+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต

Warning: fopen(/home/phitsanu/public_html/counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/phitsanu/public_html/counter.php on line 142
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 905 Year
»   รวมทั้งหมด 905 Total
Record: 646 (02.11.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ช่วยมาดู การทำงานของภารโรงหน่อย ชุมชนบ้านหนองน้ำสร้าง 59 5 02 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน (แบบกรมอาชีวศึกษา) นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่้น 0 0 02 ธ.ค. 59
ธุรการเรียกถึงลำดับที่เท่าไหร่แล้วครับ รอคอย 26 0 30 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่้น 13 0 23 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่้น 6 0 22 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่้น 16 0 17 พ.ย. 59
ประกาศ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 10 0 17 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนครไทยวิทยาคม นางจุรีรัตน์ ชูแก้วงาม 31 0 16 พ.ย. 59
ขอประชาสัมพันธ์แก้ไขเกี่ยวกับชื่อโรงเรียน ผอ. 87 0 10 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่้น 50 0 08 พ.ย. 59
สอบถาม เรื่อง การพิมพ์เกียรติบัตร ศิลปกรรม ครั้งล่า สุด ครู 157 4 29 ต.ค. 59
ขอสลิปเงินเดือนครูธุรการ เดือนกันยายน 2559 ด้วยครับ ธุรการ 49 0 26 ต.ค. 59
AMSS ธุรการ 174 1 20 ต.ค. 59
ถามสอบเรื่องการเบิกเงินไปราชการ โปรดเห็นใจด้วยครับ 115 0 13 ต.ค. 59
ระบบ AMSS ครู 107 0 13 ต.ค. 59
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีนี้ ครูเขต3 256 2 10 ต.ค. 59
โรงเรียนไหนรับครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการเอกอังกฤษบ้าง รอคอย 38 0 07 ต.ค. 59
ครูธุระการที่ขึ้นบัญชีไว้1ปี เรียกถึงลำดับที่เท่าไรแล้ว กิตติมา 141 1 05 ต.ค. 59
การแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ผอ.ร.ร. 227 1 30 ก.ย. 59
เงินตกเบิกวิทยฐานะ ครู 160 1 29 ก.ย. 59
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการจัดการศึกษาทางไกลดาวเทียมของโรงเรียนขนาดกลาง ครู 69 1 22 ก.ย. 59
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครู คศ. 3 268 1 22 ก.ย. 59
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายยอดธง คงปันนา 62 0 21 ก.ย. 59
การเกลี่ยพนักงานราชการ ร.ร.ชุมชนดิฏฐอำรุง 368 0 05 ก.ย. 59
หัวใจคนรอ กำลังจะแตกสลาย เรียกบรรจุที ครูวาวา รอบรรจุ 303 0 02 ก.ย. 59
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์