โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้มารับ Tablet และที่จะนำ Tablet มาแจ้งเสีย ให้มาแจ้งได้ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม *** +++ ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มิ.ย.57 (ตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557) และหนังสือ สพป.พล.3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว1816 ลว.13 มิ.ย.57 +++  ***  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฺิตามหนังสือสพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 2133 ลว.4 ก.ค.57 ให้มารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 85 Online
»   วันนี้ 6201 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 6201 Week
»   เดือนนี้ 6201 Month
»   ปีนี้ 6201 Year
»   รวมทั้งหมด 6201 Total
Record: 6201 (23.07.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
เงินเดือนครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง 218 0 03 พฤษภาคม 2557
ครูธุรการ ผู้สอบผ่าน 267 0 03 พฤษภาคม 2557
ไม่เข้าใจการอบรมหลักสูตรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ครู 292 3 02 พฤษภาคม 2557
บุคคลดีเด่น 1 ขั้น ปี 57 ศ.ธรรมนูญ 585 7 28 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อ ผู้มีผลงานดีเด่น ครู 508 9 28 เมษายน 2557
ผล nt ป.3 ครูโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 300 1 28 เมษายน 2557
รายงานผลคะแนน NT ป.3 ครู 354 3 26 เมษายน 2557
เผยแพร่ผลงานของ นางละเอียด ทับทิมเกิด ปาริชาติ 113 1 26 เมษายน 2557
แจ้งการดาวโหลดผลการสอบ NT ปีกศ.56 ศน.สุภาพร แสนแทน 322 2 26 เมษายน 2557
ความดีความชอบ คนอยากรู้ 533 11 25 เมษายน 2557
ต้องการคะแนนสูงขึ้น ต้องการอะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้น 373 6 24 เมษายน 2557
อบรมสื่อ 28-29เม.ย. ครู 240 2 24 เมษายน 2557
ผล NT ทำงาน 402 11 23 เมษายน 2557
ลืมรหัสกรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ธุรการ 109 1 22 เมษายน 2557
การทำงานของเขต 3 ครู..คนนึง 699 11 21 เมษายน 2557
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางอุบล เดชพงษ์ 130 0 19 เมษายน 2557
การเปิดภาคเรียน ............... 1488 42 18 เมษายน 2557
สั่งเปิดเรียน 1 พ.ค.57 ปปช. 851 10 18 เมษายน 2557
รอ ตกเบิก ว 21 ครูจน ๆ 317 2 16 เมษายน 2557
ผลอนุมัติการประเมิน คศ.3 ทูลใจ ศรีพรหม 636 1 10 เมษายน 2557
ดร สมเดช สีแสง เสียชีวิตแล้ว """" 526 1 07 เมษายน 2557
บ้านพักครูบรรจุใหม่ ครูใหม่ 398 5 06 เมษายน 2557
ขอความกรุณาครับ 123 418 1 01 เมษายน 2557
อยากอบรม คศ.3 ต้องทำอย่างไร คนไม่รู้ 192 2 28 มีนาคม 2557
ขอรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ธุรการคนจน 210 3 26 มีนาคม 2557
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 
ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์