+๙๙๙๙๙๙ชชชัพพ

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 28 Online
»   วันนี้ 868 Today
»   เมื่อวานนี้ 6518 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 7386 Week
»   เดือนนี้ 8970 Month
»   ปีนี้ 8970 Year
»   รวมทั้งหมด 8970 Total
Record: 6518 (24.11.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
แผนผังสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อดุลย์ ยิ่งธนาทร 95 0 09 ต.ค. 57
ปรับแผนผังโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ครูคลองมะเกลือ 81 0 08 ต.ค. 57
ไม่เข้าใจ ครูบรรณารักษ์ 172 0 08 ต.ค. 57
ตารางแข่งขันที่โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ครูคลองมะเกลือ 112 0 08 ต.ค. 57
ใบรายงานตัวเด็กเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ธุรการ 198 2 08 ต.ค. 57
แผนผังโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ครูคลองมะเกลือ 62 1 07 ต.ค. 57
แก้ไขแผนผังงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 64 ณ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 220 6 07 ต.ค. 57
แบบเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ผู้เข้าแข่งขัน ศน.วินัย 186 2 07 ต.ค. 57
อยากทราบ ครูเก่า 197 2 06 ต.ค. 57
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตรระดับเขต ศน.อุมาพร ปานโท้ 82 1 06 ต.ค. 57
ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (เด็กพิเศษเรียนร่วม) ศน.ณัฏฐ์ชุดา 70 0 06 ต.ค. 57
ประชาสัมพันแผนที่สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 139 1 06 ต.ค. 57
ระบบ E - office สพฐ ธุการ 302 21 06 ต.ค. 57
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศน.วินัย 174 2 05 ต.ค. 57
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ่jp 106 0 05 ต.ค. 57
แผนผังการเดินทางไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศน.ภิเศก 108 0 05 ต.ค. 57
หัวข้อการแข่งขัน ครู 114 2 04 ต.ค. 57
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศน.บุญส่ง ชูนาม 82 0 04 ต.ค. 57
ict.ช่วยแนะนำหน่อยครับ ครูโรงเรียนขนาดเละ 82 0 04 ต.ค. 57
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ครู 36 0 03 ต.ค. 57
คำสั่ง ครู คศ.3 อนุมัติช้าจังครับ ว่าที่ครู คศ.3 ครับ 138 5 03 ต.ค. 57
แผนผังการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครู 171 3 03 ต.ค. 57
กบข. ครูเขต3 143 1 02 ต.ค. 57
ในที่สุดวาระของการพิจารณาขั้นก็เป็นอย่างที่คิด ครูที่อยากเห็นความยุติธรรม 408 21 02 ต.ค. 57
ร่างคำสั่งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 ทีมศึกษษนิเทศก์ 323 3 01 ต.ค. 57
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์