ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 56 Today
»   เมื่อวานนี้ 1243 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1299 Week
»   เดือนนี้ 1299 Month
»   ปีนี้ 1299 Year
»   รวมทั้งหมด 1299 Total
Record: 1243 (30.05.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
เล่มคู่มือการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ศน.อุมาพร 11 1 30 พ.ค. 59
จบปรัชญา พระพุทธศาสนา มีประสบการณ์ครับ ขอโอกาสทำงาน มั่งมั่น 19 0 29 พ.ค. 59
กรอกข้อมูล DMC ขจรศักดิ์ ทองศรี 99 1 26 พ.ค. 59
ขอรหัส NT รายงานผลการทดสอบค่ะ ครู 47 0 26 พ.ค. 59
การอบรมครูแนะแนว ครูประถม 87 2 26 พ.ค. 59
โรงเรียนไหนรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษบ้าง ฿฿฿฿ 8 0 23 พ.ค. 59
ผลการย้ายครูเมื่อไหร่จะออก Supaporn 142 1 18 พ.ค. 59
อ่านสะกดคำป.1 ครูป .1 70 0 18 พ.ค. 59
โรงเรียนไหนรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษบ้าง &&&& 11 0 16 พ.ค. 59
จำรหัส NISPA ไม่ได้ ธุรการ 60 2 15 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูจำปี เครื่องเนียม 177 7 12 พ.ค. 59
โรงเรียนใดต้องการครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษบ้าง &&&& 25 0 10 พ.ค. 59
โรงเรียนใดต้องการครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกโรงเรียนใดเปิดรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษบ้างอังกฤษบ้าง &&&& 28 0 05 พ.ค. 59
ขอรหัสผ่านดูผลNTครับ สมศักดิ์ 72 0 03 พ.ค. 59
ไม่ทราบว่าเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวทำไมได้ช้าๆๆๆๆมาก รอคอย 56 1 02 พ.ค. 59
ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม นายไพรวัลย์ สุวรรโณ 112 0 02 พ.ค. 59
โรงเรียนใดต้องการรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษบ้าง **** 17 0 29 เม.ย. 59
เงินเดือนอัตราจ้าง...จะได้เมื่อไหร่ค่ะ .... 103 1 28 เม.ย. 59
เงินเดือนธุรการ เดือน เม.ย. 59 ธุรการ 107 0 27 เม.ย. 59
ขอรหัสประกาศผล nt ปีการศึกษา2558 ธุรการโรงเรียนค่ะ 106 0 26 เม.ย. 59
เรื่องการสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ศธ04103/ว1505ลว.25เม.ย.59 ธุรการโรงเรียน 57 0 26 เม.ย. 59
โรงเรียนไหนรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษบ้าง &&&& 40 0 18 เม.ย. 59
ขอรหัสการรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน คนทำงาน 51 0 17 เม.ย. 59
อีกนานไหมคะ ผู้ขึ้นบัญชี 91 0 17 เม.ย. 59
คู่มือบริหารงานบุคคล ของ กศจ. เกี่ยวกับการทำวิทยฐานะ ครับ ศน.วินัย ปานโท้ 182 4 12 เม.ย. 59
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์