 29 Online
»   วันนี้ 6989 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 6989 Week
»   เดือนนี้ 6989 Month
»   ปีนี้ 6989 Year
»   รวมทั้งหมด 6989 Total
Record: 6989 (26.12.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ประกาศโรงเรียนบ้านนาล้อม ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 และอาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง โรงเรียนบ้านนาล้อม 4 0 26 ธ.ค. 57
โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 7 0 26 ธ.ค. 57
พนักงานราชการ พนักงานราชการ 43 0 26 ธ.ค. 57
ระเบียบวาระการประชุมดาวโหลดไม่ได้ ธุรการ 36 1 25 ธ.ค. 57
สลิปเงินเดือนเดือนตุลาคม ธุรการ 57 0 25 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านนาล้อม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 และอาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง รร.บ้านนาล้อม 33 2 24 ธ.ค. 57
เขต3.จะสั่งปิด ร.ร.ให้ไปดูกายกรรมใหมครับ ครูผู้ซื้อบัตร 153 1 24 ธ.ค. 57
เข้า e-office ไม่ได้ ธรุการ 71 5 24 ธ.ค. 57
การกำกับ ติดตามฯการอ่านการเขียนนักเรียนป.๓และป.๖ ในแต่ละเครือข่ายโรงเรียนอำเภอ ศน.บุญส่ง ชูนาม 154 9 23 ธ.ค. 57
ประกาศผลการสอบราคา ผอ.ร.ร.บ้านป่าสักฯ 24 0 23 ธ.ค. 57
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประธานคณะกรรมการสอบราคา 22 0 22 ธ.ค. 57
โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างรายการก่อสร้าง งานหลังคา เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอน งานทาสี งานไฟฟ้า งบ 1,430,000 บาท นางสาวจามจุรี คงโต 25 0 22 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี นายอุดม น่วมบาง 34 0 19 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านน้อย โรงเรียนวัดบ้านน้อย 48 0 19 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านถ้ำพริก เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 38 0 19 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนวัดท้องโพลง เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดท้องโพลง 33 0 18 ธ.ค. 57
สับเปลี่ยน ครูวัดโบสถ์ 180 0 17 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่น 130 0 17 ธ.ค. 57
ต้องการทราบรหัสลงทะเบียนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค ธุรการ 27 0 16 ธ.ค. 57
แบบประเมินการอ่าน ป.3 ,6 ครูผู้รับผิดชอบ 217 6 16 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าสักฯ 46 0 12 ธ.ค. 57
การประชุมประมาณการก่อหนี้ที่โรงเรียนวัดโบสถ์ ธุรการ 112 3 12 ธ.ค. 57
สอบราคาจ้างซ่อบแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น เจ้าหน้าที่พัสดุ 107 0 10 ธ.ค. 57
ตกเบิก บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์-คณิต เงินออกเมื่อไหร่ค่ะ ครู วิทย์-คณิต 88 2 10 ธ.ค. 57
การเยี่ยมบ้านนักเรียน คนกรอกข้อมูลค่ะ 135 0 09 ธ.ค. 57
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์