ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 126 Today
»   เมื่อวานนี้ 2051 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 11078 Week
»   เดือนนี้ 12321 Month
»   ปีนี้ 12321 Year
»   รวมทั้งหมด 12321 Total
Record: 2277 (19.05.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ต้องการสับเปลี่ยน ครูเก่า 139 2 28 มี.ค. 58
เงินเดือนพนักงานราชการาพม.41 กำแพงเพชร-พิจิตรออกตามปกติครับ เอาใจช่วยพนักงานราชการทุกท่านครับขอให้ออกไวๆน่ะครับ By : วุฒิกร พันธ์หวยพงศ์ Email : IP :1.46.234.136 ้h 146 3 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ล่าสุด นางสาวอังศุมาลี เจ็กรักษ์ 136 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ อังศุมาลี เจ็กรักษ์ 25 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวอังศุมาลี เจ็กรักษ์ 8 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ อังศุมาลี เจ็กรักษ์ 13 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ อังศุมาลี เจ็กรักษ์ 5 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวอังศุมาลี เจ็กรักษ์ 7 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ อังศุมาลี เจ็กรักษ์ 5 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวอังศุมาลี เจ็กรักษ์ 4 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวอังศุมาลี เจ็กรักษ์ 3 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ อังศุมาลี เจ็กรักษ์ 4 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวอังศุมาลี เจ็กรักษ์ 6 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวอังศุมาลี เจ็กรักษ์ 11 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวอังศุมาลี เจ็กรักษ์ 5 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ อังศุมาลี เจ็กรักษ์ 3 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวอังศุมาลี เจ็กรักษ์ 7 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ อังศุมาลี เจ็กรักษ์ 5 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ อังศุมาลี เจ็กรักษ์ 8 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวอังศุมาลี เจ็กรักษ์ 25 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ อังศุมาลี เจ็กรักษ์ 7 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ อังศุมาลี เจ็กรักษ์ 2 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ อังศุมาลี เจ็กรักษ์ 3 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ อังศุมาลี เจ็กรักษ์ 1 0 27 มี.ค. 58
สมัครครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ อังศุมาลี เจ็กรักษ์ 7 0 27 มี.ค. 58
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์