+++สพป.พล.3 ได้ปรับปรุงแบบฟอร์การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน การศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล แถมเมนูด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วค่ะ+++ โรงเรียนที่ได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจตามหนังสือ สพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 4194  ลว. 25 ธ.ค. 57 ให้ใส่รหัสงบประมาณในระบบ e-GP  โดยเลือกแหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ ข้อมูลงบประมาณ เลือก หน่วยงานอื่่น  +++  *** ผู้บริหารร.ร.ที่มีความประสงค์ไดอารีสพฐ.เพิ่มเติม และที่สั่งจองไว้ ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มอำนวยการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 28 Online
»   วันนี้ 2593 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2593 Week
»   เดือนนี้ 2593 Month
»   ปีนี้ 2593 Year
»   รวมทั้งหมด 2593 Total
Record: 2593 (28.01.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ประกาศโรงเรียนบ้านนาล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ธุรการ 2 0 06 ม.ค. 58
โรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามสอบราคาจ้างซ่อมแซมลานกีฬาเอนกประสงค์ สุรศักดิ์ 7 0 06 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านขวดน้ำมันสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 5 0 06 ม.ค. 58
ประกาศราคาสอบจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/29 ประจำปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 15 0 06 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าสะแกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปิยะมาศ ขุ้นคีรี 10 0 06 ม.ค. 58
รบกวนขอโปรแกรมวิเคราะห์ Pre O-NET 3 เป็นแบบ Zip ไฟล์ค่ะ ธุรการ 61 2 06 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งบปี2558 นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่น 8 0 06 ม.ค. 58
pre o-net ครั้งที่ 3 ครูผู้สอน 113 3 05 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน งบ 200,000 บาท ธุรการ 15 1 05 ม.ค. 58
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี นายอุดม น่วมบาง 23 0 31 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านนาล้อม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านนาล้อม 11 0 30 ธ.ค. 57
pre o-net ครั้งที่ 3 ครูผู้รับผิดชอบ 141 1 30 ธ.ค. 57
จะเรียกบรรจุพนักงานราชการไหม ผู้สอบได้ 74 0 29 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านนาล้อม ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 และอาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง โรงเรียนบ้านนาล้อม 23 0 26 ธ.ค. 57
โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 20 0 26 ธ.ค. 57
พนักงานราชการ พนักงานราชการ 102 0 26 ธ.ค. 57
ระเบียบวาระการประชุมดาวโหลดไม่ได้ ธุรการ 52 1 25 ธ.ค. 57
สลิปเงินเดือนเดือนตุลาคม ธุรการ 75 0 25 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านนาล้อม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 และอาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง รร.บ้านนาล้อม 36 2 24 ธ.ค. 57
เขต3.จะสั่งปิด ร.ร.ให้ไปดูกายกรรมใหมครับ ครูผู้ซื้อบัตร 185 1 24 ธ.ค. 57
เข้า e-office ไม่ได้ ธรุการ 82 5 24 ธ.ค. 57
การกำกับ ติดตามฯการอ่านการเขียนนักเรียนป.๓และป.๖ ในแต่ละเครือข่ายโรงเรียนอำเภอ ศน.บุญส่ง ชูนาม 189 10 23 ธ.ค. 57
ประกาศผลการสอบราคา ผอ.ร.ร.บ้านป่าสักฯ 31 0 23 ธ.ค. 57
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประธานคณะกรรมการสอบราคา 31 0 22 ธ.ค. 57
โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างรายการก่อสร้าง งานหลังคา เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอน งานทาสี งานไฟฟ้า งบ 1,430,000 บาท นางสาวจามจุรี คงโต 36 0 22 ธ.ค. 57
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์