ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 33 Online
»   วันนี้ 3396 Today
»   เมื่อวานนี้ 7645 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 27811 Week
»   เดือนนี้ 27811 Month
»   ปีนี้ 27811 Year
»   รวมทั้งหมด 27811 Total
Record: 7835 (28.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปโรงเรียนบ้านพร้าว โรงเรียนบ้านพร้าว 113 0 29 ก.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปโรงเรียนบ้านพร้าว โร 36 0 29 ก.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการโรงเรียนบ้านพร้าว โรงเรียนบ้านพร้าว 87 0 26 ก.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ธุรการเข็กใหญ่ 141 2 25 ก.ย. 57
การรายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทางเว็บไซค์ งงเบย 232 9 25 ก.ย. 57
สอบถามเรื่องการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนระดับเขตฯ สงสัย 147 0 25 ก.ย. 57
การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้อำนวยการโรงเรียน 106 0 25 ก.ย. 57
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการอบรมแท็บเล็ต ศน.ภิเศก ขุ้นคีรี 141 0 20 ก.ย. 57
ความเคลื่อนไหวในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศน.บุญส่ง ชูนาม 240 0 19 ก.ย. 57
ปฏิทินประชุมตรวจผลงานทางวิชาการ(คศ.3) นิคม กลิ่นปาน 294 2 19 ก.ย. 57
อยากทราบผลการสอบพนักงานราชการ โรงเรียนบางยางพัฒนา ผู้อยากรู้ 126 5 18 ก.ย. 57
ปฐมมวัย ครูปฐมวัยรอคอย 180 5 18 ก.ย. 57
ยินดีกับผู้ผ่าน คศ.3 ผู้รอคอย 326 0 18 ก.ย. 57
ผลการอนุมัติ คศ.3 ทูลใจ ศรีพรหม 530 4 18 ก.ย. 57
ผลการอนุมัติ คศ.3 ทูลใจ ศรีพรหม 528 12 18 ก.ย. 57
เลขที่หนังสือส่งของ สพป.พล.3 ผอ.รร. 113 0 18 ก.ย. 57
คศ.3 สงสัย 258 1 17 ก.ย. 57
ขอไฟล์แบบทดสอบการเขียนเรียงความประวัติศาสตร์ใหม่ ijimaji 74 2 16 ก.ย. 57
โรงเรียนที่ยืนยัน และ ยังไม่ได้ยืนยัน นับตัว 1 กันยายน 57 ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ 198 1 16 ก.ย. 57
วาระการประชุมไฟล์เปิดไม่ได้ค่ะ ธุรการ 21 0 16 ก.ย. 57
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ผอ.ร.ร. 194 0 15 ก.ย. 57
อยากได้งานโรงเรียนใดต้องการครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ สุภาภรณ์ 112 4 14 ก.ย. 57
ถามกรรมการการสร้างภาพปะติด สงสัย 120 0 14 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงาน นางสาวจารุภา ศุภนิมิตกุล นางสาวจารุภา ศุภนิมิตกุล 82 1 12 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิส นายชรินทร์ อินน่วม 51 0 10 ก.ย. 57
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์