+++โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่องการประชุมกรรมการสถานศึกษา ไม่มีรูปค่ะ+++

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 24 Online
»   วันนี้ 323 Today
»   เมื่อวานนี้ 4314 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 28747 Week
»   เดือนนี้ 65666 Month
»   ปีนี้ 65666 Year
»   รวมทั้งหมด 65666 Total
Record: 6139 (18.12.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ครูอยากเห็นเด็กด้อยโอกาสได้ดี ครูอยากเห็นเด็กดอยได้โอกาสที่ดี 189 3 26 ต.ค. 57
เงินเดือนพนักงานราชการออกตรงเวลาป่าวครับ พนักงานราชการ 178 4 23 ต.ค. 57
สอบถามสถานที่ประชุมจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ธุรการเข็กใหญ่ 202 2 23 ต.ค. 57
อยากเห็นเงินเดือนใหม่ ครูผู้น้อย 450 11 23 ต.ค. 57
เรียนสอบถามการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์คับ ผอ. 90 0 23 ต.ค. 57
ติดต่องานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติไม่ได้เลย ครู 120 1 21 ต.ค. 57
หนังสือเขต ว3255 ลงวันที่ 14 ต.ค 57 ครูเขต 3 300 1 21 ต.ค. 57
ึคำสั่งชำนาญการพิเศษหน้าเวปเขตไม่มี ครูเขต 3 148 0 21 ต.ค. 57
ข้าราชการผู้น้อย ผู้น้อยไม่มีสิทธิเรียกร้อง 373 14 21 ต.ค. 57
เลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรการเข็กใหญ่ 316 4 20 ต.ค. 57
แจ้งข่าว กำหนดงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาท่าน ผอ.ยวน กองจิว ครู ร.ร.หนองสะแกประชานุกูล 107 0 19 ต.ค. 57
แจ้งข่าว บิดา ท่าน ผอ.ยวน กองจิว เสียชีวิต ครู ร.ร.หนองสะแกประชานุกูล 110 1 17 ต.ค. 57
ตกเบิกวิทยฐานะ ครู 387 4 17 ต.ค. 57
ผู้ปรับปรุง ปป 233 0 15 ต.ค. 57
การพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศน.วินัย 421 25 15 ต.ค. 57
การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ผอ.ร.ร. 137 2 14 ต.ค. 57
ผลอนุมัติ ค.ศ2 ทูลใจ ศรีพรหม 221 0 14 ต.ค. 57
ผลอนุมัติการประเมิน คศ.3 ทูลใจ ศรีพรหม 667 13 14 ต.ค. 57
การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ จนท.ปชส.รร. 162 2 14 ต.ค. 57
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมที่ จ.แพร่ ศน.วินัย 179 3 13 ต.ค. 57
e office หายค่ะ ธุรการรุ่นแรก 179 5 13 ต.ค. 57
ทบทวนการห้ามตรวจสอบผลการแข่งขัน ครูวิทย์ 2 219 2 12 ต.ค. 57
ฝากถึงผู้จัดและกรรมการตัดสินงานศิลปหัตกรรมฯ57 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 306 4 12 ต.ค. 57
การพิมพ์เกียรติบัตร ครู สพป.3 154 4 12 ต.ค. 57
ถามกรรมกานตัดสินสวนถาดแห้ง ครูเรียม 277 2 12 ต.ค. 57
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์