+++ ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มิ.ย.57 ***  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฺิตามหนังสือสพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 2133 ลว.4 ก.ค.57 ให้มารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 59 Online
»   วันนี้ 3456 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 3456 Week
»   เดือนนี้ 3456 Month
»   ปีนี้ 3456 Year
»   รวมทั้งหมด 3456 Total
Record: 3456 (01.08.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ขอไฟล์ตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการ patty 137 0 22 พฤษภาคม 2557
เชิญร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีพื้นบ้านมังคละ โรงเรียนวัดจอมทอง 80 1 20 พฤษภาคม 2557
เงินเบิกเกินส่งคืน มีข้อสงสัย 275 3 20 พฤษภาคม 2557
เงินเดือนครูวิทย์-คณิต ครูวิทย์-คณิต 117 0 19 พฤษภาคม 2557
ครูธุรการเรียกไปกี่คนแล้วค่ะ ธุรการสอบใหม่ 179 1 18 พฤษภาคม 2557
เผยแพร่ผลงาน กมณมาศ 120 1 14 พฤษภาคม 2557
รบกวนขอสลิปเงินเดือนพนักงานราชการ เดือน ก.พ.57 - เม.ย. 57 สลิปเงินเดือนธุรการ เดือน ก.พ.57 - เม.ย. 57 ใหม่ค่ะ ^ ^ 108 1 12 พฤษภาคม 2557
การประชุมชี้แจงการสอนการสอนที่เน้นการสื่อสาร (CommunicationLanguage Teaching:CLT) ครูผู้อยากรู้ 191 0 10 พฤษภาคม 2557
เผยแพร่ผลงานของนางอนงค์ลักษณ์ มั่นนุช ปาริชาติ 210 0 10 พฤษภาคม 2557
รบกวนกลุ่มอำนวยการแก้ไขหนังสือ เรื่องสลิปเงินเดือนครูธุรการ เดือน ก.พ.-เม.ย.57 ธุรการคนจน 110 0 08 พฤษภาคม 2557
ตกงาน กกๅ 213 0 08 พฤษภาคม 2557
รับสมัครครูตำแหน่งพนักงานราชการ เอกนาฏศิลป์ เพียรพิณ 114 0 08 พฤษภาคม 2557
เงินตกเบิกเลื่อมขั้นเงินเดือน คศ.3 kk 268 1 08 พฤษภาคม 2557
ตกเบิกพนักงานราชการ พนักงานราชการ 163 0 06 พฤษภาคม 2557
อบรมยกผลสัมฤทธิ์ ครูผู้เข้าร่วมอบรม 323 3 05 พฤษภาคม 2557
เงินเดือนครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง 218 0 03 พฤษภาคม 2557
ครูธุรการ ผู้สอบผ่าน 267 0 03 พฤษภาคม 2557
ไม่เข้าใจการอบรมหลักสูตรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ครู 292 3 02 พฤษภาคม 2557
บุคคลดีเด่น 1 ขั้น ปี 57 ศ.ธรรมนูญ 586 7 28 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อ ผู้มีผลงานดีเด่น ครู 508 9 28 เมษายน 2557
ผล nt ป.3 ครูโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 302 1 28 เมษายน 2557
รายงานผลคะแนน NT ป.3 ครู 357 3 26 เมษายน 2557
เผยแพร่ผลงานของ นางละเอียด ทับทิมเกิด ปาริชาติ 114 1 26 เมษายน 2557
แจ้งการดาวโหลดผลการสอบ NT ปีกศ.56 ศน.สุภาพร แสนแทน 326 2 26 เมษายน 2557
ความดีความชอบ คนอยากรู้ 534 11 25 เมษายน 2557
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 
ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์