+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 625 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2875 Week
»   เดือนนี้ 16328 Month
»   ปีนี้ 47162 Year
»   รวมทั้งหมด 51961 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
สัญญาจ้างพนักงานราชการ พนักงานราชการ 5 0 22 ก.พ. 60
เงินตกเบิกของพนักงานราชการ ครูผู้รอคอย 66 1 09 ก.พ. 60
ขอสลิปเงินเดือนพนักงานราชการด้วย -- 15 0 08 ก.พ. 60
แจ้ง e mail ภาษี ณ ที่จ่าย ไพรวัลย์ สุวรรโณ 145 3 06 ก.พ. 60
รอผลอ.3 ปนัดดา คงเกตุ 87 2 05 ก.พ. 60
สอบถามสลิปเงินเดือน สงสัย 133 5 25 ม.ค. 60
เผยแพร่ผลงาน ไพบูรณ์ ทับจีน 49 0 18 ม.ค. 60
ขอสลิปเงินเดือนพนักงานราชการด้วย 41 0 03 ม.ค. 60
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแก้ไขชื่อโรงเรียน นินนาท 149 0 20 ธ.ค. 59
ช่วยมาดู การทำงานของภารโรงหน่อย ชุมชนบ้านหนองน้ำสร้าง 340 6 02 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน (แบบกรมอาชีวศึกษา) นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่้น 15 0 02 ธ.ค. 59
ธุรการเรียกถึงลำดับที่เท่าไหร่แล้วครับ รอคอย 75 3 30 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่้น 25 0 23 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่้น 10 0 22 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่้น 25 0 17 พ.ย. 59
ประกาศ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 25 0 17 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนครไทยวิทยาคม นางจุรีรัตน์ ชูแก้วงาม 47 0 16 พ.ย. 59
ขอประชาสัมพันธ์แก้ไขเกี่ยวกับชื่อโรงเรียน ผอ. 102 0 10 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่้น 59 0 08 พ.ย. 59
สอบถาม เรื่อง การพิมพ์เกียรติบัตร ศิลปกรรม ครั้งล่า สุด ครู 190 4 29 ต.ค. 59
ขอสลิปเงินเดือนครูธุรการ เดือนกันยายน 2559 ด้วยครับ ธุรการ 56 0 26 ต.ค. 59
AMSS ธุรการ 185 1 20 ต.ค. 59
ถามสอบเรื่องการเบิกเงินไปราชการ โปรดเห็นใจด้วยครับ 125 0 13 ต.ค. 59
ระบบ AMSS ครู 116 0 13 ต.ค. 59
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีนี้ ครูเขต3 276 2 10 ต.ค. 59
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์