***ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดการแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี 2558 จากเดิมกำหนดเป็นวันที่ 11 กันยายน 2558 ขอเปลี่ยนเป็นวันที่ 10 กันยายน 2558 นอกนั้นคงเดิม***  +++ งดจ่าย one stop service วันที่ 3-4 กันยายน 2558  *ขออภัยในความไม่สะดวก* +++

Owned By RuLing
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 24 Online
»   วันนี้ 1757 Today
»   เมื่อวานนี้ 2424 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 6640 Week
»   เดือนนี้ 4181 Month
»   ปีนี้ 7729 Year
»   รวมทั้งหมด 7729 Total
Record: 2459 (31.08.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ประกาศโรงเรียนบ้านร่มเกล้า เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องนอน สำหรับนักเรียนพักนอน โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 8 0 22 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่น 44 0 22 ก.ค. 58
รอเรียกบรรจุ รออย่างมีสติ 467 24 22 ก.ค. 58
ประชุมอคกศ. เมื่อไรคะ ครูที่รอคอย 163 1 21 ก.ค. 58
เมื่อไรจะเรียกเอกสังคม เอกสังคม 150 1 21 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ เรื่อง สอบราคาจ้างรายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 33 0 20 ก.ค. 58
เข้า ระบบO-net ไม่ได้คะ ครูวิชาการ 52 1 17 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี เรื่อง สอบราคาจ้างรายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ครูธุรการ 26 0 17 ก.ค. 58
ย้ายสับเปลี่ยนเดือนสิงหาคม ครูในเมือง 287 6 16 ก.ค. 58
ลงหนังสือใหม่ด้วยจ้าไม่มีไฟด์แนบ ครน้อย 76 0 15 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะคึดเรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ชำรุดทรุดโทรม โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 43 0 15 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านยางโกลน เรื่อง สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โรงเรียนบ้านยางโกลน 39 0 14 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านยางโกลน เรื่อง สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ บ้านยางโกลน 18 0 14 ก.ค. 58
เงินวิทยะฐานะ ครูผู้รอคอย 203 7 13 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอาคารประกอบ (เพิ่มเติมไฟล์เอกสาร) นายสังวาล บุญแตง 34 0 13 ก.ค. 58
เอกคอมครับ Pornpot 197 2 13 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (แก้ไขเพิ่มเติม) นายสังวาล บุญแตง 16 0 13 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ นายสังวาล บุญแตง 13 0 13 ก.ค. 58
สอบถามตำแหน่งว่างของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผอ 165 1 12 ก.ค. 58
สงสัย คนแก่ 211 2 11 ก.ค. 58
เผยแพร่ผลงาน นางนันทนา ศรีชมภู โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 86 2 10 ก.ค. 58
e-office ไม่มีรายละเอียด ทำการแทน 132 1 08 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านร่มเกล้า เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 74 7 07 ก.ค. 58
ย้ายสับเปลี่ยนเดือนสิงหาคม ครูเมือง 383 6 07 ก.ค. 58
อยากทราบค่ะ อยากรู้จริงๆ 339 3 06 ก.ค. 58
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์