ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 26 Online
»   วันนี้ 5223 Today
»   เมื่อวานนี้ 5279 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 13740 Week
»   เดือนนี้ 13740 Month
»   ปีนี้ 13740 Year
»   รวมทั้งหมด 13740 Total
Record: 5279 (22.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ผอ.ร.ร. 194 0 15 ก.ย. 57
อยากได้งานโรงเรียนใดต้องการครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ สุภาภรณ์ 111 4 14 ก.ย. 57
ถามกรรมการการสร้างภาพปะติด สงสัย 120 0 14 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงาน นางสาวจารุภา ศุภนิมิตกุล นางสาวจารุภา ศุภนิมิตกุล 79 1 12 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิส นายชรินทร์ อินน่วม 51 0 10 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงาน นางดวงชีวัน กิติอาษา ดวงชีวัน 79 1 09 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงาน นางดวงชีวัน กิติอาษา ดวงชีวัน 34 1 09 ก.ย. 57
ผลการประเมิน คศ.3 ผู้รอคอย 187 0 09 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงานนางพรรระวี จันทร์ย่อย 2 พรระวี 50 3 09 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงานนางพรระวี จันทร์ย่อย พรระวี 48 4 09 ก.ย. 57
สมัครงานโรงเรียน อนุวัฒน์ 131 0 09 ก.ย. 57
บอกข่าว ครู 236 16 09 ก.ย. 57
เปิด ระบบ CMSS การเลื่อนขั้นเงินเดือน เจ้าหน้าที่ 208 5 08 ก.ย. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่น 17 0 08 ก.ย. 57
ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือน CMSS บริหาร 164 3 08 ก.ย. 57
e office ไม่ทำหน้าที่อีกแล้ว ธุุรการโรงเรียน 81 1 08 ก.ย. 57
เปิดไฟล์ไม่ได้ค่ะ ครูที่ทำหน้าที่่ธุรการ 76 2 07 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงานของนายทนง มั่นนุช ปาริชาติ ทองแท้ 85 0 06 ก.ย. 57
-สิ่งที่ส่งมาด้วย- ของหนังสือศธ5111.04103/057 ครูธุรการ 140 0 05 ก.ย. 57
แบบกรอกคะแนน ธุรการ 130 0 04 ก.ย. 57
รหัสการกรอกข้อมูลจุดเน้น ครู 200 4 03 ก.ย. 57
คู่มือการรายงานการติดตาม ตรวจสอบฯ ศน.จันทิรา จั่นผ่อง 99 0 02 ก.ย. 57
ไฟล์กรอกข้อมูลรายงานการติดตามฯ ศน.จันทิรา จั่นผ่อง 95 0 02 ก.ย. 57
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรานงานติดตามฯ ศน.จันทิรา จั่นผ่อง 189 2 02 ก.ย. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ เรื่อง รายการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่น 52 0 30 ส.ค. 57
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์