*** โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา หนังสือที่ ศธ  04103/ว.787 ลว.20 ก.พ.58  รับแบบรูปรายการได้ที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 38 Online
»   วันนี้ 2692 Today
»   เมื่อวานนี้ 4712 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 8278 Week
»   เดือนนี้ 8278 Month
»   ปีนี้ 8278 Year
»   รวมทั้งหมด 8278 Total
Record: 4712 (27.03.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ประกาศโรงเรียนบ้านนาล้อม โรงเรียนบ้านนาล้อม 6 0 06 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านนาล้อม โรงเรียนบ้านนาล้อม 5 0 06 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เรื่องการสอบราคาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย นางสาวภัทรินทร์ ปทุมชาติแสนขัน 27 0 06 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา เรื่องการสอบราคาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย นายปัญญา จันทร์รักษ์ 4 0 06 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครูธุรการ 17 0 06 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ครูธุรการ 10 0 06 มี.ค. 58
แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ศน.สุภาพร แสนแทน 120 3 06 มี.ค. 58
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศโรงเรียนวัดนาขุม เรื่อง จ้างสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/2542 ผอ.โรงเรียนวัดนาขุม 10 0 05 มี.ค. 58
แก้ไขประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนพักนอน โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 7 0 05 มี.ค. 58
ยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา เรื่องการสอบราคาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย นายปัญญา จันทร์รักษ์ 5 0 05 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา เรื่องการสอบราคาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย นายปัญญา จันทร์รักษ์ 11 2 05 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น นส.ชลอ เรือนก้อน 12 0 05 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนวัดนาขุม เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/2542 (ใหม่) ผอ.บรรพต มีเงิน 10 0 05 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนวัดนาขุม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/2542 ผอ.บรรพต มีเงิน 4 0 05 มี.ค. 58
การเลื่อนขั้นเงินเดือน จนท.การเงิน 162 0 03 มี.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนวัดนาขุม เรื่องสอบราคาจ้างสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/2542 โรงเรียนวัดนาขุม 12 0 02 มี.ค. 58
นักการภาโรงขอสลิปเงินดูหน่อยครับ ครูธุรการ 23 0 02 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนวัดหินลาด (ส่งใหม่) ครูอนงค์ จันทร์หอม 30 0 27 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนวัดหินลาด โรงเรียนวัดหินลาด 16 0 27 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนพักนอน โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 26 2 27 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านร่มเกล้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนพักนอน โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 19 0 27 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนวัดท่าช้าง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) นส.ชลอ เรือนก้อน 12 0 27 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่น 37 0 26 ก.พ. 58
เรียนถาม ประชุม อกคศ.ครั้งต่อไปเมื่อไรครับ ครู 92 0 25 ก.พ. 58
ประกาศ โรงเรียนบ้านหลังเขา ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ครูธุรการ 18 0 25 ก.พ. 58
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์