**กลุ่มบริหารงานบุคคล งดให้บริการข้าราชการครู ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เนื่องจากเป็นคณะทำงานตามโครการประชุมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557  ** +++ ด้วย สพป.พล.3 จะดำเนินการถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2557 ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 เวลา 09.30 น. ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ใส่ชุดผ้าไทย +++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 37 Online
»   วันนี้ 1121 Today
»   เมื่อวานนี้ 8668 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 12585 Week
»   เดือนนี้ 12585 Month
»   ปีนี้ 12585 Year
»   รวมทั้งหมด 12585 Total
Record: 8668 (29.08.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
เรียนถามศน.กฤษฐา ครู 126 0 28 สิงหาคม 2557
ครูผู้ช่วย ครบ 2 ปีแล้วเขียนย้ายได้เลยไหม ครูบนดอย 80 1 28 สิงหาคม 2557
ถามศน. ณัฐพร พ่วงเฟื่อง แค่อยากรู้ 187 0 27 สิงหาคม 2557
อยากได้ ไฟล์แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ @_@ 88 4 26 สิงหาคม 2557
รับสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับเขตพื้นที่ ศน.วินัย 162 1 26 สิงหาคม 2557
ขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือค่ะ ครูผู้รับผิดชอบ 76 2 25 สิงหาคม 2557
ขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือค่ะ ครูผู้รับผิดชอบ 35 0 25 สิงหาคม 2557
ขอความกรุณา ศน. คนทำงาน 109 1 25 สิงหาคม 2557
โรงเรียนวัดหนองมะคังสอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา โรงเรียนวัดหนองมะคัง 47 4 25 สิงหาคม 2557
สมัครครูอัตตราจ้าง เอกการศึกษาปฐมวัย คนตั้งใจทำงาน 139 2 23 สิงหาคม 2557
ผลการอนุมัติ คศ.3 ผู้ส่งผลงาน 367 5 22 สิงหาคม 2557
การกรอกข้อมูลคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร คนไม่รู้ 94 3 22 สิงหาคม 2557
ประชุมเตรียมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศน บุศรินทร์ 180 0 21 สิงหาคม 2557
เลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. รอลุ้น 186 0 20 สิงหาคม 2557
แก้ไขไฟล์ส่งมาด้วย อบรมเชิงปฏิบัตการลงข้อมูลเด็กพิเศษเรียนร่วมในโปรแกรม IEP ธุรการ 94 0 19 สิงหาคม 2557
รอตกเบิก คศ.2 คนรอ 154 3 18 สิงหาคม 2557
ppt CEFR by T.Monica ศน.ณภัทร จุลพงษ์ 132 0 15 สิงหาคม 2557
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ English Version ศน.ณภัทร จุลพงษ์ 91 0 15 สิงหาคม 2557
ส่งรายงายผล การทำ กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ 468 17 15 สิงหาคม 2557
ขอไฟล์เครื่องมือนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 100 2 15 สิงหาคม 2557
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อรับหนังสือรร.วัดนาขุที่ ศธ ๐๔๑๐๓.๑๕๑/ว๑๐๘ ด่วน ม ผอ.บรรพต มีเงิน 90 0 15 สิงหาคม 2557
การพัฒนาองค์กร ผอ.โรงเรียน 123 0 14 สิงหาคม 2557
การรายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี ครูธุรการ 128 1 14 สิงหาคม 2557
ข่าวการตรวจผลงาน ค.ศ.3 นิคม กลิ่นปาน 511 2 13 สิงหาคม 2557
สงสัย ผู้ชั่งสงสัย 267 1 09 สิงหาคม 2557
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 
ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์