*** แจ้งประชาสัมพันธ์    เหรียญพระพุทธชินราชรุ่น กู้แผ่นดิน" ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษก เรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนมารับได้ที่กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  *** +++ วันที่ 27 ก.ค.59 เวลา 09.00 - 12.00 น. อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงประชามติ ต.หินลาด  ต.คันโช้ง เปลี่ยนสถานที่อบรมเป็นหอประชุม อบต.คันโช้ง+++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 12 Online
»   วันนี้ 763 Today
»   เมื่อวานนี้ 1742 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4125 Week
»   เดือนนี้ 4125 Month
»   ปีนี้ 4125 Year
»   รวมทั้งหมด 4125 Total
Record: 1742 (29.07.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
รอเงิน ครูผู้รอคอย 171 0 21 ม.ค. 59
แจ้งแก้ไข เฉลย Pre NT ป.3 ด้านคำนวณ ศน.วารุพร บุญอาจ 280 5 19 ม.ค. 59
แจ้งแก้ไขเฉลย Pre O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ศน.วารุพร บุญอาจ 116 1 19 ม.ค. 59
หนังสือแจ้งจัดสรรงบฯ ครูเวลาน้อย 128 2 18 ม.ค. 59
งงกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอพรหมพิราม ครูธุรการ 93 1 15 ม.ค. 59
การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครูวิชาการ 227 8 15 ม.ค. 59
โรงเรียนบางยางพัฒนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลื่อกเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบางยางพัฒนา 76 0 14 ม.ค. 59
โรงเรียนบางยางพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบางยางพัฒนา 82 1 14 ม.ค. 59
รอบรรจุคะ รออย่างมีหวัง 436 25 14 ม.ค. 59
ผล nt ปี2557 ครู ป.3 113 1 13 ม.ค. 59
เงินค่ารักษา ครูไท 85 0 11 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (ครูขั้นวิกฤติ) ธุรการ 77 0 09 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบางยางพัฒนา โรงเรียนบางยางพัฒนา 58 0 09 ม.ค. 59
วาระการประชุมผู้บริหารอยู่ตรงไหนครับใครรู้ช่วยบอก ธุรการใหม่ 71 1 07 ม.ค. 59
ขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารแนบใหม่ ธุรการ 69 0 06 ม.ค. 59
คู่มือนิเทศ ครูผู้รับผิดชอบ 123 1 05 ม.ค. 59
สาส์นวันเด็ก ครู 131 5 05 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ การสมัครสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(ครูวิกฤติ) ธุรการ 65 0 04 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านร่มเกล้า เรื่อง รับสมัครครูขาดแคลนขั้นวิกฤต นิตธิดา 59 1 04 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบางยางพัฒนา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบางยางพัฒนา 83 0 30 ธ.ค. 58
การสำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศน.ณภัทร จุลพงษ์ 160 1 28 ธ.ค. 58
อยากทราบเรื่องการเรียกบรรจุ คนรอบบรรจุ 306 10 27 ธ.ค. 58
โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำช่วยตรวจสอบประกาศด้วย ผู้อ่าน 122 2 25 ธ.ค. 58
แจ้งเปลี่ยนเมลส่งผลสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 ศน.นราภรณ์ สโรดม 255 2 16 ธ.ค. 58
เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างภารโรง 95 0 16 ธ.ค. 58
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์