คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 654 Today
»   เมื่อวานนี้ 853 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 7595 Week
»   เดือนนี้ 7595 Month
»   ปีนี้ 7595 Year
»   รวมทั้งหมด 7595 Total
Record: 1604 (04.02.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
e-office เข้าไม่ได้ ธุรการ 58 0 09 ต.ค. 58
ขอชื่นชมการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา พล.เขต ๓ ครูคนหนึ่งค่ะ 244 8 08 ต.ค. 58
อีอ๊อฟฟิต ธุรการ 143 2 08 ต.ค. 58
แผนที่ รร อนุบาลเทศบาลวัดโบสถ์ไม่แจ้ง ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 39 0 07 ต.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 106 2 07 ต.ค. 58
การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไม่มีวิทยฐานะ ผอ.ร.ร. 222 0 07 ต.ค. 58
ศิลปหัตถกรรม ครูผู้ฝึกซ้อม 176 2 07 ต.ค. 58
หัวข้อประติมากรรม นูนต่ำค่ะ ครูผู้ฝึกซ้อม 90 0 06 ต.ค. 58
หัวข้อการแข่งขัน ผู้ฝึกซ้อม 148 0 04 ต.ค. 58
แผนผังสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 ภิเศก 162 0 04 ต.ค. 58
ppt ประเมินการอ่านออกเขียนได้ป.๑ ศน.สุภาพร แสนแทน 176 4 02 ต.ค. 58
การรายงานจุดเน้น สพฐ 2558 ผอ. 217 4 02 ต.ค. 58
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ผอ.ร.ร. 156 1 02 ต.ค. 58
พิมพ์บัตรประจำตัว แข่งศิลปหัตถกรรมได้แล้วครับ ศน.วินัย 159 3 01 ต.ค. 58
เหมือนเดิม ครู 260 3 30 ก.ย. 58
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ผอ.ร.ร. 385 9 29 ก.ย. 58
ถามการเงินคะ ครู 210 2 28 ก.ย. 58
ขอปรับลดขนาดไฟล์ส่ง e-office ด้วยครับ โหลดเด้อ 89 1 25 ก.ย. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ผอ.ร.ร.บ้านป่าสัก 81 0 25 ก.ย. 58
รอคำสั่งแต่งตั้ง ครูที่รอ 399 8 24 ก.ย. 58
สมัครครู สุชาดา 228 1 23 ก.ย. 58
สมัครครู สุชาดา 61 1 23 ก.ย. 58
สมัครครู สุชาดา 67 0 23 ก.ย. 58
เที่ยวอีกละ น่าเบื่อ 365 0 21 ก.ย. 58
ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านชาติตระการ นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่น 33 0 20 ก.ย. 58
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์